Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Java


Page: 1 2 3 4
JUNGHUHN, Franz Wilhelm. Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken, tusschen de gebroeders Dag en Nacht , verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. 4e herziene druk. Amsterdam, F. Günst, 1866.Later cloth, with book label 'boekbinder Hamim in Buitenzorg'. With lithographed portrait. 410 pp. Franz Junghuhn (1809-1864) was a co-founder of the Dutch freethinkers' association. He expounded his views in the anonymous publication of Images of Light and Shadow from Java's interior, first published in 1854. The book created a lot of bad feeling which impeded but could not prevent its appearance in the Netherlands. In the Netherlands Indies, the book was what we would now call a best seller. Junghuhn's book was prohibited in Austria and in several German states and principalities because of its alleged 'denigrations and vilifications of Christianity' (Nieuwenhuys, Mirror of the Indies, p.69). - (Margin last leaf repaired with loss of some letters). Cat. KITLV p.256; Buur 53; Tiele 573 (note). [Boeknr.: 31879 ]

€ 225,00

JUNGHUHN, Franz Wilhelm; a.o. Cultivation of quinine in Indonesia. 1857-1879. 21 reports and articles in 1 volume. Contemporary half cloth (hinges dam., but holding). Important collection by (and on) the man who established quinine production on the island of Java in the Dutch East Indies:7 arcticles by Junghuhn: Toestand der aangekweekte kinaboomen op het eiland Java tijdens het bezoek van .. den gouverneur generaal Ch.F. Pahud. (No pl.), 1857. 116 pp.De kinakultuur op het einde van het jaar 1859. Beschreven door Fr. Junghuhn en J.E. de Vrij. Batavia, H.M. Dorp, 1860. 99 pp. With plate.Jaarlijksch berigt over 1860 (en) 1861 aangaande den toestand der kinakultuur op Java. (With) Berigt over de waarde en het alkaloid gehalte van Cinchona Pahudiana Howard .. (With) Jaarlijksch berigt over 1861 aangaande de op Java gekweekte groene indigo-planten uit China.. (With contributions by J.E. de Vrij and J.E. Teijsmann). (No pl., c.1861). 80 pp.Jaarlijksch verslag over 1863, aangaande den toestand der kinakultuur op Java. (With) Berigt omtrent .. (de) op Java gekultiveerde kina-boomen. (With) Jaarlijksch berigt over 1865, aangaande de op Java aangekweekte, z.g. groene indigo planten ..(No pl., c.1864). 31 pp.Open brief aan de heeren directeuren der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indië, te Batavia. (No pl., 1862). 15 pp.Staat, aantoonende de vermeerdering der kinaplanten op Java en de onkosten daardoor veroorzaakt sedert primo Julij 1856 tot ultimo December 1862. Benevens toelichting. (No pl., 1863). 16 pp.Voorloopige handleidng voor de proef-kinakultuur (met) Aanteekeningen. (No pl., n.d.). 47 pp.8 articles by J.C.B. MOENS. Onderzoek van eenige kina-basten van Java. (No pl.), 1868. 12 pp.J.C.B. MOENS. Onderzoek van basten van cinchona calisaja. (No pl.). 1869.etc.And 6 articles on the subject by i.a. J.E. TEIJSMANN. Open brief aan Fr. Junghuhn, te Batavia. (No pl., 1862). 25 pp.W.H. de VRIESE. De uitkomsten der kina-kultuur in Nederlandsch Indië, in 1856. Amst., C.G. van der Post, 1857. With plate.etc. [Boeknr.: 21612 ]

€ 795,00

JUYNBOLL, H(endrik) H(erman). Kawi-Balineesch-Nederlandsch glossarium op het Oudjavaansche Râmâyana. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1902.Half cloth. VI,644 pp. Kawi, Old Javanese, Balinese dictionary. 'A useful piece of work' (Uhelenbeck, Languages of Java and Madura, p.110). [Boeknr.: 29904 ]

€ 225,00

JUYNBOLL, Hendrik Herman. Drie boeken van het Oudjavaansche Mahabharata in Kawi-tekst en Nederlandsche vertaling, vergeleken met den Sanskrit-tekst. Leiden, E.J. Brill, 1893. Original green cloth, a.e.g. 224 pp. Thesis. - Original texts and translations. - Uhlenbeck p.126. [Boeknr.: 34419 ]

€ 95,00

KALFF, S(amuel). Van 't oude Batavia. Rotterdam, B. van de Watering, 1903. Contemporary half cloth, spine lettered in gilt. 229 pp. From the contents: Van't oude Batavia. - W. van Haren en zijn Koloniale Boetzang. - Het Bataviaasch Museum. - Een verloren 'Buitencomtoir' der O.I. Compagnie. - etc. [Boeknr.: 21858 ]

€ 65,00

KAN, J. van. De rechtsgeleerde boekenschat van Batavia ten tijde der Compagnie. Bandoeng, A.C. Nix & Co, 1935. Wrappers (dam.). 90 pp. - (V.B.G.). [Boeknr.: 3598 ]

€ 40,00

KARTODIRDJO, Sartono. The peasants' revolt of Banten in 1888. Its conditions, course and sequel. A case study of social movements in Indonesia. 's Gravenhage, Martinis Nijhoff, 1966. Wrappers. With folding map. XI,379 pp. - (KITLV). [Boeknr.: 6402 ]

€ 30,00

KATS, J(acob). Het Javaansche tooneel. I Wajang poerwa. Weltevreden, Commisie voor de Volkslectuur, 1923.4to. Original decorated boards (hinges weak but holding). With coloured map of Jambudwipa, 3 folding genealogical tables, 37 chromo-lithographed plates and many photographic plates and illustrations. 6,VIII,446 pp. Original edition; all published. - Standard work on the Javanese shadow theatre wayang purwa of southern Central Java. After a description of this theatre, and notes on its age, origin and original character and 20th century significance, all attention is devoted the theatrical literature: its character, and the classification of the plays, and their technical structure. This is followed by a synopsis of the Indian epics the Ramayana and the Mahabharata and a synopsis of the wayang purwa plays, based on material, collected from court and folk dalangs from Surakarta (Pandawa stories) and Yogyakarta (Arjuna-Sasra-Bau and Rama stories), embellished with illustrations by Sulardi from the collection in the Mangkunagaran (Pandawa stories). (Groenendael, Wayang theatre in Indonesia, 211). [Boeknr.: 10065 ]

€ 275,00

KELUD VOLCANO. KLOET-ALBUM. Uitgegeven ten bate van de slachtoffers der jongste uitbarsting op 20. mei 1919. Amsterdam, N.J. Boon, 1919. Oblong 8vo. Original pictorial wrappers. With many photographic illustrations and advertisements. (48) pp. Published for the benefit of the victims of the eruption of the Kloet (Kelud) volcano, Java 1919. [Boeknr.: 34605 ]

€ 20,00

KEMP, P.H. van der. Java's landelijk stelsel 1817-1819. Naar oorspronkelijke stukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. Wrappers. XXX,440 pp. [Boeknr.: 5281 ]

€ 35,00

KERN, H. Wrtta-sancaya. Oudjavaansch leerdicht over versbouw in Kawi-tekst en Nederlandsche vertaling. Leiden, E.J. Brill, 1875. Original printed wrappers. 207 pp. Partly printed in Javanese characters. [Boeknr.: 5413 ]

€ 35,00

KLOKKE, Marijke J. The Tantri reliefs on ancient Javanese candi. Leiden, KITLV, 1993. Wrappers. With illustrations and 11 plates. VIII,312 pp. [Boeknr.: 12666 ]

€ 65,00

KONINKLIJK BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. Feestbundel uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappenbij gelegenheid van zijn 150 jarig bestaan 1778-1928. Weltevreden, 1929. 2 volumes. 8vo. Original cloth, gilt lettering. With plates. II,429; II,437 pp. Contributions by F.D.K. Bosch, H.C.R. Brandstetter, J.C. van Eerde, Th. van Erp, S.J. Esser, R. Goris, B. de Haan, B.J. Haga, J. van Kan, R.A. Kern, J.P. Kleiweg de Zwaan, N.J. Krom, J. Kunst, C.C.F.M. Le Roux, A. Maass, E.C. Godée Molsbergen, J.H. Neumann, A.W. Nieuwenhuis, Th. Pigeaud, P.V. van Stein Callenfels, etc. [Boeknr.: 30229 ]

€ 95,00

KOPIJN, Y. & H. MINGOEN. Stille passanten. Levensverhalen van Javaans-Surinaamse ouderen in Nederland. Amsterdam, KIT, (2008). 4to. Boards. With photographic plates. 112 pp. [Boeknr.: 30918 ]

€ 20,00

KRAJENBRINK, J(ohan) A(dolph). Het particulier landbezit der Europeanen op Java, verdedigd tegen beschuldigingen van den heer P. Mijer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en vergeleken met het landrentenstelsel, in de gouvernements-residentien. Tiel, Wed. D.R. van Wermeskerken, 1862.Original printed wrappers. With 3 folding tables. 36 pp. Comparison of European privat estates with the land rent system in government plantations on Java, written by Krajenbrink (1816-1877) a 'koffieplanter te Telok Djambi in de nabijheid van Krawang' (see NNBW IX, p.550-551).. Cat. KITLV p.202. [Boeknr.: 29491 ]

€ 65,00

KRAJENBRINK, J(ohan) A(dolph). Het regt van eigendom, der bezitters van particuliere landen op Java, met authentieke acten bewezen. Tiel, Wed. D.R. van Wermeskerken, 1864.Original printed wrappers. 34 pp. On the proprietary rights of the owners of privat estates on Java, written by Krajenbrink (1816-1877) 'lid van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia, particulier landhuurder te Krawang'.Cat. KITLV p.202. [Boeknr.: 29492 ]

€ 65,00

KROM, Nicolaas Johannes. Hindoe-Javaansche geschiedenis. 2e herziene druk. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931. 8vo. Cloth. With 2 folding maps. 505 pp. [Boeknr.: 5286 ]

€ 65,00

KROM, Nicolaas Johannes. Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst. 's Gravenhage, M. Nijhoff, 1920. 2 volumes. Original cloth. With 101 plates and maps. XIV,414; XI,338 pp. Standard work on Hindu-Javanese art. [Boeknr.: 30757 ]

€ 95,00

KROM, Nicolaas Johannes. De levengeschiedenis van den Buddha op Barabudur. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1926. Cloth. With 120 illustrations. VII,143 pp. [Boeknr.: 5287 ]

€ 55,00

KUNEMAN, Julius. De gouvernements koffiecultuur op Java. Onderzoek en advies. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1890.Original printed wrappers (spine with tape). 201 pp. Report on state coffee farming in Java. - Copy from the library of Dutch parliament.Von Hünersdorff, Coffee, p.828. [Boeknr.: 30711 ]

€ 45,00

KUNST, J. Music in Java. Its history, its theory and its technique. 3rd enlarged edition by E.L. Heins The Hague, Martinus Nijhoff, 1973. 2 volumes. Cloth, with dust-jacket. With musical scores and 165 illustrations. XVIII,660 pp. [Boeknr.: 8340 ]

€ 85,00

KUNST, Jaap. Hindu-Javanese musical instruments. 2nd revised and enlarged edition. The Hague, Martinus Nijhoff, 1968. Cloth. With 121 plates and illustrations. XII,156 pp. - (KITLV). [Boeknr.: 450 ]

€ 45,00

LEBRET, Frans. Op reis met pen en penseel. Frans en Jan Hendrik Lebret als toerist naar Java, 1863. Ingeleid en bezorgd door Anne Leussink en Wyke Sybesma. Zutphen, Walburg Pers , 2018. Cloth, with dust-jacket. With ca.100 drawings, watercolours and illustrations by Frans Lebret. 528 pp. Linschoten-Vereeniging CXVI. - The brothers Frans and Jan Hendrik Lebret startet their voyage to their brother on the sugar plantation in Pasuruan, East Java, on 15 January 1863. They went by train to Marseille, by French mail service to Alexandria, and from there the overlandroute by train to Suez, and further by ship to Singapore and Batavia. Frans Lebret (1820-1909) made during his stay numerous drawings and paintings, depicting landscapes, people and Javanese antiquities. [Boeknr.: 35263 ]

€ 65,00

LEEUWEN, Lizzy van. Airconditioned lifestyles nieuwe rijken in Jakarta. Amsterdam, Het Spinhuis, 1997. Pictorial wrappers. With photographic illustrations. 119 pp. [Boeknr.: 34919 ]

€ 15,00

LEKKERKERKER, C. The Portuguese outer church at Batavia. Amsterdam, 1933. 4to. Pictorial wrappers. With illustrations. (13) pp. - (Nederlandsch Indië oud & nieuw). [Boeknr.: 34844 ]

€ 15,00

LELYVELD, Th.B. van. De Javaansche danskunst. Ingeleid door N.J. Krom. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1931. 4to. Original half cloth (batik). With 74 photographic plates. 258 pp. Important study of the Javanese dance in which attention has also been paid to the wayang theatre in general and to the wayang wong in particular. - A fine copy. [Boeknr.: 459 ]

€ 145,00

LEUFKENS, Frans Hubert.. Impressies van Batavia. Impressions of Batavia. Eindrücke aus Batavia. Impressions sur Batavia. Impressioni di Batavia. Batavia, (1939). Original decorated cloth (spine discoloured). With 40 photographic plates by the author. Privately printed. - Hubert Leufkens (1894-1962) was a Dutch photographer and filmmaker. He worked as schoolmaster for nine years on Java. [Boeknr.: 11182 ]

€ 40,00

LEUSHUIS, Emil. Gids historische wandelingen Indonesië. Medan, Jakarta, Cirebon, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya en Malang. 2e druk. Amsterdam, LM Publishers, 2014. Wrappers. With coloured plans and illustrations. 416 pp. [Boeknr.: 32490 ]

€ 25,00

LOOS-HAAXMAN, J. de. Johannes Rach en zijn werk. De topografische beschrijving der teekeningen met medewerking van W. Fruin-Mees door P.C. Bloys van Treslong. Batavia, G. Kolff & Co., 1928. Folio. Half calf. With 60 drawings by Johannes Rach. 27,141 pp. Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. - Johannes Rach (1720-1783)came to Indonesia as an employee of the Dutch East India Company (VOC) in 1762. He lived and worked in Batavia and its surroundings, where he made many drawings and watercolours. He is an important 18th century topographical artist of Batavia. [Boeknr.: 1226 ]

€ 125,00

LOOS-HAAXMAN, J. de. De Franse schilder Ernest Hardouin in Batavia. Leiden, E.J. Brill, 1982. Wrappers. With 31 plates. 51 pp. Ernest Alfred Hardouin (1820-1854) came to Batavia in 1842 as a stage designer with a French theatrical group. His watercolours and drawings were used for lithographs to illustrate several important plate works on the Dutch East Indies. [Boeknr.: 1254 ]

€ 18,00

LUBBERHUIZEN-VAN GELDER, A.M. De oudste afbeelding van Batavia. Utrecht, Kemink en Zoon, 1950. 4to. Wrappers. With illustrations. (8) pp. - (Offprint Historia). [Boeknr.: 34797 ]

€ 15,00

LUBIS, MOCHTAR. Schemer over Djakarta. Roman. (Vertaald door P.H. Fruithof). (Baarn, Holandia, 1963). Cloth, with dust-jacket. 319 pp. [Boeknr.: 6116 ]

€ 18,00

MACKAY, Donald Jacob. De handhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het regtswezen onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal H.W. Daendels over Java en onderhoorigheden (1808-1811). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1861.Original printed wrappers (spine dam.). (12),XVIII,139,(V) pp. - (Thesis). [Boeknr.: 12620 ]

€ 35,00

MAIJER, L.Th. De Javaan, als mensch en als lid van het Javaansche huisgezin. Batavia-Solo, Albrecht & Rusche, 1894.Modern batik binding. III,II,III,262 pp. Early missionary reports on the Javanese family and community life. Cat. KITLV p.15-16. [Boeknr.: 33101 ]

€ 95,00

MAIJER, L.Th. Javaansche legenden en sagen. Batavia, Solo, Albrecht & Rusche, 1894.Original printed wrappers. 154,(2) pp. Javanese legends in Dutch and Javanese, in Latin characters. Cat. KITLV p.15. [Boeknr.: 31617 ]

€ 75,00

MAIJER. L.Th. Lakon Kresna-Goegah. Samawis, A. Bisschop, 1887.Half cloth (sl. loose). 251 pp. Text from Demak of the wayang purwa play Kresna Gugah, written in Javanese script, with some stage directions such as the characters staged, the opening recitatives of the various scenes, the dialogues and so forth (Groenendael, Wayang theatre, 279). - (Some annotations). [Boeknr.: 30233 ]

€ 75,00

MALANG. Letter & invoice from the civil registry in Malang to A.J.F. Wolff, major of the infantry there, concerning the costs of his daughter's marriage Malang, 1915.Folo. 1 autograph leaf, with signature for receipt of the money. [Boeknr.: 35880 ]

€ 65,00

MANGKOE NAGORO VII. Supplement op Het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro VII. Soerakarta, 1940. 4to. Original decorated cloth (loose, discoloured). With plates. XX,356 pp. [Boeknr.: 32659 ]

€ 125,00

MANN, Richard. Murder in Batavia. A novel. Jakarta, Gateway Books, 1998. Pictorial wrappers. With plates. 187 pp. [Boeknr.: 34888 ]

€ 18,00

MANN, Richard. The old city of Jakarta-today. A practical guide for tourists. Jakarta, Gateway Books, 1996. Wrappers. With many coloured photographic illustrations. 69 pp. [Boeknr.: 34574 ]

€ 15,00

MARRE, Jan de. Batavia, begrepen in zes boeken. Amsterdam, Adriaan Wor en de Erve G. Onder de Linden, 1740.4to. Later vellum. With engraved allegorical frontispiece, engraved title-vignette by J. Punt, engraved portrait after J.M. Quinhart by J. Houbraken (dated 1745), and folding plan of Batavia by J. van der Laan. (36),320,(6) pp. First edition. - Historical and topographical poem on the town of Batavia by Jan de Marre, who made a number of voyages to the East over a twenty-three year period for the Dutch East India Company (VOC). Jan de Marre 'is wel de meest representatieve Companjiesdichter geworden onder allen, degeen wiens naam onmiddelik op de lippen komt, wanneer van deze bizondere poëzie sprake is, zoiets als de Valentijn van de gebonden taal' (Du Perron, Jan Companjie, p.153). Landwehr, VOC, 1547; Cat. KITLV p.260; Nieuwenhuys, O.I.Spiegel, p.47. [Boeknr.: 7279 ]

€ 1250,00

MARTIN, Karl. Die altmiocäne Fauna des West-Progogebirges auf Java. Leiden, E.J. Brill, 1916. Folio. Printed wrappers. With 3 lithographed plates depicting shells. (42) pp. - (Sammlungen Geologischen Reichs-Museums Leiden). [Boeknr.: 6895 ]

€ 65,00

MATEN, Wilma van der. Jakarta aan zee. Verhalen over de Indonesische hoofdstad. Schoorl, Conserve, 2008. Wrappers. With photographic illustrations. 256 pp. [Boeknr.: 34918 ]

€ 15,00

MAYER, Leendert Theodorus. Een blik in het Javaansche volksleven. Leiden, E.J. Brill, 1897.2 volumes. Original brown cloth, lettered in gilt (sl. stained). With 21 photographic plates by Emrik & Binger and 21 chromo-lithographed plates (some double-page) and many wood-engravings. IX,VI,568 pp. The author describes, in fluent style, the numerous interesting facts dealing with folklife and ethnology, he discovered on his journeys through Java. It provides an in-depth look into the Javanese dessa life of the 19th century. The coloured plates depict state-pajongs and official uniforms of the 'regent'. - A fine set.Cat. KITLV p.16. [Boeknr.: 8981 ]

€ 375,00

MEESTER CORNELIS. Gemeente Stemmen. Orgaan van de kiesvereeniging 'Meester Cornelis'. Commissie van redactie: S. Alberda, H.G. van Buuren, Raden Haroen Al Rasid, Raden Hassan Soema di Pradja .... Jrg.I, no. 3-8. Meester Cornelis, 1918-19. 6 local newspapers. Very rare local political newspaper for the elections of the municipal council of Batavia. [Boeknr.: 7198 ]

€ 125,00

MERRILLEES, Scott. Batavia in 19th century photographs. Singapore 2000. 4to. Cloth, with dust-jacket. With 155 photographic illustrations of Down Town Batavia, Molenvliet, Uptown Batavia and Tanjung Priok. 282 pp. It provides the most comprehensive photographic record ever published of Jakarta from the 1850s when the earliest known photographs of the city were taken through to the closing years of the 19th century. Many of these images have never been published before. [Boeknr.: 21409 ]

€ 85,00

MERRILLEES, Scott. Groeten uit Jakarta. Ansichtkaarten van een hoofdstad 1900-1950. Alphen a/d Rijn, Atrium, 2012. 4to. Pictorial boards, with dust-jacket. With 460 picture postcards (several in colours) depicting Batavia. 248 pp. A fine pictorial history of Batavia. [Boeknr.: 33043 ]

€ 30,00

MIKSIC, John. Borobudur. Vertellingen van de Buddha. Berkeley, Periplus Editions, (1991). 4to. Boards, with, dust-jacket. With numerous coloured photographic illustrations by Marcello and Anita Tranchini. 158 pp. [Boeknr.: 34724 ]

€ 20,00

MILITARY FIELDS OF HONOUR. DE GRAVENSERIE IN ZUID-WEST PACIFIC. Deel I - IV. Batavia, Bandung, (1947-1951). 4 volumes. Wrappers. With illustrations. 46; 80; 96; 100 pp. Alphabetical list of names of Dutch soldiers, killed in action, or perished in Japanese camps during the Pacific-war, including Het tijdelijk columbarium; Het ereveld Menteng Poelo (Batavia) en het columbarium met aula (tevens simultaankerk); Het ereveld Pandu te Bandung; Het ereveld Surabaia (burger-militair-marine-Brits ereveld). [Boeknr.: 11333 ]

€ 45,00

MOERMAN, J. In en om de Chineesche kamp. Met een voorwoord van J. Hardeman. 2e gewijzigde druk. Batavia, G. Kolff & Co, (1932). 8vo. Original decorated cloth. With 2 Chinese paper samples and many photographic plates. 319 pp. Second revised edition. - A standard work on the Chinese population and quater of Batavia (Jakarta).Nagelkerke, The Chinese in Indonesia, 0650. [Boeknr.: 14767 ]

€ 175,00

MOOK, H.J. van. Gids voor Tosari en het Tenggergebergte. Koog aan de Zaan, P. Out, 1916. Oblong 8vo. Wrappers (discoloured). With folding map and many photographic illustrations by L. Elfferich, G.P. Lewis, and A. Hermann. 46,(2) pp. Tourist guide to the mountain resort of Tosari, East Java. [Boeknr.: 14896 ]

€ 45,00

MOQUETTE, J.P. De munten van Nederlandsch-Indië. De halve stuivers, duiten en halve duiten te Soerabaia geslagen in de jaren 1818 t/m 1826. Batavia, 1908. Wrappers. With 3 plates. 32 pp. - (Offprint T.B.G.). Added: De munten van Nederlandsch-Indië. De munten op Java geslagen, tijdens het Britsch bestuur 1811-1816; en op de herstelling van het Nederlandsch gezag, tot ultima juni 1817. Batavia, 1908. With 3 plates. 60 pp. - (Some marginal wormholes). - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35782 ]

€ 25,00

MOQUETTE, J.P. De munten van Nederlandsch-Indië. A. De 'bonken' van 1896 t/m 1810 te Batavia, en in 1818/19 te Soerabaia geslagen. B. De tinnen duiten in 1707/7, en de metalen stuivers in 1700/1800 te Batavia geslagen. C. De duiten, halve stuivers, te Soerabaia geslagen van 1806 tot september 1811. Batavia, 1909. Wrappers. With 8 plates. 102 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35798 ]

€ 30,00

MULDER, Jan Anton Miels. Mysticism and daily life in contemporary Java. A cultural analysis of Javanese worldview and ethic as embodied in Kebatinan and everyday experience. (No pl.), 1975. Folio. Wrappers (sl. dam.). IX,190 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 9020 ]

€ 30,00

NECK, Jacob Cornelisz van & Wybrant WARWIJCK. De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938-51. 9 volumes. Cloth and half cloth (index volume wrappers). With 181 maps, plates, illustrations and facsimiles. Linschoten-Vereeniging XLII, XLIV, XLVI, XLVIII, L. - During this second voyage of the Dutch to the East Indies superior leadership was displayed. The able and sympathetic admiral, Jacob van Neck, was in supreme command. All eight ships reached Bantam and four of them were able to return immediately, loaded with pepper. The remaining four, under the command of vice-admiral Wybrant van Warwijck, continued the journey to Amboyna, the chief centre of the clove trade in the Spice Islands. Warwijck despatched his deputy, Jacob van Heemskerck, to the Banda Archipelago, the only place in the world in those days where nutmeg and its by-product mace were found. This is the most successful fleet of all Dutch voyages to Asia before the establishment of the VOC. - Fine complete set. [Boeknr.: 253 ]

€ 275,00

NEWSPAPER. - De Malanger. Hoofdredacteur G.H.A. Sytsma. Directeur L.M.F. Plate. Jaargang X, no. 194. Eerste blad. Malang, 1934. Folio. Newspaper from Malang, Java, with advertisements. 4 pp. [Boeknr.: 34224 ]

€ 10,00

NICOLSEN, Harold. Journey to Java. London, Constable, (1957). Original blue cloth, with dust-jacket. VIII,254 pp. First edition. - Cruise to Java and back on board the liner Willem Ruys of the Rotterdam Lloyd, in 1957, by Harold Nicolson and his wife Vita Sackville-West. - Fine. [Boeknr.: 5303 ]

€ 45,00

NICOLSEN, Harold. Reis naar Java. London, 1957. Herdruk. Vertaling H. Stolk. Utrecht, Veen, 1985. Wrappers. 280 pp. Cruise to Java and back aboard the liner Willem Ruys of the Rotterdam Lloyd, in 1957, by Harold Nicolson and his wife Vita Sackville-West. [Boeknr.: 32172 ]

€ 18,00

NIEL, Robert van. Java under the cultivation system. Collected writings. Leiden, KITLV, 1992. Wrappers. (6),244 pp. [Boeknr.: 12570 ]

€ 25,00

NIEMEIJER, Hendrik Everwinus. Calvinisme en koloniale stadscultuur Batavia 1619-1725. (Almelo), 1996. Wrappers. With 2 illustrations. 414 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 15628 ]

€ 40,00

NIEUWENHUYS, Rob & Frits JAQUET. Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieën van Franz Wilhelm Junghuhn. Alphen a/d Rijn, Sijthoff, (1980). Folio. Cloth, with dust-jacket. With many plates and illustrations (several in colours). 150 pp. [Boeknr.: 7361 ]

€ 20,00

NIEUWENKAMP, Wijnand Otto Jan. Aan de Kali Besar te Batavia. (No pl.), 1919.Etching by W.O.J. Nieuwenkamp, signed in pencil. Ca. 51 x 58 cm. Privately printed, by order of the office of Sluyters & Co, Batavia. - Wijnand Otto Jan Niieuwenkamp (1874-1950) was a Dutch artist who visited Indonesia several times between 1898 and 1937. 'In the VOC era of the 17th and 18th centuries, there was a variety of buildings along Kali Besar including warehouses, fine private residences, churches and markets. At first, both Europeans and Chinese could be found living in the Kali Besar area but after the Chinese massacre in 1740, the Chinese were forbidden to live within the walled city and many settled in neighbouring Glodok. By the second half of the 19th century, the churches and markets were gone and Kali Besar had become primarily a business and trading centre and was predominantly European in character' (Merrillees, Batavia, p.51). - An attractive view.Braches & Heijbroek, Bouwstoffen W.O.J. Nieuwenkamp, E 190 (5th state); Haks & Maris, Lexicon of foreign artists who visualized Indonesia, p. 196. [Boeknr.: 28417 ]

€ 975,00

NOORDERVLIET, Nelleke. (Red.). Brieven van de thee uit een Indisch familiearchief met originele foto's. Gekozen en met een inleiding. Amsterdam, Em. Querido, 2004. Wrappers. With photographic plates. 374 pp. [Boeknr.: 34884 ]

€ 15,00

NORBRUIS,Obbe. Alweer een sieraad voor de stad. Het werk van Ed. Cuypers en Hulswit-Fermont in Nederlands-Indië 1897-1927. Volendam, LM Publishers, 2018. 4to. Pictorial boards. With many photographic illustrations (several in colours). 319 pp. Eduard Cuypers (1859-1927) was a Dutch architect. He worked in Amsterdam and the Dutch East Indies. He was trained in the architectural practice of his uncle P.J.H. Cuypers. Eduard Cuypers opened an agency in the Dutch East Indies to work on major projects such as the headquarters and branch office of De Javasche Bank in Indonesia. With Marius J. Hulswit and Arthur Fermont, Cuypers opened the largest architectural agency in the East Indies. After Cuypers died in 1927, his office in Batavia/Jakarta was continued by others under the name Fermont-Cuypers till 1957. [Boeknr.: 35166 ]

€ 35,00

NORBRUIS,Obbe. Architechtuur met vlag en winpel. Het werk van Fermont-Cuypers in Nederlands-Indië en Indonesië 1927-1957. Volendam, LM Publishers, 2018. 4to. Pictorial boards. With many photographic illustrations (several in colours). 295 pp. Eduard Cuypers (1859-1927) was a Dutch architect. He worked in Amsterdam and the Dutch East Indies. He was trained in the architectural practice of his uncle P.J.H. Cuypers. Eduard Cuypers opened an agency in the Dutch East Indies to work on major projects such as the headquarters and branch office of De Javasche Bank in Indonesia. With Marius J. Hulswit and Arthur Fermont, Cuypers opened the largest architectural agency in the East Indies. After Cuypers died in 1927, his office in Batavia/Jakarta was continued by others under the name Fermont-Cuypers till 1957. [Boeknr.: 35168 ]

€ 35,00

NUNEN, J.P.Th. van. De Tjiomas-zaak in verband met de belangen der opgezetenen van de particuliere landerijen bewesten de Tji-Manok. Amsterdam., L. Kervel & Co., 1886. Disbound (spine with tape). 40 pp. On the extortion on the property Tjiomas, Buitenzorg (Bogor), owned by J.W.E. de Sturler. - From the library of the Dutch parliament. - Added: (NUNEN, J.P.Th.). Nogmaals 'Tjiomas'. Batavia, G. Kolff & Co., 1886. Original printed wrappers. 24 pp.Cat. KITLV p.205. [Boeknr.: 18613 ]

€ 65,00

OFFICIAL ADMINISTRATIVE DOCUMENTS. Zeven 'bundels dienstbrieven' aangeboden aan den directeur der Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren te Madioen .. gericht aan den gouverneur van Oost-Java. 1929-1930. Collection of official reports, typed and autographs, in Malay and Javanese on local administration in East Java. Each sheaf consists of several documents, signed by the Regent van Patjitan, de gouverneur van Soerakarta, the regent of Soerakarta, the gouverneur van Jogjakarta, regent van Kota, and regent van Bantoel. [Boeknr.: 33997 ]

€ 195,00

OORT, Pieter van. Kunstenaar op Java. De reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1825-1833). Bezorgd en ingeleid door Andreas Weber en Sylvia van Zanen. Zutphen, Walburgpers, 2021. Cloth, with dust-jacket. With maps and illustrations (50 in colours). 479 pp. Linschoten Vereeniging CXIX. - Pieter van Oort was one of the most talented Dutch draftsmen of animals and plants of his time. On behalf of King Willem I, he left for the Indies in 1825 to record the flora and fauna there for the Natural History Committee. The book contains the full transcript of his travel diaries. [Boeknr.: 36394 ]

€ 65,00

OOSTING, Hendrik Jan. Nederduitsch-Soendasch woordenboek, op last der regeering zamengesteld. Amsterdam, Johannes Müller, 1887.Original half cloth. 390 pp. Dutch - Sundanese -dictionary in Roman characters. Uhlenbeck p.12; Cat. KITLV p.288. [Boeknr.: 31582 ]

€ 225,00

PABBRUWE, H.J. Dr. Robertus Padtbrugge (Parijs 1637 - Amersfoort 1703), dienaar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zijn familie. Kloosterzande, Duerinck, (1994). Wrappers. With 8 plates. 160 pp. Dealing with the VOC in Ceylon, the Moluccas and Batavia. [Boeknr.: 13984 ]

€ 30,00

PALMER VAN DEN BROEK, Willem. Javaansche vertellingen, bevattende de lotgevallen van een kantjil, een reebok en andere dieren. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1878.Original printed wrappers. VIII, 213 pp. Highly popular serat Kantjil, the tales of the clever chevrotain who time and again escapes out of dangerous situations eluding and outwitting humans as well as animals. - Javanese characters.Cat. KITLV p. 310; Uhlenbeck p.142. [Boeknr.: 21150 ]

€ 75,00

PANDJI WOELOENG. PANDJI WOELOENG uit het Soendaasch in het Javaansch bewerkt door Pangeran Adipati Ario Mangkoe Negoro. Met verklaring der daarin voorkomende Kawiwoorden. Batavia, Landsdrukkerij, 1879.Modern cloth (original printed wrappers mounted). 285 pp. Translation from Sundanese into Javanese, with a wordlist Kawi-Modern Javanese. - In Javanese characters.Uhlenbeck, A critical survey of studies on the languages of Java and Madura, p. 141. [Boeknr.: 33013 ]

€ 95,00

PEMBERTON, J. On the subject of 'Java'. Ithaca, Cornell University Press, (1994). Wrappers. XIII,333 pp. [Boeknr.: 32684 ]

€ 25,00

PHOTOGRAPH ALBUM. Private family album depicting daily life in the Dutch East Indies. 1918-1924.Oblong 8vo. Decorated cloth. Album with 34 tipped-in photographs of Malang and Bandoeng with manuscript captions. Various sizes. With bookplate of Boek en Handelsdrukkerij J.M.Chs. Nijland, Soerabaia. - A family photograph album depicting Malang and Bandoeng: meisjesbond Bandoeng; B Mulo Malang; home Oud Kalisat; Idjen plateau; Sophie Renardel de Lavalette; Hotel Hombracht in Malang; school class with 22 names; home Emmastraat Malang. [Boeknr.: 35871 ]

€ 125,00

PIERSON, N(icolaas) G(erard). Java en de koloniale questie. Amsterdam, G.L. Funke, 1871.Original printed wrappers. (24) pp. Bibliotheek van Volksvoordrachten. - Cat. KITLV p.198. [Boeknr.: 32230 ]

€ 45,00

PIGEAUD, Theodore G.Th. Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk. Batavia, 1938. 4to. Original cloth (hinges damaged but holding). With 125 illustrations on 46 plates (including 4 coloured). 545 pp. Kind of encyclopaedic book on various forms of mask performances, mummery, horse-dances, Muslim influenced group-dances and group-singing by young boys and men, as well as reflections on their role in the Javanese and Madurese communities and their religious meaning in connection with cosmological classifications, being also a rich source for various kinds of wayang theatre, especially the wayang wong (Groenendael, Wayang theatre in Indonesia, 375). [Boeknr.: 31604 ]

€ 375,00

PIGEAUD, Theodore G.Th. Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk. Batavia, 1938. 4to. Modern cloth, lettered in gilt. With 42 (of 46) plates. 545 pp. Kind of encyclopaedic book on various forms of mask performances, mummery, horse-dances, Muslim influenced group-dances and group-singing by young boys and men, as well as reflections on their role in the Javanese and Madurese communities and their religious meaning in connection with cosmological classifications, being also a rich source for various kinds of wayang theatre, especially the wayang wong (Groenendael, Wayang theatre in Indonesia, 375). [Boeknr.: 30758 ]

€ 275,00

PINO, Adolf Maximiliaan. Komedie-stamboel en andere verhalen uit de praktijk van het binnenlands bestuur op Java 1913-1946. Met een biografie door Jeannette de Boer-Pino. Leiden, Instituut voor de Geschiedenis van de Europese Expansie, 1998. Wrappers. With illustrations. X,178 pp. - (Intercontinenta). [Boeknr.: 19741 ]

€ 25,00

PLANTATIONS. JAVASCHE CULTUUR MAATSCHAPPIJ. Naamlooze Vennootschap, gevestigd te Amsterdam. Bewijs van oprichters-recht aan toonder. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1890.Share, printed with decorative border, with coupons. [Boeknr.: 31052 ]

€ 25,00

PLEYTE, Cornelis Marinus. Badoejsche geesteskinderen. Batavia, 1912. Wrappers. With 2 plates. 76 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35796 ]

€ 18,00

PLEYTE, Cornelis Marinus. Verslag nopens de pasar-gambir gehouden op het Koningsplein te Weltevreden van 28 augustus - 2 september 1906. Batavia, Landsdrukkerij, 1907. 8vo. Original printed wrappers. With 15 photographic plates depicting professions. 35 pp. [Boeknr.: 7417 ]

€ 45,00

PLEYTE, Cornelis Marinus. Woordenlijst tot de pantoen's Njai Soemoer Bandoeng, Tjioeng Wanara en Loetoeng Kasaroeng. Batavia, Albrecht & Co, 's Hage, Martinus Nyhoff, 1911. 8vo. Original wrappers. - (Offprint Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen). [Boeknr.: 34911 ]

€ 35,00

POENSEN, C(arel). Ontjen-ontjen. Javaansch leesboek. 3e druk. Batavia, Landsdrukkerij, 1899.2 volumes in 1. Half cloth (sl. dam.). 103,III; 126,II pp. - Uhlenbeck p.56. - Javanese characters. [Boeknr.: 30232 ]

€ 45,00

POORTENAAR, Jan Christiaan. Boeddha-Borobodur. (1926). Original etching/aquatint. Ca. 39,5 x 49,5 cm. Fine plate depicting the Buddhist monument Borobudur in Central Java with the large stupa at the center, surrounded by smaller stupas, with in front the statue of Buddha. The Dutch artist Jan Poortenaar (1886-1958) came to Indonesia in 1922. Haks & Maris p.212 a 'prolific graphic artist'. [Boeknr.: 30564 ]

€ 275,00

PORTUGEESE BUITEN KERK. Sion. De Nieuwe Portugeese buiten kerk. Jalan Pangeran Jayakarta. Jakarta, 1977. Calendar with 7 photographic views of the church. Ca. 53,5 x 37 cm. The Portuguese Outer Church was built between 1693 and 1695 and still exists today as the oldest surviving Dutch building in Jakarta. [Boeknr.: 34864 ]

€ 45,00

PRAAG, S. van. Onrust op Java. De jeugd van Dipanegara. Een historisch-literaire studie. Amsterdam, 1947. Half cloth, with dust-jacket. With portrait of Dipanegara. 271 pp. Prince Diponegoro (1785 - 1855), also known as Dipanegara, was a Javanese prince who opposed the Dutch colonial rule. [Boeknr.: 5319 ]

€ 25,00

PRAAMSTRA, Olf. Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman (1839-1922). Leiden, KITLV, 2003. 4to. Wrappers. With many illustrations. VII,111 pp. Wilhelmina Jacoba Pauline Rudolphine "Mina" Kruseman (1839 - 1922) was a feminist, actrice and author. She grew up with three sisters in Samarang, the Dutch East Indies. [Boeknr.: 26007 ]

€ 18,00

PRINGGODIGDO, A.K. Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950. Wrappers. With 2 folding maps and several photographic plates. XX,358 pp. A history of plantations in eighteenth-century Java. [Boeknr.: 2294 ]

€ 35,00

PRONK, Lubbert. De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden. Leiden, M. Dubbeldeman, 1929. 8vo. Wrappers. 144 pp. Thesis. - The reorganisation of the civil service on Java and Madoera, with a historical review pre-1900. [Boeknr.: 5323 ]

€ 25,00

QUARLES VAN UFFORD, Jacob Karel Willem. Indrukken van Java medegebragt. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1862. Modern wrappers. 61 pp. Impressions of Java. - Cat. KITLV p.193. [Boeknr.: 32215 ]

€ 45,00

RAADT-APELL, M.J. de. De batikkerij Van Zuylen te Pekalongan Midden-Java (1890-1946). Zutphen, Terra, 1980. Wrappers. With many coloured illustrations. 64 pp. On Eliza Charlotte van Zuylen (1864-1947) founder of an Indo-European batik manufactory (batik Belanda) in Pekalongan. [Boeknr.: 6911 ]

€ 18,00

RAFFLES, Thomas Stamford. Geschiedenis van Java. Vertaald, wat betreft de onderwerpen, welke voor Nederland en Indië wetenswaardig zijn, en voorzien van aanteekeningen, tot verbetering, beoordeling en vervolg van het oorspronkelijke werk, door J.E. de Sturler. 's Gravenhage, Amsterdam, Gebroeders van Cleef, 1836.Modern wrappers. With folding table. LIV,244,(1) pp. First Dutch revised translation of Raffles' monumental History of Java, London 1817. - Thomas Stamford Raffles (1781-1826) was lieutenant Governor-General of the Indonesian Archpelago during the British interregnum from 1811-1816. He was interested in every aspect of the Javanese people and culture, it seems he had a deep admiration. With additional notes by the translator Jacques Eduard de Sturler. - Fine. Tiele 896; Cat. NHSM I, p.244; Cat. KITLV p.10. [Boeknr.: 71 ]

€ 475,00

RAFFLES, Thomas Stamford. The history of Java. London, Black, Parbury, and Allen, booksellers to the Hon. East-India Company, and John Murray, 1817.2 volumes. Large 4to. Later half calf, spines ribbed with red morocco title-labels. With 2 maps (one large folding map of Java, coloured in outline), 10 hand-coloured plates by William Daniell and 56 etched or aquatint plates (including alphabets and facsimiles of inscriptions, and musical scores), and some engraved vignettes. XLVIII,479; VIII, 288,(3),CCLX; (4) pp. First edition.- Sir Thomas Stamford Raffles (1781-1826), lieutenant gouvernor of Java during the British administration of Indonesia from 1811 to 1816, 'was interested in every aspect of his subject, and devotes whole sections to Javan ethics, literature, poetry, music, and musical instruments, drama, games of skill and methods of hunting, besides the more ordinary matters of interest population, natural history, religion, antiquities, and the military system .. The history of Java stands very high in its own class, and the aquatint plates are full of interest' (Prideaux p.252-253). 'In terms of the pictorial depiction of Javanese costume and topography the importance of The History of Java can hardly be exaggerated .. The marriage of a scientifically original text with beautiful illustrations by an accomplished aquatint engraver resulted in a book about Indonesia of outstanding quality; indeed, a masterpiece' (Bastin-Brommer p.6-7). The ten coloured aquatints, though unsigned are by William Daniell, illustrate Javanese life and costume, and the Papuan boy who accompanied Raffles to England in 1816, being the first of his race to visit that country. The plate of the Borobudur is one of the first depictions of the monument. 'An influential work valued for the author's firsthand observations on the customs and condition of the Javanese under his administration as Governor-General during the British occupation of the Dutch East Indies (1811-1815)' (Von Hünersdorff, Kaffee,p.1213). Raffles' History of Java, the source of many basic Western ideas about the area, remains the starting point for studies of the Eastern archipelago. - A very attractive copy of one of the classics of South-East Asian historiography.Bastin-Brommer N 90; Abbey, Travel, 554; Tooley, Coloured Plates, 391; Howgego II, R3; Thomson, The Exotic and the Beautiful, 304. [Boeknr.: 28482 ]

€ 9500,00

RAPPARD, Josias Cornelis. Rural scene depicting a man with a yoke Leiden, A.W. Sijthoff, (1888).Lithographed frontwrapper, with nice scene after J.C. Rappard. Ca. 33 x 24,5 cm. Rare original frontwrapper of an issue of Perelaer's, Het kamerlid Van Berkenstein in Nederlandsch-Indië. - After a drawing by Josias Cornelis Rappard (1824-1898). - Fine.Bastin-Brommer N 691; Cat. KITLV, 4e suppl., p.190; Haks & Maris, Lexicon, p.219. [Boeknr.: 28836 ]

€ 15,00

RAPPORTEN van de commissie in Nederlandsch-Indië voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera. 1901-07. Batavia, Albrecht & Co., 's Gravenhage, M. Nijhoff, 1904-09. Bound in 3 volumes. Half cloth (damaged). With many plates. Batatviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. - Very important reports about archaeological sites on Java and Madura, profussely iIllustrated with plates depicting excavations and restorations of Hindu-Javanese antiquities. [Boeknr.: 21839 ]

€ 275,00

RAS, J.J. Javanese literature since independence. An anthology. Edited with an introduction. The Hague, Martinus Nijhoff, 1979. Wrappers. XI,442 pp. - (KITLV). [Boeknr.: 20778 ]

€ 30,00

RASSERS, Willem Huibert. Panji, the culture hero. A structural study of religion in Java. Second edition with an introduction by P.E. de Josselin de Jong. The Hague, Martinus Nijhoff, 1982. Wrappers. With 7 plates. XX,304 pp. - (KITLV). [Boeknr.: 34709 ]

€ 45,00

REENDERS, H. De Gereformeerde zending in Midden-Java 1859-1931. Een bronnenpublicatie. (No pl.), 2001. Cloth. With photographic illustrations. XX,975 pp. - (Project Kerkhistorische Uitgaven Indonesië). [Boeknr.: 32607 ]

€ 45,00

REENEN, G.J. van. De Chinezen van Jakarta. Beschrijving van een minderheidsgroep. Leiden, 1981. Wrappers. 170,6 pp. - (ICA Publicatie). [Boeknr.: 31531 ]

€ 35,00

REES, Willem Adriaan van. Nederlandsch-Indië. Volume I: Batavia. Leiden, A.W. Sijthoff, 1881.Folio. Original half red morocco, decorated cloth boards. With lithographed title and 28 chromo-lithographed plates mounted on heavy paper after drawings by J.C. Rappard. Volume I in a series of 4 published on the Dutch East-Indies: Buitenzorg (II), Java (III) and De Buitenbezittingen (IV) written by M.T.H. Perelaer. An attractive copy of the first volume with fine coloured plates by Josia Cornelis Rappard (1824-1898) representing topographical views and European social life in Batavia.Bastin-Brommer N 687; Tiele 904; Haks & Maris, Lexicon of foreign artists who visualized Indonesia, p.219.. [Boeknr.: 35163 ]

€ 1450,00


Page: 1 2 3 4
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail