Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

VOC


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8
SPRUIT, Ruud. J.P. Coen. Dagen en daden in dienst van de VOC. (Houten, De Haan, 1988). Wrappers. With many illustrations. 128 pp. [Boeknr.: 243 ]

€ 15,00

SPRUIT, Ruud. Kaiyó-maru. (Japanese warship built in Dordrecht in 1865). (Amsterdam, Rob Kattenburg, 1997). 4to. Wrappers. With many coloured illustrations. 32 pp. [Boeknr.: 20602 ]

€ 18,00

SPRUIT, Ruud. Het land van de sultans. Maleisië en het kolonialisme. 's Gravenhage, SDU, 1989. Wrappers. With illustrations. 127 pp. [Boeknr.: 245 ]

€ 15,00

STAPEL, F.W. (Red.). Geschiedenis van Nederlandsch-Indië. Amsterdam, Joost van den Vondel, 1938-40. 5 volumes. Folio. Cloth. With many plates, views and portraits (some in colours). The most detailed history of the Dutch East Indies and the area covered by the Company's charter from the Cape of Good Hope to Japan. [Boeknr.: 4859 ]

€ 175,00

STAPEL, F.W. Het Bongaais verdrag. (De vestiging der Nederlanders op Makassar). Groningen, 1922. Wrappers (backwrapper missing). With portrait, folding plate and folding map. 247,IV pp. - (Thesis). [Boeknr.: 10676 ]

€ 35,00

STAPEL, F.W. Cornelis Janszoon Speelman. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1936. Large 8vo. Cloth, top edge gilt. With plates. XII,220 pp. [Boeknr.: 4351 ]

€ 45,00

STAPEL, F.W. De Oostindische Compagnie en Australië. 2e druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1943. Half cloth, with dust-jacket. With folding map and 14 plates. 159 pp. - (Patria). [Boeknr.: 6251 ]

€ 15,00

STAPEL, F.W. De Vereenigde Oostindische Compagnie in de groote oorlogen der XVIIde eeuw. Rede. Groningen, J.B. Wolters, 1932. Wrappers. 24 pp. [Boeknr.: 33721 ]

€ 15,00

STAPELKAMP, Herman. Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine. Leiden, Bataafsche Leeuw, 1999. 4to. Boards, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 239 pp. Thesis. - Including 3 voyages to Japan 1853-56. [Boeknr.: 19043 ]

€ 25,00

STEIN VAN GOLLENNESSE, Julius van. Memoir of Julius Stein van Gollennesse, Governor of Ceylon 1743-1751 for his successor Gerrit Joan Vreeland 28th February, 1751. Translated and edited with an introduction and notes by Sinnappah Arasaratnam. Colombo, Government Printing, 1974. Wrappers. (8),154 pp. Selections from the Dutch Records of the Government of Sri Lanka. - Dutch and English texts. [Boeknr.: 34316 ]

€ 95,00

STELLENBOSCH. Stellenbosch 1679-1929. (Stellenbosch), Hortors Beperk, 1929. 4to. Pictorial cloth. With many photographic illustrations. 149 pp. Contributions by A.C. Bouman, J.L.M. Franken, J. du Plessis, W. Blommaert, J.A. Wiid, P. Serton and C.D. Marx. [Boeknr.: 35040 ]

€ 40,00

STELLINGWERFF, J. De diepe wateren van Nagasaki. Nederlands-Japanse betrekkingen sedert de stichting van Deshima. - J. VRIEZE. (Red.). Komo-jin, roodharige vreemdelingen op Deshima. Nagasaki prenten en schilderingen uit de 18e en 19e eeuw. (Catalogus van de tentoonstelling). Franeker, T. Wever, 1983. 2 volumes in 1. Boards. With many plates. 160,39 pp. [Boeknr.: 6344 ]

€ 20,00

STEUR, J.J. Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795. Utrecht, 1984. Wrappers. With illustrations. 322 pp. [Boeknr.: 6192 ]

€ 18,00

STEVENS, Harm. Bitter spice. Indonesia and the Netherlands from 1600. Amsterdam, Rijksmuseum, Nijmegen, VanTilt, 2015. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 173 pp. Part of the Rijksmuseum Country Series published by the museum's History Department. Each book in the series uses objects in the Rijksmuseum collection to explore the shared history of the Netherlands and overseas countries. [Boeknr.: 33967 ]

€ 25,00

STEVENS, Harm. Dutch enterprise and the VOC. 1602-1799. (Zutphen, Walburg Pers, 1998). 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 95 pp. [Boeknr.: 22508 ]

€ 15,00

STEVENS, Harm. De VOC in bedrijf. 1602-1799. (Zutphen, Walburg Pers, 1998). 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 95 pp. [Boeknr.: 19513 ]

€ 15,00

STOKRAM, Andries. Korte beschryvinghe van de ongeluckige wederom-reyse van het schip Aernhem (.. onder het gebiedt van Arnoudt de Vlamingh van Oudtshoorn). Ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.J. Schneiders. Den Haag, Servire, 1942. Boards. With illustrated facsimile of the journal (Saeghman edition). 15,(16) pp. The author shipwrecked and lived seven months on the island of Mauritius. [Boeknr.: 6194 ]

€ 20,00

STOKRAM, Andries. Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem. In 1663 door Andries Stokram beschreven. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door Vibeke Roeper en Ludian Schaling. Amsterdam, Terra Incognita, 1991. Wrappers. With illustrations. 72 pp. The author was shipwrecked in the Indian Ocean on his way from Batavia to Holland. He managed to escape with some others in a boat and reached Mauritius and lived seven months on the island. [Boeknr.: 12696 ]

€ 18,00

STOPPELAAR, J.H. de. Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen oorlog. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1901. Half cloth, original printed frontwrapper mounted. XII,218,101 pp. De Moucheron was one of the first to have his numerous ships undertake voyages outside European waters, and so he became a precursor of both the VOC and the WIC. [Boeknr.: 6588 ]

€ 45,00

SWELLENGREBEL, Hendrik. Briefwisseling van Hendrik Swellengrebel Jr oor Kaapse sake 1778-1792. Uitgegee met inleiding en aantekeninge deur G.J. Schutte. Met 'n opsomming in Engels deur A.J. Böeseken, bygestaan deur H.M. Robertson. Cape Town, 1982. Cloth. With plates. (10),462 pp. Van Riebeeck Society, 2nd series, 13. - Hendrik Swellengrebel Jr (1734-1803) was the son of Hendrik Swellengrebel who served as governor for a number of years and retained extensive properties there. The younger Swellengrebel lived a comfortable life in the Netherlands, but visited the Cape between 1776-1777. Thereafter he retained an interest in Cape affairs. He became associated with the rebel Cape Patriot movement and did much to promote its economy. His letters contain much information on the social history of the colony in the last quarter of the 18th century. [Boeknr.: 34538 ]

€ 30,00

TALENS, Johan. Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java (1600-1750). Hilversum, Verloren, 1999. Wrappers. With illustrations. 253 pp. [Boeknr.: 18871 ]

€ 30,00

TAYLOR, Jean Gelman. Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azië. (Vertaling Emile Henssen). Groningen, Wolters-Noordhoff, (1988). Wrappers. With illustrations. 256 pp. The social world of Batavia. European and Eurasian in Dutch Asia. [Boeknr.: 1265 ]

€ 18,00

TERPSTRA, H. Compagniesonderwijs op Ceilon. Groningen, P. Noordhoff N.V., (no date). Wrappers. (24) pp. - (Offprint). [Boeknr.: 33700 ]

€ 15,00

TERPSTRA, H. De factorij der Oostindische Compagnie te Patani (Malaysia). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938. Wrappers. With folding map. IV,250 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 6320 ]

€ 60,00

TERPSTRA, H. Insulinde. Nederland's verleden in het verre Oosten. Den Haag, W. van Hoeve, 1949. Cloth, with dust-jacket. With numerous illustrations on plates. 176 pp. [Boeknr.: 6200 ]

€ 15,00

TERPSTRA, H. Jacob van Neck. Amsterdams admiraal en regent. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1950. Cloth, with dust-jacket. With 6 plates. 202 pp. [Boeknr.: 15224 ]

€ 18,00

TERPSTRA, H. De Nederlanders in Voor-Indië. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1947. Half cloth. With 5 maps and 15 plates. 205 pp. - (Patria). [Boeknr.: 6319 ]

€ 15,00

TERPSTRA, H. De opkomst der westerkwartieren van de Oost-Indische Compagnie (Suratte, Arabië, Perzië). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. Original printed wrappers. With folding map. XII,308 pp. [Boeknr.: 6321 ]

€ 65,00

TERWEN-DE LOOS, J(eanne). Het Nederlands koloniale meubel. Studie over meubels in de voormalige Nederlandsche koloniën Indonesië en Ceylon. Franeker, T. Wever, (1985). Cloth, with dust-jacket. With 96 illustrations. 183 pp. [Boeknr.: 6201 ]

€ 40,00

TERWOGT, Wilhelmus Albertus. Het land van Jan Pieterszoon Coen. Geschiedenis der Nederlanders in Oost-Indië, aan het Nederlandsche volk verhaald. Hoorn, P. Geerts, (1892).8vo. Original red cloth (spine discoloured). With folding coloured map, 3 chromolithographed portraits and 17 chromolithographed plates and views. 633,(3) pp. The coloured plates, lithographed by Tresling & Co, depict Banda, Amboina, Lebak, Ternate, Makasser, Batavia, etc. Cat. KITLV p.47; not in Bastin-Brommer. [Boeknr.: 4894 ]

€ 125,00

THEAL, George MacCall. Belangrijke historische dokumenten verzameld in de Kaap kolonie en elders. Kaapstad, Van de Sandt de Villiers & Co, 1896-1911. 3 volumes in 2. Red cloth (vol. I-II modern cloth). From the contents: Instructie van den commissaris Hendrik Adriaan van Rheede, 1685; Verscheidene dokumenten betrekking hebbende tot den oproermaker Estienne Barbier, 1739; Reis van den gouverneur Joachim van Plettenberg, 1778; The antiquity of man in South Africa; Bushman paintings; Reis naar Delagoa Baai in 1688; Reizen naar Inhambane in 1732 en 1733; Reis van den vaandrig Beutler in 1752; Reis naar Inhambane in 1770; Extracten uit de Resolutien van de Vergadering van Zeventien 1698-1708; Extracten uit de Resolutien van de Kamer van Amsterdam 1706; etc. - Scarce. [Boeknr.: 35032 ]

€ 275,00

THEAL, George MacCall. Korte geschiedenis van Zuid-Afrika van 1486 tot 1835. 2e verbeterde en vermeerderde uitgaaf. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1891. Original cloth. With 7 tinted plates and 12 maps (some folding or coloured). 365 pp. George McCall Theal (1837-1919 was the most prolific and influential South African historian, archivist and genealogist of the late nineteenth and early twentieth century.SAB IV p.478. [Boeknr.: 23306 ]

€ 95,00

THEAL, George MacCall. Willem Adriaan van der Stel and other historical sketches. Capetown, Thomas Maskew Miller, 1913. Original cloth. VI,325 pp. Van der Stel was governor of the Cape from 1699 till 1707. [Boeknr.: 11112 ]

€ 30,00

THEUNISSEN, H., A. ABELMANN & W. MEULENKAMP. ( Red.). Topkapi & Turkomanie. Turks-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1989. 8vo. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 232 pp. [Boeknr.: 79 ]

€ 35,00

THUNBERG, Carl Peter. Travels at the Cape of Good Hope 1772-1775. Based on the English edition London 1793-1795. Edited by V.S. Forbes. Translation from the Swedish revised by J. & I. Rudner. Contributions to the foreword by I. Rudner & J. Rourke. Cape Town, 1986. Cloth. With maps and plates. XLVIII,366 pp. Van Riebeeck Society, 2nd series, 17. - Carl Peter Thunberg (1743 -1828), a Swedish naturalist, entered the Dutch East India Company (VOC) as a surgeon. He stayed three years at the Cape and has been called 'the father of South African botany'. [Boeknr.: 34534 ]

€ 30,00

TIELE, Pieter Anton. Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais. (Amsterdam, 1867). Reprint. Amsterdam, Nico Israel, 1969. Cloth. With facsimile. 334 pp. Important reference work on Dutch voyages beginning shortly after 1585. [Boeknr.: 6131 ]

€ 45,00

TIMMERS, Johannes. Het journaal boek van Johannes Timmers, anno 1784. Lodewijk Wagenaar & Nel Klaversma bezorgers. Hilversum, Verloren 2017. Wrappers. With many illustrations and coloured plates. 187 pp. Illustrated manuscript journal of the Dutch East India Company ship Holland by the sailor Johannes Timmers, he was accompanied by his nephew Johannes Timmers jr.. Timmers describs his adventures before and during his trip from Texel, the Netherlands, to Batavia, Indonesia, in 1781-1784. The manuscript ends (September 27, 1783) with a description of Ceylon, pearl-fishing and the cinnamon-culture. Remarkable Dutch East India (VOC) log-book, [Boeknr.: 34618 ]

€ 20,00

TITSINGH, Isaac. The private correspondence of Isaac Titsingh. (1785-1811) - (1779-1812). Introduced and edited by Frank Lequin. Amsterdam, J.C. Gieben, 1990-92. 2 volumes. Cloth. With 41 plates. XLIX,XXVII,931 pp. Isaac Titsingh (1745-1812) was Director of the VOC in Japan, where he was detached to the island of Deshima. [Boeknr.: 8347 ]

€ 95,00

TOR, Joost Frederik. Per koets naar Constantinopel. De gezantschapsreis van Baron van Dedem van de Gelder naar Istanbul in 1785. Bezorgd door J. Schmidt. Zutphen, Walburg Pers, 1998. Cloth. With illustrations. 206 pp. Linschoten-Vereeniging XCVII. - Overland journey to Constantinople in 1785. [Boeknr.: 20456 ]

€ 25,00

EEN TRAPGEVEL IN POTSDAM. MONUMENTENZORG OVER GRENZEN. (Suriname, Antillen, Zuid-Afrika, Ghana, de Banda-eilanden, etc.). Met een bijdrage van Boudewijn Büch. Zwolle, Waanders, 2002. Wrappers. With 175 illustrations (many in colours). 208 pp. - (Jaarboek Monumentenzorg). [Boeknr.: 25771 ]

€ 25,00

TROOSTENBURG DE BRUIJN, C.A.L. VAN. Biographisch woordenboek van Oost-Indische predikanten. Nijmegen, P.J. Milborn, 1893. Later half cloth (original printed frontwrapper mounted). VII,(1),521 pp. Biographical dictionary of Dutch pastors in the Dutch East Indies. [Boeknr.: 12091 ]

€ 95,00

TROOSTENBURG DE BRUYN, C.A.L. van. De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795). Arnhem, H.A.Tjeenk Willink, 1884. Half cloth. IX,705 pp. The Reformed Church in the Dutch East Indies under the East India Company (VOC). [Boeknr.: 11674 ]

€ 75,00

TROTTER, Alys Fane. Old Cape colony. A chronicle of her men and houses from 1652 to 1806. Westminster, Archibald Constable & Co., 1903.Original pictorial red cloth with gilt Cape Dutch homestead to upper cover, spine lettered in gilt, top edge gilt. With illustrations and plates. 320; 16 pp.. Alys Fane Trotter (née Keatinge 1863 - 1961) was an Irish poet and artist. 'The volume contains a large number of quaint and beautiful engravings accompanied by much interesting and instructive information' (Mendelssohn II, p.527). [Boeknr.: 35094 ]

€ 45,00

TULKENS, Joyce. Jan Pieterszoon Coen - de bedwinger van Indië. Kampen, Kok Omniboek, 2007. Wrappers. 288 pp. [Boeknr.: 34346 ]

€ 15,00

TWIST, Johan van. Generale beschrijvinghe van Indien, ende in't besonder van't coninckrijck van Guseratten, staende onder de beheersinge van den groot machtighen coninck Chaiahan: anders genaemt den grooten Mogor. (Amsterdam, Joannes Janssonius, 1646).Oblong 8vo. Modern wrappers. 112 pp. (text set in two columns). Extracted from Commelin's collection of voyages. - Johan van Twist, a Dutch merchant and envoy of the Dutch East India Company (VOC). served as director of the Dutch factories in Ahmedabad, Cambay, Baroda, and Broach. In 1638 he returned to Batavia, in Java, where he wrote his General description of India, usually regarded as the first Dutch documents to describe any part of India in detail (Howgego p.1041). 'Van Twist's General description of India is primarily a detailed account of Gujarat. He reports on its government, its relationship to the Mughul empire, and the history of how Gujarat came under Mughul control. He describes Gujarat's geography, fauna, flora, cities, food, commerce, religions, and social customs' (Lach & Van Kley, Asia in the making of Europe, III, p.473). Landwehr, VOC, 250. [Boeknr.: 31989 ]

€ 450,00

UNGER, W.S. (Red.). De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië 1598-1604. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. Cloth. With 10 plates. LIII,253 pp. Linschoten-Vereeniging LI. - This Zealand venture is especially important because of their contact with Acheh, a centre of pepper cultivation. [Boeknr.: 3723 ]

€ 30,00

UNGER, W.S. De resolutiën der Compagnie op Oost-Indië te Middelburg, 1601-1602. 's Gravenhage, 1947. Wrappers. 56 pp. - (Offprint Economisch-Historisch Jaarboek). [Boeknr.: 28327 ]

€ 18,00

VALENTIJN, François. Description of Ceylon. Translated and edited by Sinnappah Arasaratnam. London, 1978. Cloth, with dust-jacket. With folding map and 13 plates. XV,395 pp. Hakluyt Society, 2nd series, 149. - This edition of Valentijn embraces the part dealing with Ceylon (Sri Lanka) in the fifth volume of his Oud en nieuw Oost-Indien, 1726 (Old and New East Indies). [Boeknr.: 6322 ]

€ 30,00

VALENTIJN, François. Gouverneurs Generaal van Nederlands Indië. Dordrecht, Amsterdam, J. van Braam, G. onder de Linden, 1726.19 engraved portraits of the Governors-General under passepartout, in cloth box.Ca. 30 x 18 cm. From: Oud en Nieuw Oost-Indiën, volume IV. - Pieter Both, Gerrit Reynst, Laurens Reaal, Pieter de Carpentier, Jan Pietersz. Coen, Jacques Specks, Hendrik Brouwer, Antonio van Diemen, Cornelis vander Lyn, Carel Ryniersz., Joan Maatsuyker, Rycklof van Goens, Cornelis Speelman, Joannes Camphuys, Willem van Outshoorn, Joan van Hoorn, Abraham van Riebeek, Christoffel van Swol, Hendrik Swaardekroon. - Added: Pieter van den Broecke, eerste directeur van Suratte, Persië en Arabië. - Fine condition.Tiele 1121; Cat. NHSM p.502; Landwehr, VOC, 467. [Boeknr.: 33198 ]

€ 1500,00

VALENTIJN, François. Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryving der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java .. Suratte .. Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap de Goede Hoop en van Mauritius. Dordrecht, Amsterdam, J. van Braam, G. onder de Linden, 1724-1726. Reprint. Franeker, 2002-2004. 5 volumes in 8. Folio. Artificial leather. With 241 portraits, maps, plates and illustrations. One of the most extensive works on the history of the Far East (including Persia), which never can be superseded as many of the documents of which the author made use, do not longer exist. François Valentijn (1666-1727) was a minister of the Dutch Reformed Church who lived for many years on Amboyna and Java. During this period he collected an enormous mass of information, especially in the fields of history, geography and ethnology, concerning all parts of the world where the VOC was active: Indonesia, with large parts on Batavia and the Moluccas, Persia, Malacca, Ceylon, India, Cape of Good Hope, Japan, China and Formosa, etc.. The work is profusely illustrated with numerous fine engraved maps, plans, portraits and spectacular views. They are engraved by the best artists of the time like F. Ottens, J.C. Philips, G. Schouten, J. Goeree etc. mostly after designs by M. Balen. Apart from the fine engravings the work is of particular interest for its cartography. It contains interesting maps of Australia, probably drawn after manuscript maps now lost. For his descriptions of the natural history of Amboyna Valentijn used i.a. the unpublished 'Amboinsch Dierboek' by the famous naturalist Rumphius, of which the original manuscript has been lost. [Boeknr.: 24014 ]

€ 375,00

VALENTIJN, François. Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryving der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java .. Suratte .. Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap de Goede Hoop en van Mauritius. Dordrecht, Amsterdam, Joannes van Braam, Gerard onder de Linden, 1724-1726.5 parts in 8 volumes. Folio. Contemporary half calf, spines gilt and with black title-labels (later boards). With engraved allegorical frontispiece, printed title-page in red and black, folding portrait of Valentijn, 19 portraits of the Governors-General, and 326 illustrations, maps, plans, bird's-eye views and plates (most of them double-page or folding; including fragments of Javanese manuscripts). First edition. - One of the most extensive works on the history of the Far East (including Persia), which never can be superseded as many of the documents of which the author made use, do not longer exist. François Valentijn (1666-1727) was a minister of the Dutch Reformed Church who lived for many years on Amboyna and Java. During this period he collected an enormous mass of information, especially in the fields of history, geography and ethnology, concerning all parts of the world where the Dutch East India Company (VOC) was active: Indonesia, with large parts on Batavia and the Moluccas, Persia, Malacca, Ceylon, India, Cape of Good Hope, Japan, China and Formosa. The work is profusely illustrated with fine engraved maps, plans, portraits and spectacular views. They are engraved by the best artists of the time like F. Ottens, J.C. Philips, G. Schouten, J. Goeree etc. mostly after designs by M. Balen. Apart from the fine engravings the work is of particular interest for its cartography. It contains interesting maps of Australia, probably drawn after manuscript maps now lost. For his descriptions of the natural history of Amboyna Valentijn used i.a. the unpublished 'Amboinsch Dierboek' by the famous naturalist Rumphius, of which the original manuscript has been lost. - (Not inserted and also not mentioned in the plate-index is the portrait of Governor General De Haan). - With bookplates of J.C. Pabst and A.A.H. Stolk. - A truely desirable copy.Tiele 1121; Cat. NHSM p.502; Landwehr, VOC, 467; Ruinen C 44; Alt-Japan-Katalog 1570; Cordier, Bibl. Japonica (and) Indosinica col. 426-428 (and) col. 927-930; Nissen, ZBI, 4213; SAB IV, p. 549. [Boeknr.: 33496 ]

€ 39500,00

VEENENDAAL, A.J. Matthijs Sloot. Een zeeman uit de achttiende eeuw 1719-1779. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1975. Wrappers. With 10 illustrations. (10),58 pp. Dealing with the relations between Morocco and the Netherlands in the 18th century. [Boeknr.: 7535 ]

€ 15,00

VEENHOVEN, Willem Adriaan. Strijd om Deshima, een onderzoek naar de aanslagen van Amerikaanse, Engelse en Russische zijde op het Nederlandsche handelsmonopolie in Japan gedurende de periode 1800-1817. (Bloemendaal, J.B. Hemelsoet), 1950. Wrappers. With 3 facsimiles. 104,XCVI pp. - (Thesis). [Boeknr.: 7348 ]

€ 45,00

VEER, Paul van 't. Daendels, maarschalk van Holland. Zeist, W. de Haan, 1963. Wrappers. With plates. 221 pp. [Boeknr.: 34717 ]

€ 15,00

VELDE, Paul van der. Wie onder palmen leeft. De sublieme wereld van Jacob Haafner (1754-1809). Amsterdam, Bert Bakker, 2008. Wrappers. With plates. 223 pp. 'Jacob Haafner (1754-1809) was a proficient writer who produced a whole series of books on his adventures in late 18th century Malabar and Ceylon. He mixed up facts, romance and strong prejudices in very readable stories which provide insight into typical English Enlightment views on colonial and Indian society' (Coolhaas p.66-67) [Boeknr.: 30743 ]

€ 18,00

VELUWENKAMP, Jan Willem. Archangel. Nederlandse ondernemers in Rusland 1550-1785. (Amsterdam), Balans, 2000. Wrappers. With maps and illustrations. 271 pp. Dutch entrepeneurs in Russia 1550-1785. [Boeknr.: 26181 ]

€ 25,00

VERHOEFF, Pieter Willemsz. Journael ende verhael van alle het gene dat ghesien ende voor-ghevallen is op de reyse, gedaen door .. Pieter Willemsz. Verhoeven, admirael generael over 13 schepen, gaende naer de Oost-Indien, China, Philipines, ende byleggende rijcken, in den jare 1607 ende volgende. (Amsterdam, Joannes Janssonius, 1646).Oblong 8vo. Modern wrappers. With plate depicting the fortress on Banda. 214 pp. (text set in two columns). Extracted from Commelin's collection of voyages. - Pieter Willemszoon Verhoeff commanded one of the last voyages of the first phase of Dutch occupation in the East Indies. His instructions, in addition to destroying as much Iberian shipping as possible, were to drive the Spanish and Portuguese out of the Moluccas (Howgego p. 1065-1066). This account of Verhoeff's voyages is a composite piece. It starts with the journal by the chief merchant Johan de Moelre and continued, after he was killed, by the fleet's treasurer Jacques Le Febure. Followed by extracts from the journal of Reynier Dirckszoon, the pilot aboard one of the ships which sailed to Japan, and the journal of Jacob Specx and Pieter Segerszoon also on Japan. This piece is followed by a report by Samuel Bloemaert about trade and negotiations on Borneo and Appolonius Schotte's accounts of the Moluccas and Gillis Seys report of 1627 on Amboina. These materials constitute a rich source of information about the expansion of Dutch power in the Moluccas, the negatiations with the inlanders, the war with the Spaniards, the details of trade, and the daily life of the Dutch stationed there. This account of Verhoeff's voyage was never separately reprinted during the 17th century. (Lach & Van Kley, III, p.471-472). Landwehr, VOC, 250. [Boeknr.: 31991 ]

€ 950,00

VERHOEFF, Pieter Willemsz. Journael ende verhael van alle het gene dat ghesien ende voor-ghevallen is op de reyse, gedaen door .. Pieter Willemsz. Verhoeven, admirael generael over 13 schepen, gaende naer de Oost-Indien, China, Philipines, ende byleggende rijcken, in den jare 1607 ende volgende. (Amsterdam, Joannes Janssonius, 1646).Oblong 8vo. Modern boards. With plate depicting the fortress on Banda. 214 pp. (text set in two columns). Extracted from Commelin's collection of voyages. - Pieter Willemszoon Verhoeff commanded one of the last voyages of the first phase of Dutch occupation in the East Indies. His instructions, in addition to destroying as much Iberian shipping as possible, were to drive the Spanish and Portuguese out of the Moluccas (Howgego p. 1065-1066). This account of Verhoeff's voyages is a composite piece. It starts with the journal by the chief merchant Johan de Moelre and continued, after he was killed, by the fleet's treasurer Jacques Le Febure. Followed by extracts from the journal of Reynier Dirckszoon, the pilot aboard one of the ships which sailed to Japan, and the journal of Jacob Specx and Pieter Segerszoon also on Japan. This piece is followed by a report by Samuel Bloemaert about trade and negotiations on Borneo and Appolonius Schotte's accounts of the Moluccas and Gillis Seys report of 1627 on Amboina. These materials constitute a rich source of information about the expansion of Dutch power in the Moluccas, the negotiations with the inlanders, the war with the Spaniards, the details of trade, and the daily life of the Dutch stationed there. This account of Verhoeff's voyage was never separately reprinted during the 17th century. (Lach & Van Kley, III, p.471-472). - Missing pp.165-166 but added in photocopy).Landwehr, VOC, 250. [Boeknr.: 35237 ]

€ 450,00

VERHOEFF, Pieter Willemsz. De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië 1607-1612. Uitgegeven door M.E. van Opstall. Met inleiding, journaal en bijlagen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1972. 2 volumes. Cloth. With 12 maps and plates. XVIII,441 pp. Linschoten-Vereeniging LXXIII-LXXIV. - Of fundamental importance to our knowledge of the years in which the VOC laid the foundations for its commercial empire. [Boeknr.: 3738 ]

€ 35,00

VERHOEVEN, Garrelt & Piet VERKRUIJSSE. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Descriptieve bibliografie 1646-1996. Met bijdragen van B.P.M. Dongelmans, M. Keblusek, H.W. de Kooker, M. van Lemel, T.L. van der Putten & V.D. Roeper. Met een voorwoord van E.K. Grootes. Zutphen, Walburg Pers, 1996. Cloth. With many illustrations. 304 pp. Limited edition. - With an Introduction in English. The account of the ship-wreck by Bontekoe, a wonder of seaman-ship, has became a classic and went through many editions and was translated into nearly every European language. [Boeknr.: 15329 ]

€ 65,00

VERSTEGEN, Math. Kaapstad. Een onwettig kind van de VOC. Een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, (2002). Wrappers. With illustrations. 80 pp. [Boeknr.: 15112 ]

€ 18,00

VETH, Pieter Johannes. Hendrik Adriaan van Reede tot Drakestein. (Amsterdam, 1887). Modern wrappers. (100) pp. - (Offprint De Gids). [Boeknr.: 34312 ]

€ 45,00

VETH, Pieter Johannes. Ontdekkers en onderzoekers. Zevental levensschetsen, ter tweede verbeterde en vermeerderde uitgave bijeenverzameld. Leiden, E.J. Brill, 1884.Later half cloth, original frontwrapper bound with. XI,343 pp. On: Philippus Baldaeus; Samuel van de Putte; Caspar Georg Carl Reinwardt; Jan Frederik Gerrit Brumund; Taco Roorda; Wolter Robert van Hoëvell and Jan Karel Jakob de Jonge. [Boeknr.: 12399 ]

€ 95,00

VILJOEN, Russel. Jan Paerl, a Khoikhoi in Cape colonial society 1761-1851. Leiden, Brill, 2006. Cloth, with dust-jacket. XVIII,213 pp. - (TANAP). [Boeknr.: 29076 ]

€ 85,00

VISSCHER, Jacobus Canter. Mallabaarse brieven. De brieven van de Friese predikant Jacobus Canter Visscher (1717-1723). Hertaling en inleiding van Bauke van der Pol. Zutphen, Walburg Pers, 2008. Wrappers. With illustrations. 287 pp. Jacobus Canter Visscher (1692 - 1735) arrived in Cochin, on the Malabar coast, nowadays Kerala, in 1717. In the VOC fortress he worked as a pastor for six years in the Franciscus Church. [Boeknr.: 30824 ]

€ 30,00

VISSER, B.J.J. Onder Portugeesch-Spaansche vlag. De Katholieke missie van Indonesië 1511-1605. Amsterdam, R.K. Boek-Centrale, (1925). Pictorial cloth. With folding map and plates. 337,(3) pp. Under the Portuguese-Spanish flag. The Catholic mission of Indonesia 1511-1605. [Boeknr.: 4930 ]

€ 25,00

VIXSEBOXSE, J. Een Hollandsch gezantschap naar China in de zeventiende eeuw (1685-1687). Leiden, E.J. Brill, 1946. Wrappers. 130 pp. - (Sinica Leidensia). [Boeknr.: 11672 ]

€ 25,00

VLETTER, M.E. de, R.P.G.A. VOSKUIL, J.R. van DIESSEN. Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose. (Purmerend, Asia Maior, 1997). 4to. Boards, with dust-jacket. With numerous illustrations (many in colours). 176 pp. [Boeknr.: 17018 ]

€ 35,00

VOLKER, T. The Japanese porcelain trade of the Dutch East India Company after 1683. Leiden, E.J. Brill, 1959. Wrappers. With 30 plates. 92 pp. - (Med. Rijksmuseum Volkenkunde). [Boeknr.: 28316 ]

€ 95,00

VOS, K. Assignment Japan. Von Siebold pioneer and collector. (The Hague, SDU, 1989). Folio. Wrappers. With many illustrations (partly in colours). 107 pp. [Boeknr.: 6350 ]

€ 18,00

VOS, Reinout. Gentle Janus, merchant prince. The VOC and the tightrope of diplomacy in the Malay world, 1740-1800. Translated by B. Jackson. Leiden, KITLV, 1993. With 4 maps, and 4 illustrations. Wrappers. VI,(2),252 pp. [Boeknr.: 7044 ]

€ 25,00

VOS, Reinout. Koopman en koning. De VOC en de Maleise tinhandel 1740-1800. Merchant and monarch The VOC and the Malay tin trade, 1700-1800. Utrecht, 1990. Folio. Wrappers. 240 pp. - (Thesis) [Boeknr.: 9825 ]

€ 65,00

VOS, Willem. De bouw van een Oost-Indiëvaarder. (Batavia). Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden Eeuw & Bouwtekeningen van een Hollands spiegelretourschip. Zutphen, Walburg, 2015. Text volume. Half cloth. With numerous coloured illustrations & half cloth portfolio with 42 coloured construction drawings of the VOC ship Batavia. Ca. 70 x 50 cm. 350 copies printed. - The Batavia was a ship of the Dutch East India Company (VOC). It was built in Amsterdam in 1628. The Batavia, shipwrecked on her maiden voyage off Australia's west coast and was made famous by the subsequent mutiny and massacre that took place among the survivors. A twentieth-century replica of the ship was built in Lelystad, Netherlands, by Willem Vos. Including the construction drawings by ship-builder Willem Vos. [Boeknr.: 33793 ]

€ 195,00

VOS, Willem. De bouw van een Oost-Indiëvaarder. Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden eeuw. Zutphen, Walburg, 2015. 4to. Half cloth. With numerous coloured illustrations. 168pp. Construction drawings by ship-builder Willem Vos of the Batavia, a ship of the Dutch East India Company (VOC), built in Amsterdam in 1628. The Batavia, shipwrecked on her maiden voyage off Australia's west coast and was made famous by the subsequent mutiny and massacre that took place among the survivors. A twentieth-century replica of the ship was built in Lelystad, Netherlands, by Willem Vos. [Boeknr.: 33794 ]

€ 40,00

VOSKUIL, R.P.G.A. Batavia. Beeld van een stad. (Houten, Fibula, 1989). 8vo. Boards, with dust-jacket. With many photographic illustrations. 160 pp. [Boeknr.: 23918 ]

€ 40,00

VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. Zilver uit de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie. 17de en 18e eeuw. Collectie Haags Gemeentemuseum. 's Gravenhage, Haags Gemeentemuseum, 1983. Wrappers. With many illustrations. 64 pp. [Boeknr.: 11437 ]

€ 18,00

VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. Zilver uit de tijd van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie. 's Gravenhage, Haags Gemeentemuseum, 1967. Wrappers. With many illustrations. 64 pp. [Boeknr.: 34807 ]

€ 18,00

VRIES, Dirk de. Uit de kaartenwinkel van de VOC. Catalogus van zeekaarten van de Verenigde Oostindische Compagnie in de collectie Bodel Nijenhuis. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1996. Oblong 8vo. Wrappers. With 7 coloured charts. 64 pp. [Boeknr.: 26650 ]

€ 18,00

WAGENAAR, L.J. Galle, VOC-vestiging in Ceylon. Beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760. Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 1994. 4to. Cloth, with dust-jacket. With numerous illustrations (several in colours). 248 pp. [Boeknr.: 7071 ]

€ 35,00

WAGENAAR, L.J. In het kielzog van de VOC. Levende historie. (Den Haag), ANWB, (1996). Wrappers. With many illustrations. 107 pp. [Boeknr.: 29088 ]

€ 15,00

WAGENAAR, Lodewijk & Mieke BEUMER. Esaias Boursse's 'Tijkenboeck'': a pictorial catalogue of people working and living in and around Colombo, 1662. Amsterdam, 2019. Wrappers. With ilustrations. (18) pp. - (Rijks Museum Bulletin). [Boeknr.: 36407 ]

€ 15,00

WAGENAAR, Lodewijk J. Het eiland Onrust bij Batavia als onderdeel van het VOC-scheepsbedrijf in de 17de en 18de eeuw. (Lochem, 1990). 4to. Wrappers. With many illustrations (some in colours). (16) pp. - (Offprint Antiek). [Boeknr.: 4628 ]

€ 15,00

WAGENAAR, Lodewijk. (Red.). Aan de overkant. Ontmoetingen in dienst van de VOC en WIC (1600-1800). Leiden, Sidestone Press, 2015. Boards. With illustrations (several in colours). 353 pp. Contributions by Leonard Blussé, Lodewijk Wagenaar, Roelof van Gelder, Menno Witteveen, Arend de Roever, Jaap Jacobs, Gert Jan Bestebreurtje, a.o. [Boeknr.: 33724 ]

€ 60,00

WAGENAAR, Lodewijk. Cinnamon and elephants. Sri Lanka and the Netherlands from 1602. Amsterdam, Rijksmuseum & Nijmegen, Vantilt, 2016. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 217 pp. Part of the Rijksmuseum Country Series published by the museum's History Department. Each book in the series uses objects in the Rijksmuseum collection to explore the shared history of the Netherlands and overseas countries. [Boeknr.: 33970 ]

€ 25,00

WAGENAAR, Lodewijk. Kaneel en olifanten. Sri Lanka en Nederland sinds 1602. Amsterdam, Rijksmuseum & Nijmegen, Vantilt, 2016. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 200 pp. Part of the Rijksmuseum Country Series published by the museum's History Department. Each book in the series uses objects in the Rijksmuseum collection to explore the shared history of the Netherlands and overseas countries. [Boeknr.: 33969 ]

€ 25,00

WALL, V.I. van de. Het Hollandsche koloniale barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbehouten meubel omstreeks het midden der XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw. Antwerpen, De Sikkel, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. Folio. Boards (plastified). With 4 portraits, and 134 illustrations. XVI, 231 pp. Standard work on Dutch colonial furniture. - (1 Leaf dam. without loss of text). - Rare. [Boeknr.: 12576 ]

€ 275,00

WALL, V.I. van de. De Nederlandsche oudheden in de Molukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1928.Large 8vo. Original red cloth (spine sl. discoloured). With 3 folding maps and 155 illustrations on 93 plates. XX,313 pp. Description of the 16th and 17th century Dutch, Portuguese and Spanish fortresses, graves, inscriptions and other monuments on the Moluccas. The monuments are described in their historical context, with emphasis on the history of the VOC. - A fine copy. [Boeknr.: 2267 ]

€ 275,00

WALLE, W.F. vande; N. GOLVERS. (Ed.). The history of the relations between the Low Countries and China in the Qing Era (1644-1911). Leuven, University Press, 2003. Wrappers. 508 pp. - (Leuven Chinese Studies). [Boeknr.: 25913 ]

€ 95,00

WAMELEN, Carla van. Family life onder de VOC. Een handelscompagnie in huwelijks- en gezinsleven. Hilversum, Verloren, 2015. Wrappers. 592 pp. [Boeknr.: 33646 ]

€ 50,00

WASSING-VISSER, Rita & Martine P. WOLFF. Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken. Delft, Nusantara, 1986. 8vo. Wrappers. With many illustrations, partly in colours. 159 pp. Images of Europeans by not Western artists during 400 years. [Boeknr.: 6136 ]

€ 18,00

WEEL, H.B. van der. 'In die kunst en wetenschap gebruyckt'. Gerrit Claeszoon Clinck (1646-1693), meester kunstschilder van Delft en koopman in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie. Hilversum, Verloren, 2002. Wrappers. With 48 illustrations. 224 pp. 'In 1685 nam de VOC Gerrit Claeszoon Clinck in dienst om problemen in India op te lossen. Gerrit werkte drie jaar in Bengalen. Daar ontwierp hij nieuwe stoffen en modieuze patronen. Hij is een van de weinige ontwerpers van wie naam en werkzaamheden terug te vinden zijn. In drie dagregisters legde hij zijn ervaringen vast'. [Boeknr.: 25775 ]

€ 20,00

WENNEKES,Wim. Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden. Amsterdam, Atlas, (1996). Cloth, with dust-jacket. With illustrations. 472 pp. [Boeknr.: 14882 ]

€ 25,00

WERTHEIM, W.F., A.H. WERTHEIM-GIJSE WEENINK. Ketters en kwezels. Regenten en rebellen. Drachten, Laverman, 1968. Wrappers. 212 pp. [Boeknr.: 34302 ]

€ 18,00

WERZ, Bruno E.J.S. 'Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval'. De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai. Zutphen, Walburg Pers, 2004. 4to. Bound, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 206 pp. Investigation of two VOC vessels off the coast of the Cape of Good Hope. [Boeknr.: 26802 ]

€ 30,00

WESSELS, C. De geschiedenis der r.k. missie in Amboina; vanaf haar stichting door den H. Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I.Compagnie 1546-1605. Volgens de oudste gedrukte gegevens en een groot aantal onuitgegeven documenten. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1926. Cloth. With folding map and 6 plates. XXVIII, 204 pp. The history of the catholic mission in Amboina; from its foundation by St. Francis Xaverius to its destruction by the East India Company 1546-1605. [Boeknr.: 10504 ]

€ 35,00

WIECHEN, Peter van. Vademecum van de Oost- en West-Indische compagnie. Historisch-geografisch overzicht van de Nederlandse aanwezigheid in Afrika, Amerika en Azië vanaf 1602 tot heden. Utrecht, Gert Jan Bestebreurtje, 2002. Bound, with dust-jacket. With ca. 1000 illustrations (100 in colours). 381 pp. This richly illustrated vade-mecum is the first study to shed light on a very wide range of subjects related to both the Dutch East- and West-India Company and its activities. An important reference work and invaluable guide for all those interested in Dutch colonial history. Including the material traces of the Dutch presence oversea. [Boeknr.: 26026 ]

€ 45,00

WIEDER, F.C. Tasman's kaart van zijn Australische ontdekkingen 1644. 'De Bonaparte-kaart'. Gereproduceerd op de ware grootte in goud en kleuren naar het origineel in de Mitchell Library, Sydney. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1942. 4to. Half cloth. With 19 maps (without the folding Bonaparte map). XI, 140 pp. [Boeknr.: 1971 ]

€ 75,00

WIERINGA, F.M. (Ed.). De Vereenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam. Verslag van een werkgroep. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, 1982. Wrappers. With illustrations. III,(1),253 pp. [Boeknr.: 247 ]

€ 18,00

WIERINGA, P.A.C. De oudste boeren-republieken Graaff-Reinet en Zwellendam van 1775 tot 1806. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922. Wrappers. 117 pp. [Boeknr.: 24588 ]

€ 25,00

WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. De gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare Buiten-Comptoiren in Azië. Amsterdam, Liebaert, 1944. Half cloth. With folding map. 316 pp. Geneal. Bibl. - Short biographies of the men at the head of the most important Company offices outside the Indonesian archipelago. [Boeknr.: 6213 ]

€ 65,00


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail