Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

VOC Indonesia


Page: 1 2
KOHLENBERG, K.F. IJzeren Jan. Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland. (Roman). (Baarn, 1979). Boards, with dust-jacket. 291 pp. [Boeknr.: 12593 ]

€ 15,00

KRAMER, Jan Gerrit. Jan Pieterszoon Coen. Alkmaar, Kluitman, (1931). Original pictorial cloth. With illustrations by Pol Dom. 186 pp. - (Serie A - Jongensboeken). [Boeknr.: 34353 ]

€ 15,00

KROESKAMP, Hendrik. De westkust en Minangkabau (1665-1668). Utrecht, Schotanus & Jens, 1931. Wrappers. 165 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 5616 ]

€ 65,00

KROM, Nicolaas Johannes. Gouveneur Generaal Gustaaf Willem van Imhoff. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1941. Half cloth. With plates. 170 pp. - (Patria). Best known among the 18th century Governors-General is Gustaaf Willem Baron van Imhoff (1743-1750), a German Junker with family connections in the Amsterdam patriciate, who did his best to fight the many abuses rampant in the Company, but who made many enemies because of his lack of tact (Coolhaas p.42). [Boeknr.: 4469 ]

€ 18,00

KUIPERS, Anske Hielke. In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de gouvernementsmarine (1833-1902). Bezorgd door M.E. Kuipers. Zutphen, Walburg Pers, 1999. Cloth, with dust-jacket. With plates. 446 pp. Linschoten-Vereeniging IIC. - Kuipers life is interwoven with the history of the government Fleet in the mid-19th century. His diary from 28 October 1857 to 28 March 1859, describes the daily events in the life of a commander on board a government schooner. It also provides a picture of the life in the Dutch East-Indian community of the period. [Boeknr.: 21390 ]

€ 30,00

L'HERMITE, Jacques. Journael van de Nassausche vloot ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met elf schepen. Onder 't beleydt van den admirael Jacques l'Heremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, in de jaren 1623,1624,1625 en 1626. Amsterdam, 1646. Reprint. (Amsterdam, 1969). Oblong 8vo. Boards. With maps and plates. 79 pp. - Facsimile edition from 'Begin ende voortgangh'. [Boeknr.: 25146 ]

€ 15,00

LEEUW, W.J.A. de. Het Painansch contract. Amsterdam, H.J. Paris, 1926. Wrappers. With map. (6),95 pp. Study of the formation of the Dutch alliance with the Minangkabau chiefs against the sultan after relations between the VOC and the sultan had become really bad. [Boeknr.: 12626 ]

€ 35,00

LES, L. Van Indië onder de Compagnie tot Indië onder de staat. De koloniale titel in de staatsregeling van 1798. Utrecht, N.V. A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij, 1948. Wrappers. 151 pp. [Boeknr.: 2517 ]

€ 35,00

LEUSHUIS, Emil. Gids historische wandelingen Indonesië. Medan, Jakarta, Cirebon, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya en Malang. 2e druk. Amsterdam, LM Publishers, 2014. Wrappers. With coloured plans and illustrations. 416 pp. [Boeknr.: 32490 ]

€ 25,00

LOCHER SCHOLTEN, Elsbeth. Sumatraans sultanaat en koloniale staat. De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialisme. Leiden, KITLV, 1994. Wrappers. With illustrations. XII,368 pp. [Boeknr.: 13760 ]

€ 30,00

LOOS-HAAXMAN, J. de. Johannes Rach en zijn werk. De topografische beschrijving der teekeningen met medewerking van W. Fruin-Mees door P.C. Bloys van Treslong. Batavia, G. Kolff & Co., 1928. Folio. Half calf. With 60 drawings by Johannes Rach. 27,141 pp. Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. - Johannes Rach recorded the appearance of Batavia between 1762-1783. [Boeknr.: 1226 ]

€ 125,00

LOOS-HAAXMAN, J(eanne Maria Cornelia) de. De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en compagnie-schilders. Leiden, A.W. Sijthoff, 1941. 2 volumes. 8vo. Cloth. With 128 portraits. 185 pp. Important study on the portraits of the Governors-General and the painters in the service of the VOC. [Boeknr.: 1317 ]

€ 55,00

LOUDON, James. Eer en fortuin. Leven in Nederand en Indië 1824-1900. Autobiografie van gouverneur-generaal James Loudon. (Redactie) H. Boels, J. de Jong, C.A. Tamse. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2003. Boards, with dust-jacket. With many illustrations. 510 pp. [Boeknr.: 27089 ]

€ 35,00

MANSVELT, W.M.F. Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan (1824-1924). Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, (1925-26). 2 volumes. 8vo. Half morocco, top edge gilt. With portrait. XV,484; XVI,524 pp. Detailed and very well documented economic history of the Dutch East Indies in the 19th and the first quarter of the 20th century. [Boeknr.: 4641 ]

€ 150,00

MANUSAMA, Zacharias Josef. Historie en sociale structuur van Hitu tot het midden der zeventiende eeuw. Utrecht, Moluks Historisch Museum, 2004. Wrappers. 98 pp. - (Sumber). [Boeknr.: 34291 ]

€ 15,00

MASSELMAN, George. The cradle of colonialism. New Haven, Yale University Press, 1963. Cloth, with dust-jacket. With plates. VIII,534 pp. 'During the first decades of the 17th century the Dutch rose to a position of pre-eminence in the European exploitation of Southeast Asia. Mr. Masselman gives a graphic account of that rise from the building of the Holland dikes and the earliest Dutch efforts toward sea power to the consolidation of the influence of the United East India Company in the Indonesian Archipelago'. [Boeknr.: 9205 ]

€ 45,00

MERRILLEES, Scott. Groeten uit Jakarta. Ansichtkaarten van een hoofdstad 1900-1950. Alphen a/d Rijn, Atrium, 2012. 4to. Pictorial boards, with dust-jacket. With 460 picture postcards (several in colours) depicting Batavia. 248 pp. A fine illustrated history of Batavia. [Boeknr.: 33043 ]

€ 30,00

MOLLEMA, J.C. (Red.). De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indië 1595-1597. Naar de oude journalen, uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging, opnieuw beschreven en voorzien van een inleiding, waarin behandeld de voorgeschiedenis, het doel, de uitreeding en de lotgevallen der deelnemers, ook na hun thuiskomst. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1935. Cloth (top of spine sl. dam.). With folding map, plates and facsimiles. XVI,366,(1) pp. [Boeknr.: 6172 ]

€ 35,00

MOLLEMA, J.C. Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1929. Cloth. With plates. 375 pp. [Boeknr.: 3461 ]

€ 25,00

MOREE, P.J. Dodo's en galjoenen. De reis van het schip Gelderland naar Oost-Indie, 1601-1603. Zutphen, Walburg Pers, 2001. Cloth. With 120 illustrations (some in colours). 348 pp. Linschoten-Vereeniging C. - The complete journal, probably written by Sijmon Willemsz, of the fleet under command of Heemskerck and Wolfert Harmensz to the Dutch East Indies, with beautiful illustrations. [Boeknr.: 22498 ]

€ 35,00

NAGTEGAAL, Luc. Riding the Dutch tiger. The Dutch East Indies Company and the Northeast coast of Java 1680-1743. Translated by Beverley Jackson. Leiden, KITLV, 1996. Wrappers. With maps and plates. 250 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 16642 ]

€ 35,00

NECK, Jacob Cornelisz van & Wybrant WARWIJCK. Waerachtig verhael van de schipvaerd op Oost-Indien ghedaen by acht schepen in den jare 1598 .. - NECK, Jacob van. Kort ende waerachtigh verhael van de tweede schipvaerd by de Hollanders op Oost-Indien ghedaen .. Amsterdam, 1646. Reprint. (Amsterdam, 1969). Oblong 8vo. Boards. With maps and plates. 56; 51 pp. - Facsimile edition from 'Begin ende voortgangh'. [Boeknr.: 25145 ]

€ 18,00

NIEMEIJER, Hendrik Everwinus. Batavia. Een koloniale samenleving in de zeventiende eeuw. (Amsterdam.), Balans, 2005. Wrappers. With illustrations. 440 pp. [Boeknr.: 30702 ]

€ 25,00

NOREL, Klaas. Dispereert niet ! (Roman over Jan Pietersz Coen). Leiden, A.W. Sijthoff, 1941. Half cloth. 284 pp. [Boeknr.: 34354 ]

€ 15,00

OOSTERWIJK, Bram. Koning van de koopvaart. Anthony van Hoboken (1756-1850). Rotterdam, Stichting Historische Publicaties Roterodamum, 1983. Boards. With many illustrations (several in colours). 320 pp. [Boeknr.: 22983 ]

€ 25,00

ORDONNANTIE VOOR DE CHIRURGYNS. Batavia, Hendrick Brants, 1669. Reprint with Toevoeding van L.S.A.M. von Römer. Weltevreden, 1921. 4to. (16),6 pp. [Boeknr.: 33711 ]

€ 18,00

OTTOW, Willem Martin. Rijckloff Volckertsz van Goens. De carrière van een diplomaat 1619-1655. Utrecht, 1954. Wrappers. With portraits and 3 folding maps. 248 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 4752 ]

€ 35,00

OVERBEKE, Aernout van. Buyten gaets. Twee burleske reisbrieven. (1669). (Redactie) M. Barend-van Haeften en A.J. Gelderblom. Hilversum, Verloren, 1998. Wrappers. With illustrations. 125 pp. [Boeknr.: 19776 ]

€ 18,00

PARMENTIER, J., K. DAVIDS, J. EVERAERT. (Red.). Peper, Plancius en poselein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam, 1601-1603. Zutphen, Walburg Pers, 2003. Cloth, with dust-jacket. With 22 illustrations (1 in colours). 237 pp. Linschoten-Vereeniging CI. - Voyage to the East Indies under command of Wolfert Harmensz and Jacob van Heemskerck after the journal of Reyer Cornelisz. [Boeknr.: 25812 ]

€ 35,00

PATER, J.C.H. de. Jan Pieterszoon Coen en Indië in zijn tijd. 's Gravenhage, Willem de Zwijger Stiching, (1952). Wrappers. 23 pp. [Boeknr.: 21743 ]

€ 15,00

PENNING, Louwrens. Onder de vlag van Jan Pz. Coen. 2e druk. 's Gravenhage, D.A. Daamen, 1917. Half cloth (sl. soiled). With ca. 100 illustrations by J.H. Isings. 327 pp. [Boeknr.: 34347 ]

€ 18,00

PERRON, E. du. De muze van Jan Companjie. Overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd (1600-1780). Tweede, herziene en vermeerderde druk. Bandoeng, A.C. Nix, 1948. Cloth, with dust-jacket. With plates. 220 pp. [Boeknr.: 7493 ]

€ 25,00

POEZE, H.A. In het land van de overheerser. Deel I: Indonesiërs in Nederland 1600-1950. Met bijdragen van C. van Dijk en I. van der Meulen. Dordrecht, KITLV, 1986. 4to. Cloth, with dust-jacket. With numerous illustrations. IX,398 pp. [Boeknr.: 10080 ]

€ 25,00

PRAAMSTRA, O. Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman (1839-1922). Leiden, KITLV, 2003. 4to. Wrappers. With many illustrations. VII,111 pp. [Boeknr.: 26007 ]

€ 18,00

PRINS, Bart de. Voor keizer en koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-generaal van Nederlands-Indië. (Amsterdam), Balans, 2002. Wrappers. With illustrations. 288 pp. [Boeknr.: 25804 ]

€ 25,00

PUCHINGER, G. Landvoogd en minister. (1902-1937). Leiden, J.J. Groen en Zoon, 1993. Wrappers. With portraits. 318 pp. [Boeknr.: 7438 ]

€ 18,00

PUTTEN, L.P. van. Ideaal en werkelijkheid. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1796-1945. Rotterdam, Ilco, 2003. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 240 pp. [Boeknr.: 23126 ]

€ 30,00

RAVESTEIJN, Wim & Jan Kop. (Red.). Bouwen in de Archipel. Burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië (1800-2000). Zutphen, Walburg Pers, 2004. 4to. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 342 pp. History of civil engineering in the Dutch East Indies / Indonesia between 1800 and 2000. [Boeknr.: 26836 ]

€ 30,00

REMMELINK, Willem. The Chinese War and the collapse of the Javanese state, 1725-1743. Leiden, KITLV, 1994. Wrappers. With 2 maps, and 1 double-page map and plate in colour. (12) 297 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 4023 ]

€ 25,00

ROEVER, A.G. de. De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw. Zutphen, Walburg Pers, 2002. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 384 pp. - (Thesis). - With summary in English. [Boeknr.: 25814 ]

€ 25,00

RUMPHIUS, Georgius Everhardus. De Ambonse eilanden onder de VOC zoals opgetekend in de Ambonse Landbeschrijving (c.1675). Bezorgd door Chris van Fraassen en Hans Straver. Utrecht, Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers, 2002. 8vo. Pictorial boards. With many illustrations. 254 pp. Important source for the history of the Dutch spice-trade on the Moluccas in the 17th century. [Boeknr.: 27628 ]

€ 30,00

RUMPHIUS, Georgius Everhardus. De generale lant-beschrijvinge van het Ambonse gouvernement ofwel De Ambonsche lant-beschrijvinge. Transcriptie, noten, woordenlijst en een nieuwe biografie door W. Buijze. ('s Gravenhage, 2001). Wrappers. With illustrations. XLVI,336 pp. [Boeknr.: 3327 ]

€ 25,00

RUMPHIUS, Georgius Everhardus. Rumphius' wonderwereld. Zeventiende-eeuwse natuurbeschrijvingen van Ambon. Gekozen, geannoteerd en van een nawoord voorzien door M. Loderichs. Zutphen, Walburg Pers, 2004. Wrappers. With many plates. 509 pp. [Boeknr.: 28767 ]

€ 40,00

RUMPHIUS, Georgius Everhardus. Waerachtigh verhael, van de schrickelijcke aerdbevinge/ nu onlanghs eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlijck op den 17. February des jaers 1674, voorgevallen, in/ en ontrent de Eylanden van Amboina .... Gedruckt naer de copye van Batavia, 1675. Herdruk verzorgd door W. Buijze. 's Gravenhage, 1997. Wrappers. With illustrations. 60 pp. With an English translation. - Account of the earthquake on Amboina on February 17, 1674, which killed Rumphius' wife and daughter.Georg Eberhard Rumphius (1627-1702) was a German-born botanist employed by the Dutch East India Company. Landwehr, VOC, 512; Knuttel 11287. [Boeknr.: 19815 ]

€ 25,00

SAHER, Herbert von. Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten. (Zutphen, Walburg Pers, 1986). Wrappers. With illustrations. 104 pp. [Boeknr.: 5081 ]

€ 18,00

SCHAAP, Dick. Onrust. Het Nederlandse duivelseiland. Utrecht, A.W. Bruna, (2002). Wrappers. With plates. 250 pp. On the island Onrust off the coast of Jakarta. [Boeknr.: 29654 ]

€ 18,00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Jan Pieterszoon Coen. Rede. 's Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1893. Original printed wrappers (discoloured). 19 pp. [Boeknr.: 21741 ]

€ 15,00

SCHOUTE, D. De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1929. Wrappers. 347 pp. [Boeknr.: 11283 ]

€ 95,00

SCHOUTEN, Maria Johanna Christina. Leadership and social mobility in a Southeast Asian society. Minahasa, 1677-1983. Leiden, KITLV, 1998. Wrappers. With illustrations. XIV,334. - (VKI). [Boeknr.: 2700 ]

€ 25,00

SCHOUTEN, Wouter. De Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten (1676). (Intergrale hertaling en annotatie van) Michael Breet. Met medewerking (en Inleiding) van Marijke Barend-van Haeften. (Zutphen, Walburg Pers, 2003). Boards, with dust-jacket. With plates. 544 pp. [Boeknr.: 26291 ]

€ 35,00

SLAUERHOFF, Jan. Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen. 3e druk. 's Gravenhage, A.A.M. Stols, 1948. Original pictorial wrappers. 96 pp. [Boeknr.: 15349 ]

€ 15,00

SMELIK, J.C., C.M. HOGENSTIJN, W.J.M. JANSSEN. A.J. Duymaer van Twist. Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1851-1856). Zutphen, Walburg Pers, (2007). 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 128 pp. [Boeknr.: 29706 ]

€ 25,00

STAPEL, F.W. (Red.). Geschiedenis van Nederlandsch-Indië. Amsterdam, Joost van den Vondel, 1938-40. 5 volumes. Folio. Cloth. With many plates, views and portraits (some in colours). The most detailed history of the Dutch East Indies and the area covered by the Company's charter from the Cape of Good Hope to Japan. [Boeknr.: 4859 ]

€ 175,00

STAPEL, F.W. Het Bongaais verdrag. (De vestiging der Nederlanders op Makassar). Groningen, 1922. Wrappers (backwrapper missing). With portrait, folding plate and folding map. 247,IV pp. - (Thesis). [Boeknr.: 10676 ]

€ 35,00

STAPEL, F.W. Cornelis Janszoon Speelman. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1936. Large 8vo. Cloth, top edge gilt (waterstained). With plates. XII,220 pp. [Boeknr.: 4351 ]

€ 35,00

STAPEL, F.W. De gouverneurs-generaal van Nederlandsch-Indië in beeld en woord. Den Haag, W.P. van Stockum & Zn., 1941. Wrappers. With many portraits. 127 pp. [Boeknr.: 7819 ]

€ 18,00

STEVENS, Harm. Bitter spice. Indonesia and the Netherlands from 1600. Amsterdam, Rijksmuseum, Nijmegen, VanTilt, 2015. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 173 pp. [Boeknr.: 33967 ]

€ 25,00

STEVENS, Harm. Gepeperd verleden. Indonesië en Nederland sinds 1600. Amsterdam, Rijksmuseum, Nijmegen, VanTilt, 2015. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 172 pp. [Boeknr.: 33966 ]

€ 25,00

STIKKER, D.U. Jhr.Mr.Dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Bijdragen tot een kenschets. Rotterdam, Ad. Donker, 1978. Wrappers. With illustrations. 84 pp. [Boeknr.: 4863 ]

€ 18,00

SWEDISH EAST INDIA COMPANY. Extract uyt het register van .. de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, 11 & 15 Augustus 1733. 1733. Folio. Manuscript in French and Dutch. 6; 2 pp. Manuscript, concerning the complaint by the Swedish king about laying an embargo on the ship Fredericus Rex Sueciae by the VOC in the Dutch East Indies. The admiralty reported to know nothing about this event An expedition by the Swedish East India Company sailed to Canton in 1732 and passed without incidents. The troubles began on the return voyage. On her way through the Straits of Sunda, the ship Fredericus Rex Sueciae was stopped by the Dutch. The action was clearly an attemp by the Dutch East India Company to stop or at least harass the Swedish. The Swedish captain strongly protested against the illegality of the Dutch action. In the end the Dutch admitted their mistake and after some delay, released the Swedish vessel. The Dutch authorities even paid compensation. [Boeknr.: 34084 ]

€ 350,00

TALENS, Johan. Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java (1600-1750). Hilversum, Verloren, 1999. Wrappers. With illustrations. 253 pp. [Boeknr.: 18871 ]

€ 30,00

TAYLOR, Jean Gelman. Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azië. (Vertaling Emile Henssen). Groningen, Wolters-Noordhoff, (1988). Wrappers. With illustrations. 256 pp. The social world of Batavia. European and Eurasian in Dutch Asia. [Boeknr.: 1265 ]

€ 18,00

TERPSTRA, H. Insulinde. Nederland's verleden in het verre Oosten. Den Haag, W. van Hoeve, 1949. Cloth, with dust-jacket. With numerous illustrations on plates. 176 pp. [Boeknr.: 6200 ]

€ 15,00

TERPSTRA, H. Jacob van Neck. Amsterdams admiraal en regent. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1950. Cloth. With 6 plates. 202 pp. [Boeknr.: 15224 ]

€ 18,00

TERWOGT, Wilhelmus Albertus. Het land van Jan Pieterszoon Coen. Geschiedenis der Nederlanders in Oost-Indië, aan het Nederlandsche volk verhaald. Hoorn, P. Geerts, (1892).8vo. Original red cloth (spine discoloured). With folding coloured map, 3 chromolithographed portraits and 17 chromolithographed plates and views. 633,(3) pp. The coloured plates, lithographed by Tresling & Co, depict Banda, Amboina, Lebak, Ternate, Makasser, Batavia, etc. - A nice copy.Cat. KITLV p.47; not in Bastin-Brommer. [Boeknr.: 4894 ]

€ 125,00

TROOSTENBURG DE BRUYN, C.A.L. van. De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795). Arnhem, H.A.Tjeenk Willink, 1884. Half cloth. IX,705 pp. [Boeknr.: 11674 ]

€ 125,00

TULKENS, Joyce. Jan Pieterszoon Coen - de bedwinger van Indië. Kampen, Kok Omniboek, 2007. Wrappers. 288 pp. [Boeknr.: 34346 ]

€ 15,00

UNGER, W.S. (Red.). De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië 1598-1604. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. Cloth. With 10 plates. LIII,253 pp. Linschoten-Vereeniging LI. - This Zealand venture is especially important because of their contact with Acheh, a centre of pepper cultivation. [Boeknr.: 3723 ]

€ 35,00

UNGER, W.S. De resolutiën der Compagnie op Oost-Indië te Middelburg, 1601-1602. 's Gravenhage, 1947. Wrappers. 56 pp. - (Offprint Economisch-Historisch Jaarboek). [Boeknr.: 28327 ]

€ 18,00

VALENTIJN, François. Gouverneurs Generaal van Nederlands Indië. Dordrecht, Amsterdam, J. van Braam, G. onder de Linden, 1726.19 engraved portraits of the Governors-General under passepartout, in cloth box.Ca. 30 x 18 cm. From: Oud en Nieuw Oost-Indiën, volume IV. - Pieter Both, Gerrit Reynst, Laurens Reaal, Pieter de Carpentier, Jan Pietersz. Coen, Jacques Specks, Hendrik Brouwer, Antonio van Diemen, Cornelis vander Lyn, Carel Ryniersz., Joan Maatsuyker, Rycklof van Goens, Cornelis Speelman, Joannes Camphuys, Willem van Outshoorn, Joan van Hoorn, Abraham van Riebeek, Christoffel van Swol, Hendrik Swaardekroon. - Added: Pieter van den Broecke, eerste directeur van Suratte, Persië en Arabië. - Fine condition.Tiele 1121; Cat. NHSM p.502; Landwehr, VOC, 467. [Boeknr.: 33198 ]

€ 1500,00

VEER, Paul van 't. Daendels, maarschalk van Holland. Zeist, W. de Haan, 1963. Wrappers. With plates. 221 pp. [Boeknr.: 34717 ]

€ 15,00

VISSER, B.J.J. Onder Portugeesch-Spaansche vlag. De Katholieke missie van Indonesië 1511-1605. Amsterdam, R.K. Boek-Centrale, (1925). Pictorial cloth. With folding map and plates. 337,(3) pp. [Boeknr.: 4930 ]

€ 25,00

VLETTER, M.E. de, R.P.G.A. VOSKUIL, J.R. van DIESSEN. Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose. (Purmerend, Asia Maior, 1997). 4to. Boards, with dust-jacket. With numerous illustrations (many in colours). 176 pp. [Boeknr.: 17018 ]

€ 35,00

VOSKUIL, R.P.G.A. Batavia. Beeld van een stad. (Houten, Fibula, 1989). 8vo. Boards, with dust-jacket. With many photographic illustrations. 160 pp. [Boeknr.: 23918 ]

€ 40,00

VRIES, Dirk Hendrik de. Een Amsterdams koopman in de Molukken 1883-1901. Ingeleid en samengesteld door Ruard Wallis de Vries. Baarn, Ambo, 1996. Wrappers. With illustrations. 391 pp. [Boeknr.: 2660 ]

€ 18,00

WAGENAAR, Lodewijk J. Het eiland Onrust bij Batavia als onderdeel van het VOC-scheepsbedrijf in de 17de en 18de eeuw. (Lochem, 1990). 4to. Wrappers. With many illustrations (some in colours). (16) pp. - (Offprint Antiek). [Boeknr.: 4628 ]

€ 15,00

WALL, V.I. van de. Figuren en feiten uit den compagniestijd. (Bandoeng, 1932). Cloth. With 11 plates. X,310 pp. From the contents: De gezusters Boudaen, Juffer Comans, Dagelijksch leven in Oud-Batavia, Een dag in den huize De Klerk, De dochters van G.G. Alting, Maria Wilhelmina Engelhard-Senn van Basel, etc. [Boeknr.: 2314 ]

€ 45,00

WALL, V.I. van de. Het Hollandsche koloniale barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbehouten meubel omstreeks het midden der XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw. Antwerpen, De Sikkel, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. Folio. Boards (plastified). With 4 portraits, and 134 illustrations. XVI, 231 pp. Standard work on Dutch colonial furniture. - (1 Leaf dam. without loss of text). - Rare. [Boeknr.: 12576 ]

€ 275,00

WESSELS, C. De geschiedenis der r.k. missie in Amboina; vanaf haar stichting door den H. Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I.Compagnie 1546-1605. Volgens de oudste gedrukte gegevens en een groot aantal onuitgegeven documenten. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1926. Cloth. With folding map and 6 plates. XXVIII, 204 pp. [Boeknr.: 10504 ]

€ 35,00

WIJNHOVEN, J.J.Th. List of Roman Catholic priests in Batavia at the time of the V.O.C. Immensee, 1974. Wrappers. (25;11) pp. - (Offprint Neue Zeitschrift Missionswissenschaft). [Boeknr.: 33712 ]

€ 18,00

WILS, Esther. (Red.). Tropenecht. Indische en Europesche kleding in Nederlands-Indië. (1870-1950). Samenstelling Dorine Bronkhorst. Den Haag, Tong Tong, 1996. 4to. Wrappers. With 220 illustrations (some in colours). 168 pp. [Boeknr.: 2755 ]

€ 35,00

WILS, Esther. (Red.). Wonen in Indië. House and home in the Dutch East Indies. 's Gravenhage, Tong Tong, 2000. 4to. Wrappers. With 200 photographic illustrations (several in colours). 194 pp. [Boeknr.: 21793 ]

€ 30,00

WOUDE, Johan van der. Coen consequent koopman. Den Haag, H.P. Leopold, 1937. Cloth. 192 pp. [Boeknr.: 34345 ]

€ 18,00

WOUDE, Johan van der. Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in Indië (1598-1614). Amsterdam, v.h. C. de Boer, 1948. Cloth. With plates. 390 pp. [Boeknr.: 30616 ]

€ 18,00

ZWITZER, H.L. & C.A. HESHUSIUS. Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950. Een terugblik. 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1977. 4to. Wrappers. With many photographic illustrations. 175 pp. [Boeknr.: 11617 ]

€ 18,00


Page: 1 2
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail