Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

VOC China


Page:
AMSTEL, Aad van. Barbaren, rebellen en mandarijnen. De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw. Amsterdam, Thoeris, 2011. Wrappers. With plates. 381 pp. - The VOC in China and Taiwan. [Boeknr.: 32782 ]

€ 25,00

BARR, Pat. Vreemde duivels. De Westerling in China en Japan sinds de zestiende eeuw. Leiden, A.W. Sijthoff, (1977). Wrappers. With many illustrations. 130 pp. [Boeknr.: 8237 ]

€ 15,00

BLOK, W. & K. LEKKERKERKER. Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-romans. Verzorgd en van commentaar voorzien. 's Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum, 1985. Cloth. With illustrations. 358 pp. - (Achter het boek). [Boeknr.: 31356 ]

€ 25,00

BLUSSÉ, L. & F.J. van LUYN. China en de Nederlanders. Geschiedenis van de Nederlands-Chinese betrekkingen (1600-2007). Zutphen, Walburg Pers, 2008. Wrappers. With many illustrations (mostly in colours). 255 pp. [Boeknr.: 30633 ]

€ 25,00

BLUSSÉ, Leonard. Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen. (Amsterdam), Otto Cramwinckel, 1989. Cloth, with dust-jacket. With numerous illustrations, partly in colours. 196 pp. [Boeknr.: 6326 ]

€ 18,00

CAMERON, Nigel. Barbarians and mandarins. Thirteen centuries of Western travellers in China. New York, Tokyo, Weatherhill, 1970. Decorated cloth, with dust-jacket. With many illustrations. 443 pp. - First edition. [Boeknr.: 15902 ]

€ 75,00

CAMPEN, Jan van. De Haagse jurist Jean Theodore Royer (1737-1807) en zijn verzameling Chinese voorwerpen. Hilversum, Verloren, 2000. Wrappers. With many illustrations. 410 pp. [Boeknr.: 26623 ]

€ 35,00

COYETT, Frederik. 't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden. Ingeleid en geannoteerd door G.C. Molewijk. Zutphen, Walburg Pers, 1991. Cloth. With illustrations. 243 pp. Linschoten-Vereeniging XC. - Written by the last Dutch governor of Formosa. One of the very few contemporary written accounts of a company servant; dealing with the Dutch and the organization of the VOC on Formosa and the occupation of the island by the Chinese. [Boeknr.: 8967 ]

€ 35,00

FORMOSA. De dagregsiters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Uitgegeven door J.L. Blussé, M.E. van Opstall, Ts'ao Yung-ho, N.C. Everts, W.E. Milde. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1986-2000. 4 volumes. Cloth. With maps. R.G.P. - Archivalia from the Dutch East India Company (VOC) trade settlement and fortress Zeelandia, on Dutch colonial Formosa (Taiwan). [Boeknr.: 13218 ]

€ 195,00

HULLU, J. de. De instelling van de commissie voor den handel der Oost-Indische Compagnie op China in 1756. ('s Gravenhage, 1923). Boards. (22) pp. - (Offprint B.K.I.). [Boeknr.: 22545 ]

€ 15,00

HULLU, J. de. Over den Chinaschen handel der Oost-Indische Compagnie in de eerste dertig jaar van de 18e eeuw. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. Wrappers. 152 pp. - (Offprint Tijdschrift Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië). [Boeknr.: 34962 ]

€ 45,00

JÖRG, C.J.A. Porcelain and the Dutch China trade. The Hague, Martinus Nijhoff, 1982. Folio. Cloth, with dust-jacket. With 90 illustrations. 372 pp. [Boeknr.: 6161 ]

€ 60,00

JÖRG, C.J.A. Wisselwerking (tussen Azië en Europa). Rede. Leiden, 1998. Wrappers. With illustrations. 32 pp. [Boeknr.: 32132 ]

€ 15,00

JÖRG, Christiaan J.A. Poselein als handelswaar. De poseleinhandel als onderdeel van de Chinahandel van de V.O.C. 1729-1794. Groningen, Kemper, 1978. Wrappers. With 19 plates. VIII, 387 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 33701 ]

€ 65,00

KEMP, P.H. van der. Oost-Indië's geldmiddelen, Japansche en Chineesche handel van 1817 op 1818. In- en uitvoerrechten, opium, zout, tolpoorten, kleinzegel, boschwezen, Decima, Canton. Naar oorspronkelijke stukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919. Wrappers (front wrapper missing). XLIII,(1),354 pp. [Boeknr.: 12598 ]

€ 65,00

LEQUIN, Fr. Isaac Titsingh in China (1794-1796). Het onuitgegeven journaal van zijn Ambassade naar Peking. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 2005. Cloth, with dust-jacket. With 105 illustrations. 319 pp. [Boeknr.: 28886 ]

€ 45,00

MOSTERT, Tristan & Jan van CAMPEN. Silk thread. China and The Netherlands Nederlands from 1600. Amsterdam, Rijksmuseum & Nijmegen, Vantilt, 2015. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 240 pp. [Boeknr.: 33964 ]

€ 25,00

MOSTERT, Tristan & Jan van CAMPEN. Zijden draad. China en Nederland 1600-2015. Amsterdam, Rijksmuseum & Nijmegen, Vantilt, 2015. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 240 pp. [Boeknr.: 33963 ]

€ 25,00

REMMELINK, Willem. The Chinese War and the collapse of the Javanese state, 1725-1743. Leiden, KITLV, 1994. Wrappers. With 2 maps, and 1 double-page map and plate in colour. (12) 297 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 4023 ]

€ 25,00

SCHRAM, Wybrant. Journael ende verhael/ vande Oost-Indische reyse .. Uytgevaren met een vloot van 9 schepen, den May 1626. Met een beschriivinghe van den see-slach/ die hy gheslagen heeft met den vermaerden see-roover Claes Compaen. Item: Oost-Indische reyse/ ghedaen by Seyger de Rechteren, kranck-besoecker.. uytghevaren onder .. Jacob Speckx, den 25 Januarius 1629 .. (Amsterdam, Joannes Janssonius, 1646).Oblong 8vo. Modern wrappers. With engraved map of Chincheo River, view of Formosa and Macau. 94 pp. (text set in two columns). Extracted from Commelin's collection of voyages. - The first account contains the meeting with the pirate Claes Compaen. The journal of Van Rechteren contains a fairly substantial description of China and the description of Formosa by George Candidius. Probably the best and by far the most influential description of Formosa during the seventeenth century (Lach & Van Kley, Asia in the making of Europe III, p.1799). The appendix contains the sea battle of Cornelis Simonsz off Goa in 1639.Landwehr, VOC, 250; Cordier, B.S., III, col. 2338-2339. [Boeknr.: 35236 ]

€ 450,00

SCHRAM, Wybrant. Journael ende verhael/ vande Oost-Indische reyse .. Uytgevaren met een vloot van 9 schepen, den May 1626. Met een beschriivinghe van den see-slach/ die hy gheslagen heeft met den vermaerden see-roover Claes Compaen. Item: Oost-Indische reyse/ ghedaen by Seyger de Rechteren, kranck-besoecker.. uytghevaren onder .. Jacob Speckx, den 25 Januarius 1629 .. (Amsterdam, Joannes Janssonius, 1646).Oblong 8vo. Modern wrappers. 94 pp. (text set in two columns; without the 3 plates). Extracted from Commelin's collection of voyages. - The first account contains the meeting with the pirate Claes Compaen. The journal of Van Rechteren contains a fairly substantial description of China and the description of Formosa by George Candidius. Probably the best and by far the most influential description of Formosa during the seventeenth century (Lach & Van Kley, Asia in the making of Europe III, p.1799). The appendix contains the sea battle of Cornelis Simonsz off Goa in 1639.Landwehr, VOC, 250; Cordier, B.S., III, col. 2338-2339. [Boeknr.: 31986 ]

€ 175,00

SPENCE, J. De vraag van Hou. Een Chinees in Europa, 1722-1726. Uit het Engels vertaald door Aart Aarsbergen. (Amsterdam, Agon, 1990). Cloth, with dust-jacket. 206 pp. [Boeknr.: 31893 ]

€ 25,00

VIXSEBOXSE, J. Een Hollandsch gezantschap naar China in de zeventiende eeuw (1685-1687). Leiden, E.J. Brill, 1946. Wrappers. 130 pp. - (Sinica Leidensia). [Boeknr.: 11672 ]

€ 25,00

WEGENER, H. Levensschets van den zaligen Augustinus Schöffler als martelaar gestorven den 1sten mei 1852 in Tongkin. Uden, (1924). Wrappers. With illustrations. 30 pp. [Boeknr.: 28461 ]

€ 18,00

WEGENER, H. Levensschets van den zaligen Franciscus Jaccard als martelaar gestorven 2 september 1838 in Cochin-China. Uden, (1924). Wrappers. With illustrations. 51 pp. [Boeknr.: 28462 ]

€ 18,00

WEGENER, H. Levensschets van den zaligen Franciscus Gagelin als martelaar gestorven 17 october 1833 in Cochin-China. Uden, (1924). Wrappers. With illustrations. 32 pp. [Boeknr.: 28464 ]

€ 18,00

WEGENER, H. Levensschets van den zaligen Johannes Karel Cornay als martelaar gestorven 20 september 1837 in West-Tongkin. Uden, (1924). Wrappers. With illustrations. 32 pp. [Boeknr.: 28460 ]

€ 18,00

WEGENER, H. Levensschets van den zaligen Joseph Marchand als martelaar gestorven 30 november 1835 in Cochin-China. Uden, (1924). Wrappers. With illustrations. 31 pp. [Boeknr.: 28463 ]

€ 18,00

WEGENER, H. Levensschets van den zaligen Petrus Dumoulin Borie als martelaar gestorven den 24en nov. 1838 in Annam. Uden, (1924). Wrappers. With illustrations. 36 pp. [Boeknr.: 28465 ]

€ 18,00

WESTSTEIJN, Thuis & Menno JONKER. (Red.). Barbaren & wijsgeren. Het beeld van China in de Gouden Eeuw. Nijmegen, Vantilt, 2017. 4to. Wrappers. With coloured illustrations. 96 pp. Contributions by Leonard Blussé, Jan van Campen, Trude Dijkstra, Lennert Gesterkamp, Noël Golvers, etc. [Boeknr.: 34350 ]

€ 20,00


Page:
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail