Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

VOC Formosa Taiwan


Page:
AMSTEL, Aad van. Barbaren, rebellen en mandarijnen. De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw. Amsterdam, Thoeris, 2011. Wrappers. With plates. 381 pp. - The VOC in China and Taiwan. [Boeknr.: 32782 ]

€ 25,00

ANDRADE, Tonio. De val van Formosa. Hoe een Chinese krijgsheer de VOC versloeg. Vertaald door Tristan Mostert. Franeker, Van Wijnen, 2015. Pictorial boards. With illustrations. 496 pp. Dutch translation of: Lost colony. The untold story of China's first great victory over the West. In the Sino-Dutch War, the Dutch met their match in a colorful Chinese warlord named Koxinga. Part samurai, part pirate, he led his generals to victory over the Dutch and captured one of their largest and richest colonies:Taiwan. [Boeknr.: 34021 ]

€ 35,00

COYETT, Frederik. 't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden. Ingeleid en geannoteerd door G.C. Molewijk. Zutphen, Walburg Pers, 1991. Cloth. With illustrations. 243 pp. Linschoten-Vereeniging XC. - Written by the last Dutch governor of Formosa. One of the very few contemporary written accounts of a company servant; dealing with the Dutch and the organization of the VOC on Formosa and the occupation of the island by the Chinese. [Boeknr.: 8967 ]

€ 35,00

FORMOSA. De dagregsiters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Uitgegeven door J.L. Blussé, M.E. van Opstall, Ts'ao Yung-ho, N.C. Everts, W.E. Milde. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1986-2000. 4 volumes. Cloth. With maps. R.G.P. - Archivalia from the Dutch East India Company (VOC) trade settlement and fortress Zeelandia, on Dutch colonial Formosa (Taiwan). [Boeknr.: 13218 ]

€ 195,00

IMBAULT-HUART, C. L'ile Formose. Histoire et description. Précédé d'une introduction bibliographique par H. Cordier. Paris, 1893. Reprint. Taipei, (1995). Cloth, with dust-jacket. With maps, illustrations and plates. LXXXIV,323 pp. Chapters 2-4 are dealing with the Dutch in Formosa. [Boeknr.: 29115 ]

€ 55,00

MOERMAN, Jacques. Antonius Hambrouck, predikant in Schipluiden en op Formosa. Schipluiden, Historische Vereniging Oud-Schipluiden, 2016. 4to. Wrappers. With coloured illustrations. (27) pp. - (Historisch Jaarboek Schipluiden 2015). [Boeknr.: 35865 ]

€ 18,00

SCHRAM, Wybrant. Journael ende verhael/ vande Oost-Indische reyse .. Uytgevaren met een vloot van 9 schepen, den May 1626. Met een beschriivinghe van den see-slach/ die hy gheslagen heeft met den vermaerden see-roover Claes Compaen. Item: Oost-Indische reyse/ ghedaen by Seyger de Rechteren, kranck-besoecker.. uytghevaren onder .. Jacob Speckx, den 25 Januarius 1629 .. (Amsterdam, Joannes Janssonius, 1646).Oblong 8vo. Modern wrappers. 94 pp. (text set in two columns; without the 3 plates). Extracted from Commelin's collection of voyages. - The first account contains the meeting with the pirate Claes Compaen. The journal of Van Rechteren contains a fairly substantial description of China and the description of Formosa by George Candidius. Probably the best and by far the most influential description of Formosa during the seventeenth century (Lach & Van Kley, Asia in the making of Europe III, p.1799). The appendix contains the sea battle of Cornelis Simonsz off Goa in 1639.Landwehr, VOC, 250; Cordier, B.S., III, col. 2338-2339. [Boeknr.: 31986 ]

€ 175,00

SHAOGANG, Cheng. De VOC en Formosa 1624-1662. Een vergeten geschiedenis. (No pl.), 1995. 2 volumes. Wrappers. 671; 519 pp. Thesis. - Volume I: History and translation in Chinese of the Generale Missiven; Volume II: Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden van Indië aan Heren Zeventien der Verenigde Oostindische Compagnie, aangaande Formosa 1624-1662. [Boeknr.: 16008 ]

€ 150,00


Page:
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail