Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

VOC China


Page:
AMSTEL, Aad van. Barbaren, rebellen en mandarijnen. De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw. Amsterdam, Thoeris, 2011. Wrappers. With plates. 381 pp. - The VOC in China and Taiwan. [Boeknr.: 32782 ]

€ 25,00

BARR, Pat. Vreemde duivels. De Westerling in China en Japan sinds de zestiende eeuw. Leiden, A.W. Sijthoff, (1977). Wrappers. With many illustrations. 130 pp. [Boeknr.: 8237 ]

€ 15,00

BLOK, W. & K. LEKKERKERKER. Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-romans. Verzorgd en van commentaar voorzien. 's Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum, 1985. Cloth. With illustrations. 358 pp. - (Achter het boek). [Boeknr.: 31356 ]

€ 25,00

BLUSSÉ, L. & F.J. van LUYN. China en de Nederlanders. Geschiedenis van de Nederlands-Chinese betrekkingen (1600-2007). Zutphen, Walburg Pers, 2008. Wrappers. With many illustrations (mostly in colours). 255 pp. [Boeknr.: 30633 ]

€ 25,00

BLUSSÉ, Leonard. Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen. (Amsterdam), Otto Cramwinckel, 1989. Cloth, with dust-jacket. With numerous illustrations, partly in colours. 196 pp. [Boeknr.: 6326 ]

€ 18,00

CAMERON, Nigel. Barbarians and mandarins. Thirteen centuries of Western travellers in China. New York, Tokyo, Weatherhill, 1970. Decorated cloth, with dust-jacket. With many illustrations. 443 pp. - First edition. [Boeknr.: 15902 ]

€ 75,00

CAMPEN, Jan van. De Haagse jurist Jean Theodore Royer (1737-1807) en zijn verzameling Chinese voorwerpen. Hilversum, Verloren, 2000. Wrappers. With many illustrations. 410 pp. [Boeknr.: 26623 ]

€ 35,00

COYETT, Frederik. 't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden. Ingeleid en geannoteerd door G.C. Molewijk. Zutphen, Walburg Pers, 1991. Cloth. With illustrations. 243 pp. Linschoten-Vereeniging XC. - Written by the last Dutch governor of Formosa. One of the very few contemporary written accounts of a company servant; dealing with the Dutch and the organization of the VOC on Formosa and the occupation of the island by the Chinese. [Boeknr.: 8967 ]

€ 35,00

DAPPER, Olfert. Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische Maetschappye, op de kuste en in het keizerrijk van Taising of Sina: behelzende het tweede gezandschap aen den onder-koning Singlamong en veldheer Taising Lipoui; door Jan van Kampen en Konstantyn Nobel. Vervolgt met een verhael van het voorgevallen des jaers zestien hondert drie en vier en zestig, op de kuste van Sina, en ontrent d'eilanden Tayowan, Formosa, Ay en Quemuy, onder 't gezag van Balthasar Bort. En het derde gezandschap aen Konchy, Tartarsche keizer van Sina en Oost-Tartarye onder beleit van Pieter van Hoorn. Beneffens een beschryving van geheel Sina. Amsterdam, Jacob van Meurs, 1670.2 volumes in 1. Folio. Contemporary calf, spine richly gilt in compartments (top of spine rep.). With engraved allegorical title-page, title printed in red and black, double-page map, 38 engraved plates (5 folding and 27 double-page) and 57 engravings in the text. Pagination very irregular but complete. First edition. - Account of Peter van Hoorn's mission to the Chinese court, sent by the Dutch East India Company (VOC). Negociations were carried out from Southeast China, during which vice-admiral Jan van Kampen and Konstantijn Nobel's mission was sent to the Fukien authorities. This second embassy to China incorporates the account of commander Balthasar Bort along the coast of Formosa, Ay and Quemuy in the years 1663-1664. The third embassy took place under Pieter van Hoorn in 1666-1668. The first embassy having been Johan Nieuhof's journey in 1655-56 with Jacob de Keyzer and Pieter de Goyer. Olfert Dapper (1636-1689), physician, geographical and historical scholar, was the author of a series of works dealing with Africa, America and Asia. His works are of special importance because of the fine plates, which include maps, plans and beautiful views and costumes.'One of the most comprehensive descriptions of China published in the Netherlands' (Lach, Asia in the making of Europe, III, p.490). - Some leaves browned but with very good impressions of the plates.Landwehr, VOC, 544; Tiele 304; Cat. NHSM I, p.499; Cordier, BC, col. 2348; Lust 507; Löwendahl 145. [Boeknr.: 24032 ]

€ 7500,00

FORMOSA. De dagregsiters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Uitgegeven door J.L. Blussé, M.E. van Opstall, Ts'ao Yung-ho, N.C. Everts, W.E. Milde. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1986-2000. 4 volumes. Cloth. With maps. R.G.P. - Archivalia from the Dutch East India Company (VOC) trade settlement and fortress Zeelandia, on Dutch colonial Formosa (Taiwan). [Boeknr.: 13218 ]

€ 195,00

HULLU, J. de. De instelling van de commissie voor den handel der Oost-Indische Compagnie op China in 1756. ('s Gravenhage, 1923). Boards. (22) pp. - (Offprint B.K.I.). [Boeknr.: 22545 ]

€ 15,00

HULLU, J. de. Over den Chinaschen handel der Oost-Indische Compagnie in de eerste dertig jaar van de 18e eeuw. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. Wrappers. 152 pp. - (Offprint Tijdschrift Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië). [Boeknr.: 34962 ]

€ 45,00

JÖRG, C.J.A. Porcelain and the Dutch China trade. The Hague, Martinus Nijhoff, 1982. Folio. Cloth, with dust-jacket. With 90 illustrations. 372 pp. [Boeknr.: 6161 ]

€ 60,00

JÖRG, C.J.A. Wisselwerking (tussen Azië en Europa). Rede. Leiden, 1998. Wrappers. With illustrations. 32 pp. [Boeknr.: 32132 ]

€ 15,00

JÖRG, Christiaan J.A. Poselein als handelswaar. De poseleinhandel als onderdeel van de Chinahandel van de V.O.C. 1729-1794. Groningen, Kemper, 1978. Wrappers. With 19 plates. VIII, 387 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 33701 ]

€ 65,00

KEMP, P.H. van der. Oost-Indië's geldmiddelen, Japansche en Chineesche handel van 1817 op 1818. In- en uitvoerrechten, opium, zout, tolpoorten, kleinzegel, boschwezen, Decima, Canton. Naar oorspronkelijke stukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919. Wrappers (front wrapper missing). XLIII,(1),354 pp. [Boeknr.: 12598 ]

€ 65,00

LEQUIN, Fr. Isaac Titsingh in China (1794-1796). Het onuitgegeven journaal van zijn Ambassade naar Peking. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 2005. Cloth, with dust-jacket. With 105 illustrations. 319 pp. [Boeknr.: 28886 ]

€ 45,00

MOSTERT, Tristan & Jan van CAMPEN. Silk thread. China and The Netherlands Nederlands from 1600. Amsterdam, Rijksmuseum & Nijmegen, Vantilt, 2015. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 240 pp. [Boeknr.: 33964 ]

€ 25,00

MOSTERT, Tristan & Jan van CAMPEN. Zijden draad. China en Nederland 1600-2015. Amsterdam, Rijksmuseum & Nijmegen, Vantilt, 2015. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 240 pp. [Boeknr.: 33963 ]

€ 25,00

REMMELINK, Willem. The Chinese War and the collapse of the Javanese state, 1725-1743. Leiden, KITLV, 1994. Wrappers. With 2 maps, and 1 double-page map and plate in colour. (12) 297 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 4023 ]

€ 25,00

SCHRAM, Wybrant. Journael ende verhael/ vande Oost-Indische reyse .. Uytgevaren met een vloot van 9 schepen, den May 1626. Met een beschriivinghe van den see-slach/ die hy gheslagen heeft met den vermaerden see-roover Claes Compaen. Item: Oost-Indische reyse/ ghedaen by Seyger de Rechteren, kranck-besoecker.. uytghevaren onder .. Jacob Speckx, den 25 Januarius 1629 .. (Amsterdam, Joannes Janssonius, 1646).Oblong 8vo. Modern wrappers. With engraved map of Chincheo River, view of Formosa and Macau. 94 pp. (text set in two columns). Extracted from Commelin's collection of voyages. - The first account contains the meeting with the pirate Claes Compaen. The journal of Van Rechteren contains a fairly substantial description of China and the description of Formosa by George Candidius. Probably the best and by far the most influential description of Formosa during the seventeenth century (Lach & Van Kley, Asia in the making of Europe III, p.1799). The appendix contains the sea battle of Cornelis Simonsz off Goa in 1639.Landwehr, VOC, 250; Cordier, B.S., III, col. 2338-2339. [Boeknr.: 35236 ]

€ 450,00

SCHRAM, Wybrant. Journael ende verhael/ vande Oost-Indische reyse .. Uytgevaren met een vloot van 9 schepen, den May 1626. Met een beschriivinghe van den see-slach/ die hy gheslagen heeft met den vermaerden see-roover Claes Compaen. Item: Oost-Indische reyse/ ghedaen by Seyger de Rechteren, kranck-besoecker.. uytghevaren onder .. Jacob Speckx, den 25 Januarius 1629 .. (Amsterdam, Joannes Janssonius, 1646).Oblong 8vo. Modern wrappers. 94 pp. (text set in two columns; without the 3 plates). Extracted from Commelin's collection of voyages. - The first account contains the meeting with the pirate Claes Compaen. The journal of Van Rechteren contains a fairly substantial description of China and the description of Formosa by George Candidius. Probably the best and by far the most influential description of Formosa during the seventeenth century (Lach & Van Kley, Asia in the making of Europe III, p.1799). The appendix contains the sea battle of Cornelis Simonsz off Goa in 1639.Landwehr, VOC, 250; Cordier, B.S., III, col. 2338-2339. [Boeknr.: 31986 ]

€ 175,00

SPENCE, J. De vraag van Hou. Een Chinees in Europa, 1722-1726. Uit het Engels vertaald door Aart Aarsbergen. (Amsterdam, Agon, 1990). Cloth, with dust-jacket. 206 pp. [Boeknr.: 31893 ]

€ 25,00

VIXSEBOXSE, J. Een Hollandsch gezantschap naar China in de zeventiende eeuw (1685-1687). Leiden, E.J. Brill, 1946. Wrappers. 130 pp. - (Sinica Leidensia). [Boeknr.: 11672 ]

€ 25,00

WEGENER, H. Levensschets van den zaligen Augustinus Schöffler als martelaar gestorven den 1sten mei 1852 in Tongkin. Uden, (1924). Wrappers. With illustrations. 30 pp. [Boeknr.: 28461 ]

€ 18,00

WEGENER, H. Levensschets van den zaligen Franciscus Jaccard als martelaar gestorven 2 september 1838 in Cochin-China. Uden, (1924). Wrappers. With illustrations. 51 pp. [Boeknr.: 28462 ]

€ 18,00

WEGENER, H. Levensschets van den zaligen Franciscus Gagelin als martelaar gestorven 17 october 1833 in Cochin-China. Uden, (1924). Wrappers. With illustrations. 32 pp. [Boeknr.: 28464 ]

€ 18,00

WEGENER, H. Levensschets van den zaligen Johannes Karel Cornay als martelaar gestorven 20 september 1837 in West-Tongkin. Uden, (1924). Wrappers. With illustrations. 32 pp. [Boeknr.: 28460 ]

€ 18,00

WEGENER, H. Levensschets van den zaligen Joseph Marchand als martelaar gestorven 30 november 1835 in Cochin-China. Uden, (1924). Wrappers. With illustrations. 31 pp. [Boeknr.: 28463 ]

€ 18,00

WEGENER, H. Levensschets van den zaligen Petrus Dumoulin Borie als martelaar gestorven den 24en nov. 1838 in Annam. Uden, (1924). Wrappers. With illustrations. 36 pp. [Boeknr.: 28465 ]

€ 18,00

WESTSTEIJN, Thuis & Menno JONKER. (Red.). Barbaren & wijsgeren. Het beeld van China in de Gouden Eeuw. Nijmegen, Vantilt, 2017. 4to. Wrappers. With coloured illustrations. 96 pp. Contributions by Leonard Blussé, Jan van Campen, Trude Dijkstra, Lennert Gesterkamp, Noël Golvers, etc. [Boeknr.: 34350 ]

€ 20,00


Page:
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail