Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Indonesia


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PIJNAPPEL, Jan. Maleische spraakkunst. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1866.Half cloth. (8),129,(3) pp. - Teeuw p.21. [Boeknr.: 30172 ]

€ 45,00

PINO, Adolf Maximiliaan. Komedie-stamboel en andere verhalen uit de praktijk van het binnenlands bestuur op Java 1913-1946. Met een biografie door Jeannette de Boer-Pino. Leiden, Instituut voor de Geschiedenis van de Europese Expansie, 1998. Wrappers. With illustrations. X,178 pp. - (Intercontinenta). [Boeknr.: 19741 ]

€ 25,00

PLANTATIONS. CULTUUR MAATSCHAPPIJ. - 6 shares of Dutch plantations in Indonesia. 1903-1928. Each share with decorated borders and coupons. Mijnbouw Maatschappij Kahajan, gevestigd te Soerabaia. 1903. - Naamlooze Vennootschap Cultuur Maatschappij 'Tjimonteh, gevestigd te Batavia. 1912. - Naamlooze Vennootschap Cultuur Maatschappij 'Soerowinangoen', gevestigd te Batavia. 1919. - Naamlooze Vennootschap Cultuur Maatschappij 'Melangbong', gevestigd te Amsterdam. 1923. - Naamlooze Vennootschap Tagalsch Prauwenveer, gevestigd te Batavia. 1927. - Naamlooze Vennootschap Cultuur Maatschappij 'Sambawa', hoofdzetel te Bandoeng. 1928. [Boeknr.: 31051 ]

€ 65,00

PLANTATIONS. JAVASCHE CULTUUR MAATSCHAPPIJ. Naamlooze Vennootschap, gevestigd te Amsterdam. Bewijs van oprichters-recht aan toonder. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1890.Share, printed with decorative border, with coupons. [Boeknr.: 31052 ]

€ 25,00

PLATENKAMP, J.D.M. De waarde der dingen. Ceremoniële geschenken van de Tobelo. Den Haag. Museon, 1991. 4to. Wrappers. With illustrations. 48 pp. On Tobelo a North Moluccan society. [Boeknr.: 34959 ]

€ 18,00

PLEYTE, Cornelis Marinus. Badoejsche geesteskinderen. Batavia, 1912. Wrappers. With 2 plates. 76 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35796 ]

€ 18,00

PLEYTE, Cornelis Marinus. Verslag nopens de pasar-gambir gehouden op het Koningsplein te Weltevreden van 28 augustus - 2 september 1906. Batavia, Landsdrukkerij, 1907. 8vo. Original printed wrappers. With 15 photographic plates depicting professions. 35 pp. [Boeknr.: 7417 ]

€ 45,00

PLEYTE, Cornelis Marinus. Woordenlijst tot de pantoen's Njai Soemoer Bandoeng, Tjioeng Wanara en Loetoeng Kasaroeng. Batavia, Albrecht & Co, 's Hage, Martinus Nyhoff, 1911. 8vo. Original wrappers. - (Offprint Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen). [Boeknr.: 34911 ]

€ 35,00

PLOMP, Marije. De gentleman-bandiet. Verhalen uit het leven en de literatuur, Nederlands-Indië/ Indonesië 1930-1960. Amsterdam, Boom, (2008). Wrappers. With illustrations. 164 pp. [Boeknr.: 32620 ]

€ 15,00

PLUVIER, J.M. Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942. 's Gravenhage, Bandung, W. van Hoeve, 1953. Wrappers. 234 pp. [Boeknr.: 4760 ]

€ 20,00

POENSEN, C(arel). Ontjen-ontjen. Javaansch leesboek. 3e druk. Batavia, Landsdrukkerij, 1899.2 volumes in 1. Half cloth (sl. dam.). 103,III; 126,II pp. - Uhlenbeck p.56. - Javanese characters. [Boeknr.: 30232 ]

€ 45,00

POEZE, H. A. (Red.). Oosterse omzwervingen. Klassieke teksten over Indonesië uit Oost en West. Leiden, 2000. Wrappers. With ilustrations. 222 pp. KITLV. - On La Galico, Tomé Pires, Déwa Ruth, François Valentijn and William Marsden. [Boeknr.: 28589 ]

€ 18,00

POEZE, H.A. In het land van de overheerser. Deel I: Indonesiërs in Nederland 1600-1950. Met bijdragen van C. van Dijk en I. van der Meulen. Dordrecht, KITLV, 1986. 4to. Cloth, with dust-jacket. With numerous illustrations. IX,398 pp. [Boeknr.: 10080 ]

€ 25,00

POEZE, Harry A. & Pim SCHOORL. ( Red.). Excursies in Celebes. Een bundel bijdragen bij het afscheid van J. Noorduyn als directeur-secretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Leiden, KITLV, 1991. Wrappers. With illustrations. XIX,348 pp. V.K.I. - Contents: P. Schoorl. Het 'eeuwige' verbond tussen Buton en de VOC, 1613-1669; J. van Goor. Karaeng Balambaru alias Tjenrane, één deserteur uit velen ?; G. Termorshuizen. De oudste krant van Celebes: het Makassaarsch Handels- en Advertentieblad; etc. [Boeknr.: 8989 ]

€ 25,00

POEZE, Harry A. Tan Malaka, strijder voor Indonesië's vrijheid. Levensloop van 1897 tot 1945. 's Gravenhage, 1976. Wrappers. With illustrations. VII,605 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 6407 ]

€ 35,00

POLITIEK BELEID EN BESTUURSZORG IN DE BUITENBEZITTINGEN. Deel I. Hoofdstuk I-II: Historische inleiding. IV,199 pp. Batavia, Landsdrukkerij, 1907. Folio. Half cloth. IV,199 pp. [Boeknr.: 35641 ]

€ 45,00

POLMAN, Katrien. The Central Moluccas. An annotated bibliography. With an introduction by Ch.F. van Fraassen. Dordrecht, KITLV, 1983. Wrappers. XXVI,324 pp. [Boeknr.: 6414 ]

€ 30,00

POLMAN, Katrien. The North Moluccas. An annotated bibliography. With an introduction by Ch.F. van Fraassen. The Hague, KITLV, 1981. Wrappers. XX,192 [Boeknr.: 6412 ]

€ 30,00

POORTENAAR, Jan Christiaan. Boeddha-Borobodur. (1926). Original etching/aquatint. Ca. 39,5 x 49,5 cm. Fine plate depicting the Buddhist monument Borobudur in Central Java with the large stupa at the center, surrounded by smaller stupas, with in front the statue of Buddha. The Dutch artist Jan Poortenaar (1886-1958) came to Indonesia in 1922. Haks & Maris p.212 a 'prolific graphic artist'. [Boeknr.: 30564 ]

€ 275,00

PORTUGEESE BUITEN KERK. Sion. De Nieuwe Portugeese buiten kerk. Jalan Pangeran Jayakarta. Jakarta, 1977. Calendar with 7 photographic views of the church. Ca. 53,5 x 37 cm. The Portuguese Outer Church was built between 1693 and 1695 and still exists today as the oldest surviving Dutch building in Jakarta. [Boeknr.: 34864 ]

€ 45,00

POS, Mary. Werkelijkheid op Bali. 's Gravenhage, W. van Hoeve, (1947). Boards, with dust-jacket and coloured illustrations by Martha Eland. 96 pp. Mary Pos (1904-1987) was the first Dutch female travel journalist. [Boeknr.: 28679 ]

€ 15,00

POST, Peter & Elly TOUWEN-BOUWSMA. (Ed.). Japan, Indonesia and the war. Myths and realities. Leiden, 1996. Wrappers. (317) pp. - (Bijdragen KITLV). Contributions by Goto Ken'Ichi, Elly Touwen-Bouwsma, Bas Pompe, Sato Shigery, Peter Post, etc. [Boeknr.: 35962 ]

€ 25,00

POSTEL-COSTER, E. Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause faimilieroman. (No pl.), 1985. Wrappers. With plate. (10),233 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 29979 ]

€ 35,00

POTT, P. H. Naar wijder horizon. Kaleidoscoop op ons beeld van de buitenwereld. 's Gravenhage, Mouton & Co, 1962. 4to. Red leather, top edge gilt. With many illustrations. 216 pp. - De luxe edition. [Boeknr.: 32634 ]

€ 45,00

PRAAG, S. van. Onrust op Java. De jeugd van Dipanegara. Een historisch-literaire studie. Amsterdam, 1947. Half cloth, with dust-jacket. With portrait of Dipanegara. 271 pp. Prince Diponegoro (1785 - 1855), also known as Dipanegara, was a Javanese prince who opposed the Dutch colonial rule. [Boeknr.: 5319 ]

€ 25,00

PRAAMSTRA, Olf & Peter van ZONNEVELD. (Red.). Omstreden paradijs. Ooggetuigen van Nederlands-Indië. Amsterdam, Bert Bakker, 2010. Wrappers. 310 pp. Anthology of ego-documents from Indonesia during the colonial period. [Boeknr.: 34955 ]

€ 18,00

PRAAMSTRA, Olf. Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman (1839-1922). Leiden, KITLV, 2003. 4to. Wrappers. With many illustrations. VII,111 pp. Wilhelmina Jacoba Pauline Rudolphine "Mina" Kruseman (1839 - 1922) was a feminist, actrice and author. She grew up with three sisters in Samarang, the Dutch East Indies. [Boeknr.: 26007 ]

€ 18,00

PRASASTI INDONESIA. Diterbitkan oleh Djawatan Purbakala Republik Indonesia. Bandung, A.C. Nix, 1950. Wrappers (spine sl. dam.). VI,204 pp. Inscriptions of the Çailendra-period, a new epigraphical series started by the Archaelogical Service in Indonesia. [Boeknr.: 34714 ]

€ 45,00

PREHN, W. van. Het dwang- en monopoliestelsel vergeleken met het stelsel van vrije ontwikeling. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1863. Original printed wrappers. (4),80 pp. Government investment in compare with private investment in the Dutch East Indies. Cat. KITLV p.194. [Boeknr.: 29540 ]

€ 75,00

PRELL, A. Ge-eft acht ! Schetsen uit het Indische soldatenleven. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1893.Half cloth. (8),199 pp. Twelve sketches of military life in the Dutch East Indies. - Rare.Buur 388. [Boeknr.: 31891 ]

€ 65,00

PRINGGODIGDO, A.K. Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950. Wrappers. With 2 folding maps and several photographic plates. XX,358 pp. A history of plantations in eighteenth-century Java. [Boeknr.: 2294 ]

€ 35,00

PRINS, Bart de. Voor keizer en koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-generaal van Nederlands-Indië. (Amsterdam), Balans, 2002. Wrappers. With illustrations. 288 pp. [Boeknr.: 25804 ]

€ 25,00

PRINSES IRENE REGIMENT. 1949. Printed on silk (tear in upper border). Ca. 78 x 72 cm.. Soldiers of the Royal Netherlands Army took part in the campaigns in the former Dutch East Indies and New Guinea under the name Garde Regiment Prinses Irene, action 'Orde en vrede 1946-1949'. - Rare commemorative canvas printed on silk with Indonesian and Dutch names in the border. - (Tear in upper margin and some holes). [Boeknr.: 35832 ]

€ 95,00

PRINTING PRESS. ONTWERP VAN EEN REGLEMENT OP DE DRUKWERKEN IN NED. INDIË, MET DE DAARTOE BEHOORENDE NOTA TOT TOELICHTING. (Met:) Nota tot toelichting van het Reglement. (Met: Voorberigt van H. Nijgh en J.R. Thorbecke). Rotterdam, H. Nijgh, 1857.Original printed wrappers. 48 pp. Brochure focused on the printing-press in the Dutch East Indies. - Cat. KITLV p. 726. [Boeknr.: 12420 ]

€ 95,00

PRONK, Lubbert. De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden. Leiden, M. Dubbeldeman, 1929. 8vo. Wrappers. 144 pp. Thesis. - The reorganisation of the civil service on Java and Madoera, with a historical review pre-1900. [Boeknr.: 5323 ]

€ 25,00

PUCHINGER, G. Landvoogd en minister. (1902-1937). Leiden, J.J. Groen en Zoon, 1993. Wrappers. With portraits. 318 pp. [Boeknr.: 7438 ]

€ 18,00

PUTTEN, L.P. van. Ideaal en werkelijkheid. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1796-1945. Rotterdam, Ilco, 2003. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 240 pp. [Boeknr.: 23126 ]

€ 30,00

(QUARLES VAN UFFORD, Hendrik). Aanteekeningen betreffende eene reis door de Molukken van zijne excellentie den goeverneur-generaal A.J. Duymaer van Twist, in de maanden September en October 1855. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1856.Modern cloth. VIII,157 pp. Original edition. - Jonkheer H. Quarles van Ufford accompanied the moderate liberal Governor-General A.J. Duymaer van Twist (with whom Douwes Dekker, Multatuli, came into conflict) during his voyage through the Moluccas in 1855. Aim of the tour was to discuss the socio-economic conditions with the regional authorities and to implement measures for improvement. They visited Ternate, Tidore, Makian, Bacan, Amboina, Saparua and Banda. Information is given on political and judicial administration, population, the cultivation of clover and nutmeg, trade and transport, etc.. A description of several villages which were visited is included. - (Small libr. stamp on title-page).Tiele 888; Cat. NHSM I, p.247; Cat. KITLV I, p.32; Ruinen A 46; Polman, The Central (and) North Moluccas, 534 & 383. [Boeknr.: 2245 ]

€ 225,00

QUARLES VAN UFFORD, Jacob Karel Willem. Indrukken van Java medegebragt. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1862. Modern wrappers. 61 pp. Impressions of Java. - Cat. KITLV p.193. [Boeknr.: 32215 ]

€ 45,00

QUARLES VAN UFFORD, Jacob Karel Willem. Koloniale kroniek. Koloniale literatuur. (No pl., 1882). Original printed wrappers. (25) pp. - (Offprint De Economist 1882). [Boeknr.: 32213 ]

€ 20,00

QUARLES VAN UFFORD, Jacob Karel Willem. Wat is voor Nederlandsch-Indië noodig ? Open brief aan Jhr.Mr. W.T. Gevers Deynoot. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1863. Original printed wrappers (backwrapper missing). VIII,122,(2) pp. Plea for strong government in the Dutch East Indies. - Cat. KITLV p.75. [Boeknr.: 4814 ]

€ 45,00

RAADT-APELL, M.J. de. De batikkerij Van Zuylen te Pekalongan Midden-Java (1890-1946). Zutphen, Terra, 1980. Wrappers. With many coloured illustrations. 64 pp. On Eliza Charlotte van Zuylen (1864-1947) founder of an Indo-European batik manufactory (batik Belanda) in Pekalongan. [Boeknr.: 6911 ]

€ 18,00

RAAT, A.J.P. The life of Governor Joan Gideon Loten (1710-1789). A personal history of a Dutch virtuoso. Hilversum, Verloren, 2010. Boards. With many illustrations, several in colours. 830 pp. The Life of Joan Loten, the 'naturalist Governor of Ceylon', details his personal history and his professional career as a servant of the Dutch East India Company (VOC). It contains an inventory of his natural history drawings in the London Natural History Museum and Teylers Museum at Haarlem. [Boeknr.: 31757 ]

€ 85,00

RABEN, Remco. (Red.). De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie. The archives of the Dutch East India Company (1602-1795). M.A.P. Meilink-Roelofs, Inventaris, R. Raben en H. Spijkerman ed. 's Gravenhage, SDU, 1992. Folio. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations. 555 pp. 'The impressive quantity of documents not only provides information about the commercial, financial and diplomatic activities of the Dutch East India Company (VOC), but is also very significant for the history of the Netherlands and for those countries and regions in Asia and Africa where the VOC was established'. [Boeknr.: 11517 ]

€ 125,00

RAFFLES, Thomas Stamford. Geschiedenis van Java. Vertaald, wat betreft de onderwerpen, welke voor Nederland en Indië wetenswaardig zijn, en voorzien van aanteekeningen, tot verbetering, beoordeling en vervolg van het oorspronkelijke werk, door J.E. de Sturler. 's Gravenhage, Amsterdam, Gebroeders van Cleef, 1836.Modern wrappers. With folding table. LIV,244,(1) pp. First Dutch revised translation of Raffles' monumental History of Java, London 1817. - Thomas Stamford Raffles (1781-1826) was lieutenant Governor-General of the Indonesian Archpelago during the British interregnum from 1811-1816. He was interested in every aspect of the Javanese people and culture, it seems he had a deep admiration. With additional notes by the translator Jacques Eduard de Sturler. - Fine. Tiele 896; Cat. NHSM I, p.244; Cat. KITLV p.10. [Boeknr.: 71 ]

€ 475,00

RAFFLES, Thomas Stamford. The history of Java. London, Black, Parbury, and Allen, booksellers to the Hon. East-India Company, and John Murray, 1817.2 volumes. Large 4to. Later half calf, spines ribbed with red morocco title-labels. With 2 maps (one large folding map of Java, coloured in outline), 10 hand-coloured plates by William Daniell and 56 etched or aquatint plates (including alphabets and facsimiles of inscriptions, and musical scores), and some engraved vignettes. XLVIII,479; VIII, 288,(3),CCLX; (4) pp. First edition.- Sir Thomas Stamford Raffles (1781-1826), lieutenant gouvernor of Java during the British administration of Indonesia from 1811 to 1816, 'was interested in every aspect of his subject, and devotes whole sections to Javan ethics, literature, poetry, music, and musical instruments, drama, games of skill and methods of hunting, besides the more ordinary matters of interest population, natural history, religion, antiquities, and the military system .. The history of Java stands very high in its own class, and the aquatint plates are full of interest' (Prideaux p.252-253). 'In terms of the pictorial depiction of Javanese costume and topography the importance of The History of Java can hardly be exaggerated .. The marriage of a scientifically original text with beautiful illustrations by an accomplished aquatint engraver resulted in a book about Indonesia of outstanding quality; indeed, a masterpiece' (Bastin-Brommer p.6-7). The ten coloured aquatints, though unsigned are by William Daniell, illustrate Javanese life and costume, and the Papuan boy who accompanied Raffles to England in 1816, being the first of his race to visit that country. The plate of the Borobudur is one of the first depictions of the monument. 'An influential work valued for the author's firsthand observations on the customs and condition of the Javanese under his administration as Governor-General during the British occupation of the Dutch East Indies (1811-1815)' (Von Hünersdorff, Kaffee,p.1213). Raffles' History of Java, the source of many basic Western ideas about the area, remains the starting point for studies of the Eastern archipelago. - A very attractive copy of one of the classics of South-East Asian historiography.Bastin-Brommer N 90; Abbey, Travel, 554; Tooley, Coloured Plates, 391; Howgego II, R3; Thomson, The Exotic and the Beautiful, 304. [Boeknr.: 28482 ]

€ 9500,00

RAPPARD, Josias Cornelis. Rural scene depicting a man with a yoke Leiden, A.W. Sijthoff, (1888).Lithographed frontwrapper, with nice scene after J.C. Rappard. Ca. 33 x 24,5 cm. Rare original frontwrapper of an issue of Perelaer's, Het kamerlid Van Berkenstein in Nederlandsch-Indië. - After a drawing by Josias Cornelis Rappard (1824-1898). - Fine.Bastin-Brommer N 691; Cat. KITLV, 4e suppl., p.190; Haks & Maris, Lexicon, p.219. [Boeknr.: 28836 ]

€ 15,00

RAPPORTEN van de commissie in Nederlandsch-Indië voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera. 1901-07. Batavia, Albrecht & Co., 's Gravenhage, M. Nijhoff, 1904-09. Bound in 3 volumes. Half cloth (damaged). With many plates. Batatviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. - Very important reports about archaeological sites on Java and Madura, profussely iIllustrated with plates depicting excavations and restorations of Hindu-Javanese antiquities. [Boeknr.: 21839 ]

€ 275,00

RAS, J.J. Javanese literature since independence. An anthology. Edited with an introduction. The Hague, Martinus Nijhoff, 1979. Wrappers. XI,442 pp. - (KITLV). [Boeknr.: 20778 ]

€ 30,00

RASSERS, Willem Huibert. Panji, the culture hero. A structural study of religion in Java. Second edition with an introduction by P.E. de Josselin de Jong. The Hague, Martinus Nijhoff, 1982. Wrappers. With 7 plates. XX,304 pp. - (KITLV). [Boeknr.: 34709 ]

€ 45,00

RAVESTEIJN, Wim & Jan Kop. (Red.). Bouwen in de Archipel. Burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië (1800-2000). Zutphen, Walburg Pers, 2004. 4to. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 342 pp. History of civil engineering in the Dutch East Indies / Indonesia between 1800 and 2000. [Boeknr.: 26836 ]

€ 30,00

RECRUITING OF SEAMEN FOR THE EAST-INDIES. MEMORIE VAN GECOMMITTEERDEN UIT DE ADMIRALITEITS COLLEGIEN, houdende haare consideratien om meer zeevolk na deese landen te trekken, nevens een concept placaat tot bevordering van die saak. (No pl.), 4 Mey 1763. Folio. (12) pp. Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland. - Memorial on sending more seamen to the Indies. [Boeknr.: 32015 ]

€ 175,00

REED, Jane Levy. (Ed.). Toward independence. A century of Indonesia photographed. San Francisco, The Friends of Photography, (1991). Tall 8vo. Wrappers. With photographic plates by Woodbury and Page, Isidore van Kinsbergen, Kassian Caphas, C.J. Kleingrothe, Onnes Kurkdjian, C.B. Nieuwenhuis, H.M. Neeb, Tilly Weissenborn, Tassilo Adam, Walter Spies, Henri-Cartier-Bresson. [Boeknr.: 34025 ]

€ 35,00

REENDERS, H. De Gereformeerde zending in Midden-Java 1859-1931. Een bronnenpublicatie. (No pl.), 2001. Cloth. With photographic illustrations. XX,975 pp. - (Project Kerkhistorische Uitgaven Indonesië). [Boeknr.: 32607 ]

€ 45,00

REENEN, G.J. van. De Chinezen van Jakarta. Beschrijving van een minderheidsgroep. Leiden, 1981. Wrappers. 170,6 pp. - (ICA Publicatie). [Boeknr.: 31531 ]

€ 35,00

REES, Willem Adriaan van. Indische typen en krijgstafereelen. Leiden, Gualth Kolff, 1881.Original decorated red cloth (discoloured). 293 pp. - (Novellen, Levensschetsen en Krijgstafereelen). [Boeknr.: 33141 ]

€ 35,00

REES, Willem Adriaan van. Nederlandsch-Indië. Volume I: Batavia. Leiden, A.W. Sijthoff, 1881.Folio. Original half red morocco, decorated cloth boards. With lithographed title and 28 chromo-lithographed plates mounted on heavy paper after drawings by J.C. Rappard. Volume I in a series of 4 published on the Dutch East-Indies: Buitenzorg (II), Java (III) and De Buitenbezittingen (IV) written by M.T.H. Perelaer. An attractive copy of the first volume with fine coloured plates by Josia Cornelis Rappard (1824-1898) representing topographical views and European social life in Batavia.Bastin-Brommer N 687; Tiele 904; Haks & Maris, Lexicon of foreign artists who visualized Indonesia, p.219.. [Boeknr.: 35163 ]

€ 1450,00

REES, Willem Adriaan van. Vermeulen Krieger. Leiden, Gualth Kolff, 1881.Original decorated red cloth (spine discoloured). 231 pp. - (Novellen, Levensschetsen en Krijgstafereelen). [Boeknr.: 33140 ]

€ 35,00

REEUWIJK, Alexander. (Ed.). Voyage of discovery. Exploring the collections of the Asian Library at Leiden University. Leiden, University Press, 2017. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 335 pp. Contains more than twenty essays by academics, curators, and authors on their experiences with the Leiden Asian collections, richly illustrated. [Boeknr.: 35123 ]

€ 60,00

REGERINGS-ALMANAK VOOR NEDERLANDSCH-INDIË 1914. Eerste gedeelte: grondgebied en bevolking, inrichting van het bestuur van Nederlandsch-Indië en bijlagen.. Batavia, Landsdrukkerij, 1914.Original printed boards (spine broken). XVIII,662,478 pp. Government yearbook for the Dutch East Indies for the year 1914, jubilee edition 1814-1914. Important source giving much information on the departements in the Dutch East Indies. [Boeknr.: 35254 ]

€ 75,00

REGERINGS-ALMANAK VOOR NEDERLANDSCH-INDIË 1942. Eerste gedeelte: grondgebied en bevolking, inrichting van het bestuur van Nederlandsch-Indië. Batavia, Landsdrukkerij, 1941.Original printed boards (sl. damaged). LVI,510 pp. Government yearbook for the Dutch East Indies for the year 1942. Important source giving much information on the departements in the Dutch East Indies. [Boeknr.: 35253 ]

€ 75,00

REICHLE, Natasha. Violence and serenity. Late Buddhist sculpture from Indonesia. Honolulu, University of Hawai'i Press, 2007. Cloth, with dust-jacket. With IX,289 pp. [Boeknr.: 34726 ]

€ 35,00

REID, A. The French in Sumatra and the Malay world, 1760-1890.. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1973. Wrappers. (43) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35929 ]

€ 18,00

REID, Anthony. The blood of the people. Revolution and the end of traditional rule in Northern Sumatra. Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1979. Cloth, with dust-jacket. With photographic plates. XX.288 pp. [Boeknr.: 34424 ]

€ 45,00

REINSMA, Riemer. Uit de aantekeningen van een Oud-Indisch ambtenaar (Jhr. Johan Pieter Cornets de Groot van Kraaijenburg). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1966. Wrappers. (25) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35942 ]

€ 15,00

REINSMA, Riemer. Het verval van het Cultuurstelsel. 's Gravenhage, Van Keulen, 1955. Wrappers. 189 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 11686 ]

€ 30,00

REITSMA, S.A. Van Stockum's travellers' handbook for the Dutch East Indies. The Hague, W.P. van Stockum & Son, 1930. Sm.8vo. Original cloth (spine discoloured). With 12 plates and 33 folding maps and plans. XI,613 pp. - A fine copy. [Boeknr.: 32595 ]

€ 95,00

REMMELINK, Willem. The Chinese War and the collapse of the Javanese state, 1725-1743. Leiden, KITLV, 1994. Wrappers. With 2 maps, and 1 double-page map and plate in colour. (12) 297 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 4023 ]

€ 25,00

RENES-BOLDINGH, M.A.M. Bataksche sagen en legenden. Nijkerk, G.F. Callenbach, (1936). Original pictorial boards. 159 pp. [Boeknr.: 26538 ]

€ 20,00

REP, Jelte. Atjeh, Atjeh !. Baarn, De Prom, 1996. Wrappers. With illustrations. 179 pp. Essays on the Aceh war including a list of Dutch Governors in Aceh between 1873 and 1983. [Boeknr.: 34924 ]

€ 15,00

RHEEDEN, Herbert C. van. Johan Toot (1887-1960): vernieuwing en traditie in het onderwijs in Nederlands-Indië (1916-1932). Leiden, Foris Publications, 1986. Wrappers. (38) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35943 ]

€ 15,00

RICKLEFS, Merle Calvin. The crisis of 1740-1 in Java: the Javanese, Chinese, Madurese and Dutch, and the fall of the court of Kartasura. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1983. Wrappers. (22) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35934 ]

€ 15,00

RIJCKEVORSEL, (Elie) van. Brieven uit Insulinde. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1878.Original printed wrappers. VIII,426 pp. Original edition. - Letters by Elie van Rijckevorsel (1845-1928), a gentleman explorer from a prominent Rotterdam merchant family, written to his mother during his stay in Indonesia (1876-1877), with ample descriptions of Ternate, Benkoelen and Palembang, Java, Lesser Sunda Islands, Borneo, Batavia and Semarang, Celebes and Amboina. - Fine.Tiele 949; Cat. NHSM I, p.249; Cat. KITLV p.257; Buur, Persoonlijke Documenten, 185. [Boeknr.: 4818 ]

€ 125,00

RIJKEE, W. De Nederlanders onder de inlanders in Nederlandsch-Indië. Rotterdam, W. Rijkee Gz., (1929). Wrappers. 52 pp. [Boeknr.: 35629 ]

€ 18,00

RIJKSCHROEFF, Boudie & Vivian BOON. (Red.). Tjalie Robinson journalist, schrijver .. en al die dingen meer. Met medewerking van L. Boon-van Zele. Amersfoort, Moesson, 1999. Wrappers. With photographic illustrations. 198 pp. [Boeknr.: 34928 ]

€ 15,00

RIJNENBERG, J. Geschiedenis der Nederlanders op Java in den Nederlandsch Oost-Indischen Archipel. Samarang, De Groot, Kolff & Co., 1867.Sm. 8vo. Half cloth. XXIV,223 pp. History of the Dutch on Java. - (Small library stamp on title-page).Cat. KITLV p. 44. [Boeknr.: 5188 ]

€ 45,00

ROELFSEMA, H.R. Een jaar in de Molukken. Persoonlijke ervaringen bij het vestigen eener cultuuronderneming. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1917. Original red cloth, with dust-jacket. 210 pp. Detailed report by a Dutch businessman, who resided in Tobelo in 1912-1913, to set up a coconut plantation. Information is given on his travels in Halmahera, the technological aspects of the enterprise, the use of Minahassan and Sangirese contract-labourers, contacts with the protestant mission and with Dutch government officials, and on the difficulty of finding a suitable manager (Polman, the North-Moluccas, 418). - Fine. [Boeknr.: 5530 ]

€ 35,00

ROEPER, V., R. PARTHESIUS, L. WAGENAAR. De Batavia te water. Onder redactie van Mans. Kuipers. Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 1995. 4to. Boards, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 112 pp. Account of the shipwreck of the Batavia off Australia's west coast and the horible treatment of the survivors. [Boeknr.: 9421 ]

€ 18,00

ROESSINGH, Marius P.H. Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands. Part I: Sources up to 1796. München, K.G. Saur, 1982. Boards. 337 pp. [Boeknr.: 34369 ]

€ 45,00

ROEVER, A.G. de. De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw. Zutphen, Walburg Pers, 2002. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 384 pp. - (Thesis). - With summary in English. [Boeknr.: 25814 ]

€ 25,00

ROEVER, Johannis Gerrit de. Korte reisbeschrijving. De zeemansautobiografie van de Amsterdamse gezagvoerder Johannes Gerrit de Roever (1824-1880), omvattende dertig zeereizen. Hoorn, Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders, 2009. 8vo. Wrappers. With illustrations. 96 pp. Memoirs of the Amsterdam sailer Johannes Gerrit de Roever (1824-1880). They cover his entire seaman's career, which lasted thirty-six years, from the moment he mustered as a cabin boy in 1841 on the brig Maria and Jacoba, until the end of his career in 1878 as captain of the clipper barque Pieter Adolf. [Boeknr.: 35494 ]

€ 25,00

ROMEIN, Jan. In de ban van Pramnanan. Indonesische voordrachten en indrukken. Amsterdam, Em. Querido, 1954. Cloth, with dust-jacket. With plates. VIII,213 pp. [Boeknr.: 4787 ]

€ 18,00

RONKEL, Ph.S. van. BINGKISAN BUDI. Een bundel opstellen aan Philippus Samuael van Ronkel door vrienden en leerlingen aangeboden op zijn tachtigste verjaardag 1 augustus 1950. Leiden, A.W. Sijthoff, 1950. Cloth. With portrait. 357 pp. Contributions by A.A. Bake, C.C. Berg, C.T. Bertling, F.D.K. Bosch, A.A. Cense, G. Coedès, W.Ph. Coolhaas, H.K.J. Cowan, etc. [Boeknr.: 30353 ]

€ 45,00

ROO DE LA FAILLE, P. de. Iets over Oud-Batavia. Batavia, G. Kolff & Co., (1919). Half cloth. With 5 plates. 56 pp. - (Bataviaasch Genootschap). [Boeknr.: 1261 ]

€ 25,00

ROO DE LA FAILLE, Petrus. de. Javaansche en Maleische legenden in raadselgewaad. I. Javaansche legenden. ('s-Gravenhage, 1934). Modern cloth. 141 pp. - All published. [Boeknr.: 34885 ]

€ 45,00

ROODENBURG, Linda. De bril van Anceaux. Anceaux's glasses. Volkenkundige fotografie vanaf 1860. Anthropological photography since 1860. Met bijdragen van Gosewijn van Beek, Eric Venbrux, Philip Jones, Nol Wentholt. Leiden, Rijksmuseum voor Volkenkunde, (2002). 4to. Wrappers. With many photographic illustrations (some in colours). 192 pp. Photographic plates of Susan Meiselas (West Papua), Roy Villevoye (West Papua), C.E. LeMunyon (China), Jean Demmeni (Borneo), G.M. Versteeg (Suriname), Johann Büttikofer (Liberia), Onnes Kurkdjian (Java), etc. Linda Roodenburg is doing research into colonial and anthropological photography and film for the National Museum of Ethnology in Leiden. [Boeknr.: 21997 ]

€ 30,00

ROORDA, Taco. Beknopte Javaansche grammatica, benevens een leesboek tot oefening in de Javaansche taal. 3e verbeterde druk. (Met Voorberigt van A.C. Vreede). Amsterdam, Johannes Müller, 1882.Contemporary half cloth. VIII,(2),340 pp. Taco Roorda (1801-1874) made a substantial contribution to the scientific knowledge of the Javanese language. 'In 1855 Roorda's crowning achievement, his long expexted Javanese grammar finally appeared' (Uhlenbeck, Languages of Java and Madura, p.50). - (Some margins repaired; some annotations).Cat. KITLV p.281. [Boeknr.: 17210 ]

€ 175,00

ROORDA, Taco. Het boek Radja Pirangon, of de geschiedenis van Nabi Moesa. Tweede uitgaaf door J.J. Meinsma. Leiden, E.J. Brill, 1881. Half cloth (sl. dam.). 15,163,10 pp. Printed in Javanese characters. - Uhlenbeck p.47. [Boeknr.: 30231 ]

€ 55,00

ROORDA, Taco. Javaansche wetten; namelijk de Nawala-pradata, de Angger sadasa, de Angger-ageng, de Angger-goenoeng en de Angger-aroebiroe. Amsterdam, Johannes Müller, 1844.Modern cloth, original printed boards mounted. VIII,262,(1) pp. First edition. - Taco Roorda (1801-1874), professor of Oriental languages, gave the text of several Javanese codes of law, with some notes. - In Javanese characters. Uhlenbeck p.143; Cat. KITLV p.120. [Boeknr.: 29155 ]

€ 175,00

ROORDA, Taco. Kitab toehpah, een Javaansch handboek voor het Mohammedaansche recht. 3e verbeterde druk. Leiden, E.J. Brill, 1895. Original printed wrappers. XV,200 pp. [Boeknr.: 30189 ]

€ 35,00

ROSENBERG, Carl Benjamin Hermann von. Reistochten naar de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea in de jaren 1869 en 1870. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1875.4to. Original printed boards (spine rep.). With frontispiece portrait of the author, 3 lithographed maps and charts (1 folding), 4 hand-coloured plates of birds and 13 tinted lithographed plates by P.W.M. Trap. XXIV,153 pp. Original edition published under the auspices of the Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. - The German zoologist and geographer Von Rosenberg's (1817-1888) arrived in the Dutch East Indies in 1840, and was immediately sent to Padang on Sumatra, in order to assist Franz Junghuhn. He travelled widely to places that were then little known between 1840-1870, exploring areas in Sumatra, the Moluccas, and certain regions of Teluk Cendrawasih (Geelvink Bay) of West Irian. He concentrates mainly on the natural environment of each region he visited, but also includes special sections on the people and their customs. This book on New Guinea is one of his best known publications, containing beautiful plates. - A fine copy.Tiele 939; Cat. NHSM I, p.181; Bastin-Brommer N 616; Landwehr, Coloured Plates, 419; Cat. KITLV p.34. [Boeknr.: 13894 ]

€ 1250,00

ROSSUM, Matthias van. Kleurrijke tragiek. De geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC. Hilversum, Verloren, 2015. Wrappers. With illustrations (several in colours). 91 pp. [Boeknr.: 33648 ]

€ 15,00

ROUFFAER, G(errit) P(ieter). Een brutaal plagiaat. ('s Gravenhage, 1899). Wrappers. 16 pp. First published in BKI , written by Rouffaer (1860-1928) 'veelzijdig wetenschappelijk deskundige t.a.v. Nederlandsch-Indië' (BWN I, p.504-507). - Plagiarism by F.E. von Reichenbach von Schueltz of the description of the court of Surakarta by J.W. Winter, 1824. [Boeknr.: 29536 ]

€ 35,00

ROUX, C.C.F.M. le. De bergpapoea's van Nieuw Guinea en hun woongebied. Leiden, E.J. Brill, 1948-50.2 text volumes + atlas. 8vo and folio. Original blue cloth. With 5 maps, 118 plates (some in colours) and 142 photographic illustrations. XXV,X,1029 pp. A monumental work, recording the results of an expedition to Dutch New Guinea in 1939-40, initiated by the Royal Dutch Geographical Society (K.N.A.G.). Investigating the culture and geography of the Mountain Papuan tribes of the Dutch Territory of New Guinea, [Boeknr.: 5797 ]

€ 475,00

ROUX, Charles Constant François Marie le. Expeditie naar het Nassau-Gebergte in Centraal Noord Nieuw Guinea. Beknopt voorloopig verslag van een tocht naar den Kauwerawetstam in het van Reesgebergte met eenige gegevens omtrent land en volk en een woordenlijst. Batavia, 1926. Wrappers. With 12 maps and plates. 68 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35775 ]

€ 25,00

INTERNATIONAL RUBBER CONGRESS. EXHIBITION BATAVIA (JAVA) 8 SEPT. - 10 OCT. 1914. (No pl.), 1914. 4 identical picture stamps with text in English, Dutch, French and German depicting a native carving a rubbertree. [Boeknr.: 31062 ]

€ 35,00

RUMPHIUS, Georgius Everhardus. The Ambonese curiosity cabinet. Translated, edited, annotated, and with an introduction by E.M. Beekman. New Haven, London, (1999). 4to. Cloth, with dust-jacket. With illustrations and plates. CXII,567 pp. This is the first great natural history of tropical marine life in Indonesia of the 17th century. [Boeknr.: 28039 ]

€ 75,00

RUMPHIUS, Georgius Everhardus. Waerachtigh verhael, van de schrickelijcke aerdbevinge/ nu onlanghs eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlijck op den 17. February des jaers 1674, voorgevallen, in/ en ontrent de Eylanden van Amboina .... Gedruckt naer de copye van Batavia, 1675. Herdruk verzorgd door W. Buijze. 's Gravenhage, 1997. Wrappers. With illustrations. 60 pp. With an English translation. - Account of the earthquake on Amboina on February 17, 1674, which killed Rumphius' wife and daughter.Georg Eberhard Rumphius (1627-1702) was a German-born botanist employed by the Dutch East India Company. Landwehr, VOC, 512; Knuttel 11287. [Boeknr.: 19815 ]

€ 25,00

RUTGERS, F(rederik) L(odewijk). Levensbericht van Mr. L.W.C. Keuchenius. (No pl., 1895). Wrappers. (59) pp. Offprint. - Biography of Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius (1822-1893) 'wiens naam met de staatkundige geschiedenis onzer overzeesche bezittingen zoowel als met die van ons eigen land ten nauwste verbonden is' (NNBW I, p.1246-1249). [Boeknr.: 29506 ]

€ 30,00

RUTGERS, Frederik Lodewijk. Idenburg en de Sarekat islam in 1913. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1939. Wrappers. (12),105 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 35628 ]

€ 20,00


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail