Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

VOC


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8
AALBERS, J. Rijcklof van Goens, commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie, en zijn arbeidsveld, 1653/54 (Ceylon) en 1657/58 (India). Groningen, J.B. Wolters, 1916. Cloth. With 3 folding facsimile maps and several plates. (16),221 pp. -(Stamp on title-page). [Boeknr.: 6254 ]

€ 25,00

ABEYASINGHE, Tikiri. Portuguese regiments on Sri Lanka. Colombo, Department of Nacional Archives, (ca. 1970). Wrappers. [Boeknr.: 34314 ]

€ 35,00

AKVELD, Leo & Els M. JACOBS. (Red.). De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal jubileumboek VOC 1602-2002. Uitgave in samenwerking met het Scheepvaartmuseum, Amsterdam, het Maritiem Museum, Rotterdam en het Rijksmuseum, Amsterdam. Bussum, Thoth, 2002. Boards, with dust-jacket. With 150 coloured illustrations. 192 pp. [Boeknr.: 24527 ]

€ 18,00

AKVELD, Leo M. Magnifiek maritiem. Voorwerpen uit het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' vertellen hun verhaal. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1992. 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 142 pp. [Boeknr.: 28310 ]

€ 18,00

ALDERS, L.W. Internationale rechtspraak tussen Indonesische rijken en de V.O.C. tot 1700. Nijmegen, Centrale Drukkerij N.V. Nijmegen, 1955. Wrappers. XI,142 pp. [Boeknr.: 4347 ]

€ 30,00

ALGRA, A. Het principaelste wit. De Kerke Christi te Batavia. Iets uit de geschiedenis 'van de eerste kerke en de gemeynte Jesu Christi der stadt Jacatra op Java Mayor in Asia'. Franeker, T. Wever, 1946. Cloth. With plates. 222 pp. History of the first Dutch reformed Church in Jakarta under the Dutch East India Company (VOC) rule. [Boeknr.: 1333 ]

€ 30,00

AMSTEL, Aad van. Barbaren, rebellen en mandarijnen. De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw. Amsterdam, Thoeris, 2011. Wrappers. With plates. 381 pp. - The VOC in China and Taiwan. [Boeknr.: 32782 ]

€ 25,00

ANDAYA, Leonard Y. The heritage of Arung Palakka. A history of South Sulawesi (Celebes) in the 17th century. The Hague, Martinus Nijhoff, 1981. Wrappers. With maps. XI,353 pp. V.K.I.. - Arung Palakka, (1634/35 - 1696) was a 17th-century Bugis prince and warrior. He supported the Dutch East India Company (VOC) in the Makassar War (1666-1669) against the Gowa Sultanate in his native South Sulawesi. After the defeat of Gowa, he became the King of Bone and South Sulawesi's most powerful man. [Boeknr.: 6398 ]

€ 65,00

ANDRADE, Tonio. Het laatste gezantschap. De Nederlandse missie van 1795 en de vergeten geschiedenis van de westerse betrekkingen met China. Amsterdam, Antwerpen, Querido, 2021. Wrappers. With illustrations. 478 pp. Account of the embassy of Isaac Titsingh en Andreas van Braam Houckgeest to the emperor of China Qianlong in 1795. [Boeknr.: 36501 ]

€ 30,00

ANDRADE, Tonio. De val van Formosa. Hoe een Chinese krijgsheer de VOC versloeg. Vertaald door Tristan Mostert. Franeker, Van Wijnen, 2015. Pictorial boards. With illustrations. 496 pp. Dutch translation of: Lost colony. The untold story of China's first great victory over the West. In the Sino-Dutch War, the Dutch met their match in a colorful Chinese warlord named Koxinga. Part samurai, part pirate, he led his generals to victory over the Dutch and captured one of their largest and richest colonies:Taiwan. [Boeknr.: 34021 ]

€ 35,00

ANTHONISZ, R.G. Report on the Dutch records in the Government Archives at Colombo. With appendices. Colombo, H.C. Cottle, 1907. Original printed wrappers with decorative border. With folding plate, folding plan of fort of Colombo in 1751 and 6 facsimiles. (6),138 pp. - Rare. [Boeknr.: 33455 ]

€ 95,00

ARASARATNAM, S. Baron Van Imhoff and Dutch policy in Ceylon 1736-1740. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1962. (16) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35895 ]

€ 15,00

ARASARATNAM, S. The Dutch East India Company and its Coromandel trade 1700-1740. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1967. Wrappers. (20) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35901 ]

€ 15,00

ARRESTO, Christlieb Georg Heinrich. De Oost-Indiën-vaarer. Tooneelspel in vier bedrijven. Naar het Hoogduitsch. 2e druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1805.Sm.8vo. Wrappers. With engraved title vignette by W.J. Strunck. (6),167,(1) pp. The East-Indiaman: A stage play in three acts. Six editions were published between 1803 and 1810 in German and English, first German edition: Der Indienfahrer. Schauspiel in vier Aufzügen. Hamburg, August Campe, 1803. First Dutch edition was published in Leeuwarden in 1804 by J.P. de Boij, widow of the translator Jan Willem Jacobus Steenbergen van Goor. - (First lvs stained). - Rare.Aken II, p.10; CBMNL 5809; Saalmink I, p.109. [Boeknr.: 35375 ]

€ 75,00

ASSOCIATION OF THE DUTCH & ENGLISH EAST INDIA COMPANY. Verbael van DIDERYCK BAS, ridder, burgemeester der stede Amsterdam, JACOB BOREEL, oudt burgemeester van de stadt Middelburgh in Zeelandt, ARENT JACOBSS. LODESTEYN, raedsheer ter admiraliteyt in Zeelandt ende inden Raedt van Vlaenderen, ALBERT FRANSSEN SOUNCK, oudburgemeester van de stadt Hoorn ende gedeputeerde inden Raedt van Staten der Vereenichde Nederlanden, ANDRIES RYCKAERTS, bewinthebbers vande Geoctroyeerde Oostindische Compaignie, ende mr. WILLEM BOREEL advocaet vande selve Compaignie, gedeputeerden vande .. Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden, opde conferentie in Engelandt gehouden tot vereeninge van beyde Nederlandtsche ende Engelsche Oostindische Compaignien, ende begonnen int laetste vant jaer 1618. Utrecht, 1856. Wrappers. 135 pp. Offprint Historisch Genootschap. - Text of the Anglo-Dutch transactions of 1618-1619 in order to unite the East-Indian Companies of both The Netherlands and England; this object failed. [Boeknr.: 29338 ]

€ 95,00

ATLAS. ATLAS VAN TROPISCH NEDERLAND. Uitgegeven door het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap in samenwerking met den Topografischen Dienst in Nederlandsch-Indië. (Batavia, Amsterdam), 1938.Large folio. Original green cloth with gilt lettering. With 31 double-page coloured maps, and register (17) pp. First edition. - Still the best and only scientific atlas of the Dutch East Indies and the Dutch territories of the Antilles and Suriname. 'For its time, an unparelleled atlas of a colonial empire, highly praised for its cartographic standard. The maps were drawn by the cartographers of the Topographical Survey at Batavia. In its final stage of preparation, the supervision was with Dr. A.J. Pannekoek' (Koeman VI, p.189). [Boeknr.: 4112 ]

€ 275,00

BABU, S. Commodity composition of the English trade on the Coromandal coast (1611-1652). New Delhi, 1991. Folio. Wrappers. 16 lvs. - (Paper Second International Symposium on Maritime Studies). [Boeknr.: 28698 ]

€ 18,00

BAKELS, Jet & Nico de JONGE. Indië ontdekt. Expedities en onderzoek in de Oost en de West. Leiden, KITLV, 2001. 4to. Pictorial boards. With many illustrations (several in colours). 56 pp. [Boeknr.: 21642 ]

€ 15,00

BALDAEUS, Philippus. Afgoderye der Oost-Indische heydenen. Opnieuw uitgegeven en van inleiding en aanteekeningen voorzien door A.J. de Jong. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff,1917. Wrappers (spine dam.; name cut from title-page). With 13 plates. LXXXV,236 pp. Philippus Baldaeus (1632-1672) was a Dutch Reformed missionary to Ceylon. [Boeknr.: 147 ]

€ 45,00

BALDAEUS, Philippus. Afgoderye der Oost-Indische heydenen. Opnieuw uitgegeven en van inleiding en aanteekeningen voorzien door A.J. de Jong. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff,1917. Cloth. With 13 plates. LXXXV,236 pp. Philippus Baldaeus (1632-1672) was a Dutch Reformed missionary to Ceylon. [Boeknr.: 32758 ]

€ 65,00

BALK, Louisa & Frans van DIJK. Inventaris van het archief van de Gouverneur-Generaal en Raden van Indië (Hoge Regering) 1612-1811. Jakarta, Arsip Nasional, 2002. 8vo. Wrappers. With illustrations. 203 pp. - 60 copies printed. [Boeknr.: 35645 ]

€ 65,00

BAREND-VAN HAEFTEN, M. & B. PAASMAN. (Red.). De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië. Bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagniestijd. Hilversum, Verloren, 2003. Wrappers. With illustrations. 192 pp. [Boeknr.: 24034 ]

€ 20,00

BAREND-VAN HAEFTEN, M. & E.S. van EYCK VAN HESLIN. (Red.). Op reis met de VOC. De openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel. Zutphen, Walburg Pers, 1996. Cloth, with dust-jacket. With illustrations. 179 pp. Linschoten-Vereeniging XCV. - Detailed journals of Johanna en Helena Swellengrebel (1751) and of Maria and Johanna Lammens (1736) describing how they spend the day reading, playing games and making music, which copious meals they are served, and what their impressions are of life at the Cape of Good Hope. [Boeknr.: 16049 ]

€ 25,00

BAREND-VAN HAEFTEN, M. Oost-Indië gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC. Zutphen, Walburg Pers, 1992. Wrappers. With frontispiece, and 17 illustrations. 278,(1) pp. Nicolaas de Graaff (1619-1688) made 16 voyages as ship's surgeon, 5 of them in the service of the VOC. [Boeknr.: 12178 ]

€ 35,00

BAREND-VAN HAEFTEN, Marijke & Hetty PLEKENPOL. Wouter Schouten. Dichter en VOC-chirurgijn. 36 gedichten bij de Oost-Indische voyagie. Zutphen, Walburg Pers, 2012. Boards, with dust-jacket. With illustations. 191 pp. 'Minder bekend is, dat Wouter Schouten ook dichter was. Bij elk hoofstuk van zijn Oost-Indische voyagie schreef hij een gedicht waarin hij reflecteert op de gebeurtenissen in zijn reisbeschrijving. Met deze uitgave verschijnen de gedichten van Schouten voor het eerst in druk'. [Boeknr.: 32834 ]

€ 30,00

BARR, Pat. Vreemde duivels. De Westerling in China en Japan sinds de zestiende eeuw. Leiden, A.W. Sijthoff, (1977). Wrappers. With many illustrations. 130 pp. [Boeknr.: 8237 ]

€ 15,00

BARREVELD, Dirk Jan. Tegen de Heeren van de VOC. Isaac le Maire en de ontdekking van Kaap Hoorn. Den Haag, SDU, (2002). Wrappers. With illustrations. IX,256 [Boeknr.: 25324 ]

€ 25,00

BARREVELD, Dirk Jan. De route om de west. De Liefde's tragiek en triomf op zoek naar specerijen. (Epe, Niesje Wolters van Bemmel, 2002). Wrappers. With maps and illustrations. 256 pp. Including the first Dutch voyage to Japan in 1600. [Boeknr.: 11063 ]

€ 20,00

BARTELS, M.H., E.H.P. CORDFUNKE, H. SARFATIJ. (Red.). Hollanders uit en thuis. Archeologie, geschiedenis en bouwhistorie gedurende de VOC-tijd in de Oost, de West en thuis. Cultuurhistorie van de Nederlandse expansie. Hilversum, Verloren, 2002. Wrappers. With illustrations. 190 pp. [Boeknr.: 25637 ]

€ 20,00

BASSETT, D.K. British trade and policy in Indonesia 1760-1772. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1964. Wrappers. (26) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35896 ]

€ 15,00

BASSETT, D.K. The surrender of Dutch Malacca, 1795. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961. Wrappers. (14 pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35900 ]

€ 15,00

BATAVIA. Die innere Aussicht des Castells in Batavia nebst der Schloss Kirche. - Vuë interieure du pallais de Batavie avec l'eglise du chateau. Augsburg, François Xavier Habermann, (ca. 1780).Contemporary handcoloured perspective view (vue d'optique or Guckkastenbild), with legend in German and French. Ca 29 x 40 cm. Collection des prospects. - Handsome view, after J.W. Heijdt, inside the castle depicting the parade-ground with on the left side the houses of the Raad van Indië and on the right side the castle-church, the house of the governor-general and the buildings of the government, in the background the sea with ships. - Fine.Feith 78c; Cat. 300-jarig bestaan van Batavia 208,3. [Boeknr.: 3942 ]

€ 350,00

BATAVIA. BATAVIA ALS HANDELS-, INDUSTRIE- EN WOONSTAD samengesteld in opdracht van de stadsgemeente Batavia. Batavia as a commercial, industrial and residential center written for the municipality of Batavia. Batavia, Amsterdam, G. Kolff & Co., (1937). 8vo. Cloth. With many plates and photographic illustrations. 303 pp. [Boeknr.: 7278 ]

€ 65,00

BATAVIA. Catalogus van de historische tentoonstelling ter gelegenheid der herdenking van het drie-honderd-jarig bestaan (van Batavia). Weltevreden, Albrecht & Co, 1919. Wrappers. With plates. 83 pp. Exhibition catalogue published on the occasion of the 300th anniversary of the town of Batavia. [Boeknr.: 34916 ]

€ 35,00

BATAVIA. Catalogus van de tentoonstelling ter herdenking van het 300-jarig bestaan van Batavia, gehouden in het Stedelijk Museum. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1919. Wrappers (spine dam.). VII,258 pp. A very important exhibition catalogue published on the occasion of the 300th anniversary of the town of Batavia. Listing together 1074 pieces with extensive bibliographic descriptions of paintings, prints and books relating to the history of Batavia. [Boeknr.: 11639 ]

€ 65,00

BATAVIA. Prospect von der Bastion Gelderland ausserhalb der Stadt Batavia, wie solche nach der Natur gege die aussern portugiesischen Kirche und dem blauen Berg zu gezeichnet worden von Johan Wolffgang Heyd. - Vuë de la Bastion de Gelderland .. Augsburg, François Xavier Habermann, (ca. 1780).Contemporary handcoloured perspective view (vue d'optique or Guckkastenbild), with legend in German and French. Ca. 29 x 40 cm. Collection des prospects. - Handsome view, after J.W. Heijdt, seen from the fortress Gelderland looking towards the Portuguese Church outside the city walls, the present Gereja Sion on Jl. Jaykarta, with the old belltower and the Jassenbridge. It is the oldest remaining VOC-church in Jakarta. - (Blank margins skilfully restored). - Fine.Feith 78f; Cat. 300-jarig bestaan van Batavia 208,6. [Boeknr.: 32265 ]

€ 350,00

BAX, D. & C. KOEMAN. Argitektoniese skoonheid in Kaapstad se kompanjiestuin 1777 - 1805. With a summary in English. Kaapstad, Tafelberg-Uitgewers, 1963. Oblong 8vo. Cloth, lettered in gilt. With 41 illustrations and plates. 112 pp. [Boeknr.: 35034 ]

€ 45,00

BAX, D. Het oudste Kaapse zilver 1669-1751. Met gegevens over zilveren voorwerpen verkregen in de 17de, 18de en 19de eeuw door die kerkelijke gemeenten en instellingen van Compagnie en burgerij welke reeds voor 1752 aan de Kaap bestonden. Summary in English. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1974. 8vo. Wrappers. With 28 photographic illustrations. 208 pp. - (VKA). [Boeknr.: 11583 ]

€ 35,00

BAX, D. n' Pastelportret deur Piter Willem Regnault, tekenaar en tuinier in Kaapstad, 1753-1765. Amsterdam, N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1969. Wrappers. With folding plate. 20 pp. - (KNAW). [Boeknr.: 6454 ]

€ 15,00

BEERS, Jan Kees & Cees BAKKER. Westfriezen naar de Oost. De Kamers der VOC te Hoorn en Enkhuizen en hun recruteringsgebied, 1700-1800. (Hoorn, Oud West-Frieland, 1990). Boards. With illustrations. 111 pp. [Boeknr.: 10237 ]

€ 18,00

BELT, Albert van den. Het VOC-bedrijf op Ceylon. Een voorname vestiging van de Oost-Indische Compagnie in de 18de eeuw. Zutphen, Walburg Pers, 2008. Boards. 304 pp. [Boeknr.: 30631 ]

€ 35,00

BENALI, Abdelkader & Herman OBDEIJN. Marokko door Nederlandse ogen 1605-2005. Verslag van een reis door de tijd. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2005. 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 256 pp. [Boeknr.: 29102 ]

€ 25,00

BERG, N(orbertus) P(etrus) van den. Uit de dagen der Compagnie. Geschiedkundige schetsen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1904. Original cloth, gilt lettering. 419 pp. Contains: Een smeekschrift van de Bataviasche burgerij (1648); Het tooneel te Batavia in vroegeren tijd; Een conflict tusschen de regeering en den Raad van Justitie des kasteels Batavia (1795); De Bataviasche decemberbeweging van 1795, etc. [Boeknr.: 4591 ]

€ 45,00

BES, L., J. GOMMANS, J., G. KRUIJTER. Dutch sources on South Asia c. 1600-1825. Volume I: Bibliography and archival guide to the National Archives at the Hague (The Netherlands). Manohar, 2001. Boards, with dust-jacket. With maps. 424 pp. Dutch sources on South Asia. - This volume deals with the holdings of the National Archives, It comprehensively covers a large array of sources in the Netherlands relating to more than two centuries of close Dutch contacts with the Indian subcontinent and Sri Lanka. [Boeknr.: 25247 ]

€ 30,00

BES, Lennart. Dutch sources on South Asia c. 1600-1825. Volume II: Archival guide to the Repositories in the Netherlands other than the National Archives (at the Hague, the Netherlands). Manohar, 2007. Boards, with dust-jacket. 508 pp. Dutch sources on South Asia. - 'It comprehensively covers a large array of sources in the Netherlands relating to more than two centuries of close Dutch contacts with the Indian subcontinent and Sri Lanka'. [Boeknr.: 29715 ]

€ 40,00

BESTEBREURTJE, Gert Jan. De wereld in vogelvlucht. Reizen en reisboeken door de eeuwen heen. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2013. Pictorial boards. With ca. 100 illustrations (several in colours). 236 pp. The world in a bird's-eye view. Travelling and travel-books through the ages. Including chapters on slavery and the slave trade. [Boeknr.: 33169 ]

€ 25,00

BETHLEHEM, J.& A.C. MEIJER. ( Red..). VOC en cultuur. Wetenschappelijke en culturele relaties tussen Europa en Azië ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie. Amsterdam, Schiphouwer en Brinkman, 1993. Cloth, with dust-jacket. With illustrations. VII,144 pp. [Boeknr.: 13827 ]

€ 25,00

BEUKERS, H., A.M. LUYENDIJK-ELSHOUT, M.E. van OPSTALL, and F. VOS. Red-haired medicine. Dutch-Japanese medical relations. Amsterdam, Rodopi, 1991. Wrappers. With plates. 114 pp. [Boeknr.: 2860 ]

€ 15,00

BEYERS, Coenraad. Die Kaapse patriotte 1779-1791. Kaapstad, Juta & Kie, (1929). Cloth. XVII,260 pp. [Boeknr.: 16714 ]

€ 35,00

BIEWENGA, Ad. De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730. Amsterdam, Prometheus & Bert Bakker, 1999. Wrappers. With illustrations. 346 pp. [Boeknr.: 21169 ]

€ 25,00

BIOVÈS, Achille. Les Anglais dans l'Inde. Warren Hastings (1772-1785). Paris, Albert Fontemoing, 1904. Original decorated wrappers, uncut. With portrait and folding map. V,372 pp. Warren Hastings (1732 - 1818), an English statesman, was the first Governor-General of Bengal from 1773 to 1785. He was accused of corruption and impeached in 1787, but after a long trial he was acquitted in 1795. [Boeknr.: 24670 ]

€ 35,00

BLOEMBERGEN, Marieke. ( Red.). Koloniale inspiratie. Frankrijk, Nederland, Indië en de wereldtentoonstellingen 1883-1931. Leiden, KITLV, 2004. Wrappers. With illustrations. 256 pp. The colonial ehibitions especially awoke an awareness of the artistic indigenous culture of the Dutch East Indies. This collection contains a selection from the versatile material on this subject, ranging from conference reports, photos, drawings and descriptions in catalogs, newspapers, illustrated weekly magazines, exhibition reports and commemorative books and personal impressions in diaries and letters. [Boeknr.: 27964 ]

€ 18,00

BLOMHOFF, Jan Cock. De hofreis naar de shogun van Japan. Naar een persoonlijk verslag .. bezorgd door F.R. Effert. Ingeleid en geannoteerd door Matthi Forrer. Leiden, Hotei, (2000). Cloth, with dust-jacket. With 68 illustrations (18 in colours). 133 pp. The Dutch director or opperhoofd of Deshima was required to make an annual journey to the shogun's court in Edo (Tokyo). [Boeknr.: 18964 ]

€ 25,00

BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Deel I. Weltevreden, Batavia, Albrecht, 1934. Wrappers (spine sl. dam.). With plates. XVI,406 pp. [Boeknr.: 34368 ]

€ 65,00

BLUSSÉ, L. & F.J. van LUYN. China en de Nederlanders. Geschiedenis van de Nederlands-Chinese betrekkingen (1600-2007). Zutphen, Walburg Pers, 2008. Wrappers. With many illustrations (mostly in colours). 255 pp. [Boeknr.: 30633 ]

€ 25,00

BLUSSÉ, L. & I. OOMS. (Red.). Kennis en Compagnie. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne wetenschap. (Amsterdam, Balans, 2002). 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 191 pp. [Boeknr.: 22122 ]

€ 30,00

BLUSSé, L., F.P. van der PUTTEN, H. VOGEL. (Ed.). Pilgrims to the past. Private conversations with historians of European expansion. Leiden, CNWS, 1996. Wrappers. With portraits. 339 pp. [Boeknr.: 30689 ]

€ 35,00

BLUSSÉ, Leonard & Femme GAASTRA. (Ed.). Companies and trade. Essays on overseas trading companies during the Ancien Régime. Leiden, Leiden University Press, 1981. Boards. VI,276 pp. Contributions by P.H. Boulle, K.N. Chaudhuri, P.C. Emmer, O. Feldbaek, F. Gaastra, A.H. de Groot, E. Kato, P.W. Klein, D. Lombard, O. Prakash, E. Schmitt, N. Steensgaard and G.D. Winius. [Boeknr.: 34309 ]

€ 65,00

BLUSSÉ, Leonard & Jaap de MOOR. (Red.). Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650. Franeker, T. Wever, (1983). Wrappers. With many illustrations (several in colours). 256 pp. [Boeknr.: 6002 ]

€ 18,00

BLUSSÉ, Leonard & R. FALKENBURG. Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis 1655-1657. Middelburg, Stichting VOC Publicaties, 1987. Oblong 8vo. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 100 pp. Contains the complete journal of Johan Nieuhof of the voyage to China by Pieter de Goyer and Jacob Keyzer. [Boeknr.: 6327 ]

€ 35,00

BLUSSÉ, Leonard. Bitters bruid; een koloniaal huwelijksdrama in de Gouden Eeuw. Amsterdam, Balans, 1997. Wrappers. 208 pp. A grueling drama of a twenty-year-long divorce between Cornelia van Nijenroode en Joan Bitter in 17th century Batavia. [Boeknr.: 17017 ]

€ 18,00

BLUSSÉ, Leonard. Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen. (Amsterdam), Otto Cramwinckel, 1989. Cloth, with dust-jacket. With numerous illustrations, partly in colours. 196 pp. [Boeknr.: 6326 ]

€ 18,00

BOER, M.G. de. (Red.). Van oude voyagiën. Amsterdam, 1912. Facsimile editie. Amsterdam, Van Hoeve, 1979. 3 volumes. Oblong 8vo. Cloth, in cloth box. With many plates. VIII,119; VIII,111; 111pp. [Boeknr.: 30618 ]

€ 25,00

BOER, M.G. de. (Red.). Van oude voyagiën. 2e druk. Amsterdam, H. Meulenhoff, 1923. Oblong 8vo. Pictorial cloth. With many facsimiles. VIII,343 pp. Jan Huygen van Linschoten, Olievier van Noort, Bontekoe, Spilbergen, Abel Tasman, Jacob Roggeveen, etc. [Boeknr.: 32931 ]

€ 30,00

BOLTS, Willem. État civil, politique et commerçant, du Bengale; ou histoire des conquêtes & de l'administration de la Compagnie Angloise dans ce pays. Ouvrage traduit de l'Anglois. La Haye, Gosse, 1775.2 volumes in 1. Contemporary mottled calf (rebacked, original gilt spine mounted). With 2 engraved frontispieces and large folding engraved map. XL,222; 240 pp. First French edition; first published in English Civil, political, and commercial state of Bengal. London, 1773. - Willem Bolts (ca. 1740-1808) was a Dutch adventurer who entered the English East India Company in Bengal, and got into trouble for private trading in the name of the East India Company. The government of Benares sent him off to England as a prisoner. He sought legal action against them, but ruined himself in the proces. This vigorous exchange of views developed into a bitter controversy and played an important part in fuelling the extensive public debate that was taking place on the subject of the East India Company's operations in India. The French translation was made by Jean Nicolas Demeunier. - Pasted in is a letter in French, dated 1776, dealing with the ceding of Benares by the Rajah to the English East India Company.Cox I, p.299; Chadenat 2791. [Boeknr.: 20858 ]

€ 375,00

BONKE, H. & K. BOSSAERS. Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC. (Hoorn, Westfries Museum, 2002). 4to. Wrappers. With many illustrations. 156 pp. [Boeknr.: 30958 ]

€ 25,00

BONKE, Hans, Robert PARTHESIUS, Christine van der PIJL-KETEL. (Ed.). Artefacts catalogue Avondster site 1998-2004. The Anglo-Dutch East-Indiaman that was wrecked twice in Ceylon. Contributions by Ranjith & Nayana Bandara, Menno Leenstra, Darshani Samanthilaka. (Leiden), Centre for International Heritage Activities, 2007. 8vo. Wrappers. With many coloured illustrations. 273 pp. The Avondster was a 17th century British East Indiaman captured by the Dutch and used by the Dutch East India Company (VOC) in its Asian trade until it was wrecked in Galle harbour in 1659. [Boeknr.: 35644 ]

€ 65,00

BONKE, Hans. De zeven reizen van de Jonge Lieve. De biografie van een VOC-schip, 1760-1781. (Nijmegen), SUN, 1999. Wrappers. With illustrations. 217,(6) pp. The history of the return ship, the Jonge Lieve: the construction in 1760, the equipment, the crew, the seven voyages to Canton, Ceylon and Batavia, the cargoes and the lay-up in 1781. It is a complete picture of the daily course within the VOC and on a VOC ship. [Boeknr.: 20779 ]

€ 15,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe. De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625. Ingeleid en van commentaar voorzien door Vibeke Roeper. Amsterdam, Terra Incognita, 1996. Wrappers. With folding map and illustrations. 165 pp. [Boeknr.: 16185 ]

€ 18,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Uitgegeven en van aantekeningen voorzien door W.H. Staverman. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1930. Boards. With plates. 142 pp. - (Dietse Letteren; stamps on titlepage). [Boeknr.: 28376 ]

€ 15,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door G.J. Hoogewerff. Utrecht, A. Oosthoek, 1915. 4to. Half cloth. With plates. 150 pp. - (Herdrukken Maatschappij Nederlandsche Letterkunde). [Boeknr.: 6147 ]

€ 25,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschryvinghe, vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlycke saecken, hem daer in wedervaren. Begonnen den 18 December 1618 en vol-eynt den 16 November 1625. Waer by ghevoeght is het journael van Dirck Albertz Raven, als oock verscheyden gedenckwaerdige geschiedenissen, op veel plaetsen verbetert en een groot deel vermeerdert. Hoorn, ghedruckt by Isaac Wilemsz voor Jansz. Deutel, 1648.2 volumes in 1. 4to. Old half vellum. With half-page engraved title-vignette, engraved portrait of Bontekoe, 2 engravings in the text, and 9 double-page or folding engraved views. 80 pp. First published in Hoorn in 1646, in 1647 several piracy editions were issued; the 1648 edition is the authentic second and best augmented edition. - After having passed Madagascar, Bontekoe's ship the Nieu Hoorn caught fire and exploded. The survivors continued their voyage in a small open sloop and after much suffering and many adventures they were rescued in Straits Sunda by a Dutch fleet in command of Frederik Houtman. In 1622 Bontekoe commanded one of the ships in Cornelis Reijersen's war fleet, and his adventures on the expedition along the China coast were hardly less spectacular than those of the outward voyage. He took part in the attack on Macao, and his ship was one of the fleet which raided the coast of Fukien province. Finally he returned to his hometown Hoorn in 1625. This account of the ship-wreck, a wonder of seaman-ship, has became a classic and went through many editions and was translated into nearly every European language. From the beginning Raven's Journael of te beschrijvinge vande reyse ghedaen by den commandeur Dirck Albertsz. Raven, na Spitsbergen, in den jare 1639 ten dienste van de .. Groenlandtsche Compagnie tot Hoorn was added to Bontekoe's voyage. Raven too suffered shipwreck. This edition of 1648 was augmented with accounts of four other expeditions which took place in 1645 and 1646.(Waterstain in right corner). - Rare early edition of one of the bestsellers of the 17th century up to the 19th century. Verhoeven & Verkruijsse p.153; Huntress 17C; Landwehr, VOC, 377; Tiele 159; Tiele, Mémoire, 171; Howgego B131; Lach, Asia in the making of Europe III,I, p.474-475. [Boeknr.: 34471 ]

€ 5500,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journalen van de gedenckwaerdige reijsen van Willem IJsbrantsz. Bontekoe 1618-1625. Uitgegeven door G.J. Hoogewerff. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1952. Cloth. With portrait, facsimile and 10 plates. XLIX,211 pp. Linschoten-Vereeniging LIV. - Bontekoe's is the most famous story of a VOC ship ending its journey in disaster. [Boeknr.: 3727 ]

€ 35,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Memorable description of the East Indian Voyage 1618-1625. Translated from the Dutch by C.B. Bodde-Hodgkinson and Pieter Geyl. With an introduction and notes by P. Geyl. London, George Routledge & Sons, 1929. Cloth, with dust-jacket. With plates. VII,168 pp. [Boeknr.: 14544 ]

€ 30,00

BOR, Livinus. Amboinse oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn. Als superintendent, over d' Oosterse gewesten oorlogaftig ten eind gebracht. Delft, Arnold Bon, 1663.12mo. Contemporary vellum (sl. soiled). With engraved title-page, woodcut printer's device on title and 6 folding engraved plates. (24),369, (12) pp. First edition. - Levinus Bor 'entered Arnold de Vlamingh van Oudtshoorn's service as his assistant in 1650 and became his secretary later. Bor was a witness to the suppression of the rebellion in the Ambonese islands in 1651-1656. In his booklet, written in 1657, he sets out to give a report on the basis of the papers at his disposal of the Vlamingh's methods of warfare and of the latter's measures to safequard the VOC's interest for a long time ahead. The entire work is suffered with a tone of approval and admiration for the feats of the extremely harsh de Vlamingh. Bor shows no understanding whatever for the motives inspiring the Moluccan rebels' (Polman, The Central Moluccas, p.21). Arnold de Vlamingh van Oudshoorn was Governor of Ambon from 1647 to 1655. - Extremely rare.Ruinen A20; Landwehr, VOC, 233; Cat. KITLV p.32. [Boeknr.: 33190 ]

€ 3500,00

BOSBOOM, H.D.H. Naar aanleiding van teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O.I.Comp. (Batavia, 1901). Wrappers. With 2 plates. (77) pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 3683 ]

€ 18,00

BOSBOOM, H.D.H. Nog eens de teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O.I.Compagnie. (Batavia, 1902). Wrappers. (63) pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 3694 ]

€ 18,00

BOSTOEN, K., R. DAALDER, V. ROEPER. Bontekoe. De schipper, het journaal, de scheepsjongens. Amsterdam, Nederlands Scheepvaart Museum, 1996. Wrappers. With many illustrations. 96 pp. [Boeknr.: 15327 ]

€ 18,00

BOTH VOLKERTSZ., Johan. De reis naar Oost-Indie van het V.O.C.-schip 'T Wapen van Amsterdam' in de jaren 1614 en 1615, naar het op rijm gestelde journaal van Johan Both Volkertsz. van Utrecht. Uitgegeven en toegelicht door L.M. Akveld en J.P. Houterman. (No pl.), 1971. Folio. Wrappers. With plate and facsimile. 63 pp. - (MNVZ). [Boeknr.: 29104 ]

€ 35,00

BOTH, Pieter. De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615). Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1609-1614). (Uitgegeven) door P.J.A.N. Rietbergen. Zutphen, Walburg Pers, 1987. 2 volumes. Cloth. With 31 illustrations. 360 pp. Linschoten Vereeniging LXXXVI-LXXXVII. - History of the Dutch East India Company and the first governor-general of the Dutch East Indies (1609-1614). [Boeknr.: 3755 ]

€ 35,00

BOTHA, Colin Graham. The Public Archives of South Africa 1652-1910. Cape Town, Cape Times Limited, 1928. Cloth, spine lettered in gilt. IX,108 pp. - First edition. [Boeknr.: 35092 ]

€ 45,00

BOUDENS, Robrecht. The catholic church in Ceylon under Dutch rule. Romae, Officium Libri Catholici, 1957. Wrappers. With 2 folding maps. 266 pp. - (Bibl. Missionalis). [Boeknr.: 34367 ]

€ 125,00

BOXER, Charles Ralph. Francisco Vieira de Figueiredo: a Portuguese merchant-adventurer in South East Asia, 1624-1667. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1967. Wrappers. With 3 plates. 117 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 10659 ]

€ 18,00

BOXER, Charles Ralph. A India Portuguesa em meados do séc. XVII. (Lisboa, 1980). Wrappers. With maps. 79 pp. [Boeknr.: 30584 ]

€ 35,00

BOXER, Charles Ralph. Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC. (Bussum, De Boer Maritiem, 1977). Cloth, with dust-jacket. With numerous illustrations (some in colours). 119 pp. [Boeknr.: 145 ]

€ 15,00

BOXER, Charles Ralph. Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800. (Nederlands van J.W. Schotman.) (1e druk). Leiden, A.W. Sijthoff, 1967. Cloth. With plates. 437 pp. - The Dutch seaborne empire. [Boeknr.: 15072 ]

€ 20,00

BRAAM HOUCKGEEST, Nanet van. Per palankijn naar Peking. Memoriaal van de Nederlandse ambassade in 1794/5 naar keizer Qianlong van China. Hilversum, Verloren, 2021. Boards. 524 pp. This book is the first complete Dutch edition of the journey of Andreas Everardus van Braam Houckgeest (1739-1801) from Canton to Beijing and his stay there with Emperor Qianlong in 1795. [Boeknr.: 36459 ]

€ 40,00

BRAAM, Jacob Pieter van. Jacob Pieter van Braam Capitein ter Zee en thans Schout bij Nacht van Holland en West Friesland. Rotterdam, M. de Sallieth, 1790.Stipple-engraved oval halflength portrait with sea-battle in the background and coat of arms by M. de Sallieth after Schmidt. Ca. 42 x 31 cm. Van Braam (1737-1803) was a servant of the Dutch East India Company during the years 1764-1795. - Fine portrait with coat of arms and ships. - Very fine state.Van Someren 734; not in Muller, Portretten. [Boeknr.: 21292 ]

€ 295,00

BRAASEM, W.A. Hoorn en de VOC. De collectie van het Westfries Museum met betrekking tot de VOC. Hoorn, Westfries Museum, (ca. 1980). Wrappers. With illustrations. 28 pp. [Boeknr.: 34929 ]

€ 15,00

BRANDER, Jan. Tristan da Cunha 1506-1950. Geschiedenis van een volkplanting. Hoorn, 'West-Friesland', (1952). Original green cloth. With folding map and many photographic plates. 447 pp. Important monograph on Tristan da Cunha. [Boeknr.: 19521 ]

€ 95,00

BREDERODE, Willem van. Op jacht naar Spaans zilver. Het scheepsjournaal van Willem van Brederode, kapitein der mariniers in de Nassause vloot (1623-1626). (Met inleiding van) A. Doedens en H. Looijesteijn. Hilversum, Verloren, 2008. Boards. With illustrations. 493 pp. On April 29, 1623, the Nassau Fleet sailed to the shores of Latin America with the main purpose of intercepting the Spanish silver fleet. From this adventurous voyage around the world, two journals have been handed down: one from the young captain Witte de With and one from the captain of the sea soldiers Willem van Brederode. This latest journal was recently discovered in the Utrecht Archives [Boeknr.: 30925 ]

€ 50,00

BREE, J. la. De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, (1951). Wrappers. 164 pp. The judicial organization and administration of justice in Batavia in the XVIIth century. [Boeknr.: 3707 ]

€ 30,00

BREET, M. Strijd om de VOC-miljoenen. Slag in de haven van het Noorse Bergen, 12 augustus 1665. Zutphen, Walburg Pers, 2007. Wrappers. With illustrations. 176 pp. [Boeknr.: 30630 ]

€ 20,00

BREMAN, Jan. Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's oostkust in het begin van de twintigste eeuw. 2e herziene druk. Leiden, Foris Publications, 1987. Wrappers. With illustrations. VI,417 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 5565 ]

€ 20,00

BRETON, Hendrik. De memoires van Hendrik Breton ofwel de duistere zijde van de VOC. Bezorgd en toegelicht door Anna Doedens en Liek Mulder. Amsterdam, De Prom, (2003). Wrappers. With illustrations. 175 pp. [Boeknr.: 22537 ]

€ 18,00

BRIEL, Johan Jurgen. De expeditie van Anthonio Hurdt, Raad van Indië, als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java, sept. - dec. 1678 volgens het journaal van Johan Jurgen Briel. Uitgegeven door H.J. de Graaf. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1971. Cloth. With 3 maps. XV,288 pp. Linschoten Vereeniging LXXII. - The first Dutch military expedition into the interior of Java in order to uphold the authority of the Sunan of Mataram. [Boeknr.: 3736 ]

€ 35,00

BROECKE, Pieter van den. Historische ende journaelsche aenteyckeningh, van't gene Pieter van den Broecke op sijne reysen, soo van Cabo Verde, Angola, Gunea, en Oost-Indien (aenmerckens waerdigh) voorghevallen is, &c. (Amsterdam, Joannes Janssonius, 1646).Oblong 8vo. Modern wrappers. With 7 (of 12) plates. 110 pp. (text set in two columns). Extracted from Commelin's collection of voyages. - 'Van den Broecke's journal provides considerable information about the establishment of the Dutch East India Company in India, about Indian cities, and their governors, and about commodities and trade' (Lach & Van Kley, III, p.452). He also sailed to West-Africa and Arabia where he in 1614 established the first Dutch factory at Aden. Between 1620 and 1629 he headed Dutch operations in Surat, from where he directed all of the VOC factories in Arabia, Persia, and India. - (Missing pl. 4,5,6,7,9; pp.89-96 missing but added in photocopy).Landwehr, VOC, 250. [Boeknr.: 31990 ]

€ 125,00

BROECKE, Pieter van den. Pieter van den Broecke in Azië. Uitgegeven door W.Ph. Coolhaas. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1962-1963. 2 volumes. Cloth. With portrait, 7 maps and 13 plates. XI,434 pp. Linschoten-Vereeniging LXIII-LXIV. - Pieter van den Broeck visited not only India but also Persia and Arabia. [Boeknr.: 3731 ]

€ 45,00

BROEK, J(an) A(braham) van der. Oud Oost-Indië. De lotgevallen van Nederlandsch Oost-Indië, in afzonderlijke, met elkaar verband houdende hoofdstukken. (Deel I:) De erfenis der Kompagnie. Haarlem, Erven F. Bohn, 1893. Original printed wrappers (spine dam.). 96 pp. - All published. [Boeknr.: 15829 ]

€ 35,00

BROESHART, A.C., J.R. van DIESSEN, e.a. Soerabaja. Beeld van een stad. Purmerend, Asia Maior, 1997. 4to. Boards, with dust-jacket. With numerous photographic illustrations, partly in colours. 160 pp. Fine pictorial history of Surabaya [Boeknr.: 12435 ]

€ 60,00


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail