Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Gibraltar


Page:
BOGAERS, Adrianus. De togt van Heemskerk naar Gibraltar. 3e druk. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1882.Contemporary half red cloth. 96 pp. First edition was published in 1837. - Poem on the battle of Gibraltar (1607) in which a Spanish fleet of 21 vesels was entirely destroyed. Admiral Jacob van Heemskerk (1567-1607) was commanding the Dutch fleet.Cat. NHSM II, p.1043. [Boeknr.: 32858 ]

€ 35,00

GIBRALTAR. - PLACAAT. De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. doen te weeten .. dat niemand van de ingezeetenen deeser lande hem verstoute/ om aan de stad (Gibraltar) eenige hulpe met oorlog- of mondbehoeftens toe te brengen .. 's Gravenhage, Isaac Scheltus, 1779.Broadside with woodcut coat of arms of the States General, lion with sword and 7 arrows, in an elaborately decorated cartouche with military attributes and woodcut initial. Official embargo to cooperate with Gibraltar.Not in Knuttel. [Boeknr.: 35386 ]

€ 125,00

KELLER, Gerard. Wouden, kusten en rotsen. Rotterdam, Jacs.G. Robbers, (ca. 1880).Folio. Original pictorial blue cloth gilt. With 8 steelengravings (some foxing) and numerous woodengravings. (8),216 pp. Europa in al zijn heerlijkheid geschetst. - Fine illustrated book on North-Italy, France, Norway, Spain, Italy, Germany, Sweden and Gibraltar. - A nice copy. [Boeknr.: 32910 ]

€ 75,00


Page:
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail