Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

biography


Page: 1 2 3
BAARD, H.P. Willem van de Velde de Oude. Willem van de Velde de Jonge. Amsterdam, H.J.W. Becht, (1942). 8vo. Wrappers. With 45 illustrations. 60 pp. - (Palet Serie). [Boeknr.: 32035 ]

€ 18,00

BAREND-VAN HAEFTEN, M. Oost-Indië gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC. Zutphen, Walburg Pers, 1992. Wrappers. With frontispiece, and 17 illustrations. 278,(1) pp. Nicolau de Graaff (1639-1687) made 16 voyages as ship's surgeon, 5 of them in the service of the VOC. [Boeknr.: 12178 ]

€ 35,00

BINNERTS, C. 'Alles is in orde, heeren .. !' Een dagboek van het eiland Flores uit het jaar 1943. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1947. Modern batik binding (original wrappers preserved). 106 pp. [Boeknr.: 22453 ]

€ 45,00

BOER, M.G. de. (Red.). Van oude voyagiën. Amsterdam, 1912. Facsimile editie. Amsterdam, Van Hoeve, 1979. 3 volumes. Oblong 8vo. Cloth, in cloth box. With many plates. VIII,119; VIII,111; 111pp. [Boeknr.: 30618 ]

€ 25,00

BOER, M.G. de. (Red.). Van oude voyagiën. 2e druk. Amsterdam, H. Meulenhoff, 1923. Oblong 8vo. Pictorial cloth. With many facsimiles. VIII,343 pp. [Boeknr.: 32931 ]

€ 30,00

BOER, M.G. de. Piet Heyn en de zilveren vloot. Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, 1946. Half cloth. With plates and maps. 146 pp. - (Patria). [Boeknr.: 443 ]

€ 15,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe. De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625. Ingeleid en van commentaar voorzien door Vibeke Roeper. Amsterdam, Terra Incognita, 1996. Wrappers. With folding map and illustrations. 165 pp. [Boeknr.: 16185 ]

€ 18,00

BOOGAART, E. van der & F.J. DUPARC. (Red.). Zo wijd de wereld strekt. Tentoonstelling n.a.v. de 300ste sterfdag van Johan Maurits van Nassau-Siegen op 20 december 1979. Den Haag, Mauritshuis, 1979. 8vo. Wrappers. With many illustrations, several in colours. 286 pp. [Boeknr.: 299 ]

€ 30,00

BOSCHMA, C. & J. PEROT. Antoine-Ignace Melling (1763-1832), reizend kunstenaar. Met medewerking van H. Sorbé, Th. Laurentius en R. Anhegger. Abcoude, Uniepers, (1991). Folio. Original boards, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 240 pp. Melling was a painter, architect and voyager who is counted among the 'Levantine artists'. In this book his journey in 1812 to the Netherlands and Germany is documented. [Boeknr.: 31810 ]

€ 45,00

BOSMA, Ulbe. Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo. Leiden, KITLV, 1997. Wrappers. With illustrations. X, 482 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 18687 ]

€ 20,00

BOSTOEN, K., R. DAALDER, V. ROEPER. Bontekoe. De schipper, het journaal, de scheepsjongens. Amsterdam, Nederlands Scheepvaart Museum, 1996. Wrappers. With many illustrations. 96 pp. [Boeknr.: 15327 ]

€ 18,00

BOTH, Pieter. De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615). Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1609-1614). (Uitgegeven) door P.J.A.N. Rietbergen. Zutphen, Walburg, 1987. 2 volumes. Cloth. With 31 illustrations. 360 pp. Linschoten Vereeniging LXXXVI-LXXXVII. - History of the Dutch East India Company and the first governor-general of the Dutch East Indies (1609-1614). [Boeknr.: 3755 ]

€ 35,00

BOUMAN, P.J. Johan Maurits van Nassau de Braziliaan. Utrecht, A. Oosthoek, 1947. Half cloth, with dust-jacket. With 14 plates. XI,216 pp. [Boeknr.: 6547 ]

€ 18,00

BOWEN, Frank C. Men of the wooden walls. (Seafarers). London, New York, Staples Press, (1952). Cloth, with dust-jacket (sl. dam.). With many portraits. VIII,152 pp. [Boeknr.: 32031 ]

€ 25,00

BREMER, Fredrika. Frederika Bremer. Haar leven, hare brieven en nagelaten geschriften, uitgegeven door hare zuster Charlotte Quiding-Bremer. Naar de Hoogduitsche uitgave door W.D. Statius Muller. Haarlem, De Erven Loosjes, (1870).2 volumes. Old boards (damaged). 271; 274 pp. First published in German Lebenschilderung, Briefe und nachgelassene Schriften. Leipzig 1868. - The Swedish novelist and feminist reformer Fredrika Bremer (1801-1865), born at Tuorola Manor House near Abo in Finland, then part of Sweden, travelled to America in 1849. She spent the period 1856-1861 in Switzerland, Belgium, France, Italy, Greece and Palestine.Theakstone, Victorian & Edwardian women travellers, pp.33-34. [Boeknr.: 31673 ]

€ 225,00

BRINKGREVE, C. Met Indië verbonden. Een verhaal van vier generaties 1849-1949. Zutphen, Walburg Pers, (2009). Wrappers. With illustrations. 256 pp. [Boeknr.: 32184 ]

€ 25,00

BRONGERSMA, Leo Daniël & Gerard Frouko VENEMA. Het witte hart van Nieuw-Guinea. Met de Nederlandse expeditie naar het Sterrengebergte. Amsterdam, Scheltens & Giltay, (1960). Cloth. With photographic illustrations (some in colours). 281,(11) pp. First edition. - Account of the Dutch Sterrengebergte-expedition in 1959, New Guinea, by the Royal Dutch Geographical Society (KNAG). - (Library stamp on titlepage). [Boeknr.: 5702 ]

€ 20,00

BRUIJN, J.R. & C. van BAALEN. Van zeeman tot residentieburger: Cornelis de Jong van Rodenburgh (1762-1838). Hilversum, Verloren, 1997. Wrappers. With illustrations. 96 pp. [Boeknr.: 18696 ]

€ 15,00

COEN, Jan Pietersz. Het graf van Jan Pietersz. Coen. Verslag der commissie, ingesteld bij gouvernementsbesluit van 25 juni 1954 tot het uitbrengen van rapport aan de regeering omtrent de wetenschappelijke beteekenis van de opgravingen door P.C. Bloys van Treslong Prins te Batavia verricht bij zijn onderzoek naar de juiste ligging van het graf van Jan Pieterszoon Coen. Batavia, Noordhoff-Kolff, 1936. Cloth. With plates. 218 pp. [Boeknr.: 34342 ]

€ 35,00

COOLHAAS, W.Ph. Controleur B.B. Herinneringen van een jong bestuursambtenaar in Nederlands-Indië. Met inleiding van C.R. Boxer. Utrecht, 1985. Wrappers. With illustrations. 239 pp. [Boeknr.: 4194 ]

€ 18,00

CROO, M.H. du. Generaal Swart pacificator van Atjeh. Met medewerking van H.J. Schmidt. Voorwoord van G.K. Dijksta. Maastricht, Leiter-Nypels, (1943). Folio. Half cloth. With many photographic illustrations. XII,177 pp. Henri Nicolaas Alfred Swart (1863-1946) was involved in the war with Aceh from 1890 till 1916. [Boeknr.: 5572 ]

€ 30,00

DEKKER, P. Willem 't Hart 1750-1830. Een Zijper zeevaarder in de nadagen der Republiek. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1966. Boards, with dust-jacket. With plates. 115 pp. t' Hart went to the sea for whaling on the 'Groendland fleet'. At the age of 25 he was already a commander. [Boeknr.: 3777 ]

€ 18,00

DERIX, Jan. Bapa Papoea. Jan P.K. van Eechoud, een biografie. Venlo, Van Spijk, 1987. Boards, with dust-jacket. With many illustrations. 304 pp. [Boeknr.: 15249 ]

€ 20,00

DOEL, H.W. van den. De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808-1942. Amsterdam, Bert Bakker, 1994. Wrappers. With illustrations. 578 pp. [Boeknr.: 3086 ]

€ 25,00

DOES, Willem van der. Storm, ijs en walvisschen. Een moderne Vikingtocht met Noorsche walvischvaarders naar de Zuidelijke IJszee. Voorwoord van C.M. Bakker. Batavia, Albrecht & Co., (1934). 4to. Original pictorial boards (soiled). With illustrations by the author. XV,374 pp. Storms, ice and whales. The Antarctic adventures of a Dutch artist on a Norwegian whaler. [Boeknr.: 35413 ]

€ 35,00

DOOIJEWAARD, Willem. - Willem Dooijewaard a Dutch artist in Indonesia. Jakarta, 1992. Sm.8vo. Wrappers. With numerous illustrations from his graphics and paintings, partly in colours. 171 pp. [Boeknr.: 11331 ]

€ 35,00

DOUWES, D.J. De horizon verlegd. Reisjournalen uit de tijd van de zeilvaart. (Haarlem, De Boer Maritiem, 1979). Boards, with dust-jacket. With many illustrations. 143 pp. Accounts of Dutch shipwrecks and disasters at sea. [Boeknr.: 839 ]

€ 15,00

EMDEN, F.J.G. & W. BRANDT. Kleurig memoriaal van de Hollanders op Oud-Java. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, (1964). Cloth, with dust-jacket. With 40 illustrations. 240 pp. [Boeknr.: 5227 ]

€ 18,00

ENDICOTT, W.C. Captain Joseph Peabody. East India merchant of Salem (1757-1844). A record of his ships and of his family. Edited and completed with a sketch of Joseph Peabody's life by W.M. Whitehill. Salem, Peabody Museum, 1962. Cloth. With plates. XV,358 pp. [Boeknr.: 29317 ]

€ 65,00

ENKLAAR, I.H. Joseph Kam 'apostel der Molukken'. 's Gravenhage, Boekencentrum, 1963. Boards. With coloured frontispiece and 2 maps. XV,186 pp. [Boeknr.: 15269 ]

€ 40,00

ENKLAAR, Ido H. De levensgeschiedenis van Johannes Theodorus van der Kemp stichter van het Ned. Zendeling-Genootschap, pionier van de London Missionary Society onder Kaffers en Hottentotten in Zuid-Africa 1747-1811 tot aan zijn komst aan de Kaap in 1799. Wageningen, H. Veenman en Zonen, 1972. Cloth, with dust-jacket. With portrait and facsimiles. 168 pp. [Boeknr.: 6465 ]

€ 18,00

ENKLAAR, Ido H. Life and work of Dr. J.Th. van der Kemp 1747-1811. Missionary pioneer and protagonist of racial equality in South Africa. Cape Town, Rotterdam, A.A. Balkema, 1988. Cloth, with dust-jacket. With 2 maps and 10 illustrations. XI,234 pp. [Boeknr.: 16458 ]

€ 35,00

ERLER, Heinrich. Ferdinand Pont. Ein holländischer Idealist in Friedrichstadt und auf Java. Husum Rosendahl, J.G. Jebens, (1973). Wrappers. With plates. 65 pp. Ferdinand Pont (1876-1939), writer, painter and Protestant missionary in Batavia and Java between 1914 and 1928. [Boeknr.: 15284 ]

€ 18,00

FASSEUR, Cees. De indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950. Amsterdam, Bert Bakker, 1993. Wrappers. With illustrations. 552 pp. [Boeknr.: 6972 ]

€ 18,00

FORMOSA. De dagregsiters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Uitgegeven door J.L. Blussé, M.E. van Opstall, Ts'ao Yung-ho, N.C. Everts, W.E. Milde. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1986-2000. 4 volumes. Cloth. With maps. R.G.P. - Archivalia from the Dutch East India Company (VOC) trade settlement and fortress Zeelandia, on Dutch colonial Formosa (Taiwan). [Boeknr.: 13218 ]

€ 195,00

FOSTER, Barbara & Michael. Forbidden journey. The life of Alexandra David-Neel. San Francisco, Harper & Row, (1987). Half cloth, with dust-jacket. With plates. X363 pp. A biography of the explorer of Tibet: Alexandra David-Neel (1868-1969). [Boeknr.: 31905 ]

€ 25,00

GALLETTI, A., A.J. VAN DER BURG, P. GROOT. The Dutch in Malabar (Julius Valentijn Stein van Gollenesse and Adriaan Moens)... with introductions and notes. Madras, 1911. Reprint. New Delhi, Usha, 1984. 8vo. Cloth, with dust-jacket. With plates. X,270 pp. - (Selections from the records of the Madras government). [Boeknr.: 6282 ]

€ 55,00

GELDER, Roelof van. Naporra's omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-1793). Amsterdam, Atlas, (2004). Wrappers. With illustrations. 525 pp. Autobiography of a German VOC servant in Asia, Georg Naporra (1731-1793). [Boeknr.: 27661 ]

€ 18,00

GEVERS DEYNOOT, Willem Theodore. Herinneringen eener reis naar Nederlandsch Indië in 1862. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1864.Original decorated gilt embossed cloth. With tinted lithographed title. (8),234 pp. First edition. - The author, a member of parliament, visited Java, Sumatra, Celebes, the Moluccas and Timor. Singapore, Calcutta, Madras and Ceylon were also visited. - A fine copy.Cat. KITLV p.57; Buur, Persoonlijke documenten, 100; Tiele 381; Cat. NHSM I, p.181. [Boeknr.: 4618 ]

€ 245,00

GODEE MOLSBERGEN, E.C. Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indië. 2e druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zooon, 1943. Half cloth. With many plates. 173 pp. - (Patria). Patria. - Jan van Riebeeck (1619-1677), servant of the VOC, was active in Aceh, Tonkin, Cape of Good Hope, Malacca and Batavia. [Boeknr.: 4288 ]

€ 15,00

GOENS, Rijklof Volkertsz. van. Javaense reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram, 1648-1654. Ingeleid en van commentaar voorzien door Darja de Wever. Amsterdam, Terra Incognita, 1995. Wrappers. With illustrations. 135 pp. [Boeknr.: 14498 ]

€ 18,00

GOOR, Jurrien van. Kooplieden, predikanten en bestuurders overzee. Beeldvorming en plaatsbepalingen in een andere wereld. Utrecht, 1982. Wrappers. With illustrations. 212 pp. [Boeknr.: 6023 ]

€ 18,00

GOUDOEVER, W.A. van. Onder de hoede van een naam. Leven en werken van Elisabeth M.L. van Deventer-Maas 1857-1942. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, (1957). Cloth. With portrait. 256 pp. [Boeknr.: 29410 ]

€ 20,00

GRAAF, H.J. de. De moord op kapitein François Tack 8 Febr. 1686. Amsterdam, H.J. Paris, 1935. Wrappers. With plate. VIII,170 pp. Thesis. - François Tack was the leader of a V.O.C. delegation to Susuhunan Amangkurat II, ruler of the kingdom of Mataram, who held court in Kartasura. The aim of this mission was to make a settlement concerning the money the Susuhunan owed to the V.O.C and to ask for extradition of Surapati, a former Balinese slave, who raided the countryside south of Batavia and who had sought refuge at the court of Amangkurat II. The Dutch who thought of Surapati as a murderer, never succeeded to caputure him. The Javanese on the other hand thought of him as a warrior for freedom. The story of Surapati's life is told in the Javanese text Babad Kraton. [Boeknr.: 9869 ]

€ 65,00

GRAAFF, B. de & E. LOCHER-SCHOLTEN. J.P. Graaf van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat. Zwolle, Waanders, 2007. Boards. With many illustrations. 552 pp. [Boeknr.: 32146 ]

€ 40,00

GRAEFF VAN POLSBROEK, Dirk de. Journaal. Belevenissen van een Nederlands diplomaat in het 19e eeuwse Japan. Ingeleid en geannoteerd door Herman J. Moeshart. Assen, Van Gorcum, 1987. Boards. With many photographic illustrations. 141 pp. [Boeknr.: 6334 ]

€ 30,00

GRATAMA, Koenraad Wolter. Leraar onder de Japanners. Brieven van K.W. Gratama betreffende zijn verblijf in Japan 1866-1871. Ingeleid en geannoteerd door H. Beukers, L. Blussé, R. Eggink. (Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1987). Boards, with dust-jacket. With illustrations. 168 pp. [Boeknr.: 6336 ]

€ 25,00

GROENEBOER, K. (Red.). Een vorst onder de taalgeleerden. Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde voor Indië van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1847-1873. Een bronnenpublicatie. Leiden, KITLV, 2002. Boards. VI,966 pp. Van der Tuuk (1824-1894) was a legend even during his lifetime, a great scholar, but at the same time an eccentric nonconformist. [Boeknr.: 26005 ]

€ 65,00

HAAFNER, Jacob. UIT MENSCHLIEVENDHEID ZOUDE IK BARBAAR KUNNEN WORDEN. Reizen in Azie van G. Haafner, Q.M.R. VerHuell, J. Olivier en P.P. Roorda van Eysinga tussen 1770 en 1830. Amsterdam, L.J. Veen, 1992. 4to. Wrappers. With many illustrations. 167 pp. [Boeknr.: 10325 ]

€ 18,00

HACQUEBORD, Louwrens & Pieter van LEUNEN. (Red.). 400 jaar Willem Barentsz. (1596-1996). Harlingen, Flevodruk, 1996. 8vo. Boards. With many illustrations (several in colours). 192 pp. Memorial volume on the Dutch wintering on Novaya Zemlya in a wooden cabin by Willem Barentsz and his crew in 1596-97. [Boeknr.: 16344 ]

€ 65,00

HAKS, Leo & Guus MARIS. Lexicon of foreign artists who visualised Indonesia (1600 - 1950). Utrecht, Singapore, Bestebreurtje, 1995. Large 8vo. Cloth, with dust-jacket. With 800 illustrations including 96 pages with black and white illustrations and 112 pages in full colour. 320 pp. The first systematic reference work on the subject, including biographies and may illustrations not published before. [Boeknr.: 28294 ]

€ 95,00

HALL, M(aurits) C(ornelis) van. Het leven en karakter van den admiraal Jhr. Jan Hendrik van Kinsbergen. Amsterdam, Johannes Müller, 1841.Contemporary half morocco, spine richly gilt. With engraved portrait of the author and 7 plates of facsimile signatures. XXVI,340, (2) pp. Original edition. - The official biography of admiral Van Kinsbergen (1735-1819). From 1771-1775 he was in the service of the Russian empress Catharina. He fought in the Crimea and the Black Sea.Cat. NHSM II, p.848; Muller, Bibl. Neerl.-Russe, 176. [Boeknr.: 1523 ]

€ 225,00

HALL, Richard. Stanley. An adventurer explored. (London, Purnell Book Services, 1974). Boards, with dust-jacket (damaged). With many illustrations. 400 pp. 'The story of Stanley's travels is one of the most exciting in the history of African exploration.' [Boeknr.: 24017 ]

€ 25,00

HALSBAND, Robert. The life of Lady Mary Wortley Montagu. Oxford, Clarendon Press, 1956. Original cloth (spine sl. damaged). With 14 plates. XIII,313 pp. The unprecedented adventurousness of Wortley Montagu's (1689-1762) journey to Turkey and the skill with which she described its strangeness, set her well apart from the rest. She was the first authoress to travel abroad for mere curiosity's sake, and call herself, with considerable pride, 'a traveller' (Robinson, p.32). [Boeknr.: 31706 ]

€ 30,00

HEMMERS, J.H. L.I. Nommensen. De apostel der Batakkers. Met een woord ter inleiding van J.H. Bavinck. Den Haag, J.N. Voorhoeve, 1935. Boards. With portrait. 208 pp. [Boeknr.: 15336 ]

€ 25,00

HENIGER, Johannes. Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) and Hortus Malabaricus. A contribution to the history of Dutch colonial botany. Rotterdam, A.A. Balkema, 1986. Folio. Boards, with dust-jacket. With 85 illustrations. XVI,295 pp. The author, commander of Malabar (now Kerala in India) in the service of the VOC, published in 1678-1693 the Hortus Indicus Malabaricus. The life and work of Van Reede form a fascinating chapter in Dutch colonial botany. [Boeknr.: 6292 ]

€ 45,00

HENIGER, Johannes. Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) and Hortus Malabaricus. A contribution to the history of Dutch colonial botany. Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) en de Hortus Malabaricus. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlanse koloniale botanie. Rotterdam, A.A. Balkema, 1986. Folio. Wrappers. With 85 illustrations. XVI,295 pp. Thesis. - The author, commander of Malabar (now Kerala in India) in the service of the VOC, published in 1678-1693 the Hortus Indicus Malabaricus. The life and work of Van Reede form a fascinating chapter in Dutch colonial botany. [Boeknr.: 27355 ]

€ 45,00

HEUVEL, Aad van den. Willem Bosman in goud en slaven. Een reisverslag naar aanleiding van dagboeknotities. Amsterdam, Meulenhoff, (1981). 8vo. Wrappers. With many illustrations (some in colours). 160 pp. Willem Bosman (1672 - ?), employee of the Dutch West India Company (WIC) and chief Dutch factor at the castle of Elmina, wrote the first authoritative and detailed account of the West Coast of Africa, during a 14 years' residence there. It is the chief source for the knowledge of the Dutch slave-trade during the second half of the 17th century. [Boeknr.: 6579 ]

€ 18,00

HEYDEN, Frans Jansz. van der. Vervarelyke schip-breuk van 't Oost-Indische jacht Terschelling onder het landt van Bengale; verhalende desselfs verongelukken, en den gruwelijken hongers-noot van 32 schip-breukelingen op zeker onbewoont eilant.. als ook hoe sy van het selve eilant in Bengale landen.. Uitgegeven en van prenten, aanteekeningen en een inleiding voorzien door C.E. Warnsinck-Delprat. Voorwoord van W. Voorbeijtel Cannenburg. Utrecht, W. de Haan, 1944. Half leather (rebacked). With plates and maps. 137 pp. Limited edition. - The Dutch ship Terschelling was wrecked off the coast of Bengal in 1661. [Boeknr.: 6290 ]

€ 35,00

HOFKER, Maria. Indische impressies. Samengesteld door Jan Schilt. Haarlem, H.J.W. Becht, (1994). Sm.4to. Boards. With many illustrations (mostly in colours) after Maria Hofker. 48 pp. Maria Hofker was married with Willem Gerard Hofker, the artists lived and worked in Bogor, Java and Bali (Haks & Maris p.124). [Boeknr.: 16133 ]

€ 45,00

HOLLEMAN, Frida. Memories of Indonesia 1937-1945. Amsterdam, Haks & Maris, (1992). 4to. Wrappers. With coloured drawings by the author. 48 pp. Work of the Dutch artist Frida Holleman during her stay in Indonesia in 1937-1945. She went to Bali where she became close friends with Wim and Maria Hofker. [Boeknr.: 10506 ]

€ 18,00

L'HONORÉ NABER, S.P. Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het hooge Noorden 1633 - 1635. Zes teksten verzameld en van aanteekeningen voorzien. Utrecht, A. Oosthoek, 1930. Original printed wrappers. With facsimiles. XXV,181 pp. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. - Six Dutch journals on whaling, including the journal of Michiel Adriaanszoon de Ruyter (1635). [Boeknr.: 7294 ]

€ 35,00

HOUTMAN, Cornelis de. Om de zuid. De eerste schipvaart naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem Lodewycksz. Vertaling, inleiding en annotatie Vibeke Roeper en Diederik Wildeman. (Nijmegen, SUN,1997). Wrappers. With illustrations. 247 pp. Cornelis de Houtman (2 April 1565 - 1 September 1599), brother of Frederick de Houtman, was a Dutch explorer who discovered a new sea route from Europe to Indonesia and managed to begin the Dutch spice trade. At the time, the Portuguese Empire held a monopoly on the spice trade, and the voyage was a symbolic victory for the Dutch, even though the voyage itself was a disaster. Houtman was also a spy, having worked against the Portuguese by bringing back to the Netherlands privileged nautical information obtained during his stay in Portugal. [Boeknr.: 14560 ]

€ 18,00

HOVE, H.J. van. Hollanders in Korea. (Utrecht, Het Spectrum, 1989). Wrappers. With illustrations. 162 pp. [Boeknr.: 8894 ]

€ 15,00

HUISMAN, Marijke. Publieke levens. Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt (1850-1918). Zutphen, Walburg, 2008. Wrappers. With illustrations. 357 pp. Autobiographical writing and the history of the autobiography in The Netherlands 1850-1918. [Boeknr.: 30827 ]

€ 40,00

IJZERMAN, Jan Willem. Het verzoekschrift eener Bataviasche weduwe (Catarina Floris) in 1631. ('s Gravenhage, 1922. Wrappers. With plan. 11 pp. - (Offprint B.K.I.). [Boeknr.: 16963 ]

€ 15,00

JANSEN, L.F. In deze halve gevangenis. Dagboek van Mr.Dr.L.F. Jansen, Batavia/Jakarta 1941-1945. Bezorgd en geannoteerd door G.J. Knaap. Franeker, Van Wijnen, (1988). Wrappers. With illustrations. LIV,447 pp. One of the most important diaries kept in Batavia during the Japanese occupation. [Boeknr.: 4593 ]

€ 20,00

JAPAN. HERINNERINGEN AAN JAPAN 1850-1870. Foto's en fotoalbums in Nederlands bezit. Samengesteld door het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden. (Met inleidingen van W.G.J. Remmelink, H.J. Moeshart en E.M. Jacobs). 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1987. 4to. Wrappers. With many photographic plates. 234 pp. [Boeknr.: 4682 ]

€ 25,00

JONGE, B.C. de. Herinneringen van Jhr.Mr. B.C. de Jonge (G.G. 1931-1936). Met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door S.L. van der Wal. Utrecht, Historisch Genootschap, 1968. Wrappers. With plates. XVII,496 pp. Bonifacius Cornelis de Jonge (22 January 1875 - 24 June 1954) was a Dutch politician. He was the Governor-General of the Dutch East Indies in 1931-1936. [Boeknr.: 4411 ]

€ 20,00

JONKMAN, J.A. Het oude Nederlands-Indië. Memoires. Assen, Van Gorcum & Comp., 1971. Cloth, with dust-jacket. 317 pp. [Boeknr.: 15243 ]

€ 20,00

JUNGHUHN, Franz Wilhelm. De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften. (Samengesteld door R. Nieuwenhuys en F. Jaquet). Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1966. Wrappers. With portrait. 132 pp. - (Stoa). [Boeknr.: 11296 ]

€ 15,00

KEAY, John. Explorers extraordinary. (London, John Murray, 1985). Boards, with dust-jacket. With plates. 195 pp. On John MacGregor, John Dundas Cochrane, Ludwig Leichhardt, Mary Kingsley, Louis de Rougemont, A. Henry Savage Landor and Isabelle Eberhardt. [Boeknr.: 13888 ]

€ 18,00

KENNEY, Alice P. The Gansevoorts of Albany. Dutch patricians in the Upper Hudson Valley. (Syracuse, Syracuse University Press, 1969). Cloth, with dust-jacket. With illustrations. XXVI,322 pp. Spanning three centuries, the family's history in America began in the mid 1600's and ended in 1913, including the novelist Herman Melville. [Boeknr.: 17272 ]

€ 25,00

KERDIJK, Lodewijk. West-Afrika 1857/1858. Reisjournaal van Lodewijk Kerdijk. Ingeleid door A.F. Schepel. Schiedam, Interboek, 1978. Cloth, with dust-jacket. With 30 plates. 228 pp. [Boeknr.: 14355 ]

€ 20,00

KERNKAMP, J.H. Johan van der Veken en zijn tijd. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, (1952). Wrappers. With 3 plates. 35 pp. A Rotterdam merchant in West Africa. [Boeknr.: 6830 ]

€ 15,00

KETEL, Jacob. Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg. Voor het eerst verschenen in 1764. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door Nienke de Jonge, Leonoor Kuijk en Liesbeth Oskamp. 2e verbeterde druk. Amsterdam, Terra Incognita, 1992. Wrappers. With 31 illustrations. 91 pp. [Boeknr.: 11294 ]

€ 18,00

KEUNING, J. Petrus Plancius theoloog en geograaf 1552-1622. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1946. Cloth. With illustrations. 187 pp. Pertrus Plancius (1552-1622) was the initiator of the founding of the VOC and the WIC and the searching for a Northeast and Northwest passage. [Boeknr.: 6602 ]

€ 18,00

KIELICH, Wolf. Vrouwen op ontdekkingsreis. Avonturiers uit de negentiende eeuw. Amsterdam, Elsevier, (1986). Wrappers. With illustrations. 159 pp. - I.a. on Alexandrine Tinne. [Boeknr.: 30615 ]

€ 18,00

KIERS, Lucas. Coen op Banda. De conqueste getoetst aan het recht van den tijd. Utrecht, A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij, 1943. Wrappers. With map. 352 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 5524 ]

€ 30,00

KNAAP, Gerrit. Cephas, Yogyakarta. Photography in the service of the Sultan. With a contribution by Yudhi Soerjoatmodjo. Leiden, KITLV, 1999. 4to. Boards, with dust-jacket. With ca. 100 photographic plates and illustrations. VIII,136 pp. This book offers a biography of Kassian Cephas (1845-1912) and his son and successor in photography Sem Cephas (1870-1918). From the early 1870s Kassian Cephas was photographer to the court of the Sultans of Yogyakarta. He also gained a reputation as photographer of Hindu-Javanese antiquities in the environs of Yogyakarta. [Boeknr.: 21203 ]

€ 45,00

KOHLENBERG, K.F. IJzeren Jan. Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland. (Roman). (Baarn, 1979). Boards, with dust-jacket. 291 pp. [Boeknr.: 12593 ]

€ 15,00

KOMMERS, J.H.M. Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië 1800-1830. Een antropologische studie. Meppel, 1979. 2 volumes. Wrappers. With 4 illustrations. XIV,340; 126 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 4460 ]

€ 25,00

KOUSBROEK, Rudy. Een passage naar Indië. Amsterdam, De Harmonie, (1978). Oblong 8vo. Wrappers. With photographic illustrations. 60 pp. [Boeknr.: 15868 ]

€ 15,00

KROM, Nicolaas Johannes. Gouveneur Generaal Gustaaf Willem van Imhoff. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1941. Half cloth. With plates. 170 pp. - (Patria). Best known among the 18th century Governors-General is Gustaaf Willem Baron van Imhoff (1743-1750), a German Junker with family connections in the Amsterdam patriciate, who did his best to fight the many abuses rampant in the Company, but who made many enemies because of his lack of tact (Coolhaas p.42). [Boeknr.: 4469 ]

€ 18,00

KÜHNE-VAN DIGGELEN, Wiet. Jan Albert Sichterman, VOC-dienaar en 'koning' van Groningen. Groningen, 1995. Wrappers. With many illustrations (some in colours). 128 pp. [Boeknr.: 9424 ]

€ 25,00

LAVEILLE, E. Le P. de Smet. Apotre des Peaux-rouges (1801-1873). Introduction par Godefroid Kurth. 4me édition. Louvain, Éditions du Museum Lessianum, 1928. Wrappers. With folding map. XIV,480 pp. Pieter Jan de Smet (1801-1873) was a Belgian Jesuit missionary to North America. [Boeknr.: 24988 ]

€ 30,00

LENDERS, Maria. Strijders voor het lam. Leven en werken van Hernhutter Broeders en -Zusters in Suriname, 1735-1900. Leiden, 1996. Wrappers. XII,451 pp. - (KITLV). [Boeknr.: 16577 ]

€ 30,00

LEQUIN, Frank & Albert MEIJER. Samuel van de Putte, een Mandarijn uit Vlissingen (1690-1745). De onbedoelde publicatie van een restant. Middelburg, Stichting VOC Publicaties, 1989. Oblong 8vo. Wrappers. With many facsimiles. 104 pp. Samuel van der Putte was a Dutch adventurer, linguist and scientist who travelled widely through South East Asia, India, China and Tibet. [Boeknr.: 226 ]

€ 35,00

LINDE, J.M. van der. Jan Willem Kals. Leraar der Hervormden; advocaat van Indiaan en neger. (Suriname). Kampen, J.H. Kok, (1987). Boards, with dust-jacket. With plates. 202 pp. [Boeknr.: 15287 ]

€ 20,00

LINSCHOTEN - GELDER, R. van, J. PARMENTIER, V. ROEPER. (Red.). Souffrir pour parvenir. De wereld van Jan Huygen van Linschoten. (Met bibliografie van Van Linschotens werken). Haarlem, Arcadia, 1998. Wrappers. With 30 illustrations. 208 pp. [Boeknr.: 19580 ]

€ 35,00

LLOYD, Rachel. Elizabethan adventurer. A life of Captain Christopher Carleill. London, Hamish Hamilton, 1974. Boards, with dust-jacket. With plates. XIII,(1),205 pp. Christopher Carleill (ca.1551 - 1593) was an English military and naval commander, sailor and adventurer. [Boeknr.: 7528 ]

€ 18,00

LOOS-HAAXMAN, J(eanne Maria Cornelia) de. Dagwerk in Indië. Hommage aan een verstild verleden. Franeker, Wever, 1972. 4to. Cloth, with dust-jacket. With 60 plates (12 in colours after J.C. Rappard). 103 pp. Review of European artists of the pre-war art circles in Batavia, where Mrs. De Loos was a museum curator and one of the board members of the 'Bataviaasche Kunstkring'. [Boeknr.: 8338 ]

€ 30,00

LOOS-HAAXMAN, J(eanne Maria Cornelia) de. De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en compagnie-schilders. Leiden, A.W. Sijthoff, 1941. 2 volumes. 8vo. Cloth. With 128 portraits. 185 pp. Important study on the portraits of the Governors-General and the painters in the service of the VOC. [Boeknr.: 1317 ]

€ 55,00

LOOS-HAAXMAN, J(eanne Maria Cornelia) de. Verlaat rapport Indië. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-Indië. 's Gravenhage, Mouton & Co., 1968. 4to. Cloth, with dust-jacket. With 105 plates. XIV, 230 pp. Three centuries painters and other artists from the West in the Netherlands East Indies. [Boeknr.: 4506 ]

€ 30,00

MANDERS, Jo. De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratiekampen voor vrouwen en kinderen. (Nijmegen, G.J. Thieme, 1969). 4to. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations. 262 pp. [Boeknr.: 15248 ]

€ 25,00

MASSIE, Allan. Byron's travels. Introduction by Elizabeth Longford. London, Sidgwick & Jackson, (1988). Cloth, with dust-jacket. With many illustrations. 224 pp. [Boeknr.: 7352 ]

€ 18,00

MAURITS, Johan. MAURITS DE BRAZILIAAN. Tentoonstelling 7 april - 17 mei. 's Gravenhage, Mauritshuis, 1953. Wrappers. With 3 coloured plates, and 39 illustrations on plates. 72 pp. [Boeknr.: 10503 ]

€ 18,00

MEES, W.C. Maria Quevellerius huisvrouw van Jan van Riebeeck en haar omgeving. Assen, Van Gorcum & Comp., 1952. Wrappers. With plates. 144 pp. Maria van Riebeeck (née de la Queillerie; 1629 - 1664) was a French Huguenot who was the first wife of Jan van Riebeeck, the Dutch colonial administrator and first commander of the settlement at the Cape. [Boeknr.: 6488 ]

€ 18,00

MEILINK-ROELOFSZ. - ALL OF ONE COMPANY. The VOC in biographical perspective. Essays in honour of M.A.P. Meilink-Roelofsz under the auspices of the Centre for the history of European Expansion, Rijksuniversiteit Leiden. Utrecht, 1986. Wrappers. With illustrations. 230 pp. Contributions by Leonard Blussé, C.G. Brouwer, Frank Lequin, F.S. Gaastra, M.E. van Opstall, P.J.A.N. Rietbergen, Hugo K. S'Jacob, etc. [Boeknr.: 6168 ]

€ 20,00

MERENS, A. (Red.). Een dienaar der Oost-Indische Compagnie te London in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt. Uitgegevn, ingeleid en toegelicht. 's Gravenhage, A.A.M. Stols, 1942. Cloth. With facsimiles. 276 pp. [Boeknr.: 6170 ]

€ 18,00


Page: 1 2 3
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail