Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Java


Page: 1 2 3 4 5
VREEDE, A.C. Catalogus van de Javaansche en Madoereesche handschriften der Leidsche Universiteits-Bibliotheek. Leiden, E.J. Brill, 1892. Contemporary half cloth. VIII,434 pp. 'The most extensive and most important collections of Javanese manuscripts are the collection kept at the library of the university of Leiden and the collection of the former Batavia Society of Arts and Sciences, now the Central Museum in Djakarta' (Uhlenbeck p.114).Cat. KITLV p.276. [Boeknr.: 5379 ]

€ 55,00

VROON, Leonardo José. De bevolkingstheecultuur in de residentie West-Priangan. Wageningen, H. Veenman & Zonen, 1928. Wrappers. X,173 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 32185 ]

€ 55,00

VRUGGINK, H. & J. SARMO. Surinaams-Javaans-Nederlands woordenboek. Leiden, KITLV, 2001. Cloth. LXXVIII,442 pp. [Boeknr.: 23276 ]

€ 40,00

WACHLIN, Steven. Woodbury & Page. Photographers Java. With a contribution by Marianne Fluitsma and Gerrit Knaap. Leiden, KITLV, 1994. 4to. Cloth with gilt lettering, with dust-jacket. With numerous photographic plates. 219 pp. Woodbury & Page is the most important and prolific photographic firm to have operated in the Netherlands Indies in the 19th century. It was founded in 1857. Today the work of Woodbury & Page is considered to be part of the classic photography on Indonesia during the colonial period. [Boeknr.: 13933 ]

€ 225,00

WAGENAAR, Lodewijk J. Het eiland Onrust bij Batavia als onderdeel van het VOC-scheepsbedrijf in de 17de en 18de eeuw. (Lochem, 1990). 4to. Wrappers. With many illustrations (some in colours). (16) pp. - (Offprint Antiek). [Boeknr.: 4628 ]

€ 15,00

WALBEEHM, A.H.J.G. De taalsoorten in het Javaansch. Batavia, Albrecht & Rusche, 1896.2 volumes in 1. 8vo. Half cloth. II,398 pp. - Uhlenbeck p.66. [Boeknr.: 30241 ]

€ 125,00

WALBEEHM, A.H.J.G. Het dialekt van Tegal. Batavia, Albrecht & Co., 1903. 8vo. Contemporary half cloth. XXVII,208 pp. V.B.G. - Uhlenbeck, Languaes of Java and Madura, p.106. [Boeknr.: 29975 ]

€ 55,00

WALBEEHM, A.H.J.G. Javaansch leesboek behoorende bij de woordafleiding in het Javaansch. Batavia, Javasche Boekhandel en Drukkerij, 1896. Modern wrappers (original printed wrappers preserved). 58,(2) pp. - Uhlenbeck p.106. - Javanese charcaters. [Boeknr.: 30155 ]

€ 25,00

WALBEEHM, A.H.J.G. De taalsoorten in het Javaansch. 1e stuk. Batavia, Albrecht & Rusche, 1896. 8vo. Half cloth. II,160 pp. [Boeknr.: 30091 ]

€ 35,00

WALBEEHM, A.H.J.G. De woorden als zinsdeelen in het Javaansch. Batavia, Visser & Co., 1897.Original boards (rebacked). VIII,370,(1) pp. Written by the civil servant Walbeehm who in 1893 was appointed teacher of Javanese at the Gymnasium Willem III in Batavia (Uhelenbeck p.65). [Boeknr.: 29908 ]

€ 45,00

WALL, V.I. van de. De bovenlichten van de toko Merah in het Museum te Batavia. Bandoeng, 1933. Wrappers. With 5 plates. (7) pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 16281 ]

€ 15,00

WALL, V.I. van de. Figuren en feiten uit den compagniestijd. (Bandoeng, 1932). Cloth. With 11 plates. X,310 pp. From the contents: De gezusters Boudaen, Juffer Comans, Dagelijksch leven in Oud-Batavia, Een dag in den huize De Klerk, De dochters van G.G. Alting, Maria Wilhelmina Engelhard-Senn van Basel, etc. [Boeknr.: 2314 ]

€ 45,00

WALL, V.I. van de. Indische landhuizen en hun geschiedenis. Deel I. Batavia, Bataviaasch Genootschap, 1932. Folio. Half cloth. With 4 illustrations, 6 plans and 71 plates. XII,123 pp. All published. - Descriptions of the houses Goenoeng Sarie, Groeneveld/Tandjong-Oost, Reinier de Klerk and Tjitrap. [Boeknr.: 7298 ]

€ 65,00

WEEDE, H.M. van. Indische reisherinneringen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1908.2 volumes in 1. Original red cloth (sl. discoloured). With folding map and 206 photographic illustrations by the author. (8),526,(2) pp. First edition. - Weede travelled in British India from November 1905 till February 1906 and in the Netherlands East Indies from February till November 1906. He visited Bombay, the Punjab, Birma, Java, New Guinea and was an eye-witness of the military operations in Celebes and Bali. Important account illustrated with many photographs taken by the author.Cat. KITLV, 1e suppl., p.198; Lekkerkerker C 143; Van Goor, Indische avonturen, pp.222-228. [Boeknr.: 12647 ]

€ 125,00

WELTEVREDEN. Het gebouw der Levensverzekering Mij. Dordrecht, aan Noordwijk te Weltevreden. Batavia, Architectenbureau Ed. Cuypers & Hulswit, 1915. 4to. Pictorial wrappers. With photographic illustrations. 11 pp. - (Het Ned. Indische Huis Oud & Nieuw). [Boeknr.: 34860 ]

€ 18,00

WERUMÉUS BUNING, Arnold. Een kijkje in Java. Ouderkerk, M.E. de Grauw, (1888).Original printed wrappers. 31 pp. Rare popular description of Java. Published by the Maatschappij tot Nut van't Algemeen, Volksgeschriften no.1.Buur, Persoonlijke documenten, 325; Cat. KITLV p.704. [Boeknr.: 4615 ]

€ 45,00

WESSELS, L. De opheffing van het monopolie en de vervanging van de gedwongen koffiecultuur op Java door een staatscultuur in vrijen arbeid. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1890.Original printed wrappers. 72 pp. The author suggests lifting the state cultures monopoly and replacing the system of obligatory coffee farming in Java with one based on free choise of labour. - Copy from the library of Dutch parliament.Von Hünersdorff, Coffee, p.1607. [Boeknr.: 30706 ]

€ 45,00

WESSELS, L. De voorstellen van de Indische regeering omtrent de gouvernements-koffiecultuur op Java en Sumatra's westkust. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1892.Original printed wrappers. 55 pp. A memoir on the proposals by the Dutch colonial government concerning state coffee farming in Java and western Sumatra. - Copy from the library of Dutch parliament.Von Hünersdorff, Coffee, p.1607. [Boeknr.: 30707 ]

€ 45,00

WIJK, J.E. van. Java, beschrijving van de aardrijkskundige gesteldheid, het bestuur, de gebruiken en instellingen op dat eiland. 2e druk. Amsterdam, G.L. Funke, 1876.Sm. 8vo. Modern cloth, original pictorial lithographed wrappers mounted. With folding map, coloured in outline. 232 pp. First published in 1861. - Rare survey on the geography, government and customs of Java.Cat. KITLV p.12. [Boeknr.: 32541 ]

€ 275,00

WIJNHOVEN, J.J.Th. List of Roman Catholic priests in Batavia at the time of the V.O.C. Immensee, 1974. Wrappers. (25;11) pp. - (Offprint Neue Zeitschrift Missionswissenschaft). [Boeknr.: 33712 ]

€ 18,00

WILDE, A(ndries) de. De Preanger regentschappen op Java gelegen. Amsterdam, M. Westerman, 1830.Original printed wrappers. With lithographed title-page and 3 folding lithographed plates of Gunung Gedeh, Gunung Tangkuban Perahu, and the Tjitarum. II,243,(3) pp. Original edition. - 'The author, Andries de Wilde (1781-1865), had great experience of the Preanger Regencies of Java, first as Opziener and Assistant Resident at Buitenzorg, and subsequently as owner of the famous estate, Sukabumi, comprising the districts of Gunungparang, Tjimahi, Tjiheulang and Tjitjurug, which had been sold by the British colonial administration in 1813, and which ten years later was expropriated by the Netherlands Indies Government' (Bastin & Brommer p.133). - Copy from the library of Dutch parliament. - (Some foxed).Bastin & Brommer N 185; Tiele 1209. [Boeknr.: 29724 ]

€ 795,00

WILLEM LODEWYCKSZOON. Afbeeldinge vande danssinge der Javanen. (Amsterdam, 1646).Engraving depicting dancing Javanese. Ca. 14 x 21 cm. From: Commelin. Begin ende voortgang vande Vereenigde Neederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Copmpagnie. - First published by Willem Lodewyckszoon. Historie van Indien. Amsterdam 1598. The original narrative of the first Dutch East Indies fleet 1595-1597 under Cornelis de Houtman. - (Two small stains).Landwehr, VOC, 250. [Boeknr.: 34044 ]

€ 45,00

WILLEM LODEWYCKSZOON. Afteeckeninghe van drie Bantamer soldaten. (Amsterdam, 1646).Engraving depicting soldiers from Bantam / Banten on the island of Java. Ca. 14 x 21 cm. From: Commelin. Begin ende voortgang vande Vereenigde Neederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Copmpagnie. - First published by Willem Lodewyckszoon. Historie van Indien. Amsterdam 1598. The original narrative of the first Dutch East Indies fleet 1595-1597 under Cornelis de Houtman. - (Two small stains).Landwehr, VOC, 250. [Boeknr.: 34045 ]

€ 45,00

WILSEN, (Frans Carel). Lain dooeloe, lain sakarang, of voorheen en thans. Schetsen uit Oost-Indië. Amsterdam, R.C. Meijer, 1868-1869.2 volumes. Later half cloth. 397; 392,VIII pp. Original edition. - Sketches of Sumatra (1840-46) and Java (1846-53) in letters. - Scarce.Cat. KITLV p.257; Buur 116. [Boeknr.: 31558 ]

€ 175,00

WINTER, Carel Frederik. Het boek Adji-Saka, oude fabelachtige geschiedenis van Java, van de regering van vorst Sindoela te Galoeh tot aan de stichting van Madja-Paït, door vorst Soesoeroeh; uit de poëzie in Javaansch proza overgebragt. (Uitgegeven) door J.J.B. Gaal en T. Roorda met een uitvoerig bijvoegsel tot het woordenboek der Javaansche taal van Gericke en Roorda. Amsterdam, Frederik Muller, 1857. 2 volumes. Blind-tooled calf and wrappers. IV,285; 138 pp. - Uhlenbeck p.107. - Javanese characters. [Boeknr.: 30168 ]

€ 175,00

WINTER, Carel Frederik. Javaansche zamenspraken. Uitgegeven met een bijvoegsel bij het Javaansch woordenboek door S. Keyzer. Dl. II: zamenspraken over slokas, paribasans, wangsalans en andere onderwerpen. Amsterdam, Johannes Müller, 1858. Old half cloth. IV,342 pp. - Uhlenbeck p.107. [Boeknr.: 30482 ]

€ 150,00

WINTER, Carel Frederik. Kawi-Javaansch woordenboek, ten behoeve van degenen, die Javaansche gedichten wenschen te lezen. Batavia, Landsdrukkerij, 1880. Original printed boards (rebacked). VII,576 pp. First edition. - With preface by H.N. van der Tuuk. - Printed in Javanese characters.Uhlenbeck p.172; Cat. KITLV p.288.. [Boeknr.: 5370 ]

€ 195,00

WITH, Karl. Java. Buddhistische und Brahmanische Architektur und Plastik auf Java. Neue gekürzte Ausgabe. Hagen, Folkwang Verlag, 1922. 4to. Pictorial boards. With 116 plates. 112 pp. [Boeknr.: 9824 ]

€ 25,00

WOERDT, A.A. van der. Werken zolang het dag is. Jacqueline Cornélie van Andel-Rutgers (1874-1951) gereformeerd zendelinge in Midden-Java. (No pl.), 2004. Wrappers. With illustrations. 415 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 32668 ]

€ 30,00

WOUDRICHEM VAN VLIET, L(eonard) van. De koffij-enquête in verband met de ontworpen West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij. Amsterdam, K.H. Schadd, 1871.Modern wrappers. 35 pp. Coffee trade in the Dutch East Indies.Cat. KITLV p.167; Von Hünersdorff, Coffee, p.1639. [Boeknr.: 29455 ]

€ 35,00

ZACH, Paul & Mary Jane EDLESON. Jakarta. (Singapore), Times Edition, 1987. Boards, with dust-jacket. With many coloured photographic plates by Diane Graham Garth, Emmo Italiaander, John Paul Kay, a.o. 113 pp. [Boeknr.: 5840 ]

€ 18,00

ZEE, Daniël van der. Batavia de koningin van het Oosten. The queen of the East. Uitgave der gemeente Batavia. Rotterdam, Gustav Schueler, (1925). Folio. Original wrappers, with gilt title and coat of arms on front. With many photographic illustrations and advertisements. 75,XXX pp. 'It is my intention to first of all review the historical development of the town, then to describe its modern aspects, and the part it plays in the commerce of the world' (Introduction). English and Dutch text. - Fine. [Boeknr.: 7381 ]

€ 125,00

ZIJLMANS, G.C. Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950. (Amsterdam), De Bataafsche Leeuw, (1985). Boards, with dust-jacket. With illustrations. 374 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 5368 ]

€ 30,00

ZIMMERMANN, W.F.A. (Carl Gottfried Wilhelm VOLLMER Der Vulcanismus oder das Todesthal auf Java. Ein Roman unter dem Schleier der Natur. Berlin, Theodor Thiele, 1861.Original cloth, spine lettered in gilt. With 10 coloured lithographed plates by Gebr. Delius. (8),708 pp. First edition. - Naturwissenschaftliche Romane. Ein Versuch die Lehren der Naturkunde im Gewande der Unterhaltungslectüre zu verbreiten. Band I. - Novel set in Java, with fine coloured plates depicting i.a. two fine riverscenes, tiger-shooting and rhinoceros-shooting, and the ship Mary on its way to Semarang. - (Small stamp on title). - Scarce.Cat. KITLV, 1e supplement, p.107; Müller 1957; not in Bastin-Brommer. [Boeknr.: 29175 ]

€ 295,00

ZONDERVAN, Henri. Land en volk van 'onze oost' in het bijzonder van Java. Zalt-Bommel, H.J. van de Garde & Co, (1909). Decorated cloth. With folding coloured map and 56 illustrations. 286 pp. [Boeknr.: 8594 ]

€ 35,00

ZONNEVELD, Peter van. De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie. (Schoorl, Conserve, 1992). Wrappers (sl. dam.). With photographic illustrations. 75 pp. Fientje de Feniks, prostitute of mixed race, was murdered in Batavia on 17-5-1912. [Boeknr.: 13935 ]

€ 15,00


Page: 1 2 3 4 5
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail