Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Indonesia


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
INTER-OCEAN. A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume VIII, 11. Weltevreden, G. Kolff & Co., 1927. 4to. Pictorial wrappers. With many photographic illustrations and advertisements. With contrubution: Sindbads of the tropics. [Boeknr.: 34850 ]

€ 18,00

INTER-OCEAN. A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume VI, 3. Weltevreden, G. Kolff & Co., 1925. 4to. Pictorial wrappers. With many photographic illustrations and advertisements. With contribution: Royal silhouettes of Djocjakarta. [Boeknr.: 34852 ]

€ 18,00

INTER-OCEAN. A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume XI, 12. Weltevreden, G. Kolff & Co., 1930. 4to. Pictorial wrappers. With many photographic illustrations and advertisements. With contribution: The Dyaks by Brinio. [Boeknr.: 34847 ]

€ 18,00

INTER-OCEAN. A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume XI, 9. Weltevreden, G. Kolff & Co., 1930. 4to. Pictorial wrappers. With many photographic illustrations and advertisements. With contribution: A pleasure palace of olden days, Djokjakarta. [Boeknr.: 34848 ]

€ 18,00

INTER-OCEAN. A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume VII, 1. Weltevreden, G. Kolff & Co., 1926. 4to. Pictorial wrappers. With many photographic illustrations and advertisements. With original etching: Native prao by D. Homberg. [Boeknr.: 34851 ]

€ 18,00

INTER-OCEAN. A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume XI, 8. Weltevreden, G. Kolff & Co., 1930. 4to. Pictorial wrappers. With many photographic illustrations and advertisements. With contrubution on the gamelan. [Boeknr.: 34846 ]

€ 18,00

ISKANDAR, Teuku. Catalogue of Malay, Minangkabau, and South Sumatran manuscripts in the Netherlands. Leiden, Documentatiebureau Islam-Christendom, 1999. 2 volumes. Cloth. XIV,1095 pp. [Boeknr.: 34392 ]

€ 125,00

JAARBOEK VAN NEDERLANDSCH INDIË. Uitgave 1920. Samengesteld bij de Afd. Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel te Buitenzorg. (Batavia, 1920). Large 8vo. Cloth. With maps and plans (some folding) and many photographic illustrations. 270,XLIV pp. [Boeknr.: 4388 ]

€ 45,00

JACOBS, Els M. In pursuit of pepper and tea. The story of the Dutch East India Company. Amsterdam, Netherlands Maritime Museum, 1991. 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 96 pp. [Boeknr.: 8969 ]

€ 15,00

JACOBS, Els M. Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw. Zutphen, Walburg Pers, 2000. 4to. Boards, with dust-jacket. With numerous illustrations (several in colours). 304 pp. [Boeknr.: 21124 ]

€ 25,00

JACOBS, Els M. Varen om peper en thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie. (Amsterdam, Nederlands Scheepvaart Museum, 1991). 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 96 pp. [Boeknr.: 8654 ]

€ 15,00

JACOBS, H. Wanneer werd de stad Ambon gesticht ?. Bij een vierde eeuwfeest. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1975. Wrappers. (34) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35930 ]

€ 15,00

JACOBS, Julius. Het familie- en kampongleven op Groot-Atjeh. Een bijdrage tot de ethnographie van Noord-Sumatra. Leiden, E.J. Brill, 1894.2 volumes. 8vo. Original green cloth with gilt and red lettering and decoration (spotted). With 3 (2 folding) plates with Arabic script, 3 chromo-lithographed plates, 7 photolithographed plates and 10 photographic plates. (8),406,(2); (4),271 pp. Original edition. - Standard work on family- and campong-life in all its aspects on Aceh, a Muslim state in the northernmost part of Sumatra.Cat. KITLV p.26. [Boeknr.: 7315 ]

€ 150,00

JACOBS, Julius. Eenigen tijd onder de Baliërs. Eene reisbeschrijving met aanteekeningen betreffende hygiène, land- en volkenkunde van de eilanden Bali en Lombok. Batavia, G. Kolff & Co., 1883.8vo. Original pictorial cloth gilt (soiled; rebacked with the original spine laid down). With photographic frontispiece and folding lithographed map by P.W.M. Trap, coloured in outline. (4),III,V,VIII,253 pp. Original edition. - Julius Jacobs, health-officer, accompanied the resident of Banjoewangi during his expedition through Bali and Lombok (Lesser Sunda Islands) in 1881. He wrote a vivid description of Bali and Lombok providing much of interest on Balinese life and customs. He was highly critical of missionaries.Cat. KITLV I, p.37; Tiele 526; Lekkerkerker A 15. [Boeknr.: 13538 ]

€ 325,00

JAKARTA. THE JAKARTA EXPLORER. Cultural tours in and around the city. (3rd edition). (Jakarta, Indonesian Heritage Society, 2001). Boards. With many photographic illustrations (several in colours). XXII,345 pp. [Boeknr.: 28738 ]

€ 35,00

JAKARTA. Welcome to Jacarta. Bienvenue à Jakarta. (Montreal, Delroisse, 1976). 4to. Boards, with dust-jacket. With many coloured photographic plates. 168 pp. - Text in English, French and Japanese. [Boeknr.: 32608 ]

€ 25,00

JAN PIETERSZOON COEN STICHTING. Stichtingsacte houdende de statuten van de Jan Pieterszoon Coen Stichting & Verslag van de werkzaamheden .. over het jaar 1935, 1936 Weltevreden, Batavia, 1936-1937. 3 volumes. Wrappers. With plates. 11; 31; 33 pp. Boarding-school Jan Pieterszoon Coen Batavia. [Boeknr.: 34815 ]

€ 18,00

JANSE, M.J. De geschiedenis van de 'Maatschappij tot Nut van den Javaan' 1866-1877. 'Waarheid voor Nederland, regtvaardigheid voor Java'. Utrecht, Universiteit Utrecht, (1999). Wrappers. VI,86,11,(9) pp. - (Utrechtse Historische Cahiers). [Boeknr.: 29778 ]

€ 18,00

JANSEN VAN GALEN, John. Ons laatste oorlogje. Nieuw-Guinea: de Pax Neerlandica, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen droom van een Papoea-natie. Weesp, Van Holkema en Warendorf, (1984). Wrappers. With many illustrations. 301 pp. [Boeknr.: 5742 ]

€ 18,00

JANSEN, Derk. Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816. (Westervoort), Van Gruting, (2001). Boards. With illustrations. 255 pp. Biography of Van Alphen during his stay in Indonesia, including his logbook 1808-1809 (Batavia, the Cape, Baltimore, Europe). [Boeknr.: 23046 ]

€ 20,00

JANSEN, L.F. In deze halve gevangenis. Dagboek van Mr.Dr.L.F. Jansen, Batavia/Jakarta 1941-1945. Bezorgd en geannoteerd door G.J. Knaap. Franeker, Van Wijnen, (1988). Wrappers. With illustrations. LIV,447 pp. One of the most important diaries kept in Batavia during the Japanese occupation. [Boeknr.: 4593 ]

€ 20,00

JANSSEN, J.H. Fragmenten uit ongedrukte reisverhalen. I. Uittreksel uit aanteekeningen, gehouden op eene reize in Oost-Indië. door J.H. Janssen, gepensioneerd chirurgijn-majoor te Kampen. Kampen, R. van Hulst, 1834. Wrappers. (12) pp. Offprint De Oosterling Nr.1 Tijdschrift .. in het licht gegeven door J. Olivier. [Boeknr.: 35805 ]

€ 18,00

(JANTZEN, F.B.). Bandoeng de stad op de hoogvlakte. Bandoeng, v/h A.C. Nix & Co., (1926). Oblong 8vo. Original wrappers. With folding plan, 27 photographic plates, and advertisements. 63 pp. [Boeknr.: 33399 ]

€ 45,00

JAQUET, F.G.P. Overzicht van publikaties uitgegeven door het Koninklijk Instituur voor Taal-, Land- en Volkenkunde 1851-1976. Leiden, KITLV, 1976. 8vo. Wrappers. 64 pp. [Boeknr.: 34126 ]

€ 18,00

JASKI, Christiaan Jan. Met de 'Kinderdijk' naar Java 1884/1886. Dieren, Bataafsche Leeuw, 1983. Boards, with dust-jacket. With illustrations. 58 pp. [Boeknr.: 35619 ]

€ 15,00

JASPER, J.E. Inlandsche methoden van hoorn-, been-, schildpad-, schelp- en paalemoerbewerking. Batavia, 1904, Wrappers. With illustrations and 6 plates. 54 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35779 ]

€ 18,00

JAVA & MADURA. VERSLAG van den handel, de scheepvaart als mede van de inkomende en uitgaande regten op Java en Madura over den jare 1834. Batavia, Lands Drukkerij, (1835).4to. Original boards (spine sl. dam.). With folding tables. Report of the trade and shipping, import and export on Java and Madura for the year 1834.Van der Chijs p.63; Cat. KITLV p.147. [Boeknr.: 30949 ]

€ 350,00

JAVA RELIGIE EN KUNST. (Met inleiding van K.W. Galis). Delft, Ethnografisch Museum, 1970. 4to. Wrappers. With many illustrations. 156 pp. Exhibition catalogue dealing with the relation between traditional Javanese religion and art. [Boeknr.: 14713 ]

€ 18,00

JAVA-BODE. Java-Bode. Algemeen dagblad voor Nederlandsch-Indië. Jaargang 16, Nr. 183, donderdag 11 augustus 1927. (Jubileumnummer). Weltevreden, De Unie, 1927. Large folio. Modern half cloth. With many illustrations. (58) pp. Jubilee-edition of the Java-bode to commemorate the seventyfifth anniversary of the newspaper. [Boeknr.: 32199 ]

€ 95,00

JAVA. - DE AANVRAGEN OM CONCESSIE BANCK C.S EN POOLMAN C.S. ONDERLING VERGELEKEN. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, 1863.Original printed wrappers. 41 pp. Comparison of two requests for a railway concession on Java. - Cat. KITLV p.157. [Boeknr.: 29247 ]

€ 45,00

JAVA. - ACHT FIGUREN UIT DE GESCHIEDENIS DER PANDAWA'S. (No place, 1918). 4to. Original decorated wrappers (spine dam.). With 8 chromolithographed plates depicting puppets of the Javanese shadow theatre. Issued on the occasion of the 'Liefdadigheidsvoorstelling ten behoeve van de slachtoffers van den Kwitangbrand op 5 october 1918'. The same plates were used in J. Kats, Het Javaansche tooneel, Weltevreden 1923. [Boeknr.: 33176 ]

€ 95,00

JAVA. - KAART VAN JAVA door E. de Geest. Schaal 1 : 1.000.000. 3e druk. Amsterdam, Seyffardt, (ca. 1880). Original wrappers. Folding coloured map of Java with inset map of the Kangean islands. Ca. 51 x 112 cm. - (Without the index). [Boeknr.: 34915 ]

€ 65,00

JELLESMA, E.J. De Minahasa en eenige andere streken der residentie Menado. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1903. Modern cloth, original frontwrapper mounted. 235 pp. [Boeknr.: 32652 ]

€ 85,00

JESSUP, Helen Ibbitson. Court arts of Indonesia. New York, The Asia Society Galleries, (1990). 4to. Wrapper. Richly illustrated catalogue, with mainly coloured photographic illustrations. 288 pp. [Boeknr.: 8375 ]

€ 35,00

JOëL, H.F. Honderd jaar Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in Indonesië. Djakarta, De Unie, 1952. Folio. Cloth. With illustrations. 124 pp. The newspaper De Java-Bode was issued in Batavia from 1852 till 1957. [Boeknr.: 5265 ]

€ 55,00

JONES, Thomas. Vierde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, onder het beleyd van Alexander SHARPEY en Richard ROWLES; neffens het aandoen van de Roode-Zee door de Ascension, gedaan 1608 en vervolgens. Mitsgaders de voyagien en berigten van William NICOLS, Samuel BRADSHAW en Joseph SALBANK, breeder op de volgende blad-zijde vermeld. Als ook de vijfde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, bysonder na Java en Banda. Gedaan en beschreven van David MIDDELTON, in 't jaar 1609 en vervolgens. Alles nu aldereerst uyt het Engels vertaald. Leyden, Pieter van der Aa, 1707.Sm.8vo. Modern boards. With engraved title-vignette and folding engraved plate. 62,(8) pp. Issued in Pieter van der Aa's collection of voyages. - Fourth and fifth voyage sent out by the English East India Company visiting Java and Banda.Tiele 8; Cat. NHSM I, p.107. [Boeknr.: 12214 ]

€ 145,00

JONG, Chr.G.F. de. De Gereformeerde zending in Midden-Java 1931-1975. Een bronnenpublicatie. (No pl.), 1997. Cloth. With photographic illustrations. XXIII,890 pp. - (Project Kerkhistorische Uitgaven Indonesië). [Boeknr.: 32606 ]

€ 45,00

JONG, Chr.G.F. de. Geschiedenis van de Nederlandse zending op Zuid-Sulawesi 1852-1966. Een bronnenpublicatie. (No pl.), 1995. Cloth. With photographic illustrations. XI,524 pp. - (Project Kerkhistorische Uitgaven Indonesië). [Boeknr.: 32605 ]

€ 45,00

JONG, Dirk de & Matthias de SALLIETH Atlas van alle de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haring visschery en de walvisch vangst. En met vermelding van vele bijzonderheden, betreffende den ouden en lateren toestand der Nederlandschen koophandels, visscherijen, trafieken en fabrieken beschreven door Cornelis van der Aa. Amsterdam 1805. Reprint. Franeker, Van Wijnen, 1998. Folio. Boards. With titlepage and 31 double-page views of Dutch harbours and roadsteads and two views of herring-fishery and whaling, with captions in French and Dutch. 135 pp. First edition was issued in 1802.This reprint of the second edition was issued for the first time with text by Cornelis van der Aa. Beautiful harbour-views with a variety of Dutch sailing-ships of Batavia, Onrust, Rotterdam, Hellevoetsluis, Goedereede, Den Briel, Dordrecht, Maaslandsluis, Vlaardingen, Schiedam, Delfshaven, Amsterdam, Texel, Den Helder, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Edam, Middelburg, Rammekes, Vlissingen, Zieikzee, Veere, Brouwershaven, Harlingen and Stavoren. Cat. NHSM I, p.319. [Boeknr.: 35503 ]

€ 45,00

JONG, Dirk de & Matthias de SALLIETH Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haring visschery en de walvisch vangst. En met vermelding van vele bijzonderheden, betreffende den ouden en lateren toestand der Nederlandschen koophandels, visscherijen, trafieken en fabrieken beschreven door Cornelis van der Aa. Amsterdam, Evert Maaskamp, 1805.Folio. Contemporary half calf (hinges very sl. dam.). With engraved titlepage and 31 double-page views of Dutch harbours and roadsteads, with a great variety of sailing-ships, mostly in a stiff breeze, including the harbours of Batavia and Onrust in the Dutch East-Indies and two views of herring-fishery and whaling, with captions in French and Dutch. 135 pp. With the bookplate of E. Therard Kennedy. - First edition was issued in 1802. This second edition was issued for the first time with text by Cornelis van der Aa. Beautiful harbour-views with a variety of Dutch sailing-ships off Batavia, Onrust, Rotterdam, Hellevoetsluis, Goedereede, Den Briel, Dordrecht, Maaslandsluis, Vlaardingen, Schiedam, Delfshaven, Amsterdam, Texel, Den Helder, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Edam, Middelburg, Rammekes, Vlissingen, Zieikzee, Veere, Brouwershaven, Harlingen and Stavoren. - (Some small stains in margin of a few lvs.). - A fine copy with wide margins and strong impressions of the plates. Cat. NHSM I, p.319. [Boeknr.: 35407 ]

€ 11500,00

JONG, J.J.P. de. De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in Azië en de Indonesische archipel 1595-1950. (1e druk). Den Haag, SDU, (1998). Cloth, with dust-jacket. With illustrations. 715 pp. [Boeknr.: 21693 ]

€ 25,00

JONGE, B.C. de. Herinneringen van Jhr.Mr. B.C. de Jonge (G.G. 1931-1936). Met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door S.L. van der Wal. Utrecht, Historisch Genootschap, 1968. Wrappers. With plates. XVII,496 pp. Bonifacius Cornelis de Jonge (22 January 1875 - 24 June 1954) was a Dutch politician. He was the Governor-General of the Dutch East Indies in 1931-1936. [Boeknr.: 4411 ]

€ 20,00

JONGE, Jan Karel Jakob de. De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1862-1909. 18 volumes. Original wrappers (some spines sl. damaged or rebacked, preserving the original wrappers). Volume I-III: De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië 1595-1610. Volume IV-XIII: De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java, 1612-1764. Added: J.K.J. Jonge & M.I. van Deventer. Supplement op het 13e deel: Documenten omtrent Herman Willem Daendels, edited by L.W.G. de Roo. 's Gravenhage, 1909. 2 volumes. And an other supplementary volume: M.L. van Deventer. Het Nederlandsch gezag over Java en onderhoorigheden sedert 1811. Deel I. (All published). 's Gravenhage, 1891. And: J. Meinsma. Register op deel I-VII ('s Gravenhage, 1875) & J.W.G. Haarst. Alphabetisch register ('s Gravenhage, 1888). - Rare complete set of the most important primary sources on the history of the East India Comapany (VOC) taken from the Company's rich archives. [Boeknr.: 34326 ]

€ 1250,00

JONGE, Jan Karel Jakob de. De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. Deel VI. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, Amsterdam, Frederik Muller, 1877. Original printed wrappers (spine sl. dam.). CI,447 pp. - (De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie, deel IX). [Boeknr.: 34340 ]

€ 45,00

JONGE, Nico de & Toos van DIJK. Vergeten eilanden. Kunst & cultuur van de Zuidoost-Molukken. Aphen a/d Rijn, Periplus Editions, 1995. 4to. Cloth, with dust-jacket. With ca. 175 illustrations, mostly in colours. 160 pp. [Boeknr.: 34094 ]

€ 30,00

JONGE, Thera de. De lange schaduw van Nederlands-Indië. Over het leven van Laurentius Waltherus Klerkx (1894-1983) en de zijnen. Geesteren, 2008. 4to. Wrappers. With many illustrations. The life and times of Laurentius Waltherus Klerkx, a teacher serving in Java, described by his granddaughter. [Boeknr.: 34817 ]

€ 15,00

JONGEJANS, J. Een en ander over Semangka. (Sumatra). Batavia, 1917. Wrappers. With folding map. 71 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35794 ]

€ 18,00

JONGEJANS, J. Land en volk van Atjeh vroeger en nu. Met een voorwoord van H. Colijn. Baarn, Hollandia, (1939). Half cloth. With coloured folding map, and many photographic illustrations on plates. (8),353 pp. [Boeknr.: 5594 ]

€ 35,00

JONGEJANS, J. Uit Dajakland. Kijkjes in het leven van den Koppensneller en zijne omgeving. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1922. Original cloth. With map and 80 photographic illustrations. 290 pp. - (Ons mooi Indië). [Boeknr.: 6066 ]

€ 30,00

JONKER, J.C.G. Rottineesch-Hollandsch woordenboek. Leiden, E.J. Brill, 1908. 8vo. Half cloth. XII,806 pp. Rotinese - Dutch dictionary. Rote Island is a part of Kupang Regency and is the southernmost island of Indonesia. It is located in the west coast of Kupang. [Boeknr.: 5542 ]

€ 225,00

JONKER, Menno, Erlend de GROOT & Caroline de Hart. (Red.). Van velerlei pluimage. Zeventiende-eeuwse aquarellen van Andries Beeckman. Nijmegen, Vantilt, 2014. Wrappers. With many plates and illustrations (mostly in colours). 221 pp. Andries Beeckman was a Dutch painter and draughtsman, active in Indonesia in the service of the Dutch East India Company (VOC) from ca. 1652 until 1657. [Boeknr.: 33456 ]

€ 35,00

JONKMAN, J.A. Het oude Nederlands-Indië. Memoires. Assen, Van Gorcum & Comp., 1971. Cloth, with dust-jacket. 317 pp. [Boeknr.: 15243 ]

€ 20,00

JOOSTEN, A.C. Heeft Indie behoefte aan hervorming ? Proeve van beantwoording. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1867.Original printed wrappers. IV,127 pp. The cultivation system began to be dismantled in ca. 1850, initially because of a hostility in the Netherlands, under the new more democratic constitution of 1848, to the favored position of the sugar contractors and the NHM, and later because of growing interest in larger scale private interest in the Indies and becaue of political indignation over the oppressive practices linked with the cultivation system. The Agrian Law of 1870, which formely abolished forced cultivation, is generally regarded as the end of the cultivation system. This study is against the renovation.Cat. KITLV p.76. [Boeknr.: 29537 ]

€ 95,00

(JOOSTEN, Leo). Samosir. De oud Batakse samenleving. 's Hertogenbosch, Minderbroeders Kapucijnen van der Does-de Willeboissingel, 1996. Decorative wrappers. With folding map and coloured photographic illustrations. 99 pp. [Boeknr.: 35854 ]

€ 15,00

JORDAAN, Roy E. (Ed.). In praise of Prambanan. Dutch essays on the Loro Jonggrang temple complex. Leiden, KITLV, 1996. Wrappers. With illustrations. XVI,259 pp. [Boeknr.: 19834 ]

€ 25,00

JÖRG, Christiaan J.A. The Geldermalsen. History and porcelain. Groningen, Kemper, 1986. 4to. Boards, with dust-jacket. With 106 coloured illustrations. 124 pp. Account of the shipwreck of the VOC ship Geldermalsen in the Lingga archipelago, Indonesia, which had sunk on her homeward voyage in 1752 and was recovered by Michael Hatcher in 1985 with 150.000 pieces of porcelain. [Boeknr.: 20358 ]

€ 25,00

JUNGHUHN, Franz Wilhelm. Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken der gebroeders Dag en Nacht; , verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. 6e herziene en vermeerderde druk. Amsterdam, F. Günst, 1867.Contemporary half calf, spine gilt. With lithographed portrait. 377 pp. Franz Junghuhn (1809-1864) was a co-founder of the Dutch freethinkers' association. He expounded his views in the anonymous publication of Images of Light and Shadow from Java's interior, first published in 1854. The book created a lot of bad feeling which impeded but could not prevent its appearance in the Netherlands. In the Netherlands Indies, the book was what we would now call a best seller. Junghuhn's book was prohibited in Austria and in several German states and principalities because of its alleged 'denigrations and vilifications of Christianity' (Nieuwenhuys, Mirror of the Indies, p.69). Cat. KITLV p.256; Buur 53; Tiele 573 (note). [Boeknr.: 28646 ]

€ 275,00

JUNGHUHN, Franz Wilhelm. Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken, tusschen de gebroeders Dag en Nacht , verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. 4e herziene druk. Amsterdam, F. Günst, 1866.Later cloth, with book label 'boekbinder Hamim in Buitenzorg'. With lithographed portrait. 410 pp. Franz Junghuhn (1809-1864) was a co-founder of the Dutch freethinkers' association. He expounded his views in the anonymous publication of Images of Light and Shadow from Java's interior, first published in 1854. The book created a lot of bad feeling which impeded but could not prevent its appearance in the Netherlands. In the Netherlands Indies, the book was what we would now call a best seller. Junghuhn's book was prohibited in Austria and in several German states and principalities because of its alleged 'denigrations and vilifications of Christianity' (Nieuwenhuys, Mirror of the Indies, p.69). - (Margin last leaf repaired with loss of some letters). Cat. KITLV p.256; Buur 53; Tiele 573 (note). [Boeknr.: 31879 ]

€ 225,00

JUNGHUHN, Franz Wilhelm. De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften. (Samengesteld door R. Nieuwenhuys en F. Jaquet). Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1966. Wrappers. With portrait. 132 pp. - (Stoa). [Boeknr.: 11296 ]

€ 15,00

JUNGHUHN, Franz Wilhelm; a.o. Cultivation of quinine in Indonesia. 1857-1879. 21 reports and articles in 1 volume. Contemporary half cloth (hinges dam., but holding). Important collection by (and on) the man who established quinine production on the island of Java in the Dutch East Indies:7 arcticles by Junghuhn: Toestand der aangekweekte kinaboomen op het eiland Java tijdens het bezoek van .. den gouverneur generaal Ch.F. Pahud. (No pl.), 1857. 116 pp.De kinakultuur op het einde van het jaar 1859. Beschreven door Fr. Junghuhn en J.E. de Vrij. Batavia, H.M. Dorp, 1860. 99 pp. With plate.Jaarlijksch berigt over 1860 (en) 1861 aangaande den toestand der kinakultuur op Java. (With) Berigt over de waarde en het alkaloid gehalte van Cinchona Pahudiana Howard .. (With) Jaarlijksch berigt over 1861 aangaande de op Java gekweekte groene indigo-planten uit China.. (With contributions by J.E. de Vrij and J.E. Teijsmann). (No pl., c.1861). 80 pp.Jaarlijksch verslag over 1863, aangaande den toestand der kinakultuur op Java. (With) Berigt omtrent .. (de) op Java gekultiveerde kina-boomen. (With) Jaarlijksch berigt over 1865, aangaande de op Java aangekweekte, z.g. groene indigo planten ..(No pl., c.1864). 31 pp.Open brief aan de heeren directeuren der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indië, te Batavia. (No pl., 1862). 15 pp.Staat, aantoonende de vermeerdering der kinaplanten op Java en de onkosten daardoor veroorzaakt sedert primo Julij 1856 tot ultimo December 1862. Benevens toelichting. (No pl., 1863). 16 pp.Voorloopige handleidng voor de proef-kinakultuur (met) Aanteekeningen. (No pl., n.d.). 47 pp.8 articles by J.C.B. MOENS. Onderzoek van eenige kina-basten van Java. (No pl.), 1868. 12 pp.J.C.B. MOENS. Onderzoek van basten van cinchona calisaja. (No pl.). 1869.etc.And 6 articles on the subject by i.a. J.E. TEIJSMANN. Open brief aan Fr. Junghuhn, te Batavia. (No pl., 1862). 25 pp.W.H. de VRIESE. De uitkomsten der kina-kultuur in Nederlandsch Indië, in 1856. Amst., C.G. van der Post, 1857. With plate.etc. [Boeknr.: 21612 ]

€ 795,00

JUYNBOLL, H(endrik) H(erman). Kawi-Balineesch-Nederlandsch glossarium op het Oudjavaansche Râmâyana. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1902.Half cloth. VI,644 pp. Kawi, Old Javanese, Balinese dictionary. 'A useful piece of work' (Uhelenbeck, Languages of Java and Madura, p.110). [Boeknr.: 29904 ]

€ 225,00

JUYNBOLL, Hendrik Herman. Drie boeken van het Oudjavaansche Mahabharata in Kawi-tekst en Nederlandsche vertaling, vergeleken met den Sanskrit-tekst. Leiden, E.J. Brill, 1893. Original green cloth, a.e.g. 224 pp. Thesis. - Original texts and translations. - Uhlenbeck p.126. [Boeknr.: 34419 ]

€ 95,00

KALAM. Jurnal kebudayaan. Edisi 1-10, 13-14, 16, 18. Jakarta, 1994-2001. In issues. Wrappers. With illustrations. [Boeknr.: 29895 ]

€ 75,00

KALFF, S(amuel). Van 't oude Batavia. Rotterdam, B. van de Watering, 1903. Contemporary half cloth, spine lettered in gilt. 229 pp. From the contents: Van't oude Batavia. - W. van Haren en zijn Koloniale Boetzang. - Het Bataviaasch Museum. - Een verloren 'Buitencomtoir' der O.I. Compagnie. - etc. [Boeknr.: 21858 ]

€ 65,00

KALFF, S(amuel). De 'Loffelycke Compagnie' historisch overzicht der O.I.Compagnie. Amsterdam, H. Meulenhoff, 1916. 4to. Cloth. With many illustrations. 121 pp. [Boeknr.: 6163 ]

€ 18,00

KALFF, S(amuel). Uit oud- en nieuw-Oostindië. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1894.Original decorated green cloth, gilt lettering. 292 pp. Historical essays focused on the Dutch East Indies: Een Indische veldtocht in het jaar 1706; Een oud-Indisch tooneelspel; Een Hollandsch gezantschap naar den grooten mogol; etc. - A nice copy.Buur, Persoonlijke Documenten, 400. [Boeknr.: 20101 ]

€ 65,00

KALIMANTAN, MYTHE EN KUNST. Delft, Indonesisch Ethnografisch Museum, 1973. 4to. Wrappers. With 125 illustrations. 176 pp. [Boeknr.: 29938 ]

€ 45,00

KAMERLING, R.N.J. De N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-Indië. Bedrijfsvoering in het onbekende. Franeker, T. Wever, (1982). Cloth. With illustrations. 368 pp. [Boeknr.: 4431 ]

€ 20,00

KAMERLINGH ONNES, Harm. Brieven uit de Oost 1922-1923. Bezorgd door D.A. Buiskool. Met en voorwoord van Rudy Kousbroek. Hilversum, Verloren, 1999. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 280 pp. Travel-account of a trip by the ship De Vondel from Genua to the Dutch East Indies, China and Japan. [Boeknr.: 32143 ]

€ 35,00

KAMMA, Freek Christiaan. De Messiaanse Koréri-beweging in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied. Den Haag, J.N. Voorhoeve, 1954. Wrappers. With folding map. 250 pp. - Thesis. - Religion and myths of the Biak People of the Biak Islands, Geelvink Bay, North West New Guinea. [Boeknr.: 9266 ]

€ 35,00

KAMP, A.F. De standvastige tinnen soldaat. 1860-1960/ N.V. Billiton Maatschappij. 's Gravenhage, 1960. Folio. Cloth. With many photographic illustrations. 296 pp. Billiton, a large island between Sumatra and Kalimantan remained barely occupied until 1851, when the Billiton Compamy began mining tin there. Extensive immigration of Chinese laborers began in 1852. [Boeknr.: 5598 ]

€ 30,00

KAMPEN, Anthony van. Beeld van Nieuw Guinea. New Guinea to-day. Hilversum, C. de Boer, 1961. 4to. Cloth, with dust-jacket. With many photographic illustrations. - Text in Dutch and English. [Boeknr.: 5748 ]

€ 20,00

KAMPEN, Anthony van. Een kwestie van macht. Het bewogen leven van de arts Dr.L.J.A. Schoonheyt in het voormalige Nederlandsch-Indië, Nieuw-Guinea, Suriname en Nederland. Bussum, Van Holkema & Warendorf, (1977). Cloth, with dust-jacket. With many photographic illustrations. 368 pp. Biography of L.A. Schoonheyt, a medical doctor who served in the Dutch internmentcamp 'Upper Digul', for sentenced Indonesian political prisoners. [Boeknr.: 4434 ]

€ 18,00

KAN, J. van. De rechtsgeleerde boekenschat van Batavia ten tijde der Compagnie. Bandoeng, A.C. Nix & Co, 1935. Wrappers (dam.). 90 pp. - (V.B.G.). [Boeknr.: 3598 ]

€ 40,00

KARTIWA, Suwati. Kain songket Indonesia. Songket-weaving in Indonesia. Jakarta, Penerbit Djambatan, 1989. 4to. Wrappers. With 48 illustrations (several in colours). VII, 96 pp. [Boeknr.: 35657 ]

€ 15,00

KARTIWA, Suwati. Tenun ikat. Indonesian ikats. Jakarta, Penerbit Djambatan, 1989. 4to. Wrappers. With illustrations (several in colours). IX,97 pp. [Boeknr.: 35656 ]

€ 15,00

KARTODIRDJO, Sartono. The peasants' revolt of Banten in 1888. Its conditions, course and sequel. A case study of social movements in Indonesia. 's Gravenhage, Martinis Nijhoff, 1966. Wrappers. With folding map. XI,379 pp. - (KITLV). [Boeknr.: 6402 ]

€ 30,00

KATE, Herman F.C. ten. Schilder-teekenaars in Nederlandsch Oost- en West-Indië en hun beteekenis voor de land- en volkenkunde. ('s Gravenhage, 1913). Wrappers. With 8 plates. (76) pp. - (Offprint B.K.I.). [Boeknr.: 5971 ]

€ 20,00

KATS, J(acob). Het Javaansche tooneel. I Wajang poerwa. Weltevreden, Commisie voor de Volkslectuur, 1923.4to. Original decorated boards (hinges weak but holding). With coloured map of Jambudwipa, 3 folding genealogical tables, 37 chromo-lithographed plates and many photographic plates and illustrations. 6,VIII,446 pp. Original edition; all published. - Standard work on the Javanese shadow theatre wayang purwa of southern Central Java. After a description of this theatre, and notes on its age, origin and original character and 20th century significance, all attention is devoted the theatrical literature: its character, and the classification of the plays, and their technical structure. This is followed by a synopsis of the Indian epics the Ramayana and the Mahabharata and a synopsis of the wayang purwa plays, based on material, collected from court and folk dalangs from Surakarta (Pandawa stories) and Yogyakarta (Arjuna-Sasra-Bau and Rama stories), embellished with illustrations by Sulardi from the collection in the Mangkunagaran (Pandawa stories). (Groenendael, Wayang theatre in Indonesia, 211). [Boeknr.: 10065 ]

€ 275,00

KATZ, Richard. Heitere Tage mit braunen Menschen. Ein Südseebuch. Berlin, Ullstein, (1930). Decorated cloth. With folding map and 31 photographic plates. 239 pp. First edition. - Trip through the Dutch East Indies. [Boeknr.: 6660 ]

€ 18,00

KEEREWEER, H.H. De Koeboes in de onder-afdeeling Moesi Ilir en Koeboestreken. (Sumatra). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1940. Wrappers. (39) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35917 ]

€ 18,00

KELLEMANS. De tocht met de Plancius en andere verhalen uit Insulinde. (IIIe reeks verhalen). (Batavia, 1925). Pictorial boards. 63 pp. [Boeknr.: 9931 ]

€ 20,00

KELUD VOLCANO. KLOET-ALBUM. Uitgegeven ten bate van de slachtoffers der jongste uitbarsting op 20. mei 1919. Amsterdam, N.J. Boon, 1919. Oblong 8vo. Original pictorial wrappers. With many photographic illustrations and advertisements. (48) pp. Published for the benefit of the victims of the eruption of the Kloet (Kelud) volcano, Java 1919. [Boeknr.: 34605 ]

€ 20,00

KEMP, Herman C. Bibliographies on Southeast Asia. Leiden, KITLV, 1998. Cloth. XVII,1128 pp. Bibliographical Series. - Now, for the first time, virtually all main 'gates' to all written sources on all subjects on Southeast Asia are assembled in this book. Wherever possible the items are annotated (Foreword). [Boeknr.: 19826 ]

€ 45,00

KEMP, P.H. van der. Mr. C.T. Elout als Minister van Koloniën in zijne veroordeeling van het beleid der regeering van den gouverneur-generaal baron Van der Capellen blijkens onuitgegeven stukken. ('s Gravenhage, 1909). Modern wrappers. 475 pp. - (B.K.I.). [Boeknr.: 11651 ]

€ 65,00

KEMP, P.H. van der. Java's landelijk stelsel 1817-1819. Naar oorspronkelijke stukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. Wrappers. XXX,440 pp. [Boeknr.: 5281 ]

€ 35,00

KEMP, P.H. van der. Het Nederlandsch-Indisch bestuur in 1817, tot het vertrek der Engelschen. Naar oorspronkelijke stukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913. Wrappers. XX,437 pp. [Boeknr.: 12650 ]

€ 35,00

KEMP, P.H. van der. Het Nederlandsch-Indisch bestuur van 1817 op 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de Lampongs. Naar oorspronkelijke stukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. Wrappers. XXXII,381 pp. [Boeknr.: 12651 ]

€ 35,00

KEMP, P.H. van der. Oost-Indië's geldmiddelen, Japansche en Chineesche handel van 1817 op 1818. In- en uitvoerrechten, opium, zout, tolpoorten, kleinzegel, boschwezen, Decima, Canton. Naar oorspronkelijke stukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919. Wrappers (front wrapper missing). XLIII,(1),354 pp. [Boeknr.: 12598 ]

€ 65,00

KEMP, P.H. van der. Oost-Indië's herstel in 1816. Naar oorspronkelijke stukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911. Wrappers. XXIV,454 pp. [Boeknr.: 12649 ]

€ 35,00

KEMP, P.H. van der. Oost-Indië's inwendig bestuur van 1817 op 1818. Falck als minister, weduwenfondsen, onderwijs, wetenschap, kunst, kerk en zending, slavernij, verblijfrecht, handel, scheepvaart. Naar oorspronkelijke stukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. Wrappers. XXXII,352 pp. [Boeknr.: 4441 ]

€ 35,00

KEMP, P.H. van der. Sumatra in 1818. Naar oorspronkelijke stukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920. Wrappers. XXXV,(1),325 pp. [Boeknr.: 5603 ]

€ 35,00

KEMP, P.H. van der. Het verblijf van commissaris Van den Broek op Bali van 18 december 1817 tot 24 juni 1818. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. Wrappers. (59) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35945 ]

€ 18,00

KEMPEES, Jean Chrétien Jacques. De tocht van Overste van Daalen door de Gajo-, Alas en Bataklanden 8 februari tot 23 juli 1904. Amsterdam, J.C. Dalmeijer, (1905).Modern cloth. With 6 maps, and 29 photographic plates by H.M. Neeb. 265 pp. The official eye-witness report by lieutenant Kempees, aide-de-camp of Van Daalen during the famous, careful prepared, expedition to Aceh, Sumatra. The expedition was successfull and Kempees' book is known for its accurate information. The expedition was carried out with such ruthlessness that public and parliamentary opinion turned against military policy in Aceh. (Cf. P. van 't Veer, De Atjeh-oorlog p. 267-269). Photographs were taken by Henricus Marinus Neeb (1870-1933) ,a Dutch military doctor during the later stages of the long lasting Aceh War. He photographed sights in the area beginning in 1904 including architecture, indigenous peoples, colonial buildings such rail infrastructure and buildings, topography, scenes of Dutch soldiers, and Acehnese killed in the conflict.Cat. NSHM I, p.521; KITLV I, p.707. [Boeknr.: 5604 ]

€ 175,00

KEMPEN, M. van, P. VERKRUIJSSE, A. ZUIDERWEG. (Red Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur, opgedragen aan Bert Paasman. Leiden, KITLV, 2004. Wrappers. XVII,606 pp. [Boeknr.: 28408 ]

€ 20,00

KEMPEN, Michiel van. (Red.). Het andere postkoloniale oog. Onbekende kanten van de Nederlandse (post)koloniale cultuur en literatuur. Hilversum, Verloren, 2020. Wrappers. With illustrations. 320 pp. De 24 bijdragen beslaan maar liefst vier eeuwen en hebben betrekking op alle streken waarmee Nederland ooit een koloniale band had: Nederlands-Indië, het Caraïbisch gebied en Zuid-Afrika. Maar het gaat natuurlijk ook over de cultuur die migranten meebrachten naar en creëerden in het nieuwe Nederland. Matrozenliedjes en kookboeken passeren de revue, de dansen uit de slaventijd, de teloorgang van de Surinaams-Javaanse gamelan en de twintigste-eeuwse bemiddelaars van ‘zwarte kunst’. De Indische njai schuift voorbij en een melancholische Sjahrir (text on cover). Contributions by Bert Paasman, Hilde Neus, Aminata Cairo, Adrienne Zuiderweg, Remco Raben, etc. [Boeknr.: 36089 ]

€ 35,00

KEPPEL, Henry. Togten naar Borneo, van Jacob Brooke, thans gevestigd te Sarawak; en van Britsche oorlogschepen, tot demping der zeerooverij;.. Vertaald en met ophelderingen en teregtwijzingen vermeerderd. Deel II. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1846.Contemporary half calf. With 4 folding maps and 5 tinted lithographed plates by C.W. Mieling X,395 pp. Volume II only. - Enlarged Dutch edition, published in the same year as the original English edition.Expedition to Borneo of H.M.S. Dido to protect trade and suppress piracy in the Malacca Straits. Containing Brooke's exploits in Sarawak from 1838-1842. As a reward he received the title of rajah of Sarawak from the sultan of Brunei. The military exploits of Brooke, Keppel and Edward Belcher are also included.Tiele 592; Cat. KITLV p. 27; Bastin-Brommer N 564; Landwehr, Col. Pl., 331; Hill 918. [Boeknr.: 4046 ]

€ 125,00

KERN, H. (Johan Hendrik Caspar). Verspreide geschriften, onder zijn toezicht verzameld. (Met:) Diversen en Nalezing (en) levensberichten. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913-1928.15 volumes & Register en bibliografie (1929) & Supplement (1936), together 17 volumes. Original blue cloth and wrappers. Hendrik Kern (1833-1917), a Dutch linguist and Orientalist, is regarded as one of the founding fathers of Oriental studies in the Netherlands. He displayed an extraordinary ability to study, and to master, a wide variety of languages: European, Sanskrit, Persian, Arabic, Hebrew, Malayan, etc. He laid the foundation for Austronesian studies. It is as a comparativist and a philologist that he gained his great reputation. His interests were not restricted to pure linguistics. [Boeknr.: 29855 ]

€ 450,00

KERN, H. Wrtta-sancaya. Oudjavaansch leerdicht over versbouw in Kawi-tekst en Nederlandsche vertaling. Leiden, E.J. Brill, 1875. Original printed wrappers. 207 pp. Partly printed in Javanese characters. [Boeknr.: 5413 ]

€ 35,00

KERN, J.H.O. De vrijbuiters van Sumatra of de avonturen van twee jonge zeelieden, onder de roofzuchtige bewoners der Pageh-eilanden. Leiden, A.W. Sijthoff, 1893.Original pictorial cloth. With illustrations by Rudolf Cronau. 228 pp. First Dutch translation of the original German edition, Die Freibeuter von Sumatra, Leipzig 1890. The Pagai Islands are part of the Mentawai Islands off the Sumatran coast. - A fine copy. [Boeknr.: 32303 ]

€ 75,00


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail