Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Holland


Page: 1 2 3 4
AA, A.J. van der. Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Herdruk Haarlem 1852-1878. Amsterdam, B.M. Israel, 1969. 7 volumes. 4to. Original cloth. With portraits. A.J. van der Aa's Biographical Dictionary of the Netherlands contains extensive 'life descriptions of such persons, who have made themselves famous in one way or another in our country', with references to primary and secondary literature. [Boeknr.: 36997 ]

€ 325,00

AA, Abraham Jakob van der. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. Bijeengebragt .. onder medewerking van eenige Nederlandsche geleerden. Gorinchem, Jacobus Noordduyn, 1839-1851. 14 volumes (including Aanhangsel). Contemporary half calf with red and green title labels. With 13 engraved title-pages after A.J. van der Aa by J.P. Lange. First edition. - Abraham Jacob van der Aa (1792 - 1857), a Dutch literary scholar, wrote an ample Dutch geographical dictionary. He was not critical, he gave a compilation of the state of affairs as it had grown in previous centuries.- (Agebrowned). - A fine set. [Boeknr.: 35660 ]

€ 375,00

AARDENBURG. Aenval ofte storm der Franse op Aerdenburgh. (Amsterdam, 1685).Engraving depicting the siege of Aardenburg by Coenraet Decker, with legenda. Ca. 27,5 x 36 cm. From: Aitzema, Historien onses tyds, behelzende Saken van Staat en oorlogh. - The storming of the fortified city of Aardenburg by the French army on June 29, 1672.Muller, Historieplaten, 2367. [Boeknr.: 37594 ]

€ 125,00

ABELEVEN, Wim. Huize Abeele Walcheren. Ontworpen en uitgevoerd door Wim Abeleven. (No pl., ca. 1950). Boards. ca. 50 x 65 cm. Colored building plate for cistern, blacksmith shop, extension, doghouse, chicken coop, shed and manure pit for Huize Abeele Walcheren. [Boeknr.: 37457 ]

€ 45,00

ACQUOY, J.G.R. Herman de Ruyter. Naar uitgegeven en onuitgegeven authentieke documenten. 's Hertogenbosch, G.H. van der Schuyt, 1870.Original printed wrappers. II,77 pp. Herman de Ruyter (ca. 1540 - 1570) was a Dutch geuzen leader, known for his capture of Loevestein in 1570. In the 19th century, De Ruyter became a national hero, mainly because the story started to circulate that he, as a kind of foreshadowing van Jan van Speijk, who had blown himself up with part of the castle with gunpowder. That turned out to be untrue, in fact De Ruyter had been killed in hand-to-hand combat between the geuzen and the Spanish soldiers. [Boeknr.: 37496 ]

€ 35,00

ALMANAC. Holland. Almanak voor 1851. Uitgegeven door J. van Lennep. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1851.Sm.8vo. Original embossed cloth (rebacked), a.e.g. With engraved title-page (porseleinplate), engraved plates of the castle of Nyenburcht and Medemblik (both stained) and 3 other engraved plates. XVII,(13),232 pp. Literary almanac edited by Jacob van Lennep. [Boeknr.: 37281 ]

€ 35,00

ALMANAC. Nederlandsche muzen almanak voor 1839. Amsterdam, J. Immerzeel Jr. (1838).Sm.8vo. Original calf (spine ends dam.), a.e.g. With engraved title-page, engraved frontispiece portrait, 2 folding plates with musical scores and 5 engraved plates. (14),200,(3) pp. A popular literary almanac. [Boeknr.: 37282 ]

€ 35,00

ALMANAC. Utrechtsche studenten almanak voor het jaar 1832. Utrecht, J. van Schoonhoven & N. vander Monde, (1831).Sm.8vo. Original half cloth, spine lettered in gilt. With engraved title-page. 322 pp. Almanac of the Utrecht student's corporation. [Boeknr.: 37280 ]

€ 40,00

ALMANAC. Utrechtsche volks-almanak, voor het jaar 1853. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, (1852).Sm.8vo. Original printed boards. a.e.g. With lithographed frontispiece portrait and 3 tinted lithographed views. 172,IV pp. Popular Utrecht almanac devoted to Utrecht regional histoty and culture. With fine views of De monnikenboom, and 2 double-page views of t' Klooster der Carthuysers and Gouvernement te Utrecht. [Boeknr.: 37279 ]

€ 65,00

ALMANAC. Utrechtsche volks-almanak, voor het schrikkeljaar 1864. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, (1863).Sm.8vo. Original embossed calf, a.e.g. With lithographed frontispiece portrait and 3 tinted lithographed views. 270,IV pp. Popular Utrecht almanac devoted to Utrecht regional histoty and culture. With fine views of Het bolwerk Lepelenburg bij de Maliepoort, Het bolwerk Lepelenburg, voor de sloping, in 1861 and 't Vermakelyck gesigt van de Maliebaen 't Utrecht. [Boeknr.: 37278 ]

€ 65,00

ALMANAC. Utrechtsche-schrijf-almanak voor het jaar .. 1834, voorzien met de jaar-, paarden-, koeijen-, schapen-, varken-, kaasmarkten enz., het vertekken en aankomen der posten en boden; het afvaren der veerschepen, trekschuiten en stoomboten; en het afrijden en aankomen der diligence en postwagens, in de provinciën Utrecht, Holland, Gelderland enz. Het haventij voor onderscheidene plaatsen in Nederland enz. Het op- en ondergaan der maan. Utrecht, Kemink en Zoon, (1833).Sm.8vo. Contemporary green overlapping vellum. With woodcut profile of Utrecht on titlepage and folding table (Nieuwe steede-wyzer). 25 lvs. Interleaved copy. With handwritten family information about Johannes Frederik Rijkhoff (1811 ?) , Jannetje Voorhorst (1807), and their children Christina Dorothea (1837), Albert (1839) and Jannette (1842) on last leaf. [Boeknr.: 35988 ]

€ 65,00

ALMANAC. Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1855. Jaargang 37. Amsterdam, P.H. Laaman, (1854).Sm.8vo. Original embossed red cloth with gilt lettering and decoration, spine gilt. a.e.g. With steelengraved title-page, frontispiece portrait, and 5 engraved plates. VIII,280 pp. A popular literary almanac. [Boeknr.: 37272 ]

€ 35,00

ALMANAC. Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1856. Jaargang 38. Amsterdam, P.H. Laaman, (1855).Sm.8vo. Original embossed red cloth with gilt lettering and decoration, spine gilt. a.e.g. With steelengraved title-page, frontispiece portrait, and 5 engraved plates. VIII,268 pp. A popular literary almanac. [Boeknr.: 37273 ]

€ 35,00

ALMANAC. Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1858. Jaargang 40. Amsterdam, P.H. Laaman, (1857).Sm.8vo. Original embossed red cloth with gilt lettering and decoration, spine gilt. a.e.g. (sl. soiled). With steelengraved title-page, frontispiece portrait, and 5 engraved plates. VIII,264 pp. A popular literary almanac. [Boeknr.: 37274 ]

€ 35,00

ALMANAC. Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1859. Jaargang 41. Amsterdam, P.H. Laaman, (1858).Sm.8vo. Original embossed brown cloth with gilt lettering and decoration, spine gilt. a.e.g. (sl. soiled). With steelengraved title-page, frontispiece portrait, and 5 engraved plates. VIII,264 pp. A popular literary almanac. [Boeknr.: 37275 ]

€ 35,00

ALMANAC. Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1861. Jaargang 43. Amsterdam, P.H. Laaman, (1860).Sm.8vo. Original embossed brown cloth with gilt lettering and decoration, spine gilt. a.e.g. (sl. soiled). With steelengraved title-page , frontispiece portrait, and 3 (of 4) engraved plates. VIII,248 pp. A popular literary almanac. - (Stained). [Boeknr.: 37276 ]

€ 35,00

ALMANAC. Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1862. Jaargang 44. Amsterdam, P.H. Laaman, (1861).Sm.8vo. Original embossed brown cloth with gilt lettering and decoration, spine gilt. a.e.g. (sl. soiled). With steelengraved title-page, frontispiece portrait, and 4 engraved plates. VIII,258 pp. A popular literary almanac. [Boeknr.: 37277 ]

€ 35,00

ALMANAC. Zeeuwsche volks-almanak voor het jaar 1842. Zierikzee, J. van de Velde, 1841.Sm.8vo. Original printed boards. With coat of arms on title-page. With folding plate of the sun an moon eclips and 2 folding lithographed views of Sluis. C,156 pp. [Boeknr.: 37465 ]

€ 45,00

AMSTERDAM. AAN DE EERSTE KAMER VAN HET VERTEGENWOORDIGEND LICHAAM DES BATAAFSCHEN VOLKS. Geven te kennen de ondergeteekenden, allen handeldryvende ingezeetenen, woonende te Amsterdam. (No pl., 1800).Folio. Marbled wrappers. 8 pp. 'Requeste, voor diverse handeldryvende ingezeetenen, woonende te Amsterdam'. Complain by the bargemen about the stop on export of diary products. [Boeknr.: 24158 ]

€ 65,00

AMSTERDAM. Exrtact (sic) uyt verscheyde handvesten, en privilegien, vergunt aen de stadt en poorterie van Amsterdam, continerende den tijdt en maniere van nomineren en kiesen van schepenen aldaer. (No pl., 1690).4to. Wrappers. 24 pp. Electoral notice for the inhabitans of Amsterdam. - Knuttel 13471. [Boeknr.: 13388 ]

€ 45,00

ANDRIESSEN, Pieter Jacob. De kinderen van den Hugenoot, een tafereel van de vervolging der prostestanten onder Lodewijk XIV. 2e druk. Amsterdam, C.L. Brinkman, (1877).Original decorated cloth. With 4 chromolithographed plates. 245 pp. [Boeknr.: 37396 ]

€ 35,00

ANDRIESSEN, Pieter Jacob. De tamboer bij Quatrebras en Waterloo of de tweede verlossing van Nederland, 1814-1815. 5e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, (1883).Original pictorial cloth. With folding map and 4 chromolithographed plates by Tresling & Co. 245 pp. [Boeknr.: 37672 ]

€ 35,00

ANDRIESSEN, Pieter Jacob. De weezen van Vlissingen of hoe onze Republiek onafhankelijk werd. Een verhaal uit het derde tijdperk van den Tachtigjarigen Oorlog. 6e druk. Leiden, A.W. Sijhoff, (1900).8vo. Original pictorial cloth, lettered in gilt. With illustrations by A. Ronner. VIII,184 pp. First published in 1861. - Historical story set in the last half of the Eighty Years' War (1609-1648). [Boeknr.: 37403 ]

€ 30,00

ANDRIESSEN, Pieter Jacob. Een onderdrukte koningszoon, of de jeugd van Frederik den Groote van Pruisen. 2e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, (ca. 1880).Original pictorial cloth. With 4 tinted lithographed plates. 171 pp - (Some library stamps). [Boeknr.: 37395 ]

€ 35,00

ANDRIESSEN, Pieter Jacob. Een woelig zeemansleven. Een verhaal voor jongelieden. Vrij bewerkt naar het Engelsche jongensboek 'The log of a Jack Tar'. Met medewerking van Jan Brouwer. Amsterdam, D.B. Centen, (1892).Original pictorial cloth. With plates by Joh. Braakensiek. VIII,231 pp. [Boeknr.: 37399 ]

€ 30,00

ANDRIESSEN, Pieter Jacob. Eva. Deventer, A.J. van den Sigtenhorst, (1873).Original decorated blue cloth, spine gilt. With 4 tinted lithographed plates after G.J. Bos by P.W.M. Trap (foxed). 210 pp. First edition. - Juvenile. [Boeknr.: 37391 ]

€ 35,00

ANDRIESSEN, Pieter Jacob. (Historical works for children). Amsterdam, Deventer, ca. 1860-1870.7 volumes of the series. Original embossed cloth. With tinted lithographed plates after G.J. Bos by P.W.M. Trap, a,o. Published by G.W. Tielkemeijer: Adolf en Clare, of hoe ons land eene republiek werd. 2e druk. (Ca. 1860) , with 4 tinted lithographed plates after G.J. Bos by P.W.M. Trap ; De deserteur, of de Fransche overheersing en Nederlands herstelling. 1810-1813. (1868), with 2 (of 4 ?) tinted lithographed plates after G.J. Bos by P.W.M. Trap; De tamboer bij Quatrebas en Waterloo, of de tweede verlossing van Nederland. 1814-1815. 2e druk. (Ca. 1870), with folding map and 2 tinted lithographed plates after G.J. Bos by P.W.M. Trap; Het Hof van koning Lodewijk, of Nederland als koninkrijk Holland. 1806-1810. (1873), with 4 tinted lithographed plates after G.J. Bos by P.W.M. Trap; Koning en stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III. (1881), with 4 tinted lithographed plates after G.J. Bos by P.W.M. Trap. Published in Amsterdam by Jan Leendertz: De Muiderkring, of vijftien jaren van den bloeitijd onzer letterkunde, 1623-1637. (1868), with 4 tinted lithographed plates by Tresling & Co.Published in Deventer by A.J. van den Sigtenhorst: 's Konings zilveren feest. Geschiedenis van het tijdperk van vijfentwintigjarigen vrede. 1849-1874. (1874), with 3 tinted lithographed plates by Tresling & Co. [Boeknr.: 37390 ]

€ 175,00

ANDRIESSEN, Pieter Jacob. (Historical works for children). Leiden, A.W. Sijthoff, (ca. 1880-1910).20 volumes of the series. Original decorated red cloth, lettered in gilt. With tinted lithographed plates. Pieter Jacob Andriessen (1815-1877) wrote a whole series of romantic stories for young people, mainly drawn from national history, furthermore stories for girls and for younger children.De kinderen van den Zoetelaar of Nederland gedurende de eerste regeeringsjaren van Prins Willem III. 4e druk. (1887); Elba en Sint-Helena of de dubbele val van het eerste keizerrijk. 1814-1821. 2e druk (1882); Het begin van den strijd of de regeringsjaren van Prins Willem IV, 1717-1751. 3e druk. (1894); De zoon van den zeeroover of hoe de Nederlandsche Republiek groot werd. 5e druk. (1886); Vorst en dichter of hoe Pruisen onder Frederik den Tweede groot werd. 3e druk. (1889); Door het kreupelbosch tot den troon. De jeugd van prinses Elizabeth. koningin van Engeland. 1533-1558. 2e druk. (1889); De vrijheidsoorlog, of de opstand der Batavieren en Kaninefaten tegen de Romeinsche overheersing. 69-70. (1880); De suppoost aan de bank van leening, of de laatste levensjaren van Joost van den Vondel. 1657-1678. 3e druk. (1891); Koning en veldheer, of Frderik de Groote in en na den Zevenjarigen oorlog. 2e druk. (1889); De vrouw van de wolfsgrove, of het Valkhof te Niumage onder Karel den Grooten. 786-814. 2e druk. (1888); Een zoon van Friesland, of Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog. 1702-1713. 3e druk. (1887); Evangelie en Friezen, of hoe het christendom onder onze heidensche voorvaderen kwam. 677-754. 2e druk. (1888); Het hof van koning Lodewijk of Nederland als koninkrijk Holland, 1806-1810. 3e druk. (ca. 1890); De val van een koningshuis of het eerste tijdperk van de Fransche revolutie. 2e druk., (1868); De schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel. 4e druk. (1887); Adolf en Clara of hoe ons land een republiek werd. 6e druk. (ca. 1910); Een Gentsche vrijheidszoon. Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen. 1335-1345. 2e druk. (1889); De tocht naar Rusland of het begin van den val van't keizerrijk 1812. 3e druk. (1906); Geschiedenis van het tijdperk van vijfentwintigjarigen vrede 1810-1874. 2e druk. (1880); De jongensjaren van Witte Cornelisz. de With. (1903). [Boeknr.: 37405 ]

€ 395,00

ANDRIESSEN, Pieter Jacob. Loon naar werken of Graaf Floris V en zijne edelen. Een geschiedkundig verhaal voor oud en jong. 2e druk. 's Gravenhage, Joh. Ykema, 1889.Original decorated cloth with gilt lettering. With 33 illustrations. 208 pp.. [Boeknr.: 37398 ]

€ 30,00

ANDRIESSEN, Pieter Jacob. Op Markestein. Een verhaal. 3e druk. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, (ca.1890).Original pictorial cloth. With 4 plates by Wilm. Steelink. 193 pp. - (Some corners browned). [Boeknr.: 37392 ]

€ 35,00

ANDRIESSEN, Pieter Jacob. Tusschen mal en dwaas, of wat een meisje te genieten en te lijden heeft, eer zij de wereld in is. Amsterdam, Jan Leendertz, (1874).Original embossed cloth, lettered in gilt. With 4 tinted lithographed plates by Tresling & Co. 207 pp. First edition. - A girls book. Originally written by Clementine Helm (1825-1896) Backfischchen's Leiden und Freuden: Eine Erza¨hlung fu¨r junge Ma¨dchen. Leipzig, 1873. [Boeknr.: 37393 ]

€ 35,00

ANDRIESSEN, Pieter Jacob. Twaalf ambachten, dertien ongelukken, 1610-1616 en andere verhalen. Amsterdam, Jan Leendertz, (ca. 1875).Original decorated cloth (discoloured; spine ends sl. dam.). With 2 tinted lithographed plates. 125 pp. [Boeknr.: 37394 ]

€ 30,00

ANNA PAVLOVNA & WILLEM II. Guillaume II, Roi des Pays-Bas. - Anna Pavlovna, Reine des Pays - Bas, Grande Duchesse de Russie. Amsterdam, François Buffa et Fils, (ca. 1850).2 full-length portraits, mezzotint with etching, depicting Willem II after J.A. Kruseman and Anna Pavlovna after De Keyser, by Alfred Cornelliet, printed by Chardon Jeune et Fils. Each ca. 67 x 45 cm. Willem Frederik George Lodewijk (1792 - 1849), Prince of Oranje-Nassau, King of the Netherlands (1840 - 1849), with kepie and in military uniform and Anna Paulowna of Russia, Queen of the Netherlands (1795-1865), with curled hair, coronet, pearl necklace, and low velvet gown, holding pearls in right hand and with left resting on a table. - Two superb portraits.Not in Muller, Portretten. [Boeknr.: 35833 ]

€ 450,00

AREND, J.P. Algemene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden. Deel I-II,III,2. Amsterdam, J.F. Schleijer, 1840-1857.8 volumes of the series. Large 8vo. Contemporary half morocco. With many steelengraved views and portraits. [Boeknr.: 37406 ]

€ 95,00

ASCH VAN WIJCK, H.M.A.J. van. Over de instellingen van hooger onderwijs in Utrecht vóór de oprigting der hoogeschool in den jare 1636 bij gelegenheid der viering van het tweede eeuwfeest dier hoogeschool. Utrecht, N. van de Monde, L.E. Bosch, 1836.Original printed boards. With printer's device on title-page and large folding facsimile. VI,100,XIX,(1) pp. [Boeknr.: 37203 ]

€ 45,00

ASCH VAN WIJCK, H.M.A.J. van. De stad Utrecht in hare betrekking tot de hoogeschool, in derzelve stad. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1841.Original printed boards. 116,(1) pp. [Boeknr.: 37204 ]

€ 45,00

AUER, W. Eene gedachte en bede. Uitgegeven ten voordeele van de acht treurende weduwen en een en twintig vaderlooze kinderen te Vlissingen. Middelburg, M.S. de Zeeuw, 1873.Original printed wrappers. 12 pp. Published on the occasion of the shipwreck of two ships from Vlissingen Twee Gebroeders and Clemens in 1872 for the benefit of the eight grieving widows and twenty-one fatherless children in Vlissingen. [Boeknr.: 37490 ]

€ 65,00

BAART, K. Westkapelle, hare bevolking, Westkapelsche dijk. Geschiedkundig en karakteriseerend beschreven. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1889.Original printed wrappers (spine rep.). With 2 folding plans. 144 pp. [Boeknr.: 37475 ]

€ 45,00

BAEDEKER, Karl. Belgien und Holland nebst Luxemburg. Handbuch für Reisende. 25. Auflage. Leipzig, Karl Baedeker, 1914.Sm.8vo. Original red cloth (spine sl. discoloured). With 18 maps and 44 plans (mostly folding). XLVIII,504 pp.. [Boeknr.: 36691 ]

€ 25,00

BAS, W.G. de. (Red.). Officieel gedenkboek 1938. Uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig regeeringsjubileum van hare majesteit koningin Wilhelmina der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg enz. op 6 september 1938. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf , 1938.4to. Original red leather, gilt decoration on front, top edge gilt. With many photographic illustrations. 834 pp. 1 of the 100 deluxe copies bound in leather. - Part I Oranje en Nederland; II Economisch leven in Nederland; III |De cultureele ontwikkeling in Nederland. [Boeknr.: 37608 ]

€ 65,00

BEEN, Joahan Hendrik. Dagen en daden van Admiraal dubbel Wit. Amsterdam, S.L. van Looy, 1899.Original pictorial cloth. With 4 plates and 16 illustrations by J. de Waardt. 158 pp. School price for Jan Pieter van Schravendijk, 1902. - Juvenile on Witte Corneliszoon de With (1599 - 1658), a Dutch naval officer who served during the Eighty Years' War and the First Anglo-Dutch War. [Boeknr.: 37188 ]

€ 25,00

(BEETS, Nicolaas). Kuser. Een verhaal door den autheur van Jose. Haarlem, Erven F. Bohn, 1835.Contemporary half morocco, spine richly gilt. With engraved vignette on title-page. XIII,78 pp. First edition. - In his college years, Beets (1814-1903) published several narrative poems reminiscent of Byron in style and content such as kuser. - (Foxed). - Nice binding. [Boeknr.: 37252 ]

€ 85,00

BEIJNKE, H.E. Walchersche novellen. 's Gravenhage, Henri J. Stemberg, 1883.Original printed wrappers. 212 pp. [Boeknr.: 37491 ]

€ 30,00

BEKER, W.G. Beschryving van de haven van Vlissingen, met tarieven en reglementen. Vlissingen, G.G. de Vey Mestagen & Zoon, 1893.8vo. Original printed frontwrapper (backwrapper missing). With large folding coloured plan by Tresling & Co. 48 pp. [Boeknr.: 37526 ]

€ 95,00

BEKKER, Balthasar. De betoverde weereld, zynde een grondig ondersoek van't gemeen gevoelen aangaande de geesten, deselver aart en vermogen, bewind en bedrijf; als ook't gene de menschen door derselver kraght en gemeenschap doen. In vier boeken ondernomen. Amsterdam, Daniel van den Dalen, 1691 - 1693.4 volumes in 1. 4to. Later green calf. With printer's woodcut device on titlepages and large woodcut depicting the Oldenburg Horn (without the portrait as often). First edition. - The impact of Bekker's book, The Bewitched World, was a seminal work in the undermining of superstition, an early and powerful blow against the authority of the Bible, a significant instrument for the weakening of the Church's hold on men's beliefs, and a primary contributor to the liberation of thought across northern Europe. It caused a major scandal and in 1692 Bekker was removed from his office in Amsterdam by the synod of Alkmaar, because of heterodoxy. - (Age-browned). [Boeknr.: 36647 ]

€ 950,00

BELLAMY, Jacobus. Gedichten. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852.16mo. Contemporary straight grained red morocco, spine richly gilt (hinges weak but strongly holding). With engraved title-vignette. XVI,306 pp. Jacobus Bellamy (1757-1786) was a Dutch poet. [Boeknr.: 37168 ]

€ 30,00

BELLAMY, Jacobus. Gedichten. Dordrecht, P. Los, Gzn, 1838.16mo. Wrappers.304 pp.. Jacobus Bellamy (1757-1786) was a Dutch poet. [Boeknr.: 37464 ]

€ 30,00

BELLAMY, Jacobus. Gezangen. - Ter gedachtenisse van J. Bellamy. Amsterdam, A. Mens Jansz., 1785-1786.2 volumes in 1. Original boards. With circular portrait of Bellamy on title-page by R. Vinkeles and circular engraving on the other title-page by Wagenaar. XVI,78,(20; 52,4,(1) pp. [Boeknr.: 37484 ]

€ 45,00

BELLAMY, Jacobus. Gezangen. 2e druk. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1804.Original boards (spoiled). With circular portrait of Bellamy on title-page by R. Vinkeles. XVI,78,(2) pp. Bound with: A. VEREUL. Bij het graf van J. Bellamy. 6 pp. - W.H. SELS. Over het graf van Bellamy. 7 pp. [Boeknr.: 37485 ]

€ 35,00

BEMMEL, Abraham van. Beschryving der stad Amersfoort, behelzende derzelver gelegenheid, oorspronk, benaaming, oude en tegenwoordige gedaante; als mede de stigtingen, kerken, kloosters, godshuizen, en andere openbare gebouwen; mitsgaders de oude en hedendaagse regeeringsform, privilegien, rampen, en andere merkwaerdige zaken. Meest uit echte stukken, brieven en handvesten zaamengesteld. Utrecht, Henrikus Spruyt, 1760.2 volumes. 19th century half calf, spines lettered in gilt. With plate depicting coats of arms and 8 folding engraved views by Paul van Liender. (20),1018,(8) pp. First edition. - A very fine copy, with nice views of Amersfoort.Nijhoff- Van Hattum 19. [Boeknr.: 37200 ]

€ 650,00

BENTINCK, Wolter Jan Gerrit. Afbeelding der lykstaatie van .. Wolter Jan Baron Bentink, schout by nacht, ressorteerende onder het ed. mog. Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam .. op dinsdag den 28 Augustus 1781, 's namiddags tusschen 4 en 5 uuren in de Nieuwe Kerk. (Amsterdam), Jacobus Kok, 1781.Broadsheet with engraving, coloured by hand, after H.P. Schouten by B. de Bakker and with explanatory text printed in 5 columns. Ca. 31 x 51 cm ( not including blank margins). Funeral procession of Wolter Jan Gerrit baron Bentinck (1745-1781), rear-admiral of Holland and West-Friesland, died after serious injuries during the naval battle of the Dogger Bank. Magnificent image of the procession on the Kloveniersburgwal in Amsterdam, going to the Nieuwe Kerk. Depicting the canal houses with on the right the Oudemanhuispoort, and on the left the Nieuwe Doelenstraat. In front the canal with several vessels with spectators.With circumstantial description of the participants and the route. The naval Battle of the Dogger Bank took place on 5 August 1781 during the Fourth Anglo-Dutch War, part of the American War of Independence, in the North Sea. It was a bloody encounter between a British squadron under Vice Admiral Sir Hyde Parker, 5th Baronet and a Dutch squadron under Vice Admiral Johan Zoutman, both of which were escorting convoys. - Excellent condition.Muller, Historieplaten, 4463; Atlas van Stolk 4401. [Boeknr.: 33675 ]

€ 475,00

BETOUW, Johannes in de. Annales Noviomagi, oppidi olim Batavorum, hodie primariae Gelrorum civitatis. Noviomagi, Ahasverus van Goor en Zoon,1790.Original boards. (4),244,(4) pp. The Dutch city of Nijmegen, in the province of Gelderland, is one of the oldest cities in the Netherlands. In the first century BC the Romans built there a military limes-camp. - (Stained).Begheyn, Gheprint te Nymeghen, 45.1. [Boeknr.: 13127 ]

€ 75,00

BILDERDIJK, Willem. Romance. (Door) Elius. Amsterdam, P.J. Uylenbroek, 1788.Half cloth. With engraved title-page and 16 small engravings in the text. 65,(2) pp. First edition. - Collection of poems by Willem Bilderdijk (1756 - 1831) , an influential Dutch historian, linguist, poet and lawyer. - (Foxed; stamp on title-page). [Boeknr.: 37256 ]

€ 45,00

BOISSEVAIN, Charles. Het volk van de Ruyter. Toespraak, gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 23 Maart 1907, bij gelegenheid der plechtige viering van de 300ste verjaring van den geboortedag van Michiel Adriaensz. de Ruyter. (No pl.), 1907.8vo. Original printed wrappers. With plate. 48 pp. [Boeknr.: 37529 ]

€ 15,00

BOLLAERT, Nathan. Annotatien van meest alles dat is voorgevallen en verrigt aan en in het Borger-weeshuis, van de stigting Anno 1720, tot op heden, nevens de stichting van een apotheek, in den jaare 1749. En verdere resolutien, apostillen en extracten, van Anno 1717 tot op heden, alles bijeengebracht door Nathan Bollaert, bode van het Burgerweeshuis. 1792.Half cloth. With plate. 225 pp. 'Afschrift van een manuscript, betrekkelijk de stichting enz. van het Burgerweeshuis te Middelburg'. [Boeknr.: 37533 ]

€ 350,00

BOSBOOM-TOUSSAINT, Anna Louisa Geertruida. Het Huis Lauernesse. 3e druk. Amsterdam, G.J.A. Beijerrinck, 1843.2 volumes. Old boards with printed title labels to spines (1 back cover renewed). With 2 engraved title-pages after M. Mourot by J.P. Lange. 312; 429 pp. First published in 1840. - Het Huis Lauernesse (The House of Lauernesse) shows how major historical processes intervene in the lives of ordinary people. That great process here is the rise of Protestantism in the sixteenth-century Netherlands.Schenkeveld-van der Dussen, Met en zonder lauwerkrans, p. 875. [Boeknr.: 37261 ]

€ 75,00

BOSCHMA, C. & J. PEROT. Antoine-Ignace Melling (1763-1832), reizend kunstenaar. Met medewerking van H. Sorbé, Th. Laurentius en R. Anhegger. Abcoude, Uniepers, (1991). Folio. Original boards, with dust-jacket. With over 190 illustrations (several in colours). 240 pp. Antoine-Ignace Melling was a painter, architect and voyager who is counted among the 'Levantine artists'. In this book his journey in 1812 to the Netherlands and Germany is documented. [Boeknr.: 31810 ]

€ 35,00

BOUTENS, P.C. Oud-Perzische kwatrijnen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1930.Sm.8vo. Original green deorated gilt velvet. 107 pp. First published in 1926. - With fine binding by Carel Adolph Lion Cachet (1864 - 1945) bookbinding designer and pioneer of Dutch Art Nouveau. [Boeknr.: 37227 ]

€ 35,00

BOUTENS, P.C. Rubaiyat. Honderd kwatrijnen van Omar Khayyam, vertaald. 2e druk. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1919.Sm.8vo. Original green decorated gilt velvet. 100 pp. First published in 1913. - With fine binding by Carel Adolph Lion Cachet (1864 - 1945) bookbinding designer and pioneer of Dutch Art Nouveau. [Boeknr.: 37226 ]

€ 35,00

BREDA. 't Kasteel van Breda verrast, door middel van een turfschip, in't jaar 1590. (Amsterdam, Tirion, ca. 1790).Engraving by N. van der Meer after Simon Fokke. Ca. 14,5 x 18,5 cm. From: Jan Wagenaar, Vaderlandsche historie. - Using a clever tactic reminiscent of the Trojan horse, a small assault force hid in a peat barge, entered the city of Breda, and proceeded to take it over resulting in a minimum number of casualties. - (Some light foxing). [Boeknr.: 37591 ]

€ 45,00

BROES, Wilhelm. Filip van Marnix heer van St. Aldegonde, bijzonder aan de hand van Willem I. Amsterdam, Johannes van der Hey en Zoon, 1838-1840.3 volumes in 2. Original boards. With lithographed portrait. (4),XLIV,365; (4),XXXII,216; XXXII,424 pp. Copy from the: Bibliotheek van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.Filips van Marnix (1540 - 1598) was a Flemish and Dutch writer and statesman, and the probable author of the text of the Dutch national anthem the Wilhelmus. Willem Broes (1766-1853) clergyman (successor of Martinet at Zutphen) studied ecclesiastical and Dutch history, and wrote several works on these subjects. [Boeknr.: 1647 ]

€ 75,00

BROUWERSHAVEN. De stad Brouwershaven van den dyk te zien. (Amsterdam, Tirion, ca. 1750).Engraved panoramic view of Brouwershaven by C. Pronk and H. Spilman. Ca. 14,5 x 19,5 cm. From: Het verheerlykt Nederland of kabinet van hedendaagsche gezigten van steden, dorpen. - (Blank top margin foxed). [Boeknr.: 37590 ]

€ 40,00

BURGGRAAFFF, Pieter. Willen en Maria, of gemeenzaam onderhoud over de grondwaarheden van den natuurlijken en christelijken godsdienst. Uitgegeven door de Maatschappij, Tot nut van 't algemeen. Eerste stukje. Natuurlijke godsdienst. Leyden, Deventer, Groningen, D. du Mortier en Zoon, J. de Lange & J. Oomkens, 1831.Original wrappers. IV,95 pp. [Boeknr.: 37514 ]

€ 35,00

CATTENBURGH, A.L. van. 1304. Intogt der Hollanders binnen Zierikzee, onder jonker Willem, Grave van Oostervant. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldring van de maskerade, te houden door leden van het Leidsche Studenten-Corps in juni 1865. Leiden, Jac. Hzenberg, Corn. Zoon, 1865.Original red cloth, lettered in gilt (stained). With folding map of Zeeland, portrait of Willem III and 3 chromolithographed plates with coats of arms. (6),113 pp. [Boeknr.: 37483 ]

€ 55,00

CHAMPAGNAC, J.B.J. Guillaume le Taciturne et sa dynastie. Histoire des Pays-Bas (Hollande et Belgique) depuis le seizième siècle jusqu'a nos jours. Accompagnée d'une biographie des personnages mentionnés dans cette histoire. Paris, Belin-Leprieur et Morizot, 1852.Large 8vo. Contemporary half morocco, spine gilt (sl. rubbed). With engraved frontispiece and 13 engraved plates by Rouargue Frères. 475 pp. With the bookplate of Bob Luza. - William I, Prince of Orange (1533 - 1584), also widely known as William the Silent or William the Taciturn or more commonly known as William of Orange, was the main leader of the Dutch revolt against the Spanish Habsburgs that set off the Eighty Years' War and resulted in the formal independence of the United Provinces in 1648. - (Some foxing). [Boeknr.: 6970 ]

€ 45,00

CHARITÉ, J. a.o. Biografisch woordenboek van Nederland. Onder einredactie van J. Charité, A.J.C.M. Gabriëls e.a. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1979-2008. 6 volumes. Cloth, with dust-jackets. R.G.P. - The Biographical Dictionary of the Netherlands (BWN)1880-2000 is a scientific reference work. It contains short biographies of persons who were significant in any way in the Netherlands or its overseas territories at the end of the nineteenth century and in the twentieth century. Foreigners who have distinguished themselves here and Dutchmen who have made a name for themselves abroad are also, in principle, provided with a minibiography. These miniature biographies are written by a large number of expert authors, with a total of 2071 mini-biographies. [Boeknr.: 36999 ]

€ 150,00

CLEVE, Johanna Constantia. Lentebloemen. 's Gravenhage, Erven J. Allart, 1817.Contemporary half calf, spine gilt. With engraved title-page with vignette by J. van Rooij. VI,86 pp. First edition; school price dated 1817. - Authorized by the author with her signature. Johanna Constantia Cleve (1800-1821) published her first collection of poems at the age of 13 under the title Jeugdige dichtproeven ( Youthful poetry experiments), 's Gravenhage 1813. Four years later she published Lentebloemen (Spring flowers). Both collections, in addition to a few loose verses, raised expectations of the young poet. That expectation was not fulfilled. She died in Leiden, at the age of 21 years. - A nice copy printed on heavy paper.Schenkeveld-van der Dussen, Met en zonder lauwerkrans, p. 830. [Boeknr.: 37255 ]

€ 75,00

CORONEL, S.Sr. Middelburg voorheen en thans. Bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar. Middelburg, Benthem & Jutting, 1859.Original printed boards (sl. stained). XVIII,404 pp. A detailed and accurate history of the poor in Middelburg. [Boeknr.: 37500 ]

€ 65,00

CORT, Frans de. Liederen. Groningen, J.B. Wolters, Antwerpen, J.W. Marchand en Co., 1868.Original green cloth, lettered in gilt. (6),309, (10) pp. First edition; with bookplate of Hans van Straten. - Frans Jozef de Cort (1834 - 1878) was a leading liberal Flemish folk poet. [Boeknr.: 37332 ]

€ 45,00

CORTGEEN VAN DER GOUDE, Jacobus Fransz. van. Stichtsche cleyne chronicke, waer in gheschiedenissen, des stadts, steden, ende landen van Utrecht, in tijdt van vrede en oorloghe, van begin des stadts, int jaer ons Heeren 80 tot den jaere 1578, int cort verhaelt werden. Waer achter bygevoegt is Beschryving van Utrecht door Cornelis Booth. Amsterdam, Jan Hartig, 1745.Sm.8vo. 19th century half cloth, spine lettered in gilt. Title-page printed in red and black. (24),152 pp. History of the city and province of Utrecht. - A fine copy. [Boeknr.: 37229 ]

€ 275,00

COSTER, Charles de. La Zélande. Paris, 1873.4to. Original printed boards. With map and many woodengraved illustrations and plates by Adolf Dillens. (79) pp. Offprint Le Tour du monde. - With armorial bookplate. [Boeknr.: 37531 ]

€ 65,00

COURT OF HOLLAND. MANIER VAN PROCEDEREN VOOR DEN HOVE VAN HOLLAND, ZEELAND, EN WESTVRIESLAND. Zoo als de selve hedendaags gebruikelyk is, na de laatste ordonnantie en reglementen opgestelt, en met verscheide zeer fraye stukken verrykt. Derde druk. Zynde deeze druk meer dan de helft vermeerdert. 's Gravenhage, Pieter van Thol, 1729.Sm.8vo. Contemporary half roan. With engraved title vignette, title printed in red and black. (8),510,(9) pp. Third enlarged edition. - Dutch administration of justice. [Boeknr.: 13721 ]

€ 125,00

COURT VAN DER VOORT, Pieter de la. Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden: waer by gevoegt is eene verhandeling aengaende het snoeijen en voortteelen van vrugt- en wilde boomen ... als mede om onfeilbaer ananas-vrugten, ook citroen-, limoen- , oranje-boomen, en andere gewassen van warmer luchtstreek, onder onze koude voort te queeken en te vermenigvuldigen, nevens een berigt om de benoodigde weer-glazen daer toe te maken; nog beproefde waerneemingen wegens het voortteelen van aerd- en warmoes vrugten, het behandelen der moestuinen, het aanleggen der broeibakken voor meloenen en soortgelyke gewassen. 2e druk, vermeerderd met twee aenhangzels, handelende over het aanleggen der trekkassen voor de persikken enz. en over het kweeken der bloemen. Amsterdam, K. van Tongerlo & F. Houttuin, 1763.4to. Contemporary half calf (boards with later marbled paper). With illustration and 16 engraved plates (13 folding). XII,(4),522,(18) pp. Second and best edition, first published in 1737. - Pieter de la Court van der Voort (1664-1739) was, through his wife, the owner of the Berbice country estate in Voorschoten from 1688 to 1716. Under his leadership, the property grew into a beautiful country estate with a formal garden layout that was customary for the time, with an orangery, barge house, orchards, a walled vegetable garden and several experimental espalier fruit walls. He designed the Berbice orangery from 1696 after he had traveled around Europe to gain knowledge and inspiration. His international network was large and included people like Tsar Peter the Great of Russia, who even came to Berbice to admire the orangery. Pieter is the first to get a pineapple to flower and fruit in the Netherlands, which was very special at that time. His knowledge about growing (tropical) fruits and his ideas about the construction and design of country estates became widespread with the publication of his book. Because it was also translated into French and German, it reached an unprecedentedly wide audience. - The first book on succesful ananas-growing in Europe. - (Age-browned). [Boeknr.: 36897 ]

€ 1650,00

CRAMPRICH, Daniel Joannes. Memorie overgelevert aen d'Heeren Staten Generael, den 12 February, 1685. Door den Minister van Sijne Keyserlycke Majesteyt. (No pl.), 12 February, 1685.4to. (4) pp. Request from Spain's ambassador Cramprich to the Dutch Republic for financial support to fight the Ottoman Turks. Knuttel 12373 (French edition only); Tiele 8230. [Boeknr.: 33358 ]

€ 125,00

CREMER, Jacobus Johannes. Betuwsche novellen en een reisgezelschap. 6e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, (ca. 1890).Sm.8vo. Original decorated cloth. 323 pp. First published in 1856. - Stories situated in the Betuwe, written by Jacobus Jan Cremer (1827 - 1880), a Dutch writer, recital artist and painter. [Boeknr.: 37260 ]

€ 25,00

CREMER, Jacobus Johannes. De lelie van 's Gravenhage. 6e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, (1888).Sm.8vo. Original decorated cloth. 345 pp. First published in 1851. - Written by Jacobus Jan Cremer (1827 - 1880), a Dutch writer, recital artist and painter. This historical novel is set in The Hague in the 16th and 17th centuries and provides a unique insight into Dutch history, for example into life at the Binnenhof during the Spanish occupation. [Boeknr.: 37291 ]

€ 25,00

CREMER, Jacobus Johannes. Distels in't weiland. Over-Betuwsche vertellingen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1865.8vo. Contemporary half red morocco, spine gilt. With 7 tinted lithographed plates. 242 pp. First edition. - Stories about the Betuwe in the province of Gelderland in the Netherlands. [Boeknr.: 33018 ]

€ 65,00

CREMER, Jacobus Johannes. Hanna de freule. 5e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, (1896).Sm.8vo. Original decorated cloth. 306, (3) pp. First published in 1873. - Written by Jacobus Jan Cremer (1827 - 1880), a Dutch writer, recital artist and painter. Novel about the right to strike. [Boeknr.: 37292 ]

€ 25,00

CREMER, Jacobus Johannes. Overbetuwsche novellen. 7e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, (ca. 1890).Sm.8vo. Original decorated cloth. 365 pp. First published in 1857. - Stories situated in the Betuwe, written by Jacobus Jan Cremer (1827 - 1880), a Dutch writer, recital artist and painter. [Boeknr.: 37259 ]

€ 25,00

CRONE, C.C.S. Muziek over het water. 2e druk. Amsterdam, Wereldbibliotheek, (1940).Original half cloth. With woodcut frontispiece by D. van Luyn. 80 pp. First edition publihed the same year. - Novel situated in Utrecht. [Boeknr.: 37262 ]

€ 18,00

DEFOE, Daniel. Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoë. Opnieuw uitgegeven door J.J.A. Goeverneur. 6e druk. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, (1900).8vo. Original pictorial cloth. With 156 woodengravings. 280 pp. Dutch translation of the famous book by Daniel Defoe The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe (1719). [Boeknr.: 37269 ]

€ 30,00

DEGENHARDT, W. Lucht en water. 2e druk. Amsterdam, Jan Leendertz., (1883).Original decorated cloth, lettered in gilt. With 15 lithographed plates depicting birds. 248 pp. Wandelingen door de bezielde schepping. Deel 3. - (Lower margins waterstained). [Boeknr.: 37354 ]

€ 40,00

DEIBEL, J.H. De Engelschen in Zeeland in 1809. Middelburg, Van Benthem & Jutting, 1909.Original printed wrappers. With 6 plates. 47 pp. [Boeknr.: 37524 ]

€ 45,00

DEN BRIEL. Briele ingenomen, door de watergeuzen, in't jaar 1572. (No pl., ca. 1750). Engraving depicting the siege of Den Briel by N. van der Meer. Ca. 15 x 19 cm. The capture of Den Briel by the Waterrgeuzen took place on April 1, 1572. It is one of the most famous events of the Eighty Years' War. Cf. Muller, Historieplaten, 574. [Boeknr.: 37586 ]

€ 40,00

DEN BRIEL. Het inneemen van Den Briel, geschiedt den eersten van April in den jaere 1572. (Amsterdam, 1730).Engraving depicting the siege of Den Briel by Jan Luyken. Ca. 26,5 x 34 cm. From: J. le Clerc, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. - The capture of Den Briel by the Waterrgeuzen took place on April 1, 1572. It is one of the most famous events of the Eighty Years' War. Muller, Historieplaten, 573-b; Van Eeghen-Van der Kellen 474. [Boeknr.: 37595 ]

€ 75,00

DEN BRIEL. Nieuwe grond-tekening der stad Brielle. Amsterdam, Isaak Tirion, 1743.Engraved plan of Den Briel from a bird's-eye view, with legenda and coat of arms. Ca. 17 x 21 cm. From: Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. - (Top sl. foxed). [Boeknr.: 37588 ]

€ 45,00

DOMMISSE, C.P.I. De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde oudheidskamer, in verband met de historie der stad. Vlissingen, C.N.J. de Vey Mestdagh, 1903.8vo. Half cloth. With illustrations. XVIII,401 pp. [Boeknr.: 37530 ]

€ 45,00

DOMMISSE, P.K. De ambachtsheerlijkheid van oud Vlissingen en de wording van nieuw Vlissingen. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1910.Original printed wrappers. With 2 large folding plans. 263 pp. [Boeknr.: 37520 ]

€ 95,00

DU ROY, Bernard. Nieuwe kaart van den lande van Utrecht. Amsterdam, Johannes Covens & Cornelis Mortier, 1743.Engraved wall map after G. Hoet by T. Doesburgh. 40 sheets pasted on linen. With fine large cartouche, several cities coloured in red and the Nieuwe Hollandse Waterlinie (New Dutch Waterline ) is shown in blue. Ca. 124 x 193 cm. The first edition from a total of four editions, was published by Nicolas Visscher in 1696; this is the second, revised edition. - The rare wall map shows Utrecht in the centre, Amsterdam with the Haarlemmermeer in the northwest. In the north Naarden at the Zuiderzee (now Gooimeer) up to Schoonhoven, Nieuwpoort, Leerdam, Asperen and Heukelum in the south. It shows cities, villages and settlements and the differentiation of the land ownerships. The boundaries of the polders of the entire region with the designation of the owners are presented. Also depicted are drainage canals, windmills, landscape areas, ornamental gardens, as well as larger buildings and churches.The large Dutch wall maps are rare because most of the copies were used in their actual purpose to decorate the walls of the houses of the wealthy citizens. Those examples have not been preserved in most cases. This fine wall map is one of the most famous and spectacular graphic representations of the province of Utrecht, it was authoritative until the 19th century. [Boeknr.: 37139 ]

€ 1450,00

DUMAS, Charles. (Red.). Een koninklijk paradijs. Aert Schouman en de verbeelding van de natuur. Dordrecht, Dordrechts Museum, Zwolle WBooks, 2017. Folio. Original pictorial wrappers. With 649 coloured illustrations. 360 pp. Profusely illustrated catalogue about Aert Schouman (1710 - 1792) an art and wallpaper painter, etcher, watercolorist and engraver. He was the most important Dutch animal painter of the 18th century. [Boeknr.: 36633 ]

€ 40,00

DUTCH HISTORY. Voor drie-honderd jaren. Volks-bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. 1569-1574. Utrecht, C. van Bentum, a.o. (1869-1874).5 volumes. 8vo. Original embossed oranje cloth, with gilt decoration on front. First edition; all published. - Magazine with many articles by different authors about Dutch history. [Boeknr.: 37283 ]

€ 95,00

DUTCH NEWSPAPER. BRIELSCHE COURANT. No. 131 - 1787; No. 96 - 1788.BRIELSCHE COURANT. Extra ordinaire. No. 2 - 1788.DELFSCHE COURANT. No. 5, 14, 19 - 1788.OPRECHTE HAERLEMSE DINSDAEGSE COURANT. No. 31 - 1667; No. 6 - 1704.OPRECHTE HAERLEMSE DONDERDAEGSE COURANT. Extraordinaire. No. 27 - 1698.VRYHEID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP. HAERLEMSE COURANT. No. 14 - 1795; No. 153 - 1832.UTRECHTSCHE COURANT. No. 57 - 1779.ADVERTENTIEN, AANKONDIGINGEN EN VERSCHILLENDE BERIGTEN VAN UTRECHT. No. 69, 136, 153 - 1812; January 1813. 1787-1832. 16 newspapers. Plano. [Boeknr.: 37538 ]

€ 125,00

DUTCH NEWSPAPER. DE RYZENDE NIEUWS-BODE van maandag 24 Januari 1820. Amsterdam, M. van Kolm, 1820.With woodcut illustration on top depicting a horseman with horn. 4 pp. Issued between ca. 1816 and 1825. [Boeknr.: 37455 ]

€ 45,00

DUTCH NEWSPAPER. NOORDHOLLANDSCHE COURANT. No. 14 - 1779.OPRECHTE NEDERLANDSCHE COURANT. No. 117,150 - 1786.NEDERLANSCHE COURANT. No. 143 - 1786; No. 29, 32, 34 - 1787.KONINKLIJKE COURANT. No. 155 - 1810.NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. No. 56 - 1814.AMSTERDAMSE DONDERDAAGSCHE COURANT. No. 17 - 1696COURIER VAN AMSTERDAM. No. 64 - 1810.AMSTERDAMSCHE EXTRA COURANT. No.142 - 1787; No.2 & 3. - 1806; No. 9 - 1830.DIEMER- OF WATERGRAAFS-MEERSCHE COURANT. No. 9 - 1783.BERICHT, wegens de uitgave van een Overysselsch Weekblad. 1790.DAGBLAD DER PROVINCIE BRABANT. No. 86 - 1814. 1779-1830. 17 newspapers. Plano [Boeknr.: 37537 ]

€ 125,00

DUTCH NEWSPAPERS - AMSTERDAM. ALGEMEEN HANDELS-BLAD. No. 69, 92 - 1828; No. 62, 63, 79, 103 -1830.ALGEMEEN HANDELS-BLAD. Extra. Augustus & September 1830; NIEUWE AMSTERDAMSCHE COURANT EN ALGEMEEN HANDELSBLAD. No. 1 - 1832, No. 2687 & 2688 - 1840. 1828-1830. 14 newspapers. Plano. [Boeknr.: 37539 ]

€ 95,00

DUTCH NEWSPAPERS. - 's GRAVENHAGE. HOF COURANT. No. 2 - 1783; No. 5, 6, 19 & 25- 1788.'s GRAVENHAAGSE MAANDAGSE COURANT. No 156 - 1782; No. 75 & 78 -1788BUITENGEWOON DAGBLAD VAN 's GRAVENHAGE. Vrijdag, den 3 September 1830. Nr. 105*. 's Gravenhage, 1730-1788. 9 newspapers. Plano. [Boeknr.: 37535 ]

€ 95,00

DUTCH NEWSPAPERS. - ROTTERDAM. ROTTERDAMSCHE COURANT No. 75, 76, 77 - 1815; No.1 - 1824.BIJVOEGSEL ROTTERDAMSCHE COURANT. No. 114, 118, 122, 136 - 1795; Junij 1815.EXTRA ORDINAIRE ROTTERDAMSCHE COURANT. 5 October 1795; 3 January 1814, 10 January 1814; Junij 1815.BUITENGEWONE NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT. 27 Februarij 1848.VRYHEID. GELYKHEID. BROEDERSCHAP. ROTTERDAMSCHE COURANT. No 152 -1795.VRYHEID. GELYKHEID. BROEDERSCHAP. ROTTERDAMSCHE COURANT. Extra ordinaire. Augustus & October 1795.VRYHEID. GELYKHEID. BROEDERSCHAP. ROTTERDAMSCHE COURANT. Byvoegsel. December 1795. Rotterdam, 1795-1848.19 newspapers. Plano. [Boeknr.: 37536 ]

€ 125,00

EKAMA, C. Beleg en verdediging van Haarlem in 1572 en 1573. Historisch beschreven. Haarlem, A.C. Kruseman, 1872.Half cloth, spine lettered in gilt. With 2 plans (1 folding). VIII,IV, 275,20 pp. [Boeknr.: 37221 ]

€ 65,00

ELLEWOUTSDIJK. Het slot Ellewoutsdijk, anno 1500. (No pl., ca. 1850).Lithographed view after M.A. Brandt by Steurwald. Ca. 8,5 x 13 cm. View of the castle in Ellewoutsdijk, Borsele, in the year 1500. [Boeknr.: 37601 ]

€ 45,00

ENGELBERTS GERRITS, Gerrit. Schoonheden uit de Nederlandsche dichters der XVIIde, XVIIIde, en XIXde eeuw. Voor mijne jeugdige landgenooten. 3e vermeerderde druk. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1844.2 volumes. Sm.8vo. Contemporary half calf (sl. rubbed). With 2 engraved title-pages. IV,288; 330 pp. First published in 1828. - Collection of Dutch poems for children. - (Foxed). [Boeknr.: 37330 ]

€ 35,00


Page: 1 2 3 4
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail