Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Dutch travel


Page: 1 2 3 4
VIAUD, Pierre. Schipbreuk en lotgevallen van Pieter Viaud, scheeps-kapitein, enz. Behelzende deszelfs vertrek van Bourdeaux, en schipbreuk op een onbewoond eiland; wonderlyke kloekmoedigheid van een Hollandsch matroos ten tyde der schipbreuk; rampen en ongelukken aldaar aan land, welke hy beneffens nog elf anderen van de equipagie heeft moeten ondergaan; hy blyft eindelyk alleen over met eene mevrouw en haar zoon en zynen neger .. Eene waare geschiedenis. Door hem zelven beschreeven. Gesterkt met een certificaat van dan heer Sevettenham, commandant van het Engelsch fort St. Marc des Apalaches. Amsterdam, Petrus Conradi, 1771.20th century cloth. Woodcut vignette on titel-page. 132 pp. Dutch translation of: Naufrage et aventures de Pierre Viaud, natif de Bordeaux, capitaine de navire, histoire véritable. Bordeaux 1768. - This book tells the extraordinary story of a French seaman who sailed from Bordeaux in February 1765 as mate in the Aimable Suzette, Captain St. Crie, bound for the West Indies. Forced by illness to remain on the small island of St. Louis, off the coast of Saint-Domingue (Haiti), Viaud enters into a partnership with a Haitian resident, monsieur Desclau, to trade goods to Louisiana. They hire a vessel, the Tigre, Captain La Couture, and sail with sixteen passengers and crew on 2 January 1766. During the voyage the ship springs a leak, and on 16 February 1766 runs aground and breaks up on an island off the coast of Florida. Viaud's account of his adventures somehow fell into the hands of the French scholar Jean Gaspard Dubois-Fontanelle who published it at Bordeaux in 1768. Exacly how much is the work of Fontanelle himself is uncertain, but it was an instant bestseller and became one of the most reprinted and translated works of the 18th century. After many years of debate and indecision, the basic framework (at least) of Viaud's account is now regarded as truthful (Howgego V, p.474-474). 'Probably the story of cannibalism accounted for the popularity of this narrative' (Huntress 80C).Not in Tiele or Cat. NHSM; Sabin 99414; Polak 9438. [Boeknr.: 33245 ]

€ 495,00

VISINO, J(ohann) N(epomuk). Pelgrims-reize uit Griekenland, over Egypte, naar Palestina. Behelzende: eene opgave van de geschiedenis en den tegenwoordigen toestand van alle voor den Christen merkwaardige plaatsen in het Heilige Land. In brieven aan eenen geestelijken te Passau. Uit het Hoogduitsch. Zwartsluis, R. van Wijk, 1843.Contemporary half calf, spine gilt (top of spine sl. dam.). (4),430 pp. Dutch translation of Meine Wanderung nach Palästina, Passau 1840. 'Abgerechnet die nachfolge Chateaubriands, bietet der Verfasser, der sich ziemlich fleissig umsah, einiges interessante' (Tobler p.160).Röhricht p.388. [Boeknr.: 33341 ]

€ 125,00

VISSERING, Gerard. Een Hollander in Zuid-Afrika (Herman Coster). Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1900. Original printed wrappers. With portrait. 31 pp. A memoir of dr. Coster, who was State Attorney of the South African Republic, and conducted the prosecution of the Reformers connected with the Jameson Raid and the Reform Movement, at that period. He was killed at the battle of Elandslaagte (Mendelssohn I, p.385). [Boeknr.: 7408 ]

€ 45,00

VRIES, David Pietersz. de. Straat-en bochtvaarders zijnde het korte historiael ende journaels aenteyckeninge van drie voyagiens .. waer in verhaelt werd wat batailjes hy te water gedaen heeft: yder landtschap zijn gedierte, gevogelt, was soorte van vissen, ende wat wilde menschen naer't leven geconterfaeyt, ende van de bosschen ende ravieren met haer vruchten 1619-1625. Voorafgegaan door een toelichting van M. Visser, met een woord vooraf van J.C.M. Warnsinck. Utrecht, W. de Haan, 1943. Half leather. With plates and facsimiles. 133 pp. - Limited edition. [Boeknr.: 869 ]

€ 35,00

VRIES, Simon de. Wonderen soo aen als in, en wonder-gevallen soo op als ontrent de zeeën, rivieren, meiren, poelen en fonteynen: historischer; ondersoeckender, en redenvoorstellender wijs verhandeld. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1687.4to. Contemporary blind tooled vellum (top of spine and front cover sl. damaged). With etched allegorical title-page by Jan Luijken (skilfully remargined with loss of one word (Boeck-verkoper) of last line). (16),688,(56) pp. Probably first edition, an Amsterdam edition of 1667, cited by Bierens de Haan, appears to be a ghost. - Includes numerous references to natural history of Europe, North and South America, and Africa, also including piracy and shipwrecks. - Except some minor stains on first lvs, a fine large paper copy. - Rare.Van Eeghen & Van der Kellen 134; Bierens de Haan 5206 note; Cat. NHSM II, p.716; European Americana IV, 687/145; SAB IV, p.699. [Boeknr.: 28416 ]

€ 1100,00

VRIEZE, C.L. de. Korte beschryving van de stad Jerusalem, benevens hare voorsteden, zoo als deze bestond ten tyde van O.H. Jesus-Christus; volgens de gewyde en ongewyde geschiedenisschryvers. Worteghem, C.L. de Vrieze, (1847).Later half cloth, with marbled boards. With folding lithographed plan of Jerusalem by Blanchet & Blanchet (small tear rep.). 160 pp Rare Flemish description of Jerusalem and surroundings.Tobler p.212; Rohricht p.428; not in WorldCat. [Boeknr.: 33361 ]

€ 195,00

WARWIJCK, Wybarnd & Sebald de WEERT. Historische verhael/ vande reyse gedaen inde Oost-Indien, met 15 schepen voor reeckeninghe vande Vereenichde Gheoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, onder het beleydt van ... Wybrandt van Waerwijck, als admirael/ ende Sebaldt de Weert, als vice-admirael. Wt de Nederlanden ghevaeren in den jare 1602. (Amsterdam, Joannes Janssonius, 1646).Oblong 8vo. Modern wrappers. (All 6 plates missing). 88 pp. (text set in two columns). Extracted from Commelin's collection of voyages. - In 1602, consequent to the formation of the Dutch East India Company (VOC), Van Warwijck was commissioned to command a fleet of 15 vessels, under instructions from the VOC to seek out reliable spice markets and find a suitable location for a permanent headquarters in the East. It was prepared and financed by pre-VOC entrepreneurs as part of the transition to VOC monopoly (Howgego p.1093). Admiral Wybrand van Warwijck and Vice-Admiral Sebald de Weert visited Bantam, Ceylon, Acheh, Johore, Patani and the Pescadores Islands off the coast of China. Van Warwijck's fleet intensified hostilities with the Portuguese and captured many Portuguese vessels off Ceylon, in the Straits of Malacca, and along the Malay coast. Van Warwijck concluded alliances with the rulers of Johore, Acheh, and Kandy against the Portuguese. He justified his depredations as but proper retaliation for the murder of Van Neck's men at Macao a few years earlier. The Pescadores and the negotiations with the Chinese officials are described in considerable detail in Van Warwijck's account. His negotiations in Acheh, Hahore, and Patani, and De Weerd's in Ceylon, are painted in rich detail. A rather full description of Acheh is included as well. Commelin inserted into the account several ordinances and instructions for the new factory established by Van Warwijck in Bantam - the first Dutch factory in the Indies. There is also a brief description of Makassar despite the fact that no ships from the fleet went there. No other edition of Van Warwijck's voyage exists (Lach & Van Kley, Asia in the making of Europe, III,1, p.466). Landwehr, VOC, 250. [Boeknr.: 35240 ]

€ 275,00

WEEDE, H.M. van. Indische reisherinneringen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1908.2 volumes in 1. Original red cloth (sl. discoloured). With folding map and 206 photographic illustrations by the author. (8),526,(2) pp. First edition. - Weede travelled in British India from November 1905 till February 1906 and in the Netherlands East Indies from February till November 1906. He visited Bombay, the Punjab, Birma, Java, New Guinea and was an eye-witness of the military operations in Celebes and Bali. Important account illustrated with many photographs taken by the author.Cat. KITLV, 1e suppl., p.198; Lekkerkerker C 143; Van Goor, Indische avonturen, pp.222-228. [Boeknr.: 12647 ]

€ 125,00

WEERT, Sebald de. Kort ende waerachtigh verhael van't gheene seeckere vijf schepen, van Rotterdam in't jaer 1598 den 27 junij nae de Straet Magaljanes varende, over-ghekomen is, tot den 21 januarij 1600, toe, op welcken dagh capiteyn Sebald de Weert, met 't schip, 't Gheloove ghenoemt, de selve Strate verlatende, bedwongen werd weder naer huys te keeren. Mitsgaders hoe de voorsz capiteyn, niet sonder groot perijckel uyt-ghestaen te hebben, den 13 julij des selven jaers tot Rotterdam weder aen-ghekomen is. (Amsterdam, Joannes Janssonius, 1646).Oblong 8vo. Modern wrappers. With 5 (of 8) engraved plates. 31 pp. (text set in two columns). Extracted from Commelin's collection of voyages. - In 1598 De Weert sailed with the fleet of Jacques Mahu during the first Dutch attempt to reach the East Indies by way of the Straits of Magellan. He was separated from the fleet in the Straits of Magellan and coincidentally encountered the fleet of Olivier van Noort which was sailing on a quite seperate expedition which was to result in the first Dutch circumnavigation. De Weert attempted to join Van Noort's fleet, but his crew were by that time too weak to keep up and De Weert made the decision to return to Holland. En route he sighted what were probably the Jason Islands, off the Falkland Islands, which were therafter known for some time after as the Sebaldes, or Sebald's Islands. De Weert eventually reached Holland in July 1600 with only thirty-six of his original 105 crew left alive. He had at least brought home the only ship of the fleet to survive the voyage (Howgego p.1097). - The only published account of this voyage was written by Barent Janszoon (Potgieter), the surgeon on De Weert's ship. With an appendix on world voyages. - (Missing plate 6,7,8).Landwehr, VOC, 250. [Boeknr.: 35246 ]

€ 175,00

WENTHOLT, Arnold. (Red.). In kaart gebracht met kapmes en kompas. Met het koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap op expeditie tussen 1873 en 1960. (Heerlen, 2003). 4to. Boards. With many maps (3 folding) and many photographic illustrations (several in colours). 382 pp. Dutch expeditions, organized by the Royal Geographical Society, in Indonesia, Suriname, Arabia, America and Africa, 1873-1960. [Boeknr.: 26452 ]

€ 35,00

WERUMÉUS BUNING, Arnold. Een kijkje in Java. Ouderkerk, M.E. de Grauw, (1888).Original printed wrappers. 31 pp. Rare popular description of Java. Published by the Maatschappij tot Nut van't Algemeen, Volksgeschriften no.1.Buur, Persoonlijke documenten, 325; Cat. KITLV p.704. [Boeknr.: 4615 ]

€ 45,00

WEVER, Jan. Journaal der merkwaardige reizen van Jan Wever (van West-Terschelling) naar Turkije, Oost-Indië, China, Noord- en Zuid-Amerika, ter walvischvaart bij Groenland, enz. loopende van 1847 tot 1904. Ingeleid door A.B. van Deinse. 's Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. Half cloth. With portrait. VII,63 pp. [Boeknr.: 818 ]

€ 18,00

WICHMANN, Arthur. Bericht über eine im Jahre 1888-89 im Auftrage der Niederländischen Geographischen Gesellschaft ausgeführte Reise nach dem Indischen Archipel. Leiden, E.J. Brill, 1890 - 1892.3 volumes. Original printed wrappers. With 16 lithographed maps and views. (88; 106; 116) pp. In Tijdschrift Kon. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. - Descriptions of Java, Celebes, Flores, Timor and Rotti.Müller 1862. [Boeknr.: 5002 ]

€ 95,00

WICKEVOORT CROMMELIN, Hendrik Samuel Maximilaan. Een herlevend volk. Schets van de Japanners en hun land. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1895.Original decorated green cloth. VIII,206 pp. - Original edition. [Boeknr.: 12767 ]

€ 65,00

WIJK, J.E. van. Java, beschrijving van de aardrijkskundige gesteldheid, het bestuur, de gebruiken en instellingen op dat eiland. 2e druk. Amsterdam, G.L. Funke, 1876.Sm. 8vo. Modern cloth, original pictorial lithographed wrappers mounted. With folding map, coloured in outline. 232 pp. First published in 1861. - Rare survey on the geography, government and customs of Java.Cat. KITLV p.12. [Boeknr.: 32541 ]

€ 275,00

WILDE, A(ndries) de. De Preanger regentschappen op Java gelegen. Amsterdam, M. Westerman, 1830.Original printed wrappers. With lithographed title-page and 3 folding lithographed plates of Gunung Gedeh, Gunung Tangkuban Perahu, and the Tjitarum. II,243,(3) pp. Original edition. - 'The author, Andries de Wilde (1781-1865), had great experience of the Preanger Regencies of Java, first as Opziener and Assistant Resident at Buitenzorg, and subsequently as owner of the famous estate, Sukabumi, comprising the districts of Gunungparang, Tjimahi, Tjiheulang and Tjitjurug, which had been sold by the British colonial administration in 1813, and which ten years later was expropriated by the Netherlands Indies Government' (Bastin & Brommer p.133). - Copy from the library of Dutch parliament. - (Some foxed).Bastin & Brommer N 185; Tiele 1209. [Boeknr.: 29724 ]

€ 795,00

WILLEM BARENTS. Verslag omtrent den vierden tocht van de Willem Barents naar de IJszee in den zomer van 1881, uitgebracht aan het Comité van Uitvoering. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1882.Original printed wrappers. With large folding coloured lithographed map by A. Braakensiek and 5 plates (including 1 map). 5,146 pp. Privately printed. - Official account of the fourth Dutch expedition to the Arctic with the Willem Barents in 1881.Cat. NHSM I, p.310. [Boeknr.: 33290 ]

€ 145,00

WILLER, T(homas) J(osephus). Het eiland Boeroe, zijne exploitatie en Halfoersche instellingen. Uitgegeven met bijdragen en toelichtingen in verband tot Europesche kolonisatie in Nederlandsch-Indie door J.P. Cornets de Groot van Kraaijenburg. Amsterdam, Frederik Muller, 1858.Contemporary half cloth (sl. dam.). With folding lithographed map. XII,418 pp. Original edition. - Of particular interest for the history of the Moluccas: Seram, Halmahera and Buru. Willer goes further into the reforms necessary for the economic exploitation of Buru. The editor reviews the history of the colonization question from the 17th century up to 1857. Cat. KITLV p.32; Polman, The Central Moluccas, 536; Tiele 1211. [Boeknr.: 17187 ]

€ 275,00

WINKLER, Tiberius Cornelis. Op en in de aarde. Rotterdam & Leiden, H. Nijgh en Van den Heuvel & Van Santen, 1868.Original half cloth (1 hinge broken). With 2 coloured maps, 34 woodengraved plates and several woodengravings in the text. XVI,561 pp. [Boeknr.: 31973 ]

€ 65,00

ZIMMERMANN, (Eberhard August Wilhelm) von. Indostan, het land en deszelfs voortbrengsels. Naar het Hoogduitsch. Haarlem, François Bohn, 1823-25.3 volumes. Contemporary half calf (1 spine sl. rubbed). With 7 engraved plates by D. Veelwaard. X,308; VIII,398; VIII,328 pp. Translation of the German series: Die Erde und ihre Bewohner nach den neuesten Entdeckungen. Stuttgart 1810-1814. In Dutch: De aarde en hare bewoners, deel XV-XVII. - Description of India, their inhabitants and their products.Tiele 1240. [Boeknr.: 105 ]

€ 150,00

ZORGDRAGER, Cornelis Gijsbertsz. Bloeijende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery .. Met byvoeging van de walvischvangst .. door Abraham Moubach. Nevens een korte beschryving van de Terreneufsche bakkeljaau-visschery. 2e druk. Amsterdam, Isaak Tirion, 1728.4to. Contemporary vellum. With title-page printed in red and black, engraved frontispiece (P. van Thol en R.C. Alberts, 1727), 6 folding maps and 11 engraved plates (1 folding after A. Salm by Van der Hem ). (36),392,(13),(2) pp. Second and best edition; the first edition was published in Amsterdam in 1720. - This classic work on the Greenland whale fishery is one of the most thorough and authoritative descriptions of the early 18th century. It is the most important and extensive Dutch work on whaling, including ample descriptions of the early discoveries and exploration in the northern regions, Greenland, Iceland, Spitsbergen, Nova Zembla, Jan Mayen and Strait Davis. Giving along with extensive natural history, geography, history, and economics, detailed lists of ships' outfits, lists of shipowners and captains, an extensive vocabulary, and copious other details. At the end an account of New-Foundland cod-fishing. - (p.101 with marginal tear without loss of text). - A fine copy of the most important and extensive Dutch work on whaling.Tiele 1241; Cat. NHSM II, p.899; Allen 177; Jenkins p.162; Sabin 106376. [Boeknr.: 1552 ]

€ 3950,00


Page: 1 2 3 4
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail