Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Java


Page: 1 2 3 4 5
JONGE, Jan Karel Jakob de. De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1862-1909. 18 volumes. Original wrappers (some spines sl. damaged or rebacked, preserving the original wrappers). Volume I-III: De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië 1595-1610. Volume IV-XIII: De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java, 1612-1764. Added: J.K.J. Jonge & M.I. van Deventer. Supplement op het 13e deel: Documenten omtrent Herman Willem Daendels, edited by L.W.G. de Roo. 's Gravenhage, 1909. 2 volumes. And an other supplementary volume: M.L. van Deventer. Het Nederlandsch gezag over Java en onderhoorigheden sedert 1811. Deel I. (All published). 's Gravenhage, 1891. And: J. Meinsma. Register op deel I-VII ('s Gravenhage, 1875) & J.W.G. Haarst. Alphabetisch register ('s Gravenhage, 1888). - Rare complete set of the most important primary sources on the history of the East India Comapany (VOC) taken from the Company's rich archives. [Boeknr.: 34326 ]

€ 1250,00

JONGE, Jan Karel Jakob de. De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. Deel VI. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, Amsterdam, Frederik Muller, 1877. Original printed wrappers (spine sl. dam.). CI,447 pp. - (De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie, deel IX). [Boeknr.: 34340 ]

€ 45,00

JONGE, Thera de. De lange schaduw van Nederlands-Indië. Over het leven van Laurentius Waltherus Klerkx (1894-1983) en de zijnen. Geesteren, A3, 2008. 4to. Wrappers. With many illustrations. The life and times of Laurentius Waltherus Klerkx, a teacher serving in Java, described by his granddaughter. [Boeknr.: 34817 ]

€ 15,00

JORDAAN, Roy E. (Ed.). In praise of Prambanan. Dutch essays on the Loro Jonggrang temple complex. Leiden, KITLV, 1996. Wrappers. With illustrations. XVI,259 pp. [Boeknr.: 19834 ]

€ 25,00

JORDAAN, Roy E. Imagine Buddha in Prambanan. Reconsidering the Buddhist background of the Loro Jonggrang temple complex. Leiden, Rijksuniversiteit, 1993. Wrappers. With illustrations. 65 pp. - (Semaian). [Boeknr.: 20874 ]

€ 18,00

JUNGHUHN, Franz Wilhelm. Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken der gebroeders Dag en Nacht; , verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. 6e herziene en vermeerderde druk. Amsterdam, F. Günst, 1867.Contemporary half calf, spine gilt. With lithographed portrait. 377 pp. Franz Junghuhn (1809-1864) was a co-founder of the Dutch freethinkers' association. He expounded his views in the anonymous publication of Images of Light and Shadow from Java's interior, first published in 1854. The book created a lot of bad feeling which impeded but could not prevent its appearance in the Netherlands. In the Netherlands Indies, the book was what we would now call a best seller. Junghuhn's book was prohibited in Austria and in several German states and principalities because of its alleged 'denigrations and vilifications of Christianity' (Nieuwenhuys, Mirror of the Indies, p.69). Cat. KITLV p.256; Buur 53; Tiele 573 (note). [Boeknr.: 28646 ]

€ 275,00

JUNGHUHN, Franz Wilhelm. Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken, tusschen de gebroeders Dag en Nacht , verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. 4e herziene druk. Amsterdam, F. Günst, 1866.Later cloth, with book label 'boekbinder Hamim in Buitenzorg'. With lithographed portrait. 410 pp. Franz Junghuhn (1809-1864) was a co-founder of the Dutch freethinkers' association. He expounded his views in the anonymous publication of Images of Light and Shadow from Java's interior, first published in 1854. The book created a lot of bad feeling which impeded but could not prevent its appearance in the Netherlands. In the Netherlands Indies, the book was what we would now call a best seller. Junghuhn's book was prohibited in Austria and in several German states and principalities because of its alleged 'denigrations and vilifications of Christianity' (Nieuwenhuys, Mirror of the Indies, p.69). - (Margin last leaf repaired with loss of some letters). Cat. KITLV p.256; Buur 53; Tiele 573 (note). [Boeknr.: 31879 ]

€ 225,00

JUNGHUHN, Franz Wilhelm; a.o. Cultivation of quinine in Indonesia. 1857-1879. 21 reports and articles in 1 volume. Contemporary half cloth (hinges dam., but holding). Important collection by (and on) the man who established quinine production on the island of Java in the Dutch East Indies:7 arcticles by Junghuhn: Toestand der aangekweekte kinaboomen op het eiland Java tijdens het bezoek van .. den gouverneur generaal Ch.F. Pahud. (No pl.), 1857. 116 pp.De kinakultuur op het einde van het jaar 1859. Beschreven door Fr. Junghuhn en J.E. de Vrij. Batavia, H.M. Dorp, 1860. 99 pp. With plate.Jaarlijksch berigt over 1860 (en) 1861 aangaande den toestand der kinakultuur op Java. (With) Berigt over de waarde en het alkaloid gehalte van Cinchona Pahudiana Howard .. (With) Jaarlijksch berigt over 1861 aangaande de op Java gekweekte groene indigo-planten uit China.. (With contributions by J.E. de Vrij and J.E. Teijsmann). (No pl., c.1861). 80 pp.Jaarlijksch verslag over 1863, aangaande den toestand der kinakultuur op Java. (With) Berigt omtrent .. (de) op Java gekultiveerde kina-boomen. (With) Jaarlijksch berigt over 1865, aangaande de op Java aangekweekte, z.g. groene indigo planten ..(No pl., c.1864). 31 pp.Open brief aan de heeren directeuren der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indië, te Batavia. (No pl., 1862). 15 pp.Staat, aantoonende de vermeerdering der kinaplanten op Java en de onkosten daardoor veroorzaakt sedert primo Julij 1856 tot ultimo December 1862. Benevens toelichting. (No pl., 1863). 16 pp.Voorloopige handleidng voor de proef-kinakultuur (met) Aanteekeningen. (No pl., n.d.). 47 pp.8 articles by J.C.B. MOENS. Onderzoek van eenige kina-basten van Java. (No pl.), 1868. 12 pp.J.C.B. MOENS. Onderzoek van basten van cinchona calisaja. (No pl.). 1869.etc.And 6 articles on the subject by i.a. J.E. TEIJSMANN. Open brief aan Fr. Junghuhn, te Batavia. (No pl., 1862). 25 pp.W.H. de VRIESE. De uitkomsten der kina-kultuur in Nederlandsch Indië, in 1856. Amst., C.G. van der Post, 1857. With plate.etc. [Boeknr.: 21612 ]

€ 795,00

JUYNBOLL, H(endrik) H(erman). Kawi-Balineesch-Nederlandsch glossarium op het Oudjavaansche Râmâyana. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1902.Half cloth. VI,644 pp. 'A useful piece of work' (Uhelenbeck, Languages of Java and Madura, p.110). [Boeknr.: 29904 ]

€ 225,00

JUYNBOLL, Hendrik Herman. Drie boeken van het Oudjavaansche Mahabharata in Kawi-tekst en Nederlandsche vertaling, vergeleken met den Sanskrit-tekst. Leiden, E.J. Brill, 1893. Original green cloth, a.e.g. 224 pp. Thesis. - Original texts and translations. - Uhlenbeck p.126. [Boeknr.: 34419 ]

€ 95,00

KALFF, S(amuel). Van 't oude Batavia. Rotterdam, B. van de Watering, 1903. Contemporary half cloth, spine lettered in gilt. 229 pp. From the contents: Van't oude Batavia. - W. van Haren en zijn Koloniale Boetzang. - Het Bataviaasch Museum. - Een verloren 'Buitencomtoir' der O.I. Compagnie. - etc. [Boeknr.: 21858 ]

€ 65,00

KAN, J. van. De rechtsgeleerde boekenschat van Batavia ten tijde der Compagnie. Bandoeng, A.C. Nix & Co, 1935. Wrappers (dam.). 90 pp. - (V.B.G.). [Boeknr.: 3598 ]

€ 40,00

KARTINI, RADEN ADJENG. Door duisternis tot licht. Gedachten over en voor het Javaansche volk. Bijeengegaard en uitgegeven door J.H. Abedanon. 4e druk. 's Gravenhage, Luctor et Emergo, 1923. Decorated cloth. With plates. XXI,410,VI pp. Raden Adjeng Kartini (1879 - 1904), was a prominent Indonesian national heroine from Java. She was also a pioneer in the area of education for girls and women's rights for Indonesians. [Boeknr.: 5269 ]

€ 25,00

KARTODIRDJO, Sartono. The peasants' revolt of Banten in 1888. Its conditions, course and sequel. A case study of social movements in Indonesia. 's Gravenhage, Martinis Nijhoff, 1966. Wrappers. With folding map. XI,379 pp. - (KITLV). [Boeknr.: 6402 ]

€ 30,00

KATS, J(acob). Het Javaansche tooneel. I Wajang poerwa. Weltevreden, Commisie voor de Volkslectuur, 1923.4to. Original decorated boards (hinges weak but holding). With coloured map of Jambudwipa, 3 folding genealogical tables, 37 chromo-lithographed plates and many photographic plates and illustrations. 6,VIII,446 pp. Original edition; all published. - Standard work on the Javanese shadow theatre wayang purwa of southern Central Java. After a description of this theatre, and notes on its age, origin and original character and 20th century significance, all attention is devoted the theatrical literature: its character, and the classification of the plays, and their technical structure. This is followed by a synopsis of the Indian epics the Ramayana and the Mahabharata and a synopsis of the wayang purwa plays, based on material, collected from court and folk dalangs from Surakarta (Pandawa stories) and Yogyakarta (Arjuna-Sasra-Bau and Rama stories), embellished with illustrations by Sulardi from the collection in the Mangkunagaran (Pandawa stories). (Groenendael, Wayang theatre in Indonesia, 211). [Boeknr.: 10065 ]

€ 275,00

KEMP, P.H. van der. Java's landelijk stelsel 1817-1819. Naar oorspronkelijke stukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. Wrappers. XXX,440 pp. [Boeknr.: 5281 ]

€ 35,00

KERCKHOFF, Emilie van. Java. Beelden van volksleven en bedrijf. Amsterdam, Scheltema & Holkema, (1912).Oblong 8vo. Original decorated cloth. With coloured title and 46 nice coloured plates after Emilie van Kerckhoff, and several head and tailpieces. IV,111 pp. With introduction by A.W. Nieuwenhuis and fine coloured reproductions after watercolours by Emilia Maria Francisca van Kerckhoff (1867-1960). Haks & Maris, Lexicon, p.145. [Boeknr.: 2677 ]

€ 95,00

KERN, H. Wrtta-sancaya. Oudjavaansch leerdicht over versbouw in Kawi-tekst en Nederlandsche vertaling. Leiden, E.J. Brill, 1875. Original printed wrappers. 207 pp. Partly printed in Javanese characters. [Boeknr.: 5413 ]

€ 35,00

KLEIN, Jacob Wouter de. Het Preangerstelsel (1677-1871) en zijn nawerking. Delft, J. Waltman Jr., 1931. Wrappers. With folding map. VII,138 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 22593 ]

€ 35,00

KLOET-ALBUM. Uitgegeven ten bate van de slachtoffers der jongste uitbarsting op 20. mei 1919. Amsterdam, N.J. Boon, 1919. Oblong 8vo. Original pictorial wrappers. With many photographic illustrations and advertisements. (48) pp. Published for the benefit of the victims of the eruption of the Kloet vulcano, Java 1919. [Boeknr.: 34605 ]

€ 20,00

KLOKKE, Marijke J. The Tantri reliefs on ancient Javanese candi. Leiden, KITLV, 1993. Wrappers. With illustrations and 11 plates. VIII,312 pp. [Boeknr.: 12666 ]

€ 65,00

KNAAP, Gerrit. Cephas, Yogyakarta. Photography in the service of the Sultan. With a contribution by Yudhi Soerjoatmodjo. Leiden, KITLV, 1999. 4to. Boards, with dust-jacket. With ca. 100 photographic plates and illustrations. VIII,136 pp. This book offers a biography of Kassian Cephas (1845-1912) and his son and successor in photography Sem Cephas (1870-1918). From the early 1870s Kassian Cephas was photographer to the court of the Sultans of Yogyakarta. He also gained a reputation as photographer of Hindu-Javanese antiquities in the environs of Yogyakarta. [Boeknr.: 21203 ]

€ 45,00

KOLFF. Door tyd en vlyt. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van. het honderdjarig bestaan van de N.V. Koninklijke Boekhandel en Drukkerij G. Kolff & Co. Batavia, Kolff & Co., 1948. Folio. Cloth, with dust-jacket (dam.). With double-page map and many photographic illustrations. 98,(2) pp. Fine illustrated memorial volume commemorating the first 100 years of the firm of Kolff & Co. (1848-1948), the largest printing and bookselling company in the Dutch East Indies with branches in Batavia, Surabaya, Cheribon, Semarang, etc. [Boeknr.: 10489 ]

€ 65,00

KONINKLIJK BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. Feestbundel uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappenbij gelegenheid van zijn 150 jarig bestaan 1778-1928. Weltevreden, 1929. 2 volumes. 8vo. Original cloth, gilt lettering. With plates. II,429; II,437 pp. Contributions by F.D.K. Bosch, H.C.R. Brandstetter, J.C. van Eerde, Th. van Erp, S.J. Esser, R. Goris, B. de Haan, B.J. Haga, J. van Kan, R.A. Kern, J.P. Kleiweg de Zwaan, N.J. Krom, J. Kunst, C.C.F.M. Le Roux, A. Maass, E.C. Godée Molsbergen, J.H. Neumann, A.W. Nieuwenhuis, Th. Pigeaud, P.V. van Stein Callenfels, etc. [Boeknr.: 30229 ]

€ 95,00

KONINKLIJK BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. Register op de uitgaven van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1920 - 1940. Bandoeng, A.C. Nix & Co., 1942. Wrappers. VII,90 pp. - (B.G.). [Boeknr.: 15045 ]

€ 18,00

KOPIJN, Y. & H. MINGOEN. Stille passanten. Levensverhalen van Javaans-Surinaamse ouderen in Nederland. Amsterdam, KIT, (2008). 4to. Boards. With photographic plates. 112 pp. [Boeknr.: 30918 ]

€ 20,00

KRAJENBRINK, J(ohan) A(dolph). Het particulier landbezit der Europeanen op Java, verdedigd tegen beschuldigingen van den heer P. Mijer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en vergeleken met het landrentenstelsel, in de gouvernements-residentien. Tiel, Wed. D.R. van Wermeskerken, 1862.Original printed wrappers. With 3 folding tables. 36 pp. Comparison of European privat estates with the land rent system in government plantations on Java, written by Krajenbrink (1816-1877) a 'koffieplanter te Telok Djambi in de nabijheid van Krawang' (see NNBW IX, p.550-551).. Cat. KITLV p.202. [Boeknr.: 29491 ]

€ 65,00

KRAJENBRINK, J(ohan) A(dolph). Het regt van eigendom, der bezitters van particuliere landen op Java, met authentieke acten bewezen. Tiel, Wed. D.R. van Wermeskerken, 1864.Original printed wrappers. 34 pp. On the proprietary rights of the owners of privat estates on Java, written by Krajenbrink (1816-1877) 'lid van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia, particulier landhuurder te Krawang'.Cat. KITLV p.202. [Boeknr.: 29492 ]

€ 65,00

KROM, Nicolaas Johannes. Hindoe-Javaansche geschiedenis. 2e herziene druk. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931. 8vo. Cloth. With 2 folding maps. 505 pp. [Boeknr.: 5286 ]

€ 65,00

KROM, Nicolaas Johannes. Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst. 's Gravenhage, M. Nijhoff, 1920. 2 volumes. Original cloth. With 101 plates and maps. XIV,414; XI,338 pp. - Standard work. [Boeknr.: 30757 ]

€ 95,00

KROM, Nicolaas Johannes. De levengeschiedenis van den Buddha op Barabudur. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1926. Cloth. With 120 illustrations. VII,143 pp. [Boeknr.: 5287 ]

€ 55,00

KUNEMAN, Julius. De gouvernements koffiecultuur op Java. Onderzoek en advies. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1890.Original printed wrappers (spine with tape). 201 pp. Report on state coffee farming in Java. - Copy from the library of Dutch parliament.Von Hünersdorff, Coffee, p.828. [Boeknr.: 30711 ]

€ 45,00

KUNST, J. Music in Java. Its history, its theory and its technique. 3rd enlarged edition by E.L. Heins The Hague, Martinus Nijhoff, 1973. 2 volumes. Cloth, with dust-jacket. With musical scores and 165 illustrations. XVIII,660 pp. [Boeknr.: 8340 ]

€ 85,00

KUNST, Jaap. Hindu-Javanese musical instruments. 2nd revised and enlarged edition. The Hague, Martinus Nijhoff, 1968. Cloth. With 121 plates and illustrations. XII,156 pp. - (KITLV). [Boeknr.: 450 ]

€ 45,00

LEBRET, Frans. Op reis met pen en penseel. Frans en Jan Hendrik Lebret als toerist naar Java, 1863. Ingeleid en bezorgd door Anne Leussink en Wyke Sybesma. Zutphen, Walburg Pers , 2018. Cloth, with dust-jacket. With ca.100 drawings, watercolours and illustrations by FRans Lebret. 528 pp. Linschoten-Vereeniging CXVI. - The brothers Frans and Jan Hendrik Lebret startet their voyage to their brother on the sugar plantation in Pasuruan, East Java, on 15 January 1863. They went by train to Marseille, by French mail service to Alexandria, and from there the overlandroute by train to Suez, and further by ship to Singapore and Batavia. [Boeknr.: 35263 ]

€ 65,00

LEEUWEN, Lizzy van. Airconditioned lifestyles nieuwe rijken in Jakarta. Amsterdam, Het Spinhuis, 1997. Pictorial wrappers. With photographic illustrations. 119 pp. [Boeknr.: 34919 ]

€ 15,00

LEKKERKERKER, C. The Portuguese outer church at Batavia. Amsterdam, 1933. 4to. Pictorial wrappers. With illustrations. (13) pp. - (Nederlandsch Indië oud & nieuw). [Boeknr.: 34844 ]

€ 15,00

LELYVELD, Th.B. van. De Javaansche danskunst. Ingeleid door N.J. Krom. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1931. 4to. Original half cloth (batik). With 74 photographic plates. 258 pp. Important study of the Javanese dance in which attention has also been paid to the wayang theatre. - A fine copy. [Boeknr.: 459 ]

€ 145,00

LEUFKENS, Frans Hubert.. Impressies van Batavia. Impressions of Batavia. Eindrücke aus Batavia. Impressions sur Batavia. Impressioni di Batavia. Batavia, (1939). Original decorated cloth (spine discoloured). With 40 photographic plates by the author. Privately printed. - Hubert Leufkens (1894-1962) was a Dutch photographer and filmmaker. He worked as schoolmaster for nine years on Java. [Boeknr.: 11182 ]

€ 40,00

LEUPE, P.A. (Red.). Verhael van de belegeringhe der stadt Batavia in't coninckrijck van Jaccatra, anno 1628, den 22 augustij. (Door een ooggetuige). (Gevolgd door:) Verhael van de 2e belegeringhe .. anno 1629. (Amsterdam, 1855). Modern wrappers. (24) pp. - (Offprint B.K.I.). [Boeknr.: 3602 ]

€ 18,00

LOOS-HAAXMAN, J. de. Johannes Rach en zijn werk. De topografische beschrijving der teekeningen met medewerking van W. Fruin-Mees door P.C. Bloys van Treslong. Batavia, G. Kolff & Co., 1928. Folio. Half calf. With 60 drawings by Johannes Rach. 27,141 pp. Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. - Johannes Rach recorded the appearance of Batavia between 1762-1783. [Boeknr.: 1226 ]

€ 125,00

LOOS-HAAXMAN, J. de. De Franse schilder Ernest Hardouin in Batavia. Leiden, E.J. Brill, 1982. Wrappers. With 31 plates. 51 pp. [Boeknr.: 1254 ]

€ 18,00

LOOS-HAAXMAN, J(eanne Maria Cornelia) de. De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en compagnie-schilders. Leiden, A.W. Sijthoff, 1941. 2 volumes. 8vo. Cloth. With 128 portraits. 185 pp. Important study on the portraits of the Governors-General and the painters in the service of the VOC. [Boeknr.: 1317 ]

€ 55,00

LUBBERHUIZEN-VAN GELDER, A.M. De oudste afbeelding van Batavia. Utrecht, Kemink en Zoon, 1950. 4to. Wrappers. With illustrations. (8) pp. - (Offprint Historia). [Boeknr.: 34797 ]

€ 15,00

LUBIS, MOCHTAR. Schemer over Djakarta. Roman. (Vertaald door P.H. Fruithof). (Baarn, Holandia, 1963). Cloth, with dust-jacket. 319 pp. [Boeknr.: 6116 ]

€ 18,00

MACKAY, Donald Jacob. De handhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het regtswezen onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal H.W. Daendels over Java en onderhoorigheden (1808-1811). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1861.Original printed wrappers (spine dam.). (12),XVIII,139,(V) pp. - (Thesis). [Boeknr.: 12620 ]

€ 35,00

MAIJER, L.Th. De Javaan, als mensch en als lid van het Javaansche huisgezin. Batavia-Solo, Albrecht & Rusche, 1894.Modern batik binding. III,II,III,262 pp. Early missionary reports on the Javanese family and community life. Cat. KITLV p.15-16. [Boeknr.: 33101 ]

€ 95,00

MAIJER, L.Th. Javaansche legenden en sagen. Batavia, Solo, Albrecht & Rusche, 1894.Original printed wrappers. 154,(2) pp. Javanese legends in Dutch and Javanese, in Latin characters. Cat. KITLV p.15. [Boeknr.: 31617 ]

€ 75,00

MAIJER. L.Th. Lakon Kresna-Goegah. Samawis, A. Bisschop, 1887.Half cloth (sl. loose). 251 pp. Text from Demak of the wayang purwa play Kresna Gugah, written in Javanese script, with some stage directions such as the characters staged, the opening recitatives of the various scenes, the dialogues and so forth (Groenendael, Wayang theatre, 279). - (Some annotations). [Boeknr.: 30233 ]

€ 75,00

MANGKOE NAGORO VII. Supplement op Het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro VII. Soerakarta, 1940. 4to. Original decorated cloth (loose, discoloured). With plates. XX,356 pp. [Boeknr.: 32659 ]

€ 125,00

MANN, Richard. Murder in Batavia. A novel. Jakarta, Gateway Books, 1998. Pictorial wrappers. With plates. 187 pp. [Boeknr.: 34888 ]

€ 18,00

MANN, Richard. The old city of Jakarta-today. A practical guide for tourists. Jakarta, Gateway Books, 1996. Wrappers. With manycoloured photographic illustrations. 69 pp. [Boeknr.: 34574 ]

€ 15,00

MARRE, Jan de. Batavia, begrepen in zes boeken. Amsterdam, Adriaan Wor en de Erve G. Onder de Linden, 1740.4to. Later vellum. With engraved allegorical frontispiece, engraved title-vignette by J. Punt, engraved portrait after J.M. Quinhart by J. Houbraken (dated 1745), and folding plan of Batavia by J. van der Laan. (36),320,(6) pp. First edition. - Historical and topographical poem on the town of Batavia by Jan de Marre, who made a number of voyages to the East over a twenty-three year period for the Dutch East India Company (VOC). Jan de Marre 'is wel de meest representatieve Companjiesdichter geworden onder allen, degeen wiens naam onmiddelik op de lippen komt, wanneer van deze bizondere poëzie sprake is, zoiets als de Valentijn van de gebonden taal' (Du Perron, Jan Companjie, p.153). - A fine clean copy.Landwehr, VOC, 1547; Cat. KITLV p.260; Nieuwenhuys, O.I.Spiegel, p.47. [Boeknr.: 7279 ]

€ 1150,00

MARTIN, Karl. Die altmiocäne Fauna des West-Progogebirges auf Java. Leiden, E.J. Brill, 1916. Folio. Printed wrappers. With 3 lithographed plates depicting shells. (42) pp. - (Sammlungen Geologischen Reichs-Museums Leiden). [Boeknr.: 6895 ]

€ 65,00

MATEN, Wilma van der. Jakarta aan zee. Verhalen over de Indonesische hoofdstad. Schoorl, Conserve, 2008. Wrappers. With photographic illustrations. 256 pp. [Boeknr.: 34918 ]

€ 15,00

MEESTER CORNELIS. Gemeente Stemmen. Orgaan van de kiesvereeniging 'Meester Cornelis'. Commissie van redactie: S. Alberda, H.G. van Buuren, Raden Haroen Al Rasid, Raden Hassan Soema di Pradja .... Jrg.I, no. 3-8. Meester Cornelis, 1918-19. 6 local newspapers. Very rare local political newspaper for the elections of the municipal council of Batavia. [Boeknr.: 7198 ]

€ 125,00

MERRILLEES, Scott. Batavia in 19th century photographs. Singapore 2000. 4to. Cloth, with dust-jacket. With 155 photographic illustrations of Down Town Batavia, Molenvliet, Uptown Batavia and Tanjung Priok. 282 pp. It provides the most comprehensive photographic record ever published of Jakarta from the 1850s when the earliest known photographs of the city were taken through to the closing years of the 19th century. Many of these images have never been published. [Boeknr.: 21409 ]

€ 85,00

MERRILLEES, Scott. Groeten uit Jakarta. Ansichtkaarten van een hoofdstad 1900-1950. Alphen a/d Rijn, Atrium, 2012. 4to. Pictorial boards, with dust-jacket. With 460 picture postcards (several in colours) depicting Batavia. 248 pp. A fine illustrated history of Batavia. [Boeknr.: 33043 ]

€ 30,00

METH, Th. Mangkoe-Negaran. Analyse eines javanischen Fürstentums. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935. Wrappers. 88 pp. [Boeknr.: 32628 ]

€ 55,00

MEYER, D.H. Documenten over Java. Batavia, 1946. Folio. Wrappers. With 22 original photographs. 100 copies stenciled on blue paper. - Report by an assisten-resident on the situation after 1945 on Java. [Boeknr.: 34443 ]

€ 125,00

MICOLA, J. Lotgevallen van vijf Temenggoengs. Batavia, Landsrdukkerij, 1898. Original printed wrappers. 46 pp. First published in 1880. - Adventures of five people from Temanggoeng, Java. Malay text in Arabic characters (Jawi-script): Hikajat lima Temenggoeng. Tertjitak pada pertjitakan Gubernemen di Betawi.Cat. KITLV p.302. [Boeknr.: 28169 ]

€ 95,00

MIKSIC, John. Borobudur. Vertellingen van de Buddha. Berkeley, Periplus Editions, (1991). 4to. Boards, with, dust-jacket. With numerous coloured photographic illustrations by Marcello and Anita Tranchini. 158 pp. [Boeknr.: 34724 ]

€ 20,00

MOERMAN, J. In en om de Chineesche kamp. Met een voorwoord van J. Hardeman. 2e gewijzigde druk. Batavia, G. Kolff & Co, (1932). 8vo. Original decorated cloth. With 2 Chinese paper samples and many photographic plates. 319 pp. Second revised edition. - A standard work on the Chinese population and quater of Batavia (Jakarta).Nagelkerke, The Chinese in Indonesia, 0650. [Boeknr.: 14767 ]

€ 175,00

MÖLLER, Allard J.M. Batavia a swinging town. Dansorkesten en jazzbands in Batavia 1922 - 1949. (Den Haag, Moesson, 1987). Wrappers. With many illustrations. 95 pp. [Boeknr.: 7903 ]

€ 18,00

MOOK, H.J. van. Gids voor Tosari en het Tenggergebergte. Koog aan de Zaan, P. Out, 1916. Oblong 8vo. Wrappers (sl. discoloured). With folding map and many photographic illustrations. 46,(2) pp. Tourist guide to the mountain resort of Tosari, East Java. [Boeknr.: 14896 ]

€ 45,00

MULDER, J.A.N. Mysticism & everyday life in contemporary Java. A cultural analysis of Javanese worldview and ethic as embodied in Kebatinan and everyday experience. (No pl.), 1975. Folio. Wrappers. IX,190 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 9020 ]

€ 30,00

NAGTEGAAL, Luc. Riding the Dutch tiger. The Dutch East Indies Company and the Northeast coast of Java 1680-1743. Translated by Beverley Jackson. Leiden, KITLV, 1996. Wrappers. With maps and plates. 250 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 16642 ]

€ 35,00

NECK, Jacob Cornelis van & Wybrand van WARWIJCK. Waerachtigh verhael van de schipvaard op Oost-Indien ghedaen by de acht schepen in den jaren 1598 van Amsterdam uyt-ghezeylt, onder't beleyd van den admirael Jacob Cornelissoon van Neck, ende vice-admirael Wybrand van Warwijck. Ghetrocken uyt het journael ofte dagh-register voor desen daer van ghedruckt, ende door-gaens tot beter onderrechtinghe des lesers, uyt verscheyden andere schrijvers verrijckt. (Amsterdam, Joannes Janssonius, 1646).Oblong 8vo. Modern wrappers. With 26 engraved plates. 56 pp. (text set in two columns). Extracted from Commelin's collection of voyages. - The first successful Dutch trading voyage to the East Indies. The fleet sent out from Amsterdam by the successor of the company that financed De Houtman's venture, now called the Old East India Company, was a smashing success. Eight ships commanded by Jacob van Neck and Wybrand van Warwijck left Texel on May 1, 1598. Fifteen month later, on July 17, Van Neck returned from Bantam with four of his ships fully laden with pepper. The rest of the fleet, under Van Warwijck and Jacob van Heemskerck, made other stops on Java and then went to Banda, Amboina, and the Moluccas; here they established the three factories which became the foundation for later Dutch controle of the Moluccan spice trade. Van Heemskerck arrived in Amsterdam with two ships on May 19, 1600; Van Warwijck arrived with the remaining two ships at the end of August, 1600. The major contributions made by this account were full descriptions of Banda, Amboina, and the Moluccas. Appended is a Malay-Javanese-Dutch word list (Lach & Van Kley, Asia in the making of Europe III,1, p.439-440).Landwehr VOC, 250. [Boeknr.: 35248 ]

€ 950,00

NEWSPAPER. - De Malanger. Hoofdredacteur G.H.A. Sytsma. Directeur L.M.F. Plate. Jaargang X, no. 194. Eerste blad. Malang, 1934. Folio. Newspaper from Malang, Java, with advertisements. 4 pp. [Boeknr.: 34224 ]

€ 10,00

NICOLSEN, Harold. Journey to Java. London, Constable, (1957). Original blue cloth, with dust-jacket. VIII,254 pp. First edition. - Cruise to Java and back aboard the liner Willem Ruys of the Rotterdam Lloyd, in 1957, by Harold Nicolson and his wife Vita Sackville-West. - Fine. [Boeknr.: 5303 ]

€ 45,00

NICOLSEN, Harold. Reis naar Java. London, 1957. Herdruk. Vertaling H. Stolk. Utrecht, Veen, 1985. Wrappers. 280 pp. - Cruise to Java and back aboard the liner Willem Ruys of the Rotterdam Lloyd, in 1957, by Harold Nicolson and his wife Vita Sackville-West. - Fine. [Boeknr.: 32172 ]

€ 18,00

NIEL, Robert van. Java under the cultivation system. Collected writings. Leiden, KITLV, 1992. Wrappers. (6),244 pp. [Boeknr.: 12570 ]

€ 25,00

NIEMEIJER, Hendrik Everwinus. Batavia. Een koloniale samenleving in de zeventiende eeuw. (Amsterdam.), Balans, 2005. Wrappers. With illustrations. 440 pp. [Boeknr.: 30702 ]

€ 25,00

NIEUWENHUYS, Rob & Frits JAQUET. Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieën van Franz Wilhelm Junghuhn. Alphen a/d Rijn, Sijthoff, (1980). Folio. Cloth, with dust-jacket. With many plates and illustrations (several in colours). 150 pp. [Boeknr.: 7361 ]

€ 20,00

NOORDERVLIET, Nelleke. (Red.). Brieven van de thee uit een Indisch familiearchief met originele foto's. Gekozen en met een inleiding. Amsterdam, Em. Querido, 2004. Wrappers. With photographic plates. 374 pp. [Boeknr.: 34884 ]

€ 15,00

NORBRUIS,Obbe. Alweer een sieraad voor de stad. Het werk van Ed. Cuypers en Hulswit-Fermont in Nederlands-Indië 1897-1927. Volendam, LM Publishers, 2018. 4to. Pictorial boards. With many photographic illustrations (several in colours). 319 pp. Eduard Cuypers (1859-1927) was a Dutch architect. He worked in Amsterdam and the Dutch East Indies. He was trained in the architectural practice of his uncle P.J.H. Cuypers. Eduard Cuypers opened an agency in the Dutch East Indies to work on major projects such as the headquarters and branch office of De Javasche Bank in Indonesia. With Marius J. Hulswit and Arthur Fermont, Cuypers opened the largest architectural agency in the East Indies. After Cuypers died in 1927, his office in Batavia/Jakarta was continued by others under the name Fermont-Cuypers till 1957. [Boeknr.: 35166 ]

€ 35,00

NORBRUIS,Obbe. Architechtuur met vlag en winpel. Het werk van Fermont-Cuypers in Nederlands-Indië en Indonesië 1927-1957. Volendam, LM Publishers, 2018. 4to. Pictorial boards. With many photographic illustrations (several in colours). 295 pp. Eduard Cuypers (1859-1927) was a Dutch architect. He worked in Amsterdam and the Dutch East Indies. He was trained in the architectural practice of his uncle P.J.H. Cuypers. Eduard Cuypers opened an agency in the Dutch East Indies to work on major projects such as the headquarters and branch office of De Javasche Bank in Indonesia. With Marius J. Hulswit and Arthur Fermont, Cuypers opened the largest architectural agency in the East Indies. After Cuypers died in 1927, his office in Batavia/Jakarta was continued by others under the name Fermont-Cuypers till 1957. [Boeknr.: 35168 ]

€ 35,00

NUNEN, J.P.Th. van. De Tjiomas-zaak in verband met de belangen der opgezetenen van de particuliere landerijen bewesten de Tji-Manok. Amsterdam., L. Kervel & Co., 1886. Disbound (spine with tape). 40 pp. On the extortion on the property Tjiomas, Buitenzorg (Bogor), owned by J.W.E. de Sturler. - From the library of the Dutch parliament. - Added: (NUNEN, J.P.Th.). Nogmaals 'Tjiomas'. Batavia, G. Kolff & Co., 1886. Original printed wrappers. 24 pp.Cat. KITLV p.205. [Boeknr.: 18613 ]

€ 65,00

OFFICIAL DOCUMENTS. Zeven 'bundels dienstbrieven' aangeboden aan den directeur der Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren te Madioen .. gericht aan den gouverneur van Oost-Java. 1929-1930. Collection of official reports, typed and autographs, in Malay and Javanese on local administration in East Java. Each sheaf consists of several documents, signed by the Regent van Patjitan, de gouverneur van Soerakarta, the regent of Soerakarta, the gouverneur van Jogjakarta, regent van Kota, and regent van Bantoel. [Boeknr.: 33997 ]

€ 195,00

OOSTING, Hendrik Jan. Nederduitsch-Soendasch woordenboek, op last der regeering zamengesteld. Amsterdam, Johannes Müller, 1887.Original half cloth. 390 pp. Dutch - Sundanese -dictionary in Roman characters. Uhlenbeck p.12; Cat. KITLV p.288. [Boeknr.: 31582 ]

€ 225,00

PALMER VAN DEN BROEK, Willem. Javaansche vertellingen, bevattende de lotgevallen van een kantjil, een reebok en andere dieren. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1878.Original printed wrappers. VIII, 213 pp. Highly popular serat Kantjil, the tales of the clever chevrotain who time and again escapes out of dangerous situations eluding and outwitting humans as well as animals. - Javanese characters.Cat. KITLV p. 310; Uhlenbeck p.142. [Boeknr.: 21150 ]

€ 75,00

PANDJI WOELOENG. PANDJI WOELOENG uit het Soendaasch in het Javaansch bewerkt door Pangeran Adipati Ario Mangkoe Negoro. Met verklaring der daarin voorkomende Kawiwoorden. Batavia, Landsdrukkerij, 1879.Modern cloth (original printed wrappers mounted). 285 pp. Translation from Sundanese into Javanese, with a wordlist Kawi-Modern Javanese. - In Javanese characters.Uhlenbeck, A critical survey of studies on the languages of Java and Madura, p. 141. [Boeknr.: 33013 ]

€ 95,00

PAULIDES, Hendrik. De Javaansche sawah. (1927). Original lithograph depicting a Javanese sawah. Ca. 32,5 x 25 cm. Fine lithograph depicting Javanese people and karbouws ploughing the sawah, made by the Dutch artist Hendrik Paulides (1892-1967). His style can be described as realistic, somewhat stylised, and always decorative and elegant (Haks & Maris p.206). This lithograph was published together with the memorial issue of 'De Indische Mercuur'. - Fine.Spruit, Indonesian Impressions, p.126. [Boeknr.: 30565 ]

€ 225,00

PERELAER, (Michel Théophile Hubert). Het kamerlid Van Berkenstein in Nederlandsch-Indië. Leiden, A.W. Sijthoff, (1888).Lithographed frontwrapper of an issue of the series, with nice scene after C. Rappard. Ca. 33 x 24,5 cm. The work was published in 50 parts. - After a drawing by Josias Cornelis Rappard (1824-1898). - Fine.Bastin-Brommer N 691; Cat. KITLV, 4e suppl., p.190; Haks & Maris, Lexicon, p.219. [Boeknr.: 28836 ]

€ 15,00

PIERSON, N(icolaas) G(erard). Java en de koloniale questie. Amsterdam, G.L. Funke, 1871.Original printed wrappers. (24) pp. Bibliotheek van Volksvoordrachten. - Cat. KITLV p.198. [Boeknr.: 32230 ]

€ 45,00

PIGEAUD, Theodore G.Th. Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk. Batavia, 1938. 4to. Original cloth (hinges damaged but holding). With 125 illustrations on 46 plates (including 4 coloured). 545 pp. Kind of encyclopaedic book on various forms of mask performances, mummery, horse-dances, Muslim influenced group-dances and group-singing by young boys and men, as well as reflections on their role in the Javanese and Madurese communities and their religious meaning in connection with cosmological classifications, being also a rich source for various kinds of wayang theatre, especially the wayang wong (Groenendael, Wayang theatre in Indonesia, 375). [Boeknr.: 31604 ]

€ 375,00

PIGEAUD, Theodore G.Th. Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk. Batavia, 1938. 4to. Modern cloth, lettered in gilt. With 42 (of 46) plates. 545 pp. Kind of encyclopaedic book on various forms of mask performances, mummery, horse-dances, Muslim influenced group-dances and group-singing by young boys and men, as well as reflections on their role in the Javanese and Madurese communities and their religious meaning in connection with cosmological classifications, being also a rich source for various kinds of wayang theatre, especially the wayang wong (Groenendael, Wayang theatre in Indonesia, 375). [Boeknr.: 30758 ]

€ 275,00

PIGEAUD, Theodore G.Th. Literature of Java. Catalogue raisonné of Javanese manuscripts in the library of the University of Leiden and other public collections in the Netherlands. Leiden, University Press, 1967-80. 4 volumes. Original printed wrappers. With plates (some in colours). - Standard work. [Boeknr.: 3053 ]

€ 150,00

PINO, Adolf Maximiliaan. Komedie-stamboel en andere verhalen uit de praktijk van het binnenlands bestuur op Java 1913-1946. Met een biografie door Jeannette de Boer-Pino. Leiden, Instituut voor de Geschiedenis van de Europese Expansie, 1998. Wrappers. With illustrations. X,178 pp. - (Intercontinenta). [Boeknr.: 19741 ]

€ 25,00

PLANTATIONS. JAVASCHE CULTUUR MAATSCHAPPIJ. Naamlooze Vennootschap, gevestigd te Amsterdam. Bewijs van oprichters-recht aan toonder. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1890.Share, printed with decorative border, with coupons. [Boeknr.: 31052 ]

€ 25,00

PLEYTE, Cornelis Marinus. Verslag nopens de pasar-gambir gehouden op het Koningsplein te Weltevreden van 28 augustus - 2 september 1906. Batavia, Landsdrukkerij, 1907. 8vo. Original printed wrappers. With 15 photographic plates depicting professions. 35 pp. [Boeknr.: 7417 ]

€ 45,00

PLEYTE, Cornelis Marinus. Woordenlijst tot de pantoen's Njai Soemoer Bandoeng, Tjioeng Wanara en Loetoeng Kasaroeng. Batavia, Albrecht & Co, 's Hage, Martinus Nyhoff, 1911. 8vo. Original wrappers. - (Offprint Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen). [Boeknr.: 34911 ]

€ 35,00

POENSEN, C(arel). Ontjen-ontjen. Javaansch leesboek. 3e druk. Batavia, Landsdrukkerij, 1899.2 volumes in 1. Half cloth (sl. dam.). 103,III; 126,II pp. - Uhlenbeck p.56. - Javanese characters. [Boeknr.: 30232 ]

€ 45,00

POORTENAAR, Jan Christiaan. Boeddha-Borobodur. (1926). Original etching/aquatint. Ca. 39,5 x 49,5 cm. Fine plate depicting the Buddhist monument Borobudur in Central Java with the large stupa at the center, surrounded by smaller stupas, with in front the statue of Buddha. The Dutch artist Jan Poortenaar (1886-1958) came to Indonesia in 1922. Haks & Maris p.212 a 'prolific graphic artist'. [Boeknr.: 30564 ]

€ 275,00

PORTUGEESE BUITEN KERK. Sion. De Nieuwe Portugeese buiten kerk. Jalan Pangeran Jayakarta. Jakarta, 1977. Calendar with 7 photographic views of the church. Ca. 53,5 x 37 cm. The Portuguese Outer Church was built between 1693 and 1695 and still exists today as the oldest surviving Dutch building in Jakarta. [Boeknr.: 34864 ]

€ 45,00

PRINGGODIGDO, A.K. Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950. Wrappers. With 2 folding maps and several photographic plates. XX,358 pp. A history of plantations in eighteenth-century Java. [Boeknr.: 2294 ]

€ 35,00

PRONK, Lubbert. De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden. Leiden, M. Dubbeldeman, 1929. 8vo. Wrappers. 144 pp. Thesis. - The reorganisation of the civil service on Java and Madoera, with a historical review pre-1900. [Boeknr.: 5323 ]

€ 25,00

QUARLES VAN UFFORD, Jacob Karel Willem. Indrukken van Java medegebragt. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1862. Modern wrappers. 61 pp. Impressions of Java. - Cat. KITLV p.193. [Boeknr.: 32215 ]

€ 45,00

RAADT-APELL, M.J. de. De batikkerij Van Zuylen te Pekalongan Midden-Java (1890-1946). Zutphen, Terra, 1980. Wrappers. With many coloured illustrations. 64 pp. [Boeknr.: 6911 ]

€ 20,00

RAFFLES, Thomas Stamford. Geschiedenis van Java. Vertaald, wat betreft de onderwerpen, welke voor Nederland en Indië wetenswaardig zijn, en voorzien van aanteekeningen, tot verbetering, beoordeling en vervolg van het oorspronkelijke werk, door J.E. de Sturler. 's Gravenhage, Amsterdam, Gebroeders van Cleef, 1836.Modern wrappers. With folding table. LIV,244,(1) pp. First Dutch revised translation of Raffles' monumental History of Java, London 1817. - Thomas Stamford Raffles (1781-1826) was lieutenant Governor-General of the Indonesian Archpelago during the British interregnum from 1811-1816. He was interested in every aspect of the Javanese people and culture, it seems he had a deep admiration. With additional notes by the translator Jacques Eduard de Sturler. - Fine. Tiele 896; Cat. NHSM I, p.244; Cat. KITLV p.10. [Boeknr.: 71 ]

€ 475,00


Page: 1 2 3 4 5
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail