Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Indonesia


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KEUCHENIUS, Levinus Wilhelmus Christiaan. Eene stem in Indie, ook tot Nederland. (Met een voorwoord). ' Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1869.Original printed frontwrapper (dam.; backwrapper missing). 28 pp. First published in Nieuw Bataviaasch Handelsblad. - Cat. KITLV p.87. [Boeknr.: 32231 ]

€ 45,00

KEULS, Yvonne. Alle Indische tantes. Amsterdam, Ambo, 2005. Sm.8vo. Boards. With photographic portraits by Mylène Siegers.175 pp. [Boeknr.: 36125 ]

€ 15,00

KEURS, Pieter ter. Indonesia. The island state. Antwerpen, Pandora, 1999. 4to. Cloth, with pictorial dust-jacket. With numerous coloured photographs by Mark de Fraeye. 232 pp. Outline of the history and cultural richness of Indonesia. [Boeknr.: 34093 ]

€ 25,00

KIELSTRA, E.B. Sumatra's Westkust van 1819-1825. 's Gravenhage, 1887. Wrappers. (156) pp. - (B.K.I.). [Boeknr.: 31562 ]

€ 45,00

KIERS, Jantinus. De bevelen des konings. De verhouding van koning, minister en landvoogd historisch verklaard. Utrecht, A. Oosthoek, 1938. 8vo. Wrappers. 244 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 4447 ]

€ 25,00

KIMMAN, Eduard. Indonesian publishing. Economic organizations in a langganan society (demand - resources - history - market patterns - management). Baarn, Hollandia, 1981. Wrappers. With 4 plates. 183 pp. [Boeknr.: 9357 ]

€ 18,00

KITS NIEUWENKAMP, J.F.K. W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950). Beeldend kunstenaar, schrijver, architect, ontdekkingsreiziger, ethnoloog en verzamelaar van Oostaziatische kunst. Gezien door tijdgenoten. Amersfoort, Bekking, 1997. 4to. Wrappers. With numerous coloured illustrations. 125 pp. [Boeknr.: 19586 ]

€ 25,00

KLEINTJES, Ph. Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië. 6e herziene en bijgewerkte uitgave. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1932-33. 2 volumes. Cloth. VIII,446; XII,611 pp. [Boeknr.: 4449 ]

€ 30,00

KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. Anthropologische Untersuchungen auf Bali und Lombok. Leiden, E.J. Brill, 1942.Folio. Original printed wrappers. With map, 18 illustrations, 54 tables and 387 photographic illustrations by F.P.H. Kleiweg de Zwaan-Vellema on 107 plates. XI,322 pp. Internationales Archiv für Ethnographie. - Important illustrated ethnographical description of Bali and Lombok. [Boeknr.: 10200 ]

€ 150,00

KLERCK, E.S. de. De Atjèh-oorlog. In opdracht van de regeering met gebruikmaking van officieele bescheiden samengesteld. Dl.I: Het onstaan van den oorlog. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1912. Half cloth. XX,496 pp. - All published. [Boeknr.: 5608 ]

€ 85,00

KLERK, R. DE, J.E. VAN MIJLENDONK, W.A. ALTING. Rapport over 's Compagnies regt op de Groote-Oost. (Batavia, 1868). 4to. Marbled wrappers. 81 pp. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. - Report released in 1761 to the governor general Van der Parra, caused by the report that the English intended to invade the Moluccas and had already established a post on Salawati.Ruinen I, 382. [Boeknr.: 222 ]

€ 95,00

KLERKS, E.A. Geographisch en ethnographisch opstel over de landschappen Korintji, Serampas en Soengai Tenang. (Sumatra). Batavia, 1895. Wrappers. With folding map. (6),117 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35772 ]

€ 18,00

KLERKS, Jos. Gegevens over Keieesche huwelijks-adat. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. Wrappers. (39) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35925 ]

€ 15,00

KLEYMANS, D.J.M. Het Trojaanse Paard. Voorgeschiedenis der gemeentelijke en gewestelijke raden in Nederlands-Indië. 1856-1897. Rotterdam, C. Hartog, 1948. Wrappers (sl. stained). XII,180 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 2560 ]

€ 30,00

KLEYN FORTUIN, Rita. Bataksche vrouw. Batavia, Poemah Moerah, (ca. 1920).Coloured postcard depicting a woman from Sumatra. Rita Kleyn Fortuin made a series of postcards after paintings depicting various types of Indonesian peope in their national costume. It is likely that these paintings were made after photographs. They can be dated ca. 1920 (Haks & Maris p.150). [Boeknr.: 31057 ]

€ 45,00

KLINKERT, H.C. Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek. Leiden, E.J. Brill, 1885. Original green cloth. VIII,812 pp. - Teeuw p.122. [Boeknr.: 29177 ]

€ 40,00

KLOKKE, Marijke J. The Tantri reliefs on ancient Javanese candi. Leiden, KITLV, 1993. Wrappers. With illustrations and 11 plates. VIII,312 pp. [Boeknr.: 12666 ]

€ 65,00

KLOKKE-COSTER, A., A.H. KLOKKE en M. SAHA. De Slimme en de Domme. Ngadju-Dajakse volksverhalen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1976. Wrappers. VIII,121 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 5102 ]

€ 20,00

KLOOSTER, H.A.J. Bibliography of the Indonesian revolution. Publications from 1942 to 1994. Leiden, KITLV, 1997. Cloth. VIII,666 pp. [Boeknr.: 18698 ]

€ 35,00

KNAAP, G.J. ( Red.). Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1987. Cloth. XXXII,540 pp. - (R.G.P.). [Boeknr.: 5528 ]

€ 40,00

KNAAP, G.J. Inventaris collectie Gl. Tichelman H 814. Leiden, KITLV, 1995. Wrappers. 108 pp. [Boeknr.: 32710 ]

€ 18,00

KNAAP, G.J. Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. 2e herziene druk. Dordrecht, Foris Publications, 1987. Wrappers. With maps and illustrations. XII,323 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 5526 ]

€ 25,00

KNAAP, G.J. Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. Cloves and Christians. The Dutch East India company and the population of Ambon 1656-1696. (No pl.), 1985. Folio. Wrappers. IX,447 pp.- (Thesis). - With a summary in English. [Boeknr.: 34652 ]

€ 25,00

KNIBBE, Willem Arie. De vestiging der monarchie. Het conflict Elout-van den Bosch in verband met de voorgeschiedenis der regerings-reglementen van 1830 en 1836. Utrecht, A. Oosthoek Uitgevers-Maatschappij, 1935. Wrappers (spine sl. dam.). 128,209,L pp. - (Thesis). [Boeknr.: 4454 ]

€ 30,00

KNIPSCHILD, Harry. De bekering van de wereld. Brieven, verhalen en ervaringen uit de geschiedenis van de missie. Zutphen, Walburg Pers, 2013. Wrappers. With illustrations. 224 pp. [Boeknr.: 33200 ]

€ 25,00

KNOBEL, (Fridolin Marinus). Thuisvaart. (No pl., 1923). Original cloth. 82 pp. - Privately printed. - Short stories about Asia. [Boeknr.: 31528 ]

€ 45,00

KNOBEL, (Fridolin Marinus). Sprokkelingen uit Azië. (No pl., 1924). Original wrappers. 80 pp. - Buur 965. - Privately printed, signed by the author. - Short stories about Asia. Privately printed, signed by the author. - Short stories about Asia. - Buur 965. [Boeknr.: 31529 ]

€ 45,00

KNOERLE, J.H. Aanteekeningen, gehouden op eene reis in de binnenlanden van Sumatra, bijzonder met betrekking tot Benkoelen en Palembang. Kampen, R. van Hulst, 1834. Wrappers. With 2 folding tables. (49) pp. Offprint De Oosterling Nr.1 Tijdschrift .. in het licht gegeven door J. Olivier.Added: BIJLAGE, behoorende bij de aanteekeningen .. (5) pp. (1 page in photocopy). [Boeknr.: 35803 ]

€ 35,00

KNOL, Meta, Remco RABEN, Kitty ZIJLMANS. (Red.). Beyond the Dutch. Indonesië, Nederland en de beeldende kunsten van 1900 tot nu. Amsterdam, KIT, 2009. 4to. Boards. With many coloured illustrations. 199 pp. The book takes three cross-sections through from art in the Dutch East Indies/Indonesia: the colonial period around 1900, decolonisation and independence around 1950, and the current post-colonial period around 2000. [Boeknr.: 31102 ]

€ 18,00

KOHLENBERG, K.F. IJzeren Jan. Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland. (Roman). (Baarn, 1979). Boards, with dust-jacket. 291 pp. [Boeknr.: 12593 ]

€ 15,00

KOKS, Joseph Theodore. De Indo. Amsterdam, H.J. Paris, 1931. Cloth. 270 pp. [Boeknr.: 4456 ]

€ 35,00

KOL, Hendrikus Hubertus van. Nederlandsch-Indië in de Staten-Generaal van 1897 tot 1909. Een bijdrage tot de geschiedenis der koloniale politiek in Nederland. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911. Cloth (sl. soiled). XI,368 pp. [Boeknr.: 4458 ]

€ 25,00

KOLFF, Dirk Hendrik. Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier Dirk Hendrik Kolff (1761-1835). Ingeleid en bezorgd door V.A.J. Klooster en D.H.A. Kolff. Zutphen, Walburg Pers, 2011. Cloth, with dust-jacket. With illustrations (some in colours). 222 pp. Linschoten-Vereeniging CX. - Narrative of the naval officer Dirk Hendrik Kolff referring to his years in the Dutch East Indies, Malaysia, Ceylon, Smyrna and Suriname. [Boeknr.: 32505 ]

€ 30,00

KOMMERS, J.H.M. Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië 1800-1830. Een antropologische studie. Meppel, 1979. 2 volumes. Wrappers. With 4 illustrations. XIV,340; 126 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 4460 ]

€ 25,00

KONING-van der VEEN, Mia. Dromen over Sabang. Zaltbommel, Avanti, (1991). Wrappers. With many photographic illustrations. 176 pp. Memories of Sabang on the island of Pulau Weh off the northern tip of Sumatra, a city within Aceh Special Region, Indonesia. [Boeknr.: 22001 ]

€ 18,00

KONINKLIJK BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. Feestbundel uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappenbij gelegenheid van zijn 150 jarig bestaan 1778-1928. Weltevreden, 1929. 2 volumes. 8vo. Original cloth, gilt lettering. With plates. II,429; II,437 pp. Contributions by F.D.K. Bosch, H.C.R. Brandstetter, J.C. van Eerde, Th. van Erp, S.J. Esser, R. Goris, B. de Haan, B.J. Haga, J. van Kan, R.A. Kern, J.P. Kleiweg de Zwaan, N.J. Krom, J. Kunst, C.C.F.M. Le Roux, A. Maass, E.C. Godée Molsbergen, J.H. Neumann, A.W. Nieuwenhuis, Th. Pigeaud, P.V. van Stein Callenfels, etc. [Boeknr.: 30229 ]

€ 95,00

KONINKLIJK NEDERLANDSCH AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP. Koloniaal-aardrijkskundige tentoonstelling ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap. Catalogus. Amsterdam, Stedelijk Museum, 1913. Wrappers. 191 pp. [Boeknr.: 34897 ]

€ 45,00

KOOLBERGEN, Michiel. Een Hollandse Robinson Crusoë. Dagboek van de verbannen VOC-dienaar Leendert Hasenbosch op het onbewoonde eiland Ascension A.D. 1725. Leiden, Mencken Kasander & Wigman, 2002. Wrappers. With illustrations. 296 pp. Leendert Hasenbosch, (c.1695-probably end of 1725) was a Dutch employee of the Dutch East India Company (VOC) who was marooned on uninhabited Ascension Island in the South Atlantic Ocean, as a punishment for sodomy. He wrote a diary until his presumed death. [Boeknr.: 26603 ]

€ 25,00

KOOLHOF, Sirtjo & Gert OOSTINDIE. (Red.). Koloniaal dodenkabinet. Leiden, KITLV, 2003. Wrappers. With illustrations. 228 pp. [Boeknr.: 30052 ]

€ 15,00

KOOLHOF, Sirtjo & Jan Just WITKAM. Handschrift in druk. De studie van taal en literatuur van de Indonesische archipel. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek, ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Leiden, Universiteitsbibliotheek, 2001. Wrappers. With illustrations. 111 pp. [Boeknr.: 25682 ]

€ 18,00

KOPIJN, Y. & H. MINGOEN. Stille passanten. Levensverhalen van Javaans-Surinaamse ouderen in Nederland. Amsterdam, KIT, (2008). 4to. Boards. With photographic plates. 112 pp. [Boeknr.: 30918 ]

€ 20,00

KOPSTEIN, Felix. Een zoölogische reis door de tropen. Met camera en verrekijker door de Indo-Australische dierenwereld. Batavia, G. Kolff& Co., (1930). Folio. Half cloth. With 172 photographic illustrations by the author. 160 pp. [Boeknr.: 34593 ]

€ 25,00

KORN, V.E. De dorpsrepubliek Tnganan Pagringsingan. Santpoort, C.A. Mees, 1933. Printed wrappers. With illustrations. VI,335 pp. Uitgaven van de Kirtya Liefricnk - v.d. Tuuk, Singaradja. - Important study on the sociological structure of the Balinese village Tnganan Pagringsingan, residency Karangasem. [Boeknr.: 5035 ]

€ 75,00

KOUSBROEK, Rudy. Een passage naar Indië. Amsterdam, De Harmonie, (1978). Oblong 8vo. Wrappers. With photographic illustrations. 60 pp. [Boeknr.: 15868 ]

€ 15,00

KRAAYENGA, A. Marius Bauer 1867-1932. Oogstrelend Oosters. Zwolle, Waanders, 2007. 4to. Half cloth. With 154 coloured illustrations. 208 pp. Marius Bauer (1867-1932) travelled far and wide to countries like India, Indonesia, Turkey and Morocco. He can be considered as one of the few Dutch orientalists and one of the best Dutch graphic artists of his time (Haks & Maris p.26). [Boeknr.: 29569 ]

€ 35,00

KRAEMER, H. De strijd over Bali en de zending. Een studie en een appèl. Amsterdam, H.J. Paris, 1933. Wrappers. 141 pp. [Boeknr.: 5072 ]

€ 20,00

KRAJENBRINK, J(ohan) A(dolpf). Nota over de oorzaken der toenemende schaarste en de hooge prijzen der rijst, alsmede over de middelen tot herstel. Voorgedragen in de Algemeene Vergadering der Maatschappij van Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-Indië, den 27 Maart 1865. (Batavia, W. Ogilvie, 1865).Modern wrappers. 23 pp. First edition. - Note on the origin of the increasing scarcity and the high prices of the rice in the Dutch East Indies, as well as the way to recovery.Cat. KITLV p.170; Van der Chijs p.189. [Boeknr.: 29462 ]

€ 45,00

KRAJENBRINK, J(ohan) A(dolph). Het particulier landbezit der Europeanen op Java, verdedigd tegen beschuldigingen van den heer P. Mijer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en vergeleken met het landrentenstelsel, in de gouvernements-residentien. Tiel, Wed. D.R. van Wermeskerken, 1862.Original printed wrappers. With 3 folding tables. 36 pp. Comparison of European privat estates with the land rent system in government plantations on Java, written by Krajenbrink (1816-1877) a 'koffieplanter te Telok Djambi in de nabijheid van Krawang' (see NNBW IX, p.550-551).. Cat. KITLV p.202. [Boeknr.: 29491 ]

€ 65,00

KRAJENBRINK, J(ohan) A(dolph). Het regt van eigendom, der bezitters van particuliere landen op Java, met authentieke acten bewezen. Tiel, Wed. D.R. van Wermeskerken, 1864.Original printed wrappers. 34 pp. On the proprietary rights of the owners of privat estates on Java, written by Krajenbrink (1816-1877) 'lid van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia, particulier landhuurder te Krawang'.Cat. KITLV p.202. [Boeknr.: 29492 ]

€ 65,00

KREEMER, J. Atjèh. Algemeen samenvattend overzicht van land en volk van Atjèh en onderhoorigheden. Leiden, E.J. Brill, 1922.2 volumes. 8vo. Modern cloth. With 23 (of 29) photographic plates (3 maps missing). XVI,602; XII,705 pp. Valuable and extensive standard work on Aceh in Sumatra.. [Boeknr.: 34387 ]

€ 175,00

KREUGER, S.C.P. Zr.Ms. Onrust. Verraad en ondergang in Borneo (1859). Amsterdam, Van Soeren & Co., 1994. Wrappers. With illustrations. 79 pp. [Boeknr.: 19916 ]

€ 15,00

KROESKAMP, Hendrik. De westkust en Minangkabau (1665-1668). Utrecht, Schotanus & Jens, 1931. Wrappers. 165 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 5616 ]

€ 65,00

KROM, N.J. Herdenking van Dr. G.P. Rouffaer. ('s Gravenhage, 1928). Half cloth. With 2 portraits. (126) pp. - (Offprint B.K.I.). [Boeknr.: 14496 ]

€ 20,00

KROM, Nicolaas Johannes. Gouveneur Generaal Gustaaf Willem van Imhoff. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1941. Half cloth. With plates. 170 pp. Patria. - Best known among the 18th century Governors-General is Gustaaf Willem Baron van Imhoff (1743-1750), a German Junker with family connections in the Amsterdam patriciate, who did his best to fight the many abuses rampant in the Company, but who made many enemies because of his lack of tact (Coolhaas p.42). [Boeknr.: 4469 ]

€ 18,00

KROM, Nicolaas Johannes. Hindoe-Javaansche geschiedenis. 2e herziene druk. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931. 8vo. Cloth. With 2 folding maps. 505 pp. [Boeknr.: 5286 ]

€ 65,00

KROM, Nicolaas Johannes. Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst. 's Gravenhage, M. Nijhoff, 1920. 2 volumes. Original cloth. With 101 plates and maps. XIV,414; XI,338 pp. Standard work on Hindu-Javanese art. [Boeknr.: 30757 ]

€ 95,00

KROM, Nicolaas Johannes. De levengeschiedenis van den Buddha op Barabudur. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1926. Cloth. With 120 illustrations. VII,143 pp. [Boeknr.: 5287 ]

€ 55,00

KROMHOUT, Bas. Goede Hoop. 400 jaar Nederland en Zuid-Afrika. (Met Vooraf van Hans Goedkoop). Zutphen, Walburg Pers, 2017. 4to. Pictorial boards. With numerous coloured illustrations. 160 pp. [Boeknr.: 34474 ]

€ 25,00

KRUYT, Albert Christiaan. Het animisme in den Indischen Archipel. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1906. Half cloth. XIV,541 pp. - Animism in the Dutch East Indies. [Boeknr.: 25756 ]

€ 75,00

KRUYT, Albert Christiaan. De Mentawaiers. Batavia, Albrecht & Co, Den Haag, M. Nijhoff, 1923. Wrappers. 188 pp. Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. - Mentawai people are the native people of the Mentawai Islands, West Sumatra province, Indonesia. [Boeknr.: 34949 ]

€ 65,00

KRUYT, Albert Christiaan. De Soembaneezen. ('s Gravenhage, 1922). Wrappers. (142) pp. - (Offprint B.K.I.). [Boeknr.: 16176 ]

€ 30,00

KRUYT, Albert Christiaan. De To Wana op Oost-Celebes. Batavia, Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1930. Wrappers. With 2 folding maps and 5 photographic plates. (229) pp. - (Tijdschrift Indische Taal, Land- en Volkenkunde). [Boeknr.: 34953 ]

€ 65,00

KRUYT, Albert Christiaan. De tol in den Indischen archipel. Batavia, 1932. Wrappers. With illustrations and 2 plates. (180) pp. - (Offprint TBG). [Boeknr.: 35761 ]

€ 25,00

KRUYT, Albert Christiaan. De Toradja's van de Sa'dan-, Masoepoe- en Mamasa-Rivieren. Batavia, Albrecht & Co., Den Haag, M. Nijhoff, 1923. 2 volumes. (94; 142) pp. - (Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkunde). [Boeknr.: 34951 ]

€ 45,00

KRUYT, Albert Christiaan. De West-Toradjas op Midden-Celebes. Platen-deel. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers-Maatschappij, 1938. Original wrappers (sl. soiled). With 255 photographic illustrations. Plate volume only of the standard work on the Torajas of Celebes - Sulawesi depicting an excellent compilation of photographs taken by P. ten Kate, S. Narumi, J.W. Wesseldijk, J. Woensdregt, H. Zuppinger, a.o.. [Boeknr.: 25262 ]

€ 40,00

KUENEN, Philip Henry. Kruistochten over de Indische diepzeebekkens. Anderhalf jaar als geoloog aan boord van Hr.Ms. Willebrord Snellius. 's Gravenhage, H.P. Leopold, 1941. Original cloth. With 19 photographic plates. 220 pp. An account by P.H. Kuenen (1902-1976), the geologist of the Snellius-expedition 1929-31, in Indonesia. [Boeknr.: 4473 ]

€ 25,00

KÜHR, E.L.M. Schetsen uit Borneo's westerafdeeling. (1896-97). (Herdruk). Ingeleid door H. Claessen en H. Poeze. Leiden, KITLV, 1995. Wrappers. With illustrations. 92 pp. [Boeknr.: 15472 ]

€ 15,00

KUIPERS, Anske Hielke. In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de gouvernementsmarine (1833-1902). Bezorgd door M.E. Kuipers. Zutphen, Walburg Pers, 1999. Cloth, with dust-jacket. With plates. 446 pp. Linschoten-Vereeniging IIC. - Kuipers life is interwoven with the history of the government Fleet in the mid-19th century. His diary from 28 October 1857 to 28 March 1859, describes the daily events in the life of a commander on board a government schooner. It also provides a picture of the life in the Dutch East-Indian community of the period. [Boeknr.: 21390 ]

€ 30,00

KUNEMAN, Julius. De gouvernements koffiecultuur op Java. Onderzoek en advies. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1890.Original printed wrappers (spine with tape). 201 pp. Report on state coffee farming in Java. - Copy from the library of Dutch parliament.Von Hünersdorff, Coffee, p.828. [Boeknr.: 30711 ]

€ 45,00

KUNST EN AMBACHT IN INDONESIË. Inleiding A. Djajasoebrata. Delft, Ethnografisch Museum, 1969. 4to. Wrappers. With many illustrations. 104 pp. [Boeknr.: 9019 ]

€ 25,00

KUNST, J. & C.J.A. KUNST-v.WELY. De toonkunst van Bali (beschouwingen over oorsprong en beïnvloeding, composities, notenschrift en instrumenten). Weltevreden, Kolff, 1925. Wrappers. With folding map, 19 tabels and 51 illustrations. 248,24 pp. B.G. - Fundamental study after extensive field-work on Balinese music, musical instruments, composition-theory, etc. [Boeknr.: 5952 ]

€ 125,00

KUNST, J. Music in Java. Its history, its theory and its technique. 3rd enlarged edition by E.L. Heins The Hague, Martinus Nijhoff, 1973. 2 volumes. Cloth, with dust-jacket. With musical scores and 165 illustrations. XVIII,660 pp. [Boeknr.: 8340 ]

€ 85,00

KUNST, Jaap. Hindu-Javanese musical instruments. 2nd revised and enlarged edition. The Hague, Martinus Nijhoff, 1968. Cloth. With 121 plates and illustrations. XII,156 pp. - (KITLV). [Boeknr.: 450 ]

€ 45,00

L'HERMITE, Jacques. Journael van de Nassausche vloot ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met elf schepen. Onder 't beleydt van den admirael Jacques l'Heremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, in de jaren 1623,1624,1625 en 1626. Amsterdam, 1646. Reprint. (Amsterdam, 1969). Oblong 8vo. Boards. With maps and plates. 79 pp. - Facsimile edition from 'Begin ende voortgangh'. [Boeknr.: 25146 ]

€ 15,00

LAFFAN, Michael. Radn Aboe Bakar. An introductory note concerning Snouck Hurgronke's informant in Jeddah (1884-1912). Leiden, 1999. Wrappers. With portrait. (25) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35946 ]

€ 18,00

LAMSTER, J.C. 'Indië' gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving. Haarlem, Droste's Cacao- en Chocaladefabrieken, (1928). Oblong 8vo. Original half cloth. With 144 illustrations and 150 coloured tipped-in plates. 176 pp. [Boeknr.: 32527 ]

€ 30,00

LANGEN, K(arel) F(rederik) H(endrik) van. De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het sultanaat. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1888. Wrappers. (90) pp. Offprint BKI. - Government of the state in Aceh, Sumatra. [Boeknr.: 28199 ]

€ 35,00

LASSEN, (Christian). Geschiedenis van den Indischen Archipel. (Uit het Duits vertaald, verbeterd en bewerkt) door A.W. de Klerck. (Met noten van H.N. van der Tuuk). Utrecht, C. van der Post, 1862. Original printed wrappers. VIII,147 pp. First published in Indische Alterthumskunde. Bonn 1861. - Cat. KITLV p.43. [Boeknr.: 4558 ]

€ 95,00

LE MAIRE, Jacob & Willem Cornelisz. SCHOUTEN. De ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615-1617. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door W.A. Engelbrecht en P.J. van Herwerden. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1945. 2 volumes. Cloth. With 2 facsimiles, 12 illustrations and 17 maps. XXIV,229; XV,265 pp. Linschoten-Vereeniging XLIX. - Voyage of great importance for the exploration of the Pacific Ocean. [Boeknr.: 3721 ]

€ 55,00

LEãO, Francisco G. Cunha. O Índico na Biblioteca da Ajuda. Catálogo dos manuscritos relativos a Moçambique, Pérsia, Índia, Malaca, Molucas e Timor. Lisboa, 1998. Wrappers. 483 pp. [Boeknr.: 34336 ]

€ 45,00

LEBRET, Frans. Op reis met pen en penseel. Frans en Jan Hendrik Lebret als toerist naar Java, 1863. Ingeleid en bezorgd door Anne Leussink en Wyke Sybesma. Zutphen, Walburg Pers , 2018. Cloth, with dust-jacket. With ca.100 drawings, watercolours and illustrations by Frans Lebret. 528 pp. Linschoten-Vereeniging CXVI. - The brothers Frans and Jan Hendrik Lebret startet their voyage to their brother on the sugar plantation in Pasuruan, East Java, on 15 January 1863. They went by train to Marseille, by French mail service to Alexandria, and from there the overlandroute by train to Suez, and further by ship to Singapore and Batavia. Frans Lebret (1820-1909) made during his stay numerous drawings and paintings, depicting landscapes, people and Javanese antiquities. [Boeknr.: 35263 ]

€ 65,00

LEENDERTZ, C(oenraad) J(acobus). Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea. Schetsen uit Insulinde. Arnhem, K. van der Zande, 1890.Original pictorial boards (sl. discoloured). With 5 chromo-lithographed plates by P.W.M. Trap. XI,309 pp. First edition. - Travel-account of Java, Bali, Ambon, Banda, New Guinea, Celebes, Borneo, and Sumatra. The coloured plates depict Poeloe Bras, Europeesche villa met park te Weltevreden, Gezicht te Buitenzorg, Gezicht in de kloof van Padang naar Padang-Pandjang, Maleische (Batak) kampong. - (Small library-stamp on title-page).Cat. KITLV p.7; Ruinen C 246; Buur, Persoonlijke documenten, 343; not in Tiele, Cat. NHSM or Bastin-Brommer. [Boeknr.: 35546 ]

€ 175,00

LEERDAM, Ben F. van. Architect Henri Maclaine Pont. Een speurtocht naar het wezenlijke van de Javaanse architectuur. (No pl, 1995). Wrappers. With many drawings and illustrations. X,287 pp. - Privately printed. [Boeknr.: 34961 ]

€ 45,00

LEEUW, W.J.A. de. Het Painansch contract. Amsterdam, H.J. Paris, 1926. Wrappers. With map. (6),95 pp. Study of the formation of the Dutch alliance with the Minangkabau chiefs against the sultan after relations between the VOC and the sultan had become really bad. [Boeknr.: 12626 ]

€ 35,00

LEEUWEN, Lizzy van. Airconditioned lifestyles nieuwe rijken in Jakarta. Amsterdam, Het Spinhuis, 1997. Pictorial wrappers. With photographic illustrations. 119 pp. [Boeknr.: 34919 ]

€ 15,00

LEEUWEN, Pieter Johannes van. De Maleische Alexanderroman. Meppel, B. ten Brink, 1937. Wrappers. 344 pp. - (Thesis). - Teeuw p.56. [Boeknr.: 30118 ]

€ 40,00

LEGÊNE, Susan & Janneke van Dijk. (Ed.). The Netherlands East Indies at the Tropenmuseum. A colonial history. Amsterdam, KIT, 2010. Boards. With numerous coloured illustrations. 200 pp. The origins, increase and composition of the collection at the Tropenmuseum in Amsterdam are described. [Boeknr.: 32413 ]

€ 35,00

LEKKERKERKER, C. The Portuguese outer church at Batavia. Amsterdam, 1933. 4to. Pictorial wrappers. With illustrations. (13) pp. - (Nederlandsch Indië oud & nieuw). [Boeknr.: 34844 ]

€ 15,00

LELYVELD, Th.B. van. De Javaansche danskunst. Ingeleid door N.J. Krom. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1931. 4to. Original half cloth (batik). With 74 photographic plates. 258 pp. Important study of the Javanese dance in which attention has also been paid to the wayang theatre in general and to the wayang wong in particular. - A fine copy. [Boeknr.: 459 ]

€ 145,00

LENTING, (D(irk). Geschiedenis van sulthan Ibrahiem, zoon van Adaham, vorst van Irakh. Breda, Broese & Comp., 1846.4to. Original printed boards (spine sl. dam.). XII,42,(24) pp. Malay text in Arab characters with annotations by Dirk Lenting (1789-1877).Cat. KITLV p. 292. [Boeknr.: 35676 ]

€ 125,00

LEÓN, Napoleón Baccino Ponce de. Maluco. De roman van de ontdekkers. Vertaald door Aline Glastra van Loon. Amsterdam, Arena, 1992. Boards, with dust-jacket. 375 pp. [Boeknr.: 28867 ]

€ 18,00

LEROUX, C.C.F.M. De Elcano's tocht door den Timor-archipel met Magelhaes' schip 'Victoria'. Weltreveden, G. Kolff & Co., (1928). Wrappers. With maps and plates. 99 pp. Account by Pigafetta of the voyage of De Elcano through the Timor Archipelago. [Boeknr.: 5464 ]

€ 45,00

LES, L. Van Indië onder de Compagnie tot Indië onder de staat. De koloniale titel in de staatsregeling van 1798. Utrecht, N.V. A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij, 1948. Wrappers. 151 pp. [Boeknr.: 2517 ]

€ 35,00

LEUFKENS, Frans Hubert.. Impressies van Batavia. Impressions of Batavia. Eindrücke aus Batavia. Impressions sur Batavia. Impressioni di Batavia. Batavia, (1939). Original decorated cloth (spine discoloured). With 40 photographic plates by the author. Privately printed. - Hubert Leufkens (1894-1962) was a Dutch photographer and filmmaker. He worked as schoolmaster for nine years on Java. [Boeknr.: 11182 ]

€ 40,00

LEUR, J.C. van. Indonesian trade and society. Essays in Asian social and economic history. Dordrecht, Foris Publications, 1983. Wrappers. XIX,465 pp. - (KITLV). [Boeknr.: 29746 ]

€ 35,00

LEUR, J.L.W. van. De Indische Instelling te Delft. Méér dan een opleiding tot bestuursambtenaar. 125 jaar verzamelen. Delft, Museum Nusantara, 1989. 8vo. Wrappers. 108 pp. [Boeknr.: 16921 ]

€ 18,00

LEUSHUIS, Emil. Gids historische wandelingen Indonesië. Medan, Jakarta, Cirebon, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya en Malang. 2e druk. Amsterdam, LM Publishers, 2014. Wrappers. With coloured plans and illustrations. 416 pp. [Boeknr.: 32490 ]

€ 25,00

LIEFRINCK, F.A. Een staatsstuk van den vorst van Lombok. (Batavia, 1900). Wrappers. (20) pp. Offprint TBG. - I.a. dealing with the opium-trade. - Lekkerkerker B297. [Boeknr.: 28730 ]

€ 35,00

LIER, I.C. van. Mr. J. Loudon en zijn bestuur, geschetst. Batavia, Bruining & Wijt, Utrecht, J.L. Beijers, 1875.Sm.8vo. Original printed wrappers. 99 pp. First published in Nieuw Bataviaasch Handelsblad. - The administration of James Loudon (1824-1900), Governor-General of the Dutch East Indies, 1872-1875. [Boeknr.: 29260 ]

€ 125,00

LIJNDEN, Didericus Walterus Jacobus Carolus van. Dissertatio historico-politica inauguralis de commercio societatis Indiae Orientalis. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1838.Original printed wrappers (tears rep.). (8),183(4) pp. Thesis. - (Foxed). - Cat. KITLV p.69. [Boeknr.: 33736 ]

€ 65,00


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail