Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

VOC


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KEMPEN, M. van, P. VERKRUIJSSE, A. ZUIDERWEG. (Red Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur, opgedragen aan Bert Paasman. Leiden, KITLV, 2004. Wrappers. XVII,606 pp. [Boeknr.: 28408 ]

€ 20,00

KENNEDY, R.F. Africana repository. Notes for a series of lectures given to the Hillbrow Study Centre from March to May 1964. Cape Town, Juta & Company, 1965. Cloth, with dust-jacket. With 21 plates. XIII,(1),178 pp. The great collectors and their collections; The Portuguese period-mainly shipwrecks; The 17th century-mainly Dutch but including Terry, Herbert, Tachard, Leguat and others; etc. [Boeknr.: 14207 ]

€ 35,00

KETEL, Jacob. Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg. Voor het eerst verschenen in 1764. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door Nienke de Jonge, Leonoor Kuijk en Liesbeth Oskamp. 2e verbeterde druk. Amsterdam, Terra Incognita, 1992. Wrappers. With 31 illustrations. 91 pp. [Boeknr.: 11294 ]

€ 18,00

KETELAAR, Joan Josua. Journaal van de hofreis naar den Groot Mogol te Lahore 1711-1713. Uitgegeven door J.Ph. Vogel. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1937. Cloth. With folding map and 30 plates. XXVII,454 pp. Linschoten-Vereeniging XLI. - Fine illustrated account of a journey to the Moghul court by an envoy of the Company. [Boeknr.: 3718 ]

€ 55,00

KETTING, Herman. Prins Willem. Een zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder. Bussum, De Boer Maritiem, 1979. Folio. Cloth, with dust-jacket. With numerous illustrations. 184 pp. The Prins Willem was the largest 'spiegelschip' of the VOC, built in Middelburg and shipwrecked by the island of Brandon, Mauritius, in 1662. [Boeknr.: 13893 ]

€ 45,00

KEUNING, J. Petrus Plancius theoloog en geograaf 1552-1622. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1946. Cloth. With illustrations. 187 pp. Pertrus Plancius (1552-1622) was the initiator of the founding of the VOC and the WIC and the searching for a Northeast and Northwest passage. [Boeknr.: 6602 ]

€ 18,00

KIERS, Lucas. Coen op Banda. De conqueste getoetst aan het recht van den tijd. Utrecht, A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij, 1943. Wrappers. With map. 352 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 5524 ]

€ 30,00

KLEINEN, J., B. van der ZWAN, H. MOORS, T. van ZEE Leeuw en draak. Vier eeuwen Nederland en Vietnam. Amsterdam, Boom, (2007). Cloth, with dust-jacket. With illustrations (some in colours). 270 pp. [Boeknr.: 30804 ]

€ 30,00

KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. Oude betrekkingen tusschen Nederland en Japan. Amsterdam, E. van der Vecht, 1918. Wrappers. 40 pp. [Boeknr.: 16770 ]

€ 18,00

KLEIWEG DE ZWAAN, Johannes Pieter. Völkerkundliches und Geschichtliches über die Heilkunde der Chinesen und Japaner mit besonderer Berücksichtigung holländischer Einflüssen. Haarlem, Erven Loosjes, 1917.Folio. Original boards. With many illustrations. XI,656 pp. Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Derde Verzameling, deel VII.- Johannes Pieter Kleiweg de Zwaan (1875 - 1971), the first professor of anthropology in the Netherlands, did extensive survey in the Dutch East Indies. In this important study he examined the influence of the Dutch on the Japanese and Chinese health service. [Boeknr.: 11716 ]

€ 225,00

KLERK, R. DE, J.E. VAN MIJLENDONK, W.A. ALTING. Rapport over 's Compagnies regt op de Groote-Oost. (1761). (Batavia, 1868). 4to. Marbled wrappers. 81 pp. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. [Boeknr.: 222 ]

€ 95,00

KLEYN, A.R. Generalgouverneur Gustav Wilhelm von Imhoff. Soest, Zonneveld, (1943). 4to. Wrappers (sl. dam.). With folding genealogical table and many illustrations. 42 pp. - (Ewiges Volk). [Boeknr.: 33723 ]

€ 20,00

KNAAP, G.J. ( Red.). Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1987. Cloth. XXXII,540 pp. - (R.G.P.). [Boeknr.: 5528 ]

€ 40,00

KNAAP, G.J., W. MANUHUTU & H. SMEETS. (Red.). Sedjarah Maluku. Molukse geschiedenis in Nederlandse bronnen. Amsterdam, Van Soeren & Co., 1992. Boards, with dust-jacket. With illustrations. 108 pp [Boeknr.: 33705 ]

€ 20,00

KNAAP, G.J. Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. 2e herziene druk. Dordrecht, Foris Publications, 1987. Wrappers. With maps and illustrations. XII,323 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 5526 ]

€ 25,00

KNAAP, G.J. Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. Cloves and Christians. The Dutch East India company and the population of Ambon 1656-1696. (No pl.), 1985. Folio. Wrappers. IX,447 pp.- (Thesis). - With a summary in English. [Boeknr.: 34652 ]

€ 25,00

KNAAP, Gerrit & Ger TEITLER. (Red.). De Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en diplomatie. Leiden, KITLV, 2002. Wrappers. With illustrations. XIV,424 pp. Contributions by J. van Goor, V. Enthoven, G. Teitler, F. Gaastra, H. s'Jacob, K. Zandvliet, R. Raben, etc. [Boeknr.: 25676 ]

€ 45,00

KNAAP, Gerrit, Henk den HEIJER, Michiel de JONG. Oorlogen overzee. Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa 1595-1814. Met medewerking van Thijs Brocades Zaalberg & Petra Groen (redactie). Amsterdam, Boom, 2015. 4to. Cloth, with dust-jacket. With many coloured illustrations. 499 pp. Militaire Geschiedenis van Nederland. - Comprehensive history of Dutch militairy actions in Asia, Africa and America between 1595 and 1814, profusely illustrated. [Boeknr.: 33773 ]

€ 45,00

KNIGHT, Franklin W. Met de Compagnie naar Bengalen. (Roman). Nederlands van H. Koops jr. Meppel, A. Roelofs van Goor, (1956). Half cloth. With illustrations by P. Jobson. 208 pp. [Boeknr.: 29290 ]

€ 18,00

KNOX-JOHNSTON, Robin. The Cape of Good Hope. A maritime history. London, Hodder & Stoughton, (1989). Boards, with dust-jacket. With maps and plates. 246 pp. [Boeknr.: 34659 ]

€ 30,00

KOCK, Victor de. Ons drie eeuwe. Our three centuries. 1652-1952. Kaapstad, 1952. 4to. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 264 pp. This book has been compiled at the request of the Central Committee for the Van Riebeeck Festival Cape Town 1952. [Boeknr.: 6482 ]

€ 40,00

KOCK, Victor de. Ons drie eeuwe. Our three centuries. 1652-1952. Kaapstad, 1952. 4to. Pictorial leather, a.e.g. With many illustrations (several in colours). 264 pp. Limited edition of 500 numbered copies of the deluxe edition. - This book has been compiled at the request of the Central Committee for the Van Riebeeck Festival Cape Town 1952. [Boeknr.: 35073 ]

€ 65,00

KOCK, Victor de. Those in bondage. An account of the life of the slave at the Cape in the days of the Dutch East India Company. 2nd edition. Pretoria, Union Booksellers, 1963. Cloth, with dust-jacket. With plates. 240 pp. Fascinating insight into the life of the slave at the Cape in the 17th and 18th century. [Boeknr.: 35117 ]

€ 30,00

KOHLENBERG, K.F. IJzeren Jan. Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland. (Roman). (Baarn, 1979). Boards, with dust-jacket. 291 pp. [Boeknr.: 12593 ]

€ 15,00

KONINCKX, Christian. The first and second charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A contribution to the maritime, economic and social history of North-Western Europe in its relationships with the Far East. With a preface by K. Glamann. Kortrijk, Van Ghemmert, (1980). Cloth. With folding table, 18 plates, and maps and diagrams. 559,(1) pp. Important study on the Swedish East India Company, with tables of contents on: persons, geographical names, subjects and ships. [Boeknr.: 14377 ]

€ 35,00

KOOLBERGEN, Michiel. Een Hollandse Robinson Crusoë. Dagboek van de verbannen VOC-dienaar Leendert Hasenbosch op het onbewoonde eiland Ascension A.D. 1725. Leiden, Mencken Kasander & Wigman, 2002. Wrappers. With illustrations. 296 pp. Leendert Hasenbosch, (c.1695-probably end of 1725) was a Dutch employee of the Dutch East India Company (VOC) who was marooned on uninhabited Ascension Island in the South Atlantic Ocean, as a punishment for sodomy. He wrote a diary until his presumed death. [Boeknr.: 26603 ]

€ 25,00

KOOLEN, Ben. VOC & onderwijs. Een inventarisatie. Assen, (2011). Wrappers. 446 pp. [Boeknr.: 32876 ]

€ 28,00

KOUWENHOVEN, A. & M. FORRER. Siebold en Japan. Zijn leven en werk. Leiden, Hotei, (2000). 8vo. Wrappers. With 87 illustrations (35 in colours). 110 pp. [Boeknr.: 18701 ]

€ 20,00

KRAMER, Jan Gerrit. Jan Pieterszoon Coen. Alkmaar, Kluitman, (1931). Original pictorial cloth. With illustrations by Pol Dom. 186 pp. - (Serie A - Jongensboeken). [Boeknr.: 34353 ]

€ 15,00

KRIEGER, Carel Conraad. The infiltration of European civilization in Japan during the 18th century. Leiden, E.J. Brill, 1940. Wrappers. X,125 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 31434 ]

€ 35,00

KRIEKEN, G. van. Kapers en kooplieden. De betrekkingen tussen Algiers en Nederland 1604-1830. Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 1999. Boards. With illustrations (some in colours). 112 pp. [Boeknr.: 2805 ]

€ 25,00

KRISHNAMURTHY, B. The French East India Company and the indigenous merchant community in the Coromandel during the seventeenth and eighteenth centuries. New Delhi, 1991. Folio. Wrappers. 18 lvs. - (Paper Second International Symposium on Maritime Studies). [Boeknr.: 28712 ]

€ 15,00

KROESKAMP, Hendrik. De westkust en Minangkabau (1665-1668). Utrecht, Schotanus & Jens, 1931. Wrappers. 165 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 5616 ]

€ 65,00

KROM, Nicolaas Johannes. Gouveneur Generaal Gustaaf Willem van Imhoff. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1941. Half cloth. With plates. 170 pp. - (Patria). Best known among the 18th century Governors-General is Gustaaf Willem Baron van Imhoff (1743-1750), a German Junker with family connections in the Amsterdam patriciate, who did his best to fight the many abuses rampant in the Company, but who made many enemies because of his lack of tact (Coolhaas p.42). [Boeknr.: 4469 ]

€ 18,00

KROMHOUT, Bas. Goede Hoop. 400 jaar Nederland en Zuid-Afrika. (Met Vooraf van Hans Goedkoop). Zutphen, Walburg Pers, 2017. 4to. Pictorial boards. With numerous coloured illustrations. 160 pp. [Boeknr.: 34474 ]

€ 25,00

KROMHOUT, R. (Red.). Het machtige eyland, Ceylon en de VOC. 's Gravenhage, SDU, 1988. Wrappers. With many illustrations. 118 pp. [Boeknr.: 6299 ]

€ 18,00

KÜHNE-VAN DIGGELEN, Wiet. Jan Albert Sichterman, VOC-dienaar en 'koning' van Groningen. Groningen, 1995. Wrappers. With many illustrations (some in colours). 128 pp. [Boeknr.: 9424 ]

€ 25,00

KUIPERS, Jan J.B. De VOC. Een multinational onder zeil, 1602-1799. Zutphen, Walburg Pers, 2014. 4to. Half cloth. With many coloured illustrations. 176 pp. A fine illustrated history of the VOC. [Boeknr.: 33562 ]

€ 25,00

KURUPPATH, Manjusha. Staging Asia. The Dutch East India Company and the Amsterdam theatre. Leiden, University Press, 2016. Wrappers. 282 pp. This book explores the nature of the representation of the Orient in these plays. [Boeknr.: 34374 ]

€ 50,00

L'HERMITE, Jacques. Journael van de Nassausche vloot ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met elf schepen. Onder 't beleydt van den admirael Jacques l'Heremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, in de jaren 1623,1624,1625 en 1626. Amsterdam, 1646. Reprint. (Amsterdam, 1969). Oblong 8vo. Boards. With maps and plates. 79 pp. - Facsimile edition from 'Begin ende voortgangh'. [Boeknr.: 25146 ]

€ 15,00

L'HERMITE, Jacques. Journael van de Nassausche vloot/ ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met elf schepen onder 't beleydt van den admirael Jaques 'LHeremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, in de jaren 1623, 1624, 1625 en 1626. (Amsterdam, Joannes Janssonius, 1646).Oblong 8vo. Modern wrappers. With 5 engraved maps and plates. 79 pp. (text set in two columns). Extracted from Commelin's collection of voyages. - The first official account of the circumnavigation was published in 1626. This punitive fleet of eleven ships set sail to the coasts of South America with the objective of clearing the westward route to the Pacific of Spanish and Portuguese shipping. The fleet was outfitted under the auspices of the Dutch gouvernment, the two major companies, the Dutch East India Company and Dutch West India Company, having little interest in the Pacific (Howgego p.615). L'Hermite attacked Lima, burned a Spanish fleet at Callao, and went as far as north as Acapulco. It was one of the most spectacular raids against Spanish shipping. With important appendix: Description of Peru and Chile by Pedro de Madriga; Pedro Fernandez de Quir's voyage to Australia; and the history of the Dutch conquest of Banda. With maps of Teirra del Fuego, Callao de Lima (2), Puna and Acapulco.Landwehr, VOC, 250; European Americana II, p.453. [Boeknr.: 31987 ]

€ 695,00

L'HERMITE, Jacques. Journael van de Nassausche vloot/ ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met elf schepen onder 't beleydt van den admirael Jaques 'LHeremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, inde jaren 1623, 1624, 1625 en 1626. Noch is hier by gevoegt een beschrijvinge vande regeeringe van Peru, door Pedro de Madriga gekozen tot Luna, als mede een verhael van Pedro Fernandez de Quir, aengaende de ontdeckinge van't onbekent Australia, sijn grooten rijckdom ende vruchtbaerheyt. Amsterdam, Joost Hartgertsz, 1648.4to. Old half vellum over marbled boards. With large woodcut with 2 ships on title-page and folding engraved plate depicting 6 views of the fleet in various bays and harbours. (2),76 pp. The first official account of the circumnavigation was published in 1626. - Jacques Le Hermite (1582-1624) commanded a punitive fleet of eleven ships and 1637 men to the coasts of South America with the objective of clearing the westward route to the Pacific of Spanish and Portuguese shipping. The fleet was outfitted under the auspices of the Dutch gouvernment, the two major companies, the Dutch East India Company and the Dutch West India Company, having little interest in the Pacific route. With the flagship Amsterdam along with the Delft under vice-admiral Geen Huyghen Schapenham and with Adolph Decker, captain of marines, Le Hermite's fleet left Texel on 29-4-1623, raided the coast of Guinea, then sailed south of to the coast of Patagonia. It then passed through the Strait of Le Maire and sighted Cape Horn on 14-2-1624. While in the region the expedition discovered and anchored in the Bay of Nassau, charting the surrounding islands (including the Hermite group). In addition, it was shown for the first time that it was possible to sail northward through the Le Maire strait. After coasting South America and plundering a few Spanish settlements, the fleet continued across the Pacific and was eventually disbanded at Batavia. Le Hermite, already a sick man at the time of the outward voyage, died at Callao in Peru and was buried on San Lorenzo Island near Lima. Command passed to Schapenham, whose article contains details of the latter section of the voyage (Howgego p.615). This account is combined with a description of Peru by Pedro de Madriga, an account of an English expedition to Guyana in 1596 (Kort-journael, gedaen naer het gout-rijck coninckrijck Guiana) and a discourse on VOC trade, none of which appeared in previous printings. - A very nice copy with the bookplate of The Cruising Association.Tiele 667; Tiele, Mémoire, p.78; Landwehr, VOC, 250; European Americana II, p.491; Lach, Asia in the making of Europe, III,1 p.449. [Boeknr.: 35231 ]

€ 3950,00

L'HERMITE, Jacques. De reis om de wereld van de Nassausche vloot 1623-1626. Uitgegeven door W. Voorbeijtel Cannenburg. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1964. Cloth (discoloured). With portrait, folding map and 10 plates. CXXVII,133 pp. Linschoten Vereeniging LXV. - Account of a Dutch circumnavigation. L'Hermite died off the coast of Chili. The command was taken over by Gheen Huygen Schapenham who died on the way back to Batavia. [Boeknr.: 263 ]

€ 30,00

LAAN, Menno van der. Uit verre landen. Koffie, thee en andere koloniale waren. Eindhoven, Lecturis, 2015. 4to. Pictorial wrappers. With many coloured illustrations. 144 pp. Fine exhibition catalogue of the Noordbrabants Museum, 's Hertogenbosch, on groceries and grocery business: coffee, tea, tobacco, spices, rice, rubber etc. [Boeknr.: 33732 ]

€ 25,00

LANDWEHR, John. VOC. A bibliography of publications relating to the Dutch East India Company: 1602 - 1800. Edited by Peter van der Krogt. Introduction by Ch.R. Boxer. Preface by G. Schilder. Utrecht, HES Publishers, 1991. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations. XLII,840 pp. A book which I dearly needed during a lifetime of research in the history of the VOC (from the introduction by C.R. Boxer). [Boeknr.: 7292 ]

€ 295,00

LE MAIRE, Jacob & Willem Cornelisz. SCHOUTEN. De eerste reis rond Kaap Hoorn 1615-1616. De oorspronkelijke beschrijvingen in hedendaagse spelling overgezet door H. Hazelhoff Roelfzema. Verklarende kaarten door Ron van den Bos. Hoorn, Stichting Nederlandse Kaap-Hoornvaarders, 2001. 8vo. Wrappers. With illustrations. 48 pp. [Boeknr.: 35493 ]

€ 18,00

LE MAIRE, Jacob & Willem Cornelisz. SCHOUTEN. De ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615-1617. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door W.A. Engelbrecht en P.J. van Herwerden. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945. 2 volumes. Cloth. With 2 facsimiles, 12 illustrations and 17 maps. XXIV,229; XV,265 pp. Linschoten-Vereeniging XLIX. - Voyage of great importance for the exploration of the Pacific Ocean. [Boeknr.: 3721 ]

€ 55,00

LEDDEN, Willem Pieter van. Jan van Riebeeck tussen wal en schip. Een onderzoek naar de beeldvorming over Jan van Riebeeck in Nederland en Zuid-Afrika omstreeks 1900, 1950 en 2000. Hilversum, Verloren, 2005. Wrappers. With illustrations. 156 pp. [Boeknr.: 28680 ]

€ 15,00

LEEUW, W.J.A. de. Het Painansch contract. Amsterdam, H.J. Paris, 1926. Wrappers. With map. (6),95 pp. Study of the formation of the Dutch alliance with the Minangkabau chiefs against the sultan after relations between the VOC and the sultan had become really bad. [Boeknr.: 12626 ]

€ 35,00

LEIJENAAR, Eric. De Batavia. Het gruwelijke, waar gebeurde verhaal over de trotse Oostindiëvaarder. Amsterdam, Omega Boek, (1989). Wrappers. 168 pp. [Boeknr.: 27791 ]

€ 15,00

LEIPOLDT, C. Louis. Jan van Riebeeck. A biographical study. London, Longmans, Green and Co., (1936). Cloth, with dust-jacket. With plates. XIV,292 pp. 'Here is the story (told for the first time in English) of the young ship's surgeon who rose to be Governor of Malacca and was destined to be the Founder of European civilization in South Africa'. [Boeknr.: 33153 ]

€ 35,00

LEIPOLDT, C. Louis. Jan Van Riebeeck. Die grondlegger van 'n blanke Suid-Afrika. Kaapstad, Nationale Pers, 1938. Decorated cloth. With plates. II,269 pp. [Boeknr.: 30817 ]

€ 25,00

LEQUIN, Fr. Isaac Titsingh in China (1794-1796). Het onuitgegeven journaal van zijn Ambassade naar Peking. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 2005. Cloth, with dust-jacket. With 105 illustrations. 319 pp. [Boeknr.: 28886 ]

€ 45,00

LEQUIN, Frank & Albert MEIJER. Samuel van de Putte, een Mandarijn uit Vlissingen (1690-1745). De onbedoelde publicatie van een restant. Middelburg, Stichting VOC Publicaties, 1989. Oblong 8vo. Wrappers. With many facsimiles. 104 pp. Samuel van der Putte was a Dutch adventurer, linguist and scientist who travelled widely through South East Asia, India, China and Tibet. [Boeknr.: 226 ]

€ 35,00

LEQUIN, Frank. Isaac Titsing Opperhoofd van Japan. Drie geschriften als filosoof, diplomaat & koopman. Alphen a/d Rijn, Canaletto, (2011). Cloth, with dust-jacket. 262 pp. [Boeknr.: 32546 ]

€ 30,00

LEQUIN, Frank. Het personeel van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de achttiende eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen. (N.pl.), 1982. 2 volumes. Wrappers. With plates. XII,653 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 11638 ]

€ 75,00

LEQUIN, Frank. Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de 18e eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen. 2e herziene druk. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 2005. Cloth, with dust-jacket. 320 pp. [Boeknr.: 28973 ]

€ 45,00

LEQUIN, Frank. A la recherche du Cabinet Titsingh. its history, contents and dispersal. Catalogue raisonné of the collection of the founder of European Japanology. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 2003. Cloth, with dust-jacket. With illustrations (several in colours). 409 pp. [Boeknr.: 27755 ]

€ 45,00

LES, L. Van Indië onder de Compagnie tot Indië onder de staat. De koloniale titel in de staatsregeling van 1798. Utrecht, N.V. A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij, 1948. Wrappers. 151 pp. [Boeknr.: 2517 ]

€ 35,00

LEUFTINK, Arnold E. Chirurgijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw. (Baarn, 1963). 4to. Boards. With 38 illustrations. 70 pp. [Boeknr.: 3447 ]

€ 15,00

LEUFTINK, Arnold E. Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw. Zutphen, Walburg Pers, 1991. Wrappers. With illustrations. 253 pp. [Boeknr.: 9550 ]

€ 25,00

LEUSHUIS, Emil. Gids historische wandelingen Indonesië. Medan, Jakarta, Cirebon, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya en Malang. 2e druk. Amsterdam, LM Publishers, 2014. Wrappers. With coloured plans and illustrations. 416 pp. [Boeknr.: 32490 ]

€ 25,00

LEWIS, Dianne. Jan Compagnie in the Straits of Malacca, 1641-1795. Athens, Ohio University Center for International Studies, 1995. Pictorial wrappers. XIII,160,(8) pp. After a hundred years ruled by the Portuguese, the Dutch took over the port city for more than a hundred and fifty years. [Boeknr.: 35033 ]

€ 35,00

LIJNDEN, Didericus Walterus Jacobus Carolus van. Dissertatio historico-politica inauguralis de commercio societatis Indiae Orientalis. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1838.Original printed wrappers (tears rep.). (8),183(4) pp. Thesis. - (Foxed). - Cat. KITLV p.69. [Boeknr.: 33736 ]

€ 65,00

LIMBURG BROUWER, Petrus Abraham Samuel van. Akbar. Een Oosterse roman. (1872). Verzorgd door P.N. van Eyck. Amsterdam, Elsevier, 1941. Half leather. 112,261 pp. Bibl. der Nederlandse Letteren. - Jalaluddin Muhammad Akbar was ruler of the Mughal Empire from 1556 until 1605. [Boeknr.: 21704 ]

€ 35,00

LIMBURG BROUWER, Petrus Abraham Akbar. Een Oostersche roman. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1887. Original blue cloth with gilt pictorial decoration on front (sl. rubbed). VII,247 pp. First published in 1872. - Jalaluddin Muhammad Akbar was ruler of the Mughal Empire from 1556 until 1605. [Boeknr.: 25693 ]

€ 30,00

LINSCHOTEN - GELDER, R. van, J. PARMENTIER, V. ROEPER. (Red.). Souffrir pour parvenir. De wereld van Jan Huygen van Linschoten. (Met bibliografie van Van Linschotens werken). Haarlem, Arcadia, 1998. Wrappers. With 30 illustrations. 208 pp. [Boeknr.: 19580 ]

€ 35,00

LINSCHOTEN, Jan Huygen van. Itinerario voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Uitgegeven door H. Kern. 2e druk, herzien door H. Terpstra. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1955-57. 3 volumes. Cloth. With portrait, 6 folding maps and 36 plates, mainly folding. XCVI,163; XV,(1),183; XVI,190 pp. Linschoten-Vereeniging LVII, LVIII, LX. - An encyclopedia of interesting facts which Van Linschoten had collected in the Orient. The early Dutch Indiamen took it with them on their voyages to the East for constant reference. [Boeknr.: 8372 ]

€ 175,00

LOHUIZEN, J. van. The Dutch East India Company and Mysore 1762-1790. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961. Wrappers. With folding map. VIII,205 pp. - (VKI). [Boeknr.: 7066 ]

€ 65,00

LOO, C.J. van der. Om leven en vrijheid. Geschiedenis der oud-Hollandsche Republieken in Zuid-Afrika, van de ontdekking der Kaap de Goede Hoop af tot op den tegenwoordigen tijd. Arnhem, Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen, (1901). Original half red cloth (spine sl. dam.), spine lettered in gilt. With large folding coloured map (with small repair). With many plates. (12),507,(5) pp. [Boeknr.: 35055 ]

€ 75,00

LOOS-HAAXMAN, J. de. Johannes Rach en zijn werk. De topografische beschrijving der teekeningen met medewerking van W. Fruin-Mees door P.C. Bloys van Treslong. Batavia, G. Kolff & Co., 1928. Folio. Half calf. With 60 drawings by Johannes Rach. 27,141 pp. Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. - Johannes Rach recorded the appearance of Batavia between 1762-1783. [Boeknr.: 1226 ]

€ 125,00

LOOS-HAAXMAN, J(eanne Maria Cornelia) de. De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en compagnie-schilders. Leiden, A.W. Sijthoff, 1941. 2 volumes. 8vo. Cloth. With 128 portraits. 185 pp. Important study on the portraits of the Governors-General and the painters in the service of the VOC. [Boeknr.: 1317 ]

€ 55,00

LUTGERT, W.H. Pieter Macaré, independent-fiscaal van Ceylon, 1702-1711. (Middelburg), 1988. Wrappers. (8) pp. - (Offprint KZG). [Boeknr.: 24225 ]

€ 15,00

LUTTERVELT, R. van. De 'Turkse' schilderijen van J.B. Vanmour en zijn school. De verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743. Istanbul, Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut In het Nabije Oosten, 1958. 8vo. Wrappers. With 39 plates (1 in colours). (6), 50 pp. [Boeknr.: 19766 ]

€ 35,00

MADRAS- CHENNAI. Fort St. George on the Coromandel Coast. Belonging to the East India Company of England. - Le fort St. George sur la cote de Coromandel. Appartemante a la Compagnie Angloise des Indes Orientales. London, Laurie & Whittle, 1794.Contemporary handcoloured perspective view (vue d'optique or Guckkastenbild) after I. van Ryne. Ca. 26 x 40 cm. Fine bird's-eye view from offshore of the fort in Madras, now Chennai, with many ships in the foreground. 'Madras was the Company's first fortified settlement in India; the construction of Fort St George began in 1640 and continued on and off for another 150 years. It houses all the administrative and military necessities, as well as St Mary's church (the oldest Anglican church in India), finished in 1680. The Old College, the equivalent of the Writers' Building in Calcutta, was one of the Company's few eighteenth-century buildings in the gothic style, and still stands' (Wild, The East India Company, p.52). rare view of the first major English settlement in India and the foundation stone of Chennai - Some foxing otherwise fine. [Boeknr.: 26413 ]

€ 875,00

MALONI, Ruby. Presence and response: Europeans in 17th century Gujarat. (No pl.), 2007. Wrappers. 40 pp. - (Indian History Congress). [Boeknr.: 33716 ]

€ 15,00

MANSVELT, W.M.F. Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan (1824-1924). Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, (1925-26). 2 volumes. 8vo. Half morocco, top edge gilt. With portrait. XV,484; XVI,524 pp. Detailed and very well documented economic history of the Dutch East Indies in the 19th and the first quarter of the 20th century. [Boeknr.: 4641 ]

€ 150,00

MANSVELT, W.M.F. Rechtsvorm en geldelijk beheer bij de Oost-Indische Compagnie. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1922. Wrappers. With 8 folding tables. 112 pp. [Boeknr.: 29057 ]

€ 65,00

MANUSAMA, Zacharias Josef. Historie en sociale structuur van Hitu tot het midden der zeventiende eeuw. Utrecht, Moluks Historisch Museum, 2004. Wrappers. 98 pp. - (Sumber). [Boeknr.: 34291 ]

€ 15,00

MARITIME HISTORY. Souvenir of the Second International Symposium on Maritime History. Pondicherry, Pondicherry University, 1991. Wrappers. (10),115 pp. S. Arasaratnam. Slave trade in the Indian Ocean in the 17th century; G.V. Scammell. European exiles, renegades and outlaws and the maritime economy of Asia ca. 1500-1750; K.S. Mathew. Maritime trade of India and the Germans in the sixteenth century; etc. [Boeknr.: 34357 ]

€ 25,00

MARSDEN, Peter. De laatste reis van de 'Amsterdam'. (Bussum, De Boer Maritiem, 1974). Cloth, with dust-jacket. With many illustrations. 247 pp. The Voc ship Amsterdam wrecked off Hastings in 1749. [Boeknr.: 8260 ]

€ 18,00

MASSELMAN, George. The cradle of colonialism. New Haven, Yale University Press, 1963. Cloth, with dust-jacket. With plates. VIII,534 pp. 'During the first decades of the 17th century the Dutch rose to a position of pre-eminence in the European exploitation of Southeast Asia. Mr. Masselman gives a graphic account of that rise from the building of the Holland dikes and the earliest Dutch efforts toward sea power to the consolidation of the influence of the United East India Company in the Indonesian Archipelago'. [Boeknr.: 9205 ]

€ 45,00

MATELIEF DE JONGE, Cornelis. Historische verhael/ vande treffelijcke reyse, gedaen naer de Oost-Indien ende China, met elf schepen .. inden jaren 1605, 1606, 1607 ende 1608. (Amsterdam, Joannes Janssonius, 1646).Oblong 8vo. Modern wrappers. With 7 (of 11) engraved plates. 191 pp. (text set in two columns). Extracted from Commelin's collection of voyages. - One of the most important voyages ever undertaken by the Dutch to the East Indies. Matelief sailed with eleven ships and 1446 men, his crushing victory over the Portuguese established Dutch supremacy in the East Indies, which was to continue until World War II. 'Matelief's fleet of eleven ships left Texel on May 12, 1605. From April 30 until August 24, 1606, he besieged Malacca in league with the sultan of Johore. He won two impressive naval victories over the Portuguese during this time. After he divided his fleet on January 6, 1607, Matelief visited Bantam, Jakatra, Amboina, and Ternate, where he built a fort, and the China coast, where he attempted to negotiate a trade agreement. His journal is well written and exceedingly rich in details. There seems no end to the information about receptions, negotiations with princes and officials, banquets and the food served at rgem, conversations, exchanges of letters, and treaties, all laced with Matelief's salty assessment of the events or the character of the dignitaries he met. Containing als several interesting inserts: a description of Malacca, Batu, Amboina, and a discourse on the state of Dutch commerce in the Indies. It is one of the earliest serious Dutch attemps at direct trade with China (Lach & Van Kley, III, p.468). One of the ships was the Erasmus, later renamed De Liefde, the first Dutch vessel to come to Japan. - (Missing pl. 2,5,7,11).Landwehr, VOC, 250. [Boeknr.: 31993 ]

€ 450,00

MATELIEF DE JONGE, Cornelis. Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië, 1605-1608. Bezorgd en ingeleid door Leo Akveld. Zutphen, Walburg Pers, 2013. Cloth, with dust-jacket. With illustrations. 397 pp. Linschoten-Vereeniging CXII. - 'Matelief's fleet of eleven ships left Texel on May 12, 1605. From April 30 until August 24, 1606, he besieged Malacca in league with the sultan of Johore. He won two impressive naval victories over the Portuguese during this time. After he divided his fleet on January 6, 1607, Matelief visited Bantam, Jakatra, Amboina, and Ternate, where he built a fort, and the China coast, where he attempted to negotiate a trade agreement. His journal is well written and exceedingly rich in details' (Lach & Kley, III, p.468). [Boeknr.: 33340 ]

€ 40,00

MATHEW, K.S. (Ed.). Studies in maritime history. Pondicherry, Pondicherry University, 1990. Cloth, with dust-jacket. XVIII,206 pp. 'This work incorporates the results of recent researches conducted by experts in Indian Ocean from various parts of the world and covers the period from sixteenth to eighteenth century'. [Boeknr.: 34344 ]

€ 25,00

MATTHAEUS, Christiaan Sigismund. Kort gevat jaar-boek van de Edele Geoctroyeerde Compagnie der Vereenigde Nederlanden, ter Kamer van Zeeland. Beginnende met de erectie derzelver Compagnie. Vervattende een naam-lyst van de Heeren Bewindhebberen der voorsz. Kamer, volgens hun eds. overlyden, of quittering van derzelver bediening; benevens vier notitien, inhoudende het op stapel zetten, af-loopen, uitvaren ende thuis komen der schepen van en voor gemelde Kamer: met specificatie van de namen der schepen en hunner respective schippers; de lengte, dag, maand en jaar; ook het verongelukken zommiger schepen: en andere aanmerkingen. Uit authentyque stukken, ten dienste der lief-hebberen, by-een vergadert. Middelburg, Jan Danne, 1759.Contemporary half calf. (14),145 pp. Warranted by the publisher with his signature. - History of the Zeeland Chamber of the Dutch East India Company (VOC) from its founding in 1602 up to 1759, listing (often with additional information provided in contemporary manuscript) names of governors, names of newly built ships, details of ships departed (ship's name, captain, crew, length of ship, date and eventual loss or wrecking) and financial details. - Added: 3 loosely inserted contemporary manuscript leaves with data concerning arrival or departure of ships. - Rare.Landwehr, VOC, 1489. [Boeknr.: 33194 ]

€ 1750,00

MEER, S. de & Fr. LOOMEIJER. De schat van Corpus Christi. VOC-kaarten boven water. Zutphen, 2007. Portfolio with 30 VOC-charts, with introduction (48 pp.). - Limited edition.- 30 superb manuscript charts of the VOC now in the collection of the Maritime Museum Rotterdam. [Boeknr.: 29709 ]

€ 445,00

MEES, W.C. Maria Quevellerius huisvrouw van Jan van Riebeeck en haar omgeving. Assen, Van Gorcum & Comp., 1952. Wrappers. With plates. 144 pp. Maria van Riebeeck (née de la Queillerie; 1629 - 1664) was a French Huguenot who was the first wife of Jan van Riebeeck, the Dutch colonial administrator and first commander of the settlement at the Cape. [Boeknr.: 6488 ]

€ 18,00

MEIER-LEMGO, Karl. Engelbert Kaempfer (1651-1716) erforscht das seltsame Asien. 2. erweiterte Auflage. Hamburg, Cram, de Gruyter & Co., (1960). Boards. With plates. 193 pp. [Boeknr.: 31471 ]

€ 30,00

MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. (Red.). De VOC in Azië. (Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1976). Boards, with dust-jacket. With maps. 243 pp. Contributions by S. Arasaratnam on Ceylon and Coromandel, A. Das Gupta on Suratte and the Malabar coast, H.K. s'Jacob on the Malabarcoast, L.Y. Andaya on Malay, John E. Wills on Taiwan, China and Batavia, M. Kanai on Japan. [Boeknr.: 9860 ]

€ 18,00

MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. Steven van der Haghen (1563-1624). (No pl., no date). Wrappers. 22 pp. - (Offprint). [Boeknr.: 33699 ]

€ 15,00

MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. Een tentoonstelling Ceylon-Nederland in het verleden, 1602-1796. (No pl.), 1966. Wrappers. With 13 illustrations. (8) pp. - (Offprint KNOB). [Boeknr.: 28651 ]

€ 15,00

MEILINK-ROELOFSZ. - ALL OF ONE COMPANY. The VOC in biographical perspective. Essays in honour of M.A.P. Meilink-Roelofsz under the auspices of the Centre for the history of European Expansion, Rijksuniversiteit Leiden. Utrecht, 1986. Wrappers. With illustrations. 230 pp. Contributions by Leonard Blussé, C.G. Brouwer, Frank Lequin, F.S. Gaastra, M.E. van Opstall, P.J.A.N. Rietbergen, Hugo K. S'Jacob, etc. [Boeknr.: 6168 ]

€ 20,00

MERENS, A. (Red.). Een dienaar der Oost-Indische Compagnie te London in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt. Uitgegevn, ingeleid en toegelicht. 's Gravenhage, A.A.M. Stols, 1942. Cloth. With facsimiles. 276 pp. [Boeknr.: 6170 ]

€ 18,00

MERWE, H.J.J.M. van der. (Ed.). Scheepsjournael ende daghregister. (Fragmente uit 17de-eeuse Nederlandse skeepsjoernale, 'n verkorte weergave van Jan van Riebeeck se Dagregister volgens die Kaapse teks, die Dagboek van Francois de Cuiper, 1725, en uittreksels uit Lewies Trigardt se Dagboek). Tekste vyeengebring, versorg en van aantekeninge en 'n glossarium voorsien. 2e vermeerderde druk. Pretoria, J.L. van Schaik, 1964. Boards. With plates. XIII,285 pp. [Boeknr.: 35111 ]

€ 40,00

METEREN, Emanuel van. Commentarien ofte memorien van-den Nederlandtschen staet/ handel / oorloghen ende gheschiedenissen van onsen tyden/etc. .. By hem voor de tweede ende leste reyse over-sien, verbetert ende vermeerdert. Oock soo verre ghebrocht totten af-stande van wapenen ende vrede/ in't jaer 1608. Ghedruckt op Schotlandt buyten Danswijck (= Amsterdam ?), by Hermes van Loven, (1609) (colophon Londen, voor Emanuel van Meteren, 1609). Folio. Contemporary vellum (spine sl. dam.; new endpapers). With engraved title-page, engraved portrait, double-page map of the Netherland by Nicolaes van Geelkercken and several woodengraved portraits in the text. (8),244,199,167 (23),27 lvs. First published in Amsterdam in 1599, followed by many enlarged editions. - Very important Dutch history starting with the 14th century up to 1608. It contains also valuable material for the history of the East- and West Indian Companies, and includes details on a Dutch boatsman who stayed for many years in Japan. Emanuel van Meteren (1535-1612) was consul in London for 30 years. - (Several margins restored, some waterstaining).Cf. Sabin 48176; European Americana 609/84; Muller, America, p.14. [Boeknr.: 7857 ]

€ 1850,00

MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D. Twee gouverneurs (Abraham Couperus, Jan Samuel Timmerman Thijssen) en een equipagemeester (Jan Hendrik Meijer) in en om Malakka 1778-1823. 2e herz. druk. Bilthoven, 1991. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 192 pp. - Privately printed. [Boeknr.: 14023 ]

€ 25,00

(MIDDELGEEST, Simon van). Tweede noot-wendiger discours ofte vertooch aan alle lant-lievende/ van de participanten der Oost-Indische Compagnie/ tegens bewinthebbers. (Door YMANT ADAMS). In't jaar een-en-twintich, der onghedane rekeninge. (No pl., 1622).4to. Later half calf. (96) pp. Vehement pamphlet against the directors of the Dutch East India Company (VOC); also relating to the Dutch West India Company (WIC). - Fine.Landwehr, VOC, 887; Knuttel 3350; Asher 78; Muller, America, 444; European Americana II, p.211. [Boeknr.: 28490 ]

€ 495,00

MILO, Taco Hayo. De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van schout bij nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop. Den Helder, v/h C. de Boer, 1942. Wrappers. With portraits. XII,296 pp. [Boeknr.: 6490 ]

€ 20,00

MOERMAN, J.J. & T. KLIJNHOUT-MOERMAN. Merkwaardige tochten van Nederlandse schipvaerders naar oude scheepsjournalen naverteld. 's Gravenhage, Batavia, G.B. van Goor Zonen, (1947). Half cloth. With illustrations by H.P. Meyer. 253 pp. [Boeknr.: 3459 ]

€ 18,00


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail