Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Indonesia


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FRANKE, S. Een stad verrees. Roman uit het oude Batavia. Amsterdam, Scheltens & Giltay, (1946). Half cloth. With illustrations by F. van Bemmel. 248 pp. [Boeknr.: 1259 ]

€ 18,00

FRERIKS, Kester. Geheim Indië. Het leven van Maria Dermoût 1888-1962. Amsterdam, Em. Querido, 2000. Cloth, with dust-jacket. With illustrations. 357 pp. - Signed by the author. Maria Dermoût (1888 - 1962) was an Indo-European novelist, considered one of the greats of Dutch literature and as such an important proponent of Dutch Indies literature. [Boeknr.: 32195 ]

€ 20,00

FRIEDMANN, S. Nederlandsch Oost- en West-Indië volgens de nieuwste inrigting, met betrekking tot aardrijkskunde, statistiek, voortbrengselen, luchtgesteldheid, en vooral tot den gezondheidstoestand. Uit het Hoogduitsch. Amsterdam, J.C.A. Sulpke, 1861. Modern cloth. XII,260 pp. First published in München in 1860: Niederländisch Ost- und Westindien. - A survey of the major objects of interest in the Dutch East- and West-Indies.Müller 0417; Cat. KITLV p. 627 (German ed.). [Boeknr.: 29215 ]

€ 95,00

FROMBERG, Pieter Hendrik. Verspreide geschriften. Verzameld door Chung Hwa Hui, Chinese Vereeniging in Nederland. Leiden, Leidsche Uitgeversmaatschappij, 1926. 8vo. Original cloth, gilt lettering. With portrait. XIII,815 pp. Collected articles covering all aspects of the Chinese in the Dutch East Indies. Nagelkerke 0315. [Boeknr.: 31572 ]

€ 125,00

FRUIN-MEES, W. Waarom Batavia en Mataram van 1629 - 1646 geen vrede hebben gesloten. Batavia, 1926. Wrappers. (48) pp. - (Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkunde). [Boeknr.: 7750 ]

€ 15,00

FRUIN-MEES, W. Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Hoesein Djajadiningrat. Eerste en Tweede herziene druk. Weltreveden, 1920-1922. 2 volumes. 8vo. Original boards (spines sl. dam.). With 5 maps (4 folding) and 60 photographic plates. 118; 129 pp. Vol.I: Hindoetijdperk. Vol.II: Mohammedaansche rijken tot de bevestiging van de macht der compagnie. [Boeknr.: 5240 ]

€ 45,00

GAASTRA, Femme S. De geschiedenis van de VOC. 3e druk. Zutphen, Walburg Pers, (1991). 4to. Wrappers. With many illustrations. 192 pp. [Boeknr.: 32828 ]

€ 18,00

GAASTRA, Femme S. De geschiedenis van de VOC. Zutphen, Walburg Pers, (2002). 4to. Boards, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 192 pp. Richly Illustrated history of the Dutch East India Company (VOC). [Boeknr.: 6605 ]

€ 30,00

GAASTRA, Femme S. De geschiedenis van de VOC. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, (1982). Boards, with dust-jacket. With many illustrations. 164 pp. [Boeknr.: 8966 ]

€ 18,00

GABRIËLSE, Johannes. Uit het schetsboek van Gabriëlse. Deventer, W. van Hoeve, (1942). Oblong 8vo. Half cloth. Album with 32 plates with drawings by Johannes Gabriëlse. Drawings by Johannes Gabriëlse (1881-1945) depicting the voyage to and the country of the Dutch East Indies, published for the first time in Paris in 1931 on the occasion of the International Colonial Exposition in Paris in 1931. Underestimated artist, whose affection for Indonesia and its people show in his work (Haks & Maris, Lexicon of foreign artists who visualized Indonesia, p.95). - Fine. [Boeknr.: 4260 ]

€ 35,00

GALESTIN, Th.P. (Red.). Hedendaagse kunst van Bali. Uit het eigendom van Hare Majesteit de Koningin van de Rijksuniversiteit te Leiden en van de heer Rudolf Bonnet te Blaricum. Utrecht, Centraal Museum, 1962. Wrappers. With map and 45 plates. 131 pp. [Boeknr.: 10555 ]

€ 30,00

(GALESTIN, Th.P.). Balische kunst uit eigen bezit. Amsterdam, Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1952. Wrappers. With 16 plates. [Boeknr.: 43 ]

€ 15,00

GALESTIN, Th.P. Hedendaagse schilderkunst van Indonesië tevens catalogus van de tentoonstelling van hedendaagse Indonesische schilderijen afkomstig uit de verzameling van Mobil Oil Corporation. 's Gravenhage, Azië Instituut, 1971. Wrappers. With illustrations (some in colours). 48 pp. [Boeknr.: 9103 ]

€ 18,00

GALLOIS, W.O. Rapport nopens den staat van zaken in de Minahassa. Batavia, Landsdrukkerij, 1892. 8vo. Original printed wrappers. 72 pp. Report on the state of affairs in Minahassa.Cat. KITLV p.31. [Boeknr.: 32655 ]

€ 95,00

GEDENKBOEK GRENADIERS EN JAGERS 1939-1954. 's Gravenhage, C. Blommendaal, (1954). 8vo. Cloth. With many illustrations. 220 pp. [Boeknr.: 33099 ]

€ 30,00

GEERKE, H.P. Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons Indië. Utrecht, W. de Haan, (1929). Cloth (spine discoloured). With plates. 253 pp. [Boeknr.: 4408 ]

€ 18,00

GEERTZ, Clifford. Tihingan: a Balinese village. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1964. Wrappers. With plans. (33) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35898 ]

€ 15,00

GELDER, Roelof van. Naporra's omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-1793). Amsterdam, Atlas, (2004). Wrappers. With illustrations. 525 pp. Autobiography of a German VOC servant in Asia, Georg Naporra (1731-1793). [Boeknr.: 27661 ]

€ 18,00

GELDER, Roelof van. Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800). (Nijmegen, SUN, 1997). Wrappers. With illustrations. 335 pp. A very well documented study into life and times of some 50 German servants of the VOC during the 17th and 18th century in Southeas Asia. [Boeknr.: 18699 ]

€ 25,00

GENT, L.F. van. Logementen en herbergen van Oud-Batavia. Weltevreden, Visser & Co., 1925. Wrappers. With plates. 55 pp. [Boeknr.: 1243 ]

€ 65,00

GENT, L.F. van. Soeradji. Lotgevallen van een Javaansche militair. (Met medewerking van) Raden Ngabehi Soeradipoera. Weltevreden, Visser, 1907. Cloth, lettered in gilt. 218 pp. - Javanese characters. [Boeknr.: 30197 ]

€ 40,00

GENT, Lambertus Franciscus. (Red.). Indie in woord en beeld. Sari Hindia. Weltevreden, Topografische Inrichting, 1924. Folio. Decorated half cloth. With 357 photographic illustrations. 176 pp. Pictorial Netherlands East-Indies. Malay and Dutch text. [Boeknr.: 4385 ]

€ 35,00

GERICKE, J.F.C. & T. ROORDA. Javaansch-Nederlandsch handwoordenboek. Vermeerderd en verbeterd door A.C. Vreede, met medewerking van J.G.H. Gunning. Amsterdam, Johannes Müller, Leiden, E.J. Brill, 1901. 2 volumes. Contemporary half morocco (dam.). XII,905; 872 pp. First published in 1847. - In this 4th and best edition 'the valuable and extensive lexicographical material collected by Wilkens from 1859 until his death in 1888 could be incorporated by Vreede' (Uhlenbeck p.84). [Boeknr.: 28100 ]

€ 175,00

GÉRIOLLES, A. de. Un Parisien à Java. 3me edition. Paris, Armand Colin, 1935. Modern calf, original printed frontwrapper preserved. With illustrations by Hérouard. 277 pp. Amusing stories about a bumbling French traveller on Java. - A nice copy. [Boeknr.: 34589 ]

€ 40,00

GEURTJENS, H. Oost is Oost en West is West. Psychologische en andere tegenstellingen toegelicht met voorbeelden uit eigen ervaring. Utrecht, Het Spectrum, 1946. Half cloth, with dust-jacket (dam.). With many photographic plates (mainly on the Tanembar Islands, Moluccas). 254 pp. [Boeknr.: 19595 ]

€ 25,00

GEVERS DEYNOOT, Willem Theodore. Herinneringen eener reis naar Nederlandsch Indië in 1862. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1864.Original decorated gilt embossed cloth. With tinted lithographed title. (8),234 pp. First edition. - The author, a member of parliament, visited Java, Sumatra, Celebes, the Moluccas and Timor. Singapore, Calcutta, Madras and Ceylon were also visited. - A fine copy.Cat. KITLV p.57; Buur, Persoonlijke documenten, 100; Tiele 381; Cat. NHSM I, p.181. [Boeknr.: 4618 ]

€ 245,00

GIDS voor den bezoeker van de Indische Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1901. Wrappers (frontwrapper missing). 108 pp. [Boeknr.: 34968 ]

€ 25,00

GIEBEL, C. Morotai. De bevrijding van de Grote Oost en Borneo (april 1944 - april 1946). Franeker, T. Wever, (1976). Wrappers. With photographic illustrations. 251 pp. [Boeknr.: 32656 ]

€ 18,00

GLERUM AUCTIONEERS. Indonesian and Indo European and South East Asian pictures, watercolours, pastels and drawings, and photographs. Singapore, 1996-1997. 3 volumes. 4to. Wrappers. With many coloured plates. Three fine illustrated auction catalogues of Glerum and Bonhams at the Shangri-La Hotel Singapore. [Boeknr.: 35596 ]

€ 65,00

GLERUM AUCTIONEERS. Schilderijen, grafiek en Indonesische kunst. Pictures, graphics and Indonesian art. 's Gravenhage, Amsterdam, 1992-2000. 13 catalogues. 4to. Wrappers. With many coloured plates. Collection of fine illustrated auction catalogues with pictures, watercolours and prints by mainly Dutch and Indonesian artists: Gerard Pieter Adolfs, Rudolf Bonnet, Ernest Dezentje, Willem Dooijewaard, Willem Gerard Hofker, Adrien Jean Le Mayeur de Merprè, Gusti Nyoman Sudara Lempad, Hendrik Paulides, etc. [Boeknr.: 35595 ]

€ 195,00

GLERUM, J.P. De Indische Israëls. Zwolle, Waanders, (2005). 4to. Wrappers. With many coloured plates. 142 pp. Monograph on Isaac Lazarus Israëls' (1865-1934) Indonesian work. [Boeknr.: 28872 ]

€ 30,00

GNEWOESJEWA, E.I. De levensgeschiedenis van W.P. Mamalyga (Malygin). 'Rustverstoorder' in Nederlands-Indië. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1965. Wrappers. (46) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35904 ]

€ 15,00

GOBÉE, E. & C. ADRIAANSE. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah hindia belanda 1889-1936. Keta pengantar oleh P. Sj. van Koningsveld. Jakarta, 1990. Wrappers. LXXV,XVII,152 pp. [Boeknr.: 34425 ]

€ 45,00

GODEE MOLSBERGEN, E.C. Geschiedenis van de Minahassa tot 1829. Weltevreden, Landsdrukkerij, 1928. 8vo. Wrappers (spine dam.). With folding map. VII,211 pp. History of the Minahassa from before the arrival of the Westerners, during the government of the Spaniards and the Dutch until the beginning of the eighteenth century. [Boeknr.: 14836 ]

€ 75,00

GODEE MOLSBERGEN, E.C. Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indië. 2e druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zooon, 1943. Half cloth. With many plates. 173 pp. Patria. - Jan van Riebeeck (1619-1677), servant of the VOC, was active in Aceh, Tonkin, Cape of Good Hope, Malacca and Batavia. [Boeknr.: 4288 ]

€ 15,00

GOENS, Rijklof van. De vijf gezantschapsreizen van Rijklof van Goens naar het Hof van Mataram 1648-1654. Uitgegeven door H.J. de Graaf. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1956. Cloth. With portrait and 4 maps. XVI,280 pp. Linschoten Vereeniging LIX. - Five journeys undertaken by the future governor-general Van Goens as an ambassador to the ruler of Mataram. [Boeknr.: 260 ]

€ 30,00

GOENS, Rijklof Volkertsz. van. Javaense reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram, 1648-1654. Ingeleid en van commentaar voorzien door Darja de Wever. Amsterdam, Terra Incognita, 1995. Wrappers. With illustrations. 135 pp. [Boeknr.: 14498 ]

€ 18,00

GOLDIE, W. Het een en ander over oudheidkundige monumenten in de XXVI Moekims (IX Moekims Toengkoeb) in Groot-Atjeh. Batavia, 1911. Wrappers. With 8 plates. 12 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35769 ]

€ 15,00

GONDA, J. Pigafetta's vocabularium van het Molukken-Maleisch. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938. Wrappers. (24) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35922 ]

€ 15,00

GONGGRYP, G.F.E. Geïllustreerde encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Met medewerking van W.K. Boogh, E.A. Douglas, e.a. Leiden, N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij, 1934. Decorated cloth. With folding maps and many photographic illustrations. 1582 pp. [Boeknr.: 16246 ]

€ 45,00

GOOR, J. van. (Ed.). Trading companies in Asia 1600-1830. Utrecht, 1986. Wrappers. With illustrations. 167 pp. Om PRAKASH. European trade and the economy of Bengal in the 17th and early 18th century; G.J. KNAAP. Coffee for cash. The Dutch East India Company and the expansion of coffee cultivation in Java, Ambon and Ceylon 1700-1730; etc. [Boeknr.: 207 ]

€ 18,00

GOOR, J. van. (Ed.). Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-Indië. Utrecht, 1986. Wrappers. With illustrations. 322 pp. [Boeknr.: 4292 ]

€ 18,00

GOOR, Jurrien van. De Nederlandse Koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975. Den Haag, SDU, 1994. Cloth, with dust-jacket. With maps and plates. 400 pp. [Boeknr.: 2470 ]

€ 25,00

GOOR, Jurrien van. Indische avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld. Den Haag, SDU, 2000. Wrappers. With illustrations. 294 pp. [Boeknr.: 21705 ]

€ 20,00

GOOR, Jurrien van. Jan Pieterszoon Coen (1587-1629). Koopman-koning in Azië. Amsterdam, Boom, 2015. Cloth, with dust-jacket. With illustrations and coloured plates. 575 pp. Jan Pieterszoon Coen (8 January 1587 - 21 September 1629), the founder of Batavia, was an officer of the Dutch East India Company (VOC) in Indonesia in the early seventeenth century, holding two terms as its Governor-General of the Dutch East Indies. [Boeknr.: 33730 ]

€ 40,00

GOOR, Jurrien van. Kooplieden, predikanten en bestuurders overzee. Beeldvorming en plaatsbepalingen in een andere wereld. Utrecht, 1982. Wrappers. With illustrations. 212 pp. [Boeknr.: 6023 ]

€ 18,00

GORKOM, K.W. van. Oost-Indische cultures. Opnieuw uitgegeven onder redactie van H.C. Prinsen Geerligs. 2e veel vermeerderde druk. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1917-19. 3 volumes. 4to. Cloth (spines dam.). With numerous illustrations. - Standard work. [Boeknr.: 32100 ]

€ 65,00

GORKOM, Wilhelm Johan. Ongezond Batavia, vroeger en nu. Noodzakelijkheid van een organieken stedelijken gezondheidsdienst. Batavia, Javasche Boekhandel & drukkerij, 1913. Original printed wrappers (plastified). With 40 folding diagrams. 174 pp. First published in: Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, volume.53,2. - Unhealthy Batvia, in the past and now. The author strongly recommends improvement of the Batavian municipal public healt department. - Rare. [Boeknr.: 34660 ]

€ 95,00

GOUDOEVER, W.A. van. Onder de hoede van een naam. Leven en werken van Elisabeth M.L. van Deventer-Maas 1857-1942. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, (1957). Cloth. With portrait. 256 pp. [Boeknr.: 29410 ]

€ 20,00

GRAAF, H.J. de & Th.G.Th. PIGEAUD. De eerste Moslimse vorstendommen op Java. Studiën over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1974. Wrappers. XIII,318 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 5249 ]

€ 65,00

GRAAF, H.J. de. Batavia in oude ansichten. 2e druk. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1981. Oblong 8vo. Boards. With many photographic illustrations from postcards. 160 pp. [Boeknr.: 7296 ]

€ 18,00

GRAAF, H.J. de. De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten. 2e druk. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1986. Oblong 8vo. Boards. With many photographic illustrations from postcards. 160 pp. [Boeknr.: 9791 ]

€ 18,00

GRAAF, H.J. de. De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken. Met een woord vooraf van H. Baudet. Franeker, T. Wever, 1977. Cloth, with dust-jacket. With coloured plates and numerous illustrations. 304 pp. [Boeknr.: 11259 ]

€ 35,00

GRAAF, H.J. de. Geschiedenis van Indonesië. 's Gravenhage, W. van Hoeve, 1949. Cloth. With many illustrations. 513 pp. [Boeknr.: 9819 ]

€ 25,00

GRAAF, H.J. de. De gezichten op Oud-Batavia vanuit zee. Batavia, 1929. Wrappers. With 3 folding views. 16 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35785 ]

€ 18,00

GRAAF, H.J. de. Een kaart van Batavia van omstreeks 1680. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1953. Wrappers. With plate. (3) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35914 ]

€ 15,00

GRAAF, H.J. de. De moord op kapitein François Tack 8 Febr. 1686. Amsterdam, H.J. Paris, 1935. Wrappers. With plate. VIII,170 pp. Thesis. - François Tack was the leader of a V.O.C. delegation to Susuhunan Amangkurat II, ruler of the kingdom of Mataram, who held court in Kartasura. The aim of this mission was to make a settlement concerning the money the Susuhunan owed to the V.O.C and to ask for extradition of Surapati, a former Balinese slave, who raided the countryside south of Batavia and who had sought refuge at the court of Amangkurat II. The Dutch who thought of Surapati as a murderer, never succeeded to caputure him. The Javanese on the other hand thought of him as a warrior for freedom. The story of Surapati's life is told in the Javanese text Babad Kraton. [Boeknr.: 9869 ]

€ 45,00

GRAAF, H.J. de. Nederlandsch-Indië in oude ansichten. 3e druk. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1986. Oblong 8vo. With many photographic illustrations from postcards. 160 pp. [Boeknr.: 15317 ]

€ 18,00

GRAAF, H.J. de. De regering van Panembahan Sénapati Ingalaga. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1954. Wrappers. 149 pp. - (V.K.I.). - (With stamp). [Boeknr.: 9299 ]

€ 45,00

GRAAF, H.J. de. De regering van sultan Agung, vorst van Mataram 1613-1645 en die van zijn voorganger Panembahan Séda-Ing-Krapjak 1601-1613. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958. Wrappers. XII,308 pp. - (V.K.I.). - (With stamp). [Boeknr.: 5247 ]

€ 65,00

GRAAF, H.J. de. De regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, vorst van Mataram 1646 - 1677. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961-62. 2 volumes. Wrappers. XII,212; VIII,214 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 9300 ]

€ 125,00

GRAAF, H.J. de. Het Semarangse geslacht Bustam in de 18e en 19e eeuw. Afkomst en jeugd van Raden Saleh. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1979. Wrappers. (29) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35937 ]

€ 15,00

GRAAF, H.J. de. De tekeningen van de zee-officier Q.M.R. Ver Huell. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1957. Wrappers. With 4 plates. (12) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35909 ]

€ 15,00

GRAAF, H.J. de. The spread of printing. Eastern hemisphere: Indonesia. Amsterdam, Van Gendt & Co, 1969. Wrappers. With map and plates. 54 pp. From the series: The spread of printing. A history of printing outside Western Europe in monographs. Edited by Colin Clair. - 'The art of printing was introduced into the East Indian archipelago by the Dutch'. [Boeknr.: 33769 ]

€ 30,00

GRAAF, H.J. de. Wonderlijke verhalen uit de Indische historie. Den Haag, Moesson, (1981). 4to. Pictorial boards. 173 pp. [Boeknr.: 34818 ]

€ 15,00

GRAAFF, B. de & E. LOCHER-SCHOLTEN. J.P. Graaf van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat. Zwolle, Waanders, 2007. Boards. With many illustrations. 552 pp. [Boeknr.: 32146 ]

€ 40,00

GRAAFF, Bob de. 'Kalm temidden van woedende golven'. Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving, 1912-1940. Den Haag, SDU, 1997. Cloth, with dust-jacket. With photographic illustrations. 865 pp. [Boeknr.: 19685 ]

€ 25,00

GRAAFF, Nicolaus de. Reisen gedaan naar alle gewesten des werelds beginnende 1639 tot 1687 incluis. Uitgegeven en toegelicht door J.C.M. Warnsinck. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930. Half cloth. With 2 maps and 7 plates. XLI,230,VII,132 pp. Linschoten Vereeniging XXXIII. - Including: Oost-Indise spiegel behelsende een beschrijving van de stad Batavia, en wijse van leven der Hollandse vrouwen in Oost-Indien .. Hoorn, 1703. [Boeknr.: 1324 ]

€ 65,00

(GRAAFLAND, I.P.C.). De khimono benevens twee andere Oost-Indische verhalen door Creusesol. Semarang, Soerabaia, 's Gravenhage, G.C.T. van Dorp & Co, 1908. Modern cloth. 235,(1) pp. Three stories situated in the Dutch East Indies. - Buur 689. [Boeknr.: 31603 ]

€ 95,00

(GRAAFLAND, I.P.C.). Op en om Soeka Sepi. Schetsen van een koffieplandje door Creusesol. 2e druk. (Met) Voorrede van W.F. Schimmel. Semarang, G.C.T. van Dorp & Co., 1899.Later half cloth. With 5 plates by Van der Meijden. (8),242 pp. Entertaining memoirs by a Dutch coffee planter in Java describing life on his coffee plantation 'Soeka-Sepi'. - (2 leaves repaired).Buur 478; Von Hünersdorff, Coffee, p. 596. [Boeknr.: 31599 ]

€ 125,00

(GRAAFLAND, I.P.C.). Naar de(n) Oost ! Opmerkingen van een Indischman door Creusesol. Utrecht, Van der Heide & Leijdenroth, 1908. Original decorated boards. (6),158 pp. To the East, observations of an Indianman, recommending a career in the Dutch East Indies.Buur 690. [Boeknr.: 31624 ]

€ 95,00

GRESHOF, M. (Red.). Rumphius gedenkboek 1702-1902. Haarlem, Koloniaal Museum, 1902. Folio. Half cloth (sl. dam.). With 6 plates (1 in colours). and some illustrations. (9),221 pp. Bicentennial volume commemorating the death of G.E. Rumphius in 1702. Besides a biographical survey by J. E. Heeres, it contains contributions on Rumphius as author of Ambon's history, and on his botanical and other work on natural history in the Moluccas. An extensive bibliography by G.P. Rouffaer and W.C. Muller has been included.- (Some underlining). [Boeknr.: 4636 ]

€ 195,00

GRIJNS, Kees & Peter J.M. NAS. (Ed.). Jakarta-Batavia. Socio-cultural essays. Leiden, KITLV, 2000. Wrappers. With illustrations. X,349 pp. BLUSSÉ, L. Queen among kings. Diplomatic ritual at Batavia; P.H. van der BRUG. Unhealthy Batavia and the decline of the VOC in the 18th century; G. TERMORSHUIZEN. P.A. Daum on colonial life in Batavia; etc. [Boeknr.: 21604 ]

€ 25,00

GRIMM, Peter.( Red.). Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie. (Zutphen, Walburg, 1994). 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 112 pp. [Boeknr.: 6366 ]

€ 18,00

GROENEBOER, K. (Red.). Een vorst onder de taalgeleerden. Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde voor Indië van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1847-1873. Een bronnenpublicatie. Leiden, KITLV, 2002. Boards. VI,966 pp. Van der Tuuk (1824-1894) was a legend even during his lifetime, a great scholar, but at the same time an eccentric nonconformist. Linguistic activities in the Dutch East Indies were motivated by missionary activities until well into the nineteenth century. Protestant mission from the Netherlands was in the hands of Nederlands Bijbel Genootschap, Netherlands Bible Society. [Boeknr.: 26005 ]

€ 65,00

GROENEBOER, Kees. Het ABC voor Indië. Bibliografie van leermiddelen Nederlandse taal voor Nederlands-Indië. Leiden, KITLV, 1991. Wrappers. With facsimile. VIII,136 pp. [Boeknr.: 8987 ]

€ 18,00

GROENEBOER, Kees. Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indië 1600-1950. Een taalpolitieke geschiedenis. Leiden, KITLV, 1993. Wrappers. With illustrations. XII,580 pp. - (V.K.I). [Boeknr.: 7123 ]

€ 30,00

GROENEVELDT, Willem Pieter. Original photograph of Willem Pieter Groeneveldt. Ca. 19 x 12 cm. . Willem Pieter Groeneveldt (1841-1915) worked as a Chinese interpreter from 1861 to 1874 in Amoy, Canton, Peking and Sumatra. In 1875 he became the curator of the archaeological collection of the Batavian Society, and held various roles in the colonial administration. He also became secretary, from 1877, and president, from 1889, of the Batavian Society. He was the first linguist to conclude that a particular animal mentioned in a Chinese text of 1416 was actually the well-known Malayan Tapir. [Boeknr.: 31312 ]

€ 65,00

GROENEVELT, C.M.A. Agatipitsj. Rotterdam, Museum voor Land- en Volkenkunde, 1964. Wrappers. With illustrations depicting artifacts from New Guinea. 36 pp. [Boeknr.: 34822 ]

€ 35,00

GROLL, Johannes. Eene zeehaven voor Batavia. Mijne indrukken over de verzameling van officiëele bescheiden, uitgegeven door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1873.Original printed wrappers. With folding plan. 30 pp. Plans for a seaport for Batavia (Jakarta). - Cat. KITLV, 1e suppl., p.56. [Boeknr.: 29539 ]

€ 95,00

GRONEMAN, J.(Isaac). Over zee van Amsterdam naar Nederlandsch-Indië. Gids voor reizigers met de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1904. Oblong 8vo. Original imitation batik binding. With many photographic illustrations and plates. 165 pp. Fine illustrated guide, handed to passengers of the 'Stoomvaart Maatschappij Nederland'. Dutch imitation batik, produced by the Leidsche Katoenmaatschappij (1836-1936) was used during the beginning of the 20th century for book bindings. - A fine copy.See Kasper van Ommen. Leidse katoentjes vs. Javaanse batik. (De Boekenwereld Jrg. 34, 4). [Boeknr.: 35516 ]

€ 85,00

HAAFNER, Jacob. UIT MENSCHLIEVENDHEID ZOUDE IK BARBAAR KUNNEN WORDEN. Reizen in Azie van G. Haafner, Q.M.R. VerHuell, J. Olivier en P.P. Roorda van Eysinga tussen 1770 en 1830. Amsterdam, L.J. Veen, 1992. 4to. Wrappers. With many illustrations. 167 pp. [Boeknr.: 10325 ]

€ 18,00

HAAFNER, Jacob. Verhandeling over het nut der zendelingen en zendelings-genootschappen. Een kritiek op de zending en kolonialisme. Bezorgd en van een inleiding voorzien door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde. Hilversum, Verloren, 1993. Wrappers. With portrait. 159 pp. [Boeknr.: 9884 ]

€ 18,00

HAAK, A. Daendels. Rijswijk, V.A. Kramers, 1938. Wrappers. 63 pp. [Boeknr.: 33714 ]

€ 15,00

HAAN, Frederik de. Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. Batavia, G. Kolff & Co., 1922-1923.2 volumes tex & atlas volume. Original blue cloth, gilt lettering. With 2 folding maps. 559; 408 pp. First edition. - Detailed memorial volume of the town of Batavia (Jakarta) 1619-1919, the capital city of the Netherlands Indies, site of a VOC post from 1610, and founded in 1619 by J.P. Coen, as regional headquarters for the Dutch East India Company (VOC), on the side of the Banten port of Jayakarta. Entirely based on official records, written by the keeper of the Records of Batavia. The plates in the atlas volume depict Dutch houses, furniture, arts & crafts etc. [Boeknr.: 32638 ]

€ 325,00

HAAN, Frederik de. De historie van een oudgast. Batavia, 1901. Wrappers. 30 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35797 ]

€ 15,00

HABIBOE, R.R.F. Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van François Valentijn (1666-1727). Franeker, Van Wijnen, 2004. Boards. With illustrations. 120 pp. François Valentijn (1666 - 1727) was a Dutch minister, naturalist and author whose Oud en Nieuw Oost-Indiën describes the history of the Dutch East India Company and the countries of the Far East. [Boeknr.: 28276 ]

€ 20,00

HAECKEL, Ernst. Uit Insulinde. Vertaald door H.H. Juynboll. Leiden, A.W. Sijthoff, (1902).Original cloth. With 3 maps, 8 plates and 72 illustrations. VI,302,(1) pp. Dutch translation of Aus Insulinde. Malayische Reisebriefe, 1901. - Chapters on Singapore, Bogor, Preanger, Garoet, Jogjakarta, Sumatra, etc. - With bookplate of B. Heijmans. [Boeknr.: 4326 ]

€ 45,00

HAEGHE, Carolus van der. De avonturen van een VOC-soldaat. Het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705. Ingeleid door Jan Parmentier en Ruurdje Laarhoven. 2e druk. Zutphen, Walburg Pers, 2002. Cloth, with dust-jacket. With 7 illustrations and 8 maps. 208 pp. Linschoten-Vereeniging XCIII. - Vivid diary of a VOC servant living in Batavia, the Philippines and Japan. [Boeknr.: 13919 ]

€ 30,00

HAGEMAN, J(ohannes). Handleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java. Batavia, Lange & Co., 1852.2 volumes in 1. Contemporary half cloth. XXXIX,278,(2); X,397 pp. Manual for the history, geography, mythology and chronology of Java by Johannes Hageman (1817-1871). - (Map missing).Cat. KITLV p.11. [Boeknr.: 30043 ]

€ 175,00

HAGEN, B. Rapport über eine im Dezember 1853 unternommene wissenschaftliche Reise an den Toba-See (Central-Sumatra). Batavia, 1883. Wrappers. With 6 lithographed plates (1 folding and in colours) and 2 folding maps (some tears). (57) pp. - (Offprint T.B.G.). Added B. HAGEN. Beiträge zur Kenntniss der Battareligion. Batavia, 1883. With 3 lithographed plates. (46) pp. - (T.B.G.). [Boeknr.: 35766 ]

€ 30,00

HÄGERDAL, Hans. From Batuparang to Ayudhya, Bali and the outside world, 1636-1656. Leiden, 1998. Wrappers. (39) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35955 ]

€ 18,00

HAKIM, Abdul. Jakarta tempo doeloe. Jakarta, Metro Pos, 1988. Wrappers. With many illustrations. 84 pp. [Boeknr.: 20733 ]

€ 15,00

HAKS, Leo & Guus MARIS. Lexicon of foreign artists who visualised Indonesia (1600 - 1950). Utrecht, Singapore, Bestebreurtje, 1995. Large 8vo. Cloth, with dust-jacket. With 800 illustrations including 96 pages with black and white illustrations and 112 pages in full colour. 320 pp. The first systematic reference work on the subject, including biographies and may illustrations not published before. [Boeknr.: 28294 ]

€ 95,00

HAKS, Leo & Steven WACHLIN. Indonesië. 500 oude prentbriefkaarten. Inleiding van de hoofdstukken door Diana Darling. (Rijswijk, Atrium, 2005). 4to. Boards. With 500 picture postcards (several in colours). 288 pp. [Boeknr.: 29139 ]

€ 30,00

HALL, Basil. Account of a voyage of discovery to the West Coast of Corea, and the great Loo-Choo island. Philadelphia, Abraham Small, 1818.Modern boards, spine half cloth. With 2 engraved maps. 201 pp. First American edition, published the same year as the first English edition - This expedition took Lord Amherst's embassy to China and explored the relatively little-known East China Sea and the Yellow Sea. Visits were made to Korea and the Ryukya Archipelago. Korea had been sketchilly explored by Europeans, but it was not until this 1816-1817 expedition of the Alceste and the Lyra, under Captain Murray Maxwell and Basil Hall, that detailed information was obtained about the Ryukyus. On the homeward passage the Alceste was wrecked in Gaspar Strait off Sumatra (Hill p.266). Basil Hall, a Scottish naval officer (1788-1844), accompanied Lord Amherst's embassy to China. During the return voyage Hall interviwed Napoleon at St. Helena (Howgego II, p. 272). This is one of the first accurate descriptions of Korea by an European, - (Browned). Cordier, B.J., col. 469; Cordier, B.S., col. 3009; Hill 750; Löwendahl, Sino-Western relations, 802. [Boeknr.: 31609 ]

€ 395,00

HAMILTON, Alexander. A new account of the East Indies. Now edited with introduction and notes by William Foster. London, 1930. Reprint. Amsterdam, Nico Israel, 1970. 2 volumes in 1. 4to. Imitation leather. With 17 maps and plates. XXXVII,259; 225 pp. Argonaut Press 8. - In 1727 Hamilton published an account of his experiences, a work which remains to this day one of the most valuable first-hand histories of English merchant shipping in the Indian Ocean and East Indies (Howgego p.477). [Boeknr.: 34523 ]

€ 65,00

HANNA, W.A. Indonesia Banda. Colonialism and its aftermath in the nutmeg islands. Banda Naira, (1991). Wrappers. With illustrations. 164 pp. [Boeknr.: 22367 ]

€ 20,00

HARDIATI, Endang sri & Pieter ter KEURS. (Red.). Indonesia. De ontdekking van het verleden. Amsterdam, KIT, 2005. 4to. Boards. With numerous illustrations, many in colours. 208 pp. History of the cultural heritage of Indonesia including the collections of Museum Nasional Indonesia, Jakarta, and Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden.. [Boeknr.: 32179 ]

€ 30,00

HARRISSON, Tom. Borneo death. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1962. Wrappers. 41 pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35894 ]

€ 18,00


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail