Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Holland


Page:
AA, Abraham Jakob van der. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. Bijeengebragt .. onder medewerking van eenige Nederlandsche geleerden. Gorinchem, Jacobus Noordduyn, 1839-1851. 14 volumes (including Aanhangsel). Contemporary half calf with red and green title labels. With 13 engraved title-pages after A.J. van der Aa by J.P. Lange. First edition. - Abraham Jacob van der Aa (1792 - 1857), a Dutch literary scholar, wrote an ample Dutch geographical dictionary. He was not critical, he gave a compilation of the state of affairs as it had grown in previous centuries.- (Agebrowned). - A fine set. [Boeknr.: 35660 ]

€ 375,00

ALMANAC. UTRECHTSCHE SCHRIJF-ALMANAK voor het jaar .. 1834, voorzien met de jaar-, paarden-, koeijen-, schapen-, varken-, kaasmarkten enz., het vertekken en aankomen der posten en boden; het afvaren der veerschepen, trekschuiten en stoomboten; en het afrijden en aankomen der diligence en postwagens, in de provinciën Utrecht, Holland, Gelderland enz. Het haventij voor onderscheidene plaatsen in Nederland enz. Het op- en ondergaan der maan. Utrecht, Kemink en Zoon, (1833).Sm.8vo. Contemporary green overlapping vellum. With woodcut profile of Utrecht on titlepage and folding table (Nieuwe steede-wyzer). 25 lvs. Interleaved copy. With handwritten family information about Johannes Frederik Rijkhoff (1811 ?) , Jannetje Voorhorst (1807), and their children Christina Dorothea (1837), Albert (1839) and Jannette (1842) on last leaf. [Boeknr.: 35988 ]

€ 65,00

AMSTERDAM. AAN DE EERSTE KAMER VAN HET VERTEGENWOORDIGEND LICHAAM DES BATAAFSCHEN VOLKS. Geven te kennen de ondergeteekenden, allen handeldryvende ingezeetenen, woonende te Amsterdam. (No pl., 1800).Folio. Marbled wrappers. 8 pp. 'Requeste, voor diverse handeldryvende ingezeetenen, woonende te Amsterdam'. Complain by the bargemen about the stop on export of diary products. [Boeknr.: 24158 ]

€ 65,00

AMSTERDAM. AMSTERDAMSCHE SECRETARY, bestaande in formulieren van scheepenen-kennissen, quytscheldingen, schatbrieven, en andere die gewoonlyk daar gebruikt worden. Hier zyn bygevoegt veelerlei formulieren van actens, die ter wees-assurantie- en desolate-boedels-kamer gebruikelyk zyn. Amsterdam, Gerrit Bos, (ca. 1737).Sm.8vo. Contemporary vellum. Title printed in red and black, 2 engrave title-vignettes and 2 engravings. (14),408,(40) pp. Legislation related to the day-to-day affairs in Amsterdam. - (Frontispiece missing; corner cut off from title-page). [Boeknr.: 13352 ]

€ 75,00

AMSTERDAM. Exrtact (sic) uyt verscheyde handvesten, en privilegien, vergunt aen de stadt en poorterie van Amsterdam, continerende den tijdt en maniere van nomineren en kiesen van schepenen aldaer. (No pl., 1690).4to. Wrappers. 24 pp. Electoral notice for the inhabitans of Amsterdam. - Knuttel 13471. [Boeknr.: 13388 ]

€ 45,00

ANNA PAVLOVNA & WILLEM II. Guillaume II, Roi des Pays-Bas. - Anna Pavlovna, Reine des Pays - Bas, Grande Duchesse de Russie. Amsterdam, François Buffa et Fils, (ca. 1850).2 full-length portraits, mezzotint with etching, depicting Willem II after J.A. Kruseman and Anna Pavlovna after De Keyser, by Alfred Cornelliet, printed by Chardon Jeune et Fils. Each ca. 67 x 45 cm. Willem Frederik George Lodewijk (1792 - 1849), Prince of Oranje-Nassau, King of the Netherlands (1840 - 1849), with kepie and in military uniform and Anna Paulowna of Russia, Queen of the Netherlands (1795-1865), with curled hair, coronet, pearl necklace, and low velvet gown, holding pearls in right hand and with left resting on a table. - Two superb portraits.Not in Muller, Portretten. [Boeknr.: 35833 ]

€ 450,00

BAEDEKER, Karl. Belgien und Holland nebst Luxemburg. Handbuch für Reisende. 25. Auflage. Leipzig, Karl Baedeker, 1914.Sm.8vo. Original red cloth (spine sl. discoloured). With 18 maps and 44 plans (mostly folding). XLVIII,504 pp.. [Boeknr.: 36691 ]

€ 25,00

BEKKER, Balthasar. De betoverde weereld, zynde een grondig ondersoek van't gemeen gevoelen aangaande de geesten, deselver aart en vermogen, bewind en bedrijf; als ook't gene de menschen door derselver kraght en gemeenschap doen. In vier boeken ondernomen. Amsterdam, Daniel van den Dalen, 1691 - 1693.4 volumes in 1. 4to. Later green calf. With printer's woodcut device on titlepages and large woodcut depicting the Oldenburg Horn (without the portrait as often). First edition. - The impact of Bekker's book, The Bewitched World, was a seminal work in the undermining of superstition, an early and powerful blow against the authority of the Bible, a significant instrument for the weakening of the Church's hold on men's beliefs, and a primary contributor to the liberation of thought across northern Europe. It caused a major scandal and in 1692 Bekker was removed from his office in Amsterdam by the synod of Alkmaar, because of heterodoxy. (Age-browned). [Boeknr.: 36647 ]

€ 950,00

BENTINCK, Wolter Jan Gerrit. Afbeelding der lykstaatie van .. Wolter Jan Baron Bentink, schout by nacht, ressorteerende onder het ed. mog. Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam .. op dinsdag den 28 Augustus 1781, 's namiddags tusschen 4 en 5 uuren in de Nieuwe Kerk. (Amsterdam), Jacobus Kok, 1781.Broadsheet with engraving, coloured by hand, after H.P. Schouten by B. de Bakker and with explanatory text printed in 5 columns. Ca. 31 x 51 cm ( not including blank margins). Funeral procession of Wolter Jan Gerrit baron Bentinck (1745-1781), rear-admiral of Holland and West-Friesland, died after serious injuries during the naval battle of the Dogger Bank. Magnificent image of the procession on the Kloveniersburgwal in Amsterdam, going to the Nieuwe Kerk. Depicting the canal houses with on the right the Oudemanhuispoort, and on the left the Nieuwe Doelenstraat. In front the canal with several vessels with spectators.With circumstantial description of the participants and the route. The naval Battle of the Dogger Bank took place on 5 August 1781 during the Fourth Anglo-Dutch War, part of the American War of Independence, in the North Sea. It was a bloody encounter between a British squadron under Vice Admiral Sir Hyde Parker, 5th Baronet and a Dutch squadron under Vice Admiral Johan Zoutman, both of which were escorting convoys. - Excellent condition.Muller, Historieplaten, 4463; Atlas van Stolk 4401. [Boeknr.: 33675 ]

€ 475,00

BETOUW, Johannes in de. Annales Noviomagi, oppidi olim Batavorum, hodie primariae Gelrorum civitatis. Noviomagi, Ahasverus van Goor en Zoon,1790.Original boards. (4),244,(4) pp. The Dutch city of Nijmegen, in the province of Gelderland, is one of the oldest cities in the Netherlands. In the first century BC the Romans built there a military limes-camp. - (Stained). [Boeknr.: 13127 ]

€ 75,00

BOSCHMA, C. & J. PEROT. Antoine-Ignace Melling (1763-1832), reizend kunstenaar. Met medewerking van H. Sorbé, Th. Laurentius en R. Anhegger. Abcoude, Uniepers, (1991). Folio. Original boards, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 240 pp. Melling was a painter, architect and voyager who is counted among the 'Levantine artists'. In this book his journey in 1812 to the Netherlands and Germany is documented. [Boeknr.: 31810 ]

€ 45,00

BOUWENS, (Reynier Leendert). R.L. Bouwens, lid van de gewezene commissie van vier-en-twintig, tot onderzoek naar het politiek en finantieel gedrag der leden en ministers van het voorige bewind, aan zyne committenten. 2e druk. Amsterdam, erve C.N. Guerin en W. Vermandel, 1797.Original boards (sl. dam.). 630,15 pp. The patriot Reynier Leendert Bouwens (1754-1798) was a member of the official investigation commission in Holland into the behaviour of the late government in 1795, he was expelled in 1796. - (Waterstained). [Boeknr.: 13585 ]

€ 75,00

BROES, Wilhelm. Filip van Marnix heer van St. Aldegonde, bijzonder aan de hand van Willem I. Amsterdam, Johannes van der Hey en Zoon, 1838-1840.3 volumes in 2. Original boards. With lithographed portrait. (4),XLIV,365; (4),XXXII,216; XXXII,424 pp. Filips van Marnix (1540 - 1598) was a Flemish and Dutch writer and statesman, and the probable author of the text of the Dutch national anthem the Wilhelmus. Willem Broes (1766-1853) clergyman (successor of Martinet at Zutphen) studied ecclesiastical and Dutch history, and wrote several works on these subjects. - Copy from the: Bibliotheek van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam. [Boeknr.: 1647 ]

€ 75,00

CARE, Henry. Onpartydige historie des pausdoms, van de eerste grondlegging van den Stoel van Rome tot aan het concielie van Trente. Ontworpen door een genootschap van geleerde mannen in Engeland. In't Hoogduitsch in't licht gebracht, door Frederik Everhard Rambach. Voorrede van Johannes Florentius Martinet. Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1772-1774.3 volumes. 4to. Oiginal boards, uncut. With 3 titlepages printed in red and black. XXXVIII,681; VI,660; (12),440,34,(40) pp. Dutch translation of The History of Popery, London, 1735. - Henry Care (1646-1688) was an English political writer and journalist, or Whig propagandist, whose speciality was anti-Catholicism (DNB III, p.954). At the end of volume III: Brieve van Paus Klemens den XIV van den een en twintigste van Hooimaand des jaars 1773 dienende ter vernietiging van de Orde der Jesuiten. Uit het Latyn, volgens een exemplaar te Rome gedrukt, in't Nederduitsch vertaald. [Boeknr.: 35608 ]

€ 275,00

CHAMPAGNAC, J.B.J. Guillaume le Taciturne et sa dynastie. Histoire des Pays-Bas (Hollande et Belgique) depuis le seizième siècle jusqu'a nos jours. Accompagnée d'une biographie des personnages mentionnés dans cette histoire. Paris, Belin-Leprieur et Morizot, 1852.Large 8vo. Contemporary half morocco, spine gilt (sl. rubbed). With engraved frontispiece and 13 engraved plates by Rouargue Frères. 475 pp. With the bookplate of Bob Luza. - William I, Prince of Orange (1533 - 1584), also widely known as William the Silent or William the Taciturn or more commonly known as William of Orange, was the main leader of the Dutch revolt against the Spanish Habsburgs that set off the Eighty Years' War and resulted in the formal independence of the United Provinces in 1648. - (Some foxing). [Boeknr.: 6970 ]

€ 45,00

COURT OF HOLLAND. MANIER VAN PROCEDEREN VOOR DEN HOVE VAN HOLLAND, ZEELAND, EN WESTVRIESLAND. Zoo als de selve hedendaags gebruikelyk is, na de laatste ordonnantie en reglementen opgestelt, en met verscheide zeer fraye stukken verrykt. Derde druk. Zynde deeze druk meer dan de helft vermeerdert. 's Gravenhage, Pieter van Thol, 1729.Sm.8vo. Contemporary half roan. With engraved title vignette, title printed in red and black. (8),510,(9) pp. Third enlarged edition. - Dutch administration of justice. [Boeknr.: 13721 ]

€ 125,00

CREMER, Jacobus Johannes. Distels in't weiland. Over-Betuwsche vertellingen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1865.8vo. Contemporary half red morocco, spine gilt. With 7 tinted lithographed plates. 242 pp. First edition. - Stories about the Betuwe in the province of Gelderland in the Netherlands. [Boeknr.: 33018 ]

€ 65,00

DUMAS, Charles. (Red.). Een koninklijk paradijs. Aert Schouman en de verbeelding van de natuur. Dordrecht, Dordrechts Museum, Zwolle WBooks, 2017. Folio. Original pictorial wrappers. With 649 coloured illustrations. 360 pp. Profusely illustrated catalogue about Aert Schouman (1710 - 1792) an art and wallpaper painter, etcher, watercolorist and engraver. He was the most important Dutch animal painter of the 18th century. [Boeknr.: 36633 ]

€ 40,00

GELDERLAND. Gereformeerde dyck-rechten, van't rijck van Nymegen, Over- ende Neder-Betouwe, sampt Maes ende Wael, by de Staten des Furstendoms Gelre ende Graeffschaps Zutphen geapprobeert ende bestedight op eenen landt-dag tot Arnhem, den 24 Augustus 1640 (and) 1657 (and) 1679. Arnhem, Johan Friderich Hagen, 1679.4to. Old half cloth. With woodcut printer's device on title-page. 41,(5) pp. . Bound with: Ampliatie van't dyk-regt der vier Boven-Ampten des Quartiers van Nymegen, in't houden van dyk-proceduren. Arnhem, Wilhelmus Heggers, 1723. With coat of arms on title-page. 7 pp. - (Browned [Boeknr.: 13394 ]

€ 75,00

GONTAUT, Jacobus Alanus de. De voornaemste waerheden der Ghristelyke religie, getrokken uyt de H. Schriftuur tot onderwyzinge der jonkheyt .. derden druk. Ghendt, Franciscus en Dominicus vander Ween, 1726.12.mo. Contemporary calf, spine ribbed and gilt. 93,(3),8,12 pp. The most important truths of the Christian religion, drawn from the Holy Scripture to teach the youth.Bibl. Cath. Neerl. 18133. [Boeknr.: 13857 ]

€ 65,00

HALMA, François. Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch, en staatkundig woordenboek, waar in de aloude, de opvolgende en hedendaagsche staat dezer gewesten naar de orde van't A.B.C. ontvouwen en opgeheldert wordt, uit een zeer groot getal van oude en nieuwe geschiedboeken, hantvesten, brieven, aantekeningen, en andere schriften, met behulp van verscheide kenners byeenvergadert en zamengestelt door François Halma en na deszelfs overlyden vervolgt door Matthaeus Brouërius van Nidek. Leeuwarden, Hendrik Halma, 1725.2 volumes. Large folio. Contemporary blind-tooled vellum. With allegorical frontispiece, 2 title-pages printed in red and black, engraved portrait of the author, 27 engraved double-page maps and 37 engraved portraits. (12),470; 408 pp. 'François Halma (1653-1722) was boekhandelaar en academiedrukker, eerst te Utrecht, later te Amsterdam en vanaf 1710 te Leeuwarden. Het ‘Tooneel’ is een soort encyclopedie op plaatsnamen en persoonsnamen. Bij zijn overlijden was Halma bijna gereed met de tekst. Brouërius van Nidek nam toen de letters W, Y en Z voor zijn rekening en voegde een levensbeschrijving van Halma toe (Haitsma Mulier & Van der Lem 202b). With fine portraits of the earls of Holland and maps of the Netherlands. - Age-browned otherwise a very fine copy. [Boeknr.: 33763 ]

€ 1850,00

HAREN, Willem van. Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten. Amsterdam, Salomon Schouten, 1741.Contemporary half calf. With engraved title vignette by J.C.Philips, titlepage printed in red and black. (24),500,(12) pp. Epic poem written by Willem van Haren (1710-1768) in imitation of Virgil's Aeneid in the years 1739 to 1741, in which the Eastern monarch Friso founds a city on the Vlie. The poem bears witness to enormous reading in Eastern and classical history. - (Age-browned). [Boeknr.: 36643 ]

€ 150,00

HARTING, P. Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bewoners. Utrecht, Van Paddenburg & Comp., 1853.Original printed boards (spine rep.). With lithographed folding map, profille and view of the island of Urk. 75 pp. [Boeknr.: 36673 ]

€ 175,00

HERKLOTS, J.A. De dieren van Nederland. Weekdieren en lagere dieren. Haarlem, A.C. Kruseman, 1862.Contemporary marbled boards, original pictorial wrappers preserved. With illustrations and 44 lithographed plates. VIII,466 pp. The animals of the Netherlands. Mollusks and lower animals. - A very fine copy. [Boeknr.: 36681 ]

€ 125,00

(HESPE, Johannes Christiaan). De politieke kruyer. No. 53-104; 105-158; 159-210; 473-482. Amsterdam, J. Verlem, 1784 - 1787.4 volumes of the series. Original boards. With engraved titlepage after C. van Cuylenburgh by Th. Koning with 4 line poem by J.C. Hespe. XVI, 671-1514; 1515-2378; 832; 160 pp. With the armorial bookplates of Isaac Meulman and E & C.L. Heek. - Johannes Christiaan Hespe (1757-1818) was since September 1782, editor for five years of the political weekly De Politieke Kruyer, which had a brighter tone than the well-known Post van den Neder-Rhijn. [Boeknr.: 35609 ]

€ 350,00

HEYNING, Katie. Van wijs en waan. 250 jaar verzamelen. Zeeuws Genootschap 1769-2019. Zwolle, WBooks, 2019. 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 192 pp. 250 years of collecting by the Royal Zeeland Society 1769-2019. [Boeknr.: 36634 ]

€ 25,00

HORST, K. van der; L.C. KUIPER-BRUSSEN, P.N.G. PESCH. Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1984. Wrappers. With illustrations. 391 pp. [Boeknr.: 34144 ]

€ 18,00

JONG, Dirk de & Matthias de SALLIETH Atlas van alle de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haring visschery en de walvisch vangst. En met vermelding van vele bijzonderheden, betreffende den ouden en lateren toestand der Nederlandschen koophandels, visscherijen, trafieken en fabrieken beschreven door Cornelis van der Aa. Amsterdam 1805. Reprint. Franeker, Van Wijnen, 1998. Folio. Boards. With titlepage and 31 double-page views of Dutch harbours and roadsteads and two views of herring-fishery and whaling, with captions in French and Dutch. 135 pp. First edition was issued in 1802.This reprint of the second edition was issued for the first time with text by Cornelis van der Aa. Beautiful harbour-views with a variety of Dutch sailing-ships of Batavia, Onrust, Rotterdam, Hellevoetsluis, Goedereede, Den Briel, Dordrecht, Maaslandsluis, Vlaardingen, Schiedam, Delfshaven, Amsterdam, Texel, Den Helder, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Edam, Middelburg, Rammekes, Vlissingen, Zieikzee, Veere, Brouwershaven, Harlingen and Stavoren. Cat. NHSM I, p.319. [Boeknr.: 35503 ]

€ 45,00

JONG, Dirk de & Matthias de SALLIETH Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haring visschery en de walvisch vangst. En met vermelding van vele bijzonderheden, betreffende den ouden en lateren toestand der Nederlandschen koophandels, visscherijen, trafieken en fabrieken beschreven door Cornelis van der Aa. Amsterdam, Evert Maaskamp, 1805.Folio. Contemporary half calf (hinges very sl. dam.). With engraved titlepage and 31 double-page views of Dutch harbours and roadsteads, with a great variety of sailing-ships, mostly in a stiff breeze, including the harbours of Batavia and Onrust in the Dutch East-Indies and two views of herring-fishery and whaling, with captions in French and Dutch. 135 pp. With the bookplate of E. Therard Kennedy. - First edition was issued in 1802. This second edition was issued for the first time with text by Cornelis van der Aa. Beautiful harbour-views with a variety of Dutch sailing-ships off Batavia, Onrust, Rotterdam, Hellevoetsluis, Goedereede, Den Briel, Dordrecht, Maaslandsluis, Vlaardingen, Schiedam, Delfshaven, Amsterdam, Texel, Den Helder, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Edam, Middelburg, Rammekes, Vlissingen, Zieikzee, Veere, Brouwershaven, Harlingen and Stavoren. - (Some small stains in margin of a few lvs.). - A fine copy with wide margins and strong impressions of the plates. Cat. NHSM I, p.319. [Boeknr.: 35407 ]

€ 11500,00

JONGE, Johannes Cornelis de. De Unie van Brussel des jaars 1577, naar het oorspronkelijke uitgegeven. - Bijvoegselen en verbeteringen op de Unie van Brussel .. 's Gravenhage & Delft, Weduwe J. Allart , 1825-1827.2 volumes. Contemporary boards and wrappers. With large folding table with the 257 signatories. 216;53 pp. The northern counties of Holland and Zeeland rebelled in 1572, when Calvinists took over control of most of the cities. The Spanish army tried to reconquer them but failed during the Siege of Leiden in 1574. In 1575 Philip II had to declare bankruptcy. As a result the Spanish soldiers did not receive any payment, and they mutinied, pillaging the countryside of Brabant and Flanders and the city of Antwerp, where 10,000 inhabitants in a city with 100,000 people were killed by the Spanish soldiers, who tried to kill all the local Protestants. This event discredited the Spanish army enormously. The Estates-General of the Netherlands, sitting in Brussels, wanted to end the war in 1577. However, some of the fervently Roman Catholic provincial Estates did not want to invite the Calvinists of Holland and Zeeland to join. The Estates-General, without Holland and Zeeland, founded the first Union of Brussels. King Philip II of Spain agreed with this. - (Lacks title-page of part I). [Boeknr.: 13660 ]

€ 65,00

JONGE, Johannes Cornelis de. Verhandelingen en onuitgegeven stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Delft, Weduwe J. Allart, 's Gravenhage, Amsterdam, Gebroeders Van Cleef, 1825-27.2 volumes. Original boards. With folding facsimile. (8),451; VIII,484 pp. Mainly dealing with Johan and Cornelis de Witt. Also included is a biography of Johan Evertsen, Luitenant Admiraal van Zeeland. [Boeknr.: 6996 ]

€ 65,00

KATECHISMUS, of onderwijzing in de christelijke leer/ die in de Nederlandsche Gereformeerde kercken en scholen geleerd wordt. Benevens de dagelyksche gebeden. Op nieuw overgezien/ en in spelling verbeterd. Amsterdam, Schalekamp, van de Grampel en Bakker, (ca. 1800).Sm.8vo. Original wrappers. With printer's device on titlepage depicting a black hen within ornamental borders. (56) pp. Popular school catechism. (Browned). - Rare. [Boeknr.: 36641 ]

€ 150,00

KELLEN, David van der. Nederlands-oudheden. Verzameling van afbeeldingen der voor wetenschap, kunst en nijverheid meest belangrijke voorwerpen uit vroegere tijden, berustende op raadhuizen, in gestichten, openbare en bijzondere kabinetten, enz. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1861.Folio. Contemporary half morocco, top edge gilt. With 100 lithographed plates (some foxing). Original edition; text in French and Dutch. - David van der Kellen III (1827-1895), painter, etcher and lithographer, was director of the Rijksmuseum at Amsterdam from 1876 until 1895. This work on the antiquities of Holland is, as noted in the preface, his 'paper child' and the first of its kind.Hiler p.492; Lipperheide Gb 63. [Boeknr.: 13347 ]

€ 275,00

KERVYN DE VOLKAERSBEKE, Ph. & J. DIEGERICK. Documents historiques inédits concernant les troubles des Pays-bas, 1577-1584, publiés avec des notes biographiques et historiques. Gand, F. et E. Gyselinck, 1848-1849.2 volumes. Original half cloth, spines lettered in gilt. With 6 folding lithographed facsimiles.(6),44,XX,467,(1); (4),XXXIII,498 pp. With autograph signed dedication and armorial bookplate of W.C. Baert de Waarde. - Interesting source for the War of Independence, 1556-1648. [Boeknr.: 3307 ]

€ 95,00

KLUIT, Adriaan. Iets over den laatsten Engelschen oorlog met de Republiek en over Nederlands koophandel, deszelfs bloei, verval, en middelen van herstel. Amsterdam, Wouter Brave, 1794.Original boards (spine dam.). VI,360 pp. From about 1720 Dutch wealth ceased to grow. Around 1780 the national product of the Kingdom of Great Britain surpassed that of the Dutch. Whereas in the 17th century the commercial success of the Dutch had inspired English jealousy and admiration, in the late 18th century the growth of British power, and the concurrent loss of Amsterdam's preeminence, led to Dutch resentment. When the Dutch Republic began to support the American rebels, this led to the fourth war, and the loss of the alliance made the Dutch Republic fatally vulnerable to the French. Soon it would be subject to regime change itself. [Boeknr.: 2687 ]

€ 125,00

KONING, Jacobus, Henrik van WIJN, Jonas Daniël MEIJER. De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegiën, van deszelfs poorters en inwoners. 2e druk. Amsterdam, Pieper & Ipenbuur, 1824.Original boards (spine rep.). With 9 folding lithographed plates and facsimiles. (8),120 pp. The most remarkable pieces from the oldest archives in Amsterdam. I. Verslag .. omtrent de ijzeren kapel in de oude kerk te Amsterdam; II. Henrik van Wyn, Iets over de keur van Gui van Hennegouwen aan de stad Amsterdam; III. Jonas Daniel Meijer. Eenige bedenkingen over de Poorterijen en de vergunning dier regten aan Amsterdam. - (Some staining). [Boeknr.: 13353 ]

€ 45,00

KONING, Jacobus. Geschiedenis van het Slot te Muiden, en Hoofts leven op hetzelve. Amsterdam, J. van der Hey en Zoon, 1827.Original boards (spine rep.). With engraved title-page by P. Velijn and 2 plans (1 folding) by D. Veelwaard. VIII,150 pp. One of the famous owners of the castle shows up in the 16th century, when P.C. Hooft (1581-1647), a famous author, poet and historian took over sheriff and bailiff duties for the area (Het Gooiland). For 39 years he spent his summers in the castle and invited friends, scholars, poets and painters such as Vondel, Huygens, Bredero and Maria Tesselschade Visscher, over for visits. This group became known as the Muiderkring. He also extended the garden and the plum orchard, while at the same time an outer earthworks defense system was put into place. - (Title and plan waterstained). [Boeknr.: 13377 ]

€ 45,00

KONING, Jacobus. Verhandeling over de oorsprong, de uitvinding, verbetering en volmaking der boekdrukkunst. Haarlem, A. Loosjes, Pz, 1816.Old boards (spine dam.). With 9, mainly folding, facsimile plates. VIII,475,(1),XVI,(4) pp. Discourse on the origin, invention, improvement and completion of printing. Jacobus Koning, a lawyer from Amsterdam, was an avid supporter of the theory that printing was invented in Haarlem by Laurens Janszoon Coster. - (Margins stained). [Boeknr.: 14272 ]

€ 65,00

KRAUS, H.P. The Low Countries. Books and manuscripts relating to or originating in Holland and Belgium. New York, H.P. Kraus , (1994). 8vo. Wrappers. With illustrations. 89 pp. - Catalogue 198. [Boeknr.: 35979 ]

€ 15,00

(LAET, Johannes de). Belgii confoederati respublica: sev Gelriae. Holland. Zeland. Traject. Fris. Transisal, Groning. chorographica Politicaque descriptio. Lugd. Batav., ex officina Elzeviriana, 1630.16mo. Contemporary calf, rebacked with part of spine laid down, a.e.g.. With engraved armorial title-page. (16),352,(9) pp. Second enlarged edition; the first edition was also published in Leiden in 1630. - Johannes de Laet (1582-1649) was director of the Dutch West India Company (WIC). Beglii Confedearti Respublica is a collection of various authors on North-Central Europe focusing primarily on Belgium.Willems 326; Tiele 633. [Boeknr.: 13717 ]

€ 125,00

LENNEP, Johannes Daniel van. Etymologicum linguae graecae sive observationes ad singulas verborum nominumque stirpes, secundum ordinem lexici, compilati olim a Ioanne Scapula. Editionem curavit, atque animadversiones cum aliorum, tum suas adjecit Everardus Scheidus. Trajecti ad Rhenum, G.T. a Paddenburg et filium, 1790.2 volumes. Contemporary calf, gilt fillets round sides, 4 large coat of arms of Amsterdam on sides, spines gilt with red and green morocco labels. XC,1311 pp. First edition. - Very nice binding with bookplate of A.V. Rossum, Hof-Boekbinder (court bookbinder). Johannes Daniël van Lennep (1724 - 1771) was a Dutch classicist and professor of Latin and Greek at the University of Groningen for fifteen years. - A nice copy. [Boeknr.: 36636 ]

€ 225,00

LIER, Johannes van. Oudheidkundige brieven, bevattende eene verhandeling over de manier van begraven, en over de lykbusschen, wapenen, veld- en eertekens, der oude Germanen, en in het byzonder de beschryving van eenen alouden steenen grafkelder, met de daarin gevondene lykbusschen, donderkeilen en donderbylen, enz. by het boerschap Eext, in het landschap Drenthe, ontdekt, in welke beschryvinge zekere brief, over byzondere Nederlandsche oudheden, zo opgehelderd als wederlegd word. 's Gravenhage, Pieter van Thol, 1760.Modern half vellum. With 5 folding engraved plates. XIX,206 pp. Since 1734/35 the demolition of hunebeds (chambered tombs) in Drenthe was prohibited by law. When a stone-digger dug and damaged the 'step grave' in Eext (hunebed D13), from under an earthen mound, Van Lier repaired it on behalf of the government. His Archaeological Letters with observations and reflections on stratigraphy and finds were published in 1760 by A. Vosmaer. It is the first monograph on a Drents hunebed and scientifically up to date. - Rare. [Boeknr.: 36723 ]

€ 375,00

LUBLINK WEDDIK, Bartholomeus Theodorus. Het leven en karakter van Philippus Melanchthon, naar het Hoogduitsch bewerkt. Met eene voorrede. Amsterdam, G. Portielje, 1842.Original printed boards. With lithographed portrait of Melanchton. XVI,198 pp. Philippus Melanchthon (1497 - 1560), born Philipp Schwartzerdt, was a German reformer and collaborator with Martin Luther. [Boeknr.: 33130 ]

€ 45,00

MERCHANT BOOK. DEN NEDERLANDSCHEN NEGOTIANT, ofte tarief van alle koophandelsche rekeningen, zoo tot het rekenen der munten, interesten, repartitien, &c. als alle soorten van koopmanschappen, waeren en handelingen, zoo in't groot als in't kleyn. Zeer dienstig en behulpzaem voor alle persoonen zelfs zonder de cyfer-konst te hebben geleert. 8e druck. Vermeerdert. Maestricht, P.L. Lekens, (ca. 1790).Sm.8vo. Contemporary calf (sl. rubbed). XXXI,535 pp. Manual for merchants about the calculation of exchange rates. - (Some wormholes). [Boeknr.: 13828 ]

€ 125,00

MIDDELBURG. Ordonnatie voor de schippers varende in het Groote Veer der stad Middelburg. Middelburg, Willem de Klerk, (1741).4to. With woodcut city arms of Middelburg on titlepage. 31 pp. Order for sailing in the Groote Veer of the city of Middelburg. [Boeknr.: 36242 ]

€ 150,00

MOSER, Johann Jacob. Vollständiger Bericht von der so berühmt als fatalen Clausula Articuli IV. Pacis Ryswicensis, bestehende theils in einer historischen Erzählung/ wie diese Clausul gegen alle vormalige und öffters wiederhohlte Versicherungen auf die Bahn gebracht und durchgetrungen worden... Franckfurt, Wolffgang Christoph Multsens, 1732.2 volumes in 1. 4to. Modern wrappers. (8),456; 131 pp. The Nine Years' War (1688-97) - often called the War of the Grand Alliance or the War of the League of Augsburg, was a major war of the late 17th century fought between King Louis XIV of France, and a European-wide coalition, the Grand Alliance, led by the Anglo-Dutch Stadtholder-King William III, Holy Roman Emperor Leopold I, King Charles II of Spain, Victor Amadeus II of Savoy, and the major and minor princes of the Holy Roman Empire. By the terms of the Treaty of Ryswick (1697) Louis XIV retained the whole of Alsace, but he was forced to return Lorraine to its ruler and give up any gains on the right bank of the Rhine. Louis XIV also accepted William III as the rightful King of England, while the Dutch acquired their Barrier fortress system in the Spanish Netherlands to help secure their own borders. - (Waterstained). [Boeknr.: 7673 ]

€ 150,00

NEDERLANDSCH-AMERIKAANSCHE RUBBER PLANTAGE MAATSCHAPPIJ. Dutch-American Rubber Plantation Company gevestigd te Amsterdam. Opgericht bij acte d.d. 14 December 1925. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1926.Printed 'oprichtersbewijs no. 139' with 'één talon met 21 dividendbewijzen'. [Boeknr.: 33950 ]

€ 30,00

(NENY, Patrice-François de). Mémoires historiques et politiques des Pays Bas autrichiens. Neuchatel, Fauche, Favre & Compagnie, 1784.Contemporary half calf, spine gilt. VIII,429 pp. Dedication printed in civilité. - A general political history of the Southern Low Countries, also dealing with the trade with Spain, England, Holland and Liege. A fundamental source for the political and diplomatic history of the period.- (Without the portrait).Cf. Dekkers, Bibliotheca Belgica Juridica. [Boeknr.: 13571 ]

€ 95,00

NETHERLANDS. - Deductie van den tegenwoordigen toestant van dit Nederlandt. Den tweeden druck met eenige consideratien vermeerdert. (No pl.), 1672. With woodengraved title-vignette. 16 pp. First edition also published in 1672. - A lampoon on the brothers De Witt in The Netherlands.Knuttel 10382. [Boeknr.: 34111 ]

€ 45,00

NETHERLANDS. - RECUEIL DE PIECES AUTHENTIQUES. Pour servir a l'histoire des Provinces-Unies. Londres, John Nourse, 1743.Sm.8vo. Original marbled wrappers (spine damaged). (12),146,(2) pp. Collection of authentic documents, serving the history of the United Provinces. [Boeknr.: 13836 ]

€ 55,00

NETHERLANDS. - REIZEN DOOR NEDERLAND. Reisbeschrijvingen, toeristische gidsen, toeristische kaarten. Haarlem, Antiquariaat A.G. van der Steur, 2006. Wrappers. With illustrations. 520 pp. Extensive sale-catalogue with travelogues about the Netherlands. [Boeknr.: 33628 ]

€ 15,00

NETHERLANDS. - KORTE SCHETS DER TEGENWOORDIGEN BEROERTEN IN DE VEREENIGDE NEDERLANDEN, over het afschaffen der pachteryen, voornaamlyk in de provincien van Groningen, Vriesland, Holland en Utrecht, volgende de orde des tyds geschikt. Voorzien met veele authentieke stukken, waar onder een over 't heffen van een nieuw middel in plaats van de pagten. (No pl.), Gedrukt voor de uitgever, 1748.Original marbled wrappers (damaged). With folding engraved plan of the Dam in Amsterdam. (4),104,52 pp. Troubles in the Netherlands owing to the abolition of the lease, mainly in Groningen, Friesland. Holland and Utrecht.No copy in Worldcat. [Boeknr.: 10345 ]

€ 125,00

OOSTINDIE, G. (Ed.). Colonialism and slavery. An alternative history of the port city of Rotterdam. Leiden, Leiden University Press, 2021. Wrappers. With illustrations. 200 pp. In this book the focus uniquely lies on the colonial and slavery part of a city. Rotterdam, the second-largest Dutch city, is one of the leading European port cities. Its maritime expansion was intrinsically linked to Dutch colonialism, including slave trading and colonial slavery in the Americas, Africa and Asia. [Boeknr.: 36406 ]

€ 50,00

OVERIJSSEL. LANDRECHTEN VAN OVER-YSSEL, met de nadere reglementen, resolutien en ampliatien, mitsgaders de hofrechten door ordre van de .. Staten van gemelde provincie daar by gedrukt. Deventer, Jan van Wyk, 1724.2 volumes in 1. 4to. Contemporary vellum (sl. soiled). With folding engraved title-page depicting coat of arms. (4),158; (1),162,((12) pp. Collection of rules of law valid in Overijssel in 1630, with additions up to around 1720. [Boeknr.: 13401 ]

€ 295,00

PAULUS, Pieter. Verklaring der Unie van Utrecht. Vooraf gaat de vertaling van't latynsche werk van N. Bondt, bestaande (behalve de opdragt en voorrede) in de verklaring der inleiding, en van't eerste, tweede, en derde, artikel der Unie van Utrecht. 2e druk. Utrecht, J. van Schoonhoven en Comp., 1775-1777.4 volumes. Original boards. With engraved frontispiece by Noach van der Meer after G. Backer, 1 titlepage printed in red and black. (24),XVIII,299; .(2),333; (6),354; 173 pp. The Union of Utrecht was a treaty signed on 23 January 1579 in Utrecht, the Netherlands, unifying the northern provinces of the Netherlands, until then under the control of Habsburg Spain. The Union of Utrecht is regarded as the foundation of the Republic of the Seven United Provinces and the constitution. It was followed by the Act of Abjuration (Plakkaat van Verlatinghe), the declaration of independence by many of the provinces of the Netherlands from Spain in 1581, during the Dutch Revolt. - The first major monographic study on the subject. [Boeknr.: 34272 ]

€ 175,00

PEACE TREATY. Tractaet van commercie, navigatie ende marine, gemaeckt/ geslooten ende vastgestelt tot Nimegen den thienden Augusti 1678/ tusschen .. Vranckrijck ter eenre/ ende .. Staten Generael der Vereenighde Nederlanden/ ter andere zyde. 's Gravenhage, Jacobus Scheltus, 1678.4to. Modern boards. With large woodcut on titlepage depicting the Dutch lion with sword and arrows .24 pp. The Peace of Nijmegen (1678-1679) ended the years of war between the Netherlands, France and other countries. This is the Dutch text of the Peace Treaty between France and the Netherlands concluded on August 10, 1678.Knuttel 11594; Tiele 7633. [Boeknr.: 36240 ]

€ 175,00

PERMISSION TO SELL DUTCH CANVAS. GELYKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP. Publicatie. Het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek, doet te weten: dat .. den handel en uitvoer van inlandsch gefabrizeerd zeildoek naar neutrale havens .. is opengesteld .. Den Haag, 's Lands drukkery, 1800. Broadside with woodcut coat of arms of the Republic. Ca. 40 x 30,5 cm. Official proclamation by the Dutch government relating to the permission to sell Dutch canvas to neutral countries except to England. - (One blank margin repaired). [Boeknr.: 32283 ]

€ 65,00

PICART, Bernard. Stranding van een walvisch van 70.voeten lang, tusschen Katwijk en Scheveningen, in de maandt van February, anno 1598. (Amsterdam, 1630). Engraving by Bernard Picart. Ca. 26 x 33 cm. From: Le Clerq. Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.- Stranded whale on the Dutch shore near Katwijk, February 2, 1598. This engraving 'is particular important as a prototype for both whale print iconography and 17th century Dutch landscape. This particular depiction of a sperm whale was to be copied for two hundred years in European stranded whale and natural history prints' (Ingalls p.190). - Fine.Muller, Historieplaten, 1082a; Ingalls, Lothrop Collection, 360; Brewington, Kendall Whaling Museum, 532; See Sliggers & Wertheim, 'Op het strand gesmeten', p.52-56. [Boeknr.: 34074 ]

€ 450,00

PRIVATEERING. Copy van een brief, geschreeven aan boord van het kaaper-fregat De Dolphyn, capitein Van der Linden, aan .. Matthys Ooster, te Amsterdam. Amsterdam, Mattheus Schooneveld, 1781.Folio. (4) pp. Congratulations to Matthys Ooster on the save return of the commissievaarders De Dolphyn, Triton and Spion after hijacking two English ships with a load of coal, The Mary, captain Josias Gibson and The Providence, captain Thomas Wright, off the coast of England. On the return voyage there was a short (12 minutes) confrontation with 4 other English ships off the coast of Texel. Finally the fleet came home safe. Written by Dion. Werner on board of the ship the Dolphyn on the road of Texel, September 16, 1781. - (Stained). - Rare. [Boeknr.: 36243 ]

€ 375,00

PUBLICATIE. Het staats-bewind der Bataafsche Republiek doet te weten:.. dat de publicatiën van den 31. January en 16 Augustus 1799/ betrekkelyk de ventjagery .. worden ingetrokken en gesteld buiten effect. Den Haag, Staats-drukkery, 1802.Broadside, with woodcut coat of arms. Marbled wrappers. Official proclamation relating to peddling. [Boeknr.: 24156 ]

€ 65,00

QUACK, (Henricus Petrus Gothofredus). De doorgraving van Holland op zijn smalst. Een laatste woord. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1862. Original printed wrappers. (4),62 pp. The Noordhollands Kanaal was dug to shorten the sea route to Amsterdam. Construction of the canal was begun in 1820 and completed in 1824. This is an address for a new canal, a shorter way to the North Sea. Cat. KNSM I, p.336 [Boeknr.: 13357 ]

€ 45,00

RAYNAL, Guillaume Thomas François. Oeuvres de l'Abbé Raynal. Geneve, J.L. Pellet, 1784.4 volumes. Old wrappers, uncut. Vol. I: L'Histoire du stadhoudérat, II: L'Histoire du parlement d'Angleterre, III-IV: Mémoires politiques.Guillaume-Thomas Raynal, abbé de Raynal, (1713 - 1796), French writer and propagandist who helped set the intellectual climate for the French Revolution. His most important work was the Histoire des deux Indes (1770) a six-volume history of the European colonies in India and America. [Boeknr.: 13506 ]

€ 175,00

RECRUITING OF SEAMEN FOR THE EAST-INDIES. MEMORIE VAN GECOMMITTEERDEN UIT DE ADMIRALITEITS COLLEGIEN, houdende haare consideratien om meer zeevolk na deese landen te trekken, nevens een concept placaat tot bevordering van die saak. (No pl.), 4 Mey 1763. Folio. (12) pp. Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland. - Memorial on sending more seamen to the Indies. [Boeknr.: 32015 ]

€ 175,00

REMOND, Florimond. Opgang, voortgang, en nedergang der ketteryen dezer eeuwe. Uyt het Frans in't Nederduyts vertaelt door A.I.v.K.P. Keulen, In de oude druckery, 1660.2 volumes in 1. 8vo. Contemporary half calf (dam.). (8),290,(6); 328,(4) pp. Dutch translation of L' Histoire de la naissance, progres et decadence de l'heresie de ce siècle. Cambray 1611. Florimond de Raemond (1540- 1601) was a French jurist and antiquary. - (Stained). [Boeknr.: 11119 ]

€ 175,00

ROO, Gerard de. Annales, oder historische Chronick/ der durchleuchtigisten Fürsten und Herren/ Ertzhertogen zu Oesterreich/ Habspurgischen Stammens/ fürnemlich von Rudolpho dem Ersten .. bis auff Carolum den Fünfften .. auf onkosten Conrad Dietzen von Weidenberg .. auss Lateinischer in unser Teutsche Sprach ubersetzt, jetzo von newen durchsehen, und inn Druck gegeben. Augspurg, Johann Schultes, 1621.Folio. Contemporary limp vellum (soiled; sl. dam.). Title printed in red and black with woodcut coat of arms on verso, full-page woodcut genealogical tree of the rulers of Austria, woodcut device at the end, 2 full-page woodcut portraits of archduke Ferdinand and his spouse, and ca. 400 woodcuts in the text of emperors, kings, counts, etc. and their coats of arms. (12),469 (wrongly numbered 481),(1),(46) pp. First German edition, the first Latin edition appeared in Innsbruck in 1592. - Inportant genealogical work on the annals of the Austrian line of the Habsburg dynasty compiled by the Dutch-born librarian Gerard de Roo. He was librarian to archduke Ferdinand. - (Somewhat waterstained throughout; wormholes in fly-leaves).Cf. Lipperheide I, p.195. [Boeknr.: 7054 ]

€ 850,00

ROUD, F.C. Petites étrennes morales, offertes à la jeunesse Neerlandaise. Rotterdam, Mensing & Van Westreenen, 1837.Small 8vo. 2 volumes in 1. Old half cloth. With lithographed title-page and 4 lithographed plates. 118; 62 pp. - (2 pp. with ink stains). - Rare. [Boeknr.: 33901 ]

€ 65,00

RYTUIGEN & SPEELJACHTEN. J.A.C. Hissinck, hoofdgaarder van den impost op de karossen/ kalessen/ overdekte en opene wagens/ chaisen/ karren/ sleeden en rypaarden/ mitsgaders de speeljagten/ veld-schuiten/ speel-schuiten / chaloupen en alderhande vaartuigen/ die tot eigen vermaak ofte gerief gehouden en gebruykt worden, met de tiende verhooging van dien, over Amsterdam, Amstelland, Rietwyk en Rietwykeroort, ingegaan primo January 1777. Amsterdam, 1779.Broadside, with woodcut coat of arms, signed. Focused on the increasing of tax on stage-coaches and pleasure-yachts in Amsterdam and surroundings. [Boeknr.: 33452 ]

€ 45,00

SALMON, Thomas. Tegenwoordige staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden. Amsterdam, Isaac Tirion, 1738.Contemporary half calf, spine gilt. With engraved frontispiece, engraved portrait, folding view of Scherpenheuvel, folding plan of Brussels, Antwerp, Gent, Brugge, Doornik, Oostende, Yperen and Rijssel, and 4 folding maps. (12),548,(12) pp. Original issued as Modern history: or present state of all nations. London 1725-1739. Translated into Dutch:Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren. - Volume XI contains a description of Holland, Belgium and Luxemburg with fine engravings.Tiele 1033. [Boeknr.: 21677 ]

€ 375,00

SCHIELAND. PUBLICATIE over den lande en bailliuwschappen van Schieland, op het verronselen en verzenden na elders van zeevarend volk, alhier thuis horende. Rotterdam, Hendrik van Waesberge, 1786.4to. With woodcut coat of arms on title-page. (8) pp. Pamphlet against the recruiting of seafaring man in Schieland. [Boeknr.: 13392 ]

€ 45,00

SCRIVERIUS, Petrus & Frans van MIERIS. Chronyk van Holland, van den klerk uit de laage landen by der zee: nooit voorheen gedrukt. Met eenige aantekeningen zoo van Petrus Scriverius als van den uitgever (Frans van Mieris). Leyden, Pieter vander Eyk, 1740.4to. Old half cloth. With engraved title-vignette. (20),235 pp. First edition, published after the manuscript dating from ca. 1350. - Petrus Scriverius, the Latinized form of Peter Schrijver (1576 - 1660), was a Dutch writer and scholar on the history of Holland and Belgium. At the end: KORT CHRONYKJE van Holland, van den jaere IX ende LXXII tot het jaer MCCCC ende LXVI. - A clean copy. [Boeknr.: 13675 ]

€ 175,00

SEA-BATTLE AT BEACHY HEAD. Naukeurig verhaal van de laatste batailje ter zee tusschen de Engelse, Hollandse, en Franse vlooten, en 't gene daar ontrent gepasseert is .. met eenige aanmerkingen daar op, en op ten tegenwoordigen staat van de natie. Uyt het Engelsch vertaalt. Rotterdam, Barent Bos, 1690.4to. Modern half cloth. With woodcut printer's device on titlepage. 56 pp. The Battle of Beachy Head (Bataille de Béveziers, in Dutch named Battle of Bevesier) was a naval battle near Beachy Head in southern England, fought on July 10, 1690 as part of the Nine Years' War. The Anglo-Dutch Allied fleet was under the command of the English Admiral Arthur Torrington, the French fleet led by Anne de Tourville. The battle ended in a great French victory over their English and Dutch opponents. The Dutch squadron led by the Zeeland admiral Cornelis Evertsen de Jongste was virtually destroyed.Knuttel 13403; Cat. NHSM I, p.437. [Boeknr.: 36241 ]

€ 475,00

SHIPWRECK OF THE ADDER. VERSLAG aan den koning van het onderzoek naar de vermoedelijke oorzaken waaraan de zeeramp van ZR.MS. Rammonitor 'Adder' moet worden toegeschreven. Uitgebragt door de commissie, benoemd bij 's konings besluit van 21 Julij 1882. 's Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1882.Large 8vo. Original printed boards. With folding plate depicting the Adder and folding plate depicting the probable location of the wreck. II,181 pp. The Adder was a Dutch ram monitor who sank on the North Sea off the coast of Scheveningen on Wednesday evening 5 July 1882. All 66 people on board were killed. The wreck was never recovered.There was a lot of criticism because it was delayed until Saturday before sending a ship to locate the Adder, while the monitor was expected to be in Hellevoetsluis on Wednesday afternoon. This exceptionally slow course of action on the part of the Navy Department has been heavily criticized. A monitor was a relatively small warship which was neither fast nor strongly armored but carried disproportionately large guns. They were designed for shallow waters and served as coastal ships and used by some navies from the 1860s.Added 11 newspaper clippings from 1882-1883 on the shipwreck, including 1 of the Bataviaasch Handelsblad. [Boeknr.: 36142 ]

€ 375,00

SICILY. - TRACTAAT VAN COMMERCIE, tusschen sijne majesteit den koning der beide Sicilien en de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden &c. 's Gravenhage, Jacobus Scheltus, 1753.4to. With large printer's device on title. 39 pp. Treaty between Sicily and the Netherlands. - Not in Knuttel. [Boeknr.: 13212 ]

€ 95,00

SPIER, Jo. Calendar for 1935. Haarlem, Oud & Co. Wijninkoopers, 1934. 6 coloured sheets depicting scenes with a Dutch sailing vessel in The Netherlands, Indonesia and the Pole after drawings by Jo Spier. Ca. 28 x 32 cm. - Fine. Fine impressions of the Dutch East Indies and the Pole by the Dutch artist Jo Spier (1900-1978). [Boeknr.: 35866 ]

€ 95,00

STOCKUM'S ANTIQUARIAAT, VAN. Catalogue d'une collection de pamphlets ayant rapport à l'histoire, le commerce, les guerres par terre et par mer des Pay Bas. 5e partie: Pamphlets historique publiés pendant 1673-1766. Avec supplement: Angeleterre, Allemagne, Framce, Suède, etc. En vente aux prix marqués. La Haye, Van Stockum's Antiquariaat, (ca. 1915). 4to. Wrappers. 45 pp. Rare sales-catalogue of a collection of pamphlets relating to the history, the trade, the wars by land and by sea of the Netherlands. [Boeknr.: 35614 ]

€ 25,00

STOCKUM'S ANTIQUARIAAT, VAN. Catalogue de pamphlets et d'estampes concernant les traités de paix conclus avce les Pays-Bas dépuis 1576-1815. Publié à l'occasion de l'ouverture solonelle du 'Palais de la Paix'. En vente aux prix marqués. La Haye, Van Stockum's Antiquariaat, (1913). 4to. Wrappers. With 5 plates. 40 pp. Rare sales-catalog of pamphlets and prints concerning treaties of peace concluded with the Netherlands since 1576-1815. [Boeknr.: 35615 ]

€ 25,00

TEMPLE, William. Aenmerckingen over de Vereenighde Nederlandtsche provintien. In't Engels beschreven door Willem Tempel .. Over-geset naer den tweeden druck, door den autheur verbetert en vermeerdert. Tot London, gedruckt by A. Maxwel, 1673. Na de copye .. Amsterdam, Jacob Vinckel, (ca. 1673).4to. Old marbled wrappers. (6),88 pp. Observations upon the United Provinces of the Netherlands. - William Temple (1628-1698), ambassador in The Hague, had friendly relations with Johan de Witt. In 1668 he made the Triple Alliance between England, the Netherlands and Sweden within four days. He also arranged the marriage between England's Princess Mary and the Netherlands' Prince Willem III. His Dutch sympathies found clear expression in his masterful Observation, first published in 1672.Knuttel 11008 (other edition). [Boeknr.: 13468 ]

€ 225,00

TEX, Nicolaas Jacob den. Jacob Hop, gezant der Vereenigde Nederlanden. (Specimen historico-politicum inaugurale de Jacobo Hop, legato Batavo). Amsterdam, Johannes Müller, 1861.Old half cloth (sl. dam.). XIV,(4),277,(3) pp. Thesis. - Jacob Hop (1654 - 1725), Dutch diplomate, played an important role in The War of the Spanish Succession (1701-1714), a major European conflict of the early 18th century. The house Willet-Holthuysen in Amsterdam, now museum, was built for him around 1685. [Boeknr.: 2614 ]

€ 35,00

ULLOA, Alfonso de Historie/ ende het leven van den aldermachtichsten ende victorieusten keyser Caerle de Vijfde van dien name. Inden welcken niet alleen beschreven en zijn de .. daden vanden selven Prince/ maer oock de merckelijckste saken die over alle de werelt/ insonderheyt inde Oost ende West-Indyen geschiet zijn. Eerstmael in Italiaensche tale beschreven. Amsterdam, Jacob Pietersz. Paets, 1610.Folio. Contemporary vellum. With printed title within engraved border and 18 engraved portraits by N. de Clerck in text. (2),221,(8) lvs. Second Dutch edition, first Italian edition was published in Venice in 1560 La vita dell' invitissimo imperator Carlo Quinto, first published in Dutch in Antwerp in 1570. - 'A general history of the time of Charles V, noting European expansion in both eastern and western hemispheres and its impact in Europe' (James Ford Bell Library U8). 'This highly esteemed biography of Charles V, includes an account of all the events, which took place during the years 1500-1560, and especially of all the achievements of the Spaniards in America' (Muller, America, p.365). Dealing at length with the conquests of the Spaniards in Mexico and Peru. - (Margins first 2 lvs sl. dam.; tear in 1 leaf; some wormholes; waterstained). - Rare.Cf. Cat. NHSM I, p.565; Not in Tiele; Sabin 97678; European Americana 610/111. [Boeknr.: 7818 ]

€ 1750,00

VONDEL, Joost van den. Alle de treur-spelen. Deel I. Amsterdam, Joannes de Wees, 1700.4to. Contemporary vellum. With printer's device ('putje') on title-pages, and 1 engraved plate. Volume I contains 16 plays: Lucifer, Adam in Ballingschap, Noah, Joseph in Dothan, Joseph in Egypten, Joseph in't Hof, Jeptha, Samson, Koning David in ballingschap, Koning David hersteld, Gebroeders, Adonias, Salomon, Peter en Pauwels, Hieruzalem verwoest and Maaghden. [Boeknr.: 6795 ]

€ 175,00

VONDEL, Joost van den. Altaer-geheimenissen. Ontvouwen in drie boecken. Keulen, In de Nieuwe Druckerye, 1645.4to. Modern vellum. With engraved title-vignette and engraved frontispiece. 168 pp. First edition. - Poem Mysteries of the Altar. According to Unger printed by Dominicus van der Stichel and Abraham de Wees in Amsterdam. - (Title-page in facsimile). [Boeknr.: 33910 ]

€ 35,00

VONDEL, Joost van den. Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aantekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den derden druk merkelyk vermeerdert. (And) Hekeldichten, met aenteekeningen, uit's dichters mondt opgeschreven, Thans merkelijk vermeerdert. (And) Vertroosting voor de onnozele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn hoogheit Prins Wilhelm den II. Amersfoort, Pieter Brakman, 1736.Contemporary marbled boards. With engraved titlepage, 6 engraved portraits and 6 engraved plates (2 folding). (16),82; 179, (13) pp. [Boeknr.: 36646 ]

€ 125,00

VORSTEN OP BEZOEK IN DE NEDERLANDEN, 1500-1700. Catalogus van een tentoonstelling gehouden tijdens de 7e Europese Antiquarenbeurs in Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam. Amsterdam, Stichting Europese Antiquarenbeurs, 1986. Oblong 8vo. Wrappers. With plates. 24 pp. [Boeknr.: 34142 ]

€ 15,00

VREDENBERG-ALINK, J.J. Spiegel der wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk. Utrecht, A. Oosthoek, 1969. Boards. With many illustrations. 134 pp. Mirror of the world. Dutch map makers and their work. [Boeknr.: 7549 ]

€ 18,00

VREEDE, G.G. Lettres et négociations de Paul Choart, seigneur de Buzanval, ambassadeur ordinaire de Henri IV en Hollande, et de François d'Aersssen, agent des Provinces-Unies en France. (1598, 1599.) Suivies de quelques pièce diplomatique concernant les années 1593-1596, et 1602-1606. Publiées pour la premiere fois. Leide, S. et J. Luchtmans, 1846.Original printed boards (spine dam.). XVI,479 pp. Correspondance between Paul Choart, seigneur de Buzanval, French envoy in The Hague, and François d'Aersssen, Heer van Sommelsdijk, statesman in France. [Boeknr.: 13573 ]

€ 45,00

VRIES, Abraham de. Brief van A. de Vries aan A.D. Schinkel, over Guichard's notice sur le speculum humanae salvationis, met drie bijlagen tot staving der naauwkeurigheid van het verhaal van Junius wegens de uitvinding der boekdrukkunst en ter wederlegging der meening: dat Coster koster zou geweest zijn. 's Gravenhage, A.D. Schinkel, 1841. Original printed wrappers (spine dam.). XII,144 pp. Abraham de Vries, a Baptist Minister at Haarlem, was a supporter of the theory that printing had been invented by Laurens Janszoon Coster. Bigmore and Wyman, I, p. 379. [Boeknr.: 14302 ]

€ 45,00

VRIES, D. de (Ed.). Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis. Utrecht, (1989). 4to. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations (4 in colour). 123 pp. [Boeknr.: 14202 ]

€ 18,00

WATER TAX. NOTIFICATIE. De Raad van Financiën in het departement Holland, brengt bij deze ter kennisse .. dat ten einde de ordonnantie op het binnenlandsch last-, water-plaisier en passage-geld .. zijn aangesteld en beëedigd de navolgende scheeps-meters en yk-meesters .. Den Haag, Staats-drukkerij, 1806. Broadside, with woodcut coat of arms. Marbled wrappers. Official proclamation relating to the new gaugers of Dordrecht, Amsterdam, Haarlem, Weesp, Leiden, Delft, etc. - (With tear). [Boeknr.: 24155 ]

€ 65,00

WATSON, (Robert). Histoire du regne de Philippe II, roi d'Espagne. Ouvrage traduit de l'Anglois. Amsterdam, D.J. Changuion, 1778.4 volumes. Sm.8vo. Contemporary calf (spine ends sl. dam., sl. rubbed). With engraved portrait. Philip II (1527 - 1598) was King of Spain from 1556 and of Portugal from 1581. From 1554 he was King of Naples and Sicily as well as Duke of Milan. During his marriage to Queen Mary I (1554-58), he was also King of England and Ireland. From 1555, he was lord of the Seventeen Provinces of the Netherlands. [Boeknr.: 7007 ]

€ 125,00

WEDUWEN, Arthur der. Dutch and Flemish newspapers of the seventeenth century 1618-1700. Leiden, Brill, 2017. 2 volumes. 4to. Cloth, with dust-jackets. With illustrations. XVIII, XII,1540 pp. - (Library of the Written World). [Boeknr.: 36403 ]

€ 275,00

WILLEM IV. Vertooning der lykstatie van .. Prins Willem den IVden, op de Groote Markt te Delft. 1752. Hand-coloured engraving after Simon Fokke by Frans Houttuyn (mounted on board). Ca. 18,5 x 29 cm. Representation of the funeral procession of William IV, in 4 rows winding across the Groote Markt in Delft. William IV (Willem Karel Hendrik Friso (1711 - 1751) was Prince of Orange from birth and the first hereditary Stadtholder of all the United Provinces of the Netherlands from 1747 till his death in 1751. - Fine.Muller, Historieplaten, 4037; Atlas van Stolk 4038. [Boeknr.: 35976 ]

€ 175,00

WILLINK, Daniel. Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz. In orde geschikt, en nader overzien, door .. Gerrit Schoemaker. Amsterdam, Arent van Huyssteen, 1737.2 volumes. Sm.8vo. Contemporary vellum. With 2 engraved title-vignettes, engraved frontispiece, folding table, and 12 folding engraved views of the Amstel, Oudekerk, Amstelmond, Amstelveen, Waverveen, Sloten, Sloterdijk, etc. by J.C. Philips, C. Pronk a.o. (16),400; 327,(8) pp. First edition. - Daniël Willink (1676 - 1722) was a Dutch poet, writter and wine-merchant. He described with accuracy the places of interest of Amsterdam and surroundings with glorification of the beauty of the town and landscape.A fine copy. - Nijhoff-Van Hattum 335. [Boeknr.: 28993 ]

€ 450,00

WITT, Johan de. - Resolutien der .. Staten van Hollandt ende West-Vriesland .. genomen zedert den aenvangh der bedieninge van .. Johan de Witt als raedt-pensionnaris .. 1653 .. 1668. (And:) Secrete resolutien .. 1653 .. 1668. 2 volumes. (and:) Brieven geschreven ende gewisselt tusschen .. Johan de Witt .. ende de gevolmaghtigden van den staedt der Vereenighde Nederlanden. 6 volumes. With engraved portrait after J. Houbraken. (And:) Verbael gehouden door .. H. van Beverningk, W. Nieupoort, J. van de Perre, en A.P. Jongestal, als gedeputeerden en extraordinaris ambassadeurs van de heeren Staeten Generael .. aen de Republyck van Engelandt. .. Vervullende ook de tydt en saecken die aen de brieven van .. J. de Witt en verdere ministers, omtrent de Engelsche negociatie, ontbreecken. Utrecht, Willem vande Water, 1706-17; 's Gravenhage, Hendrick Scheurleer, 1723-25.10 volumes. 4to. Contemporary vellum. Titles printed in red and black and with woodcut vignettes. Johan de Witt (1625 - 1672) was a major figure in Dutch politics in the mid-17th century, when its flourishing sea trade in a period of globalisation made the United Provinces a leading European power during the Dutch Golden Age. De Witt controlled the Netherlands political system from around 1650 until shortly before he was lynched in The Hague in 1672. The 'Verbael' deals i.a. with the relations of the Dutch Republic with America. - Important source for Dutch diplomatic history. - (Index volume missing).Sabin 98926. [Boeknr.: 13486 ]

€ 1150,00

(ZECH, Sigmund Christian von). Erweiss dass vor Holland, und vor die Freyheit von Europa nichts nützlicher wäre, als wenn Spanien in den Besitz der Oesterreichischen Niederlande gesetzt würde, geführet von A.S. v. Z ( Sigmund Christian von Zech). Strassburg, 1759. 20 pp. It would be more useful if the Austrian Netherlands were to become the property of Spain. [Boeknr.: 34113 ]

€ 45,00

ZWART, J.M. Brieven aan den gouverneur-generaal Duymaer van Twist van vrienden in het vaderland. Utrecht, Kenink en Zoon, 1939. Half cloth. 86 pp. - (In Bijdragen en Mededeelingen Historisch Genootschap). [Boeknr.: 35630 ]

€ 18,00


Page:
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail