Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Gibraltar


Page:
BOGAERS, Adrianus. De togt van Heemskerk naar Gibraltar. 3e druk. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1882.Contemporary half red cloth. 96 pp. First edition was published in 1837. - Poem on the battle of Gibraltar (1607) in which a Spanish fleet of 21 vesels was entirely destroyed. Admiral Jacob van Heemskerk (1567-1607) was commanding the Dutch fleet.Cat. NHSM II, p.1043. [Boeknr.: 32858 ]

€ 35,00

GIBRALTAR. - PLACAAT. De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. doen te weeten .. dat niemand van de ingezeetenen deeser lande hem verstoute/ om aan de stad (Gibraltar) eenige hulpe met oorlog- of mondbehoeftens toe te brengen .. 's Gravenhage, Isaac Scheltus, 1779.Broadside with woodcut coat of arms of the States General, lion with sword and 7 arrows, in an elaborately decorated cartouche with military attributes and woodcut initial. Official embargo to cooperate with Gibraltar.Not in Knuttel. [Boeknr.: 35386 ]

€ 125,00

GIBRALTAR. - Verovering van de sterke stad Gibraltar door de gecombineerde Engelsche en Hollandsche oorlogsvloot. (No pl., ca. 1705).Engraving by Pieter Sluyter depicting the city and the castle on the rock and the sea-battle in the foreground. Ca. 15 x 26 cm. From: Europeesche Mercurius. - The conquest of Gibraltar by the combined English and Dutch fleet on August 1704. Muller, Historieplaten, 3336. [Boeknr.: 34067 ]

€ 95,00

KELLER, Gerard. Wouden, kusten en rotsen. Rotterdam, Jacs.G. Robbers, (ca. 1880).Folio. Original pictorial blue cloth gilt. With 8 steelengravings (some foxing) and numerous woodengravings. (8),216 pp. Europa in al zijn heerlijkheid geschetst. - Fine illustrated book on North-Italy, France, Norway, Spain, Italy, Germany, Sweden and Gibraltar. - A nice copy. [Boeknr.: 32910 ]

€ 75,00


Page:
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail