Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

VOC


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8
VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. Zilver uit de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie. 17de en 18e eeuw. Collectie Haags Gemeentemuseum. 's Gravenhage, Haags Gemeentemuseum, 1983. Wrappers. With many illustrations. 64 pp. [Boeknr.: 11437 ]

€ 18,00

VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. Zilver uit de tijd van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie. 's Gravenhage, Haags Gemeentemuseum, 1967. Wrappers. With many illustrations. 64 pp. [Boeknr.: 34807 ]

€ 18,00

VRIES, Dirk de. Uit de kaartenwinkel van de VOC. Catalogus van zeekaarten van de Verenigde Oostindische Compagnie in de collectie Bodel Nijenhuis. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1996. Oblong 8vo. Wrappers. With 7 coloured charts. 64 pp. [Boeknr.: 26650 ]

€ 18,00

WAGENAAR, L.J. Galle, VOC-vestiging in Ceylon. Beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760. Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 1994. 4to. Cloth, with dust-jacket. With numerous illustrations (several in colours). 248 pp. [Boeknr.: 7071 ]

€ 35,00

WAGENAAR, L.J. In het kielzog van de VOC. Levende historie. (Den Haag), ANWB, (1996). Wrappers. With many illustrations. 107 pp. [Boeknr.: 29088 ]

€ 15,00

WAGENAAR, Lodewijk & Mieke BEUMER. Esaias Boursse's 'Tijkenboeck'': a pictorial catalogue of people working and living in and around Colombo, 1662. Amsterdam, 2019. Wrappers. With ilustrations. (18) pp. - (Rijks Museum Bulletin). [Boeknr.: 36407 ]

€ 15,00

WAGENAAR, Lodewijk J. Het eiland Onrust bij Batavia als onderdeel van het VOC-scheepsbedrijf in de 17de en 18de eeuw. (Lochem, 1990). 4to. Wrappers. With many illustrations (some in colours). (16) pp. - (Offprint Antiek). [Boeknr.: 4628 ]

€ 15,00

WAGENAAR, Lodewijk. (Red.). Aan de overkant. Ontmoetingen in dienst van de VOC en WIC (1600-1800). Leiden, Sidestone Press, 2015. Boards. With illustrations (several in colours). 353 pp. Contributions by Leonard Blussé, Lodewijk Wagenaar, Roelof van Gelder, Menno Witteveen, Arend de Roever, Jaap Jacobs, Gert Jan Bestebreurtje, a.o. [Boeknr.: 33724 ]

€ 60,00

WAGENAAR, Lodewijk. Kaneel en olifanten. Sri Lanka en Nederland sinds 1602. Amsterdam, Rijksmuseum & Nijmegen, Vantilt, 2016. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 200 pp. Part of the Rijksmuseum Country Series published by the museum's History Department. Each book in the series uses objects in the Rijksmuseum collection to explore the shared history of the Netherlands and overseas countries. [Boeknr.: 33969 ]

€ 25,00

WALL, V.I. van de. Oude Hollandsche bouwkunst in Indonesië. Bijdrage tot de kennis van de Hollandsche koloniale bouwkunst in de XVIIde en XVIIIde eeuw. Antwerpen, De Sikkel, 1942. Half cloth. With 59 photographic illustrations mainly depicting Batavia. 71 pp. Maerlantbibliotheek. - Contribution to European architecture in the Dutch East Indies. [Boeknr.: 7418 ]

€ 30,00

WALL, V.I. van de. Het Hollandsche koloniale barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbehouten meubel omstreeks het midden der XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw. Antwerpen, De Sikkel, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. Folio. Boards (plastified). With 4 portraits, and 134 illustrations. XVI, 231 pp. Standard work on Dutch colonial furniture. - (1 Leaf dam. without loss of text). - Rare. [Boeknr.: 12576 ]

€ 275,00

WALL, V.I. van de. De Nederlandsche oudheden in de Molukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1928.Large 8vo. Original red cloth (spine sl. discoloured). With 3 folding maps and 155 illustrations on 93 plates. XX,313 pp. First edition. - Description of the 16th and 17th century Dutch, Portuguese and Spanish fortresses, graves, inscriptions and other monuments on the Moluccas. The monuments are described in their historical context, with emphasis on the history of the VOC. - A fine copy. [Boeknr.: 2267 ]

€ 275,00

WAMELEN, Carla van. Family life onder de VOC. Een handelscompagnie in huwelijks- en gezinsleven. Hilversum, Verloren, 2015. Wrappers. 592 pp. [Boeknr.: 33646 ]

€ 50,00

WASSING-VISSER, Rita & Martine P. WOLFF. Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken. Delft, Nusantara, 1986. 8vo. Wrappers. With many illustrations, partly in colours. 159 pp. Images of Europeans by not Western artists during 400 years. [Boeknr.: 6136 ]

€ 18,00

WEEL, H.B. van der. 'In die kunst en wetenschap gebruyckt'. Gerrit Claeszoon Clinck (1646-1693), meester kunstschilder van Delft en koopman in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie. Hilversum, Verloren, 2002. Wrappers. With 48 illustrations. 224 pp. 'In 1685 nam de VOC Gerrit Claeszoon Clinck in dienst om problemen in India op te lossen. Gerrit werkte drie jaar in Bengalen. Daar ontwierp hij nieuwe stoffen en modieuze patronen. Hij is een van de weinige ontwerpers van wie naam en werkzaamheden terug te vinden zijn. In drie dagregisters legde hij zijn ervaringen vast'. [Boeknr.: 25775 ]

€ 20,00

WENNEKES,Wim. Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden. Amsterdam, Atlas, (1996). Cloth, with dust-jacket. With illustrations. 472 pp. [Boeknr.: 14882 ]

€ 25,00

WERTHEIM, W.F., A.H. WERTHEIM-GIJSE WEENINK. Ketters en kwezels. Regenten en rebellen. Drachten, Laverman, 1968. Wrappers. 212 pp. [Boeknr.: 34302 ]

€ 18,00

WERZ, Bruno E.J.S. 'Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval'. De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai. Zutphen, Walburg Pers, 2004. 4to. Bourds, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 206 pp. Investigation of two VOC vessels off the coast of the Cape of Good Hope. [Boeknr.: 26802 ]

€ 30,00

WESSELS, C. De geschiedenis der r.k. missie in Amboina; vanaf haar stichting door den H. Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I.Compagnie 1546-1605. Volgens de oudste gedrukte gegevens en een groot aantal onuitgegeven documenten. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1926. Cloth. With folding map and 6 plates. XXVIII, 204 pp. The history of the catholic mission in Amboina; from its foundation by St. Francis Xaverius to its destruction by the East India Company 1546-1605. [Boeknr.: 10504 ]

€ 35,00

WHEELER, J.Talboys. Early records of British India: a history of the English settlements in India. Reprint. Delhi, (1991). Cloth, with dust-jacket. 384 pp. [Boeknr.: 21394 ]

€ 40,00

WIECHEN, Peter van. Vademecum van de Oost- en West-Indische compagnie. Historisch-geografisch overzicht van de Nederlandse aanwezigheid in Afrika, Amerika en Azië vanaf 1602 tot heden. Utrecht, Gert Jan Bestebreurtje, 2002. Bound, with dust-jacket. With ca. 1000 illustrations (100 in colours). 381 pp. This richly illustrated vade-mecum is the first study to shed light on a very wide range of subjects related to both the Dutch East- and West-India Company and its activities. An important reference work and invaluable guide for all those interested in Dutch colonial history. Including the material traces of the Dutch presence oversea. [Boeknr.: 26026 ]

€ 45,00

WIEDER, F.C. Tasman's kaart van zijn Australische ontdekkingen 1644. 'De Bonaparte-kaart'. Gereproduceerd op de ware grootte in goud en kleuren naar het origineel in de Mitchell Library, Sydney. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1942. 4to. Half cloth. With 19 maps (without the folding Bonaparte map). XI, 140 pp. [Boeknr.: 1971 ]

€ 75,00

WIERINGA, F.M. (Ed.). De Vereenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam. Verslag van een werkgroep. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, 1982. Wrappers. With illustrations. III,(1),253 pp. [Boeknr.: 247 ]

€ 18,00

WIERINGA, P.A.C. De oudste boeren-republieken Graaff-Reinet en Zwellendam van 1775 tot 1806. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922. Wrappers. 117 pp. [Boeknr.: 24588 ]

€ 25,00

WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. De gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare Buiten-Comptoiren in Azië. Amsterdam, Liebaert, 1944. Half cloth. With folding map. 316 pp. Geneal. Bibl. - Short biographies of the men at the head of the most important Company offices outside the Indonesian archipelago. [Boeknr.: 6213 ]

€ 65,00

WILKENS, Jacob & Jacob van NECK. De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Uitgegeven door H.A. van Foreest en A. de Booy. Deel I: Inleiding & de journalen (met toelichtingen). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980. Cloth, with dust-jacket. With 12 maps and plates. XIII,306 pp. Linschoten -Vereeniging LXXXII. - The fourth voyage to the East under command of Jacob van Neck, dealing with the first Dutch trade contacts with Vietnam. [Boeknr.: 32792 ]

€ 25,00

WILKENS, Jacob en Jacob van NECK. De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Uitgegeven door H.A. van Foreest en A. de Booy. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980-81. 2 volumes. Cloth. With 22 maps and plates. XIII,306; IX,339 pp. Linschoten -Vereeniging LXXXII-LXXXIII. - The fourth voyage to the East under command of Jacob van Neck, dealing with the first Dutch trade contacts with Vietnam. [Boeknr.: 3751 ]

€ 65,00

WILS, Esther. (Red.). Tropenecht. Indische en Europesche kleding in Nederlands-Indië. (1870-1950). Samenstelling Dorine Bronkhorst. Den Haag, Tong Tong, 1996. 4to. Wrappers. With 220 illustrations (some in colours). 168 pp. [Boeknr.: 2755 ]

€ 35,00

WINIUS, G.D. & M.P.M. VINK. The merchant-warrior pacified. The VOC (The Dutch East India Company) and its changing political economy in India. Delhi, Oxford University Press, 1991. Cloth, with dust-jacket. With map, and 10 illustrations on plates. VIII,(2),201 pp. [Boeknr.: 12164 ]

€ 45,00

WINKELMAN, P.H. (Red.). Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1971-1983. 6 volumes. Green cloth, spines lettered in gilt. R.G.P. - In the 17th century, the Dutch called the trade on the Baltic the 'mother of all trades', as they considered it to be the basis of most of their trade and shipping and indeed the cornerstone of the Dutch economy. For a very long time the mass grain exports from the Baltic were dominated by the Dutch, and Amsterdam was the central entrepôt from which the grain was distributed over the rest of Europe. 1. Nederlandse rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen 1588-1602. XVIII,824 pp. 2. Amsterdamse bevrachtingscontracten van notaris Jan Franssen Bruyningh 1593-1600. With illustrations. L,626 pp. 3. Acten uit de notariële archieven van Amsterdam en het noorderkwartier van Holland 1585-1600. Het koopmansarchief van Claes van Adrichem 1585-1597. With illustrations. XXVIII, 636 pp. 4-6. Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a. 1601-1608. With map. LXXIV,642; VIII,672; VIII,856 pp. [Boeknr.: 10771 ]

€ 225,00

WISELIUS, S.I.Z., J. van der STEEGE en J.A. de MIST. Rapport van .. leden van den Asiatischen Raad, op een request van zich noemende participanten in de O.I.Comp. namens het Departement tot de Indische Zaaken, ter vergadering van bovengedachten Raad ingebragt op den 14 Januarij 1802, bij wijze van missive aan het staatsbewind der Bataafsche Republiek. Amsterdam, W. Holtrop, 1802.Wrappers. With folding table. 16,27 pp. Report of the Council of Asian Possessions and Establishments, the body that was instructed by the government of the Batavian Republic on 1.1.1800 to manage the possessions of the former Dutch East India Company (VOC). The Council was dissolved in 1806;Knuttel 23167. [Boeknr.: 6211 ]

€ 125,00

WITSEN, Nicolaas. Moscovische reyse 1664-1665. Journaal en aantekeningen. Uitgegeven door Th.J.G. Locher en P. de Buck. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1966-67. 3 volumes. Cloth. With portrait, 3 plates and 6 maps. Linschoten-Vereeniging LXVI-LXVIII. - Journal of Nicolaas Witsen (1641-1717), an expert on Russian affairs. [Boeknr.: 3732 ]

€ 65,00

WITTEVEEN, Menno. Antonio van Diemen. De opkomst van de VOC in Azië. Amsterdam, Pallas Publications, 2011. Wrappers. With coloured illustrations. 402 pp. Thesis. - Van Diemen's nine years as Governor-General were successful and important for both the colony and the commercial success of the Dutch East India Company. He devoted much of his energy to expanding the power of the company throughout South-East Asia. Under his rule Dutch power was established in Ceylon. Van Diemen is best remembered for his efforts to foster exploration of the "Great South Land", Australia. [Boeknr.: 32507 ]

€ 35,00

WITTEVEEN, Menno. Een onderneming van landsbelang. De oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1602. Amsterdam, University Press, 2002. 4to. Wrappers. With 52 illustrations (several in colours). 128 pp. [Boeknr.: 26674 ]

€ 15,00

WITTEVEEN, Menno. Reinier Pauw en Amsterdam (1564-1636) De macht van een man en een stad Amsterdam, Boom, 2022. Wrappers. 272 pp. Reinier Pauw (1564-1636), merchant and regent, organized the first expeditions to the East Indies, stood at the cradle of the voc and was elected mayor of Amsterdam eight times. [Boeknr.: 37053 ]

€ 25,00

WOLFF, M.P. (Red.). Vijfentwintig jaar Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee. Amsterdam, Rijksmuseum, 1987. Wrappers. With illustrations. 63 pp. Bulletin van het Rijksmuseum. - Contributions by J. Veenendaal, J.P.W.A. van Braam Houckgeest, J.R. Driessen & A. van den Belt. [Boeknr.: 34820 ]

€ 18,00

WONEN IN DE WIJDE WERELD. Een tentoonstelling van de Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee. Amsterdam, Tropenmuseum, 1964. 4to. Wrappers. With many illustrations. [Boeknr.: 6140 ]

€ 18,00

WORDEN, N. (Ed.). Cape Town between East and West. Social identities in a Dutch colonial town. Hilversum, Verloren, 2012. Wrappers. With 9 coloured illustrations. XXII, 264 pp. The first single-volume social history of 18th century Dutch Cape Town. [Boeknr.: 32766 ]

€ 30,00

WOUDE, Johan van der. Coen consequent koopman. Den Haag, H.P. Leopold, 1937. Cloth. 192 pp. [Boeknr.: 34345 ]

€ 18,00

WOUDE, Johan van der. Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in Indië (1598-1614). Amsterdam, v.h. C. de Boer, 1948. Cloth. With plates. 390 pp. [Boeknr.: 30616 ]

€ 18,00

ZALM, Leo van der. Backers Branie of een VOC-oorlog in Zuid-India. (1717). Roman. (Haarlem, In de Knipscheer, 1998). Boards, with dust-jacket. 192 pp. [Boeknr.: 29118 ]

€ 15,00

ZANDVLIET, Kees. Mapping for money. Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries. Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 2002. Folio. Cloth, with dust-jacket. With numerous illustrations (several in colours). 328 pp. [Boeknr.: 20004 ]

€ 75,00

ZANDVLIET, Kees. De Nederlandse ontmoeting met Azië 1600-1950. In samenwerking met Leonard Blussé, Wim van den Doel, Remco Raben en Harm Stevens. Amsterdam, Rijksmuseum, (2002). Wrappers. With ca. 300 illustrations (mostly in colours). 461 pp. About Dutch merchants, envoys, administrators, soldiers, scientists and artists and their Asian partners and opponents, about slaves; and about the rulers of India, China, Japan, Ceylon, Thailand or Java. [Boeknr.: 25767 ]

€ 25,00

ZWART, J. A.J. Duymaer van Twist. Een historisch-liberaal staatsman. 1809-1887. Utrecht, Oosthoek's Uitgevers Maatschappij, 1939. Wrappers. With portrait. (4),408 pp. - (Utrechtsche Bijdragen). [Boeknr.: 2439 ]

€ 45,00

ZWIER, Willem. Het verdrag van 1766 tusschen de O.I.Compagnie en den vorst van Kandi (Ceylon). Amsterdam, H.J. Paris, 1927. Wrappers. With maps. 93 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 6324 ]

€ 45,00


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail