Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

VOC China


Page:
AMSTEL, Aad van. Barbaren, rebellen en mandarijnen. De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw. Amsterdam, Thoeris, 2011. Wrappers. With plates. 381 pp. - The VOC in China and Taiwan. [Boeknr.: 32782 ]

€ 25,00

ANDRADE, Tonio. Het laatste gezantschap. De Nederlandse missie van 1795 en de vergeten geschiedenis van de westerse betrekkingen met China. Amsterdam, Antwerpen, Querido, 2021. Wrappers. With illustrations. 478 pp. Account of the embassy of Isaac Titsingh en Andreas van Braam Houckgeest to the emperor of China Qianlong in 1795. [Boeknr.: 36501 ]

€ 30,00

BARR, Pat. Vreemde duivels. De Westerling in China en Japan sinds de zestiende eeuw. Leiden, A.W. Sijthoff, (1977). Wrappers. With many illustrations. 130 pp. [Boeknr.: 8237 ]

€ 15,00

BLUSSÉ, L. & F.J. van LUYN. China en de Nederlanders. Geschiedenis van de Nederlands-Chinese betrekkingen (1600-2007). Zutphen, Walburg Pers, 2008. Wrappers. With many illustrations (mostly in colours). 255 pp. [Boeknr.: 30633 ]

€ 25,00

BLUSSÉ, Leonard & R. FALKENBURG. Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis 1655-1657. Middelburg, Stichting VOC Publicaties, 1987. Oblong 8vo. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 100 pp. Contains the complete journal of Johan Nieuhof of the voyage to China by Pieter de Goyer and Jacob Keyzer. [Boeknr.: 6327 ]

€ 35,00

BLUSSÉ, Leonard. Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen. (Amsterdam), Otto Cramwinckel, 1989. Cloth, with dust-jacket. With numerous illustrations, partly in colours. 196 pp. [Boeknr.: 6326 ]

€ 18,00

BRAAM HOUCKGEEST, Nanet van. Per palankijn naar Peking. Memoriaal van de Nederlandse ambassade in 1794/5 naar keizer Qianlong van China. Hilversum, Verloren, 2021. Boards. 524 pp. This book is the first complete Dutch edition of the journey of Andreas Everardus van Braam Houckgeest (1739-1801) from Canton to Beijing and his stay there with Emperor Qianlong in 1795. [Boeknr.: 36459 ]

€ 40,00

CAMPEN, Jan van. De Haagse jurist Jean Theodore Royer (1737-1807) en zijn verzameling Chinese voorwerpen. Hilversum, Verloren, 2000. Wrappers. With many illustrations. 410 pp. [Boeknr.: 26623 ]

€ 40,00

CAMPEN, Jan van. Jean Theodore Royer (1737-1807), collections and Chinese studies. Hilversum, Verloren, 2021. Wrappers. 297 pp. From around 1765 to 1780, Royer was intensely engaged in the study of Chinese culture. Befriended VOC officials collected Chinese objects for him. [Boeknr.: 36458 ]

€ 30,00

COYETT, Frederik. 't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden. Ingeleid en geannoteerd door G.C. Molewijk. Zutphen, Walburg Pers, 1991. Cloth. With illustrations. 243 pp. Linschoten-Vereeniging XC. - Written by the last Dutch governor of Formosa. One of the very few contemporary written accounts of a company servant; dealing with the Dutch and the organization of the VOC on Formosa and the occupation of the island by the Chinese. [Boeknr.: 8967 ]

€ 35,00

FORMOSA. De dagregsiters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Uitgegeven door J.L. Blussé, M.E. van Opstall, Ts'ao Yung-ho, N.C. Everts, W.E. Milde. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1986-2000. 4 volumes. Cloth. With maps. R.G.P. - Archivalia from the Dutch East India Company (VOC) trade settlement and fortress Zeelandia, on Dutch colonial Formosa (Taiwan). [Boeknr.: 13218 ]

€ 195,00

HULLU, J. de. De instelling van de commissie voor den handel der Oost-Indische Compagnie op China in 1756. ('s Gravenhage, 1923). Boards. (22) pp. - (Offprint B.K.I.). [Boeknr.: 22545 ]

€ 15,00

HULLU, J. de. Over den Chinaschen handel der Oost-Indische Compagnie in de eerste dertig jaar van de 18e eeuw. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. Wrappers. 152 pp. - (Offprint Tijdschrift Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië). [Boeknr.: 34962 ]

€ 45,00

JÖRG, C.J.A. Porcelain and the Dutch China trade. The Hague, Martinus Nijhoff, 1982. Folio. Cloth, with dust-jacket. With 90 illustrations. 372 pp. [Boeknr.: 6161 ]

€ 60,00

JÖRG, C.J.A. Wisselwerking (tussen Azië en Europa). Rede. Leiden, 1998. Wrappers. With illustrations. 32 pp. [Boeknr.: 32132 ]

€ 15,00

JÖRG, Christiaan J.A. Poselein als handelswaar. De poseleinhandel als onderdeel van de Chinahandel van de V.O.C. 1729-1794. Groningen, Kemper, 1978. Wrappers. With 19 plates. VIII, 387 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 33701 ]

€ 65,00

KEMP, P.H. van der. Oost-Indië's geldmiddelen, Japansche en Chineesche handel van 1817 op 1818. In- en uitvoerrechten, opium, zout, tolpoorten, kleinzegel, boschwezen, Decima, Canton. Naar oorspronkelijke stukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919. Wrappers (front wrapper missing). XLIII,(1),354 pp. [Boeknr.: 12598 ]

€ 65,00

LEQUIN, Fr. Isaac Titsingh in China (1794-1796). Het onuitgegeven journaal van zijn Ambassade naar Peking. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 2005. Cloth, with dust-jacket. With 105 illustrations. 319 pp. [Boeknr.: 28886 ]

€ 45,00

MOSTERT, Tristan & Jan van CAMPEN. Silk thread. China and The Netherlands Nederlands from 1600. Amsterdam, Rijksmuseum & Nijmegen, Vantilt, 2015. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 240 pp. Part of the Rijksmuseum Country Series published by the museum's History Department. Each book in the series uses objects in the Rijksmuseum collection to explore the shared history of the Netherlands and overseas countries. [Boeknr.: 33964 ]

€ 25,00

MOSTERT, Tristan & Jan van CAMPEN. Zijden draad. China en Nederland 1600-2015. Amsterdam, Rijksmuseum & Nijmegen, Vantilt, 2015. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 240 pp. Part of the Rijksmuseum Country Series published by the museum's History Department. Each book in the series uses objects in the Rijksmuseum collection to explore the shared history of the Netherlands and overseas countries. [Boeknr.: 33963 ]

€ 25,00

NIEUHOF, Joan. Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen keizer van China: waar in de gedenkwaerdigste geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het keizerlijke hof Te Peking, sedert den jare 1655, tot 1657, zijn voorgevallen, op het bondigste verhandelt worden. Beneffens een naauwkeurige beschryving der Sineesche steden, dorpen, regeering, weetenschappen, handwerken, zeden, godsdiensten, gebouwen, drachten, scheepen, bergen, gewassen, dieren &c. en oorlogen tegen de Tarters. Amsterdam, Wolfgang, Waasberge, Boom, Van Someren & Goethals, 1693.2 volumes in 1. Folio. Contemporary half calf (spine dam; one hinge cracked but holding). With title-page printed in red and black, engraved frontispiece depicting the emperor of China with globe and a convicted criminal (mounted), engraved portrait of the author, and 34 double-page engraved plates and 110 large engravings in the text; without the map. (8),208;258,(10) pp. Later edition; first published in 1665. - Between 1640 and 1644 Nieuhof was serving as an official of the Dutch West India Company (WIC) in Brazil, but by 1665 he was at Batavia, in Java, as a servant of the Dutch East India Company (VOC). In 1665 Nieuhof published what is regarded as the definitive account of the Dutch embassy to Peking, and it is for this that he is best known (Howgego p.752). Nieuhof's account presented the Dutch reader with the most substantial and detailed description of the Middle Kingdom yet published. It contains information from the most important Jesuit sources and adds to them the observations of one of the first Dutchmen to travel in China's interior and visit the capital. Nieuhof's book is lavishly illustrated (providing) European readers with more realistic visual images of China's landscape and people than ever before (Lach-Kley, Asia in the making, III, p.484. This first embassy of the Dutch East India Company of Pieter de Goyer and Jakob de Keyser to the court of China in the years 1655-57, describes all the events during this mission, the country, people, flora & fauna, etc. It is one of the very few non-Jesuit sources of the period. It is richly illustrated with large views of all ports and places visited, starting with Batavia, and with numerous nice text-engravings illustrating in detail Chinese life in the 17th century. The illustrations, engraved after Nieuhof's relatively accurate drawings exercised a considerable influence on the European conception of China and were widely used and reproduced (Löwendahl p. 65). The Paolinxi-plate mentioned in the index is actually only present in the Latin edition. - (Lower blank margins in first part waterstained; some lvs and plates inserted from another copy). - The first Dutch eye-witness account of China.Tiele 800; Landwehr, VOC, 539; Cat. NHSM I, p.499; Cordier, B.S., col.2344-2345; Lust 539-541; Löwendahl, Sino-Western relations, 147. [Boeknr.: 36413 ]

€ 1850,00

REMMELINK, Willem. The Chinese War and the collapse of the Javanese state, 1725-1743. Leiden, KITLV, 1994. Wrappers. With 2 maps, and 1 double-page map and plate in colour. (12) 297 pp. VKI. - The first detailed account of Javanese history during the years 1725-1745, a period of comparative peace concluded by a devastating war resulting in the collapse of the Javanese state. [Boeknr.: 4023 ]

€ 25,00

SCHRAM, Wybrant. Journael ende verhael/ vande Oost-Indische reyse .. Uytgevaren met een vloot van 9 schepen, den May 1626. Met een beschriivinghe van den see-slach/ die hy gheslagen heeft met den vermaerden see-roover Claes Compaen. Item: Oost-Indische reyse/ ghedaen by Seyger de Rechteren, kranck-besoecker.. uytghevaren onder .. Jacob Speckx, den 25 Januarius 1629 .. (Amsterdam, Joannes Janssonius, 1646).Oblong 8vo. Modern wrappers. 94 pp. (text set in two columns; without the 3 plates). Extracted from Commelin's collection of voyages. - The first account contains the meeting with the pirate Claes Compaen. The journal of Van Rechteren contains a fairly substantial description of China and the description of Formosa by George Candidius. Probably the best and by far the most influential description of Formosa during the seventeenth century (Lach & Van Kley, Asia in the making of Europe III, p.1799). The appendix contains the sea battle of Cornelis Simonsz off Goa in 1639.Landwehr, VOC, 250; Cordier, B.S., III, col. 2338-2339. [Boeknr.: 31986 ]

€ 175,00

VIXSEBOXSE, J. Een Hollandsch gezantschap naar China in de zeventiende eeuw (1685-1687). Leiden, E.J. Brill, 1946. Wrappers. 130 pp. - (Sinica Leidensia). [Boeknr.: 11672 ]

€ 25,00

WALLE, W.F. vande; N. GOLVERS. (Ed.). The history of the relations between the Low Countries and China in the Qing Era (1644-1911). Leuven, University Press, 2003. Wrappers. 508 pp. - (Leuven Chinese Studies). [Boeknr.: 25913 ]

€ 95,00


Page:
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail