Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Java


Page: 1 2 3 4
DOEL, H.W. van den. De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808-1942. Amsterdam, Bert Bakker, 1994. Wrappers. With illustrations. 578 pp. [Boeknr.: 3086 ]

€ 25,00

DOMIS, Hendrik Jacob. De residentie Pasoeroeang op het eiland Java. 's Gravenhage, H.S.J. de Groot, 1836.Contemporary blind-tooled calf, spine gilt with green morocco title-label, inner dentelles, a.e.g. With lithographed title-page, map and 2 lithographed plates by J.D. Steuerwald. VI,178,(2) pp. Original edition; printed on heavy paper. - Description of Pasuruan, East-Java, by the civil servant J.H. Domis (1782-1842). The Dutch established a fort at Pasuruan in 1707. It was the capital of a residency from 1811 to 1934. With attention to the coffee and sugar cultures. - Copy from the library of Dutch parliament. - Rare.Tiele 323; Cat. KITLV I, p.10; not in Bastin-Brommer and Von Hünersdorff, Coffee. [Boeknr.: 3215 ]

€ 595,00

DOORNINCK, D.J. van. Leven op Java. Critische opstellen. Nieuw, geheel omgewerkte en uitgebreide uitgaaf van Hollanders op Java en in Holland. Zwolle, J. Ploegsma, 1915. Original green cloth, gilt lettering. X,212 pp. - Buur, Persoonlijke Documenten, 759. [Boeknr.: 32545 ]

€ 35,00

DREWES, G.W.J. The life-story of an old-time Priangan regent as told by himself. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1985. Wrappers. (23) pp. Bijdragen KITLV. - Babad Raden Adipati Aria Marta Nagara Regent Bandoeng. [Boeknr.: 35933 ]

€ 15,00

DUDOK VAN HEEL, J(oannes) P(etrus). Open brief over spoorweg-aanleg op Java aan de leden der commissie ad hoc uit het Indisch Genootschap J. Millard, P.J. Bachiene, J. van Kerkwijk. Amsterdam, M. Schooneveld & Zoon, (1864). Original printed wrappers (sl. dam.). 41 pp. Brochure focused on railway construction on Java. - Cat. KITLV p. 158. [Boeknr.: 29531 ]

€ 45,00

EBING, Ewald & Youetta de JAGER. Batavia-Jakarta 1600-2000. A bibliography. With the assistance of J. ter Beek, J. Delwel and H. Kemp. Leiden, KITLV, 2000. Cloth. XXIX,1018 pp. 5372 books and articles on Batavia-Jakarta described. [Boeknr.: 23166 ]

€ 75,00

EEKHOUT, R(eneke) A(driaan). Opmerkingen over het kultuurstelsel en bedenkingen tegen de afschaffing der heerendiensten en de invoering van het stelsel van vrijen arbeid op Java. Met eene voorrede van M.A. Eekhout. Heerenveen, F. Hessel, 1866.Original printed wrappers. III,24 pp. Comments on the cultivation system, objections against abolition of compulsory labor and introduction of free labor on Java.Cat. KITLV p.195. [Boeknr.: 29497 ]

€ 45,00

EERDE, J.C. van. Gids voor de tentoonstelling betreffende Oud-Javaansch en hedendaagsch Balisch Hindoeïsme. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1915. Sm.8vo. Pictorial wrappers. 119 pp. - (Koloniaal Instituut). [Boeknr.: 34894 ]

€ 25,00

ELIËNS, Titus M. (Red.). Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795. (Met bijdragen van) Monique van de Geijn-Verhoeven, Antonia Malan, Karel Schoeman, Jan Veenendaal, Deon Viljoen, Nigel Worden. Zwolle, Waanders, (2002). 4to. Cloth, with dust-jacket. With 130 illustrations (80 in colours). 240 pp. The fascinating interiors of homes in Cape Town and Batavia, the most important Dutch trading posts in South Africa and the Far East. [Boeknr.: 25772 ]

€ 35,00

ELIËNS, Titus M. Silver from Batavia. Zilver uit Batavia. Den Haag, Gemeentemuseum, 2012. 4to. Boards. With many coloured illustrations. 181 pp. [Boeknr.: 32835 ]

€ 30,00

ELST, S.L.W. van der. Staats-koffiecultuur op Java. 's Gravenhage, J.M. van't Haag & Soerabaija, Gebr. Gimberg & Co., 1874.Original printed wrappers (spine rep.). 64,(3) pp. Government coffee-culture on Java.Cat. KITLV p.167; Von Hünersdorff p.468. [Boeknr.: 29149 ]

€ 45,00

ELTEN, N. van. Iets over den voorgaanden en tegenwoordigen staat van Nederlandsch Indië, vergezeld van eene beoordeling van twee vlugschriften, getiteld: Kort overzigt der financiële resultaten van het stelsel van kultures onder den gouverneur-generaal J. van den Bosch en Blik op het bestuur van Nederlandsch Indie onder den gouverneur-generaal J. van den Bosch, voor zoo ver het door denzelven ingevoerde stelsel van cultures op Java betreft. 's Gravenhage, Amsterdam, De Gebroeders van Cleef, 1835.Original boards (spine sl. dam.). IV,245 pp. With armorial bookplate of W.C. Baerdt de Waarde. - On the present state of affairs of the Dutch East Indies, and reflections on two memoranda on the culture system and administration of Java under Governor General Johannes van den Bosch (1830-1834).Cat. KITLV p.189; Von Hünersdorff, Coffee, p.468. [Boeknr.: 30724 ]

€ 95,00

EMDEN, F.J.G. & W. BRANDT. Kleurig memoriaal van de Hollanders op Oud-Java. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, (1964). Cloth, with dust-jacket. With 40 illustrations. 240 pp. [Boeknr.: 5227 ]

€ 18,00

EZERMAN, J.L.J.F. Beschrijving van den Koan Iem-Tempel 'Tiao-Kak-Sie' te Cheribon. (Weltevreden, 1920). 8vo. Boards (sl. soiled). With 23 plates. 62 pp. Bataviaasch Genootschap. - Description of a 17th century Chinese temple at Cheribon, Java. [Boeknr.: 3085 ]

€ 25,00

FEITH, P.R. Catalogus der verzameling van boeken en prenten betrekking hebbende op de stad Batavia, bijeengebracht door en eigendom van P.R. Feith. Batavia, De Unie, 1937. Folio. Wrappers. With plates. (54) pp. Privately printed. - 'Deze catalogus, die thans uiteraard zeer zeldzaam is, zou een document van historische waarde worden' (Loos-Haaxman, Verlaat rapport Indië, p.95). [Boeknr.: 7390 ]

€ 65,00

FERGUSON, Margaretha. Elias in Batavia en Jakarta. Den Haag, Leopold, (1977). Wrappers. 261 pp. [Boeknr.: 14097 ]

€ 15,00

FLIER, A. van der (A. Redichem). Van Jacatra tot Batavia. (Roman). Nijkerk, (1904). half cloth. With 4 plates. 154 pp. - Buur 0208. [Boeknr.: 662 ]

€ 18,00

FLORIDA, N. Writing the past, inscribing the future. History as prophecy in colonial Java. Durham, Duke University Press, 1995. Wrappers. With illustrations. XVIII, 450 pp. [Boeknr.: 32716 ]

€ 30,00

FOKKENS, F. The great cultures of the isle of Java. With a preface by Treub. Leiden, E.J. Brill, 1910. 4to. Wrappers. With 30 photographic plates.VII,48 pp. Rice, coffee, sugar, Peruvian bark, tobacco and indigo plantations. [Boeknr.: 32083 ]

€ 35,00

FONTEIN, Jan. (Ed.). Djakarta Museum. Art treasures. Djakarta, Indonesian Tourist Board, (1971). Oblong 8vo. With illustrations. 26 pp. [Boeknr.: 34816 ]

€ 18,00

FOORE, Annie. (F.J.J.A. IJzerman-Junius). Bogoriana. Roman uit Indië. 2e druk. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1893.Original brown decorated gilt cloth (soiled), a.e.g. (6),375 pp. First published in 1890. - Satirical novel on Bogor (Buitenzorg) were the author lived in 1878. 'Bogoriana (1890) is zeker haar beste roman. Ofschoon ze ook hier en daar een intrige door het verhaal vlecht, is haar boek toch meer een reeks schetsen geworden die een nauwelijks meer goedmoedige satire bevat op de sociale verhoudingen en het doen en laten van de mensen. Hier kon Annie Foore zich uitleven in haar scherpe observaties' (Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel, p.229).. [Boeknr.: 20714 ]

€ 75,00

FRANCIS, Emanuel Alexander Intveld. Iets over de particuliere landerijen bewesten de rivier Tjimanok. Utrecht, Kemink en Zoon, 1869.Modern wrappers. With folding table. 36 pp. Private farm-lands on the West-side of the river Tjimanok, Java.Cat. KITLV p.203. [Boeknr.: 29229 ]

€ 45,00

FRANKE, S. Een stad verrees. Roman uit het oude Batavia. Amsterdam, Scheltens & Giltay, (1946). Half cloth. With illustrations by F. van Bemmel. 248 pp. [Boeknr.: 1259 ]

€ 18,00

FRUIN-MEES, W. Waarom Batavia en Mataram van 1629 - 1646 geen vrede hebben gesloten. Batavia, 1926. Wrappers. (48) pp. - (Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkunde). [Boeknr.: 7750 ]

€ 15,00

FRUIN-MEES, W. Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Hoesein Djajadiningrat. Eerste en Tweede herziene druk. Weltreveden, 1920-1922. 2 volumes. 8vo. Original boards (spines sl. dam.). With 5 maps (4 folding) and 60 photographic plates. 118; 129 pp. Vol.I: Hindoetijdperk. Vol.II: Mohammedaansche rijken tot de bevestiging van de macht der compagnie. [Boeknr.: 5240 ]

€ 45,00

GENT, L.F. van. Logementen en herbergen van Oud-Batavia. Weltevreden, Visser & Co., 1925. Wrappers. With plates. 55 pp. [Boeknr.: 1243 ]

€ 65,00

GENT, L.F. van. Soeradji. Lotgevallen van een Javaansche militair. (Met medewerking van) Raden Ngabehi Soeradipoera. Weltevreden, Visser, 1907. Cloth, lettered in gilt. 218 pp. - Javanese characters. [Boeknr.: 30197 ]

€ 40,00

GERICKE, J.F.C. & T. ROORDA. Javaansch-Nederlandsch handwoordenboek. Vermeerderd en verbeterd door A.C. Vreede, met medewerking van J.G.H. Gunning. Amsterdam, Johannes Müller, Leiden, E.J. Brill, 1901. 2 volumes. Contemporary half morocco (dam.). XII,905; 872 pp. First published in 1847. - In this 4th and best edition 'the valuable and extensive lexicographical material collected by Wilkens from 1859 until his death in 1888 could be incorporated by Vreede' (Uhlenbeck p.84). [Boeknr.: 28100 ]

€ 175,00

GÉRIOLLES, A. de. Un Parisien à Java. 3me edition. Paris, Armand Colin, 1935. Modern calf, original printed frontwrapper preserved. With illustrations by Hérouard. 277 pp. Amusing stories about a bumbling French traveller on Java. - A nice copy. [Boeknr.: 34589 ]

€ 40,00

GEVERS DEYNOOT, Willem Theodore. Herinneringen eener reis naar Nederlandsch Indië in 1862. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1864.Original decorated gilt embossed cloth. With tinted lithographed title. (8),234 pp. First edition. - The author, a member of parliament, visited Java, Sumatra, Celebes, the Moluccas and Timor. Singapore, Calcutta, Madras and Ceylon were also visited. - A fine copy.Cat. KITLV p.57; Buur, Persoonlijke documenten, 100; Tiele 381; Cat. NHSM I, p.181. [Boeknr.: 4618 ]

€ 245,00

GOENS, Rijklof van. De vijf gezantschapsreizen van Rijklof van Goens naar het Hof van Mataram 1648-1654. Uitgegeven door H.J. de Graaf. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1956. Cloth. With portrait and 4 maps. XVI,280 pp. Linschoten Vereeniging LIX. - Five journeys undertaken by the future governor-general Van Goens as an ambassador to the ruler of Mataram. [Boeknr.: 260 ]

€ 30,00

GOENS, Rijklof Volkertsz. van. Javaense reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram, 1648-1654. Ingeleid en van commentaar voorzien door Darja de Wever. Amsterdam, Terra Incognita, 1995. Wrappers. With illustrations. 135 pp. [Boeknr.: 14498 ]

€ 18,00

GORKOM, Wilhelm Johan. Ongezond Batavia, vroeger en nu. Noodzakelijkheid van een organieken stedelijken gezondheidsdienst. Batavia, Javasche Boekhandel & drukkerij, 1913. Original printed wrappers (plastified). With 40 folding diagrams. 174 pp. First published in: Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, volume.53,2. - Unhealthy Batvia, in the past and now. The author strongly recommends improvement of the Batavian municipal public healt department. - Rare. [Boeknr.: 34660 ]

€ 95,00

GRAAF, H.J. de & Th.G.Th. PIGEAUD. De eerste Moslimse vorstendommen op Java. Studiën over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1974. Wrappers. XIII,318 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 5249 ]

€ 65,00

GRAAF, H.J. de. Batavia in oude ansichten. 2e druk. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1981. Oblong 8vo. Boards. With many photographic illustrations from postcards. 160 pp. [Boeknr.: 7296 ]

€ 18,00

GRAAF, H.J. de. De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten. 2e druk. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1986. Oblong 8vo. Boards. With many photographic illustrations from postcards. 160 pp. [Boeknr.: 9791 ]

€ 18,00

GRAAF, H.J. de. De gezichten op Oud-Batavia vanuit zee. Batavia, 1929. Wrappers. With 3 folding views. 16 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35785 ]

€ 18,00

GRAAF, H.J. de. Een kaart van Batavia van omstreeks 1680. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1953. Wrappers. With plate. (3) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35914 ]

€ 15,00

GRAAF, H.J. de. De moord op kapitein François Tack 8 Febr. 1686. Amsterdam, H.J. Paris, 1935. Wrappers. With plate. VIII,170 pp. Thesis. - François Tack was the leader of a V.O.C. delegation to Susuhunan Amangkurat II, ruler of the kingdom of Mataram, who held court in Kartasura. The aim of this mission was to make a settlement concerning the money the Susuhunan owed to the V.O.C and to ask for extradition of Surapati, a former Balinese slave, who raided the countryside south of Batavia and who had sought refuge at the court of Amangkurat II. The Dutch who thought of Surapati as a murderer, never succeeded to caputure him. The Javanese on the other hand thought of him as a warrior for freedom. The story of Surapati's life is told in the Javanese text Babad Kraton. [Boeknr.: 9869 ]

€ 45,00

GRAAF, H.J. de. De regering van Panembahan Sénapati Ingalaga. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1954. Wrappers. 149 pp. - (V.K.I.). - (With stamp). [Boeknr.: 9299 ]

€ 45,00

GRAAF, H.J. de. De regering van sultan Agung, vorst van Mataram 1613-1645 en die van zijn voorganger Panembahan Séda-Ing-Krapjak 1601-1613. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958. Wrappers. XII,308 pp. - (V.K.I.). - (With stamp). [Boeknr.: 5247 ]

€ 65,00

GRAAF, H.J. de. De regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, vorst van Mataram 1646 - 1677. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961-62. 2 volumes. Wrappers. XII,212; VIII,214 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 9300 ]

€ 125,00

GRAAF, H.J. de. Het Semarangse geslacht Bustam in de 18e en 19e eeuw. Afkomst en jeugd van Raden Saleh. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1979. Wrappers. (29) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35937 ]

€ 15,00

GRAAFF, Nicolaus de. Reisen gedaan naar alle gewesten des werelds beginnende 1639 tot 1687 incluis. Uitgegeven en toegelicht door J.C.M. Warnsinck. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930. Half cloth. With 2 maps and 7 plates. XLI,230,VII,132 pp. Linschoten Vereeniging XXXIII. - Including: Oost-Indise spiegel behelsende een beschrijving van de stad Batavia, en wijse van leven der Hollandse vrouwen in Oost-Indien .. Hoorn, 1703. [Boeknr.: 1324 ]

€ 65,00

(GRAAFLAND, I.P.C.). Op en om Soeka Sepi. Schetsen van een koffieplandje door Creusesol. 2e druk. (Met) Voorrede van W.F. Schimmel. Semarang, G.C.T. van Dorp & Co., 1899.Later half cloth. With 5 plates by Van der Meijden. (8),242 pp. Entertaining memoirs by a Dutch coffee planter in Java describing life on his coffee plantation 'Soeka-Sepi'. - (2 leaves repaired).Buur 478; Von Hünersdorff, Coffee, p. 596. [Boeknr.: 31599 ]

€ 125,00

GRIJNS, Kees & Peter J.M. NAS. (Ed.). Jakarta-Batavia. Socio-cultural essays. Leiden, KITLV, 2000. Wrappers. With illustrations. X,349 pp. BLUSSÉ, L. Queen among kings. Diplomatic ritual at Batavia; P.H. van der BRUG. Unhealthy Batavia and the decline of the VOC in the 18th century; G. TERMORSHUIZEN. P.A. Daum on colonial life in Batavia; etc. [Boeknr.: 21604 ]

€ 25,00

GROLL, Johannes. Eene zeehaven voor Batavia. Mijne indrukken over de verzameling van officiëele bescheiden, uitgegeven door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1873.Original printed wrappers. With folding plan. 30 pp. Plans for a seaport for Batavia (Jakarta). - Cat. KITLV, 1e suppl., p.56. [Boeknr.: 29539 ]

€ 95,00

HAAN, Frederik de. Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. Batavia, G. Kolff & Co., 1922-1923.2 volumes tex & atlas volume. Original blue cloth, gilt lettering. With 2 folding maps. 559; 408 pp. First edition. - Detailed memorial volume of the town of Batavia (Jakarta) 1619-1919, the capital city of the Netherlands Indies, site of a VOC post from 1610, and founded in 1619 by J.P. Coen, as regional headquarters for the Dutch East India Company (VOC), on the side of the Banten port of Jayakarta. Entirely based on official records, written by the keeper of the Records of Batavia. The plates in the atlas volume depict Dutch houses, furniture, arts & crafts etc. [Boeknr.: 32638 ]

€ 325,00

HAEGHE, Carolus van der. De avonturen van een VOC-soldaat. Het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705. Ingeleid door Jan Parmentier en Ruurdje Laarhoven. 2e druk. Zutphen, Walburg Pers, 2002. Cloth, with dust-jacket. With 7 illustrations and 8 maps. 208 pp. Linschoten-Vereeniging XCIII. - Vivid diary of a VOC servant living in Batavia, the Philippines and Japan. [Boeknr.: 13919 ]

€ 30,00

HAGEMAN, J(ohannes). Handleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java. Batavia, Lange & Co., 1852.2 volumes in 1. Contemporary half cloth. XXXIX,278,(2); X,397 pp. Manual for the history, geography, mythology and chronology of Java by Johannes Hageman (1817-1871). - (Map missing).Cat. KITLV p.11. [Boeknr.: 30043 ]

€ 175,00

HAKIM, Abdul. Jakarta tempo doeloe. Jakarta, Metro Pos, 1988. Wrappers. With many illustrations. 84 pp. [Boeknr.: 20733 ]

€ 15,00

HAZEU, G.A.J. Tjeribonsch wetboek (Pekakem Tjerbon). van het jaar 1768, in tekst en vertaling uitgegeven. Batavia, Albrecht & Co., 's Gravenhage, M. Nijhof, 1905. 8vo. Modern cloth (original wrappers mounted). X,187 pp. Verhandelingen van het Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. - Transcription of the penal code of Çirebon, West Java, from a manuscript from 1768. In Javanese script with a translation in Dutch and explanatory notes. [ [Boeknr.: 34910 ]

€ 45,00

HEERDT, Jacob Carel Frederik van. Artikel 56 van het regerings-reglement van Nederlandsch Indië. 's Gravenhage, M.M. Couvée, 1862.Modern wrappers. 80 pp. On the Cultivation System in Java. For the Dutch, the system was a great success. A substantial budget surplus (batig slot) was transferred to the Netherlands each year. In the 1850s these tranfers comprised 31% of the Dutch national income.Cat. KITLV p.193. [Boeknr.: 29451 ]

€ 75,00

HEERING, Pieter. Indische schetsen. Leiden, E.J. Brill, 1897. Original decorated cloth, a.e.g. 250 pp. First edition. - Short stories and travel notes from the mountain regions of Java. - A fine copy.Buur 297 [Boeknr.: 34776 ]

€ 45,00

HEERING, Pieter. Indische schetsen. 2e druk. Leiden, E.J. Brill, 1897. Original printed wrappers (sl. soiled). 250 pp. Short stories and travel notes from the mountain regions of Java. Buur 297. [Boeknr.: 17003 ]

€ 25,00

HEFNER, Robert W. Hindu Javanese. Tengger tradition and Islam. Princeton, Princeton University Press, (1989). Wrappers. With map, and 13 photographic illustrations. XI,(1),290 pp. [Boeknr.: 9219 ]

€ 25,00

HEIJTING, J. Handleiding voor de gouvernements koffiecultuur op Java. Batavia, Landsdrukkerij, 1887.8vo. Original printed wrappers (spine rep.). VII,111 pp. Manuel for state coffee farming in the Dutch East Indies.Hünersdorff, Coffee, p.696; Cat. KITLV p.168. [Boeknr.: 32463 ]

€ 65,00

HELSLOOT, John. St. Nicholas as a public festival in Java, 1870-1920. Articulating Dutch popular culture as ethnic culture. Leiden, 1998. Wrappers. (24) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35956 ]

€ 15,00

HERTOG, Ary den. Vrouwen naar Jacatra. Roman. (No pl.), Atlas Reeks, (ca. 1945). Pictorial wrappers. 285 pp. Love-story of two orphans from Amsterdam, Aletta Bruystens and Aert Gijsels, in the 17th century in the Dutch East Indies. [Boeknr.: 3688 ]

€ 15,00

HINLOOPEN LABBERTON, D. van. Het Javaansch van Malang-Pasoeroehan. Batavia, 's Hage, 1900. Modern cloth. 31 pp. - (V.B.G.). - Uhlenbeck p.63/64. [Boeknr.: 5433 ]

€ 30,00

HOADLEY, Mason C. Towards a feudal mode of production. West Java, 1680-1800. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 1994. Wrappers. X,241 pp. [Boeknr.: 34289 ]

€ 30,00

HOFFMANN, Johann Christian. Reise nach dem Kaplande, nach Mauritius und nach Java 1671-1676. Neu herausgegeben nach der zu Cassel im Verlag von Johann Friederich Hertzog im Jahre 1680 erschienenen Original-Ausgabe. - Johann SCHREYER. Reise nach dem Kaplande und Beschreibung der Hottentotten 1669-1677. Neu herausgegeben nach der zu Leipzig im Verlag von Johann Christian Wohlfart, 1681. Haag, Martinus Nijhoff, 1931. Pictorial wrappers. XIII,104,68 pp. - (Reisebeschreibungen von Deutschen Beamten und Kriegsleuten VII). [Boeknr.: 35145 ]

€ 35,00

HOGENDORP, Carel Sirardus Willem van. Coup d'oeill sur l'ile de Java et les autres possessions Néerlandaises dans l'archipel des Indes. Bruxelles, C.J. de Mat, 1830.Contemporary half brown morocco (hinges cracked but firmly holding; top of spine sl. dam.), With lithographed frontispiece depicting the palace at Buitenzorg after Titsingh by Lauters, and folding map, coloured in outline. XII,422,(4) pp. First edition. - C.S.W. van Hogendorp (1788-1856) was resident of Buitenzorg and Batavia from 1818 to 1827, and governor-general of the Dutch East Indies in 1840-1841. He reveals himself as a proponent of benign government, protecting the native population from European depredation. In this book he goes into all kinds of detail about such things as the cost of groceries, trade balances, politics, culture, vegetation and wildlife, colonial administration, etc. It is a lively picture of the Dutch East Indies. A special chapter is devoted to the history of the Dutch relations with Japan. - (Stained). - Copy from the libary of Dutch parliament. Tiele 493; Cf. Cat. NHSM I, p.510 (Dutch ed.); Bastin-Brommer N 224; Cat. KITLV, p.2. [Boeknr.: 33733 ]

€ 695,00

HOLLANDER, Johannes Jacobus de. Handleiding bij de beoefening der Javaansche taal. Leiden, E.J. Brill, 1886.Later half cloth. XI,216 pp. - Uhlenbeck p.55. [Boeknr.: 5431 ]

€ 45,00

HOLLEMAN, Frida. Memories of Indonesia 1937-1945. Amsterdam, Haks & Maris, (1992). 4to. Wrappers. With coloured drawings by the author. 48 pp. Work of the Dutch artist Frida Holleman (1908-1972) during her stay in Indonesia in 1937-1945. She went to Bali where she became close friends with Wim and Maria Hofker. [Boeknr.: 10506 ]

€ 18,00

HOOP, A.N.J. Th(omassen) à Th(uessink) van der. Excursiegids voor Oud-Batavia. Batavia, 1947. Wrappers. With 4 maps. 32 pp. [Boeknr.: 1260 ]

€ 18,00

HOORN, Jan Ambrosius. Verdrinken zonder water. De memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778. Bezorgd en ingeleid door Perry Moree en Piet van Sterkenburg. Zutphen, 2014. Cloth, with dust-jacket. With coloured illustrations. 256 pp. Linschoten Vereeniging CXIII. - Annotated edition of: Mijne lotgevallen ter zee, en bedrijven op Batavia, in dienst der (voormalige) O.I. Compagnie. Groningen, W. van Boekeren, 1819. [Boeknr.: 33626 ]

€ 35,00

HORA ADEMA, W(illem) R(emelius). Authentieke stukken en dagblad-artikelen, in verband met de bekende Baron-zaak in Kediri. Apeldoorn, F.J. de Nooij, 1910. Wrappers. 12 pp. 'De zaak-Baron (Baron is een suikerfabriek in Kediri, Oost Java) dateert van 1906 en bestond in een politieken aanslag door Goeroes (inlandsche onderwijzers) tegen het binnenlandsch bestuur, waarbij de assistent-resident Henny werd gewond. Volgens den heer Adema heerschte in Ngandjoek sinds lang ontevredenheid onder de inlanders, zoowel over willekeurige handelingen van den vroegeren assitent-resident Boissevain .. als over latere handelingen van den ass.-resident Henny den opvolger van Boissevain. De regeering heeft bevolen, de 33 medeplichtigen in de zaak-Baron uit de voorloopige hechtenis, waarin zij reeds drie volle jaren doorgebracht hebben, te ontslaan'. - Privately printed. [Boeknr.: 29282 ]

€ 135,00

HOUBEN, Vincent J.H. Kraton and kumpeni. Surakarta and Yogyakarta 1830-1870. Leiden, KITLV, 1994. Wrappers. With illustrations. VI,396 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 3286 ]

€ 30,00

HOUTMAN, Cornelis de. De eerste schipvaerd der Hollandsche natie naer Oost-Indien, waer inne verhaelt wordt al wat haer sonderlings onder wegen bejegent is, als oock de conditien, religien, zeden, ende huys houdinghe der volckeren, met den aerd, vruchtbaerheyd, ghewassen, dieren, ende andere eygentschappen der landen, die sy beseylt hebben: ghetrocken uyt verscheyden journalen ofte dagh-registers daer van ghemaeckt, zeer vermaeckelijck ende nut om lesen. (Amsterdam, Joannes Janssonius, 1646).Oblong 8vo. Modern sprinkled boards. With 49 engraved plates. 112 pp. (text set in two columns). Extracted from Commelin's collection of voyages. - A group of Amsterdam merchants was responsible for the venture of the first Dutch voyage to the East in 1595. The four small ships sailed via the Cape of Good Hope to Bantam, a large trading centre on the west coast of Java. Three of the four ships finally returned to Amsterdam. 'Despite the loss of many men and one of the ships, troubles with both Javans and Portuguese, and profits barely large enough to cover expenses, the return of De Houtman's fleet set of a flurry of activity among Dutch entrepreneurs. In 1598, the year after its return, no fewer than twenty-five ships were sent out by merchants of the provinces of Holland and Zeeland alone' (Lach & Van Kley, Asia in the making, III,1, p.439). This voyage provided European readers with the most detailed description of Java to date and with the first continuous description of Bali in any language. At the Cape they landed and encountered a party of Hottentots. - (Part of plate 17 (market scene) missing; some plates cut slightly short). - Rare early edition of the 'First Fleet'.Landwehr, VOC, 251; Tiele 512; Tiele, Mémoire, 120; Cat. NHSM I, p.105; Mendelssohn I, p.739. [Boeknr.: 35243 ]

€ 950,00

HUMME, H.C. Abiåså. Een Javaansch tooneelstuk, (wajang) met een Hollandsche vertaling en toelichtende nota. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1878. Modern cloth, original printed frontwrapper mounted. IV,148 pp. Text of the wayang purwa play Abiyasa, in Javanese characters, together with a Dutch translation.Cat. KITLV p. 275; Uhlenbeck p. 155; Groenendael 173. [Boeknr.: 15240 ]

€ 75,00

HUYSSEN VAN KATTENDIJKE-FRANK, K. (Red.). Met Prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.J.C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlands-Indië, 1836-1838. Zutphen, Walburg Pers, 2004. Cloth, with dust-jacket. With illustrations (several in colours). 374 pp. Linschoten-Vereeniging CII. - Journal of the voyage of the fregat Bellona from Nieuwediep to Rio de Janeiro, Tristan da Cunha, Batavia and Java, Celebes, the Moluccas, Singapore, Malakka, Penag and St. Helena in 1836-1838. On board Prince Willem Frederik Hendrik. [Boeknr.: 26814 ]

€ 25,00

HYGIENE EXHIBITION. 8STE N.I. JAARBEURS EN MARKT. EERSTE HYGIENE TENTOONSTELLING IN NED. INDIE. BANDOENG 25 JUNI-10JULI 1927. 3 identical picture stamps in three different colours. [Boeknr.: 31063 ]

€ 18,00

IDO, Victor. (H. van de Wall). De paupers. Roman uit de Indo-Europeesche samenleving. Amersfoort, Valkhoff & Co., (1915). Original pictorial cloth (1 hinge dam.). 298 pp. First edition; with autograph dedication by the author. - 'Deze roman, waarin overigens de romantiek niet ontbreekt, behoort om de uitstekende milieuschildering tot het beste wat Victor Ido geschreven heeft. Bovendien zal ze blijken een unieke bron van informatie te zijn voor de historicus of de sociale onderzoeker of voor beiden, en zeker waard na vijftig jaar herdrukt te worden' (Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel, p.300). - Rare novel situated among poor Eurasians in Batavia at the turn of the century. Buur 799. [Boeknr.: 31606 ]

€ 95,00

IJZERMAN, Jan Willem. Over de belegering van het fort Jacatra (22 dec. 1618 - 1 febr. 1619). (Met:) Bijlage. 's Gravenhage, 1917. Half cloth. (121) pp. - (Offprint B.K.I.). [Boeknr.: 3604 ]

€ 30,00

IJZERMAN, Jan Willem. Beschrijving der oudheden nabij de grens der residentie's Soerakarta en Djogjakarta. Atlas. Batavia, Landsdrukkerij, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1891.Folio. Original boards (dam.). With 3 (of 4) large folding plans and 27 (of 28) folding plates (map, 1 plan and plate 28 missing). Important architectural description of the antiquaties from the Hindu period in Middle-Java, published bij the Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Batavian Society of Arts and Sciences). This society, one of the earliest and most famous societies in Asia, became the driving force behind the preservation and study of Javanese antiquities. - Without the text volume.Cat. KITLV p.543. [Boeknr.: 33460 ]

€ 95,00

IJZERMAN, Jan Willem. Het verzoekschrift eener Bataviasche weduwe (Catarina Floris) in 1631. ('s Gravenhage, 1922. Wrappers. With plan. 11 pp. - (Offprint B.K.I.). [Boeknr.: 16963 ]

€ 15,00

INDONESIA. - Landschappen en volkstypen van Nederlandsch-Indië. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1883.Original decorated cloth (sl. soiled; spine sl. discoloured). With 129 fine wood-engravings (several double-page). Picture-book on Indonesia (Java, Sumatra, Borneo, Celebes and the Moluccas) depicting native sceneries, costumes, views, etc. with text in French and Dutch. Cat. KITLV p.6. [Boeknr.: 11018 ]

€ 225,00

JAKARTA. THE JAKARTA EXPLORER. Cultural tours in and around the city. (3rd edition). (Jakarta, Indonesian Heritage Society, 2001). Boards. With many photographic illustrations (several in colours). XXII,345 pp. [Boeknr.: 28738 ]

€ 35,00

JAKARTA. Welcome to Jacarta. Bienvenue à Jakarta. (Montreal, Delroisse, 1976). 4to. Boards, with dust-jacket. With many coloured photographic plates. 168 pp. - Text in English, French and Japanese. [Boeknr.: 32608 ]

€ 25,00

JAN PIETERSZOON COEN STICHTING. Stichtingsacte houdende de statuten van de Jan Pieterszoon Coen Stichting & Verslag van de werkzaamheden .. over het jaar 1935, 1936 Weltevreden, Batavia, 1936-1937. 3 volumes. Wrappers. With plates. 11; 31; 33 pp. Boarding-school Jan Pieterszoon Coen Batavia. [Boeknr.: 34815 ]

€ 18,00

JANSE, M.J. De geschiedenis van de 'Maatschappij tot Nut van den Javaan' 1866-1877. 'Waarheid voor Nederland, regtvaardigheid voor Java'. Utrecht, Universiteit Utrecht, (1999). Wrappers. VI,86,11,(9) pp. - (Utrechtse Historische Cahiers). [Boeknr.: 29778 ]

€ 18,00

JANSEN, Derk. Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816. (Westervoort), Van Gruting, (2001). Boards. With illustrations. 255 pp. Biography of Van Alphen during his stay in Indonesia, including his logbook 1808-1809 (Batavia, the Cape, Baltimore, Europe). [Boeknr.: 23046 ]

€ 20,00

JANSEN, L.F. In deze halve gevangenis. Dagboek van Mr.Dr.L.F. Jansen, Batavia/Jakarta 1941-1945. Bezorgd en geannoteerd door G.J. Knaap. Franeker, Van Wijnen, (1988). Wrappers. With illustrations. LIV,447 pp. One of the most important diaries kept in Batavia during the Japanese occupation. [Boeknr.: 4593 ]

€ 20,00

(JANTZEN, F.B.). Bandoeng de stad op de hoogvlakte. Bandoeng, v/h A.C. Nix & Co., (1926). Oblong 8vo. Original wrappers. With folding plan, 27 photographic plates, and advertisements. 63 pp. [Boeknr.: 33399 ]

€ 45,00

JASKI, Christiaan Jan. Met de 'Kinderdijk' naar Java 1884/1886. Dieren, Bataafsche Leeuw, 1983. Boards, with dust-jacket. With illustrations. 58 pp. [Boeknr.: 35619 ]

€ 15,00

JAVA & MADURA. VERSLAG van den handel, de scheepvaart als mede van de inkomende en uitgaande regten op Java en Madura over den jare 1834. Batavia, Lands Drukkerij, (1835).4to. Original boards (spine sl. dam.). With folding tables. Report of the trade and shipping, import and export on Java and Madura for the year 1834.Van der Chijs p.63; Cat. KITLV p.147. [Boeknr.: 30949 ]

€ 350,00

JAVA RELIGIE EN KUNST. (Met inleiding van K.W. Galis). Delft, Ethnografisch Museum, 1970. 4to. Wrappers. With many illustrations. 156 pp. Exhibition catalogue dealing with the relation between traditional Javanese religion and art. [Boeknr.: 14713 ]

€ 18,00

JAVA-BODE. Java-Bode. Algemeen dagblad voor Nederlandsch-Indië. Jaargang 16, Nr. 183, donderdag 11 augustus 1927. (Jubileumnummer). Weltevreden, De Unie, 1927. Large folio. Modern half cloth. With many illustrations. (58) pp. Jubilee-edition of the Java-bode to commemorate the seventyfifth anniversary of the newspaper. [Boeknr.: 32199 ]

€ 95,00

JAVA. - DE AANVRAGEN OM CONCESSIE BANCK C.S EN POOLMAN C.S. ONDERLING VERGELEKEN. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, 1863.Original printed wrappers. 41 pp. Comparison of two requests for a railway concession on Java. - Cat. KITLV p.157. [Boeknr.: 29247 ]

€ 45,00

JAVA. - ACHT FIGUREN UIT DE GESCHIEDENIS DER PANDAWA'S. (No place, 1918). 4to. Original decorated wrappers (spine dam.). With 8 chromolithographed plates depicting puppets of the Javanese shadow theatre. Issued on the occasion of the 'Liefdadigheidsvoorstelling ten behoeve van de slachtoffers van den Kwitangbrand op 5 october 1918'. The same plates were used in J. Kats, Het Javaansche tooneel, Weltevreden 1923. [Boeknr.: 33176 ]

€ 95,00

JAVA. - KAART VAN JAVA door E. de Geest. Schaal 1 : 1.000.000. 3e druk. Amsterdam, Seyffardt, (ca. 1880). Original wrappers. Folding coloured map of Java with inset map of the Kangean islands. Ca. 51 x 112 cm. - (Without the index). [Boeknr.: 34915 ]

€ 65,00

JOëL, H.F. Honderd jaar Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in Indonesië. Djakarta, De Unie, 1952. Folio. Cloth. With illustrations. 124 pp. The newspaper De Java-Bode was issued in Batavia from 1852 till 1957. [Boeknr.: 5265 ]

€ 55,00

JONES, Thomas. Vierde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, onder het beleyd van Alexander SHARPEY en Richard ROWLES; neffens het aandoen van de Roode-Zee door de Ascension, gedaan 1608 en vervolgens. Mitsgaders de voyagien en berigten van William NICOLS, Samuel BRADSHAW en Joseph SALBANK, breeder op de volgende blad-zijde vermeld. Als ook de vijfde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, bysonder na Java en Banda. Gedaan en beschreven van David MIDDELTON, in 't jaar 1609 en vervolgens. Alles nu aldereerst uyt het Engels vertaald. Leyden, Pieter van der Aa, 1707.Sm.8vo. Modern boards. With engraved title-vignette and folding engraved plate. 62,(8) pp. Issued in Pieter van der Aa's collection of voyages. - Fourth and fifth voyage sent out by the English East India Company visiting Java and Banda.Tiele 8; Cat. NHSM I, p.107. [Boeknr.: 12214 ]

€ 145,00

JONG, Chr.G.F. de. De Gereformeerde zending in Midden-Java 1931-1975. Een bronnenpublicatie. (No pl.), 1997. Cloth. With photographic illustrations. XXIII,890 pp. - (Project Kerkhistorische Uitgaven Indonesië). [Boeknr.: 32606 ]

€ 45,00

JONGE, Jan Karel Jakob de. De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1862-1909. 18 volumes. Original wrappers (some spines sl. damaged or rebacked, preserving the original wrappers). Volume I-III: De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië 1595-1610. Volume IV-XIII: De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java, 1612-1764. Added: J.K.J. Jonge & M.I. van Deventer. Supplement op het 13e deel: Documenten omtrent Herman Willem Daendels, edited by L.W.G. de Roo. 's Gravenhage, 1909. 2 volumes. And an other supplementary volume: M.L. van Deventer. Het Nederlandsch gezag over Java en onderhoorigheden sedert 1811. Deel I. (All published). 's Gravenhage, 1891. And: J. Meinsma. Register op deel I-VII ('s Gravenhage, 1875) & J.W.G. Haarst. Alphabetisch register ('s Gravenhage, 1888). - Rare complete set of the most important primary sources on the history of the East India Comapany (VOC) taken from the Company's rich archives. [Boeknr.: 34326 ]

€ 1250,00

JONGE, Jan Karel Jakob de. De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. Deel VI. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, Amsterdam, Frederik Muller, 1877. Original printed wrappers (spine sl. dam.). CI,447 pp. - (De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie, deel IX). [Boeknr.: 34340 ]

€ 45,00

JONGE, Thera de. De lange schaduw van Nederlands-Indië. Over het leven van Laurentius Waltherus Klerkx (1894-1983) en de zijnen. Geesteren, 2008. 4to. Wrappers. With many illustrations. The life and times of Laurentius Waltherus Klerkx, a teacher serving in Java, described by his granddaughter. [Boeknr.: 34817 ]

€ 15,00

JORDAAN, Roy E. (Ed.). In praise of Prambanan. Dutch essays on the Loro Jonggrang temple complex. Leiden, KITLV, 1996. Wrappers. With illustrations. XVI,259 pp. [Boeknr.: 19834 ]

€ 25,00

JUNGHUHN, Franz Wilhelm. Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken der gebroeders Dag en Nacht; , verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. 6e herziene en vermeerderde druk. Amsterdam, F. Günst, 1867.Contemporary half calf, spine gilt. With lithographed portrait. 377 pp. Franz Junghuhn (1809-1864) was a co-founder of the Dutch freethinkers' association. He expounded his views in the anonymous publication of Images of Light and Shadow from Java's interior, first published in 1854. The book created a lot of bad feeling which impeded but could not prevent its appearance in the Netherlands. In the Netherlands Indies, the book was what we would now call a best seller. Junghuhn's book was prohibited in Austria and in several German states and principalities because of its alleged 'denigrations and vilifications of Christianity' (Nieuwenhuys, Mirror of the Indies, p.69). Cat. KITLV p.256; Buur 53; Tiele 573 (note). [Boeknr.: 28646 ]

€ 275,00


Page: 1 2 3 4
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail