Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

VOC Indonesia


Page: 1 2
AKIHARY, Huib. Architectuur & stedebouw in Indonesie 1870/1970. (Met:) Voorlopige lijst van architecten en stedebouwkundigen werkzaam in Nederlands-Indië/ Indonesië in de periode 1870-1970). (Zutphen, Walburg Pers, 1990). 4to. Wrappers. With numerous illustrations, partly in colours. 148 pp. Architecture & urban planning in Indonesia 1870/1970, with a preliminary list of architects and urban planners. [Boeknr.: 6061 ]

€ 25,00

ALDERS, L.W. Internationale rechtspraak tussen Indonesische rijken en de V.O.C. tot 1700. Nijmegen, Centrale Drukkerij N.V. Nijmegen, 1955. Wrappers. XI,142 pp. [Boeknr.: 4347 ]

€ 30,00

ALGRA, A. Het principaelste wit. De Kerke Christi te Batavia. Iets uit de geschiedenis 'van de eerste kerke en de gemeynte Jesu Christi der stadt Jacatra op Java Mayor in Asia'. Franeker, T. Wever, 1946. Cloth. With plates. 222 pp. History of the first Dutch reformed Church in Jakarta under the Dutch East India Company (VOC) rule. [Boeknr.: 1333 ]

€ 30,00

ANDAYA, Leonard Y. The heritage of Arung Palakka. A history of South Sulawesi (Celebes) in the 17th century. The Hague, Martinus Nijhoff, 1981. Wrappers. With maps. XI,353 pp. V.K.I.. - Arung Palakka, (1634/35 - 1696) was a 17th-century Bugis prince and warrior. He supported the Dutch East India Company (VOC) in the Makassar War (1666-1669) against the Gowa Sultanate in his native South Sulawesi. After the defeat of Gowa, he became the King of Bone and South Sulawesi's most powerful man. [Boeknr.: 6398 ]

€ 65,00

BALK, Louisa & Frans van DIJK. Inventaris van het archief van de Gouverneur-Generaal en Raden van Indië (Hoge Regering) 1612-1811. Jakarta, Arsip Nasional, 2002. 8vo. Wrappers. With illustrations. 203 pp. - 60 copies printed. [Boeknr.: 35645 ]

€ 65,00

BAREND-VAN HAEFTEN, M. Oost-Indië gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC. Zutphen, Walburg Pers, 1992. Wrappers. With frontispiece, and 17 illustrations. 278,(1) pp. Nicolaas de Graaff (1619-1688) made 16 voyages as ship's surgeon, 5 of them in the service of the VOC. [Boeknr.: 12178 ]

€ 35,00

BARTELS, M.H., E.H.P. CORDFUNKE, H. SARFATIJ. (Red.). Hollanders uit en thuis. Archeologie, geschiedenis en bouwhistorie gedurende de VOC-tijd in de Oost, de West en thuis. Cultuurhistorie van de Nederlandse expansie. Hilversum, Verloren, 2002. Wrappers. With illustrations. 190 pp. [Boeknr.: 25637 ]

€ 20,00

BATAVIA. BATAVIA ALS HANDELS-, INDUSTRIE- EN WOONSTAD samengesteld in opdracht van de stadsgemeente Batavia. Batavia as a commercial, industrial and residential center written for the municipality of Batavia. Batavia, Amsterdam, G. Kolff & Co., (1937). 8vo. Cloth. With many plates and photographic illustrations. 303 pp. [Boeknr.: 7278 ]

€ 65,00

BATAVIA. Catalogus van de historische tentoonstelling ter gelegenheid der herdenking van het drie-honderd-jarig bestaan (van Batavia). Weltevreden, Albrecht & Co, 1919. Wrappers. With plates. 83 pp. Exhibition catalogue published on the occasion of the 300th anniversary of the town of Batavia. [Boeknr.: 34916 ]

€ 35,00

BATAVIA. Catalogus van de tentoonstelling ter herdenking van het 300-jarig bestaan van Batavia, gehouden in het Stedelijk Museum. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1919. Wrappers (spine dam.). VII,258 pp. A very important exhibition catalogue published on the occasion of the 300th anniversary of the town of Batavia. Listing together 1074 pieces with extensive bibliographic descriptions of paintings, prints and books relating to the history of Batavia. [Boeknr.: 11639 ]

€ 65,00

BERG, N(orbertus) P(etrus) van den. Uit de dagen der Compagnie. Geschiedkundige schetsen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1904. Original cloth, gilt lettering. 419 pp. Contains: Een smeekschrift van de Bataviasche burgerij (1648); Het tooneel te Batavia in vroegeren tijd; Een conflict tusschen de regeering en den Raad van Justitie des kasteels Batavia (1795); De Bataviasche decemberbeweging van 1795, etc. [Boeknr.: 4591 ]

€ 45,00

BERTRAND, Romain. L'histoire à parts égales. Récits d'une rencontre Orient-Occident (XVIe-XVIIe siècle). Paris, Éditions du Seuil, (2011). Wrappers. With illustrations. 658,(6) pp. Contacts between the Dutch and the Javanese and the voyage of Cornelis de Houtman. [Boeknr.: 34356 ]

€ 40,00

BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Deel I. Weltevreden, Batavia, Albrecht, 1934. Wrappers (spine sl. dam.). With plates. XVI,406 pp. [Boeknr.: 34368 ]

€ 65,00

BLUSSÉ, Leonard. De Chinezenmoord. De kolonisatie van Batavia en het bloedbad van 1740. Amsterdam, Balans, 2023. Wrappers. With coloured plates. 395 pp. In response to a Chinese popular uprising against the VOC administration, the European citizens of the city, together with the sailors of the fleet, committed a terrible massacre. All Chinese citizens, together about half of the population, were killed. [Boeknr.: 37055 ]

€ 28,00

BLUSSÉ, Leonard. Strange Company. Chinese settlers, Mestizo women and the Dutch in VOC Batavia. (No pl.), 1986. Wrappers. With many illustrations. XIII,306 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 1315 ]

€ 65,00

BONKE, Hans. De zeven reizen van de Jonge Lieve. De biografie van een VOC-schip, 1760-1781. (Nijmegen), SUN, 1999. Wrappers. With illustrations. 217,(6) pp. The history of the return ship, the Jonge Lieve: the construction in 1760, the equipment, the crew, the seven voyages to Canton, Ceylon and Batavia, the cargoes and the lay-up in 1781. It is a complete picture of the daily course within the VOC and on a VOC ship. [Boeknr.: 20779 ]

€ 15,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe. De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625. Ingeleid en van commentaar voorzien door Vibeke Roeper. Amsterdam, Terra Incognita, 1996. Wrappers. With folding map and illustrations. 165 pp. [Boeknr.: 16185 ]

€ 18,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door G.J. Hoogewerff. Utrecht, A. Oosthoek, 1915. 4to. Half cloth. With plates. 150 pp. - (Herdrukken Maatschappij Nederlandsche Letterkunde). [Boeknr.: 6147 ]

€ 25,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdighe beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse.. Waar by ghevoeght is het journael van Dirck Albertsz. Raven na Spitsbergen, inden jare 1639. Hoorn, Jan Jansz. Deutel, 1648. Facsimile edition. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1971. Cloth, with dust-jacket. With plates. (8),80 pp. Bontekoe's is the most famous story of a VOC ship ending its journey in disaster.Verhoeven & Verkruijsse p.272. [Boeknr.: 6146 ]

€ 30,00

BOSBOOM, H.D.H. Naar aanleiding van teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O.I.Comp. (Batavia, 1901). Wrappers. With 2 plates. (77) pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 3683 ]

€ 18,00

BOSBOOM, H.D.H. Nog eens de teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O.I.Compagnie. (Batavia, 1902). Wrappers. (63) pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 3694 ]

€ 18,00

BOSTOEN, K., R. DAALDER, V. ROEPER. Bontekoe. De schipper, het journaal, de scheepsjongens. Amsterdam, Nederlands Scheepvaart Museum, 1996. Wrappers. With many illustrations. 96 pp. [Boeknr.: 15327 ]

€ 18,00

BOTH, Pieter. De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615). Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1609-1614). (Uitgegeven) door P.J.A.N. Rietbergen. Zutphen, Walburg Pers, 1987. 2 volumes. Cloth, with dust-jackets. With 31 illustrations. 360 pp. Linschoten Vereeniging LXXXVI-LXXXVII. - History of the Dutch East India Company and the first governor-general of the Dutch East Indies (1609-1614). [Boeknr.: 3755 ]

€ 35,00

BREE, J. la. De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, (1951). Wrappers. 164 pp. The judicial organization and administration of justice in Batavia in the XVIIth century. [Boeknr.: 3707 ]

€ 30,00

BRETON, Hendrik. De memoires van Hendrik Breton ofwel de duistere zijde van de VOC. Bezorgd en toegelicht door Anna Doedens en Liek Mulder. Amsterdam, De Prom, (2003). Wrappers. With illustrations. 175 pp. [Boeknr.: 22537 ]

€ 18,00

BRIEL, Johan Jurgen. De expeditie van Anthonio Hurdt, Raad van Indië, als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java, sept. - dec. 1678 volgens het journaal van Johan Jurgen Briel. Uitgegeven door H.J. de Graaf. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1971. Cloth. With 3 maps. XV,288 pp. Linschoten Vereeniging LXXII. - The first Dutch military expedition into the interior of Java in order to uphold the authority of the Sunan of Mataram. [Boeknr.: 3736 ]

€ 35,00

BROEK, J(an) A(braham) van der. Oud Oost-Indië. De lotgevallen van Nederlandsch Oost-Indië, in afzonderlijke, met elkaar verband houdende hoofdstukken. (Deel I:) De erfenis der Kompagnie. Haarlem, Erven F. Bohn, 1893. Original printed wrappers (spine dam.). 96 pp. - All published. [Boeknr.: 15829 ]

€ 35,00

BROESHART, A.C., J.R. van DIESSEN, e.a. Soerabaja. Beeld van een stad. Purmerend, Asia Maior, 1997. 4to. Boards, with dust-jacket. With numerous photographic illustrations, partly in colours. 160 pp. Fine pictorial history of Surabaya [Boeknr.: 12435 ]

€ 60,00

BROEZE, F.J.A. De stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1978. Cloth. With 2 folding maps and 7 plates. XVIII,350 pp. Linschoten-Vereeniging LXXX. - About the relation between the shipowners in Schiedam and the trade in the East Indies round the year 1840. [Boeknr.: 3747 ]

€ 30,00

BROMMER, Bea. Batavia in 1627. Wonen en leven in een multiculturele stad. Zutphen, Walburgpers, 2022. 4to. Boards. With numerous coloured illustrations and plans. 226 pp. In 1619 the Dutch founded a new city, Batavia, on the ruins of the conquered Javanese Jayakarta. This center of the VOC trade in Asia attracted residents from all over the world. On the basis of a special map from 1627, Bea Brommer gives an impression of daily life in Batavia at that time, with stories from a number of citizens. Brommer discusses in detail the houses in the city and the plantations beyond. [Boeknr.: 36788 ]

€ 40,00

BROMMER, Bea. De stadsplattegronden van Batavia 1602-1800. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1992. Folio. Original cloth. With many illustrations and 14 facsimiles (mainly double page and 1 in colours) on 25 (double-page) leaves, loose as issued, in a portfolio. 88 pp. Survey of the maps of Batavia and a summary of the profiles and views of Batavia rendered from the seaside, made between the founding of the Dutch East India Company (VOC) and 1800, when the Company was dissolved. Text in English and Dutch. [Boeknr.: 7291 ]

€ 295,00

BROMMER, Bea. To my dear Pieternelletje. Grandfather and granddaughter in VOC time, 1710-1720. Leiden, Brill, Hes & De Graaf, 2015. 4to. Cloth, with dust-jacket. With 264 illustrations, many in colours. 384 pp. Describing a ten-year period in the lives of Pieternella van Hoorn and her grandfather Willem van Outhoorn, former governor-general of the Dutch East Indies. Eleven years old, Pieternella left for Amsterdam and the only contact possible was by mail. Numerous letters have survived and combined with contemporaneous documents, most of them never published before. [Boeknr.: 33797 ]

€ 225,00

BRUG, Peter Harmen van der. Malaria en malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1994. Boards, with dust-jacket. With illustrations. 256 pp. [Boeknr.: 2936 ]

€ 25,00

BUIJZE, W. Leven en werk van Georg Everhard Rumphius (1627-1702). Een natuurhistoricus in dienst van de VOC. ('s Gravenhage, 2006). Wrappers. With maps and illustrations. XIII,357 pp. [Boeknr.: 29122 ]

€ 30,00

BUIJZE, W. Rumphius' bibliotheek op Ambon 1654-1702 en een biografisch lexicon van wetenschappelijke contacten destijds in Azië en vanuit Azië met Europa. Den Haag, 2004. Wrappers. With illustrations. XV,422 pp. [Boeknr.: 28831 ]

€ 30,00

BUITENWEG, Hein. (H.C. MEYER.). Soos en samenleving in tempo doeloe. Den Haag, Servire, (1965). 4to. Cloth, with dust-jacket. With many photographic plates. 192 pp. Including many photographs from private collectings depicting club life in the Dutch East Indies. [Boeknr.: 334 ]

€ 30,00

CHIJS, Jacobus Anne van der. De Nederlanders te Jakatra. Uit de bronnen, zoo uitgegevene als niet uitgegevene. Amsterdam, Frederik Muller, 1860. Original printed boards (soiled, spine modern half cloth). XII,264 pp. Werken Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. - This work by Van der Chijs (1831-1905) is dealing with the arrival of the Dutch in 1600 until the fall of the town of Jakatra in 1619. It is entirely based on official records.Cat. KITLV, p.43. [Boeknr.: 4589 ]

€ 175,00

CHIJS, Jacobus Anne van der. De stichting der Vereenigde O.I. Compagnie en de maatregelen der Nederlandsche regering betreffende de vaart op Oost-Indië, welke haar voorafgingen. Leyden, P. Engels, 1856. Original printed wrappers with decorative border (spine sl. dam.). (12),175 pp. Thesis. - Van der Chijs outlined the difficulties experienced by the Dutch statesman Johan van Oldenbarneveldt when he wanted to create a single strong general company to replace the numerous weak groups of merchants trading in Asia, and how this led to the extremely complicated organization of the Dutch East India Company (VOC) in 1602.Cat. NHSM I, p.512; Cat. KITLV p.69. [Boeknr.: 13103 ]

€ 125,00

COEN, Jan Pietersz. Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Verzameld door H.T. Colenbrander. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919 - 1953. 7 volumes in 8. 8vo. Original blue cloth. With portraits. Letters to the directors of the Dutch East India Company (VOC) in Amsterdam written by the fourth governor-general of the East Indies Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), the great but disputed founder of the Company''s power in Asia and the builder of Batavia. Vol. I contains Coen's letters up to 1623; these are very readable because Coen wrote in an excellent style. Vol. II and III contains his letters to his collaborators in Asia and resolutions taken during his government. Vol. IV contains the judicial verdicts pronounced during his tenure of office, as well as the letters addressed to him by the directors of the Company in Holland. Vol. V presents all the documents which concern his second term of office. Vol. VII (2 parts) contain all the letters from many parts of Asia that had been addressed to Coen, with extensive annotations (Coolhaas p.40-41). Not present as always Vol. VI containing his biography. - A fine ste of a main source. [Boeknr.: 35659 ]

€ 795,00

COEN, Jan Pietersz. Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Verzameld door H.T. Colenbrander. Deel III. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1921. 8vo. Original cloth, with gilt coat of arms of Batavia on frontcover, top edge gilt (sl. soiled). XXXIV,1062 pp. Contains the correspondence with Coen's collaborators in Asia and the resolutions taken during his government. [Boeknr.: 35756 ]

€ 45,00

COEN, Jan Pietersz. Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Verzameld door H.T. Colenbrander. Deel IV. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922. 8vo. Original cloth, with gilt coat of arms of Batavia on frontcover, top edge gilt (sl soiled). XXIV,781 pp. Contains the judical verdicts pronounced during Coen's tenure of office, as well as the letters addressed to him by the directors of the VOC in Holland. [Boeknr.: 34390 ]

€ 45,00

COEN, Jan Pietersz. Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Verzameld door H.T. Colenbrander. Deel V. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923. 8vo. Original cloth, with gilt coat of arms of Batavia on frontcover, top edge gilt (sl. soiled). XVIII,895 pp. Contains all the documents which concern Coen's second term of office (1627-1629). [Boeknr.: 34391 ]

€ 45,00

COOLHAAS, W.Ph. Controleur B.B. Herinneringen van een jong bestuursambtenaar in Nederlands-Indië. Met inleiding van C.R. Boxer. Utrecht, H & S, 1985. Wrappers. With illustrations. 239 pp. [Boeknr.: 4194 ]

€ 18,00

COOLSMA, S(ierk). De zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië. Utrecht, C.H.E. Breijer, 1901. 8vo. Original cloth. XII,892 pp. Mission-history of Indonesia, 1497-1900. [Boeknr.: 17306 ]

€ 45,00

CORN, Charles. Sporen van het paradijs. Het verhaal van de specerijenhandel. Amsterdam, Bert Bakker, 1998. Wrappers. 352 pp. Dutch translation of The scents of Eden. A narrative of the spice trade (1998). [Boeknr.: 14119 ]

€ 18,00

DAGH-REGISTER BATAVIA. DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1677. Uitgegeven door J.A. van der Chijs. Batavia, Landsdrukkerij, 's Hage, Martinus Nijhoff, 1904. Modern cloth, original printed frontwrapper preserved. 497 pp. Bataviaasch Genootschap. - Giving not only a day-to-day record of events in the capital of the Company's empire but also a meticulous account of the ships entering and leaving Batvavia, together with very detailed reports of all the news these ships brought from all those parts of the world with which the Dutch East India Company (VOC) maintained contact. The most important letters from Asiatic rulers have been included in translation together with their replies. A source of primary importance for all events in Asia insofar as these were of interest to the VOC (Coolhaas pp. 28-29). [Boeknr.: 29642 ]

€ 125,00

DAGH-REGISTER BATAVIA. DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1676. Uitgegeven door J.A. van der Chijs. Batavia, Landsdrukkerij, 's Hage, Martinus Nijhoff, 1903. Modern cloth, original printed frontwrapper preserved. 397 pp. Bataviaasch Genootschap. - Giving not only a day-to-day record of events in the capital of the Company's empire but also a meticulous account of the ships entering and leaving Batvavia, together with very detailed reports of all the news these ships brought from all those parts of the world with which the Dutch East India Company (VOC) maintained contact. The most important letters from Asiatic rulers have been included in translation together with their replies. A source of primary importance for all events in Asia insofar as these were of interest to the VOC (Coolhaas pp. 28-29). [Boeknr.: 35162 ]

€ 125,00

DAY, Clive. Nederlandsch beheer over Java gedurende drie eeuwen. Vertaling H.D.H. Bosboom. 's Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1905. Wrappers XII,484 pp. Dutch translation of: The policy and administration of the Dutch in Java. New York, 1904. [Boeknr.: 5219 ]

€ 35,00

DIEMEN, Antonio van. Een Indisch verslag uit 1631. Medegedeeld door W.Ph. Coolhaas. (Utrecht, 1947). Wrappers. 237 pp. Offprint H.G. - Report on the Dutch East Indies written on board the ship Deventer on his way home. [Boeknr.: 22930 ]

€ 30,00

DOEL, H.W. van den. De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808-1942. Amsterdam, Bert Bakker, 1994. Wrappers. With illustrations. 578 pp. The author answers the questions about who the Dutch colonial government officials were and why they went to the East. [Boeknr.: 3086 ]

€ 30,00

ECK, R(utger) van. 'Luctor et emergo' of de geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1899. 2 volumes in 1. Original half cloth. With folding map and many illustrations. 196; 186 pp. [Boeknr.: 9883 ]

€ 35,00

ELIËNS, Titus M. (Red.). Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795. (Met bijdragen van) Monique van de Geijn-Verhoeven, Antonia Malan, Karel Schoeman, Jan Veenendaal, Deon Viljoen, Nigel Worden. Zwolle, Waanders, (2002). 4to. Cloth, with dust-jacket. With 130 illustrations (80 in colours). 240 pp. The fascinating interiors of homes in Cape Town and Batavia, the most important Dutch trading posts in South Africa and the Far East. [Boeknr.: 25772 ]

€ 35,00

FABER, G.H. von. Oud Soerabaia. De geschiedenis van Indië's eerste koopstad van de oudste tijden tot de instelling van de gemeenteraad (1906). Soerabaia, 1931. Folio. Half cloth. With 3 folding coloured maps and many photographic illustrations. VIII,424 pp. Ample history of the Surabaya municipality from the earliest times up till 1906. - Standard work. [Boeknr.: 5232 ]

€ 125,00

FASSEUR, Cees. De indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950. Amsterdam, Bert Bakker, 1993. Wrappers. With illustrations. 552 pp. The history and development of civil servants for administration in the Dutch East indies. [Boeknr.: 6972 ]

€ 35,00

FASSEUR, Cees. De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen. Amsterdam, Bert Bakker, 1995. Wrappers. With illustrations. 314 pp. [Boeknr.: 7507 ]

€ 20,00

FEITH, P.R. Catalogus der verzameling van boeken en prenten betrekking hebbende op de stad Batavia, bijeengebracht door en eigendom van P.R. Feith. Batavia, De Unie, 1937. Folio. Wrappers. With plates. (54) pp. Privately printed. - 'Deze catalogus, die thans uiteraard zeer zeldzaam is, zou een document van historische waarde worden' (Loos-Haaxman, Verlaat rapport Indië, p.95). [Boeknr.: 7390 ]

€ 65,00

GEERKE, H.P. Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons Indië. Utrecht, W. de Haan, (1929). Cloth (spine discoloured). With plates. 253 pp. 'Jan Pieterszoon Coen. The pioneer in our India'. [Boeknr.: 4408 ]

€ 18,00

GELDER, Roelof van. Naporra's omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-1793). Amsterdam, Atlas, (2004). Wrappers. With illustrations. 525 pp. Autobiography of a German VOC servant in Asia, Georg Naporra (1731-1793). [Boeknr.: 27661 ]

€ 18,00

GODEE MOLSBERGEN, E.C. Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indië. 2e druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zooon, 1943. Half cloth. With many plates. 173 pp. Patria. - Jan van Riebeeck (1619-1677), servant of the VOC, was active in Aceh, Tonkin, Cape of Good Hope, Malacca and Batavia. [Boeknr.: 4288 ]

€ 15,00

GOENS, Rijklof van. De vijf gezantschapsreizen van Rijklof van Goens naar het Hof van Mataram 1648-1654. Uitgegeven door H.J. de Graaf. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1956. Cloth. With portrait and 4 maps. XVI,280 pp. Linschoten Vereeniging LIX. - Five journeys undertaken by the future governor-general Van Goens as an ambassador to the ruler of Mataram. [Boeknr.: 260 ]

€ 30,00

GOENS, Rijklof Volkertsz. van. Javaense reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram, 1648-1654. Ingeleid en van commentaar voorzien door Darja de Wever. Amsterdam, Terra Incognita, 1995. Wrappers. With illustrations. 135 pp. [Boeknr.: 14498 ]

€ 18,00

GOOR, Jurrien van. Jan Pieterszoon Coen (1587-1629). Koopman-koning in Azië. Amsterdam, Boom, 2015. Cloth, with dust-jacket. With illustrations and coloured plates. 575 pp. Jan Pieterszoon Coen (1587 - 1629), the founder of Batavia, was an officer of the Dutch East India Company (VOC) in Indonesia in the early seventeenth century, holding two terms as its Governor-General of the Dutch East Indies. [Boeknr.: 33730 ]

€ 40,00

GRAAF, H.J. de. De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten. 2e druk. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1986. Oblong 8vo. Boards. With many photographic illustrations from postcards. 160 pp. [Boeknr.: 9791 ]

€ 18,00

GRAAF, H.J. de. De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken. Met een woord vooraf van H. Baudet. Franeker, T. Wever, 1977. Cloth, with dust-jacket. With coloured plates and numerous illustrations. 304 pp. [Boeknr.: 11259 ]

€ 35,00

GRAAF, H.J. de. De moord op kapitein François Tack 8 Febr. 1686. Amsterdam, H.J. Paris, 1935. Wrappers. With plate. VIII,170 pp. Thesis. - François Tack was the leader of a V.O.C. delegation to Susuhunan Amangkurat II, ruler of the kingdom of Mataram, who held court in Kartasura. The aim of this mission was to make a settlement concerning the money the Susuhunan owed to the V.O.C and to ask for extradition of Surapati, a former Balinese slave, who raided the countryside south of Batavia and who had sought refuge at the court of Amangkurat II. The Dutch who thought of Surapati as a murderer, never succeeded to caputure him. The Javanese on the other hand thought of him as a warrior for freedom. The story of Surapati's life is told in the Javanese text Babad Kraton. [Boeknr.: 9869 ]

€ 45,00

GRAAF, H.J. de. The spread of printing. Eastern hemisphere: Indonesia. Amsterdam, Van Gendt & Co, 1969. Wrappers. With map and plates. 54 pp. From the series: The spread of printing. A history of printing outside Western Europe in monographs. Edited by Colin Clair. - 'The art of printing was introduced into the East Indian archipelago by the Dutch'. [Boeknr.: 33769 ]

€ 30,00

GRAAFF, Nicolaus de. Reisen gedaan naar alle gewesten des werelds beginnende 1639 tot 1687 incluis. Uitgegeven en toegelicht door J.C.M. Warnsinck. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930. Half cloth. With 2 maps and 7 plates. XLI,230,VII,132 pp. Linschoten Vereeniging XXXIII. - Including: Oost-Indise spiegel behelsende een beschrijving van de stad Batavia, en wijse van leven der Hollandse vrouwen in Oost-Indien .. Hoorn, 1703. [Boeknr.: 1324 ]

€ 65,00

GRIJNS, Kees & Peter J.M. NAS. (Ed.). Jakarta-Batavia. Socio-cultural essays. Leiden, KITLV, 2000. Wrappers. With illustrations. X,349 pp. BLUSSÉ, L. Queen among kings. Diplomatic ritual at Batavia; P.H. van der BRUG. Unhealthy Batavia and the decline of the VOC in the 18th century; G. TERMORSHUIZEN. P.A. Daum on colonial life in Batavia; etc. [Boeknr.: 21604 ]

€ 25,00

HAAN, Frederik de. Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. Batavia, G. Kolff & Co., 1922-1923.2 volumes tex & atlas volume. Original blue cloth, gilt lettering. With 2 folding maps. 559; 408 pp. First edition. - Detailed memorial volume of the town of Batavia (Jakarta) 1619-1919, the capital city of the Netherlands Indies, site of a VOC post from 1610, and founded in 1619 by J.P. Coen, as regional headquarters for the Dutch East India Company (VOC), on the side of the Banten port of Jayakarta. Entirely based on official records, written by the keeper of the Records of Batavia. The plates in the atlas volume depict Dutch houses, furniture, arts & crafts etc. [Boeknr.: 32638 ]

€ 325,00

HABIBOE, R.R.F. Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van François Valentijn (1666-1727). Franeker, Van Wijnen, 2004. Boards. With illustrations. 120 pp. François Valentijn (1666 - 1727) was a Dutch minister, naturalist and author whose Oud en Nieuw Oost-Indiën describes the history of the Dutch East India Company and the countries of the Far East. [Boeknr.: 28276 ]

€ 20,00

HEUKEN, Adolf. Historical sites of Jacatra. 6th edition. (Jakarta), Cipta Loka Caraka, 2000. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 335 pp. [Boeknr.: 3703 ]

€ 30,00

HOFSTEDE, Petrus. Oost-Indische kerkzaken, zoo oude als nieuwe; meest alle, uit oorspronglyke en ongedrukte stukken by een versameld, in orde gebragt, en beredeneerd. Rotterdam, J. Bosch & R. Arrenberg, 1779-1780.2 volumes. Contemporary half cloth, with gilt letters (paper tickets on spines). XVI, XXII,230; XVI,295,(1) pp. First edition. - Historical report of the inadequate efforts made for more than a century and a half to remedy the lack of preachers in the Dutch East Indies. An investigation into the causes and reasons and proposals for recovery. - (Library stamp; some staining). - Rare.Landwehr, VOC, 772; Cat. KITLV p.108. [Boeknr.: 36386 ]

€ 325,00

HOGENDORP, Dirk van. Verzameling van stukken rakende de zaak van Dirk van Hoogendorp, opper-koopman in dienst der Oost-Indische Compagnie, en gezaghebber over Java's Oosthoek. Den Haag, 1801.Folio. Boards. (6),126,58 pp. Privately printed. - Dirk van Hogendorp (1761-1822), the most adventurous descendant of the famous Van Hogendorp family, was a VOC servant who wanted to break the monopoly of the Company. He came into conflict with conservative opponents who were at the same time his superiors. S.C. Nederburgh had him arrested and incarcerated, charging him, among other things, with fraud. Van Hogendorp managed to escape by way of Bencoolen, Sumatra (1798) and was safely repatriated in the Netherlands where he drew attention to himself in a long series of writings. He finally won his case. - This is a collection of 22 pieces written by Dirk van Hogendorp or letters directed to him. - Scarce.Landwehr, VOC, 1042; Cat. KITLV p.65; Cat. NHSM I, p.509. [Boeknr.: 10193 ]

€ 650,00

HOGENDORP, Gijsbert Karel van. Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie. Amsterdam, Wed. J. Doll, 1802.Wrappers. 37,(4) pp. First edition. - The first of three letters by Van Hogendorp (1762-1834) on the affairs of the bankrupted Dutch East India Company (VOC). One succeeding part was issued the same year and another in 1803.Landwehr, VOC, 1670; Cat. NHSM I, p.509; Cat. KITLV p.67. [Boeknr.: 10052 ]

€ 195,00

HOGENDORP, Gijsbert Karel van. Tweede vervolg op de Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie, handelende over een stelsel van bestuur en handel voor Nederlands-Indie. Amsterdam, Wed. J. Doll, 1803.Wrappers. (55) pp. First edition. - The third of three letters by Van Hogendorp (1762-1834) on the affairs of the bankrupted Dutch East India Company (VOC). The first and second parts were issued in 1802. - (Title-page stained).Landwehr, VOC, 1670; Cat. NHSM I, p.509; Cat. KITLV p.67. [Boeknr.: 32221 ]

€ 195,00

HOORN, Jan Ambrosius. Verdrinken zonder water. De memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778. Bezorgd en ingeleid door Perry Moree en Piet van Sterkenburg. Zutphen, 2014. Cloth, with dust-jacket. With coloured illustrations. 256 pp. Linschoten Vereeniging CXIII. - Annotated edition of: Mijne lotgevallen ter zee, en bedrijven op Batavia, in dienst der (voormalige) O.I. Compagnie. Groningen, W. van Boekeren, 1819. [Boeknr.: 33626 ]

€ 35,00

HOUBEN, V.J.H. Kraton and Kumpeni. Surakarta and Yogyakarta 1830-1870. Leiden, 1987. Folio. Wrappers. X,431 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 29925 ]

€ 40,00

HOUTMAN, Frederick de. Le 'spraeck ende woord-boek' de Frederick de Houtman. Première méthode de malais parlé (fin du XVIe s.). Présenté par Denys Lombard avec la collaboration de Winarsih Arifin et Minnie Wibisono. Paris, École française d' Extrême-Orient, 1970. 8vo. Wrappers. 263 pp. Frederick Pietersz. de Houtman (1571 - 1627) was a Dutchman who participated with his brother Cornelis in the Eerste Schipvaart, the first expedition by sea from Holland to the East Indies. On his second trip to the East, he was imprisoned for more than two years in the Aceh Sultanate. He published the first Dutch-Malay dictionary. [Boeknr.: 30362 ]

€ 75,00

HOUTMAN, Frederick de. 'Wie komt daar aan op die olifant ?' Een zestiende-eeuws taalgidsje voor Nederland en Indië, inclusief het verhaal van de avontuurlijke gevangenschap van Frederik de Houtman in Indië. Hertaald en toegelicht door Nicoline van der Sijs. Amsterdam, L.J. Veen, (2000). Wrappers. With illustrations. 220 pp. [Boeknr.: 26522 ]

€ 18,00

HUYSSEN VAN KATTENDIJKE-FRANK, Katrientje. ( Red.). Met Prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.J.C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlands-Indië, 1836-1838. Zutphen, Walburg Pers, 2004. Cloth, with dust-jacket. With illustrations (several in colours). 374 pp. Linschoten-Vereeniging CII. - Journal of the voyage of the fregat Bellona from Nieuwediep to Rio de Janeiro, Tristan da Cunha, Batavia and Java, Celebes, the Moluccas, Singapore, Malakka, Penag and St. Helena in 1836-1838. On board Prince Willem Frederik Hendrik. [Boeknr.: 26814 ]

€ 25,00

JAKARTA. THE JAKARTA EXPLORER. Cultural tours in and around the city. (3rd edition). (Jakarta, Indonesian Heritage Society, 2001). Boards. With many photographic illustrations (several in colours). XXII,345 pp. [Boeknr.: 28738 ]

€ 35,00

JANSEN, Derk. Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816. (Westervoort), Van Gruting, (2001). Boards. With illustrations. 255 pp. Biography of Van Alphen during his stay in Indonesia, including his logbook 1808-1809 (Batavia, the Cape, Baltimore, Europe). [Boeknr.: 23046 ]

€ 20,00

JONG, J.J.P. de. De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in Azië en de Indonesische archipel 1595-1950. (1e druk). Den Haag, SDU, (1998). Cloth, with dust-jacket. With illustrations. 715 pp. [Boeknr.: 21693 ]

€ 25,00

JONGE, B.C. de. Herinneringen van Jhr.Mr. B.C. de Jonge. Met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door S.L. van der Wal. Utrecht, Historisch Genootschap, 1968. Wrappers. With plates. XVII,496 pp. Bonifacius Cornelis de Jonge (1875 - 1954) was a Dutch politician. He was the Governor-General of the Dutch East Indies in 1931-1936. [Boeknr.: 4411 ]

€ 20,00

JONGE, Jan Karel Jakob de. De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. Deel VI. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, Amsterdam, Frederik Muller, 1877. Original printed wrappers (spine sl. dam.). CI,447 pp. De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie, deel IX. [Boeknr.: 34340 ]

€ 45,00

JÖRG, Christiaan J.A. The Geldermalsen. History and porcelain. Groningen, Kemper, 1986. 4to. Boards, with dust-jacket. With 106 coloured illustrations. 124 pp. Account of the shipwreck of the VOC ship Geldermalsen in the Lingga archipelago, Indonesia, which had sunk on her homeward voyage in 1752 and was recovered by Michael Hatcher in 1985 with 150.000 pieces of porcelain. [Boeknr.: 20358 ]

€ 25,00

KALFF, S(amuel). Van 't oude Batavia. Rotterdam, B. van de Watering, 1903. Contemporary half cloth, spine lettered in gilt. 229 pp. From the contents: Van't oude Batavia. - W. van Haren en zijn Koloniale Boetzang. - Het Bataviaasch Museum. - Een verloren 'Buitencomtoir' der O.I. Compagnie. - etc. [Boeknr.: 21858 ]

€ 65,00

KEMP, P.H. van der. Mr. C.T. Elout als Minister van Koloniën in zijne veroordeeling van het beleid der regeering van den gouverneur-generaal baron Van der Capellen blijkens onuitgegeven stukken. ('s Gravenhage, 1909). Modern wrappers. 475 pp. - (B.K.I.). [Boeknr.: 11651 ]

€ 65,00

KEMPEES, Jean Chrétien Jacques. De tocht van Overste van Daalen door de Gajo-, Alas en Bataklanden 8 februari tot 23 juli 1904. Amsterdam, J.C. Dalmeijer, (1905).Modern cloth. With 6 maps, and 29 photographic plates by H.M. Neeb. 265 pp. First edition. - The official eye-witness report by lieutenant Kempees, aide-de-camp of Van Daalen during the famous, careful prepared, expedition to Aceh, Sumatra. The expedition was successfull and Kempees' book is known for its accurate information. The expedition was carried out with such ruthlessness that public and parliamentary opinion turned against military policy in Aceh. (Cf. P. van 't Veer, De Atjeh-oorlog p. 267-269). Photographs were taken by Henricus Marinus Neeb (1870-1933) ,a Dutch military doctor during the later stages of the long lasting Aceh War. He photographed sights in the area beginning in 1904 including architecture, indigenous peoples, colonial buildings such rail infrastructure and buildings, topography, scenes of Dutch soldiers, and Acehnese killed in the conflict.Cat. NSHM I, p.521; KITLV I, p.707. [Boeknr.: 5604 ]

€ 175,00

KIERS, Lucas. Coen op Banda. De conqueste getoetst aan het recht van den tijd. Utrecht, A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij, 1943. Wrappers. With map. 352 pp. This study is an attempt to see Coen's actions and the justice he applied during the conquest of Banda in the light of his time. [Boeknr.: 5524 ]

€ 60,00

KNAAP, G.J. ( Red.). Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1987. Cloth. XXXII,540 pp. - (R.G.P.). [Boeknr.: 5528 ]

€ 40,00

KNAAP, G.J. Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. 2e herziene druk. Leiden, KITLV, 2004. Wrappers. With maps and illustrations. X,420 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 5526 ]

€ 25,00

KNAAP, G.J. Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. Cloves and Christians. The Dutch East India company and the population of Ambon 1656-1696. (No pl.), 1985. Folio. Wrappers. IX,447 pp.- (Thesis). - With a summary in English. [Boeknr.: 34652 ]

€ 25,00

KOHLENBERG, K.F. IJzeren Jan. Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland. (Roman). (Baarn, 1979). Boards, with dust-jacket. 291 pp. [Boeknr.: 12593 ]

€ 15,00

KROESKAMP, Hendrik. De westkust en Minangkabau (1665-1668). Utrecht, Schotanus & Jens, 1931. Wrappers. 165 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 5616 ]

€ 65,00

KROM, Nicolaas Johannes. Gouveneur Generaal Gustaaf Willem van Imhoff. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1941. Half cloth. With plates. 170 pp. Patria. - Best known among the 18th century Governors-General is Gustaaf Willem Baron van Imhoff (1743-1750), a German Junker with family connections in the Amsterdam patriciate, who did his best to fight the many abuses rampant in the Company, but who made many enemies because of his lack of tact (Coolhaas p.42). [Boeknr.: 4469 ]

€ 18,00

KUIPERS, Anske Hielke. In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de gouvernementsmarine (1833-1902). Bezorgd door M.E. Kuipers. Zutphen, Walburg Pers, 1999. Cloth, with dust-jacket. With plates. 446 pp. Linschoten-Vereeniging IIC. - Kuipers life is interwoven with the history of the government Fleet in the mid-19th century. His diary from 28 October 1857 to 28 March 1859, describes the daily events in the life of a commander on board a government schooner. It also provides a picture of the life in the Dutch East-Indian community of the period. [Boeknr.: 21390 ]

€ 30,00

L'HERMITE, Jacques. Journael van de Nassausche vloot ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met elf schepen. Onder 't beleydt van den admirael Jacques l'Heremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, in de jaren 1623,1624,1625 en 1626. Amsterdam, 1646. Reprint. (Amsterdam, 1969). Oblong 8vo. Boards. With maps and plates. 79 pp. - Facsimile edition from 'Begin ende voortgangh'. [Boeknr.: 25146 ]

€ 15,00

LAMSTER, J.C. J.B. van Heutsz als gouveneur generaal 1904-1909. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, (1942). Half cloth. With plates.185 pp. - (Patria). [Boeknr.: 4478 ]

€ 30,00

LEEUW, W.J.A. de. Het Painansch contract. Amsterdam, H.J. Paris, 1926. Wrappers. With map. (6),95 pp. Study of the formation of the Dutch alliance with the Minangkabau chiefs against the sultan after relations between the VOC and the sultan had become really bad. [Boeknr.: 12626 ]

€ 35,00


Page: 1 2
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail