Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Indonesia


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BERG, N(orbertus) P(etrus) van den. Nederlands politiek tegenover Indie. Brief aan den heer J. van Gennep, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Batavia, G. Kolff & Co., 1878.Original printed wrappers. 26 pp. On Dutch politics in the Dutch East Indies, written in a letter to Jan van Gennep, member of parliament.Cat. KITLV p.88. [Boeknr.: 29474 ]

€ 45,00

BERG, N(orbertus) P(etrus) van den. De wording der nood-ordonnantie van 4 december 1884 (Indisch Staatsblad no. 217). (No pl., 1908). (12) pp. - (Offprint De Economist 1908). [Boeknr.: 32214 ]

€ 15,00

BERG, Norbert van den & Steven WACHLIN. Het album voor Mientje. Een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indië. Bussum, Thoth, (2005). 4to. Half cloth. With 129 photographic illustrations. 248 pp. Interesting reproduction of one of the earliest family photo albums from 1862 depicting the family Van der Hucht, scenes and buildings on Java, including several views of Batavia. [Boeknr.: 28871 ]

€ 35,00

BERGSMA, Willem Bernardus. Is het weder ingediende wetsontwerp betreffende de cultuurondernemingen in Nederlandsch Indie volledig ? 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1862.Original printed wrappers. 23 pp. Discussion on the new culture-system law for the Dutch East Indies.Cat. KITLV p.192. [Boeknr.: 32232 ]

€ 45,00

BERLAGE, Hendrik Petrus. Mijn Indische reis. Gedachten over cultuur en kunst. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1931. 4to. Original half cloth, with dust-jacket. With coloured frontispiece and 36 illustrations by the author. 148 pp. Trip made by the Dutch architect and draughtsman Berlage (1856-1934) in the Dutch East Indies in 1923.Buur, Persoonlijke Documenten, 1133; Haks & Maris, Lexicon, p.31. [Boeknr.: 22430 ]

€ 45,00

BERNET KEMPERS, A.J. Ageless Borobudur. Buddhist mystery in stone. Decay and restoration. Mendut and Pawon. Folklife in ancient Java. Wassenaar, Servire, (1976). 4to. Cloth. With 225 photographic illustrations by Van Erp, Kurkdjian, a.o. 288 pp. [Boeknr.: 9339 ]

€ 35,00

BERNET KEMPERS, A.J. Borobudur. Mysteriegebeuren in steen. Verval en restauratie. Oudjavaans volksleven. Gewijzigde herdruk. Wassenaar, Servire, (1973). 4to. Cloth. With 280 illustrations. 224 pp. [Boeknr.: 5486 ]

€ 30,00

BERNET KEMPERS, A.J. Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in Indonesië. Zutphen, Walburg, 1978. Boards. With 149 illustrations. 232 pp. [Boeknr.: 4130 ]

€ 18,00

BERNET KEMPERS, A.J. Tjandi Kalasan dan sari. Disalin R. Soekmono. Djakarta, 1954. Wrappers. With many illustrations. 60 pp. [Boeknr.: 34713 ]

€ 18,00

BERTLING, C.T. Grondbezit in de Minahasa. Weltevreden, G. Kolff & Co., 1928. Wrappers. (17) pp. - (Offprint 'Koloniale Studië). [Boeknr.: 32651 ]

€ 15,00

BETHLEHEM, J.& A.C. MEIJER. ( Red..). VOC en cultuur. Wetenschappelijke en culturele relaties tussen Europa en Azië ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie. Amsterdam, Schiphouwer en Brinkman, 1993. Cloth, with dust-jacket. With illustrations. VII,144 pp. [Boeknr.: 13827 ]

€ 25,00

BEUMING, P.H.R. Schetsen uit den strijd op Groot-Atjeh. Amsterdam, Concordia, (1911). Original printed wrappers. With folding map and illustrations. 65 pp. 'Uitgegeven ten bate van het te stichten herstellingsoord voor rijks-ambtenaren'. [Boeknr.: 5557 ]

€ 35,00

BEZEMER, T.J. Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, Leiden, E.J. Brill, 1921. Cloth. With foldig map. VII,632 pp. - Presented by the Rotterdamsche Lloyd. [Boeknr.: 2931 ]

€ 30,00

BICKMORE, Albert S(mith). Reizen in den Oost-Indischen archipel. Uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door J.J. de Hollander. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1873.2 volumes. Contemporary half green cloth, spines lettered in gilt. With 2 folding lithographed maps. XVI,314; VII,291 pp. First published in English Travels in the East Indian Archipelago. London 1868. - The American professor in natural history Bickmore (1839-1914), sponsored by the Boston Society of Natural History, arrived in 1865 in Indonesia to study the natural history. Besides the flora and fauna he also devoted a great deal of attention to the physical geography and the population. The concept of a Western and Eastern division between the Indonesian peoples was initiated by him. Batavia, Semarang, Surabaya, Celebes, the Moluccas, Sumatra and Singapore were visited. He was one of the founders of the American Museum of Natural History in New York. - Fine. Tiele 118; Cat. NHSM I, p.248; Cat. KITLV p.5. [Boeknr.: 32534 ]

€ 325,00

BIEWENGA, Ad. De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730. Amsterdam, Prometheus & Bert Bakker, 1999. Wrappers. With illustrations. 346 pp. [Boeknr.: 21169 ]

€ 25,00

BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 72. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. Half cloth. VII,XXXVI,598 pp. G.J. ELLEN. Verhalen en fabelen in het Pagoe met vertaling. - Fr.J. JENS. Het Insos- en het K'bor-feest op Biak en Soepiori. - J.L.M. SWAAB. Beschrijving der onderafdeeling Redjang. - A.K.A. GIJSBERTI HODENPIJL. De vermoording van den regent van Soemenep (25 Augustus 1707). - etc. [Boeknr.: 28193 ]

€ 60,00

BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 61. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. Half cloth. With plates. VI,677,X pp. W.O.J. NIEUWENKAMP. De trom met de hoofden te Pedjeng op Bali; J.A. LOéBER. Bamboe-snijwerk en weefsels op Timor; J. TIDEMAN. De Batara Gowa op Zuid-Celebes; H.H. JUYNBOLL. Bijdrage tot de kennis der Balinesche letterkunde; etc. [Boeknr.: 28231 ]

€ 60,00

BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 69. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. Half cloth. With folding map and photographic plates. VII,619 pp. P.H. van der KEMP. Nadere mededeelingen over den opstand van Saparoea in 1817. - M.J. van BAARDA. Een apologie voor de dooden. Bijdrage tot de kennis van het Galelareesche volk. - W.O.J. NIEUWENKAMP. Een Balineesche kalender. - G.P. ROUFFAER. Een curieus Duitsch boekje over onze Oost uit 1646; etc. [Boeknr.: 28225 ]

€ 60,00

BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 67. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913. Half cloth. With photographic plates. VII,664,LVI pp. J.C. van EERDE. De Toetoer Tjilinaja op Lombok; H. KERN. Oudheidkundige nasporingen in Orissa; J. de HULLU. Ziekten en dokters op de schepen der Oost-Indische Compagnie; H.F.C. ten KATE. Schilder-teekenaars in Nederlandsch Oost- en West-Indië en hun beteekenis voor de land- en volkenkunde; etc. [Boeknr.: 28226 ]

€ 60,00

BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 59. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1906. Half cloth. With photographic plates. VII,661,XXXII pp. J.C. van EERDE. De Toetoer Monjèh op Lombok; W. MEIJER RANNEFT. Praboe Dewa Soekma of Petroek als vorst (uit de Wajang orang). Een Javaansche tekst met Hollandsche vertaling; J.P. SPEIJER. De koopman, die tegen zijn moeder misdreef. Een op den Boro Boedoer afgebeeld Jataka; T. TIDEMAN. Het landschap Laikang; etc. [Boeknr.: 28228 ]

€ 60,00

BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 71. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. Half cloth. XLV,638 pp. With library stamp of the Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij. - J. FORTGENS. Het adat-huwelijk onder den Tabaroe-stam, met daarvan afwijkende gebruiken onder de Saoe- en Waioli-stammen (N.W. kust Halmemahera). - J.P. KLEIWEG DE ZWAAN. Dierenverhalen en dieren-bijgeloof bij de inlanders van den Indischen Archipel. - H.H. JUYNBOLL. De letterkunde van Bali. - etc. [Boeknr.: 28191 ]

€ 60,00

BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 60. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. Half cloth. With photographic plates. VII,519,XLVI pp. With library stamp of the Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij. - W.E. van DAM VAN ISSELT. Mr. Johan van Dam en zijne tuchtiging van Makassar in 1660; J.A. LOEBèR. Het 'spinneweb'-motief op Timor; Ph.S. van RONKEL. Een Maleisch contract van 1600; J.E. HEERES. Eene Engelsche lezing omtrent de verovering van Banda en Ambon in 1796 en omtrent den toestand dier eilandengroepen op het eind der achttiende eeuw; etc. [Boeknr.: 28227 ]

€ 60,00

BIJL DE VROE, C.L.M. Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek 1914-1919. Ingeleid en bewerkt door M. Schouten. Met een woord vooraf door A. Alberts. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, (1980). Wrappers. With many illustrations. 186 pp. [Boeknr.: 14594 ]

€ 18,00

BINK, G.L. Drie maanden aan de Humboldtsbaai. Batavia, 1896. Wrappers. 68 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35771 ]

€ 18,00

BINNERTS, C. 'Alles is in orde, heeren .. !' Een dagboek van het eiland Flores uit het jaar 1943. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1947. Modern batik binding (original wrappers preserved). 106 pp. Diary of the voyage by SS Tazima Maru from Java to Flores and the stay at Maumere-camp. [Boeknr.: 22453 ]

€ 45,00

BIRNEY, Alfred. (Red.). Oost-Indische inkt. 400 jaar Indië in de Nederlandse letteren. Amsterdam, Antwerpen, Contact, 1998. Cloth, with dust-jacket. 559 pp. [Boeknr.: 34917 ]

€ 18,00

BJERRE, Jens. Oog in oog met het stenen tijdperk. (Nederlandse vertaling B. Mackenzie). Amsterdam, H.J. Paris, (1964). Cloth, with dust-jacket. With coloured photographic plates. 197 pp. On expedition in Australian New Guinea. [Boeknr.: 33001 ]

€ 18,00

BLECKMANN, W.C.C. W.C.C. Bleckmann (1853-1942). 'Schilder van het oude Java. Hoorn, Westfries Museum, 1970. Folio. Wrappers. 8 lvs. With contributions by W.A. Braasem and E.F. Roelofs-Bleckmann. [Boeknr.: 34813 ]

€ 15,00

BLECKMANN, W.C.C. W.C.C. Bleckmann (1853-1942). 'Schilder van het oude Java. Met voorwoord van J. van der Werff. Delft, Ethnografisch Museum, 1971. 4to. Wrappers. With illustrations. 24 pp. [Boeknr.: 34893 ]

€ 15,00

BLOEMBERGEN, Marieke. ( Red.). Koloniale inspiratie. Frankrijk, Nederland, Indië en de wereldtentoonstellingen 1883-1931. Leiden, KITLV, 2004. Wrappers. With illustrations. 256 pp. The colonial ehibitions especially awoke an awareness of the artistic indigenous culture of the Dutch East Indies. This collection contains a selection from the versatile material on this subject, ranging from conference reports, photos, drawings and descriptions in catalogs, newspapers, illustrated weekly magazines, exhibition reports and commemorative books and personal impressions in diaries and letters. [Boeknr.: 27964 ]

€ 18,00

BLOEMEN WAANDERS, F(rançois) G(erard) van. De gouvernements-koffiecultuur op Java (naar aanleiding van het rapport der staatscommissie ingesteld bij koninklijk besluit van 14 october 1888). 's Gravenhage, H.C. Susan C.Hzn., 1890.Original printed wrappers (spine rep.). 28 pp. A memoir on the coffee plantations in Java managed by the Dutch colonial administration, written by Van Bloemen Waanders (1825-1892), Minister of the Colonies. - (Library stamp on title-page). Cat. KITLV p.733; Von Hünersdorff p.1581. [Boeknr.: 29197 ]

€ 35,00

BLOM, M.L.B. Catalogus van de boeken gepubliceerd door de Utrechtse Indologen. Leiden, E.J. Brill, 1981. Wrappers. 21 pp. [Boeknr.: 34127 ]

€ 18,00

BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. De 'Magnifique theca of Boekas' in de leeszaal van het Museum te Weltevreden. Batavia, 1927. Wrappers. With 2 plates (1folding). 24 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35768 ]

€ 15,00

BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. Catalogus van de Oranje Nassau Tentoonstelling te Weltevreden 28 Aug. - 3 Sept. bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin. Deel II. Rijswijk, Rosti, 1930. Original orange wrappers. pp. 49-108. [Boeknr.: 34970 ]

€ 18,00

BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Deel I. Weltevreden, Batavia, Albrecht, 1934. Wrappers (spine sl. dam.). With plates. XVI,406 pp. [Boeknr.: 34368 ]

€ 65,00

BLUSSÉ, L. & I. OOMS. (Red.). Kennis en Compagnie. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne wetenschap. (Amsterdam, Balans, 2002). 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 191 pp. [Boeknr.: 22122 ]

€ 30,00

BLUSSÉ, Leonard & Jaap de MOOR. (Red.). Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650. Franeker, T. Wever, (1983). Wrappers. With many illustrations (several in colours). 256 pp. [Boeknr.: 6002 ]

€ 18,00

BLUSSÉ, Leonard. Bitters bruid; een koloniaal huwelijksdrama in de Gouden Eeuw. Amsterdam, Balans, 1997. Wrappers. 208 pp. A grueling drama of a twenty-year-long divorce between Cornelia van Nijenroode en Joan Bitter in 17th century Batavia. [Boeknr.: 17017 ]

€ 18,00

BODROGI, Tibor. Kunst van Indonesië. (Nederlanse bewerking A.M.C. van Pesch). Den Haag, W. Gaade, (1971). 4to. Cloth, with dust-jacket. With many plates and illustrations (partly in colours). 146 pp. [Boeknr.: 9338 ]

€ 25,00

BOER, G.J. de, A.J.J.MULDER, H.A. SLETTENAAR, E.W.J. VELTEROP. Koninklijke Java - China - Paketvaart Lijnen (K.J.C.P.L.). Alkmaar, De Alk, 1994. 8vo. Boards. With photographic illustrations. 192 pp. History of the Royal Interocean Lines, Amsterdam. [Boeknr.: 34597 ]

€ 18,00

BOER, Jack. Koninklijke olie in Indië. De prijs voor het vloeibaar goud 1939-1953. Bergen, Bonneville, (1997). Folio. Boards, with dust-jacket. With illustrations. 378 pp. [Boeknr.: 34804 ]

€ 30,00

BOER, M.G. de. Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1920. Amsterdam., 1920. Folio. Decorated wrappers. With many photographic illustrations. 104 pp. The Stoomvaart Maatschappij Nederland or SMN, also known as the Netherland Line, was a Dutch shipping line that operated from 1870 until 1970, when it merged with several other companies to form what would become Royal Nedlloyd. [Boeknr.: 20764 ]

€ 35,00

BOGOR. s Lands Plantentuin. Buitenzorg, (ca. 1920).Original photograph of the Botanic garden (Kebun Raya), Buitenzorg, by Thio Piek. Ca. 15 x 22 cm. Toekang Potret p. 187. [Boeknr.: 35810 ]

€ 15,00

BOISSEVAIN, Ch. Leven en streven van L.R. Koolemans Beynen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1880. Original cloth, lettered in gilt. With engraved portrait by P.J. Arendzen (sl. foxed). 258 pp. Laurens Rijnhard Koolemans-Beijnen (1852 - 1879) took part in the expedition against Aceh in 1874 and accompanied the Franklin search expedition under Allen William Young in the Pandora. - (Name cut from titlepage). [Boeknr.: 3670 ]

€ 95,00

BOLAND, B.J. & I. FARJON. Islam in Indonesia. A bibliographical survey 1600-1942, with post-1945 addenda. Dordrecht, KITLV, 1983. Wrappers. XXII,173 pp. [Boeknr.: 6423 ]

€ 30,00

BOLDERDIJK, Diederica Wijnanda Nonica. Soendanees meisje. Ca. 1950. Original watercolour portrait of a Sundanese girl, Indonesia, signed with initials. Ca. 11,5 x 9 cm. Nonica Bolderdijk was born in Zaire 25 November 1924. She was a pupil of the Academy of Arts in The Hague and attended the 'Ecole des Beaux Arts' in Paris. She lived and worked in America, Indonesia and later she settled in Wallington (Australia) and became a member of the Art Society of Geelong. Haks & Maris p.40; Scheen p.122. [Boeknr.: 35742 ]

€ 65,00

BONKE, Hans. De zeven reizen van de Jonge Lieve. De biografie van een VOC-schip, 1760-1781. (Nijmegen), SUN, 1999. Wrappers. With illustrations. 217,(6) pp. The history of the return ship, the Jonge Lieve: the construction in 1760, the equipment, the crew, the seven voyages to Canton, Ceylon and Batavia, the cargoes and the lay-up in 1781. It is a complete picture of the daily course within the VOC and on a VOC ship. [Boeknr.: 20779 ]

€ 15,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe. De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625. Ingeleid en van commentaar voorzien door Vibeke Roeper. Amsterdam, Terra Incognita, 1996. Wrappers. With folding map and illustrations. 165 pp. [Boeknr.: 16185 ]

€ 18,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door G.J. Hoogewerff. Utrecht, A. Oosthoek, 1915. 4to. Half cloth. With plates. 150 pp. - (Herdrukken Maatschappij Nederlandsche Letterkunde). [Boeknr.: 6147 ]

€ 25,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door G.J. Hoogewerff. 2e herziene druk. Utrecht, A. Oosthoek, 1930. 4to. Decorated cloth. With plates. XLI,172 pp. - (Herdrukken Maatschappij Nederlandsche Letterkunde). [Boeknr.: 35147 ]

€ 25,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschryvinghe, vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlycke saecken, hem daer in wedervaren. Begonnen den 18 December 1618 en vol-eynt den 16 November 1625. Waer by ghevoeght is het journael van Dirck Albertz Raven, als oock verscheyden gedenckwaerdige geschiedenissen, op veel plaetsen verbetert en een groot deel vermeerdert. Hoorn, ghedruckt by Isaac Wilemsz voor Jansz. Deutel, 1648.2 volumes in 1. 4to. Old half vellum. With half-page engraved title-vignette, engraved portrait of Bontekoe, 2 engravings in the text, and 9 double-page or folding engraved views. 80 pp. First published in Hoorn in 1646, in 1647 several piracy editions were issued; the 1648 edition is the authentic second and best augmented edition. - After having passed Madagascar, Bontekoe's ship the Nieu Hoorn caught fire and exploded. The survivors continued their voyage in a small open sloop and after much suffering and many adventures they were rescued in Straits Sunda by a Dutch fleet in command of Frederik Houtman. In 1622 Bontekoe commanded one of the ships in Cornelis Reijersen's war fleet, and his adventures on the expedition along the China coast were hardly less spectacular than those of the outward voyage. He took part in the attack on Macao, and his ship was one of the fleet which raided the coast of Fukien province. Finally he returned to his hometown Hoorn in 1625. This account of the ship-wreck, a wonder of seaman-ship, has became a classic and went through many editions and was translated into nearly every European language. From the beginning Raven's Journael of te beschrijvinge vande reyse ghedaen by den commandeur Dirck Albertsz. Raven, na Spitsbergen, in den jare 1639 ten dienste van de .. Groenlandtsche Compagnie tot Hoorn was added to Bontekoe's voyage. Raven too suffered shipwreck. This edition of 1648 was augmented with accounts of four other expeditions which took place in 1645 and 1646.(Waterstain in right corner). - Rare early edition of one of the bestsellers of the 17th century up to the 19th century. Verhoeven & Verkruijsse p.153; Huntress 17C; Landwehr, VOC, 377; Tiele 159; Tiele, Mémoire, 171; Howgego B131; Lach, Asia in the making of Europe III,I, p.474-475. [Boeknr.: 34471 ]

€ 5500,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Memorable description of the East Indian Voyage 1618-1625. Translated from the Dutch by C.B. Bodde-Hodgkinson and Pieter Geyl. With an introduction and notes by P. Geyl. London, George Routledge & Sons, 1929. Cloth, with dust-jacket. With plates. VII,168 pp. [Boeknr.: 14544 ]

€ 30,00

BOOMGAARD, P., H.A. POEZE, G. TERMORSHUIZEN. God in Indië. Bekeringsverhalen uit de negentiende eeuw. Leiden, KITLV, 1997. Wrappers. With plates. 156 pp. [Boeknr.: 359 ]

€ 15,00

BOON, M.J.W. Van Lansberge en de practijk van art. 4 van de geheime instructie van 5 Juni 1855. Utrecht, Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij, 1943. Wrappers. 334 pp. - (Utr. Bijdr.). [Boeknr.: 4147 ]

€ 25,00

BOR, Livinus. Amboinse oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn. Als superintendent, over d' Oosterse gewesten oorlogaftig ten eind gebracht. Delft, Arnold Bon, 1663.12mo. Contemporary vellum (sl. soiled). With engraved title-page, woodcut printer's device on title and 6 folding engraved plates. (24),369, (12) pp. First edition. - Levinus Bor 'entered Arnold de Vlamingh van Oudtshoorn's service as his assistant in 1650 and became his secretary later. Bor was a witness to the suppression of the rebellion in the Ambonese islands in 1651-1656. In his booklet, written in 1657, he sets out to give a report on the basis of the papers at his disposal of the Vlamingh's methods of warfare and of the latter's measures to safequard the VOC's interest for a long time ahead. The entire work is suffered with a tone of approval and admiration for the feats of the extremely harsh de Vlamingh. Bor shows no understanding whatever for the motives inspiring the Moluccan rebels' (Polman, The Central Moluccas, p.21). Arnold de Vlamingh van Oudshoorn was Governor of Ambon from 1647 to 1655. - Extremely rare.Ruinen A20; Landwehr, VOC, 233; Cat. KITLV p.32. [Boeknr.: 33190 ]

€ 3500,00

BORNTRAEGER-STOLL, Eveline & Gianni ORSINI. Gerard Pieter Adolfs 1898-1968. The painter of Java and Bali. Frans Jansen editor. (Wijk en Aalburg, Picture Publishers, 2008). 4to. Half cloth. With numerous photographs and coloured reproductions of the paintings. 420 pp. The first comprehensive monograph about Ger Adolfs, born in Semarang. He was a Dutch painter, watercolourist and graphic artist, who was also a good photographer. Written by his granddaughter and her husband. The main subjects of his work were scenes of Java and Bali. He stands out on account of the striking frankness of his style. [Boeknr.: 30915 ]

€ 150,00

BOROBUDUR. BOROBUDUR. Kunst en religie in het oude Java. Amsterdam, Rijksmuseum, 1977. Folio. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 194 pp. Exhibition catalogue describing 100 artefacts from the Borobudur, a temple-complex in Central Java. [Boeknr.: 5208 ]

€ 18,00

BORRMANN, Martin. Soenda. Een reis door Sumatra. Vrij vertaald uit het Duitsch door J.G. Sinia. Utrecht, W. de Haan, (1926). Original cloth, with pictorial dust-jacket. With 19 tipped-in plates after S. Sebba. 202 pp. With charming illustrations by the German painter and draughtsman Siegfried Sebba. Translation by Johan Gerard Sinia (1875-1948), a Dutch self-taught draughtsman and graphic artist (Haks & Maris p.242 & 245). [Boeknr.: 5563 ]

€ 25,00

BOSBOOM, H.D.H. Een buitenverblijf of 'thuyn' nabij Batavia in de 18e eeuw. Batavia, 1904. Wrappers. With 2 folding plates. 13 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35780 ]

€ 15,00

BOSBOOM, H.D.H. Naar aanleiding van teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O.I.Comp. (Batavia, 1901). Wrappers. With 2 plates. (77) pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 3683 ]

€ 18,00

BOSBOOM, H.D.H. Nog eens de teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O.I.Compagnie. (Batavia, 1902). Wrappers. (63) pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 3694 ]

€ 18,00

BOSBOOM, H.D.H. Oude woningen in de stad Batavia. Batavia, G. Kolff & Co., 1898. Printed wrappers. With 3 folding plates. 31 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 3695 ]

€ 25,00

BOSCH, F.D.K. Bali en de zending. (Antwoord aan Dr. Kraemer). - With: H. KREAMER. Repliek op 'Bali en de zending'. (No pl., ca. 1932). 4to. Wrappers. 77 pp. - (With annotations). [Boeknr.: 33463 ]

€ 18,00

BOSCH, F.D.K. The old Javanese bathing place Jalatunda. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1965. Wrappers. With 10 plates. (43) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35905 ]

€ 18,00

BOSCH, F.D.K. De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek. Amsterdam, Elsevier, 1948. Cloth. With 72 plates. XIX,310 pp. Standard-work on Indian influence in Hindu-Javanese, Central-Java and Bali ornamentation, symbolism cosmology, etc. [Boeknr.: 9812 ]

€ 35,00

BOSCH, F.D.K. Selected studies in Indonesian archaeology. The Hague, Martinus Nijhoff, 1961. Cloth. With plates. 203 pp. - (KITLV). [Boeknr.: 9314 ]

€ 30,00

(BOSCH, Frederik David Kan). Korte gids voor de archeologische verzameling van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Weltevreden, Albrecht & Co., 1919. Wrappers (backwrapper missing). With plan. 77 pp. [Boeknr.: 34883 ]

€ 25,00

BOSCH, Johannes van den. Mijne verrigtingen in Indie. Verslag .. over de jaren 1830, 1831, 1832 en 1833, door z.excell. zelv' opgesteld en overhandigd aan zijnen opvolger den gouverneur generaal ad interim J.C. Baud, waarin de grondslagen en eerste uitkomsten van het kultuurstelsel vergeleken worden met de vroegere regerings-beginselen en de daaruit verkregen resultaten; en beschouwd in verband met de politieke en finantiele belangen van Indie en Nederland. Amsterdam, Frederik Muller, 1864. Original printed wrappers (spine rep.). (186) pp. First published in B.K.I.; ex bibl. Koninklijke Paketvaart Maatschappij. - In 1830 the state finances of the Netherlands were in crisis following the Belgian secession and the Java War. To save the budget, Governor-General Johannes van den Bosch (1780-1844) introduced a system of agricultural deliveries: the cultivation system, in 1830. From that moment on, farmers in the Dutch East Indies, especially in Java, had to plant a fifth of their land with predetermined products. The products then went to the government. This culture system was very lucrative for the Netherlands. - Scarce.Not in Cat. KITLV. [Boeknr.: 28204 ]

€ 275,00

BOSMA, Ulbe, Remco RABEN, Wim WILLEMS. De geschiedenis van Indische Nederlanders. Amsterdam, Bert Bakker, 2006. Pictorial wrappers. With many photographic illustrations. 238 pp. [Boeknr.: 34973 ]

€ 25,00

BOSMA, Ulbe. Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo. Leiden, KITLV, 1997. Wrappers. With illustrations. X, 482 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 18687 ]

€ 20,00

BOSSE, J. van. Eenige beschouwingen omtrent de oorzaken van den achteruitgang van de koffiecultuur ter Sumatra's westkust. Benevens eenige opmerkingen omtrent de economische en politieke toestanden aldaar. Eerste gedeelte. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1895.Original printed wrappers. 128 pp. All published. - Observations on the decline of the coffee plantations in Sumatra, including remarks on the general economic and political situation at West coast Sumatra. - Copy from the library of Dutch parliament.Cat. KITLV p. 169; not in Hünersdorff. [Boeknr.: 29198 ]

€ 35,00

BOSSENBROEK, M.P. Van Holland naar Indië. Het transport van koloniale troepen voor het Oost-Indische leger 1815-1909. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1986. Boards, with dust-jacket. With illustrations. 232 pp. [Boeknr.: 11682 ]

€ 25,00

BOSTOEN, K., R. DAALDER, V. ROEPER. Bontekoe. De schipper, het journaal, de scheepsjongens. Amsterdam, Nederlands Scheepvaart Museum, 1996. Wrappers. With many illustrations. 96 pp. [Boeknr.: 15327 ]

€ 18,00

BOTH VOLKERTSZ., Johan. De reis naar Oost-Indie van het V.O.C.-schip 'T Wapen van Amsterdam' in de jaren 1614 en 1615, naar het op rijm gestelde journaal van Johan Both Volkertsz. van Utrecht. Uitgegeven en toegelicht door L.M. Akveld en J.P. Houterman. (No pl.), 1971. Folio. Wrappers. With plate and facsimile. 63 pp. - (MNVZ). [Boeknr.: 29104 ]

€ 35,00

BOTH, Pieter. De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615). Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1609-1614). (Uitgegeven) door P.J.A.N. Rietbergen. Zutphen, Walburg Pers, 1987. 2 volumes. Cloth. With 31 illustrations. 360 pp. Linschoten Vereeniging LXXXVI-LXXXVII. - History of the Dutch East India Company and the first governor-general of the Dutch East Indies (1609-1614). [Boeknr.: 3755 ]

€ 35,00

BOUGAINVILLE, Louis-Antoine de. A voyage round the world. Performed by order of his most christian majesty, in the years 1766, 1767, 1768, and 1769. Translated from the French by John Reinhold Forster. London, J. Nourse & T. Davies, 1772.4to. Contempoary calf, rebacked with the original spine laid dow, spine richly gilt. With engraved folding plate depicting Tahitian canoes and 5 folding engraved maps. XXVIII,476 pp. First English edition; first published in Paris in 1771: Voyage autour du monde. - First official French circumnavigation of the world. Louis Antoine Bougainville gives an account of the discovery, occupation and natural history of the Falkland Islands, which he handed over to Spain. He describes in detail the expulsion of the Jesuits of Paraguay, his visits to Rio de Janeiro, Montevideo and Patagonia in South America, the Tuamotu Archipelago, Tahiti (a vocabulary of Tahiti is added), the Samoa Islands, the New Hebrides, the Solomon, Luisiada, and New Britain archipelago, the Moluccas, etc. are described. Bougainville created a great deal of interest among the French in the Pacific and the French philosophers could substantiate the theories concerning the question of the 'noble savage' and the influence of society and it laws on men. On Tahiti became evident that the botanist's valet was a woman, Jeanne Barre; she stayed with the expedition and became the first woman on record to have circumnavigated the globe.The translator was John Reinhold Forster, the naturalist who accompanied Cook on his second voyage. - Some age-browning otherwise a fine large paper copy.Sabin 6869; Hill 165; Borba de Moraes I, p.115; Dunmore, French explorers in the Pacific pp.58-113; Brosse, Great voyages of discovery, pp.24-32; Howgego B141. [Boeknr.: 32820 ]

€ 3950,00

BOULGER, Demetrius Charles. The life of Sir Stamford Raffles. (1897). Reprint with a preface by John Bastin. Amsterdam, Pepin Press, (1999). Boards, with dust-jacket. With plates. XLII,403 pp. 'Sir Thomas Raffles (1781-1826) was one of Britain's greatest administrators and statesmen in South-East Asia, who had a deep understanding and knowledge of the affairs and history of this region. Alongside being regarded as the founder of Singapore, he was also posted to Penang and Malacca on the Malay Peninsula, Bencoolen on Sumatra and Java'. [Boeknr.: 32193 ]

€ 25,00

BOULGER, Demetrius Charles. The life of Sir Stamford Raffles. London, Charles Knight & Co, 1973. Cloth, with dust-jacket. With plates. XXX,207 pp. 'Sir Thomas Raffles (1781-1826) was one of Britain's greatest administrators and statesmen in South-East Asia, who had a deep understanding and knowledge of the affairs and history of this region. Alongside being regarded as the founder of Singapore, he was also posted to Penang and Malacca on the Malay Peninsula, Bencoolen on Sumatra and Java'. [Boeknr.: 34404 ]

€ 25,00

BOUMAN, H. Enige beschouwingen over de ontwikkeling van het Indonesische nationalisme op Sumatra's Westkust. Groningen, Batavia, J.B. Wolters, 1949. Wrappers. 119 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 32680 ]

€ 45,00

BOVENE, G.A. van. Frikkadel. Den Haag, W.P. van Stockum & Zoon, 1923. Modern batik binding, original frontwrapper preserved. With 6 drawings after Suzon Beynon. 124 pp. - Not in Buur. - Rare colonial novel. [Boeknr.: 31559 ]

€ 65,00

BOWEN, John R. Sumatran politics and poetics. Gayo history, 1900-1989. New Haven, Yale University Press, (1991). Cloth, with dust-jacket. With illustrations. XIV,298 pp. 'A subtle, sophisticated study of interplay between history, culture, textual traditions, and ethnicity in a modern nation'. [Boeknr.: 20570 ]

€ 25,00

BRAASEM, W.A. & R. NIEUWENHUYS. Volkspoëzie uit Indonesië. Groningen, Djakarta, J.B. Wolters, 1952. Cloth, with dust-jacket. With illustrations. 312 pp. [Boeknr.: 23645 ]

€ 25,00

BRAASEM, W.A. Proza en poëzie om het heilige meer der Bataks. De Bataks en hun volksletterkunde. Met een voorwoord van J. Gonda. Djakarta, 1951. Cloth, with dust-jacket. 286 pp. Survey of Toba-Batak traditional literature and poetry. [Boeknr.: 23364 ]

€ 45,00

BRACHES, Ernst & J.F. HEIJBROEK. Bouwstoffen W.O.J. Nieuwenkamp. Toegepaste grafiek & illustraties. Amsterdam, De Buitenkant, 2016. Folio. Cloth. With ca. 3000 illustrations (several in colours). 540 pp. Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp (1874-1950) was a versatile artist: graphic artist, painter, architect, shipbuilder, writer, explorer, art collector and ethnographer. He still occupies a prominent place among artists around 1900.Nieuwenkamp found inspiration for his work in travel. Before 1897 he traveled in the Netherlands and Europe, then in the East Indian archipelago, often during years of expeditions. He visited the island of Bali six times during his journeys. In 1900 he built his beautiful home and workshop ship De Zwerver, with which he sailed with his family through the Netherlands, Belgium and Germany. In 1910 he settled in Edam, in 1920 he left for Italy where he lived until his death. - Fine oeuvre catalogue. [Boeknr.: 35681 ]

€ 95,00

BRAKEL, K. van, M.O. SCALLIET, D. van DUUREN, J. ten KATE. Indië omlijst. Vier eeuwen schilderkunst in Nederlands-Indië. Amsterdam, Tropenmuseum, 1998. 4to. Wrappers. With numerous illustrations (many in colours). 160 pp. Four centuries of painting in the Dutch East Indies. [Boeknr.: 19753 ]

€ 20,00

BRAKEL, Koos van. Charles Sayers 1901-1943. Pioneer painter in the Dutch East Indies. Amsterdam, KIT, 2004. 4to. Boards. With 120 coloured illustrations (many in colours). 158 pp. Included is a list of all Sayers' known works. [Boeknr.: 28876 ]

€ 30,00

BRAKEL-PAPENHUYZEN, Clara & Wim VAN ZANTEN. (Ed.). Performing arts in Southeast Asia. Leiden, 1995. Wrappers. With illustrations. (255) pp. Bijdragen KITLV. - Contributions by Rüdiger Schumacher, Wim van Zanten, Clara Brakel-Papenhuyzen, Barbara Hatley, Tan Sooi Beng, Alan Feinstein, etc. [Boeknr.: 35968 ]

€ 30,00

BRANDES, J. Van Oud Batavia. Losse mededeelingen. I-II. Batavia, 1900-01. 2 offprints in 1. Wrappers. (25; 35) pp. - (T.B.G.). [Boeknr.: 3692 ]

€ 18,00

BRANDES, (Jan Laurens Andries). Beschrijving van de ruïne bij de desa Toempang, genaamd Tjamdi Djago, in de residentie Pasoeroean.Samengesteld naar de gegevens verstrekt door H.L. Leydie Melville en J. Knebel. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, Batavia, Albrecht & Co., 1904. Large folio. Original cloth. With map, 24 plans and 104 photographic plates. XII,116 pp. Archaeologisch Onderzoek op Java en Madura I. - Important monograph on the Hindu-Javanese antiquities of Tjandi Djago in East-Java. [Boeknr.: 29795 ]

€ 375,00

BREE, J. la. De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, (1951). Wrappers. 164 pp. The judicial organization and administration of justice in Batavia in the XVIIth century. [Boeknr.: 3707 ]

€ 30,00

BREE, L. de. Nederlandsch-Indië in de twintigste eeuw. Schets van den vooruitgang en de beteekenis van Ned.-Indië in de jaren 1900-1913. Batavia, G. Kolff & Co., 1916. Modern cloth (original frontcover and spine mounted). II,484 pp. [Boeknr.: 32192 ]

€ 35,00

BREMAN, J. & G. WIRADI. Good times and bad times in rural Java. Case study of socio-economic dynamics in two villages towards the end of the twentieth century. Leiden, KITLV, 2002. Wrappers. With illustrations. 330 pp. [Boeknr.: 30283 ]

€ 35,00

BREMAN, Jan. Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's oostkust in het begin van de twintigste eeuw. 2e herziene druk. Leiden, Foris Publications, 1987. Wrappers. With illustrations. VI,417 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 5565 ]

€ 20,00

BRETON DE NIJS, E. (Rob Nieuwenhuys). Batavia koningin van het oosten. 2e druk. 's Gravenhage, Thomas & Eras, 1977. Oblong 8vo. Boards (sl. discoloured). With folding plan in 2 lvs in photocopy and 12 photographic illustrations and 57 tipped-in photographic plates i.a. by Woodbury and Page. Fine photographic impression of Batavia round 1870. [Boeknr.: 1360 ]

€ 45,00

BRETON, Hendrik. De memoires van Hendrik Breton ofwel de duistere zijde van de VOC. Bezorgd en toegelicht door Anna Doedens en Liek Mulder. Amsterdam, De Prom, (2003). Wrappers. With illustrations. 175 pp. [Boeknr.: 22537 ]

€ 18,00

BREUNING, H.A. Het voormalige Batavia. Een Hollandse stedestichting in de tropen anno 1619. Amsterdam, Allert de Lange, (1954). Boards, with dust-jacket. With folding plan and 67 illustrations. 163 pp. - (Heemschut). [Boeknr.: 1251 ]

€ 25,00

BRIEL, Johan Jurgen. De expeditie van Anthonio Hurdt, Raad van Indië, als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java, sept. - dec. 1678 volgens het journaal van Johan Jurgen Briel. Uitgegeven door H.J. de Graaf. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1971. Cloth. With 3 maps. XV,288 pp. Linschoten Vereeniging LXXII. - The first Dutch military expedition into the interior of Java in order to uphold the authority of the Sunan of Mataram. [Boeknr.: 3736 ]

€ 35,00

BRINK, H. van den. Dr. Benjamin Frederik Matthes. Zijn leven en arbeid in dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. Amsterdam, 1943. Cloth (sl. stained). With portrait, large folding plate and illustrations. 590 pp. Biography of Dr. Benjamin Frederik Matthes (1818 - 1908), scholar and missionary, servant to the Dutch Bible Society (NBG). He worked for an extensive period amongst the Macassarese and Buginese of South Celebes (Sulawesi). [Boeknr.: 31615 ]

€ 30,00

BRINK, Jan ten. Drie reisschetsen. Op de grenzen der Preanger. - Drie dagen in Egypte. - Van Den Haag naar Parijs. 4e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, (ca. 1880). Original decorated printed wrappers. 339,III pp. First published in 1862. - Being Ten Brink's diary of his stay with the family Hofland in the Preanger regencies and two accounts of his return voyage to the Netherlands by so-called overland-mail.Cf. Buur 84. [Boeknr.: 9013 ]

€ 45,00

BRINK, Jan ten. Op de grenzen der Preanger. Reisschetsen en mijmeringen. Batavia, H.M. van Dorp, 1861.Original printed wrappers (sl. dam.). With plate with epitaph of Raden Martaijoedah in Javanese characters. (16),161,(1) pp. First edition. - 'Jan ten Brink is niet langer dan één jaar in Indië geweest en alleen te Batavia, behoudens dan een logeerpartij bij de familie Hofland, de eigenaren van de Pamanoekan- en Tjiasemlanden (zo groot als de provincie Utrech) in West-Java. Het verblijf op deze landen, waar hij op de gebruikelijke royale wijze gastvrijheid genoot, heeft op Ten Brink grote indruk gemaakt. Hij was verrukt en opgetogen ('een onafgebroken feestdag') door alles wat hij zag, de natuur, de feesten en het grand-seigneurale gebaar. .. In 1861 verscheen een herdenking van deze logeerpartij: Op de grenzen der Preanger' (Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel, p.205).Cat. KITLV p.11; Buur 84; Van der Chijs p.150. [Boeknr.: 29174 ]

€ 125,00


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail