Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

VOC


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HAEGHE, Carolus van der. De avonturen van een VOC-soldaat. Het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705. Ingeleid door Jan Parmentier en Ruurdje Laarhoven. 2e druk. Zutphen, Walburg Pers, 2002. Cloth, with dust-jacket. With 7 illustrations and 8 maps. 208 pp. Linschoten-Vereeniging XCIII. - Vivid diary of a VOC servant living in Batavia, the Philippines and Japan. [Boeknr.: 13919 ]

€ 30,00

HAGENAER, Hendrick. Verhael van de reyze inde meeste deelen van de Oost-Indien, door den opper-coopman Hendrick Hagenaer. Uyt gevaeren inden jaere 1631 ende weder gekeert ao. 1638. Met een besondere beschryvinge eeniger Indiaensche coninckrycken, ende landen. (Amsterdam, Joannes Janssonius, 1646).Oblong 8vo. Modern wrappers. 133 pp. (text set in two columns; last page in facsimile). Extracted from Commelin's collection of voyages. - 'Hagenaer, a VOC senior merchant, visited Japan three times: in 1634, in 1635-36, and again in 1637, years in which Caron was resident there. While Hagenaer attempts no comprehensive descriptions of Japan, his journal contains some interesting details about VOC trade in Japan, especially about the Dutch embassy in Edo in 1635-36, and some description of the sights and experiences along the way' (Lach & Van Kley, III, p.1868). His description of Japan is regarded, in terms of Dutch reports, as second only to that of François Caron (Howgego p.471).Landwehr, VOC, 250; Cordier, B.J., col. 338. [Boeknr.: 31983 ]

€ 375,00

HALLEMA, A. Die Kaap in 1776-1777. Akwarelle van Johannes Schumacher uit die Swellengrebel-Argief te Breda. Uitgege en van'n historiese inleiding voorsien. 's Gravenhage, A.A.M. Stols, Johannesburg, Constantia, 1951. Oblong 8vo. Half cloth, with dust-jacket. With 56 plates after Johannes Schumacher. [Boeknr.: 16257 ]

€ 65,00

HEECK, Gijsbert. Een Bunschoter VOC-chirurgijn. 'Dagelijkse aantekeningen' van de reis naar Oost-Indië in 1654. Ingeleid en bewerkt door O. Dekkers. Bunschoten, Historische Vereniging 'Bunscote', (2001). 4to. Boards. With many illustrations. 142 pp. [Boeknr.: 22987 ]

€ 18,00

HEERES, J.E. Heeft Nederland de Kaap verkocht ? Eene lezing. Amsterdam, Pretoria, J.H. de Bussy, 1914. Original printed wrappers. 45 pp. An address: Did the Netherlands sell the Cape ?Mendelssohn I, p.699. [Boeknr.: 16711 ]

€ 35,00

HEIJBROEK, J.F. & M. SCHAPELHOUMAN. Kunst in kaart. Decoratieve aspecten van de cartografie. Utrecht, (1989). 4to. Wrappers. With many illustrations. 131 pp. [Boeknr.: 6445 ]

€ 18,00

HEIJDEN, M. van der & P. van de LAAR. (Red.). Rotterdammers en de VOC. Handelscompagnie, stad en burgers (1600-1800). Amsterdam, Bert Bakker, 2002. Wrappers. With illustrations. 269 pp. [Boeknr.: 28553 ]

€ 20,00

HEIJER, Henk J. den. - DISSEL, Anita van, Maurits EBBEN; Karwan FATAH-BLACK. (Red.). Reizen door het maritieme verleden van Nederland. Opstellen aangeboden aan Henk J. den Heijer bij zijn afscheid als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zutphen, Walburg, 2015. Pictorial boards. With plates. 352 pp. Contributions by Marc van Alphen, Jaap R. Bruijn, Karel Davids, Joost Schokkenbroek, Ruud Paesie, Piet Emmer, Gert Oostindie, Leonard Blussé, Femme Gaastra, etc. [Boeknr.: 33798 ]

€ 35,00

HENDERSON, James. Sent forth a dove. Discovery of the Duyfken. (Nedlands, University of Western Australia Press, 1999). Wrappers. With many illustrations (some in colours). XIV,218 pp. - Tells the story of the VOC-ship Duyfken and the first contact in 1606 with Australia, and its modern day reconstruction. [Boeknr.: 30934 ]

€ 35,00

HENIGER, Johannes. Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) and Hortus Malabaricus. A contribution to the history of Dutch colonial botany. Rotterdam, A.A. Balkema, 1986. Folio. Boards, with dust-jacket. With 85 illustrations. XVI,295 pp. The author, commander of Malabar (now Kerala in India) in the service of the VOC, published in 1678-1693 the Hortus Indicus Malabaricus. The life and work of Van Reede form a fascinating chapter in Dutch colonial botany. [Boeknr.: 6292 ]

€ 45,00

HENIGER, Johannes. Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) and Hortus Malabaricus. A contribution to the history of Dutch colonial botany. Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) en de Hortus Malabaricus. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlanse koloniale botanie. Rotterdam, A.A. Balkema, 1986. Folio. Wrappers. With 85 illustrations. XVI,295 pp. Thesis. - The author, commander of Malabar (now Kerala in India) in the service of the VOC, published in 1678-1693 the Hortus Indicus Malabaricus. The life and work of Van Reede form a fascinating chapter in Dutch colonial botany. [Boeknr.: 27355 ]

€ 45,00

HESSELINK, Reinier Herman. De gevangenen uit Nambu. Een waar geschiedverhaal over de VOC in Japan (1643). Nederlandse vertaling en bewerking J. Meerman en R.H. Hesselink. Zutphen, Walburg Pers, 2001. Wrappers. With many illustrations (some in colours). 256 pp. [Boeknr.: 22488 ]

€ 18,00

HESSELINK, Reinier Herman. Twee spiegels op Cambang. Een portret van de Japanners in de negentiende eeuw naar Nederlandse ooggetuigenverslagen. Utrecht, 1984. Wrappers. With illustrations. 148 pp. [Boeknr.: 22962 ]

€ 18,00

HESSELSZ. DE VLAMINGH, Willem. De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Uitgegeven door G.G. Schilder. Inleiding, journaal en bijlagen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1976. 2 volumes. Cloth. With 12 maps and plates. VIII,322 pp. Linschoten Vereeniging LXXVIII-LXXIX. - This is the last voyage of exploration ordered by the VOC. Dealing with the findings on the west coast of Australia. [Boeknr.: 3745 ]

€ 45,00

HEUKEN, Adolf. Historical sites of Jacatra. (Jakarta), Cipta Loka Caraka, 1982. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 225 pp. [Boeknr.: 3703 ]

€ 30,00

HEUVEL, Danielle van den. 'Bij uijtlandigheijt van haar man'. Echtgenotes van VOC-zeelieden, aangemonsterd voor de kamer Enkhuizen (1700-1750). Amsterdam, Aksant, 2005. Wrappers. With illustrations. 116 pp. [Boeknr.: 28751 ]

€ 18,00

HEUVEL, Jacobus van den. In the king's trail. An 18th century Dutch journey to the Buddaha's footprint. Theodorus Jacobus van den Heuvel's account of his voyage to Phra Phutthabat in 1737. Edited by Remco Raben and Dhiravat na Pombejra. Bangkok, The Royal Netherlands Embassy, 1997. 4to. Boards, with dust-jacket. With many coloured illustrations. 91 pp. - Limited edition. [Boeknr.: 21808 ]

€ 30,00

HEYDEN, Frans Jansz. van der. Vervarelyke schip-breuk van 't Oost-Indische jacht Terschelling onder het landt van Bengale; verhalende desselfs verongelukken, en den gruwelijken hongers-noot van 32 schip-breukelingen op zeker onbewoont eilant.. als ook hoe sy van het selve eilant in Bengale landen.. Uitgegeven en van prenten, aanteekeningen en een inleiding voorzien door C.E. Warnsinck-Delprat. Voorwoord van W. Voorbeijtel Cannenburg. Utrecht, W. de Haan, 1944. Half leather (rebacked). With plates and maps. 137 pp. Limited edition. - The Dutch ship Terschelling was wrecked off the coast of Bengal in 1661. [Boeknr.: 6290 ]

€ 35,00

HEYDEN, Frans Jansz. van der. Vervarelyke schip-breuk van't Oost-Indisch jacht Ter Schelling, onder het landt van Bengale; verhalende desselfs verongelukken, en den gruwelijken hongers-noot van 32 schip-breukelingen op zeker onbewoont eilant, daer sy van't wrak met een vlot aenquamen. Als ook hoe sy van het selve eilant in Bengale landen/ en voorts in't velt-leger van den Grooten Mogol, tot in't koningrijk van Assam landewaerts opgevoert zijn. Benevens een bondige beschrijving der koningrijken van Arrakan, Bengale, Martavan, Tanassery, etc. .. 2e druck seer vermeerdert door Willem Kunst, welke het selvige alles mede bygewoont heeft. Amsterdam, Jacob Meuss & Johannes van Someren, 1675.4to. Modern half vellum, marbled boards. With fine engraved frontispiece and 12 engraved / etched plates, 7 signed by D. Bosboom. (8),96 Second and best Dutch edition, with 4 new plates; first edition published the same year. - Shipwreck on a desert island, hunger, and cannibalism are the themes in this journal kept by Franz Janszoon van der Heiden, a member of the crew. The ship left Batavia (Jakarta) under captain Jacob Jansz. Stroom in 1661 and wrecked on a sandbank off the shore of Bengal and finally reached mainland Bengal where they were conscripted into the Mogul army to fight against the kingdom of Assam. The gruesome massacre of captives by the Nabob is described and followed by accounts of the kingdoms of Arrakan, Martabab, Tanassery, Bengala and Patan along the coast of the Bay of Bengal from modern Bangladesh to Burma.One of the most well-known Dutch books of a disastrous voyage by the Dutch East India Company (VOC). - Some wormholes in blank margins, age-browned, few stains, otherwise fine.Landwehr, VOC, 422; Tiele 462; Cat. NHSM I, p.188; Huntress 23 C; Lach, Asia in the making of Europe III, p.496. [Boeknr.: 28781 ]

€ 1850,00

HEYDEN, Frans Jansz. van der. Vervarelyke schip-breuk van't Oost-Indisch jacht Ter Schelling, onder het landt van Bengale; verhalende desselfs ongelucken, en den gruwelyken hongersnood van 32 schip-breukelingen op zeker onbewoont eiland, daer zy van't wrak met een vlot aanquamen. Hoe sy van het selve eiland in Bengale landen, en voorts in't veld-leger van den Grooten Mogol, tot in't koningryck van Assam landewaerts opgevoert zijn. Beneffens een bondige beschryving der koningrijken van Arrakan, Bengale, Martavan, Tanassery. 4e druk. Harderwijk, Dirk en Jan Rampen, 1707.4to. Old half cloth. With large woodcut vignette on title-page and 18 woodcuts in the text. 96 pp. First edition was published in Amsterdam in 1648; with bookplate of J. Verheus. - Shipwreck on a desert island, hunger, and cannibalism are the themes in this journal kept by Franz Janszoon van der Heiden, a member of the crew. The ship left Batavia (Jakarta) under captain Jacob Jansz. Stroom in 1661 and wrecked on a sandbank off the shore of Bengal and finally reached mainland Bengal where they were conscripted into the Mogul army to fight against the kingdom of Assam. The gruesome massacre of captives by the Nabob is described and followed by accounts of the kingdoms of Arrakan, Martabab, Tanassery, Bengala and Patan along the coast of the Bay of Bengal from modern Bangladesh to Burma.One of the most well-known Dutch books of a disastrous voyage by the Dutch East India Company (VOC). - Fine.Landwehr, VOC, 422; Tiele 462; Cat. NHSM I, p.188; Huntress 23 C; Lach, Asia in the making of Europe III, p.496. [Boeknr.: 34749 ]

€ 1750,00

HOADLEY, Mason C. Towards a feudal mode of production. West Java, 1680-1800. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 1994. Wrappers. X,241 pp. [Boeknr.: 34289 ]

€ 30,00

HOFFMANN, Johann Christian. Reise nach dem Kaplande, nach Mauritius und nach Java 1671-1676. Neu herausgegeben nach der zu Cassel im Verlag von Johann Friederich Hertzog im Jahre 1680 erschienenen Original-Ausgabe. - Johann SCHREYER. Reise nach dem Kaplande und Beschreibung der Hottentotten 1669-1677. Neu herausgegeben nach der zu Leipzig im Verlag von Johann Christian Wohlfart, 1681. Haag, Martinus Nijhoff, 1931. Pictorial wrappers. XIII,104,68 pp. - (Reisebeschreibungen von Deutschen Beamten und Kriegsleuten VII). [Boeknr.: 35145 ]

€ 35,00

HOGENDORP, Dirk van. Verzameling van stukken rakende de zaak van Dirk van Hoogendorp, opper-koopman in dienst der Oost-Indische Compagnie, en gezaghebber over Java's Oosthoek. Den Haag, 1801.Folio. Boards. (6),126,58 pp. Privately printed. - Dirk van Hogendorp (1761-1822), the most adventurous descendant of the famous Van Hogendorp family, was a VOC servant who wanted to break the monopoly of the Company. He came into conflict with conservative opponents who were at the same time his superiors. S.C. Nederburgh had him arrested and incarcerated, charging him, among other things, with fraud. Van Hogendorp managed to escape by way of Bencoolen, Sumatra (1798) and was safely repatriated in the Netherlands where he drew attention to himself in a long series of writings. He finally won his case. - This is a collection of 22 pieces written by Dirk van Hogendorp or letters directed to him. - Scarce.Landwehr, VOC, 1042; Cat. KITLV p.65; Cat. NHSM I, p.509. [Boeknr.: 10193 ]

€ 650,00

HOGENDORP, Gijsbert Karel van. Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie. Amsterdam, Wed. J. Doll, 1802.Wrappers. 37,(4) pp. First edition. - The first of three letters by Van Hogendorp (1762-1834) on the affairs of the bankrupted Dutch East India Company (VOC). One succeeding part was issued the same year and another in 1803.Landwehr, VOC, 1670; Cat. NHSM I, p.509; Cat. KITLV p.67. [Boeknr.: 10052 ]

€ 195,00

HOGENDORP, Gijsbert Karel van. Tweede vervolg op de Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie, handelende over een stelsel van bestuur en handel voor Nederlands-Indie. Amsterdam, Wed. J. Doll, 1803.Wrappers. (55) pp. First edition. - The third of three letters by Van Hogendorp (1762-1834) on the affairs of the bankrupted Dutch East India Company (VOC). The first and second parts were issued in 1802. - (Title-page stained).Landwehr, VOC, 1670; Cat. NHSM I, p.509; Cat. KITLV p.67. [Boeknr.: 32221 ]

€ 195,00

HOND, Jan de & Menno FITSKI. A narrow bridge. Japan and the Netherlands from 1600 Amsterdam, Rijksmuseum & Nijmegen, Vantilt, 2016. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 200 pp. [Boeknr.: 33972 ]

€ 25,00

HOND, Jan de & Menno FITSKI. De smalle brug. Japan en Nederland sinds 1600 Amsterdam, Rijksmuseum & Nijmegen, Vantilt, 2016. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 210 pp. [Boeknr.: 33971 ]

€ 25,00

HONDIUS, Jodocus. Klare besgryving van Cabo de Bona Esperança; med de by-gelegen kust naar Angola toe. Faksimilee .. uitgegee, 1652. Met vertaling in Engels deur L.C. van Oordt en van 'n inleiding en aantekeninge voorsien deur P. Serton. Kaapstad, Komitee vir Boekuitstalling Van Riebeeck-Fees, 1952. Half cloth. With folding map and 3 folding plates. XV,33,37 pp. A fine facsimile of the pamphlet by Hondius: A clear description of the Cape of Good Hope, 1652. With translation and an introduction. [Boeknr.: 35127 ]

€ 30,00

L'HONORÉ NABER, S.P. (Hrsg.). Reisebeschreibungen von Deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der Niederländischen West- und Ost-Indischen Kompagnien 1602-1797. Haag, Martinus Nijhoff, 1930-32. 13 volumes. Original half cloth. With plates. Voyages ordered by the VOC and the WIC undertaken by German sailors: J.G. Aldenburgk (Brasil 1623-1626), J. Verken (the Moluccas 1607-1612), J.J. Merklein (Java, China, Japan 1644-1653), J. von der Behr (Java, Persia, Ceylon 1641-1650), J.J. Saar (Java, Banda, Ceylon, Persia 1644-1660), J.S. Wurffbain (the Moluccas, India 1632-1646), E. Hesse (Sumatra 1680-1683), etc. - A fine set. [Boeknr.: 240 ]

€ 450,00

HOOGENBERK, Hendrik. De rechtsvoorschriften voor de vaart op Oost-Indië 1595-1620. Utrecht, Kemink en Zoon, 1940. Wrappers (spine sl. dam.). With facsimiles. (12),307 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 6159 ]

€ 45,00

HOOGHLY. Aanwysing der voornaamste wooningen, poorten, thuynen, tanken, enz. op Hoegly A 1721. (Dordrecht, Amsterdam, Joannes van Braam, Gerard onder de Linden, 1724).Engraved plan of the trading post of the Dutch East India Company (VOC) in Hooghly in Bengal, with ships in the foreground and legend with names of the buildings, gardens, etc. Ca. 28 x 36,5 cm. From: François Valentijn. Oud en Nieuw Oost-Indiën. - Among other European powers that came to Hooghly were the Portuguese, the Danish, the British, the French, the Belgians and the Germans. Dutch traders centred their activities in the town Chuchura which is south of Hooghly. Chandannagar became the base of the French and the city remained under their control from 1816 to 1950. Similarly, the Danish establishment in settlement in Serampore (1755). All these towns are on the west bank of the Hooghly River and served as ports. Among these European countries, the British ultimately became most powerful. Landwehr, VOC, 467. [Boeknr.: 13950 ]

€ 150,00

HOOGSTRAATEN, M.G. Nederlanders in Nederlands-Indië. Een schets van de Nederlandse koloniale aanwezigheid in Zuid00st-Azië tussen 1596 en 1950. Zutphen, Thieme, 1986. Wrappers. With illustrations. 119 pp. [Boeknr.: 34892 ]

€ 15,00

HOORN, Ioan van. Joan van Hoorn. Gouverneur generaal van Nederlands Indiën Dordrecht, Amsterdam, Joannes van Braam, Gerard onder de Linden, 1725Engraved portrait after M. Balen by Dirk Jongman. Ca. 29 x 17,5 cm. From: François Valentijn. Oud en Nieuw Oost-Indiën. - Joan van Hoorn (1653-1711) was Governor-General of the Dutch East Indies from 1704 until 1709.Landwehr, VOC, 467, 4a; Muller, Portretten, 2558. [Boeknr.: 35174 ]

€ 55,00

HOORN, Jan Ambrosois. Verdrinken zonder water. De memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778. Bezorgd en ingeleid door Perry Moree en Piet van Sterkenburg. Zutphen, 2014. Cloth, with dust-jacket. With coloured illustrations. 256 pp. Linschoten Vereeniging CXIII. - Annotated edition of: Mijne lotgevallen ter zee, en bedrijven op Batavia, in dienst der (voormalige) O.I. Compagnie. Groningen, W. van Boekeren, 1819. [Boeknr.: 33626 ]

€ 35,00

HORST, A.J. van der. 'Met geen drooge oogen om tesien'. De ondergang van het VOC-retourschip 'T Vliegend Hart in 1735. Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 1991. Folio. Wrappers. With many illustrations. 80 pp. On 3 February 1735 the VOC-ship 't Vliegend Hart wrecked on her outward voyage to the Dutch East Indies off the coast in Zeeland. [Boeknr.: 10439 ]

€ 18,00

HORST, A.J. van der. Roemloos vergaen. Compendium van verloren gegane schepen 1500-1800. Oost-Indische Compagnie, West-Indische Compagnie, Groenlandse Compagnie, Kaapvaart, marine, koopvaardij, walvisvaart en visserij. Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 2011. Wrappers. 351 pp. Compendium of Dutch shipwrecks in the East- and West-Indies and the polar regions. [Boeknr.: 32798 ]

€ 18,00

HOUBEN, Vincent J.H. Kraton and kumpeni. Surakarta and Yogyakarta 1830-1870. Leiden, KITLV, 1994. Wrappers. With illustrations. VI,396 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 3286 ]

€ 30,00

HOUTMAN, Cornelis de. Om de zuid. De eerste schipvaart naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem Lodewycksz. Vertaling, inleiding en annotatie Vibeke Roeper en Diederik Wildeman. (Nijmegen, SUN,1997). Wrappers. With illustrations. 247 pp. Cornelis de Houtman (2 April 1565 - 1 September 1599), brother of Frederick de Houtman, was a Dutch explorer who discovered a new sea route from Europe to Indonesia and managed to begin the Dutch spice trade. At the time, the Portuguese Empire held a monopoly on the spice trade, and the voyage was a symbolic victory for the Dutch, even though the voyage itself was a disaster. Houtman was also a spy, having worked against the Portuguese by bringing back to the Netherlands privileged nautical information obtained during his stay in Portugal. [Boeknr.: 14560 ]

€ 18,00

HOUTMAN, Frederick de. Le 'spraeck ende woord-boek' de Frederick de Houtman. Première méthode de malais parlé (fin du XVIe s.). Présenté par Denys Lombard avec la collaboration de Winarsih Arifin et Minnie Wibisono. Paris, École française d'Extrême-Orient, 1970. 8vo. Wrappers. 263 pp. [Boeknr.: 30362 ]

€ 75,00

HOVE, H.J. van. Hollanders in Korea. (Utrecht, Het Spectrum, 1989). Wrappers. With illustrations. 162 pp. [Boeknr.: 8894 ]

€ 15,00

HOVING, A. & C. EMKE. De schepen van Abel Tasman. Met een inleiding van Pieter Sigmond. Hilversum, Verloren, 2000. With many illustrations. 144 pp. [Boeknr.: 17193 ]

€ 25,00

HOVING, Ab & Cor EMKE. The ships of Abel Tasman. With an introduction by Peter Sigmond. Hilversum, Verloren, 2000. 4to. Wrappers. With cd-rom and many illustrations and folding plans. 144 pp. [Boeknr.: 10203 ]

€ 60,00

HOVY, Lodewijk. Ceylonees plakkaatboek. Plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon 1638-1796. Hilversum, Verloren, 1991. 2 volumes. Cloth. CXLVIII,1014 pp. [Boeknr.: 8055 ]

€ 95,00

HUIGEN, Siegfried. De weg naar Monomotapa. Nederlandstalige representaties van geografische, historische en sociale werkelijkheden in Zuid-Afrika. Amsterdam, University Press, (1996). Wrappers. With illustrations. 217 pp. [Boeknr.: 25876 ]

€ 25,00

HULLU, J. de. De instelling van de commissie voor den handel der Oost-Indische Compagnie op China in 1756. ('s Gravenhage, 1923). Boards. (22) pp. - (Offprint B.K.I.). [Boeknr.: 22545 ]

€ 15,00

HULLU, J. de. Over den Chinaschen handel der Oost-Indische Compagnie in de eerste dertig jaar van de 18e eeuw. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. Wrappers. 152 pp. - (Offprint Tijdschrift Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië). [Boeknr.: 34962 ]

€ 45,00

HULLU, J. de. Op de schepen der Oost-Indische Compagnie. Vijf artikelen.. ingeleid, bewerkt en voorzien van een studie over de werkgelegenheid bij de VOC (door) J.R. Bruyn en J. Lucassen. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1980. Wrappers. With plates. 174 pp. - (Hist. Studies). [Boeknr.: 11649 ]

€ 30,00

HUNDT, Michael. 'Woraus nichts geworden'. Brandenburg-Preussens Handel mit Persien (1668-1720). (Hamburg, Abera Verlag Meyer & Co, 1997). Wrappers. 58 pp. - (Übersee. Kleine Beiträge zur europäischen Überseegeschichte). [Boeknr.: 34310 ]

€ 18,00

HUSSIN, Nordin. Melaka and Penang 1780-1830: A study of two port towns in the Straits of Melaka. (No pl., 2001). Wrappers. With illustrations. XII,508 pp. Thesis. - Trade and society in the Straits Of Melaka: Dutch Melaka and English Penang. [Boeknr.: 28648 ]

€ 45,00

HUYGENS, Lodewijck. Lodewijck Huygens' Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660-1661. Vertaald, ingeleid en geannoteerd door M. Ebben. Zutphen, Walburg Pers, 2005. Cloth, with dust-jacket. With illustrations. 384 pp. Linschoten-Vereeniging CIII. - Lodewijck Huygens, son of the poet Constantijn Huygens, made the first official trip to Spain after the eighty years war. His diary is an important contribution to the knowledge of the Dutch diplomacy in the 17th century. [Boeknr.: 28941 ]

€ 25,00

IDENBURG, P.J. The Cape of Good Hope at the turn of the eighteenth century. Leiden, Universitaire Pers, 1963. Cloth, with dust-jacket. With portrait and 1 folding plate. 134 pp. [Boeknr.: 3948 ]

€ 25,00

IDENBURG, P.J. De Kaap de Goede Hoop gedurende de laatste jaren van het Nederlandsch bewind. Leiden, Burgersdijk & Niermans, 1946. Half cloth, with dust-jacket. With portrait and 3 folding plates. 112 pp. [Boeknr.: 6478 ]

€ 25,00

IJZERMAN, Jan Willem. Over de belegering van het fort Jacatra (22 dec. 1618 - 1 febr. 1619). (Met:) Bijlage. 's Gravenhage, 1917. Half cloth. (121) pp. - (Offprint B.K.I.). [Boeknr.: 3604 ]

€ 30,00

IJZERMAN, Jan Willem. Hollandsche prenten als handelsartikel te Patani in 1602. ('s Gravenhage, 1925). Wrappers. With map and 2 plates. 26 pp. - (Offprint B.K.I.). [Boeknr.: 16964 ]

€ 15,00

IMBAULT-HUART, C. L'ile Formose. Histoire et description. Précédé d'une introduction bibliographique par H. Cordier. Paris, 1893. Reprint. Taipei, (1995). Cloth, with dust-jacket. With maps, illustrations and plates. LXXXIV,323 pp. - Chapters 2-4 are dealing with the Dutch in Formosa. [Boeknr.: 29115 ]

€ 55,00

IMHOFF, Gustaaf Willem van. Gouverneur Van Imhoff op dienstreis in 1739 naar Cochin, Travancore en Tuticorin, en terug over Jaffna en Mannar naar Colombo (zondag 25 januari tot zaterdag 18 april). Bezorgd door Lodewijk Wagenaar, Anke Galjaard, Marianne Nierop en Marleen Speelman. Zutphen, Walburg Pers, 2007. Cloth, with dust-jacket. With illustrations. 352 pp. Linschoten-Vereeniging CVI. - Van Imhoff (1705-1750) made, together with Stein van Gollenesse (1691-1755), an official journey for the VOC, to India and Ceylon. An eye-witness account. [Boeknr.: 30592 ]

€ 30,00

INDIA. Een kort begrijp der heydenen religie, op de kust Kormandel, door een haeres Bramenees, (compagnijs-tolck sijnde) aen de heer gouverneur Arnoldus Heussen overghegheven, ende in onse spraecke overgeset, sijnde van woort tot woort, als volght. Delff (= Delft), Michiel Stael, 1651.4to. (8) pp. Original edition. - A short notice of heathenism on the Coromandel coast in India by a local interpreter of the Dutch East India Company (VOC) translated for governor Arnoldus Heussen. This account was added to the French edition of Abraham Rogerius, La porte ouverte, Amsterdam, 1670. First published in Dutch in Amsterdam, 1651. This is the earliest European account of Hinduism in Southern India. - Rare.Not in Knuttel; Landwehr, VOC, 652. [Boeknr.: 33583 ]

€ 850,00

INDISCHE LETTEREN. Themanummer Zuid-Afrika in Compagniestijd. (No pl.), 2003. Wrappers. With illustrations. [Boeknr.: 34942 ]

€ 15,00

JAARSVELD, F.A. van. Van Van Riebeeck tot Verwoerd 1652-1966. 'n Inleiding tot die geskiedenis van die Republiek van Suid-Afrika. Joahnnesburg, Voortrekkers, 1971. Boards, with dust-jacket. With maps. (12),470 pp. [Boeknr.: 35091 ]

€ 40,00

JACOB, Hugo Karel s'. De Nederlanders in Kerala, 1663-1701. De memoires en instructies betreffende het commandement Malabar en de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1976. Cloth. XC,437 pp. - (R.G.P.). [Boeknr.: 6295 ]

€ 40,00

JACOBS, E.M. De Vereenigde Oost-Indische Compagnie. (Zeist, 1997). Cloth, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 208 pp. [Boeknr.: 30591 ]

€ 25,00

JACOBS, Els M. In pursuit of pepper and tea. The story of the Dutch East India Company. Amsterdam, Netherlands Maritime Museum, 1991. 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 96 pp. [Boeknr.: 8969 ]

€ 18,00

JACOBS, Els M. Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw. Zutphen, Walburg Pers, 2000. 4to. Boards, with dust-jacket. With numerous illustrations (several in colours). 304 pp. [Boeknr.: 21124 ]

€ 25,00

JACOBS, Els M. Varen om peper en thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie. (Amsterdam, Nederlands Scheepvaart Museum, 1991). 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 96 pp. [Boeknr.: 8654 ]

€ 15,00

JAKARTA. THE JAKARTA EXPLORER. Cultural tours in and around the city. (3rd edition). (Jakarta, Indonesian Heritage Society, 2001). Boards. With many photographic illustrations (several in colours). XXII,345 pp. [Boeknr.: 28738 ]

€ 35,00

JANSEN, Derk. Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816. (Westervoort), Van Gruting, (2001). Boards. With illustrations. 255 pp. Biography of Van Alphen during his stay in Indonesia, including his logbook 1808-1809 (Batavia, the Cape, Baltimore, Europe). [Boeknr.: 23046 ]

€ 20,00

JAPAN. DE HISTORISCHE BETREKKINGEN TUSSEN NEDERLAND EN JAPAN. (No pl., ca. 1950). Wrappers. With illustrations. 12 pp. [Boeknr.: 7205 ]

€ 10,00

JAPAN. FOUR CENTURIES OF DUTCH-JAPANESE TRADE. Amsterdam, ABN-AMRO Bank, (ca. 1980). Oblong 8vo. Wrappers. With illustrations. (20) pp. [Boeknr.: 31871 ]

€ 10,00

JAPAN. HATO BANRI O KOETE (ACROSS THE OCEAN). Special exhibition in celebration of the 380th anniversary of friendly relations between the Netherlands and Japan. Osaka, 1989. 4to. Wrappers. With many coloured illustrations.168,(4) pp. - English and Japanese text. [Boeknr.: 30715 ]

€ 45,00

JAPAN. HERINNERINGEN AAN JAPAN 1850-1870. Foto's en fotoalbums in Nederlands bezit. Samengesteld door het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden. (Met inleidingen van W.G.J. Remmelink, H.J. Moeshart en E.M. Jacobs). 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1987. 4to. Wrappers. With many photographic plates. 234 pp. [Boeknr.: 4682 ]

€ 25,00

JAPAN. 350 JAAR NEDERLAND-JAPAN. (Catalogus). Rotterdam, Maritiem Museum 'Prins Hendrik', 1960. Wrappers. With illustrations. 68 pp. [Boeknr.: 6340 ]

€ 18,00

JAPAN. JAPAN UND EUROPA 1543-1929. Eine Ausstellung der 43. Berliner Festwochen im Martin-Gropius-Bau. Herausgegeben von Doris Croissant, Lothar Lederrose unter Mitwirkung von Hendrik Budde, Gedeon Sievernich. Berlin, Argon, 1993. 4to. Boards, with dust-jacket. With numerous coloured illustrations. 621 pp. [Boeknr.: 7055 ]

€ 45,00

JAPAN. LE JAPON ET LA FRANCE. IMAGES D'UNE DÉCOUVERTE. (Paris, Publications Orientalisted de France, 1974). 4to. Wrappers.With many illustrations and plates (several in colours). 158 pp. [Boeknr.: 31866 ]

€ 40,00

JEFFREYS, M.K. S.D. NAUDÉ, P.J. VENTER. (Ed.). Kaapse argiefstukke, Kaapse plakkaatboek (1652-1795). Kaapstad, Cape Times Limited, 1944-1949. 4 volumes. Original red cloth (vol. I stained). XXIV,382; XII,252; XII,199; XI,281 pp. With autograph dedication by C. Beyers, senior archivist, to C.R. Swart, minister of justice in South Africa. Afrikaans and Dutch text. - Rare complete set. [Boeknr.: 35031 ]

€ 375,00

JONG VAN RODENBURGH, Cornelis de. 'Weest wel met alle menschen' De 'Kaapse brieven' van Cornelius de Jong van Rodenburgh (1762-1838). Verzorgd door Carla van Balen en Dick de Mildt. Hilversum, Verloren, 2012. Wrappers. With 14 illustrations. 640 pp. [Boeknr.: 32768 ]

€ 40,00

JONG, J.J.P. de. De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in Azië en de Indonesische archipel 1595-1950. (1e druk). Den Haag, SDU, (1998). Cloth, with dust-jacket. With illustrations. 715 pp. [Boeknr.: 21693 ]

€ 25,00

JONGE, B.C. de. Herinneringen van Jhr.Mr. B.C. de Jonge (G.G. 1931-1936). Met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door S.L. van der Wal. Utrecht, Historisch Genootschap, 1968. Wrappers. With plates. XVII,496 pp. Bonifacius Cornelis de Jonge (22 January 1875 - 24 June 1954) was a Dutch politician. He was the Governor-General of the Dutch East Indies in 1931-1936. [Boeknr.: 4411 ]

€ 20,00

JONGE, Jan Karel Jakob de. De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1862-1909. 18 volumes. Original wrappers (some spines sl. damaged or rebacked, preserving the original wrappers). Volume I-III: De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië 1595-1610. Volume IV-XIII: De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java, 1612-1764. Added: J.K.J. Jonge & M.I. van Deventer. Supplement op het 13e deel: Documenten omtrent Herman Willem Daendels, edited by L.W.G. de Roo. 's Gravenhage, 1909. 2 volumes. And an other supplementary volume: M.L. van Deventer. Het Nederlandsch gezag over Java en onderhoorigheden sedert 1811. Deel I. (All published). 's Gravenhage, 1891. And: J. Meinsma. Register op deel I-VII ('s Gravenhage, 1875) & J.W.G. Haarst. Alphabetisch register ('s Gravenhage, 1888). - Rare complete set of the most important primary sources on the history of the East India Comapany (VOC) taken from the Company's rich archives. [Boeknr.: 34326 ]

€ 1250,00

JONGE, Jan Karel Jakob de. De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. Deel VI. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, Amsterdam, Frederik Muller, 1877. Original printed wrappers (spine sl. dam.). CI,447 pp. - (De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie, deel IX). [Boeknr.: 34340 ]

€ 45,00

JONGENS, E. Het Nederlands-Ceylonese erfgoed. Vierhonderd jaar betrekkingen tussen Nederland en Ceylon/Sri Lanka. (Den Haag, Stichting Nederland-Sri Lanka, 2002). Wrappers. With illustrations (several in colours). 64 pp. [Boeknr.: 25616 ]

€ 15,00

JONGENS, E. De Nederlandse erfenis in Ceylon. Den Haag, Stichting Nederland-Sri Lanka, 1980. Oblong 8vo. Wrappers. With illustrations. 28 pp. [Boeknr.: 28318 ]

€ 15,00

JÖRG, C.J.A. Porcelain and the Dutch China trade. The Hague, Martinus Nijhoff, 1982. Folio. Cloth, with dust-jacket. With 90 illustrations. 372 pp. [Boeknr.: 6161 ]

€ 60,00

JÖRG, C.J.A. Wisselwerking (tussen Azië en Europa). Rede. Leiden, 1998. Wrappers. With illustrations. 32 pp. [Boeknr.: 32132 ]

€ 15,00

JÖRG, Christiaan J.A. The Geldermalsen. History and porcelain. Groningen, Kemper, 1986. 4to. Boards, with dust-jacket. With 106 coloured illustrations. 124 pp. Account of the shipwreck of the VOC ship Geldermalsen in the Lingga archipelago, Indonesia, which had sunk on her homeward voyage in 1752 and was recovered by Michael Hatcher in 1985 with 150.000 pieces of porcelain. [Boeknr.: 20358 ]

€ 25,00

JÖRG, Christiaan J.A. Poselein als handelswaar. De poseleinhandel als onderdeel van de Chinahandel van de V.O.C. 1729-1794. Groningen, Kemper, 1978. Wrappers. With 19 plates. VIII, 387 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 33701 ]

€ 65,00

JUNGIUS, Johan Huibert. Gedenkteken ter loflyker gedachtenisse van .. Nikolaes van Hoorn, in zyn weledelheits leeven drie en zestighjaerigen Raet en zeven maelen Burgermeester van Vlissingen; Bewinthebber der Oostindische Maetschappije ter kamer van Zeeland; Ambachts-Heere van Koudekerk, enz., enz., enz. Deezer werelt onttoogen op den eersten van Herfstmaent 1734 Out twee en tachtigh jaeren en acht maenden min eenen dagh. (No pl.), 1734. 4to. Wrappers. (12) pp. Necrology written on the occasion of the death of Nikolaes van Hoorn, mayor of Vlissingen (Flushing) and director of the Zeeland chamber of the East India Company. - (Small stain in blank margin). - Printed on heavy paper. - Rare.Not in Landwehr, VOC or Knuttel. [Boeknr.: 33427 ]

€ 295,00

KAEMPFER / VON SIEBOLD. Gedenkschrift Engelbert Kaempfer (1651-1716) (und) Philipp Franz von Siebold (1796-1866). Ergänzt durch eine Darstellung der deutschen Japanologie. Tokyo, Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiën, 1966. Half cloth. With plates. 314 pp. - German and Japanese text. [Boeknr.: 11804 ]

€ 95,00

KAEMPFER, Engelbert. Histoire naturelle, civile, ecclesiastique de l'empire du Japon: composée en Allemand .. et traduite en François sur la version Angloise de Jean-Gaspar Scheuchzer. Amsterdam, Herman Uitwerf, 1732.3 volumes. 12mo. 19th century calf, spines gilt, with black labels to spines. With title-pages printed in red and black, engraved frontispiece and 13 engraved folding maps and plates. LXX,(2),312; (2),379,(17); (6),416 pp. Second abridged French edition; original English edition published in London in 1727: The history of Japan. - The German botanist and physician Engelbert Kaempfer (1651-1716) was medical officer to the Dutch factory on Deshima. During his term of duty he joined the embassy of the Dutch East India Company (VOC) to Edo. In Japan he secured the good will of the authorities so completely that he was allowed to travel where and as he pleased. His work, beautifully illustrated, has long been recognized as the most authoritative account of that country published at that time when it was forbidden for Europeans to travel in Japan. - A fine copy of this classic work on Japan.Landwehr, VOC, 533; Cordier, B. J., col. 416-417; Alt-Japan-Kat. 716; Laures 601; Boucher de la Richarderie V, p.206; See for the Dutch edition Tiele 584; Cat. NHSM I, p.233; [Boeknr.: 31946 ]

€ 3250,00

KAIYO-MARU. Een in Dordrecht gebouwd negentiende eeuws Japans oorlogsschip. Dordrecht, Dordrechts Museum, 1979. 8vo. Wrappers. With illustrations. 48 pp. - With contributions by J. de Vries, Ph.M. Bosscher and P. Horsman. [Boeknr.: 31653 ]

€ 30,00

KALFF, S(amuel). Van 't oude Batavia. Rotterdam, B. van de Watering, 1903. Contemporary half cloth, spine lettered in gilt. 229 pp. From the contents: Van't oude Batavia. - W. van Haren en zijn Koloniale Boetzang. - Het Bataviaasch Museum. - Een verloren 'Buitencomtoir' der O.I. Compagnie. - etc. [Boeknr.: 21858 ]

€ 65,00

KALFF, S(amuel). De 'Loffelycke Compagnie' historisch overzicht der O.I.Compagnie. Amsterdam, H. Meulenhoff, 1916. 4to. Cloth. With many illustrations. 121 pp. [Boeknr.: 6163 ]

€ 18,00

KALFF, S(amuel). Japansche schetsen. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1895. Original pictorial wrappers. (8),234 pp. The Japanese stories were written during the author's trip through Japan and first published as articles in newspapers. - A fine copy. [Boeknr.: 31425 ]

€ 75,00

KAMER, H.N. Het VOC-retourschip. Een panorama van de 17de- en 18de-eeuwse Nederlandse scheepsbouw. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1995. 4to. Boards, with dust-jacket. With numerous illustrations (several in colours). 240 pp. Ample description of VOC vessels. [Boeknr.: 14984 ]

€ 95,00

KAMIBAYASHI, Yoshiyuki. Johannes de Rijke. De ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht. Vertaling en bewerking uit het Japans door Noriko de Vroomen en Pim de Vroomen. Zutphen, Walburg Pers, 1999. Boards, with dust-jacket. With many illustrations. 255 pp. Dutch engineer working in Japan just after the opening. [Boeknr.: 22736 ]

€ 25,00

KAN, J. van. De rechtsgeleerde boekenschat van Batavia ten tijde der Compagnie. Bandoeng, A.C. Nix & Co, 1935. Wrappers (dam.). 90 pp. - (V.B.G.). [Boeknr.: 3598 ]

€ 40,00

KAN, J. van. Compagniesbescheiden en aanverwante archivalia in Britsch-Indië en op Ceylon. Verslag van een onderzoek in 1929-1930 op last van Z.E. den Gouverneur-Generaal ingesteld. Batavia, G. Kolff & Co., 1931. 8vo. Wrappers. VI,253 pp. [Boeknr.: 15757 ]

€ 95,00

KAN, J. van. Uit de rechtsgeschiedenis der Compagnie. Deel I: Achttiende eeuw. Batavia, Drukkerij De Unie, 1930. Wrappers (spine sl. dam.). 221 pp. [Boeknr.: 34358 ]

€ 25,00

KEBLUSEK, Marika. Japansch Magazijn. Japanse kunst en cultuur in 19de-eeuws Den Haag. Leiden, Hotei, (2000). 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 95 pp. [Boeknr.: 31903 ]

€ 25,00

KEMP, P.H. van der. Oost-Indië's geldmiddelen, Japansche en Chineesche handel van 1817 op 1818. In- en uitvoerrechten, opium, zout, tolpoorten, kleinzegel, boschwezen, Decima, Canton. Naar oorspronkelijke stukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919. Wrappers (front wrapper missing). XLIII,(1),354 pp. [Boeknr.: 12598 ]

€ 65,00

KEMPEES, Jean Chrétien Jacques. De tocht van Overste van Daalen door de Gajo-, Alas en Bataklanden 8 februari tot 23 juli 1904. Amsterdam, J.C. Dalmeijer, (1905).Modern cloth. With 6 maps, and 29 photographic plates by H.M. Neeb. 265 pp. The official eye-witness report by lieutenant Kempees, aide-de-camp of Van Daalen during the famous, careful prepared, expedition to Aceh, Sumatra. The expedition was successfull and Kempees' book is known for its accurate information. The expedition was carried out with such ruthlessness that public and parliamentary opinion turned against military policy in Aceh. (Cf. P. van 't Veer, De Atjeh-oorlog p. 267-269). Photographs were taken by Henricus Marinus Neeb (1870-1933) ,a Dutch military doctor during the later stages of the long lasting Aceh War. He photographed sights in the area beginning in 1904 including architecture, indigenous peoples, colonial buildings such rail infrastructure and buildings, topography, scenes of Dutch soldiers, and Acehnese killed in the conflict.Cat. NSHM I, p.521; KITLV I, p.707. [Boeknr.: 5604 ]

€ 175,00


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail