Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Holland


Page:
AMSTERDAM - ENKHUIZEN. De Raad der stad Amsterdam, en die van Enkhuizen, in aanmerking genomen hebbende, de noodzakelijkheid, dat 'er eenige veranderingen worden gemaakt in de Vragt-lysten, voor de schippers van het veer, tusschen beide steden ... Zo is het, dat welgemelde regeeringen hebben goedgevonden ... op nieuw te arresteeren ... de hier navolgende Bepaalingen, voor de schippers en bestellers van het voorsz. veer, waar na dezelven zich voortaan zullen moeten reguleeren. Amsterdam, W. Wijnands, 1805.2 broadsides with coat of arms of Amsterdam and Enkhuizen. Detailed alphabetical manifest of products and animals with prices, printed in three columns. - (Small hole in blank margin rep.). [Boeknr.: 35387 ]

€ 275,00

AMSTERDAM. AAN DE EERSTE KAMER VAN HET VERTEGENWOORDIGEND LICHAAM DES BATAAFSCHEN VOLKS. Geven te kennen de ondergeteekenden, allen handeldryvende ingezeetenen, woonende te Amsterdam. (No pl., 1800).Folio. Marbled wrappers. 8 pp. 'Requeste, voor diverse handeldryvende ingezeetenen, woonende te Amsterdam'. Complain by the bargemen about the stop on export of diary products. [Boeknr.: 24158 ]

€ 65,00

AMSTERDAM. AMSTERDAMSCHE SECRETARY, bestaande in formulieren van scheepenen-kennissen, quytscheldingen, schatbrieven, en andere die gewoonlyk daar gebruikt worden. Hier zyn bygevoegt veelerlei formulieren van actens, die ter wees-assurantie- en desolate-boedels-kamer gebruikelyk zyn. Amsterdam, Gerrit Bos, (ca. 1737).Sm.8vo. Contemporary vellum. Title printed in red and black, 2 engrave title-vignettes and 2 engravings. (14),408,(40) pp. - (Frontispiece missing; corner cut off from title-page). [Boeknr.: 13352 ]

€ 75,00

AMSTERDAM. Exrtact (sic) uyt verscheyde handvesten, en privilegien, vergunt aen de stadt en poorterie van Amsterdam, continerende den tijdt en maniere van nomineren en kiesen van schepenen aldaer. (No pl., 1690).4to. Wrappers. 24 pp. Electoral notice for the inhabitans of Amsterdam. - Knuttel 13471. [Boeknr.: 13388 ]

€ 45,00

AMSTERDAM. De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegiën, van deszelfs poorters en inwoners. 2e dr. Amsterdam, Pieper & Ipenbuur, 1824.Original boards (spine rep.). With 9 folding lithographed plates and facsimiles. (8),120 pp. I. Verslag .. omtrent de ijzeren kapel in de oude kerk te Amsterdam; II. Henrik van Wyn, Iets over de keur van Gui van Hennegouwen aan de stad Amsterdam; III. Jonas Daniel Meijer. Eenige bedenkingen over de Poorterijen en de vergunning dier regten aan Amsterdam. - (Some staining). [Boeknr.: 13353 ]

€ 55,00

BARNEVELDT, Madame de. Memoires. Amsterdam, Aux depens de la Compagnie, 1732.2 volumes in 1. Sm.8vo. Original wrappers, uncut.Titles printed in red and black with engraved title-vignettes. (16),199; (12),227,(1) pp. Memoirs of Madame de Barneveldt (Jean du Castre d'Auvigny) who after an abundant amorous life finally married Jan van Oldenbarneveld, second son of Johan van Oldenbarneveld. [Boeknr.: 22450 ]

€ 125,00

BENTINCK, Wolter Jan Gerrit. Afbeelding der lykstaatie van .. Wolter Jan Baron Bentink, schout by nacht, ressorteerende onder het ed. mog. Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam .. op dinsdag den 28 Augustus 1781, 's namiddags tusschen 4 en 5 uuren in de Nieuwe Kerk. (Amsterdam), Jacobus Kok, 1781.Broadsheet with engraving, coloured by hand, after H.P. Schouten by B. de Bakker and with explanatory text printed in 5 columns. Ca. 31 x 51 cm ( not including blank margins). Funeral procession of Wolter Jan Gerrit baron Bentinck (1745-1781), rear-admiral of Holland and West-Friesland, died after serious injuries during the naval battle of the Dogger Bank. Magnificent image of the procession on the Kloveniersburgwal in Amsterdam, going to the Nieuwe Kerk. Depicting the canal houses with on the right the Oudemanhuispoort, and on the left the Nieuwe Doelenstraat. In front the canal with several vessels with spectators.With circumstantial description of the participants and the route. The naval Battle of the Dogger Bank took place on 5 August 1781 during the Fourth Anglo-Dutch War, part of the American War of Independence, in the North Sea. It was a bloody encounter between a British squadron under Vice Admiral Sir Hyde Parker, 5th Baronet and a Dutch squadron under Vice Admiral Johan Zoutman, both of which were escorting convoys. - Excellent condition.Muller, Historieplaten, 4463; Atlas van Stolk 4401. [Boeknr.: 33675 ]

€ 675,00

BESTEBREURTJE, Gert Jan & ROB de GRAAFF Geschiedenis van Heerensociëteit 'De Eendracht'. Vianen, Vereniging Heerensociëteit De Eendracht, 2016. Pictorial wrappers. With many illustrations. 56 pp. - 150 numbered copies printed. [Boeknr.: 33978 ]

€ 15,00

BETOUW, Johannes in de. Annales Noviomagi, oppidi olim Batavorum, hodie primariae Gelrorum civitatis. Noviomagi, Ahasverus van Goor en Zoon,1790.Original boards. (4),244,(4) pp. - (Stained). [Boeknr.: 13127 ]

€ 75,00

BOSCHMA, C. & J. PEROT. Antoine-Ignace Melling (1763-1832), reizend kunstenaar. Met medewerking van H. Sorbé, Th. Laurentius en R. Anhegger. Abcoude, Uniepers, (1991). Folio. Original boards, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 240 pp. Melling was a painter, architect and voyager who is counted among the 'Levantine artists'. In this book his journey in 1812 to the Netherlands and Germany is documented. [Boeknr.: 31810 ]

€ 45,00

BOUWENS, (Reynier Leendert). R.L. Bouwens, lid van de gewezene commissie van vier-en-twintig, tot onderzoek naar het politiek en finantieel gedrag der leden en ministers van het voorige bewind, aan zyne committenten. 2e druk. Amsterdam, erve C.N. Guerin en W. Vermandel, 1797.Original boards (sl. dam.). 630,15 pp. The patriot Reynier Leendert Bouwens (1754-1798) was a member of the official investigation commission in Holland into the behaviour of the late government in 1795, he was expelled in 1796. - (Waterstained). [Boeknr.: 13585 ]

€ 75,00

BROES, Wilhelm. Filip van Marnix heer van St. Aldegonde, bijzonder aan de hand van Willem I. Amsterdam, Johannes van der Hey en Zoon, 1838-1840.3 volumes in 2. Original boards. With lithographed portrait. (4),XLIV,365; (4),XXXII,216; XXXII,424 pp. Filips van Marnix (1540 - 1598) was a Flemish and Dutch writer and statesman, and the probable author of the text of the Dutch national anthem the Wilhelmus. Willem Broes (1766-1853) clergyman (successor of Martinet at Zutphen) studied ecclesiastical and Dutch history, and wrote several works on these subjects. - Copy from the: Bibliotheek van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam. [Boeknr.: 1647 ]

€ 75,00

CARE, Henry. Onpartydige historie des pausdoms, van de eerste grondlegging van den Stoel van Rome tot aan het concielie van Trente. Ontworpen door een genootschap van geleerde mannen in Engeland. In't Hoogduitsch in't licht gebracht, door Frederik Everhard Rambach. Voorrede van Johannes Florentius Martinet. Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1772-1774.3 volumes. 4to. Oiginal boards, uncut. With 3 titlepages printed in red and black. XXXVIII,681; VI,660; (12),440,34,(40) pp. Dutch translation of The History of Popery, London, 1735. - Henry Care (1646-1688) was an English political writer and journalist, or Whig propagandist, whose speciality was anti-Catholicism (DNB III, p.954). At the end of volume III: Brieve van Paus Klemens den XIV van den een en twintigste van Hooimaand des jaars 1773 dienende ter vernietiging van de Orde der Jesuiten. Uit het Latyn, volgens een exemplaar te Rome gedrukt, in't Nederduitsch vertaald. [Boeknr.: 35608 ]

€ 275,00

CHAMPAGNAC, J.B.J. Guillaume le Taciturne et sa dynastie. Histoire des Pays-Bas (Hollande et Belgique) depuis le seizième siècle jusqu'a nos jours. Accompagnée d'une biographie des personnages mentionnés dans cette histoire. Paris, Belin-Leprieur et Morizot, 1852.8vo. Contemporary half morocco, spine gilt. With engraved frontispiece and 13 engraved plates by Rouargue Frères. 475 pp. With the bookplate of Bob Luza. - William I, Prince of Orange (1533 - 1584), also widely known as William the Silent or William the Taciturn or more commonly known as William of Orange, was the main leader of the Dutch revolt against the Spanish Habsburgs that set off the Eighty Years' War and resulted in the formal independence of the United Provinces in 1648. - (Some foxing). [Boeknr.: 6970 ]

€ 45,00

CREMER, Jacobus Johannes. Distels in't weiland. Over-Betuwsche vertellingen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1865.8vo. Contemporary half red morocco, spine gilt. With 7 tinted lithographed plates. 242 pp. - First edition. [Boeknr.: 33018 ]

€ 65,00

(DOMSELAAR, Tobias van). Het ontroerde Nederlandt, door de wapenen des konings van Vrankryk, dat is een waarachtigh verhaal van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen oorlogh, tegen de Vereenigde Nederlanden, met desselfs binnelandtse beroerten. Amsterdam, Markus Willemsz. Doornik, 1674.4to. Contemporary vellum (sl. soiled). With engraved frontispiece, engraved coat of arms, engraved folding map of the Netherlands and 6 engraved folding plates (some small tears skilfully repaired) by Romeyn de Hooghe, and 15 engraved portraits of Cornelis Tromp, Michiel de Ruyter, Adriaen Banckert, a.o. (8),528,(22) pp. First edition. - The best contemporary source for those disastrous years around 1672 when the United Netherlands were attacked by most of their neighbours. - (Age-browned).Landwehr, Romeyn de Hooghe, 37. [Boeknr.: 5809 ]

€ 495,00

DONKERSLOOT-DE VRIJ, Marijke. Kaarten van Utrecht. Topografische en thematische kartografie van de stad uit vijf eeuwen. Utrecht, 1989. 4to. Cloth, with dust-jacket. With 8 coloured plates (4 double-page) and numerous illustrations. 142 pp. [Boeknr.: 14486 ]

€ 25,00

ELSKEN, Ed van der. Amsterdam !. Oude foto's - 1947 - 1970. (2e druk). (Houten, Bruna, 1988). 4to. Wrappers. With many photographic plates of Amsterdam by Ed van der Elsken. First published in 1979. - Eduard "Ed" van der Elsken (1925 - 1990) was a famous Dutch photographer and filmmaker. [Boeknr.: 34703 ]

€ 25,00

FILSECK, Johann Jacob Moser von. Vollständiger Bericht von der so berühmt als fatalen Clausula Articuli IV. Pacis Ryswicensis, bestehende theils in einer historischen Erzählung/ wie diese Clausul gegen alle vormalige und öffters wiederhohlte Versicherungen auf die Bahn gebracht und durchgetrungen worden... Franckfurt, Wolffgang Christoph Multsens, 1732.2 parts in 1. 4to. Modern wrappers. (8),456; 131 pp. The Nine Years' War (1688-97) - often called the War of the Grand Alliance or the War of the League of Augsburg, was a major war of the late 17th century fought between King Louis XIV of France, and a European-wide coalition, the Grand Alliance, led by the Anglo-Dutch Stadtholder-King William III, Holy Roman Emperor Leopold I, King Charles II of Spain, Victor Amadeus II of Savoy, and the major and minor princes of the Holy Roman Empire. By the terms of the Treaty of Ryswick (1697) Louis XIV retained the whole of Alsace, but he was forced to return Lorraine to its ruler and give up any gains on the right bank of the Rhine. Louis XIV also accepted William III as the rightful King of England, while the Dutch acquired their Barrier fortress system in the Spanish Netherlands to help secure their own borders. - (Waterstained). [Boeknr.: 7673 ]

€ 150,00

GELDERLAND. Gereformeerde dyck-rechten, van't rijck van Nymegen, Over- ende Neder-Betouwe, sampt Maes ende Wael, by de Staten des Furstendoms Gelre ende Graeffschaps Zutphen geapprobeert ende bestedight op eenen landt-dag tot Arnhem, den 24 Augustus 1640 (and) 1657 (and) 1679. Arnhem, Johan Friderich Hagen, 1679.4to. Old half cloth. With woodcut printer's device on title-page. 41,(5) pp. - (Browned). Bound with: Ampliatie van't dyk-regt der vier Boven-Ampten des Quartiers van Nymegen, in't houden van dyk-proceduren. Arnhem, Wilhelmus Heggers, 1723. With coat of arms on title-page. 7 pp. [Boeknr.: 13394 ]

€ 75,00

GONTAUT, Jacobus Alanus de. De voornaemste waerheden der Ghristelyke religie, getrokken uyt de H. Schriftuur tot onderwyzinge der jonkheyt .. derden druk. Ghendt, Franciscus en Dominicus vander Ween, 1726.12.mo. Contemporary calf, spine ribbed and gilt. 93,(3),8,12 pp. - Bibl. Cath. Neerl. 18133. [Boeknr.: 13857 ]

€ 65,00

HALMA, François. Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch, en staatkundig woordenboek, waar in de aloude, de opvolgende en hedendaagsche staat dezer gewesten naar de orde van't A.B.C. ontvouwen en opgeheldert wordt, uit een zeer groot getal van oude en nieuwe geschiedboeken, hantvesten, brieven, aantekeningen, en andere schriften, met behulp van verscheide kenners byeenvergadert en zamengestelt door François Halma en na deszelfs overlyden vervolgt door Matthaeus Brouërius van Nidek. Leeuwarden, Hendrik Halma, 1725.2 volumes. Large folio. Contemporary blind-tooled vellum. With allegorical frontispiece, 2 title-pages printed in red and black, engraved portrait of the author, 27 engraved double-page maps and 37 engraved portraits. (12),470; 408 pp. 'François Halma (1653-1722) was boekhandelaar en academiedrukker, eerst te Utrecht, later te Amsterdam en vanaf 1710 te Leeuwarden. Het ‘Tooneel’ is een soort encyclopedie op plaatsnamen en persoonsnamen. Bij zijn overlijden was Halma bijna gereed met de tekst. Brouërius van Nidek nam toen de letters W, Y en Z voor zijn rekening en voegde een levensbeschrijving van Halma toe (Haitsma Mulier & Van der Lem 202b). With fine portraits of the earls of Holland and maps of the Netherlands. - A very fine copy. [Boeknr.: 33763 ]

€ 1850,00

(HESPE, Johannes Christiaan). De politieke kruyer. No. 53-104; 105-158; 159-210; 473-482. Amsterdam, J. Verlem, 1784 - 1787.4 volumes of the series. Original baords. With engraved titlepage after C. van Cuylenburgh by Th. Koning with 4 line poem by J.C. Hespe. XVI, 671-1514; 1515-2378; 832; 160 pp. With the armorial bookplates of Isaac Meulman and E & C.L. Heek. - Johannes Christiaan Hespe (1757-1818) was since September 1782, editor for five years of the political weekly De Politieke Kruyer, which had a brighter tone than the well-known Post van den Neder-Rhijn. [Boeknr.: 35609 ]

€ 350,00

HORST, K. van der; L.C. KUIPER-BRUSSEN, P.N.G. PESCH. Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1984. Wrappers. With illustrations. 391 pp. [Boeknr.: 34144 ]

€ 18,00

JONG, Dirk de & Matthias de SALLIETH Atlas van alle de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haring visschery en de walvisch vangst. En met vermelding van vele bijzonderheden, betreffende den ouden en lateren toestand der Nederlandschen koophandels, visscherijen, trafieken en fabrieken beschreven door Cornelis van der Aa. Amsterdam 1805. Reprint. Franeker, Van Wijnen, 1998. Folio. Boards. With titlepage and 31 double-page views of Dutch harbours and roadsteads and two views of herring-fishery and whaling, with captions in French and Dutch. 135 pp. First edition was issued in 1802.This reprint of the second edition was issued for the first time with text by Cornelis van der Aa. Beautiful harbour-views with a variety of Dutch sailing-ships of Batavia, Onrust, Rotterdam, Hellevoetsluis, Goedereede, Den Briel, Dordrecht, Maaslandsluis, Vlaardingen, Schiedam, Delfshaven, Amsterdam, Texel, Den Helder, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Edam, Middelburg, Rammekes, Vlissingen, Zieikzee, Veere, Brouwershaven, Harlingen and Stavoren. Cat. NHSM I, p.319. [Boeknr.: 35503 ]

€ 45,00

JONG, Dirk de & Matthias de SALLIETH Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haring visschery en de walvisch vangst. En met vermelding van vele bijzonderheden, betreffende den ouden en lateren toestand der Nederlandschen koophandels, visscherijen, trafieken en fabrieken beschreven door Cornelis van der Aa. Amsterdam, Evert Maaskamp, 1805.Folio. Contemporary half calf (hinges very sl. dam.). With engraved titlepage and 31 double-page views of Dutch harbours and roadsteads, with a great variety of sailing-ships, mostly in a stiff breeze, including the harbours of Batavia and Onrust in the Dutch East-Indies and two views of herring-fishery and whaling, with captions in French and Dutch. 135 pp. With the bookplate of E. Therard Kennedy. - First edition was issued in 1802.This second edition was issued for the first time with text by Cornelis van der Aa. Beautiful harbour-views with a variety of Dutch sailing-ships of Batavia, Onrust, Rotterdam, Hellevoetsluis, Goedereede, Den Briel, Dordrecht, Maaslandsluis, Vlaardingen, Schiedam, Delfshaven, Amsterdam, Texel, Den Helder, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Edam, Middelburg, Rammekes, Vlissingen, Zieikzee, Veere, Brouwershaven, Harlingen and Stavoren. - (Some small stains in margin of a few lvs.). - A fine copy with wide margins and strong impressions of the plates. Cat. NHSM I, p.319. [Boeknr.: 35407 ]

€ 11500,00

JONGE, Johannes Cornelis de. De Unie van Brussel des jaars 1577, naar het oorspronkelijke uitgegeven. - Bijvoegselen en verbeteringen op de Unie van Brussel .. 's Gravenhage & Delft, Weduwe J. Allart , 1825-1827.2 volumes. Contemporary boards and wrappers. With folding facsimile. 216;53 pp. The northern counties of Holland and Zeeland rebelled in 1572, when Calvinists took over control of most of the cities. The Spanish army tried to reconquer them but failed during the Siege of Leiden in 1574. In 1575 Philip II had to declare bankruptcy. As a result the Spanish soldiers did not receive any payment, and they mutinied, pillaging the countryside of Brabant and Flanders and the city of Antwerp, where 10,000 inhabitants in a city with 100,000 people were killed by the Spanish soldiers, who tried to kill all the local Protestants. This event discredited the Spanish army enormously. The Estates-General of the Netherlands, sitting in Brussels, wanted to end the war in 1577. However, some of the fervently Roman Catholic provincial Estates did not want to invite the Calvinists of Holland and Zeeland to join. The Estates-General, without Holland and Zeeland, founded the first Union of Brussels. King Philip II of Spain agreed with this. - (Lacks title-page of part I). [Boeknr.: 13660 ]

€ 45,00

JONGE, Johannes Cornelis de. Verhandelingen en onuitgegeven stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Delft, Weduwe J. Allart, 's Gravenhage, Amsterdam, Gebroeders Van Cleef, 1825-27.2 volumes. Original boards. With folding facsimile. (8),451; VIII,484 pp. Mainly dealing with Johan and Cornelis de Witt. Also included is a biography of Johan Evertsen, Luitenant Admiraal van Zeeland. [Boeknr.: 6996 ]

€ 65,00

KELLEN, David van der. Nederlands-oudheden. Verzameling van afbeeldingen der voor wetenschap, kunst en nijverheid meest belangrijke voorwerpen uit vroegere tijden, berustende op raadhuizen, in gestichten, openbare en bijzondere kabinetten, enz. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1861.Folio. Contemporary half morocco, top edge gilt. With 100 lithographed plates (some foxing). Original edition; text in French and Dutch. - David van der Kellen III (1827-1895), painter, etcher and lithographer, was director of the Rijksmuseum at Amsterdam from 1876 until 1895. This work on the antiquities of Holland is, as noted in the preface, his 'paper child' and the first of its kind.Hiler p.492; Lipperheide Gb 63. [Boeknr.: 13347 ]

€ 275,00

KERVYN DE VOLKAERSBEKE, Ph. & J. DIEGERICK. Documents historiques inédits concernant les troubles des Pays-bas, 1577-1584, publiés avec des notes biographiques et historiques. Gand, F. et E. Gyselinck, 1848-1849.2 volumes. Gilt lettered half cloth. With 6 folding lithograph facsimiles.(6),44,XX,467,(1); (4),XXXIII,498 pp. With autograph signed dedication and armorial bookplate. [Boeknr.: 3307 ]

€ 95,00

KLUIT, Adriaan. Iets over den laatsten Engelschen oorlog met de Republiek en over Nederlands koophandel, deszelfs bloei, verval, en middelen van herstel. Amsterdam, Wouter Brave, 1794.Original boards (spine dam.). VI,360 pp. From about 1720 Dutch wealth ceased to grow. Around 1780 the national product of the Kingdom of Great Britain surpassed that of the Dutch. Whereas in the 17th century the commercial success of the Dutch had inspired English jealousy and admiration, in the late 18th century the growth of British power, and the concurrent loss of Amsterdam's preeminence, led to Dutch resentment. When the Dutch Republic began to support the American rebels, this led to the fourth war, and the loss of the alliance made the Dutch Republic fatally vulnerable to the French. Soon it would be subject to regime change itself. [Boeknr.: 2687 ]

€ 125,00

KONING, Jacobus. Geschiedenis van het Slot te Muiden, en Hoofts leven op hetzelve. Amsterdam, J. van der Hey en Zoon, 1827.Original boards (spine rep.). With engraved title-page by P. Velijn and 2 plans (1 folding) by D. Veelwaard. VIII,150 pp. One of the famous owners of the castle shows up in the 16th century, when P.C. Hooft (1581-1647), a famous author, poet and historian took over sheriff and bailiff duties for the area (Het Gooiland). For 39 years he spent his summers in the castle and invited friends, scholars, poets and painters such as Vondel, Huygens, Bredero and Maria Tesselschade Visscher, over for visits. This group became known as the Muiderkring. He also extended the garden and the plum orchard, while at the same time an outer earthworks defense system was put into place. - (Title and plan waterstained). [Boeknr.: 13377 ]

€ 45,00

KONING, Jacobus. Verhandeling over de oorsprong, de uitvinding, verbetering en volmaking der boekdrukkunst. Haarlem, A. Loosjes, Pz, 1816.Old boards (spine dam.). With 9, mainly folding, facsimile plates. VIII,475,(1),XVI,(4) pp. - (Margins stained). [Boeknr.: 14272 ]

€ 75,00

(LAET, Johannes de). Belgii confoederati respublica: sev Gelriae. Holland. Zeland. Traject. Fris. Transisal, Groning. chorographica Politicaque descriptio. Lugd. Batav., ex officina Elzeviriana, 1630.16mo. Contemporary calf, rebacked with part of spine laid down, a.e.g.. With engraved armorial title-page. (16),352,(9) pp. Second enlarged edition; the first edition was also published in Leiden in 1630. - Johannes de Laet (1582-1649) was director of the Dutch West India Company (WIC).Willems 326; Tiele 633. [Boeknr.: 13717 ]

€ 125,00

LE CLERC, Jean. Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang van die Republyk tot op den vrede van Utrecht in't jaar 1713, en het tractaat van barriere in't jaar 1715 gesloten. .. nu in't Nederduitsch vertaalt. (With) Vervolg .. beschreeven door Pieter Le Clercq. Amsterdam, Zacharias Chatelain & Amsterdam, Dirk onder de Linden, 1730-1753.4 volumes. Folio. Contemporary half roan. With 4 engraved allegorical frontispieces, engraved dedication plate, 4 title-pages printed in red and black, 4 maps and plans (3 folding), 34 double-page plates (2 folding) and 61 engraved portraits by Jan Luyken, Bernard Picart, a.o. First edition; of the sequel only one volume was published. - 'Een der klassieke geschiedenissen van de Opstand en de Republiek in de 17de eeuw, van de beeldenstorm van 1566 en de komst van Alva tot de Vrede van Utrecht in 1713 die een einde maakte aan de Spaanse Successieoorlog. Jean le Clerc, of Joannes Clericus, stamde uit een Hugenoots geslacht. Hij studeerde filosofie, Hebreeuws en theologie in Geneve en maakte verschillende reizen door Europa. Tegenzin tegen de Calvinistische orthodoxie in zijn woonplaats en onder de invloed van de werken van Grotius, Episcopius, Van Limborch en andere heterodoxe schrijvers deed hem verhuizen naar Amsterdam, waar hij zich aansloot bij de Remonstrantse partij. Hij bleef de rest van zijn leven in Amsterdam als 'polyhistoricus', hoogleraar filosofie en Hebreeuws aan het Remonstrants Seminarium, sinds 1712 opvolger van Van Limborch als hoogleraar kerkgeschiedenis. Hij onderhield relaties met o.a. John Locke, op wie hij een uitvoerige Eloge historique schreef (1705), was uitgever van de beroemde Bibliotheque universelle et historique (voortgezet als Bibliotheque choisie en Bibliotheque ancienne et moderne) en van de werken van Erasmus, Grotius, en anderen. Eerder (1728) uitgegeven in het Frans als Histoire des Provinces-Unies des Pays-Bas. Het oeuvre van Le Clerc is ontzagwekkend van omvang en veelzijdigheid en het historische gedeelte vormt daar slechts een klein deel van (Haitsma Mulier & Van der Lem 110-l). - Some waterstaining, otherwise a fine set including the sequel 1713-1740.Van Eeghen - Van der Kellen 474. [Boeknr.: 33764 ]

€ 2450,00

LUBLINK WEDDIK, Bartholomeus Theodorus. Het leven en karakter van Philippus Melanchthon, naar het Hoogduitsch bewerkt. Met eene voorrede. Amsterdam, G. Portielje, 1842.Original printed boards. With lithographed portrait of Melanchton. XVI,198 pp. Philippus Melanchthon (1497 - 1560), born Philipp Schwartzerdt, was a German reformer and collaborator with Martin Luther. [Boeknr.: 33130 ]

€ 45,00

MANIER VAN PROCEDEREN VOOR DEN HOVE VAN HOLLAND, ZEELAND, EN WESTVRIESLAND. Zoo als de selve hedendaags gebruikelyk is, na de laatste ordonnantie en reglementen opgestelt, en met verscheide zeer fraye stukken verrykt. Derde druk. Zynde deeze druk meer dan de helft vermeerdert. 's Gravenhage, Pieter van Thol, 1729.Sm.8vo. Contemporary half roan. With engraved vignette on title, and title printed in red and black. (8),510,(9) pp. Dutch administration of justice. [Boeknr.: 13721 ]

€ 125,00

METEREN, Emanuel van. Commentarien ofte memorien van-den Nederlandtschen staet/ handel / oorloghen ende gheschiedenissen van onsen tyden/etc. .. By hem voor de tweede ende leste reyse over-sien, verbetert ende vermeerdert. Oock soo verre ghebrocht totten af-stande van wapenen ende vrede/ in't jaer 1608. Ghedruckt op Schotlandt buyten Danswijck (= Amsterdam ?), by Hermes van Loven, (1609) (colophon Londen, voor Emanuel van Meteren, 1609). Folio. Contemporary vellum (spine sl. dam.; new endpapers). With engraved title-page, engraved portrait, double-page map of the Netherland by Nicolaes van Geelkercken and several woodengraved portraits in the text. (8),244,199,167 (23),27 lvs. First published in Amsterdam in 1599, followed by many enlarged editions. - Very important Dutch history starting with the 14th century up to 1608. It contains also valuable material for the history of the East- and West Indian Companies, and includes details on a Dutch boatsman who stayed for many years in Japan. Emanuel van Meteren (1535-1612) was consul in London for 30 years. - (Several margins restored, some waterstaining).Cf. Sabin 48176; European Americana 609/84; Muller, America, p.14. [Boeknr.: 7857 ]

€ 1850,00

MIERIS, Frans van. Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland: beginnende met de eerste en oudste brieven van die landstreeken, en eindigende met den dood van .. Jacoba van Beijere .. Leyden, Pieter vander Eyk, 1753-56.4 volumes. Folio. Contemporary mottled calf, spines richly gilt, with green morocco labels on spines (2 missing), (some hinges sl. dam. and some extremities of spines sl. dam.). With title-pages printed in red and black. First and only edition. - Important source for local Dutch history and genealogy ca. 725-1450 by Frans van Mieris, the younger (1689 - 1763), a Dutch painter and historian.Haitsma Mulier 338F. [Boeknr.: 26560 ]

€ 875,00

NEDERLANDSCH-AMERIKAANSCHE RUBBER PLANTAGE MAATSCHAPPIJ. Dutch-American Rubber Plantation Company gevestigd te Amsterdam. Opgericht bij acte d.d. 14 December 1925. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1926.Printed 'oprichtersbewijs no. 139' with 'één talon met 21 dividendbewijzen'. [Boeknr.: 33950 ]

€ 30,00

DEN NEDERLANDSCHEN NEGOTIANT, ofte tarief van alle koophandelsche rekeningen, zoo tot het rekenen der munten, interesten, repartitien, &c. als alle soorten van koopmanschappen, waeren en handelingen, zoo in't groot als in't kleyn. Zeer dienstig en behulpzaem voor alle persoonen zelfs zonder de cyfer-konst te hebben geleert. 8e druck. Vermeerdert. Maestricht, P.L. Lekens, (ca. 1790).Sm.8vo. Contemporary calf. XXXI,535 pp. Manual for merchants. - (Some wormholes). [Boeknr.: 13828 ]

€ 125,00

(NENY, Patrice-François de). Mémoires historiques et politiques des Pays Bas autrichiens. Neuchatel, Fauche, Favre & Compagnie, 1784.Contemporary half calf, spine gilt. VIII,429 pp. A general political history of the Southern Low Countries, also dealing with the trade with Spain, England, Holland and Liege. - (Without the portrait).Cf. Dekkers, Bibliotheca Belgica Juridica. [Boeknr.: 13571 ]

€ 75,00

NETHERLANDS. - Deductie van den tegenwoordigen toestant van dit Nederlandt. Den tweeden druck met eenige consideratien vermeerdert. (No pl.), 1672. With woodengraved title-vignette. 16 pp. First edition also published in 1672. - A lampoon on the brothers De Witt in The Netherlands.Knuttel 10382. [Boeknr.: 34111 ]

€ 45,00

NETHERLANDS. - Erweiss dass vor Holland, und vor die Freyheit von Europa nichts nützlicher wäre, als wenn Spanien in den Besitz der Oesterreichischen Niederlande gesetzt würde, geführet von A.S. v. Z ( Sigmund Christian von Zech). Strassburg, 1759. 20 pp. [Boeknr.: 34113 ]

€ 45,00

OVERIJSSEL. LANDRECHTEN VAN OVER-YSSEL, met de nadere reglementen, resolutien en ampliatien, mitsgaders de hofrechten door ordre van de .. Staten van gemelde provincie daar by gedrukt. Deventer, Jan van Wyk, 1724.2 volumes in 1. 4to. Contemporary vellum. With folding engraved title-page depicting coat of arms. (4),158; (1),162,((12) pp. [Boeknr.: 13401 ]

€ 295,00

(PARIVAL, Jean Nicolas de). Ware interest van Holland; gebouwt op de ruïnen van den interest van Holland, onlangs uitgegeven door D.V.H. (Pieter de la Court). Toegeeygent aen de dochter van de tijt. Door I.N.D.P. Leyden, Jan Princen, 1662.Sm.8vo. Old wrappers (spine dam.). 208 pp. First published in French in Leiden in 1651: Les delices de la Hollande. Avec un traité du gouvernement, et un abregé de ce qui s'est passé de plus memorable jusques à l'an de grace 1661. - This work by Parival (1605-1669), an ardent Orangist, was based on his discussion with Pieter de la Court. Although badly documented and slightly confusing the issue showed Parival to be right, Holland was not allowed to separate from the Union. [Boeknr.: 13567 ]

€ 95,00

PAULUS, Pieter. Verklaring der Unie van Utrecht. Vooraf gaat de vertaling van't latynsche werk van N. Bondt, bestaande (behalve de opdragt en voorrede) in de verklaring der inleiding, en van't eerste, tweede, en derde, artikel der Unie van Utrecht. 2e druk. Utrecht, J. van Schoonhoven en Comp., 1775-1777.4 volumes. Original boards. With engraved frontispiece by Noach van der Meer after G. Backer, 1 titlepage printed in red and black. (24),XVIII,299; .(2),333; (6),354; 173 pp. The Union of Utrecht was a treaty signed on 23 January 1579 in Utrecht, the Netherlands, unifying the northern provinces of the Netherlands, until then under the control of Habsburg Spain. The Union of Utrecht is regarded as the foundation of the Republic of the Seven United Provinces and the constitution. It was followed by the Act of Abjuration (Plakkaat van Verlatinghe), the declaration of independence by many of the provinces of the Netherlands from Spain in 1581, during the Dutch Revolt. - The first major monographic study on the subject. [Boeknr.: 34272 ]

€ 175,00

PERMISSION TO SELL DUTCH CANVAS. GELYKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP. Publicatie. Het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek, doet te weten: dat .. den handel en uitvoer van inlandsch gefabrizeerd zeildoek naar neutrale havens .. is opengesteld .. Den Haag, 's Lands drukkery, 1800. Broadside with woodcut coat of arms of the Republic. Ca. 40 x 30,5 cm. Official proclamation by the Dutch government relating to the permission to sell Dutch canvas to neutral countries except to England. - (One blank margin repaired). [Boeknr.: 32283 ]

€ 65,00

PICART, Bernard. Stranding van een walvisch van 70.voeten lang, tusschen Katwijk en Scheveningen, in de maandt van February, anno 1598. (Amsterdam, 1630). Engraving by Bernard Picart. Ca. 26 x 33 cm. From: Le Clerq. Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.- Stranded whale on the Dutch shore near Katwijk, February 2, 1598. This engraving 'is particular important as a prototype for both whale print iconography and 17th century Dutch landscape. This particular depiction of a sperm whale was to be copied for two hundred years in European stranded whale and natural history prints' (Ingalls p.190). - Fine.Muller, Historieplaten, 1082a; Ingalls, Lothrop Collection, 360; Brewington, Kendall Whaling Museum, 532; See Sliggers & Wertheim, 'Op het strand gesmeten', p.52-56. [Boeknr.: 34074 ]

€ 450,00

PRUYS VAN DER HOEVEN, Cornelis. Akademieleven. Utrecht, C. van der Post & Amsterdam, C.G. van der Post, 1866.Original green embossed cloth gilt. VIII,298 pp. First edition. - Cornelis Pruijs van der Hoeven (1792 - 1871) a professor at Leiden University, where he was also rector magnificus for some time. [Boeknr.: 35611 ]

€ 45,00

PUBLICATIE. Het staats-bewind der Bataafsche Republiek doet te weten:.. dat de publicatiën van den 31. January en 16 Augustus 1799/ betrekkelyk de ventjagery .. worden ingetrokken en gesteld buiten effect. Den Haag, Staats-drukkery, 1802.Broadside, with woodcut coat of arms. Marbled wrappers. Official proclamation relating to peddling. [Boeknr.: 24156 ]

€ 65,00

QUACK, (Henricus Petrus Gothofredus). De doorgraving van Holland op zijn smalst. Een laatste woord. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1862. Original printed wrappers. (4),62 pp. The Noordhollands Kanaal was dug to shorten the sea route to Amsterdam. Construction of the canal was begun in 1820 and completed in 1824. This is an address for a new canal, a shorter way to the North Sea. Cat. KNSM I, p.336 [Boeknr.: 13357 ]

€ 45,00

RAYNAL, Guillaume Thomas François. Oeuvres de l'Abbé Raynal. Geneve, J.L. Pellet, 1784.4 volumes. Old wrappers, uncut. Vol. I: L'Histoire du stadhoudérat, II: L'Histoire du parlement d'Angleterre, III-IV: Mémoires politiques. [Boeknr.: 13506 ]

€ 175,00

RECRUITING OF SEAMEN FOR THE EAST-INDIES. MEMORIE VAN GECOMMITTEERDEN UIT DE ADMIRALITEITS COLLEGIEN, houdende haare consideratien om meer zeevolk na deese landen te trekken, nevens een concept placaat tot bevordering van die saak. (No pl.), 4 Mey 1763. Folio. (12) pp. Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland. - Memorial on sending more seamen to the Indies. [Boeknr.: 32015 ]

€ 175,00

RECUEIL DE PIECES AUTHENTIQUES. Pour servir a l'histoire des Provinces-Unies. Londres, chez John Nourse, 1743.Sm.8vo. Contemporary wrappers (spine dam.). (12),146,(2) pp. [Boeknr.: 13836 ]

€ 55,00

REIZEN DOOR NEDERLAND. Reisbeschrijvingen, toeristische gidsen, toeristische kaarten. Haarlem, Antiquariaat A.G. van der Steur, 2006. Wrappers. With illustrations. 520 pp. - Important sale-catalogue. [Boeknr.: 33628 ]

€ 15,00

REMOND, Florimond. Opgang, voortgang, en nedergang der ketteryen dezer eeuwe. Uyt het Frans in't Nederduyts vertaelt door A.I.v.K.P. Keulen, In de oude druckery, 1660.2 parts in 1. 8vo. Half calf (dam.). (8),290,(6); 328,(4) pp. Dutch translation of L' Histoire de la naissance, progres et decadence de l'heresie de ce siècle. Cambray 1611. Florimond de Raemond (1540- 1601) was a French jurist and antiquary. - (Stained). [Boeknr.: 11119 ]

€ 175,00

ROO, Gerard de. Annales, oder historische Chronick/ der durchleuchtigisten Fürsten und Herren/ Ertzhertogen zu Oesterreich/ Habspurgischen Stammens/ fürnemlich von Rudolpho dem Ersten .. bis auff Carolum den Fünfften .. auf onkosten Conrad Dietzen von Weidenberg .. auss Lateinischer in unser Teutsche Sprach ubersetzt, jetzo von newen durchsehen, und inn Druck gegeben. Augspurg, Johann Schultes, 1621.Folio. Contemporary limp vellum (soiled; sl. dam.). Title printed in red and black with woodcut coat of arms on verso, full-page woodcut genealogical tree of the rulers of Austria, woodcut device at the end, 2 full-page woodcut portraits of archduke Ferdinand and his spouse, and ca. 400 woodcuts in the text of emperors, kings, counts, etc. and their coats of arms. (12),469 (wrongly numbered 481),(1),(46) pp. First German edition, the first Latin edition appeared in Innsbruck in 1592. - The annals of the Austrian line of the Habsburg dynasty compiled by the Dutch-born librarian Gerard de Roo. He was librarian to archduke Ferdinand. - (Somewhat waterstained throughout; wormholes in fly-leaves).Cf. Lipperheide I, p.195. [Boeknr.: 7054 ]

€ 850,00

ROTTERDAM. Het nieu oostindisch Huis, te zien van't oosten naar't westen, en 't Nieuwe Hooft. - Nova domus Indiae orientalis, ab oriente versus occidentem et Promontorium Novum. (No pl., ca. 1700).Engraving by Petrus Schenk of the East India House and 'De Boompjes' in Rotterdam with ships in the background. Ca. 16 x 19 cm. Rotterdam was the seat of one of the six 'chambers' of the Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), the Dutch East India Company. [Boeknr.: 34193 ]

€ 95,00

ROUD, F.C. Petites étrennes morales, offertes à la jeunesse Neerlandaise. Rotterdam, Mensing & Van Westreenen, 1837.Small 8vo. 2 volumes in 1. Old half cloth. With lithographed title-page and 4 lithographed plates. 118; 62 pp. - (2 pp. with ink stains). - Rare. [Boeknr.: 33901 ]

€ 65,00

RYTUIGEN & SPEELJACHTEN. J.A.C. Hissinck, hoofdgaarder van den impost op de karossen/ kalessen/ overdekte en opene wagens/ chaisen/ karren/ sleeden en rypaarden/ mitsgaders de speeljagten/ veld-schuiten/ speel-schuiten / chaloupen en alderhande vaartuigen/ die tot eigen vermaak ofte gerief gehouden en gebruykt worden, met de tiende verhooging van dien, over Amsterdam, Amstelland, Rietwyk en Rietwykeroort, ingegaan primo January 1777. Amsterdam, 1779.Broadside, with woodcut coat of arms, signed. Focused on the increasing of tax on stage-coaches and pleasure-yachts in Amsterdam and surroundings. [Boeknr.: 33452 ]

€ 45,00

SALMON, Thomas. Tegenwoordige staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden. Amsterdam, Isaac Tirion, 1738.Contemporary half calf, spine gilt. With engraved frontispiece, engraved portrait, folding view of Scherpenheuvel, folding plan of Brussels, Antwerp, Gent, Brugge, Doornik, Oostende, Yperen and Rijssel, and 4 folding maps. (12),548,(12) pp. Original issued as Modern history: or present state of all nations. London 1725-1739. Translated into Dutch:Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren. - Volume XI contains a description of Holland, Belgium and Luxemburg with fine engravings.Tiele 1033. [Boeknr.: 21677 ]

€ 395,00

KORTE SCHETS DER TEGENWOORDIGEN BEROERTEN IN DE VEREENIGDE NEDERLANDEN, over het afschaffen der pachteryen, voornaamlyk in de provincien van Groningen, Vriesland, Holland en Utrecht, volgende de orde des tyds geschikt. Voorzien met veele authentieke stukken, waar onder een over 't heffen van een nieuw middel in plaats van de pagten. (N. pl.), Gedrukt voor de uitgever, 1748.Original wrappers (dam.). With engraved plan of the Dam in Amsterdam. (4),104,52 pp. Troubles in the Netherlands owing to the abolition of the lease.No copy in a Dutch library and Worldcat. [Boeknr.: 10345 ]

€ 125,00

SCHIELAND. PUBLICATIE over den lande en bailliuwschappen van Schieland, op het verronselen en verzenden na elders van zeevarend volk, alhier thuis horende. Rotterdam, Hendrik van Waesberge, 1786.4to. With woodcut coat of arms on title-page. (8) pp. Pamphlet against the recruiting of seafaring man in Schieland. [Boeknr.: 13392 ]

€ 45,00

SCRIVERIUS, Petrus & Frans van MIERIS. Chronyk van Holland, van den klerk uit de laage landen by der zee: nooit voorheen gedrukt. Met eenige aantekeningen zoo van Petrus Scriverius als van den uitgever (Frans van Mieris). Leyden, Pieter vander Eyk, 1740.4to. Old half cloth. With engraved title-vignette. (20),235 pp. First edition, published after the manuscript dating from ca. 1350. - Petrus Scriverius, the Latinized form of Peter Schrijver (1576 - 1660), was a Dutch writer and scholar on the history of Holland and Belgium. At the end: KORT CHRONYKJE van Holland, van den jaere IX ende LXXII tot het jaer MCCCC ende LXVI. - A clean copy. [Boeknr.: 13675 ]

€ 175,00

SICILY. - TRACTAAT VAN COMMERCIE, tusschen sijne majesteit den koning der beide Sicilien en de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden &c. 's Gravenhage, Jacobus Scheltus, 1753.4to. With large printer's device on title. 39 pp. Treaty between Sicily and the Netherlands. - Not in Knuttel. [Boeknr.: 13212 ]

€ 95,00

STOCKUM'S ANTIQUARIAAT, VAN. Catalogue d'une collection de pamphlets ayant rapport à l'histoire, le commerce, les guerres par terre et par mer des Pay Bas. 5e partie: Pamphlets historique publiés pendant 1673-1766. Avec supplement: Angeleterre, Allemagne, Framce, Suède, etc. En vente aux prix marqués. La Haye, Van Stockum's Antiquariaat, (ca. 1915). 4to. Wrappers. 45 pp. [Boeknr.: 35614 ]

€ 25,00

STOCKUM'S ANTIQUARIAAT, VAN. Catalogue de pamphlets et d'estampes concernant les traités de paix conclus avce les Pays-Bas dépuis 1576-1815. Publié à l'occasion de l'ouverture solonelle du 'Palais de la Paix'. En vente aux prix marqués. La Haye, Van Stockum's Antiquariaat, (1913). 4to. Wrappers. With 5 plates. 40 pp. [Boeknr.: 35615 ]

€ 25,00

TEMPLE, William. Aenmerckingen over de Vereenighde Nederlandtsche provintien. In't Engels beschreven door Willem Tempel .. Over-geset naer den tweeden druck, door den autheur verbetert en vermeerdert. Tot London, gedruckt by A. Maxwel, 1673. Na de copye .. Amsterdam, Jacob Vinckel, (ca. 1673).4to. Old wrappers. (6),88 pp. Observations upon the United Provinces of the Netherlands. - William Temple (1628-1698), ambassador in The Hague, had friendly relations with Johan de Witt. In 1668 he made the Triple Alliance between England, the Netherlands and Sweden within four days. He also arranged the marriage between England's Princess Mary and the Netherlands' Prince Willem III. His Dutch sympathies found clear expression in his masterful Observation, first published in 1672.Knuttel 11008 (other edition). [Boeknr.: 13468 ]

€ 225,00

TEX, Nicolaas Jacob den. Jacob Hop, gezant der Vereenigde Nederlanden. Amsterdam, Johannes Müller, 1861.Old half cloth (sl. dam.). XIV,(4),277,(3) pp. Thesis. - Jacob Hop (1654 - 1725), Dutch diplomate, played an important role in The War of the Spanish Succession (1701-1714), a major European conflict of the early 18th century. The house Willet-Holthuysen in Amsterdam, now museum, was built for him around 1685. [Boeknr.: 2614 ]

€ 35,00

ULLOA, Alfonso de Historie/ ende het leven van den aldermachtichsten ende victorieusten keyser Caerle de Vijfde van dien name. Inden welcken niet alleen beschreven en zijn de .. daden vanden selven Prince/ maer oock de merckelijckste saken die over alle de werelt/ insonderheyt inde Oost ende West-Indyen geschiet zijn. Eerstmael in Italiaensche tale beschreven. Amsterdam, Jacob Pietersz. Paets, 1610.Folio. Contemporary vellum. With printed title within engraved border and 18 engraved portraits by N. de Clerck in text. (2),221,(8) lvs. First Italian edition published in Venice in 1560 La vita dell' invitissimo imperator Carlo Quinto, first published in Dutch in Antwerp in 1570. - 'A general history of the time of Charles V, noting European expansion in both eastern and western hemispheres and its impact in Europe' (James Ford Bell Library U8). 'This highly esteemed biography of Charles V, includes an account of all the events, which took place during the years 1500-1560, and especially of all the achievements of the Spaniards in America' (Muller, America, p.365). Dealing at length with the conquests of the Spaniards in Mexico and Peru. - (Margins first 2 lvs sl. dam.; tear in 1 leaf; some wormholes; waterstained). - Rare.Cf. Cat. NHSM I, p.565; Not in Tiele; Sabin 97678; European Americana 610/111. [Boeknr.: 7818 ]

€ 1750,00

VONDEL, Joost van den. Alle de treur-spelen. Dl. I. Amsterdam, Joannes de Wees, 1700.4to. Contemporary vellum. With printer's device ('putje') on title-pages, and 1 engraved plate. Volume I contains 16 plays: Lucifer, Adam in Ballingschap, Noah, Joseph in Dothan, Joseph in Egypten, Joseph in't Hof, Jeptha, Samson, Koning David in ballingschap, Koning David hersteld, Gebroeders, Adonias, Salomon, Peter en Pauwels, Hieruzalem verwoest and Maaghden. [Boeknr.: 6795 ]

€ 175,00

VONDEL, Joost van den. Altaer-geheimenissen. Ontvouwen in drie boecken. Keulen, In de Nieuwe Druckerye, 1645.4to. Modern vellum. With engraved title-vignette and engraved frontispiece. 168 pp. First edition. - Poem Mysteries of the Altar. According to Unger printed by Dominicus van der Stichel and Abraham de Wees in Amsterdam. - (Title-page in facsimile). [Boeknr.: 33910 ]

€ 35,00

VORSTEN OP BEZOEK IN DE NEDERLANDEN, 1500-1700. Catalogus van een tentoonstelling gehouden tijdens de 7e Europese Antiquarenbeurs in Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam. Amsterdam, Stichting Europese Antiquarenbeurs, 1986. Oblong 8vo. Wrappers. With plates. 24 pp. [Boeknr.: 34142 ]

€ 15,00

VREDENBURCH, Adriaan van. Berigt van de veertig Raaden en Vroedschappen der stad Delft op de queste van Mr. Adriaan van Vredenburch. 1775. Folio. 77 pp. Extract uit de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, 9 Augusty 1775. - Petition by Adriaan van Vredenburch (1739-1781), bookkeeper of the VOC in Delft, for the dismissal from the Veertigraad of Delft. Not in Knuttel. [Boeknr.: 34085 ]

€ 95,00

VREEDE, G.G. Lettres et négociations de Paul Choart, seigneur de Buzanval, ambassadeur ordinaire de Henri IV en Hollande, et de François d'Aersssen, agent des Provinces-Unies en France. (1598, 1599.) Suivies de quelques pièce diplomatique concernant les années 1593-1596, et 1602-1606. Publiées pour la premiere fois. Leide, S. et J. Luchtmans, 1846.Original printed boards (spine dam.). XVI,479 pp. [Boeknr.: 13573 ]

€ 45,00

VRIES, Abraham de. Brief van A. de Vries aan A.D. Schinkel, over Guichard's notice sur le speculum humanae salvationis, met drie bijlagen tot staving der naauwkeurigheid van het verhaal van Junius wegens de uitvinding der boekdrukkunst en ter wederlegging der meening: dat Coster koster zou geweest zijn. 's Gravenhage, A.D. Schinkel, 1841. Original printed wrappers (spine dam.). XII,144 pp. Abraham de Vries, a Baptist Minister at Haarlem, was a supporter of the theory that printing had been invented by Laurens Janszoon Coster. [Boeknr.: 14302 ]

€ 45,00

VRIES, D. de (Ed.). Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis. Utrecht, (1989). 4to. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations (4 in colour). 123 pp. [Boeknr.: 14202 ]

€ 18,00

WATER TAX. NOTIFICATIE. De Raad van Financiën in het departement Holland, brengt bij deze ter kennisse .. dat ten einde de ordonnantie op het binnenlandsch last-, water-plaisier en passage-geld .. zijn aangesteld en beëedigd de navolgende scheeps-meters en yk-meesters .. Den Haag, Staats-drukkerij, 1806. Broadside, with woodcut coat of arms. Marbled wrappers. Official proclamation relating to the new gaugers of Dordrecht, Amsterdam, Haarlem, Weesp, Leiden, Delft, etc. - (With tear). [Boeknr.: 24155 ]

€ 65,00

WATSON, (Robert). Histoire du regne de Philippe II, roi d'Espagne. Ouvrage traduit de l'Anglois. Amsterdam, D.J. Changuion, 1778.4 volumes. Sm.8vo. Contemporary calf (spine ends sl. dam., sl. rubbed). With engraved portrait. Philip II (1527 - 1598) was King of Spain from 1556 and of Portugal from 1581. From 1554 he was King of Naples and Sicily as well as Duke of Milan. During his marriage to Queen Mary I (1554-58), he was also King of England and Ireland. From 1555, he was lord of the Seventeen Provinces of the Netherlands. [Boeknr.: 7007 ]

€ 125,00

WILLINK, Daniel. Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz. In orde geschikt, en nader overzien, door .. Gerrit Schoemaker. Amsterdam, Arent van Huyssteen, 1737.2 volumes. Sm.8vo. Contemporary vellum. With 2 engraved title-vignettes, engraved frontispiece, folding table, and 12 folding engraved views of the Amstel, Oudekerk, Amstelmond, Amstelveen, Waverveen, Sloten, Sloterdijk, etc. by J.C. Philips, C. Pronk a.o. (16),400; 327,(8) pp. First edition. - Daniël Willink (1676 - 1722) was a Dutch poet, writter and wine-merchant. He described with accuracy the places of interest of Amsterdam and surroundings with glorification of the beauty of the town and landscape.A fine copy. - Nijhoff-Van Hattum 335. [Boeknr.: 28993 ]

€ 450,00

WITT, Johan de. - Resolutien der .. Staten van Hollandt ende West-Vriesland .. genomen zedert den aenvangh der bedieninge van .. Johan de Witt als raedt-pensionnaris .. 1653 .. 1668. (And:) Secrete resolutien .. 1653 .. 1668. 2 volumes. (and:) Brieven geschreven ende gewisselt tusschen .. Johan de Witt .. ende de gevolmaghtigden van den staedt der Vereenighde Nederlanden. 6 volumes. With engraved portrait after J. Houbraken. (And:) Verbael gehouden door .. H. van Beverningk, W. Nieupoort, J. van de Perre, en A.P. Jongestal, als gedeputeerden en extraordinaris ambassadeurs van de heeren Staeten Generael .. aen de Republyck van Engelandt. .. Vervullende ook de tydt en saecken die aen de brieven van .. J. de Witt en verdere ministers, omtrent de Engelsche negociatie, ontbreecken. Utrecht, Willem vande Water, 1706-17; 's Gravenhage, Hendrick Scheurleer, 1723-25.10 volumes. 4to. Contemporary vellum. Titles printed in red and black and with woodcut vignettes. Johan de Witt (1625 - 1672) was a major figure in Dutch politics in the mid-17th century, when its flourishing sea trade in a period of globalisation made the United Provinces a leading European power during the Dutch Golden Age. De Witt controlled the Netherlands political system from around 1650 until shortly before he was lynched in The Hague in 1672. The 'Verbael' deals i.a. with the relations of the Dutch Republic with America. - Important source for Dutch diplomatic history. - (Index volume missing).Sabin 98926. [Boeknr.: 13486 ]

€ 1150,00

ZWART, J.M. Brieven aan den gouverneur-generaal Duymaer van Twist van vrienden in het vaderland. Utrecht, Kenink en Zoon, 1939. Half cloth. 86 pp. - (In Bijdragen en Mededeelingen Historisch Genootschap). [Boeknr.: 35630 ]

€ 18,00


Page:
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail