Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

slavery


Page: 1 2 3
AFRICA. Africa. (No pl., ca. 1759).Allegorical engraving depicting white and black figures and two pyramids and a sphynx seen to the right, after G. Child. Ca. 24 x 16 cm. From: Thomas. Salmon. The universal traveller: or a compleat description of the several nations of the wold. [Boeknr.: 31968 ]

€ 95,00

ALGERIA. Tractaet van vrede ende van commercie, tusschen de .. Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende .. Prince van Orange, tereenre, ende doorluchtige heeren Ismaël Bassa, Hadgi Mahomed Day, Baba Hassan, gouverneur, Aga, de overige van de victorieuse militie, en de groote en kleyne van de stadt en van het koninckrijck van Algiers ter andere zyde, door de vlyt ende toedoen van Thomas Hees en Jacob de Paz, commissarissen van de .. Staten Generael. 's Gravenhage, Jacobus Scheltus, 1680.4to. Boards..With woodcut coat of arms of the States General, lion with sword and 7 arrows, in an elaborately decorated cartouche with military attributes on title-page. (12) pp. Treaty of peace and commerce between the Dutch Republic and the kingdom of Algeria. As a result of this peace treaty some Dutch sailors and merchants were released from slavery after having been obducted by Algerian pirates and sold at the slavemarket in Algeria.Knuttel 11731; Tiele 7759. [Boeknr.: 33633 ]

€ 225,00

ALLARD, Paul. Esclaves, serfs et mainmortables. Nouvelle édition revue et augmentée. Bruxelles, Alfred Vromant & Cie, Paris, Sanard & Derangeon, 1894. Original half cloth (spine dam.). 296 pp. - (Stamp on title-page). [Boeknr.: 20123 ]

€ 30,00

ALLEN, James Lane. The blue-grass region of Kentucky and other Kentucky articles. New York, Macmillan Comp., 1900.Original decorated cloth, top edge gilt. With 16 plates. 301 pp. Including a chapter: Uncle Tom at home. [Boeknr.: 8419 ]

€ 35,00

BACOT, Willem - Willem CREDO. Zeeusche spectator over de boedel en het testament van capitein Willem Credo, onder toezicht van Gerard Bacot, predikant te Koudekerk, en syn vrou Paulina Credo, nevens een journaal of dag-lyst van een bedroefde reis naa het vermakelyk Alphen. Tot waarschouwing van jonge predikanten om niet ligt voogdyen aan te nemen. Den 30 April 1734 (No pl.), 1734.Modern cloth with gilt lettering. Title-page printed in red and black. (4),416 pp. First edition. - About the lagacy of Willem Credo (1663-1733) arose in 1734 an enormous quarrel according to this book. The privateer captain Willem Credo, a seaman, warrior and merchant from Middelburg in Zeeland was active between 1689 and 1713 in many areas: West-European Seas, the Mediterranean sea, African Waters and the West Indies. According to several sources in archives he appears to have been very succesful. He brought in nearly two hundred prizes and undertook one, and probably more illegal enslavement voyages from Angola to Sint Eustatius. Credo became a celebrity in those years. He owned a country house in Alphen aan de Rijn. - Very rare.Not in Sabin or European Americana. [Boeknr.: 35545 ]

€ 1250,00

BAESJOU, René. An Asante embassy on the Gold Coast. The mission of Akyempon Yaw to Elmina, 1869-1872. Leiden, Afrika-Studiecentrum, 1979. Wrappers. With folding map. 250 pp. - (African Social Research Documents). [Boeknr.: 35616 ]

€ 35,00

BALAI, Leo. Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel. Over de belangen van Amsterdamse regenten bij de trans-Atlantische slavenhandel. Zutphen, Walburg Pers, 2013. Boards. With many coloured illustrations. 191 pp. [Boeknr.: 33091 ]

€ 30,00

BALAI, Leo. Het slavenschip Leusden. Slavenschepen en de West Indische Compagnie, 1720-1738. Zutphen, Walburg Pers, 2011. Wrappers. With illustrations. 368 pp. The slave-ship Leusden wrecked in the river-mouth of the Marowijne river in Suriname in 1738. [Boeknr.: 32247 ]

€ 35,00

BARNES, Hugh. Gannibal. The Moor of Petersburg. London, Profile Books, 2006. Wrappers. With plates. XVIII,300 pp. Gannibal (1696-1781) was an African, kipnaped and brought to Russia were he became a major-general and nobleman of the Russian empire. He is the great-grandfather of Alexander Pushkin [Boeknr.: 33156 ]

€ 20,00

BECKLES, H. & V. SHEPHERD. (Ed.). Caribbean slave society and economy. A student reader. Kingston, 1991. Wrappers. X,480 pp. [Boeknr.: 33088 ]

€ 20,00

BELGRAVE, V. Ti Marie. (Oxford, 1988). Wrappers. VIII,278 pp. 'A compelling tale of passion and adventure: a Caribbean Gone with the wind'. [Boeknr.: 28801 ]

€ 15,00

BENEZET, Anthony. Some historical account of Guinea, its situation, produce, and the general disposition of its inhabitants. With an inquiry into the rise and progress of the slave trade, its nature, and lamentable effects. New edition. London, J. Phillips, 1788.Original boards (sl rubbed). With woodcut title vignette. XV,131,(1) pp. First published in Philadelphia in 1771. - Contains an inquiry into the rise and progress of the West-African slave trade, 1442 to 1771, including a general account of Guinea, the Ivory-, Gold- and Slave-Coast, Benin, Kongo and Angola and chapters on the slave-trade by the Portuguese and English, and chapters on the treatment of the slaves in the North American colonies and in the West Indies. Benezet (1713-1784), a French-born Quaker and Philadelphia resident, was one of the chief early anti-slave trade agitators in the New World, his views influenced those of English abolitionists William Wilberforce and Thomas Clarkson. An important, very early, American antislavery work.Cardinall 377; Sabin 4689, Ragatz p.479; Hogg 1734; Work p.257; Afro-Americana 1084. [Boeknr.: 11460 ]

€ 495,00

BERDJAJEW, Nicolai. Slavernij en vrijheid. (Vertaald door Guy Voets). Antwerpen, Pantheon, Amsterdam, L.J. Veen, 1947. Decorated cloth. 348 pp. Dutch translation of: Slavery and freedom. [Boeknr.: 23138 ]

€ 20,00

BERLIN, Ira. Many thousands gone. The first two centuries of slavery in North America. Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 1998. Half cloth, with dust-jacket. X,497 pp. [Boeknr.: 32560 ]

€ 35,00

BESTEBREURTJE, Gert Jan. De wereld in vogelvlucht. Reizen en reisboeken door de eeuwen heen. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2013. Pictorial boards. With ca. 100 illustrations (several in colours). 236 pp. The world in a bird's-eye view. Travelling and travel-books through the ages. Including chapters on slavery and the slave trade. [Boeknr.: 33169 ]

€ 25,00

BEVERSLUIS, Martien. Negerliederen. Vertaald, bewerkt en geschreven door Martien Beversluis. Hilversum, De Boekenvrienden 'Solidariteit', 1934.Original pictorial wrappers. With illustrations by Melle (Johannes Oldeboerrigter). 56 pp. - First edition. [Boeknr.: 33000 ]

€ 35,00

BLACKBURN, Robin. The making of New World slavery. From the Baroque to the modern 1492-1800. London, Verso, (1997). Boards, with dust-jacket. V,602 pp. 'An incisive synthesis of developments in North America, the Caribbean and Latin America'. [Boeknr.: 32557 ]

€ 35,00

BOLSTER, W. Jeffrey. Black Jacks. African American seaman in the age of sail. Cambridge, Harvard University Press, 1997. Half cloth, with dust-jacket. With plates. VIII,310 pp. An epic tale of the rise and fall of black seafaring. [Boeknr.: 32558 ]

€ 25,00

BOLT, Christine. The anti-slavery movement and reconstruction. A study in Anglo-American co-operation 1833-77. Oxford, University Press, 1969. Cloth, with dust-jacket. (10),197 pp. [Boeknr.: 20347 ]

€ 25,00

BOOGAART, Ernst van den. Johan Maurits's Brazilië. Het land van de suikermolen. Zwolle, WBooks, 2021. 4to. Pictorial boards. With ca. 50 coloured illustrations. 131 pp. On Johan Maurits, Georg Marcgraf, Frans Post and Akbert Eckhout. [Boeknr.: 36323 ]

€ 25,00

BORRET, Arnold. Suriname. Gezichten, typen en costumen. Naar de natuur geteekend door Arnold Borret (1848-1888). (Uitgegeven door) Rosemarijn Hoefte en Clazien Medendorp. Leiden, KITLV, 2003. 0blong 8vo. Boards. With 152 plates and illustrations (several in colours) by Arnold Borret. 180 pp. Arnold Borret (1848-1888) vertrok in mei 1878 naar Suriname. Hij was 29 jaar, jurist en had een aanstelling als griffier van het Hof van Justitie in Paramaribo op zak. Al spoedig werd hij rechter en later ook lid van de Koloniale Staten. In 1882 gaf hij al zijn hoge functies op om toe te treden tot de orde der redemptoristen. Ook hier klom hij snel op in de hiërarchie. Hij werd priester en later provicaris. In 1888 maakte de tyfus een einde aan zijn leven. Borret was een gedreven tekenaar en schilder. Hij legde zijn indrukken van Suriname vast in een album met 66 tekeningen. Begin 1882 stuurde hij dit album naar zijn broer Theodoor in Nederland. Deze schonk het in 1911 aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Voor het eerst zijn alle tekeningen uit het album gereproduceerd (Inleiding). [Boeknr.: 22153 ]

€ 40,00

BROECKE, Pieter van den. Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614. Uitgegeven door K. Ratelband. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950. Cloth. With portrait, 5 maps and 6 plates. CVI,124 pp. Linschoten-Vereeniging LII. - Describes a period when the WIC was still non-existent, the Dutch captured forts on the Guinea coast even before that Company was erected. [Boeknr.: 3725 ]

€ 35,00

BROMMER, Bea. (Red.). Ik ben eigendom van .. Slavenhandel en plantageleven. Wijk en Aalburg, Pictures Publishers, 1993. 4to. Cloth. With numerous illustrations (several in colours). 144 pp. Slave-trade and plantations. [Boeknr.: 13779 ]

€ 45,00

BURROWS, E.H. Captain Owen of the African Survey. The hydrographic surveys of admiral W.F.W. Owen on the coast of Africa and the Great Lakes of Canada. His fight against the African slave trade. His life in Campobello Land, New Brunswick 1774-1857. Rotterdam, A.A. Balkema, 1979. Cloth, with dust-jacket. With illustrations. VIII,248 pp. [Boeknr.: 29306 ]

€ 30,00

BUSCHKENS, W.F.L. The family system of the Paramaribo Creoles. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1974. Wrappers. XV,324 pp. - (VKI). [Boeknr.: 20296 ]

€ 35,00

CAERDEN, Paulus van. De derde reis van de VOC naar Oost-Indië onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. Uitgegeven door A. de Booy. Met inleiding, 2 journalen en bijlagen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1968-70. 2 volumes. Cloth. With plates. 213; XVI,274 pp. Linschoten-Vereeniging LXX-LXX.I. - Account of the third voyage of the Dutch East India Company (VOC). With descriptions of the Dutch colony at Delagoa Bay (Mozambique), Goa (slave trade), India, Indonesia and South Africa. Finally he became governor of the Molucces. [Boeknr.: 265 ]

€ 45,00

CAIRNES, J(ohn) E(lliot). The slave power: its character, career, and probable designs: being an attempt to explain the real issues involved in the American contest. 2nd edition. New York, Carleton, 1862.Original embossed cloth (spine discoloured and extremities sl. dam.). 171 pp. First edition published the same year in New York. - Thorough analysis of socio-economic backgrounds of slavery in North America. 'The slave society concept was adumbrated in the late nineteenth century, particularly in The slave power (1862) written by John E. Cairnes, and became common currency among popularization of the Marxist slave mode of production' (Macmillan, Encyclopedia of world slavery, p.826). 'Confederates probably intend to revive the African slave trade, which continued until 1860' (Hogg p.233). - (Library stamp on title-page).Sabin 9856; Work p.365; Hogg 2857; Afro-Americana 1929. [Boeknr.: 17956 ]

€ 175,00

CAMPBELL, George. White and black. The outcome of a visit to the United States. New York, R. Wortington, 1879.Original cloth (extremities of spine dam.), top edge gilt. XVII,420 pp. First American edition; with bookplate of the East Memorial Foundation Laurel, Mississippi. - Mainly dealing with the black people in the Southern States.Work p.370; Howes C91. [Boeknr.: 20169 ]

€ 95,00

CANOT, Theodore. Avonturen van een Afrikaanschen slavenhaler. Zijnde een waar verslag van het leven van Kapitein Theodore Canot, handelaar in goud, ivoor en slaven op de kust van Guinea. Zijn eigen verhaal, zooals hij dit in 1854 aan Brantz Mayer gedaan heeft, nu met een inleiding uitgegeven door Malcolm Cowley. Vertaling van J.L.J.F. Ezerman. 's Gravenhage, J. Philip Kruseman, (1929). Cloth. With plates after Miguel Covarrubias. 288 pp. [Boeknr.: 29070 ]

€ 30,00

CHURCHMAN, John. An account of the gospel labours, and Christian experiences of a faithful minister of Christ, late of Nottingham, in Pennsylvania, deceased. To which is added, a short memorial of the life of.. Joseph White, late of Bucks County. London, James Phillips, 1780.Contemporary calf (foot of spine sl. dam.). VII,351,(1) pp. Popular work, first issued in 1779, many times reprinted. Including Churchman's (1705-1775) visits to England, Ireland and Holland, from the year 1750 to 1754 and his travels along the colonies of Pennsylavnia, Maryland, New Jersey, Virginia and New York. Also dealing with the Indians and slaves in the U.S. Churchman was a Quaker minister from Nottingham, Pennsylvania. Sabin 13025; Clark II,64; Evans 16233. [Boeknr.: 20143 ]

€ 75,00

CLAY, Henry. Speech of Henry Clay, of Kentucky, on taking up his compromise resolutions on the subject of slavery. Delivered in Senate, Febr. 5th & 6th, 1850. New York, Stringer & Townsend, 1850.Disbound pamphlet. 32 pp. First edition. - Congress ultimately approved Clay's bill, which became known as the Compromise of 1850. Despite widespread acceptance of the compromise, it soon became obvious that it offered only a temporary solution to the problem, as its vague language left much open to debate (Rodriguez, Encycl. of world slavery, p.159).Sabin 13550 (note); Work p.330. [Boeknr.: 20269 ]

€ 45,00

COLLISTER, Peter. The Sulivans and the slave trade. London, Rex Collings, 1980. Boards, with dust-jacket. With plates. 197 pp. [Boeknr.: 27321 ]

€ 25,00

CONDORCET, M.J.A.N.C. Beschouwingen over de negerslavernij. Vertaling M. Fennema, G. Karsten-van der Giessen. Inleiding M. Fennema. Weesp, Heureka, (1996). Wrappers. 83 pp. [Boeknr.: 32129 ]

€ 18,00

CONNEAU, Theophilus. Logboek van een slavenhaler. (Vertaling Walter Penn). (Amsterdam, Amsterdam Boek, 1978). Wrappers. 392 pp. A slaver's log book from 1853 after the original manuscript. . [Boeknr.: 20334 ]

€ 25,00

COOL, Simon. Slavernij of de knecht heer over zijn meester. Oorspronkelijk tooneelspel in vijf bedrijven. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1860.Modern wrappers, original printed boards preserved. (8),96 pp. First edition. - Simon Cool (1804-1864) was member of the town-council of Amsterdam and member of parliament for the liberals. This play on slavery won the prize of the municipal theatre of Amsterdam on the occasion of the opening of this theatre in 1859.NNBW VIII,309. [Boeknr.: 27446 ]

€ 60,00

COOPER, William J. Liberty and slavery. Southern politics to 1860. New York, Alfred A. Knopf, (1983). Cloth, with dust-jacket. With illustrations. VII,309 pp. [Boeknr.: 26145 ]

€ 25,00

CRUICKSHANK, Brodie. Achttien jaren aan de Goudkust. Uit het Engelsch vertaald en met eene inleiding vermeerderd door D.P.H.J. Weijtingh. Amsterdam, Weijtingh & Van der Haart, 1855.2 volumes. Original printed wrappers (spine rep.). With large folding lithographed view of Elmina by W. Bartels. XVI,251; XIV,208 pp. Dutch translation of Eighteen years on the Gold Coast of Africa, including an account of the native tribes and their intercourse with Europeans. London 1853. - This Dutch edition has an introduction by D.P.H.J. Weijtingh, dealing with the history of the Dutch possessions on the coast. 'Cruikshank served in the area from 1834-1854 and was a member of the first Legislative Council of the Gold Coast, as well as the first Collector-General of the colony. The work offers insight into the judicial system, music, religion, dance, and social customs of the native people' (From the preface by K. A. Busia of the reprint of 1966 ). Cat. NHSM I, p.205; Gay 2865 (English ed.); Hess & Coger 6372 (English ed.); Cardinall 518 (English ed.); not in Tiele. [Boeknr.: 10188 ]

€ 275,00

CUBA. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, communicating, in compliance with a resolution of the Senate of the 5th instant, a report from the Secretary of State upon the subject of the supposed kidnapping of colored persons in the southern States for the purpose of selling them as slaves in Cuba. (Washington), 1866. 55 pp. - (Senate Ex. Doc., 39th Congress, 1st session). [Boeknr.: 20228 ]

€ 75,00

CUIJLENBORG, Hans van. Het stinkende goud. Een liefde aan de Goud-, Tand- en Slavenkust. Historische roman. De Bilt, Haes, 2016. Wrappers. 128 pp. [Boeknr.: 35972 ]

€ 15,00

CURAÇAO. - Plantage op Curaçau. Haarlem, Kleynenberg & Co, (ca. 1911). Tinted photographic plate depicting a plantation house, San Juan, and surroundings with thatched huts, printed on heavy paper. ca. 60 x 73 cm. From the series of school plates by J.F.Niermeyer, e.a. Platen van Nederlandsch-Oost en West-Indië, published between 1911 and 1913.- The photographs of the East were mostly taken by Jean Demmeni a French/Indo European photographer, the photographs of the West were taken by Julius Muller, Soublette et Fils, Eugen Klein a.o. - Small tear repaired, otherwise fine. [Boeknr.: 34485 ]

€ 125,00

CURAÇAO. Bill of exchange. Wisselbrief vrijkopen slaven van Curaçao (so-called compensation payment). Curaçao, 1863.Official document, partly printed and handwritten on both sides. Ca. 13 x 27 cm. Dutch slave-trade was abolished in 1814 and slavery in 1863 in Suriname and the Dutch Antilles. Slave owners received compensation from the government. The former slave owner Cornelis Sprocke Jansz was entitled to receive 1000 guilders in exchange for this letter. The letter served as a receipt, signed and stamped by the accountant Gorsira and the governor of Curaçao Grol on August 25, 1863 and cashed on October 16, 1863 - Rare document of slavery. [Boeknr.: 34498 ]

€ 275,00

DAALDER, R., A. KIESKAMP, D.J. TANG. (Red.). Slaven en schepen. Enkele reis, bestemming onbekend. Leiden, Amsterdam, Scheepvaart Museum, 2001. 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 135 pp. Essays on the Dutch slavetrade. [Boeknr.: 23179 ]

€ 35,00

DAENDELS - Herman Willem Daendels 1762 - 1818. Geldersman - patriot - jacobijn - generaal - hereboer - maarschalk - gouverneur. Van Hattem naar St. George del Mina. (Utrecht, Matrijs, 1991). Folio. Boards, with dust-jacket. With many illustrations. 174 pp. After the fall of Napoleon, king Willem I and the new Dutch government feared that Daendels could become an influential and powerful opposition leader and effectively banned him from the Netherlands by appointing him Governor-General of the Dutch Gold Coast (now part of Ghana). In the aftermath of the abolition of the Atlantic slave trade, Daendels tried to redevelop the rather dilapidated Dutch possessions as an African plantation colony driven by legitimate trade. [Boeknr.: 2383 ]

€ 35,00

DOWD, Jerome. The negro races. A sociological study. Volume I. New York, MacMillan Company, 1907. Cloth. XXIII,493 pp. The Negritos, comprising the Pygmies, Bushmen and Hottentots of Central and South Africa; The Nigritians, comprising the Jolofs, Mandingos, Hauses, Ashantis, Dahomans, etc. of the Sudan; and the Tibbus of the Sahara Desert; The Fellatahs of Central Sudan.Work p.41. [Boeknr.: 10136 ]

€ 45,00

DYKE, Henry J. van. The character and influence of abolitionism. A sermon preached in the First Presbyterian Church, Brooklyn, on sabbath evening, dec. 9th, 1860. New York, George F. Nesbitt, 1860.Original printed wrappers (dam.). 31 pp. First edition. - In this widely reprinted sermon, Van Dyke argues that Christianity is not a good defense for the abolitionist movement [Boeknr.: 20257 ]

€ 45,00

ELET, Jacobus. Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar het West-Afrikaanse koningrijk Dahomey in 1733. Ingeleid door Henk den Heijer. Zutphen, Walburg Pers, 2000. Cloth, with dust-jacket. With 17 illustrations. 208 pp. Linschoten-Vereeniging XCIX. - In 1732, Agaja, king of Dahomey, captured the Dutch Company factory Jaquin after a conflict with the merchant Hendrik Hertogh. After one year the oppercommies Jacobus Elet was sent to re-establish the contacts, but he was not succesfull. [Boeknr.: 22486 ]

€ 30,00

EMMER, P., H. den Heijer, L. SICKING. (Red.). Atlantisch avontuur. De Lage Landen, Frankrijk en de expansie naar het Westen, 1500-1800. Zutphen, Waanders, 2010. Boards. With many coloured illustrations. 255 pp. [Boeknr.: 31931 ]

€ 40,00

EMMER, P.C. Engeland, Nederland, Afrika en de slavenhandel in de 19de eeuw. Dl.II: De afschaffing van de slavenhandel; de reactie op de Goudkust en de werkzaamheid van de Engels-Nederlandse gerechtshoven ter wering van de slavenhandel. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1974. Cloth. (100) pp. - (In: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek). [Boeknr.: 29060 ]

€ 30,00

EMMER, P.C. De geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel in een notendop. Amsterdam, Prometheus, 2021. Wrappers. 152 pp. [Boeknr.: 36415 ]

€ 15,00

ENDURAN, L(odoïx). De slavenhandel of twee zeelieden in Senegal. Gent, H. vander Schelden, 1893.Sm.8vo. Original decorated wrappers. 126 pp. Dutch edition of: La traite des nègres, ou, deux marins au Sénégal. Lile, Lefort, 1869. - Scarce.Hess & Coger, 7342; Joucla p.99. [Boeknr.: 33112 ]

€ 95,00

EQUIANO, Olaudah. Equiano's reizen. De autobiografie van een negerslaaf. (Uitgegeven door) Paul Edwards. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, (1977). Wrappers. With illustrations. 114 pp. Curious autobiography by Olauda Equiano, born in Eboe (Benin) in 1745 and sold into slavery as a boy. A classic work of black writing including an account of the wreck of the slaver Nancy in the Bahamas. [Boeknr.: 20596 ]

€ 15,00

EVERETT, Susanne. Slavernij door de eeuwen heen. (Zutphen, Walburg Pers, 1993). 4to. Wrappers. With numerous illustrations. 253,(3) pp. [Boeknr.: 19805 ]

€ 18,00

FATAH-BLACK, Karwan. Sociëteit van Suriname 1683-1795. Het bestuur van de kolonie in de achttiende eeuw. Zutphen, Walburg Pers, 2020. 4to. Boards. With many illustrations, mostly coloured. 175 pp. Between 1683 and 1795, Suriname was governed by the Sociëteit van Suriname, a partnership between the city council of Amsterdam, the West India Company and the family Van Aerssen van Sommelsdyck. [Boeknr.: 35888 ]

€ 30,00

FENNEKOL, W(illem) F(rederik). Proeve over de kust van Guinea; houdende eene poging tot onderzoek, hoe, en in hoeverre, dat land tot eene ware volkplanting zou kunnen gevormd worden. (Met Voorberigt van J. Immerzeel). 's Gravenhage, J. Immerzeel, 1831.Original boards. 154 pp. First edition. - Plan for founding a settlement on the Dutch part of Guinea (Ghana), West Africa, to make the colony profitable again after the abolition of the slave trade; and investigation in the possibility of establishing new settlements. Fennekol was born in Guinea in 1761. Ghana was sold by the Dutch to the English in 1872.Tiele 355; Cat. NHSM I, p.205; Cardinall 530. [Boeknr.: 617 ]

€ 275,00

FIELDHOUSE, D.K. The Colonial Empires. A comparative survey from the eighteenth century. London, Weidenfeld and Nicolson, 1966. Cloth. With maps and 62 illustrations on plates. XIV,450 pp. [Boeknr.: 14640 ]

€ 45,00

FREYRE, Gilberto. Maitres et esclaves (Casa grande e senzala). Traduit du portugais par Roger Bastide. Préface de Lucien Febure. (Paris, Gallimard, 1952). Decorated wrappers, uncut. 550 pp. [Boeknr.: 25161 ]

€ 30,00

FREYRE, Gilberto. Terres du sucre. (Nordeste). Traduit du portugais par J. Orecchioni. Avant-propos de J. Duvignaud. (Paris, Quai Voltaire, 1992). Wrappers. 241 pp. 'Quand il écrit Terres du sucre, Gilberto Freyre pénètre dans le labyrinthe de son propre univers, la région de Recife et d'Olinda'. [Boeknr.: 30576 ]

€ 18,00

FREYRE, Gilberto. The masters and the slaves. (Casa-grande & senzala). A study in the development of Brazilian civilization. Translated from the Portuguese by Samuel Putman. Second edition, revised. New York, Alfred A. Knopf, 1956. Cloth, with dust-jacket. LXXI,537,XLIV pp. [Boeknr.: 7344 ]

€ 45,00

FURNAS, J.C. Goodbye to Uncle Tom. London, Secker and Warburg, 1956. Cloth, with dust-jacket. With illustrations. (10),435 pp. 'Finally and comprehensively demolished - the myths pertaining to the American Negro, from their origins to the misconceptions of today'. [Boeknr.: 19848 ]

€ 30,00

GARRISON, William Lloyd. The new 'reign of terror' in the slaveholding states, for 1859-60. New York, American Anti-slavery Society, 1860.Sm.8vo. Original printed wrappers (dam.; spine dam.). 144 pp. Anti-Slavery Tracts. No.4. New series. - . William Lloyd Garrison (1805 - 1879) was a prominent American abolitionist, journalist, suffragist, and social reformer. He is best known as the editor of the abolitionist newspaper The Liberator, which he founded with Isaac Knapp in 1831 and published in Massachusetts until slavery was abolished by Constitutional amendment after the American Civil War. He was one of the founders of the American Anti-Slavery Society. He promoted "immediate emancipation" of slaves in the United States. Sabin 53392; Afro-Americana 4020. [Boeknr.: 20271 ]

€ 75,00

GOEDEL, C. Sklaverei und Emancipation der schwarzen Rass in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Geschichtliche Abhandlungen. Herausgegeben von Züricher Comité zur Unterstützung der befreiten Farbigen. Zürich, Schabelitz'sche Buchhandlung (Cäsar Schmidt), 1866.Original boards (spine rubbed). 150 pp. First edition. - Slavery and Black Race Emancipation in the United States of North America.Sabin 27681; Afro-Americana 4150. [Boeknr.: 19714 ]

€ 95,00

GOSLINGA, C.Ch. The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5 - 1942. Assen, Van Gorcum, 1990. Cloth, with dust-jacket. XII,812 pp. It gives the history of these regions from the demise of the Dutch West India Company in 1791 and of the Society of Surinam in 1795 up through 1942. [Boeknr.: 4813 ]

€ 65,00

GOSLINGA, C.Ch. The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast 1580-1680. Assen, Van Gorcum & Comp., 1971. Cloth, with dust-jacket. With 12 maps and 15 plates. XVI,647 pp. In the years from 1580 to 1680 the Dutch played an inportant role in the Caribbean and Surinam, culminating around 1640 when the West India Company got control of the main West African slave centers and Curaçao became a slave market for the Caribbean. [Boeknr.: 6521 ]

€ 95,00

GREEN, William A. British slave emancipation. The sugar colonies and the Great Experiment 1830-1865. Oxford, Clarendon Press, (1991). Wrappers. X,449 pp. Outstanding work on the British West Indies. [Boeknr.: 32556 ]

€ 30,00

GREIG, Doreen. The reluctant colonists. Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries. Assen, Van Gorcum, 1987. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations. X,306 pp. [Boeknr.: 6025 ]

€ 20,00

GRENADA & TOBAGO. Achste coupon. Op den 1. Mey 1782 zal door Mr. Hendrik vander Mey Justuszoon, als directeur eener negociatie van 275000,- op vier plantagien, in de eilanden Grenada en Tobago, tegen intrekking van dit coupon, betaald worden 50,- Hollandsch. 's Gravenhage, den 1. Mey 1774. Denomination of four plantations on the islands of Grenada and Tobago, signed by Vander Mey. Ca. 5 x 20,5 cm. [Boeknr.: 30723 ]

€ 65,00

HAM, Gijs van der. Dof goud. Ghana en Nederland sinds 1593. Amsterdam, Rijksmuseum, Nijmegen, VanTilt, 2016. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 170 pp. [Boeknr.: 33961 ]

€ 25,00

HAM, Gijs van der. Dof goud. Nederland en Ghana, 1593 - 1872. Amsterdam, Rijksmuseum, Nijmegen, VanTilt, 2013. 4to. With many coloured illustrations. 200 pp. [Boeknr.: 33354 ]

€ 25,00

HAM, Gijs van der. Tarnished gold. Ghana and the Netherlands from 1593. Amsterdam, Rijksmuseum, Nijmegen, VanTilt, 2016. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 170 pp. [Boeknr.: 33962 ]

€ 25,00

HAMILTON, John Church. The slave power: its heresies and injuries to the American people. A speech. November, 1864. (New York, 1864). Disbound pamphlet. 23 pp. First edition. - Loyal Publication Soc. New York. - Afro-Americana 4519. [Boeknr.: 20221 ]

€ 45,00

HANDLER, Jerome S. The unappropriated people: freedmen in the slave society of Barbados. (1800-1834). Baltimore, The John Hopkins University Press, (1974). Cloth, with dust-jacket. With illustrations. XII,225 pp. [Boeknr.: 20345 ]

€ 30,00

HARMS, Robert. The Diligent. A voyage through the worlds of the slave trade. (Oxford, The Perseus Press, 2002). Boards, with dust-jacket. With illustrations. XXX,466 pp. The tale of the Diligent, a French slave ship, starting in 1731. [Boeknr.: 32553 ]

€ 25,00

HARTSINCK, Jan Jacob. Beschryving van Guiana, of de wilde kust, in Zuid-America, betreffende de aardrykskunde en historie des lands, de zeden en gewoontes der inwooners.. Waarby komt eene verhandeling over den aart en de gewoontes der neger-slaaven. (Amsterdam, 1770). Reprint. Amsterdam, S. Emmering, 1974. 2 volumes. Wrappers. With 5 folding maps and 9 plates. XII,962 pp. Description of Guiana or the Wild Coast of South America, its geography, history, inhabitants, animals, with an account of its discovery and the colonies of the Spaniards, French and Portuguese. [Boeknr.: 760 ]

€ 125,00

HEIJER, Henk den. Geschiedenis van de WIC. Opkomst, bloei en ondergang. 4e gewijzigde druk. (Zutphen, De Walburg Pers, 2013). 4to. Boards. With many illustrations, several in colours. 208 pp. Fine illustrated standard work on the history of the Dutch West India Company. [Boeknr.: 33195 ]

€ 35,00

HEIJER, Henk den. De geschiedenis van de WIC. 3e gewijzigde druk. (Zutphen, De Walburg Pers, 2002). 4to. Boards, with dust-jacket. With many illustrations, several in colours. 208 pp. Richly illustrated standard work on the history of the Dutch West India Company (WIC). [Boeknr.: 22330 ]

€ 35,00

HEIJER, Henk den. Nederlands slavernij-verleden. Historische inzichten en het debat nu. Zutphen, Walburg Pers, 2021. Pictorial boards. With illustrations and plates (several in colours). 336 pp. Based on the latest insights, this book sketches an impressive picture of the Dutch participation in the transatlantic slave trade and the use of slaves in the plantation colonies. [Boeknr.: 36388 ]

€ 30,00

HELMAN, Albert. (Lou Lichtveld). De laaiende stilte. 2e druk. Amsterdam, N.V. Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij, 1952. Cloth. 299 pp. Historical novel based on 'De stille plantage'. [Boeknr.: 33173 ]

€ 18,00

HERSKOVITS, Melville J. & Frances S. Rebel destiny among the bush negroes of Dutch Guiana. (Evanston, 1934). Reprint. Amsterdam, Simon Emmering, (1960). Cloth, with dust-jacket. With 15 plates. XVII,366 pp. Melville Herskovits (1895-1963) carried out his first field research in company with his wife Frances in 1928-1929 in Suriname. [Boeknr.: 4718 ]

€ 25,00

HEUL, Frank van der. Van kreeftskeerkring tot Kaap de Goede Hoop. Van 'spiegeltjes en kralen', piraten en slavernij tot de laatste reis van de Holland-Afrika Lijn. Haarlem, Hollandia, (2002). Wrappers. With plates. 272 pp. [Boeknr.: 29080 ]

€ 18,00

HEUVEL, Aad van den. Een verre moordenaar. Amsterdam, de Arbeiderspers, (1998). Wrappers. 229 pp. Crime novel about the diary of David van Nijendaal and the WIC and his visit to the Ashene people in West Africa.. [Boeknr.: 28842 ]

€ 18,00

HEUVEL, Aad van den. Willem Bosman in goud en slaven. Een reisverslag naar aanleiding van dagboeknotities. Amsterdam, Meulenhoff, (1981). 8vo. Wrappers. With many illustrations (some in colours). 160 pp. Willem Bosman (1672 - ?), employee of the Dutch West India Company (WIC) and chief Dutch factor at the castle of Elmina, wrote the first authoritative and detailed account of the West Coast of Africa, during a 14 years' residence there. It is the chief source for the knowledge of the Dutch slave-trade during the second half of the 17th century. [Boeknr.: 6579 ]

€ 18,00

HEYN, Piet. De Westafrikaanse reis van Piet Heyn 1624-1625. Uitgegeven door K. Ratelband. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1959. Cloth. With portrait, map and 2 facsimiles. CV,79 pp. Linschoten-Vereeniging LXI. - Piet Heyn firmly established the WIC's position on the African coast. [Boeknr.: 262 ]

€ 35,00

HOCHSCHILD, Adam. Bevrijd de slaven ! Het verhaal van de eerste mensenrechtencampagne. Uit het Engels vertaald door Ankie Klootwijk en Ernst de Boer. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 2005. Wrappers. With plates. 478 pp. [Boeknr.: 36396 ]

€ 18,00

HOETINK, H. Het patroon van de oude Curaçaose samenleving. Een sociologische studie. Assen, Van Gorcum & Comp., 1958. Wrappers (sl. soiled). With plates. 187 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 34463 ]

€ 25,00

HONDIUS, Dienke, Nancy JOUWE, Dineke STAM, Jennifer TOSCH. Dutch New York histories. Connecting African, native American and slavery heritage. Geschiedenissen van Nederlands New York. Verbonden met Afrikaans, inheems Amerikaans en slavernij-erfgoed. Volendam, LM Publishers, 2017. Wrappers. With many coloured ilustrations. VI,170 pp. A bilingual guide. [Boeknr.: 34734 ]

€ 18,00

HUISMAN, Marijke. Verhalen van vrijheid. Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief, 1789-2013. Hilversum, Verloren, 2015. Wrappers. 256 pp. [Boeknr.: 33779 ]

€ 25,00

HUNGERFORD, James. The old plantation, and what I gathered there in an autumn month. New York, Harper & Brothers, 1859.Original embossed cloth (stained; spine damaged). 369 pp. First edition. - A novel set in Eastern Maryland in the 1830's by James Edward Hungerford (1814-1883), editor and publisher of The Southern Home Journal a weekly in Baltimore. Including chapters " Colored characters, African Prince, Negro superstitions, Negro nick-names, Negro boat-songs, Negro satire, The Juber dance, Negro moonlight sports, The runaway, etc. Sabin 33833; Wright, American fiction, 1304. [Boeknr.: 31692 ]

€ 95,00

JENNINGS, Judith. The business of abolishing the British slave trade 1783-1807. London, Frank Cass, (1997). Wrappers. XII,157 pp. [Boeknr.: 32118 ]

€ 30,00

JOHNSON, Charles & Patricia SMITH. Africans in America. America's journey through slavery. New York, Harcourt Brace & Brothers, (1998). Boards, with dust-jacket. With illustrations. XV,494 pp. A riveting narrative history of America, from the landing in Jamestown to the brink of the Civil War. [Boeknr.: 32559 ]

€ 35,00

JOHNSON, Walter. Soul by soul. Life inside the antebellum slave market. Cambridge, Harvard University Press, (2000). Wrappers. (12),283 pp. On the New Orleans slave market. [Boeknr.: 32552 ]

€ 25,00

JONES, Jacqueline. Labor of love, labor of sorrow. Black women, work, and the family from slavery to the present. New York, Random House, (1986). Wrappers. With illustrations. XIII,432 pp. [Boeknr.: 28825 ]

€ 18,00

JOUWE, Nancy, Matthijs KUIPERS, Remco RABEN. (Red.). Slavernij en de stad Utrecht. Zutphen, Walburg Pers, 2021. Wrappers. With 40 coloured illustrations. 328 pp. Utrecht's involvement in the global slavery past. [Boeknr.: 36400 ]

€ 25,00

KEMPEN, Michiel van. (Red.). Het andere postkoloniale oog. Onbekende kanten van de Nederlandse (post)koloniale cultuur en literatuur. Hilversum, Verloren, 2020. Wrappers. With illustrations. 320 pp. De 24 bijdragen beslaan maar liefst vier eeuwen en hebben betrekking op alle streken waarmee Nederland ooit een koloniale band had: Nederlands-Indië, het Caraïbisch gebied en Zuid-Afrika. Maar het gaat natuurlijk ook over de cultuur die migranten meebrachten naar en creëerden in het nieuwe Nederland. Matrozenliedjes en kookboeken passeren de revue, de dansen uit de slaventijd, de teloorgang van de Surinaams-Javaanse gamelan en de twintigste-eeuwse bemiddelaars van ‘zwarte kunst’. De Indische njai schuift voorbij en een melancholische Sjahrir (text on cover). Contributions by Bert Paasman, Hilde Neus, Aminata Cairo, Adrienne Zuiderweg, Remco Raben, etc. [Boeknr.: 36089 ]

€ 35,00

KERDIJK, Lodewijk. West-Afrika 1857/1858. Reisjournaal van Lodewijk Kerdijk. Ingeleid door A.F. Schepel. Schiedam, Interboek, 1978. Cloth, with dust-jacket. With 30 plates. 228 pp. In his diary Lodewijk Kerdijk gives a vivid picture of the slave trade, naval officers who fought against the slave trade, and the Dutch and English factories who occupied fortresses on the Gold Coast. [Boeknr.: 14355 ]

€ 20,00

KERNKAMP, J.H. Johan van der Veken en zijn tijd. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, (1952). Wrappers. With 3 plates. 35 pp. Johan van der Veken ( 1549 - 1616) a Rotterdam merchant in West Africa. [Boeknr.: 6830 ]

€ 15,00

KESSEL, Ineke van. (Ed.). Merchants, missionaries & migrants. 300 years of Dutch-Ghanaian relations. (Leiden), KIT, 2002. 4to. Boards. With many illustrations (several in colours). 139 pp. The trading relationship of the WIC was focused on the exchange of Ghanaian gold, ivory, slaves and cocoa for Dutch textiles, weapons and the famous Dutch genever. [Boeknr.: 25806 ]

€ 35,00

KNIGHT, Franklin W. The Caribbean. The genesis of a fragmented nationalism. New York, Oxford University Press, (1978). Wrappers. XIII,251 pp. 'It journeys through five centuries of economic and social development, emphasizing such areas as the slave-run plantation economy'. [Boeknr.: 23220 ]

€ 20,00

KOOLHOF, Sirtjo & Gert OOSTINDIE. (Red.). Koloniaal dodenkabinet. Leiden, KITLV, 2003. Wrappers. With illustrations. 228 pp. [Boeknr.: 30052 ]

€ 15,00

KUNST, A.J.M. Recht, commercie en kolonialisme in West-Indië vanaf de zestiende tot in de negentiende eeuw. Zutphen, Walburg Pers, 1981. Cloth. 374 pp. [Boeknr.: 518 ]

€ 35,00

LAM, Jan Dircksz. Expeditie naar de Goudkust. Het journaal van Jan Dircksz Lam over de Nederlandse aanval op Elmina, 1624-1626. Ingeleid en bezorgd door Henk den Heijer. Zutphen, Walburg Pers, 2006. Cloth. With illustrations. 208 pp. Linschoten-Vereeniging CV. - Eye-witness account of the defeat of the Dutch on the West African coast at the beginning of the 17th century. [Boeknr.: 29456 ]

€ 25,00


Page: 1 2 3
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail