Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

VOC Indonesia


Page: 1 2
LEEUW, W.J.A. de. Het Painansch contract. Amsterdam, H.J. Paris, 1926. Wrappers. With map. (6),95 pp. Study of the formation of the Dutch alliance with the Minangkabau chiefs against the sultan after relations between the VOC and the sultan had become really bad. [Boeknr.: 12626 ]

€ 35,00

LES, L. Van Indië onder de Compagnie tot Indië onder de staat. De koloniale titel in de staatsregeling van 1798. Utrecht, N.V. A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij, 1948. Wrappers. 151 pp. [Boeknr.: 2517 ]

€ 35,00

LEUSHUIS, Emil. Gids historische wandelingen Indonesië. Medan, Jakarta, Cirebon, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya en Malang. 2e druk. Amsterdam, LM Publishers, 2014. Wrappers. With coloured plans and illustrations. 416 pp. [Boeknr.: 32490 ]

€ 25,00

LOCHER SCHOLTEN, Elsbeth. Sumatraans sultanaat en koloniale staat. De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialisme. Leiden, KITLV, 1994. Wrappers. With illustrations. XII,368 pp. [Boeknr.: 13760 ]

€ 30,00

LOOS-HAAXMAN, J. de. Johannes Rach en zijn werk. De topografische beschrijving der teekeningen met medewerking van W. Fruin-Mees door P.C. Bloys van Treslong. Batavia, G. Kolff & Co., 1928. Folio. Half calf. With 60 drawings by Johannes Rach. 27,141 pp. Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. - Johannes Rach (1720-1783)came to Indonesia as an employee of the Dutch East India Company (VOC) in 1762. He lived and worked in Batavia and its surroundings, where he made many drawings and watercolours. He is an important 18th century topographical artist of Batavia. [Boeknr.: 1226 ]

€ 125,00

LOUDON, James. Eer en fortuin. Leven in Nederand en Indië 1824-1900. Autobiografie van gouverneur-generaal James Loudon. (Redactie) H. Boels, J. de Jong, C.A. Tamse. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2003. Boards, with dust-jacket. With many illustrations. 510 pp. [Boeknr.: 27089 ]

€ 35,00

MANSVELT, W.M.F. Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan (1824-1924). Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, (1925-26). 2 volumes. 8vo. Half morocco, top edge gilt. With portrait. XV,484; XVI,524 pp. Detailed and very well documented economic history of the Dutch East Indies in the 19th and the first quarter of the 20th century. [Boeknr.: 4641 ]

€ 150,00

MERRILLEES, Scott. Groeten uit Jakarta. Ansichtkaarten van een hoofdstad 1900-1950. Alphen a/d Rijn, Atrium, 2012. 4to. Pictorial boards, with dust-jacket. With 460 picture postcards (several in colours) depicting Batavia. 248 pp. A fine pictorial history of Batavia. [Boeknr.: 33043 ]

€ 30,00

MOLLEMA, J.C. (Red.). De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indië 1595-1597. Naar de oude journalen, uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging, opnieuw beschreven en voorzien van een inleiding, waarin behandeld de voorgeschiedenis, het doel, de uitreeding en de lotgevallen der deelnemers, ook na hun thuiskomst. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1935. Cloth (top of spine sl. dam.). With folding map, plates and facsimiles. XVI,366,(1) pp. [Boeknr.: 6172 ]

€ 35,00

MOLLEMA, J.C. Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1929. Cloth. With plates. 375 pp. [Boeknr.: 3461 ]

€ 25,00

MOREE, P.J. Dodo's en galjoenen. De reis van het schip Gelderland naar Oost-Indie, 1601-1603. Zutphen, Walburg Pers, 2001. Cloth. With 120 illustrations (some in colours). 348 pp. Linschoten-Vereeniging C. - The complete journal, probably written by Sijmon Willemsz, of the fleet under command of Heemskerck and Wolfert Harmensz to the Dutch East Indies, with beautiful illustrations. [Boeknr.: 22498 ]

€ 30,00

NECK, Jacob Cornelisz van & Wybrant WARWIJCK. Waerachtig verhael van de schipvaerd op Oost-Indien ghedaen by acht schepen in den jare 1598 .. - NECK, Jacob van. Kort ende waerachtigh verhael van de tweede schipvaerd by de Hollanders op Oost-Indien ghedaen .. Amsterdam, 1646. Reprint. (Amsterdam, 1969). Oblong 8vo. Boards. With maps and plates. 56; 51 pp. - Facsimile edition from 'Begin ende voortgangh'. [Boeknr.: 25145 ]

€ 18,00

NOREL, Klaas. Dispereert niet ! (Roman over Jan Pietersz Coen). Leiden, A.W. Sijthoff, 1941. Half cloth. 284 pp. [Boeknr.: 34354 ]

€ 15,00

ORDONNANTIE VOOR DE CHIRURGYNS. Batavia, Hendrick Brants, 1669. Reprint with Toevoeging van L.S.A.M. von Römer. Weltevreden, 1921. 4to. (16),6 pp. [Boeknr.: 33711 ]

€ 18,00

OTTOW, Willem Martin. Rijckloff Volckertsz van Goens. De carrière van een diplomaat 1619-1655. Utrecht, 1954. Wrappers. With portraits and 3 folding maps. 248 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 4752 ]

€ 35,00

OVERBEKE, Aernout van. Buyten gaets. Twee burleske reisbrieven. (1669). (Redactie) M. Barend-van Haeften en A.J. Gelderblom. Hilversum, Verloren, 1998. Wrappers. With illustrations. 125 pp. Two letters written by the 37-year-old poet and lawyer Aernout van Overbeke from Batavia in 1669. The first to his four friends: Clara van Vlooswijck, Eva Hasselaer, Alida Tromp and Adriana Brasser. The second to his to his 'Brothers, Friends and Acquaintances'. In these letter he reports in a burlesque way of his journey on the VOC ship Zuidpolsbroek, where he was the highest authority as chief merchant. The purport of both letters is the same, but the letters are different stylistically and substantively. [Boeknr.: 19776 ]

€ 18,00

PARMENTIER, J., K. DAVIDS, J. EVERAERT. (Red.). Peper, Plancius en poselein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam, 1601-1603. Zutphen, Walburg Pers, 2003. Cloth, with dust-jacket. With 22 illustrations (1 in colours). 237 pp. Linschoten-Vereeniging CI. - Voyage to the East Indies under command of Wolfert Harmensz and Jacob van Heemskerck after the journal of Reyer Cornelisz. [Boeknr.: 25812 ]

€ 35,00

PATER, J.C.H. de. Jan Pieterszoon Coen en Indië in zijn tijd. 's Gravenhage, Willem de Zwijger Stiching, (1952). Wrappers. 23 pp. [Boeknr.: 21743 ]

€ 15,00

PENNING, Louwrens. Onder de vlag van Jan Pz. Coen. 2e druk. 's Gravenhage, D.A. Daamen, 1917. Half cloth (sl. soiled). With ca. 100 illustrations by J.H. Isings. 327 pp. [Boeknr.: 34347 ]

€ 18,00

PERRON, E. du. De muze van Jan Companjie. Overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd (1600-1780). Tweede, herziene en vermeerderde druk. Bandoeng, A.C. Nix, 1948. Cloth, with dust-jacket. With plates. 220 pp. [Boeknr.: 7493 ]

€ 25,00

POEZE, H.A. In het land van de overheerser. Deel I: Indonesiërs in Nederland 1600-1950. Met bijdragen van C. van Dijk en I. van der Meulen. Dordrecht, KITLV, 1986. 4to. Cloth, with dust-jacket. With numerous illustrations. IX,398 pp. [Boeknr.: 10080 ]

€ 25,00

PRINS, Bart de. Voor keizer en koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-generaal van Nederlands-Indië. (Amsterdam), Balans, 2002. Wrappers. With illustrations. 288 pp. [Boeknr.: 25804 ]

€ 25,00

PUCHINGER, G. Landvoogd en minister. (1902-1937). Leiden, J.J. Groen en Zoon, 1993. Wrappers. With portraits. 318 pp. [Boeknr.: 7438 ]

€ 18,00

PUTTEN, L.P. van. Ideaal en werkelijkheid. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1796-1945. Rotterdam, Ilco, 2003. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 240 pp. [Boeknr.: 23126 ]

€ 30,00

RAVESTEIJN, Wim & Jan Kop. (Red.). Bouwen in de Archipel. Burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië (1800-2000). Zutphen, Walburg Pers, 2004. 4to. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 342 pp. History of civil engineering in the Dutch East Indies / Indonesia between 1800 and 2000. [Boeknr.: 26836 ]

€ 30,00

REMMELINK, Willem. The Chinese War and the collapse of the Javanese state, 1725-1743. Leiden, KITLV, 1994. Wrappers. With 2 maps, and 1 double-page map and plate in colour. (12) 297 pp. VKI. - The first detailed account of Javanese history during the years 1725-1745, a period of comparative peace concluded by a devastating war resulting in the collapse of the Javanese state. [Boeknr.: 4023 ]

€ 25,00

ROEVER, A.G. de. De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw. Zutphen, Walburg Pers, 2002. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 384 pp. - (Thesis). - With summary in English. [Boeknr.: 25814 ]

€ 25,00

RUMPHIUS, Georgius Everhardus. Waerachtigh verhael, van de schrickelijcke aerdbevinge/ nu onlanghs eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlijck op den 17. February des jaers 1674, voorgevallen, in/ en ontrent de Eylanden van Amboina .... Gedruckt naer de copye van Batavia, 1675. Herdruk verzorgd door W. Buijze. 's Gravenhage, 1997. Wrappers. With illustrations. 60 pp. With an English translation. - Account of the earthquake on Amboina on February 17, 1674, which killed Rumphius' wife and daughter.Georg Eberhard Rumphius (1627-1702) was a German-born botanist employed by the Dutch East India Company. Landwehr, VOC, 512; Knuttel 11287. [Boeknr.: 19815 ]

€ 25,00

RUTTEN, L.M.R. (Ed.). Science in the Netherlands East Indies. Amsterdam, de Bussy, (1929). Decorated cloth. With photographic illustrations. VIII,432 pp. Contributions by L.F. de Beaufort, J.C. van Eerde, C.J.J.J. van Hall, J.P. Kleiweg de Zwaan, N.J. Krom, C. van Vollenhoven, etc. [Boeknr.: 4799 ]

€ 45,00

SAHER, Herbert von. Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten. (Zutphen, Walburg Pers, 1986). Wrappers. With illustrations. 104 pp. [Boeknr.: 5081 ]

€ 18,00

SCHAAP, Dick. Onrust. Het Nederlandse duivelseiland. Utrecht, A.W. Bruna, (2002). Wrappers. With plates. 250 pp. On the island Onrust off the coast of Jakarta the VOC established a naval base to maintain her ships. [Boeknr.: 29654 ]

€ 18,00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Jan Pieterszoon Coen. Rede. 's Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1893. Original printed wrappers (discoloured). 19 pp. [Boeknr.: 21741 ]

€ 15,00

SCHOUTE, D. De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1929. Wrappers. 347 pp. [Boeknr.: 11283 ]

€ 95,00

SCHOUTEN, Maria Johanna Christina. Leadership and social mobility in a Southeast Asian society. Minahasa, 1677-1983. Leiden, KITLV, 1998. Wrappers. With illustrations. XIV,334. - (VKI). [Boeknr.: 2700 ]

€ 25,00

SCHOUTEN, Wouter. De Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten (1676). (Intergrale hertaling en annotatie van) Michael Breet. Met medewerking (en Inleiding) van Marijke Barend-van Haeften. Zutphen, Walburg Pers, 2003. Boards, with dust-jacket. With plates. 544 pp. In De Oost-Indische voyagie, VOC surgeon Wouter Schouten tells vividly about the customs of the Chinese living in Batavia, among other things. [Boeknr.: 26291 ]

€ 35,00

SMELIK, J.C., C.M. HOGENSTIJN, W.J.M. JANSSEN. A.J. Duymaer van Twist. Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1851-1856). Zutphen, Walburg Pers, (2007). 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 128 pp. [Boeknr.: 29706 ]

€ 20,00

STAPEL, F.W. (Red.). Geschiedenis van Nederlandsch-Indië. Amsterdam, Joost van den Vondel, 1938-40. 5 volumes. Folio. Cloth. With many plates, views and portraits (some in colours). The most detailed history of the Dutch East Indies and the area covered by the Company's charter from the Cape of Good Hope to Japan. [Boeknr.: 4859 ]

€ 175,00

STAPEL, F.W. Het Bongaais verdrag. (De vestiging der Nederlanders op Makassar). Groningen, 1922. Wrappers (backwrapper missing). With portrait, folding plate and folding map. 247,IV pp. - (Thesis). [Boeknr.: 10676 ]

€ 35,00

STAPEL, F.W. Cornelis Janszoon Speelman. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1936. Large 8vo. Cloth, top edge gilt. With plates. XII,220 pp. [Boeknr.: 4351 ]

€ 45,00

STEVENS, Harm. Bitter spice. Indonesia and the Netherlands from 1600. Amsterdam, Rijksmuseum, Nijmegen, VanTilt, 2015. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 173 pp. Part of the Rijksmuseum Country Series published by the museum's History Department. Each book in the series uses objects in the Rijksmuseum collection to explore the shared history of the Netherlands and overseas countries. [Boeknr.: 33967 ]

€ 25,00

STIKKER, D.U. Jhr.Mr.Dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Bijdragen tot een kenschets. Rotterdam, Ad. Donker, 1978. Wrappers. With illustrations. 84 pp. [Boeknr.: 4863 ]

€ 18,00

TALENS, Johan. Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java (1600-1750). Hilversum, Verloren, 1999. Wrappers. With illustrations. 253 pp. [Boeknr.: 18871 ]

€ 30,00

TAYLOR, Jean Gelman. Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azië. (Vertaling Emile Henssen). Groningen, Wolters-Noordhoff, (1988). Wrappers. With illustrations. 256 pp. The social world of Batavia. European and Eurasian in Dutch Asia. [Boeknr.: 1265 ]

€ 18,00

TERPSTRA, H. Insulinde. Nederland's verleden in het verre Oosten. Den Haag, W. van Hoeve, 1949. Cloth, with dust-jacket. With numerous illustrations on plates. 176 pp. [Boeknr.: 6200 ]

€ 15,00

TERPSTRA, H. Jacob van Neck. Amsterdams admiraal en regent. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1950. Cloth, with dust-jacket. With 6 plates. 202 pp. [Boeknr.: 15224 ]

€ 18,00

TERWOGT, Wilhelmus Albertus. Het land van Jan Pieterszoon Coen. Geschiedenis der Nederlanders in Oost-Indië, aan het Nederlandsche volk verhaald. Hoorn, P. Geerts, (1892).8vo. Original red cloth (spine discoloured). With folding coloured map, 3 chromolithographed portraits and 17 chromolithographed plates and views. 633,(3) pp. The coloured plates, lithographed by Tresling & Co, depict Banda, Amboina, Lebak, Ternate, Makasser, Batavia, etc. Cat. KITLV p.47; not in Bastin-Brommer. [Boeknr.: 4894 ]

€ 125,00

TROOSTENBURG DE BRUYN, C.A.L. van. De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795). Arnhem, H.A.Tjeenk Willink, 1884. Half cloth. IX,705 pp. The Reformed Church in the Dutch East Indies under the East India Company (VOC). [Boeknr.: 11674 ]

€ 75,00

TULKENS, Joyce. Jan Pieterszoon Coen - de bedwinger van Indië. Kampen, Kok Omniboek, 2007. Wrappers. 288 pp. [Boeknr.: 34346 ]

€ 15,00

UNGER, W.S. (Red.). De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië 1598-1604. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. Cloth. With 10 plates. LIII,253 pp. Linschoten-Vereeniging LI. - This Zealand venture is especially important because of their contact with Acheh, a centre of pepper cultivation. [Boeknr.: 3723 ]

€ 30,00

UNGER, W.S. De resolutiën der Compagnie op Oost-Indië te Middelburg, 1601-1602. 's Gravenhage, 1947. Wrappers. 56 pp. - (Offprint Economisch-Historisch Jaarboek). [Boeknr.: 28327 ]

€ 18,00

VALENTIJN, François. Gouverneurs Generaal van Nederlands Indië. Dordrecht, Amsterdam, J. van Braam, G. onder de Linden, 1726.19 engraved portraits of the Governors-General under passepartout, in cloth box.Ca. 30 x 18 cm. From: Oud en Nieuw Oost-Indiën, volume IV. - Pieter Both, Gerrit Reynst, Laurens Reaal, Pieter de Carpentier, Jan Pietersz. Coen, Jacques Specks, Hendrik Brouwer, Antonio van Diemen, Cornelis vander Lyn, Carel Ryniersz., Joan Maatsuyker, Rycklof van Goens, Cornelis Speelman, Joannes Camphuys, Willem van Outshoorn, Joan van Hoorn, Abraham van Riebeek, Christoffel van Swol, Hendrik Swaardekroon. - Added: Pieter van den Broecke, eerste directeur van Suratte, Persië en Arabië. - Fine condition.Tiele 1121; Cat. NHSM p.502; Landwehr, VOC, 467. [Boeknr.: 33198 ]

€ 1500,00

VEER, Paul van 't. Daendels, maarschalk van Holland. Zeist, W. de Haan, 1963. Wrappers. With plates. 221 pp. [Boeknr.: 34717 ]

€ 15,00

VISSER, B.J.J. Onder Portugeesch-Spaansche vlag. De Katholieke missie van Indonesië 1511-1605. Amsterdam, R.K. Boek-Centrale, (1925). Pictorial cloth. With folding map and plates. 337,(3) pp. Under the Portuguese-Spanish flag. The Catholic mission of Indonesia 1511-1605. [Boeknr.: 4930 ]

€ 25,00

VLETTER, M.E. de, R.P.G.A. VOSKUIL, J.R. van DIESSEN. Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose. (Purmerend, Asia Maior, 1997). 4to. Boards, with dust-jacket. With numerous illustrations (many in colours). 176 pp. [Boeknr.: 17018 ]

€ 35,00

VOSKUIL, R.P.G.A. Batavia. Beeld van een stad. (Houten, Fibula, 1989). 8vo. Boards, with dust-jacket. With many photographic illustrations. 160 pp. [Boeknr.: 23918 ]

€ 40,00

VRIES, Dirk Hendrik de. Een Amsterdams koopman in de Molukken 1883-1901. Ingeleid en samengesteld door Ruard Wallis de Vries. Baarn, Ambo, 1996. Wrappers. With illustrations. 391 pp. [Boeknr.: 2660 ]

€ 18,00

WAGENAAR, Lodewijk J. Het eiland Onrust bij Batavia als onderdeel van het VOC-scheepsbedrijf in de 17de en 18de eeuw. (Lochem, 1990). 4to. Wrappers. With many illustrations (some in colours). (16) pp. - (Offprint Antiek). [Boeknr.: 4628 ]

€ 15,00

WALL, V.I. van de. Het Hollandsche koloniale barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbehouten meubel omstreeks het midden der XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw. Antwerpen, De Sikkel, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. Folio. Boards (plastified). With 4 portraits, and 134 illustrations. XVI, 231 pp. Standard work on Dutch colonial furniture. - (1 Leaf dam. without loss of text). - Rare. [Boeknr.: 12576 ]

€ 275,00

WALL, V.I. van de. De Nederlandsche oudheden in de Molukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1928.Large 8vo. Original red cloth (spine sl. discoloured). With 3 folding maps and 155 illustrations on 93 plates. XX,313 pp. Description of the 16th and 17th century Dutch, Portuguese and Spanish fortresses, graves, inscriptions and other monuments on the Moluccas. The monuments are described in their historical context, with emphasis on the history of the VOC. - A fine copy. [Boeknr.: 2267 ]

€ 275,00

WESSELS, C. De geschiedenis der r.k. missie in Amboina; vanaf haar stichting door den H. Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I.Compagnie 1546-1605. Volgens de oudste gedrukte gegevens en een groot aantal onuitgegeven documenten. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1926. Cloth. With folding map and 6 plates. XXVIII, 204 pp. The history of the catholic mission in Amboina; from its foundation by St. Francis Xaverius to its destruction by the East India Company 1546-1605. [Boeknr.: 10504 ]

€ 35,00

WILS, Esther. (Red.). Tropenecht. Indische en Europesche kleding in Nederlands-Indië. (1870-1950). Samenstelling Dorine Bronkhorst. Den Haag, Tong Tong, 1996. 4to. Wrappers. With 220 illustrations (some in colours). 168 pp. [Boeknr.: 2755 ]

€ 35,00

WOUDE, Johan van der. Coen consequent koopman. Den Haag, H.P. Leopold, 1937. Cloth. 192 pp. [Boeknr.: 34345 ]

€ 18,00

WOUDE, Johan van der. Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in Indië (1598-1614). Amsterdam, v.h. C. de Boer, 1948. Cloth. With plates. 390 pp. [Boeknr.: 30616 ]

€ 18,00

ZWART, J. A.J. Duymaer van Twist. Een historisch-liberaal staatsman. 1809-1887. Utrecht, Oosthoek's Uitgevers Maatschappij, 1939. Wrappers. With portrait. (4),408 pp. - (Utrechtsche Bijdragen). [Boeknr.: 2439 ]

€ 45,00

ZWITZER, H.L. & C.A. HESHUSIUS. Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950. Een terugblik. 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1977. 4to. Wrappers. With many photographic illustrations. 175 pp. [Boeknr.: 11617 ]

€ 18,00


Page: 1 2
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail