Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Indonesia


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
WIJ GEDENKEN. Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlands-Indië. Utrecht, A. Oosthoek, 1956. Cloth. With plates. XI,362 pp. [Boeknr.: 15268 ]

€ 35,00

WIJCK, H(erman) C(onstantijn) van der. De koloniale kwestie. 's Gravenhage, Gebroeders van Cleef, 1870. Modern wrappers. (65) pp. The colonial question'. Dealing with revision of Dutch government in the Dutch East Indies.Cat. KITLV p.77. [Boeknr.: 29221 ]

€ 35,00

WIJCK, H(erman) C(onstantijn) van der. De koloniale kwestie. 2e, herziene uitgaaf. 's Gravenhage, Gebroeders van Cleef, 1874. Half cloth. First published in 's Gravenhage in 1870. - 'The colonial question'. Dealing with revision of Dutch government in the Dutch East Indies.Cat. KITLV p.77. [Boeknr.: 29212 ]

€ 35,00

WIJCK, H(erman) C(onstantijn) van der. Onze koloniale staatkunde. Een beroep op het Nederlandsche volk. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1865. 2 volumes in 1. Modern wrappers. 66; 107 pp. 'Our colonial politics. An appeal to the Dutch nation'.Cat. KITLV p.76. [Boeknr.: 29265 ]

€ 45,00

WIJCK, H(erman) C(onstantijn) van der. De agrarische wet. 's Gravenhage, Gebroeders van Cleef, 1870. Original printed wrappers. 17 pp. An agrarian law for the Dutch East Indies. - Cat. KITLV p.197. [Boeknr.: 29219 ]

€ 35,00

WIJCK, Herman van der. De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den Kommissaris Generaal du Bus de Gisignies. (1826-1830). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1866.Original printed wrappers (spine dam.), uncut. (8),267,(1),VII pp. Thesis. - On August 10, 1825, Du Bus was appointed governor-general of the Dutch East Indies (also called commissioner-general at that time). He became the first southern Dutchman at the head of the colony. During his tenure, he worked hard to get the finances and governance in the Dutch East Indies in order. [Boeknr.: 12500 ]

€ 95,00

WIJK, J.E. van. Gedenkwaardige voorvallen uit de geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen archipel. 3e druk. Wildervank, T. van Halteren, 1872.Sm.8vo. Original printed wrappers (spine rep. with tape). 86, (5) pp. First published in 1861 - Memorable incidents from the history of the Dutch in the East Indies. - (Stamp on frontwrapper and title-page).Cat. KITLV, 1e Suppl., p.22. [Boeknr.: 34768 ]

€ 35,00

WIJK, J.E. van. Java, beschrijving van de aardrijkskundige gesteldheid, het bestuur, de gebruiken en instellingen op dat eiland. 2e druk. Amsterdam, G.L. Funke, 1876.Sm. 8vo. Modern cloth, original pictorial lithographed wrappers mounted. With folding map, coloured in outline. 232 pp. First published in 1861. - Rare survey on the geography, government and customs of Java.Cat. KITLV p.12. [Boeknr.: 32541 ]

€ 275,00

WIJNMALEN, Th(eodor) Ch(arles) L(ion). Deportatie naar Oost- of West-Indië. Rede uitgesproken in het Indisch Genootschap te 's Gravenhage. Gevolgd door eene nadere toelichting, uit onuitgegeven officiëele bescheiden geput, een nota van Ph(ilip) J(ohannes) Bachiene en de debatten in de vergadering van den 9den maart 1875. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1875.8vo. Original printed wrappers (spine sl. dam.). 138 pp. 'Deportation to the East- or West-Indies', written by Wijnmalen (1841-1895), librarian of the Royal Library. 'Hij was, hoewel anti-revolutionnair, in de koloniale politiek een man van vooruitstrevende beginselen' (NNBW IV, p.1491). With further note by Bachiene (1814-1881).Not in Cat. KITLV. [Boeknr.: 16961 ]

€ 45,00

WILDE, A(ndries) de. De Preanger regentschappen op Java gelegen. Amsterdam, M. Westerman, 1830.Original printed wrappers. With lithographed title-page and 3 folding lithographed plates of Gunung Gedeh, Gunung Tangkuban Perahu, and the Tjitarum. II,243,(3) pp. Original edition. - 'The author, Andries de Wilde (1781-1865), had great experience of the Preanger Regencies of Java, first as Opziener and Assistant Resident at Buitenzorg, and subsequently as owner of the famous estate, Sukabumi, comprising the districts of Gunungparang, Tjimahi, Tjiheulang and Tjitjurug, which had been sold by the British colonial administration in 1813, and which ten years later was expropriated by the Netherlands Indies Government' (Bastin & Brommer p.133). A detailed description of the Preanger regencies, Java.- Copy from the library of Dutch parliament. - (Some foxed).Bastin & Brommer N 185; Tiele 1209. [Boeknr.: 29724 ]

€ 795,00

WILKENS, Jacob & Jacob van NECK. De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Uitgegeven door H.A. van Foreest en A. de Booy. Deel I: Inleiding & de journalen (met toelichtingen). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980. Cloth, with dust-jacket. With 12 maps and plates. XIII,306 pp. Linschoten -Vereeniging LXXXII. - The fourth voyage to the East under command of Jacob van Neck, dealing with the first Dutch trade contacts with Vietnam. [Boeknr.: 32792 ]

€ 25,00

WILKENS, Jacob en Jacob van NECK. De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Uitgegeven door H.A. van Foreest en A. de Booy. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980-81. 2 volumes. Cloth. With 22 maps and plates. XIII,306; IX,339 pp. Linschoten -Vereeniging LXXXII-LXXXIII. - The fourth voyage to the East under command of Jacob van Neck, dealing with the first Dutch trade contacts with Vietnam. [Boeknr.: 3751 ]

€ 65,00

WILLEMS, W., R. RABEN, E. SERIESE, L van der LINDEN en U. BOSMA. (Red.). Uit Indië geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis. Zwolle, Waanders, (1997). 4to. Wrappers. With many photographic illustrations. 224 pp. [Boeknr.: 23285 ]

€ 25,00

WILS, Esther. (Red.). Tropenecht. Indische en Europesche kleding in Nederlands-Indië. (1870-1950). Samenstelling Dorine Bronkhorst. Den Haag, Tong Tong, 1996. 4to. Wrappers. With 220 illustrations (some in colours). 168 pp. [Boeknr.: 2755 ]

€ 35,00

WILSEN, (Frans Carel). Lain dooeloe, lain sakarang, of voorheen en thans. Schetsen uit Oost-Indië. Amsterdam, R.C. Meijer, 1868-1869.2 volumes. Later half cloth. 397; 392,VIII pp. Original edition. - Sketches of Sumatra (1840-46) and Java (1846-53) in letters. - Scarce.Cat. KITLV p.257; Buur 116. [Boeknr.: 31558 ]

€ 175,00

WINCHESTER, Simon. Krakatoa. The day the world explored 27 August 1883. (New York, Harper Collins, 2003). Boards. With illustrations. 416 pp. On 27 August 1883 the most terrifying volcanic eruption occured on the island of Krakatoa, five miles off the western tip of Java. The island was destroyed and almost 40.000 people were killed. [Boeknr.: 29295 ]

€ 35,00

WINCKEL, L.F.A. De militaire loopbaan van den luitenant-generaal Karel van der Heyden. Utrecht, H. Honig, (1896). Original cloth (corner front cover dam.). With portrait in photogravure. 179,IX pp. The military career of Karel van der Heyden (1826 - 1900). He participated in military operations on Bali, Borneo and Aceh (Sumatra). He became Governor of Aceh and received the Militaire Willems-Orde. In 1887 he became commander of the Royal Colonial Military Invalids House in Bronbeek.Cat. KITLV p.245. [Boeknr.: 10556 ]

€ 95,00

WINK, P. De onderafdeeling Lais in de residentie Bengkoeloe. 's Hage, M. Nijhoff, Batavia, Albrecht & Co., 1926. 8vo. Wrappers. III,131 pp. - (V.B.G.). [Boeknr.: 5662 ]

€ 40,00

WINK, P. De ontwikkeling der inheemsche rechtspraak in het gewest Benkoelen. Batavia, 1929. Wrappers. 50 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35790 ]

€ 15,00

WINTER, Carel Frederik. Het boek Adji-Saka, oude fabelachtige geschiedenis van Java, van de regering van vorst Sindoela te Galoeh tot aan de stichting van Madja-Paït, door vorst Soesoeroeh; uit de poëzie in Javaansch proza overgebragt. (Uitgegeven) door J.J.B. Gaal en T. Roorda met een uitvoerig bijvoegsel tot het woordenboek der Javaansche taal van Gericke en Roorda. Amsterdam, Frederik Muller, 1857. 2 volumes. Blind-tooled calf and wrappers. IV,285; 138 pp. In Javanese characters. - A history of Java from the mythological King of Galoeh up till the foundation of the Madjapahit Kingdom. Uhlenbeck p.107. [Boeknr.: 30168 ]

€ 175,00

WINTER, Carel Frederik. Javaansche zamenspraken. Uitgegeven met een bijvoegsel bij het Javaansch woordenboek door S. Keyzer. Dl. II: zamenspraken over slokas, paribasans, wangsalans en andere onderwerpen. Amsterdam, Johannes Müller, 1858. Old half cloth. IV,342 pp. Volume II only containing a compilation of conversation pieces on behalf of advanced readers and students of the javanese language.Uhlenbeck p.107. [Boeknr.: 30482 ]

€ 65,00

WIRZ, Paul. Head-hunting expeditions of the Tugeri into the Western division of British New Guinea. Batavia, 1933. Wrappers. With map. 17 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35774 ]

€ 18,00

WIRZ, Paul. Die Ornamentik und insbesondere die Darstellung menschlicher Formen in der Kunst von holländisch Süd-Neu-Guinea. Batavia, 1921. Wrappers. With 8 plates. 16 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35788 ]

€ 15,00

WISELIUS, Jakob Adolf Bruno. Het gevangenis- en dwangarbeidstelsel in Nederland- en in Britsch-Indië, gevolgd door een opstel over de jute-aanplant en jute-spinnerijen in Bengalen. Zaltbommel, Joh. Noman en Zoon, 1885.Original printed wrappers. VIII,275 pp. Regulations for prisonsystem and forced labour in the Dutch East Indies and British India and the jute cultivation in Bengalen.Cat. KITLV p.128. [Boeknr.: 31583 ]

€ 95,00

WISELIUS, S.I.Z., J. van der STEEGE en J.A. de MIST. Rapport van .. leden van den Asiatischen Raad, op een request van zich noemende participanten in de O.I.Comp. namens het Departement tot de Indische Zaaken, ter vergadering van bovengedachten Raad ingebragt op den 14 Januarij 1802, bij wijze van missive aan het staatsbewind der Bataafsche Republiek. Amsterdam, W. Holtrop, 1802.Wrappers. With folding table. 16,27 pp. Report of the Council of Asian Possessions and Establishments, the body that was instructed by the government of the Batavian Republic on 1.1.1800 to manage the possessions of the former Dutch East India Company (VOC). The Council was dissolved in 1806;Knuttel 23167. [Boeknr.: 6211 ]

€ 125,00

WIT, Augusta de. Facts and fancies about Java. The Hague, W.P. van Stockum & Son, 1912.Original blue cloth, spine gilt. With many photographic plates and illustrations. 324 pp. First published in Singapore in 1896. - Augusta de Wit (1864 - 1939) was a Dutch writer, born in the Dutch East Indies. She published a collection of her articles, first published in the Singapore Straits Times, as an illustrated book, Facts and Fancies about Java noting that 'Hollanders do not understand the Javanese, nor do the Javanese understand the Hollanders, in any true sense of the word'. [Boeknr.: 36147 ]

€ 95,00

WIT, Augusta de. Facts and fancies about Java. 2nd edition, revised and enlarged. The Hague, W.P. van Stockum & Son, 1900.Original green pictorial cloth. With photographic plates. 266 pp. First published in Singapore in 1896. - Augusta de Wit (1864 - 1939) was a Dutch writer, born in the Dutch East Indies. She published a collection of her articles, first published in the Singapore Straits Times, as an illustrated book, Facts and Fancies about Java noting that 'Hollanders do not understand the Javanese, nor do the Javanese understand the Hollanders, in any true sense of the word'. [Boeknr.: 5360 ]

€ 125,00

WIT, Augusta de. De wake bij de brug. 2e druk. Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1928. Cloth, lettered in gilt. 211 pp. Augusta de Wit (1864 - 1939), daughter of a senior official in Indonesia, is regarded as a writer from the literary movement of ethicists.Buur, 867; Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel, pp. 321-329. [Boeknr.: 10044 ]

€ 18,00

WITH, Karl. Java. Buddhistische und Brahmanische Architektur und Plastik auf Java. Neue gekürzte Ausgabe. Hagen, Folkwang Verlag, 1922. 4to. Pictorial boards. With 116 plates. 112 pp. [Boeknr.: 9824 ]

€ 25,00

WOELDERS, M.O. Het sultanaat Palembang 1811-1825. 's Gravavenhage, Martinus Nijhoff, 1975. Wrappers (spine sl. dam.). With map and plates. XII,512 pp. - (KITLV). [Boeknr.: 5664 ]

€ 30,00

WOENSDREGT, J. De landbouw bij de To Bada' in Midden Selebes. Batavia, 1928. Wrappers. With 3 plates. 130 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35791 ]

€ 18,00

WOODBURY & PAGE. Kali Besar. (Before 1880). An albumen photograph by Woodbury & Page, with blind stamp 'Batavia Photographien van Ned. Indie' at the lower right. Ca. 18,5 x 23,5 cm. Fine photograph of the Ciliwung River, the Kali Besar in the centre of the old city of Batavia, with warehouses on both sides and many ships.Collection KITLV 111211. [Boeknr.: 35227 ]

€ 475,00

WORLD EXHIBITION IN AMSTERDAM. Herinnering aan Amsterdam in 1883. (No pl., Nieuws van den Dag, 1883). 16 chromo-lithographed views by Emrik & Binger. Ca. 12 x 18 cm. Fine coloured plates issued on the occasion of the International Colonial and Export Trade Exhibition on the Museumplein in Amsterdam in 1883. Besides the colonial products that were displayed, 38 people from the Dutch East Indies and 28 from Suriname were brought here and put on show. The plates depict: Hoofdingang, Blik in de hoofdgalerij, Afdeeling Nederlandshe koloniën, Drinkhal der brouwerij De Haan & de Sleutels, Internationaal wijnhuis, Centrum der voornaamste restauratiën, Centrum van het gebouw voor de Ned. Koloniën, Voorgevel der afdeeling 'Nederlandsche Koloniën', Paviljoen van Z.M. den koning, Paviljoen der stad Amsterdam, Atjeh monument, Paleis van Tunis Tabaks plantage in de afdeeling Ned. Koloniën, Javaansch dorp, Javaansche kampong met pagode, Surinaamsche negorij. - (Without the envelope). - In good condition. [Boeknr.: 33629 ]

€ 225,00

WOUDE, Johan van der. Coen consequent koopman. Den Haag, H.P. Leopold, 1937. Cloth. 192 pp. [Boeknr.: 34345 ]

€ 18,00

WOUDE, Johan van der. Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in Indië (1598-1614). Amsterdam, v.h. C. de Boer, 1948. Cloth. With plates. 390 pp. [Boeknr.: 30616 ]

€ 18,00

WOUDRICHEM VAN VLIET, L(eonard) van. De Nederlandsch Indische Spooorweg-Maatschappij in de Tweede Kamer. Vervolg op de Waal's aanteekeningen over koloniale onderwerpen; door geen adspirant minister. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1869.Original printed wrappers. (4),32 pp. Privately printed. - Focused on railways in the Dutch East Indies, dealt with in Dutch parliament.Cat. KITLV p.159. [Boeknr.: 29516 ]

€ 65,00

WOUDRICHEM VAN VLIET, L(eonard) van. De denkbeelden van J.J. Hasselman, omtrent koloniaal regeringsbeleid. 's Gravenhage, Van Weelden & Mingelen, 1867.8vo. Original printed wrappers. (83) pp. Koloniale Studiën V. - The political notion of Johannes Jerphaas Hasselman (1815-1895), Minister of the Colonies (1867-1868) in the cabinet Van Zuylen van Nijevelt/Heemskerk. Opponent of changes of the agricultural policy in the Dutch East Indies.Cat. KITLV p.196. [Boeknr.: 578 ]

€ 35,00

WOUDRICHEM VAN VLIET, L(eonard) van. Organieke hervorming in Ned.-Indië. Ontwerp van wet en memorie van toelichting. Rotterdam, M. Wijt en Zn., 1868. Original printed wrappers (spine dam.). 154 pp. Koloniale Studiën, 2e reeks, 1. - 'Organic reform in the Dutch East Indies. Bill and memorandum'.Not in Cat. KITLV. [Boeknr.: 582 ]

€ 25,00

WOUDRICHEM VAN VLIET, L(eonard) van. De voorgedragen aanvulling van art. 62 van het regerings-reglement. Rotterdam, M. Wyt & Zonen, (1869). Original printed wrappers.16 pp. Privately printed. - On the cultivation system. - Cat. KITLV p.197. [Boeknr.: 29240 ]

€ 25,00

WOUDRICHEM VAN VLIET, L(eonard) van. De koffij-enquête in verband met de ontworpen West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij. Amsterdam, K.H. Schadd, 1871.Modern wrappers. 35 pp. Coffee trade in the Dutch East Indies.Cat. KITLV p.167; Von Hünersdorff, Coffee, p.1639. [Boeknr.: 29455 ]

€ 35,00

ZACH, Paul & Mary Jane EDLESON. Jakarta. (Singapore), Times Edition, 1987. Boards, with dust-jacket. With many coloured photographic plates by Diane Graham Garth, Emmo Italiaander, John Paul Kay, a.o. 113 pp. [Boeknr.: 5840 ]

€ 18,00

ZAHN, R. De stichting van een concern: N.V. 'Jan Pieterszoon Coen' en een 'Zeehaven-Klabat' (op de noordkust van Banka). (Amsterdam, 1938). Wrappers. - (Offprint De Indische Gids). [Boeknr.: 34362 ]

€ 15,00

ZEE, Daniël van der. Batavia de koningin van het Oosten. The queen of the East. Uitgave der gemeente Batavia. Rotterdam, Gustav Schueler, (1925). Folio. Original wrappers, with gilt title and coat of arms on front. With many photographic illustrations and advertisements. 75,XXX pp. 'It is my intention to first of all review the historical development of the town, then to describe its modern aspects, and the part it plays in the commerce of the world' (Introduction). English and Dutch text. - Fine. [Boeknr.: 7381 ]

€ 125,00

ZEGGELEN, Marie C. van. De Hollandsche vrouw in Indië. Brieven van een zwervelinge. 2e druk. Amsterdam, Scheltema & Holkema, (1922). Decorated cloth. 213 pp. Marie Christina van Zeggelen (1870 - 1957) was a writer from the literary movement of ethicists.Buur 730; Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel, pp. 329-335. [Boeknr.: 34958 ]

€ 20,00

ZENTGRAAFF, H.C. & W.A. van GOUDOEVER. Sumatraantjes. Reisbrieven. 5e druk. 's Gravenhage, W. van Hoeve, 1947. 4to. Pictorial wrappers. With many photographic illustrations. 192 pp. Articles, first published in the daily newspaper De Java-Bode., written during a trip through Sumatra in 1936. [Boeknr.: 5835 ]

€ 25,00

ZEYDNER, W.A. Een waaiende kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan. 's Gravenhage, 1948. Half cloth. With illustrations. 198 pp. [Boeknr.: 9793 ]

€ 18,00

ZIJLMANS, G.C. Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950. (Amsterdam), De Bataafsche Leeuw, (1985). Boards, with dust-jacket. With illustrations. 374 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 5368 ]

€ 30,00

ZIKKEN, Aya. Een land als Maleisië. Reisverhaal. 's Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1986. Wrappers. With photographic illustrations by the author. 244 pp. [Boeknr.: 36176 ]

€ 15,00

ZIKKEN, Aya. Landing op Kalabahi. Amsterdam, Antwerpen, Atlas, 1996. Wrappers. 190 pp. Slightly romanticized autobiography of her childhood in Sumatra and Java. [Boeknr.: 36129 ]

€ 15,00

ZIKKEN, Aya. Sarung, sari en samfu. Een reis door Maleisië en Noord-Borneo. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1992. Wrappers. With photographic illustrations by the author. 247 pp. [Boeknr.: 36174 ]

€ 15,00

ZIKKEN, Aya. De tuinen van Tuan Allah. Amsterdam, Atlas, 1998. Cloth, with dust-jacket. 248 pp. Novel set on the Moluccas. [Boeknr.: 36175 ]

€ 18,00

ZIMMERMANN, W.F.A. (Carl Gottfried Wilhelm VOLLMER Der Vulcanismus oder das Todesthal auf Java. Ein Roman unter dem Schleier der Natur. Berlin, Theodor Thiele, 1861.Original cloth, spine lettered in gilt. With 10 coloured lithographed plates by Gebr. Delius. (8),708 pp. First edition. - Naturwissenschaftliche Romane. Ein Versuch die Lehren der Naturkunde im Gewande der Unterhaltungslectüre zu verbreiten. Band I. - Novel set in Java, with fine coloured plates depicting i.a. two fine riverscenes, tiger-shooting and rhinoceros-shooting, and the ship Mary on its way to Semarang. - (Small stamp on title). - Scarce.Cat. KITLV, 1e supplement, p.107; Müller 1957; not in Bastin-Brommer. [Boeknr.: 29175 ]

€ 295,00

ZONDERVAN, Henri. Land en volk van 'onze oost' in het bijzonder van Java. Zalt-Bommel, H.J. van de Garde & Co, (1909). Decorated cloth. With folding coloured map and 56 illustrations. 286 pp. [Boeknr.: 8594 ]

€ 35,00

ZONNEVELD, Peter van. (Red.). Naar de Oost. Verhalen over vier eeuwen reizen naar Indië. Amsterdam, Bert Bakker, 1996. Wrappers. With illustrations. 219 pp. [Boeknr.: 34957 ]

€ 15,00

ZONNEVELD, Peter van. De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie. (Schoorl, Conserve, 1992). Wrappers (sl. dam.). With photographic illustrations. 75 pp. Fientje de Feniks, prostitute of mixed race, was murdered in Batavia on 17-5-1912. [Boeknr.: 13935 ]

€ 15,00

ZWAAG, Jaap van der. Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-Indië. (Meppel), Feniks Pers, 1991. Wrappers. With many photographic illustrations. 319 pp. [Boeknr.: 2774 ]

€ 25,00

ZWART, J. A.J. Duymaer van Twist. Een historisch-liberaal staatsman. 1809-1887. Utrecht, Oosthoek's Uitgevers Maatschappij, 1939. Wrappers. With portrait. (4),408 pp. - (Utrechtsche Bijdragen). [Boeknr.: 2439 ]

€ 45,00

ZWART, J.M. Brieven aan den gouverneur-generaal Duymaer van Twist van vrienden in het vaderland. Utrecht, Kenink en Zoon, 1939. Half cloth. 86 pp. - (In Bijdragen en Mededeelingen Historisch Genootschap). [Boeknr.: 35630 ]

€ 18,00

ZWEERS, L. Sumatra. Kolonialen, koelies en krijgers. (Houten, Fibula, 1988). 4to. Boards, with dust-jacket. With many photographic illustrations. 160 pp. Including a list of all known photographers working in Sumatra at the turn of the cenury. [Boeknr.: 13707 ]

€ 25,00

ZWITZER, H.L. & C.A. HESHUSIUS. Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950. Een terugblik. 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1977. 4to. Wrappers. With many photographic illustrations. 175 pp. [Boeknr.: 11617 ]

€ 18,00


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail