Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Indonesia


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
VERHOEVEN, Garrelt & Piet VERKRUIJSSE. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Descriptieve bibliografie 1646-1996. Met bijdragen van B.P.M. Dongelmans, M. Keblusek, H.W. de Kooker, M. van Lemel, T.L. van der Putten & V.D. Roeper. Met een voorwoord van E.K. Grootes. Zutphen, Walburg Pers, 1996. Cloth. With many illustrations. 304 pp. Limited edition. - With an Introduction in English. The account of the ship-wreck by Bontekoe, a wonder of seaman-ship, has became a classic and went through many editions and was translated into nearly every European language. [Boeknr.: 15329 ]

€ 65,00

VERHOOG, J.M. Herinneringsliteratuur betreffende het Nederlandse militaire optreden te land in Indonesië 1945-1950. 's Gravenhage, Sectie Militaire Geschiedenis Landmachtstaf, 1989. Wrappers. XIII,100 pp. [Boeknr.: 34138 ]

€ 18,00

VERKUYLEN, C.M.F. 'Schilderachtige ophelderingen'. Het gezagsherstel in Nederlands-Indië in de tekeningen en reisherinneringen van Maurits Ver Huell (1787-1860). Arnhem, Gemeentemuseum, 1990. 4to. Wrappers. With illustrations. 24 pp. [Boeknr.: 14731 ]

€ 15,00

VERMAES, S.J. Verslag van de gasontploffing in de mijn Loento I (Ombilin-kolenveld ter Sumatra's Westkust) op den 18en november 1896. Batavia, Landsdrukkerij, 1897.8vo. Original printed wrappers. With folding plan of the mine. 12 pp. Offprint Javasche Courant, 23 Februari 1897. - With list of dead or wounded Chinese and convicts. [Boeknr.: 33518 ]

€ 35,00

VERSLAG betreffende den gouvernements pandhuisdienst over het jaar 1939. Batavia, Landsdrukkerij, 1940. 8vo. Half cloth. 33,VIII pp. [Boeknr.: 34833 ]

€ 45,00

VERSLAG VAN DE COMMISSIE TOT BESTUDEERING VAN STAATSRECHTELIJKE HERVORMINGEN ingesteld bij gouvernementsbesluit van 14 september 1940. I. Indië's ontwikkeling tusschen den eersten en den tweeden wereldoorlog. II. Indië's wenschen. 2e druk. New York, 1944. 2 volumes. Wrappers. XVIII,156; XV,378 pp. [Boeknr.: 4918 ]

€ 30,00

VETH, Bas. Het leven in Nederlandsch-Indië. 3e druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, (ca. 1910). Original boards. 166 pp. 'The title of his book, Life in the Dutch East Indies, seems innocent enough, but at the turn of the century it caused the blood of many people in the Indies to boil. A contemporary accused him of having 'dipped his pen in vitriolic acid'. Indeed, no book on the Indies so unreasonable and so rancorous as this has ever appeared before or since' (Nieuwenhuys, Mirror of the Indies, p. 134.Cat. KITLV p.259 (second edition); Buur, Persoonlijke documenten, 554 (second edition). [Boeknr.: 35655 ]

€ 20,00

VETH, Bas. Het leven in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, 1900. Reprint. ('s Gravenhage, Thomas & Eras, 1977). Boards, with dust-jacket. With portrait. 174 pp. 'The title of his book, Life in the Dutch East Indies, seems innocent enough, but at the turn of the century it caused the blood of many people in the Indies to boil. A contemporary accused him of having 'dipped his pen in vitriolic acid'. Indeed, no book on the Indies so unreasonable and so rancorous as this has ever appeared before or since' (Nieuwenhuys, Mirror of the Indies, p. 134.Cat. KITLV p.259 (second edition); Buur, Persoonlijke documenten, 554 (second edition). [Boeknr.: 32147 ]

€ 18,00

VETH, Pieter Johannes. Java, geographisch, ethnologisch, historisch. 2e druk bewerkt door J.F. Snelleman en J.F. Niermeyer. Haarlem, Erven F. Bohn, 1896-1907.4 volumes. Contemporary half morocco (sl. rubbed), spines gilt. With portrait, 4 folding maps (1 in photocopy) and some illustrations. Second and best edition. - Standard work on Java, much more concerned with the history and culture of the Javanese rather than with geography or natural history. Pieter Johannes Veth (1814 - 1895) a Dutch professor of geography and ethnology and the first chairman of the Royal Netherlands Geographical Society. - Fine set.Tiele 1157; Cat. KITLV p.15 [Boeknr.: 26450 ]

€ 195,00

VETH, Pieter Johannes. Java, geographisch, etnologisch, historisch. Haarlem, Erven F. Bohn, 1875-82.3 volumes + index volume. Contemporary half black morocco, spines richly gilt (rebacked; index volume modern cloth). With 2 folding maps. VIII,672,(4); XVI,703; X,(2),1100; VIII,86 pp. First edition. - 'Het drieduizend pagina's tellende Java wordt algemeen als zijn levenswerk gezien. Het is het langst in het bewustzijn van geleerden en Indiëgangers blijven hangen. Het is dan ook volgens elke maatstaf een indrukwekkend werk. Het eerste deel gaat over de geografie en de etnografie, het tweede over de geschiedenis en het derde geeft een beschrijving van het land. Dit laatste deel, zeer beeldend geschreven, is lang gebruikt als 'de Baedeker van Java' (Van der Velde, Een Indische liefde, p.260). - Standard work on Java, with the rare index volume. - A fine set. Tiele 1157; Cat. KITLV p.14. [Boeknr.: 32101 ]

€ 225,00

VETH, Pieter Johannes. Ontdekkers en onderzoekers. Zevental levensschetsen, ter tweede verbeterde en vermeerderde uitgave bijeenverzameld. Leiden, E.J. Brill, 1884.Later half cloth, original frontwrapper bound with. XI,343 pp. On: Philippus Baldaeus; Samuel van de Putte; Caspar Georg Carl Reinwardt; Jan Frederik Gerrit Brumund; Taco Roorda; Wolter Robert van Hoëvell and Jan Karel Jakob de Jonge. [Boeknr.: 12399 ]

€ 95,00

VETH, Pieter Johannes. Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië. Met aanvullingen van H. Kern en F.P.H. Prick van Wely. Bezorgd door Nicoline van der Sijs. Met een levensschets van P.J. Veth door Paul van der Velde.. Amsterdam, Antwerpen, L.J. Veen, 2003. Wrappers. 285 pp. Etymological essays on loanwords used in the Dutch East Indies derrived from the Portuguese, Spanish, Malay, Arabic, Dutch etc. language.Cat. KITLV p. 275. [Boeknr.: 34889 ]

€ 18,00

VICKERS, Adrian. Bali - een gecreëerd paradijs. Nieuwegein, 1997. Boards, with dust-jacket. With illustrations. 318 pp. [Boeknr.: 31564 ]

€ 20,00

VISSER, A. Een merkwaardige loopbaan. Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederlandsch-Indië / Indonesië (1932-1950). Franeker, Wever, 1982. Cloth, with dust-jacket. With photographic plates. 192 pp. [Boeknr.: 4928 ]

€ 18,00

VISSER, B.J.J. Onder Portugeesch-Spaansche vlag. De Katholieke missie van Indonesië 1511-1605. Amsterdam, R.K. Boek-Centrale, (1925). Pictorial cloth. With folding map and plates. 337,(3) pp. Under the Portuguese-Spanish flag. The Catholic mission of Indonesia 1511-1605. [Boeknr.: 4930 ]

€ 25,00

VISSERING, C.M. Batavia. (Amsterdam), 1924. 4to. Wrappers. With 5 illustrations. (12) pp. - (Offprint Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw). [Boeknr.: 7375 ]

€ 15,00

VITALIS, L. De kwestien van den Nederlandsch-Indischen archipel nog eens besproken. 's Gravenhage, H.C. Susan, C.Hz., 1861.Original printed wrappers. VII,50; (2) pp. 'The question of the Dutch East Indies discussed again'. Dealing with colonial government, against free labour, by an 'oud-inspekteur der kulturen op Java'.Cat. KITLV p.192. [Boeknr.: 29488 ]

€ 45,00

VITALIS, L. Opmerkingen gedurende mijn verblijf in Holland, van 1852 tot 1854. 's Gravenhage, H.C. Susan, C.Hzoon, 1860.Wrappers. 25 pp. 'Observations made during my stay in the Netherlands (1852-1854)'. Focused on colonial government in the Dutch East Indies.Cat. KITLV p.715. [Boeknr.: 29489 ]

€ 45,00

VITALIS, L. Opmerkingen omtrent den loop der suiker-industrie in den Nederlandsch O.I. Archipel. 's Gravenhage, H.C. Susan, C.Hz., 1862. Modern wrappers. 112 pp. 'Observations on the sugar-industry in the Dutch East Indies'.Cat. KITLV p.173. [Boeknr.: 29461 ]

€ 45,00

VITALIS, L. Het koloniaal batig slot der heeren hervormers. 's Gravenhage, H.C. Susan, C.Hz., 1862.Original printed wrappers. VII,57 pp. Colonial government by the 'Reformers' and a budgetary surplus (batig saldo) in the Dutch East Indies.Cat. KITLV p.193. [Boeknr.: 29487 ]

€ 45,00

VLEMING, J.L. Het Chineese zakenleven in Nederlandsch-Indië. (Weltevreden, Landsdrukkerij, 1926). Original printed boards. With folding facsimiles. XI,287 pp. [Boeknr.: 4935 ]

€ 55,00

VLETTER, M.E. de, R.P.G.A. VOSKUIL, J.R. van DIESSEN. Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose. (Purmerend, Asia Maior, 1997). 4to. Boards, with dust-jacket. With numerous illustrations (many in colours). 176 pp. [Boeknr.: 17018 ]

€ 35,00

VLIET, (Leonard van Woudrichem van). Internationaal regt. Zijn Neêrland's regten in den Indischen Archipel gehandhaafd ? Batavia, W. Bruining & Co., 1880.Original printed wrappers (spine rep.). VI,57 pp. 'International law. Are Dutch rights maintained in the Dutch East Indies'. Written by the 'Procureur bij het Hoog-Geregtshof van Nederlandsch-Indië'.Cat. KITLV p.78. [Boeknr.: 29209 ]

€ 25,00

VOGLER, E.B. De stichting van de tjandi's Gunung Wukir en Badut. (Java). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1952. Wrappers. With 26 illustrations. (33) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35903 ]

€ 15,00

VOLLENHOVEN, C. van. Een adatwetboekje voor heel Indië. Leiden, E.J. Brill, 1910. Original wrappers. 47 pp. [Boeknr.: 4995 ]

€ 15,00

VOLLENHOVEN, C. van. Verspreide geschriften. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1934-35. 3 volumes. 8vo. Cloth. XV,643; VII,712; VIII,934 pp. Scattered writings by the great jurist Cornelis van Vollenhoven (1874-1933), champion of the cause of Indonesian customary law (adat). [Boeknr.: 32637 ]

€ 150,00

VOLLENHOVEN, C. van. Staatsrecht overzee. Leiden, H.E. Stenfert Kroese, 1934. Cloth. With portrait. 421 pp. [Boeknr.: 4939 ]

€ 25,00

VOORHOEVE, Petrus. Catalogue of Acehnese manuscripts in the library of Leiden university and other collections outside Aceh. Compiled in co-operation with T. Iskandar. Translated and edited by M. Duprie. Leiden, University Library, 1994. Wrappers. With plates. 391 pp. - (Codices Manuscripti). Contains references to the major Acehnese collections in Leiden and Jakarta but also to a great number of minor repositories of Acehnese handwritten materials elsewhere. [Boeknr.: 20756 ]

€ 35,00

VOORHOEVE, Petrus. Overzicht van de volksverhalen der Bataks. Vlissingen, F. van de Velde, 1927. Wrappers. 197 pp. Thesis. - Rare survey of Batak (Sumatra) folktales. [Boeknr.: 31589 ]

€ 45,00

VOS, H.B. Kratonkoetsen op Java. (Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1986). 4to. Boards, with dust-jacket. Richly illustrated, partly in colours. 168 pp. Monograph on the royal ceremonial coaches and carriages, dating from the 15th. until the early 20th. century, from the courts of Yogya, Solo and Cheribon on Java. [Boeknr.: 14494 ]

€ 35,00

VOS, Reinout. Gentle Janus, merchant prince. The VOC and the tightrope of diplomacy in the Malay world, 1740-1800. Translated by B. Jackson. Leiden, KITLV, 1993. With 4 maps, and 4 illustrations. Wrappers. VI,(2),252 pp. [Boeknr.: 7044 ]

€ 25,00

VOSKUIL, R.P.G.A. Bandoeng. Beeld van een stad. Bijdragen van C.A. Heshusius, K.A. van der Hucht, V.F.L. Pollé, H.G. Spanjaard. 2nd edition. Purmerend, Asia Maior, 1999. 4to. Boards, with dust-jacket. With ca. 250 photographic illustrations. 176 pp. [Boeknr.: 15875 ]

€ 60,00

VOSKUIL, R.P.G.A. Batavia. Beeld van een stad. (Houten, Fibula, 1989). 8vo. Boards, with dust-jacket. With many photographic illustrations. 160 pp. [Boeknr.: 23918 ]

€ 40,00

VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. Zilver uit de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie. 17de en 18e eeuw. Collectie Haags Gemeentemuseum. 's Gravenhage, Haags Gemeentemuseum, 1983. Wrappers. With many illustrations. 64 pp. [Boeknr.: 11437 ]

€ 18,00

VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. Zilver uit de tijd van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie. 's Gravenhage, Haags Gemeentemuseum, 1967. Wrappers. With many illustrations. 64 pp. [Boeknr.: 34807 ]

€ 18,00

VREDENBREGT, Jacob. De Baweanners in hun moederland en in Singapore. Een bijdrage tot de kulturele antropologie van zuidoost-Azië. Leiden, 1968. Wrappers. With 2 folding maps. 222 pp. Thesis. - A study on the inhabitants of the island of Bawean near Surabaya. [Boeknr.: 14920 ]

€ 35,00

VREEDE BIK, P(ieter). De vrije arbeid te Soerabaija, getoetst aan de waarheid. 's Gravenhage, Gebroeders Belinfante, 1859.Original printed wrappers. 19 pp. Remarks on the abolition of the cultivation system, especially dealing with the sugar cultivation near Surabaya, by a resident of Surabaya, Pieter Vreede Bik (1806-1883).Cat. KITLV p.191. [Boeknr.: 29535 ]

€ 65,00

VREEDE, A.C. & J.G.H. GUNNING. Fac-simile's van Javaansche brieven ten gebruike bij het onderwijs in het Javaansch. Leiden, E.J. Brill, 1906. Folio. Half cloth. With 120 facsimiles. Facsimiles of Javanese letters for use in teaching Javanese. In Javanese characters.Uhlenbeck p.55. [Boeknr.: 28119 ]

€ 175,00

VREEDE-DE STUERS, C. Adriana (de Stuers). Een kroniek van haar Indische jaren, 1809-1840. Leiden, 1996. Wrappers. With portrait. (74) pp. Bijdragen KITLV. - Dealing with the shipwreck of SS Willem I, in the Banda Sea near Ambon (Indonesia), with on board the governor of the Moluccas François Vincent Henri Antoine de Stuers (1792-1881) and his family. [Boeknr.: 35969 ]

€ 25,00

VRIES, Dirk Hendrik de. Een Amsterdams koopman in de Molukken 1883-1901. Ingeleid en samengesteld door Ruard Wallis de Vries. Baarn, Ambo, 1996. Wrappers. With illustrations. 391 pp. [Boeknr.: 2660 ]

€ 18,00

VRIES, Jan de. Volksverhalen uit Oost-Indië (sprookjes en fabels). Deel II. Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1928. Original red cloth gilt. With coloured frontispiece and many photographic plates. XII,416 pp. [Boeknr.: 20364 ]

€ 30,00

VRIES, R.W.P. de. M.A.J. Bauer. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1944. 4to. Half cloth. With many illustrations. 144 pp. Marius Bauer (1867-1932) travelled far and wide to countries like India, Indonesia, Turkey and Morocco. He can be considered as one of the few Dutch orientalists and one of the best Dutch graphic artists of his time (Haks & Maris p.26). [Boeknr.: 35842 ]

€ 18,00

VROON, Leonardo José. De bevolkingstheecultuur in de residentie West-Priangan. Wageningen, H. Veenman & Zonen, 1928. Wrappers. X,173 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 32185 ]

€ 55,00

WAARDENBURG, J.J.C.H. van. De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der Atjèhers. Leiden, Dubbeldeman, 1936. Wrappers. (8),118 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 11387 ]

€ 35,00

WACHLIN, Steven. Woodbury & Page. Photographers Java. With a contribution by Marianne Fluitsma and Gerrit Knaap. Leiden, KITLV, 1994. 4to. Cloth with gilt lettering, with dust-jacket. With numerous photographic plates. 219 pp. Woodbury & Page is the most important and prolific photographic firm to have operated in the Netherlands Indies in the 19th century. It was founded in 1857. Today the work of Woodbury & Page is considered to be part of the classic photography on Indonesia during the colonial period. [Boeknr.: 13933 ]

€ 225,00

WAGENAAR, Lodewijk J. Het eiland Onrust bij Batavia als onderdeel van het VOC-scheepsbedrijf in de 17de en 18de eeuw. (Lochem, 1990). 4to. Wrappers. With many illustrations (some in colours). (16) pp. - (Offprint Antiek). [Boeknr.: 4628 ]

€ 15,00

WAÏLAN, Laan. Krontjong-liederen. Verzameling der meest bekende krontjong-liederen voor piano-solo met zang ad libitum. Band I. Amsterdam, J. Poeltuyn, (ca. 1950). 4to. Original pictorial wrappers (spine rep.). With noted music. 21 pp. [Boeknr.: 24779 ]

€ 18,00

WAL, S.L. van der (Red.). Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlandse bestuur in Nederlandsch-Indië. Met een inleiding. Franeker, T. Wever, (1977). Cloth, with dust-jacket. With plates. 331 pp. [Boeknr.: 4949 ]

€ 18,00

WALBEEHM, A.H.J.G. De taalsoorten in het Javaansch. Batavia, Albrecht & Rusche, 1896.2 volumes in 1. 8vo. Half cloth. II,398 pp. Javanese soundsystem and script of Ngoko, Krama, Krama inggil, Madya, Basa Kasar and Basa Kedaton of which depends the age, degree of kinship and social status of a person. At the end a six-column comparative overview.Uhlenbeck p.66. [Boeknr.: 30241 ]

€ 125,00

WALBEEHM, A.H.J.G. Het dialekt van Tegal. Batavia, Albrecht & Co., 1903. 8vo. Contemporary half cloth. XXVII,208 pp. V.B.G. - Uhlenbeck, Languaes of Java and Madura, p.106. [Boeknr.: 29975 ]

€ 55,00

WALBEEHM, A.H.J.G. Javaansch leesboek behoorende bij de woordafleiding in het Javaansch. Batavia, Javasche Boekhandel en Drukkerij, 1896. Modern wrappers (original printed wrappers preserved). 58,(2) pp. Uhlenbeck p.106. - Javanese characaters. [Boeknr.: 30155 ]

€ 25,00

WALBEEHM, A.H.J.G. De taalsoorten in het Javaansch. 1e stuk. Batavia, Albrecht & Rusche, 1896. 8vo. Half cloth. II,160 pp. [Boeknr.: 30091 ]

€ 35,00

WALBEEHM, A.H.J.G. De woorden als zinsdeelen in het Javaansch. Batavia, Visser & Co., 1897.Original boards (rebacked). VIII,370,(1) pp. Written by the civil servant Walbeehm who in 1893 was appointed teacher of Javanese at the Gymnasium Willem III in Batavia (Uhelenbeck p.65). [Boeknr.: 29908 ]

€ 45,00

WALL, V.I. van de. Oude Hollandsche bouwkunst in Indonesië. Bijdrage tot de kennis van de Hollandsche koloniale bouwkunst in de XVIIde en XVIIIde eeuw. Antwerpen, De Sikkel, 1942. Half cloth, with dust-jacket. With 59 photographic illustrations mainly depicting Batavia. 71 pp. Maerlantbibliotheek. - Contribution to European architecture in the Dutch East Indies. [Boeknr.: 7418 ]

€ 30,00

WALL, V.I. van de. De bovenlichten van de toko Merah in het Museum te Batavia. Bandoeng, 1933. Wrappers. With 5 plates. (7) pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 16281 ]

€ 15,00

WALL, V.I. van de. Het Hollandsche koloniale barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbehouten meubel omstreeks het midden der XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw. Antwerpen, De Sikkel, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. Folio. Boards (plastified). With 4 portraits, and 134 illustrations. XVI, 231 pp. Standard work on Dutch colonial furniture. - (1 Leaf dam. without loss of text). - Rare. [Boeknr.: 12576 ]

€ 275,00

WALL, V.I. van de. Indische landhuizen en hun geschiedenis. Deel I. Batavia, Bataviaasch Genootschap, 1932. Folio. Half cloth. With 4 illustrations, 6 plans and 71 plates. XII,123 pp. All published. - Descriptions of the houses Goenoeng Sarie, Groeneveld/Tandjong-Oost, Reinier de Klerk and Tjitrap. [Boeknr.: 7298 ]

€ 65,00

WALL, V.I. van de. De Nederlandsche oudheden in de Molukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1928.Large 8vo. Original red cloth (spine sl. discoloured). With 3 folding maps and 155 illustrations on 93 plates. XX,313 pp. Description of the 16th and 17th century Dutch, Portuguese and Spanish fortresses, graves, inscriptions and other monuments on the Moluccas. The monuments are described in their historical context, with emphasis on the history of the VOC. - A fine copy. [Boeknr.: 2267 ]

€ 275,00

WALL, V.I. van de. Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I. 2e vermeerderde druk. Deventer, W. van Hoeve, (1943). Folio. Original cloth. With 6 plans and 83 illustrations. 174 pp. All published. - Description of the houses Goenoeng Sarie (Sentiong), Groeneveld or Tandjong-Oost, Reinier de Klerk and Tjitrap. [Boeknr.: 1228 ]

€ 45,00

WALRAVEN, Willem. Op de grens. Korte verhalen, brieven, kronieken. (Met een inleiding van Rob Nieuwenhuys). Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1952. Cloth, with dust-jacket. 231 pp. [Boeknr.: 34963 ]

€ 18,00

WALRAVEN, Willem. Walraven nummer Orientatie. Bandung, Nix, 1949. Wrappers. With illustrations by Wim Schippers. 128 pp. Contents: Willem Walraven by F.Schamhardt; Op de grens (novelle); De clan (novelle); Brieffragmenten; etc. [Boeknr.: 35801 ]

€ 18,00

WAMELEN, Carla van. Family life onder de VOC. Een handelscompagnie in huwelijks- en gezinsleven. Hilversum, Verloren, 2015. Wrappers. 592 pp. [Boeknr.: 33646 ]

€ 50,00

WARNARSARIE. WARNARSARIE. 1848. Letterkundig jaarboekje. Uitgegeven door I. Munnich. (Batavia), Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, (1848).Sm.8vo. Original printed boards (sl. dam.). With lithographed title-page, dedication leaf, lithographed plate and 4 leaves with musical scores by P.A. Schiel with words by S. van Deventer. VIII,299 pp. 'In 1848 komt zowaar een nieuw jaarboekje uit dat Warnarsarie gaat heten. Toen alle bijdragen eind 1847 binnen waren en men op het punt stond de kopij af te drukken, ontving de redactie de mededeling dat er niets mocht worden gepubliceerd zonder toestemming van de Gouverneur-Generaal. Kwam het omdat de 'suspecte' Van Hoëvell één van de redacteuren was ? De beide andere waren Van Deventer en Munnich' (Nieuwenhuys, Oost-Indische Spiegel, p.124). - Rare first year of this almanac that was issued during 11 years.Cat. KITLV p.256. [Boeknr.: 33464 ]

€ 275,00

WASSING-VISSER, Rita & Martine P. WOLFF. Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken. Delft, Nusantara, 1986. 8vo. Wrappers. With many illustrations, partly in colours. 159 pp. Images of Europeans by not Western artists during 400 years. [Boeknr.: 6136 ]

€ 18,00

WASSING-VISSER, Rita. Weefsels en adatkostuums uit Indonesië. Delft, Volkenkundig Museum Nusantara, (1982). Wrappers. With many illustrations (several in colours). 92 pp. [Boeknr.: 5027 ]

€ 18,00

WATERSON, Roxana. The living house. An anthropology of architecture in South-East Asia. New York, Whitney Library of Design, (1997). 4to. Wrappers. With 224 illustrations (24 in colours). XIX,263 pp. The main focus of the book is on Indonesia, [Boeknr.: 34792 ]

€ 30,00

WATSON ANDAYA, Barbara. Perak, the abode of grace. A study of an eighteenth-century Malay State. Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1979. Cloth, with dust-jacket. With maps. XVIII,444 pp. [Boeknr.: 34410 ]

€ 45,00

WATUSEKE, F.S. & D.E.F. HENLEY. C.C. Predigers Verhandeling over het plaatselijke bestuur en de huishouding van de Minahasa in1804. Leiden, 1994. Wrappers. With 2 plates. (28) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35966 ]

€ 15,00

WECK, Wolfgang. Heilkunde und Volkstum auf Bali. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1937. Later half cloth, original printed frontwrapper preserved. With 27 illustrations. XII,248 pp. - Rare first edition. [Boeknr.: 31619 ]

€ 125,00

WEEDE, H.M. van. Indische reisherinneringen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1908.2 volumes in 1. Original red cloth (discoloured). With folding map and 206 photographic illustrations by the author. (8),526,(2) pp. First edition. - Weede travelled in British India from November 1905 till February 1906 and in the Netherlands East Indies from February till November 1906. He visited Bombay, the Punjab, Birma, Java, New Guinea and was an eye-witness of the military operations in Celebes (the conquest of Boentoe Batoe) and Bali (the disastrous suicide or 'poeputan' of hundreds of Balinese in 1906). Important account illustrated with many photographs taken by the author.Cat. KITLV, 1e suppl., p.198; Lekkerkerker C 143; Van Goor, Indische avonturen, pp.222-228. [Boeknr.: 12647 ]

€ 125,00

WEEL, H.B. van der. 'In die kunst en wetenschap gebruyckt'. Gerrit Claeszoon Clinck (1646-1693), meester kunstschilder van Delft en koopman in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie. Hilversum, Verloren, 2002. Wrappers. With 48 illustrations. 224 pp. 'In 1685 nam de VOC Gerrit Claeszoon Clinck in dienst om problemen in India op te lossen. Gerrit werkte drie jaar in Bengalen. Daar ontwierp hij nieuwe stoffen en modieuze patronen. Hij is een van de weinige ontwerpers van wie naam en werkzaamheden terug te vinden zijn. In drie dagregisters legde hij zijn ervaringen vast'. [Boeknr.: 25775 ]

€ 20,00

WEGENMAN, Willem. Corruptie. Een Indische roman. Met een voorrede door J.H. Valckenier Kips. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1925. Original red cloth. XV,111 pp. [Boeknr.: 31536 ]

€ 25,00

WEISSENBORN, Thilly. Vastgelegd voor later. Indische foto's (1917-1942). Verzameld door Ernst Drissen. Met een voorwoord van Olaf J. de Landell. Amsterdam, Sijthoff, (1983). 4to. Wrappers. With numerous photographic plates. 151 pp. Margarethe Mathilde (Thilly) Weissenborn (1889 - 1964) was a Dutch photographer. She is the first female professional photographer in the Dutch East Indies. She was born in East Java, where her German-Dutch parents had a coffee plantation. From 1893 she grew up in The Hague. In 1913 she returned to Java where she joined Atelier Kurkdjian. In 1917, the photographer became head of Atelier Lux, a photo studio in Garoet in East Java. In 1920 Thilly Weissenborn became owner of the Lux workshop. [Boeknr.: 7469 ]

€ 35,00

WELDEREN RENGERS, D.W. van. The failure of a liberal colonial policy. Netherlands East Indies, 1816-1830. The Hague, Martinus Nijhoff, 1947. Wrappers. IX,186 pp. [Boeknr.: 33707 ]

€ 25,00

WELTEVREDEN. Het gebouw der Levensverzekering Mij. Dordrecht, aan Noordwijk te Weltevreden. Batavia, Architectenbureau Ed. Cuypers & Hulswit, 1915. 4to. Pictorial wrappers. With photographic illustrations. 11 pp. - (Het Ned. Indische Huis Oud & Nieuw). [Boeknr.: 34860 ]

€ 18,00

WENNEKES,Wim. Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden. Amsterdam, Atlas, (1996). Cloth, with dust-jacket. With illustrations. 472 pp. [Boeknr.: 14882 ]

€ 25,00

WENTHOLT, Arnold. (Red.). In kaart gebracht met kapmes en kompas. Met het koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap op expeditie tussen 1873 en 1960. (Heerlen, 2003). 4to. Boards. With many maps (3 folding) and many photographic illustrations (several in colours). 382 pp. Dutch expeditions, organized by the Royal Geographical Society, in Indonesia, Suriname, Arabia, America and Africa, 1873-1960. [Boeknr.: 26452 ]

€ 35,00

WERING, Koos van. Indische 'waarheden'. Spotprenten uit (de) koloniale tijd. Uit de collectie van Koos van Weringh. 's Gravenhage, Van Stockum, 1995. 4to. Wrappers. With plates. VIII,38,(2) pp. Cartoons by Albert Hahn, Johan Braakensiek, Eppo Doeve, Wim van Wieringen, Opland, Peter van Straaten, etc. [Boeknr.: 32159 ]

€ 25,00

WERMESKERKEN, Henri van. Een Indisch binnenhuisje. Amsterdam., L.J. Veen, (1924). Original imitation batik binding, with photographic illustration on frontcover. With portrait of the author. 287 pp. First edition. - Novel situated in Batavia, including an account of the sea-voyage to Indonesia. Dutch imitation batik, produced by the Leidsche Katoenmaatschappij (1836-1936) was used during the beginning of the 20th century for book bindings. - Fine.Buur, Persoonlijke documenten 977; See Kasper van Ommen. Leidse katoentjes vs. Javaanse batik. (De Boekenwereld Jrg. 34, 4). [Boeknr.: 35677 ]

€ 45,00

WERMESKERKEN, Henri van. Een Indisch binnenhuisje. Amsterdam., L.J. Veen, (1924). Original imitation batik binding, with photographic illustration on frontcover. (Portrait of the author missing). 287 pp. First edition. - Novel situated in Batavia, including an account of the sea-voyage to Indonesia. Dutch imitation batik, produced by the Leidsche Katoenmaatschappij (1836-1936) was used during the beginning of the 20th century for book bindings. - Fine.Buur, Persoonlijke documenten 977; See Kasper van Ommen. Leidse katoentjes vs. Javaanse batik. (De Boekenwereld Jrg. 34, 4). [Boeknr.: 35686 ]

€ 40,00

WERMESKERKEN, Henri van. Een Indisch binnenhuisje. 2e druk. Amsterdam., L.J. Veen, (1929). Original imitation batik binding (spine discoloured). With portrait of the author. 256 pp. First edition published in 1924. - Novel situated in Batavia, including an account of the sea-voyage to Indonesia. Dutch imitation batik, produced by the Leidsche Katoenmaatschappij (1836-1936) was used during the beginning of the 20th century for book bindings. - Fine.Buur, Persoonlijke documenten 977; See Kasper van Ommen. Leidse katoentjes vs. Javaanse batik. (De Boekenwereld Jrg. 34, 4). [Boeknr.: 28883 ]

€ 45,00

WERTHEIM, W.F., A.H. WERTHEIM-GIJSE WEENINK. Ketters en kwezels. Regenten en rebellen. Drachten, Laverman, 1968. Wrappers. 212 pp. [Boeknr.: 34302 ]

€ 18,00

WERTHEIM, W.F. Doopceel van de dichter van de vloekzang. Drie telgen van het geslacht Roorda van Eysinga. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1960. Wrappers. With 3 illustrations. (43) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35939 ]

€ 18,00

WERUMÉUS BUNING, Arnold. In en om de kampong. Oost-Indische schetsen. Rotterdam, D. Bolle, (1897). Original pictorial cloth (sl. rubbed). IV,386,(2) pp. Sketches of Javanese village life. - (One page damaged with loss of some words).Buur 467. [Boeknr.: 8296 ]

€ 35,00

WERUMÉUS BUNING, Arnold. Een kijkje in Java. Ouderkerk, M.E. de Grauw, (1888).Original printed wrappers. 31 pp. Rare popular description of Java. Published by the Maatschappij tot Nut van't Algemeen, Volksgeschriften no.1.Buur, Persoonlijke documenten, 325; Cat. KITLV p.704. [Boeknr.: 4615 ]

€ 45,00

WERZ, Bruno E.J.S. 'Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval'. De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai. Zutphen, Walburg Pers, 2004. 4to. Bound, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 206 pp. Investigation of two VOC vessels off the coast of the Cape of Good Hope. [Boeknr.: 26802 ]

€ 30,00

WESSELS, C. De geschiedenis der r.k. missie in Amboina; vanaf haar stichting door den H. Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I.Compagnie 1546-1605. Volgens de oudste gedrukte gegevens en een groot aantal onuitgegeven documenten. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1926. Cloth. With folding map and 6 plates. XXVIII, 204 pp. The history of the catholic mission in Amboina; from its foundation by St. Francis Xaverius to its destruction by the East India Company 1546-1605. [Boeknr.: 10504 ]

€ 35,00

WESSELS, C. Portugeezen en Spanjaarden in den Indischen archipel tot aan de komst van de O.I.Compagnie 1515-1605. (Amsterdam, 1938). 4to. Wrappers. With plates. (68) pp. - (Offprint Geschiedenis van Nederlandsch Indië). [Boeknr.: 16023 ]

€ 18,00

WESSELS, L. De opheffing van het monopolie en de vervanging van de gedwongen koffiecultuur op Java door een staatscultuur in vrijen arbeid. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1890.Original printed wrappers. 72 pp. The author suggests lifting the state cultures monopoly and replacing the system of obligatory coffee farming in Java with one based on free choise of labour. - Copy from the library of Dutch parliament.Von Hünersdorff, Coffee, p.1607. [Boeknr.: 30706 ]

€ 45,00

WESSELS, L. De voorstellen van de Indische regeering omtrent de gouvernements-koffiecultuur op Java en Sumatra's westkust. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1892.Original printed wrappers. 55 pp. A memoir on the proposals by the Dutch colonial government concerning state coffee farming in Java and western Sumatra. - Copy from the library of Dutch parliament.Von Hünersdorff, Coffee, p.1607. [Boeknr.: 30707 ]

€ 45,00

WESTENDORP BOERMA, J.J. Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1836. Utrecht, Kemink en Zoon, 1956. 2 volumes. Wrappers. 224;273 pp. - (H.G.). [Boeknr.: 4149 ]

€ 25,00

WESTENENK, L.C. Atjèhsche tolk. Lijst der meest voorkomende woorden en enkele samenspraken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1903. Sm.8vo. Original cloth (soiled). 46 pp. [Boeknr.: 28097 ]

€ 30,00

WESTENENK, L.C. De Minangkabausche Nagari. 3e vermeerderde uitgave. Weltevreden, Visser & Co, 1918. 8vo. Half cloth. With photographic plates. 151 pp. - (Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau). [Boeknr.: 35621 ]

€ 35,00

WESTENENK, L.C. Het rijk van Bittertong. Met een biografie van den schrijver door H.T. Damsté. 's Gravenhage, H.P. Leopold, 1932. Cloth. With illustrations and plates. V,256 pp. South Sumatran stories, collected by a Dutch civil servant, posthumously published. [Boeknr.: 10040 ]

€ 30,00

WEVER, D. de, A. KIESKAMP. (Red.). Het is geen kolonie, het is een wereld. Vrouwen bereizen en beschrijven Indië 1852-1912. Ida Pfeifer, Augusta de Wit, Anna Weber-van Bosse, Marie van Zeggelen, Carry van Bruggen, Aletta Jacobs, Dé-lilah. (Amsterdam), Terra Incognita, 2003. Wrappers. With illustrations. 182 pp. [Boeknr.: 23117 ]

€ 18,00

WEVER, Jan. Journaal der merkwaardige reizen van Jan Wever (van West-Terschelling) naar Turkije, Oost-Indië, China, Noord- en Zuid-Amerika, ter walvischvaart bij Groenland, enz. loopende van 1847 tot 1904. Ingeleid door A.B. van Deinse. 's Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. Half cloth. With portrait. VII,63 pp. [Boeknr.: 818 ]

€ 18,00

WICHMANN, Arthur. Bericht über eine im Jahre 1888-89 im Auftrage der Niederländischen Geographischen Gesellschaft ausgeführte Reise nach dem Indischen Archipel. Leiden, E.J. Brill, 1890 - 1892.3 volumes. Original printed wrappers. With 16 lithographed maps and views. (88; 106; 116) pp. In Tijdschrift Kon. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. - Descriptions of Java, Celebes, Flores, Timor and Rotti.Müller 1862. [Boeknr.: 5002 ]

€ 95,00

WIE IS DAT EN WAAR IS HET ? Beknopt overzicht van indeling en personalia van het overheidsapparaat en particulier bedrijfsleven in Nederlands Nieuw-Guinea. 3e uitgave. Hollandia-Haven, Landsdrukkerij, 1955. Wrappers. 45 pp. Personal details of the public administration and private companies in Dutch New Guinea. [Boeknr.: 32700 ]

€ 35,00

WIE ZIJN TEGEN KAAT. (Political announcement in favour of D.A. VAN KAATHOVEN). Medan, De Democratische Kiezers, (1919). Broadsheet. Ca. 39,5 x 21,5 cm.- (Somewhat browned). - Rare. [Boeknr.: 572 ]

€ 55,00

WIECHEN, Peter van. Vademecum van de Oost- en West-Indische compagnie. Historisch-geografisch overzicht van de Nederlandse aanwezigheid in Afrika, Amerika en Azië vanaf 1602 tot heden. Utrecht, Gert Jan Bestebreurtje, 2002. Bound, with dust-jacket. With ca. 1000 illustrations (100 in colours). 381 pp. This richly illustrated vade-mecum is the first study to shed light on a very wide range of subjects related to both the Dutch East- and West-India Company and its activities. An important reference work and invaluable guide for all those interested in Dutch colonial history. Including the material traces of the Dutch presence oversea. [Boeknr.: 26026 ]

€ 45,00


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail