Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Dutch maritime history


Page: 1 2 3 4
VELDE, Willem van de. Willem van de Velde de Oude 1611-1693. Scheepstekenaar. Rotterdam, Boymans-Van Beuningen, 1980. 8vo. Wrappers. 30 pp. [Boeknr.: 35417 ]

€ 18,00

VELTKAMP, Joannes. Het journaal van Joannes Veltkamp (1759-1764). Een scheepschirurgijn in dienst van de admiraliteit van Amsterdam. Tekst en hertaling Rosanne Baars. Zwolle, WBooks, 2014. 4to. Boards. With many coloured illustrations. 159 pp. Jaarboek Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. - The ship surgeon Joannes Veltkamp (1733-1818) from Zwolle made four trips to the Mediterranean and the Caribbean between 1759 and 1764. Veltkamp made some extremely rare drawings of working Christian slaves in Algiers, a sugar cane plantation on St. Eustatius and the keelhauling of a crew member. This is the first integral edition of Joannes Veltkamp's travelogue. [Boeknr.: 33637 ]

€ 25,00

VELUWENKAMP, Jan Willem. Archangel. Nederlandse ondernemers in Rusland 1550-1785. (Amsterdam), Balans, 2000. Wrappers. With maps and illustrations. 271 pp. Dutch entrepeneurs in Russia 1550-1785. [Boeknr.: 26181 ]

€ 25,00

VERHEES-VAN MEER, J.Th.H. De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713. Middelburg, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap, 1986. Wrappers. With 17 plates. IX,294 pp. [Boeknr.: 6133 ]

€ 30,00

VERHOEVEN, Garrelt & Piet VERKRUIJSSE. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Descriptieve bibliografie 1646-1996. Met bijdragen van B.P.M. Dongelmans, M. Keblusek, H.W. de Kooker, M. van Lemel, T.L. van der Putten & V.D. Roeper. Met een voorwoord van E.K. Grootes. Zutphen, Walburg Pers, 1996. Cloth. With many illustrations. 304 pp. Limited edition. - With an Introduction in English. The account of the ship-wreck by Bontekoe, a wonder of seaman-ship, has became a classic and went through many editions and was translated into nearly every European language. [Boeknr.: 15329 ]

€ 65,00

VERWER, Adriaen. Nederlants see-rechten; avaryen; en bodemeryen: Begrepen in De gemeene costumen van der see: de Placcaten van Keiser Karel den Vijfden, 1551; en Koning Filips den II. 1563: 't Tractaet van Mr. Quintijn Weijtsen van de Nederlantsche Avarijen: Ende daerenboven in Eene verhandeling nopende het recht der Hollantshe bodemeryen. Verklaerd met aenteikeningen, ook met keurige bylagen; en't laetste nieuw-gemaekt. De derde druk; vermeerderd en verbeterd. Bound with: Advysen, certificatien ende gewysdens: Rakende het vergoeden van de schade, die de Binnelandtsche schepen malkanderen aan doen. Den vyfden druk, vermeerdert ende verbetert. Amsterdam, Jan Boom, 1730 & Amsterdam, Jan en Dirk Boom, 1739.2 volumes in 1. 4to. Contemporary vellum. First title printed in red and black, second title with nice woodcut vignette showing a ship. (12),XIV,(2),274,(6); 63 pp. The first edition of this classical work on sealaw appeared in Amsterdam in 1711. It contains a section on bottomry, one of the oldest forms of naval insurance, on the Wisbuysche see-rechten, etc. - (First blank fly-leaf missing; blank margin of title-page repaired). - A good copy.Cat. NHSM p.944-945 [Boeknr.: 6993 ]

€ 450,00

VISSCHER, Claes Janszoon. (Attributed). Seylende windwagen. - Seylende ysschuyt. Amsterdam, 1613. 2 engravings by Claes Jansz. Visscher. Each ca. 14 x 19,5 cm. Only state published in the 1613 edition of Ludovico Guicciardini Illustratus. - Fascinating view of prince Maurits with his friends on a trip on the beach from Scheveningen to Petten with a sailing-car. The other one depicts one of the very few scenes of an ice-sailing boat. The sensational seylwagen (sailing sand car) was able to reach 52 kilometers an hour and the seylschuyt (a car on ice) reached 26 kilometers. They were an invention by Simon Stevin, the well-known engineer of prins Maurits. In the sand vessel are Prince Maurits, Hugo Grotius at the age of 15, the French ambassador Buzenval, the imprisoned Spanish admiral Mendoza and 24 other people. - Two very decorative views.Ad. I Hollstein 15; Ad II not in Hollsteun; Cf. Muller, Historieplaten, 1157-1159; Atlas van Stolk 1106-1109; De Groot- Vorstman, Zeilschepen, 31-32; .G.Schilder, Monumenta Cartographica Neerlandica, IV, pp. 241-253. [Boeknr.: 35974 ]

€ 1850,00

VISSER, Mies. Cornelis Taemsz. Vaygats ofte de Straat van Nassau. Ode tot lof van Jan Huygen van Linschoten. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1942. Wrappers. 24 pp. [Boeknr.: 36253 ]

€ 15,00

VLIET, Adri P. van. 'Een vriendelijcke groetenisse'. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665). Franeker, Van Wijnen, (2007). 8vo. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations and facsimiles. 392 pp. Price papers from the National Archives in London.- 97 letters from the wives of the crew members of the fleet of Michiel de Ruyter, with detailed annotation. [Boeknr.: 30815 ]

€ 30,00

VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900. 2e druk. Amsterdam, Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, 1943. 4to. Boards (spine dam.). With 100 plates. 191 pp. [Boeknr.: 35443 ]

€ 45,00

VOS, Ron de. Kapitein Blom. Het fregatschip 'Futures'. Zeil mee in het verleden van Amsterdam naar Brest. Alkmaar, De Alk, 1999. Wrappers. With many illustrations. 84 pp. [Boeknr.: 35487 ]

€ 15,00

VOS, Willem. De bouw van een Oost-Indiëvaarder. Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden eeuw. Zutphen, Walburg, 2015. 4to. Half cloth. With numerous coloured illustrations. 168pp. Construction drawings by ship-builder Willem Vos of the Batavia, a ship of the Dutch East India Company (VOC), built in Amsterdam in 1628. The Batavia, shipwrecked on her maiden voyage off Australia's west coast and was made famous by the subsequent mutiny and massacre that took place among the survivors. A twentieth-century replica of the ship was built in Lelystad, Netherlands, by Willem Vos. [Boeknr.: 33794 ]

€ 40,00

VRIES, D. de (Ed.). Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis. Utrecht, (1989). 4to. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations (4 in colour). 123 pp. [Boeknr.: 14202 ]

€ 18,00

VRIES, David Pietersz. de. Straat-en bochtvaarders zijnde het korte historiael ende journaels aenteyckeninge van drie voyagiens .. waer in verhaelt werd wat batailjes hy te water gedaen heeft: yder landtschap zijn gedierte, gevogelt, was soorte van vissen, ende wat wilde menschen naer't leven geconterfaeyt, ende van de bosschen ende ravieren met haer vruchten 1619-1625. Voorafgegaan door een toelichting van M. Visser, met een woord vooraf van J.C.M. Warnsinck. Utrecht, W. de Haan, 1943. Half leather. With plates and facsimiles. 133 pp. - Limited edition. [Boeknr.: 869 ]

€ 35,00

VRIES, Jan de. Verzwegen zeeheld. Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld. Zutphen, Walburg Pers, 2018. Wrappers. With illustrations. 384 pp. Jacob Binckes (1637-1677), was as a captain part of the first of two Dutch invasions of England in 1667 in the Raid on the Medway in the Second Anglo-Dutch War. In 1673 together with captain Cornelis Evertsen de Jongste he re-captured the former New Netherland capitol New Amsterdam, which had been renamed New York after it had surrendered in 1664. In 1674, New York was returned to the English by William III of Orange-Nassau as part of the Treaty of Breda (1667). In 1677 as a commodore on his flaggship the Beschermer he defeated the French fleet in the First Battle at Tobago, but he was killed in action in the Second Battle of Tobago in the Franco-Dutch War the same year. [Boeknr.: 35372 ]

€ 30,00

WAREHOUSE OF THE DUTCH ADMIRALTY IN AMSTERDAM. Amsterdam. Marine. (Gouda, G.B. van Goor, 1858).Steelengraved view, coloured by hand, after L. Rohbock by L. Oeder, depicting the warehouse of the Dutch Admiralty with ships in the foreground. Ca. 10 x 15,5 cm. From: Terwen, Het koninkrijk der Nederlanden. - Fine view depicting the warehouse of the Dutch Admiralty dating from 1656 in Amsterdam, since 1973 the National Maritime Museum. [Boeknr.: 33959 ]

€ 65,00

WATER TAX. NOTIFICATIE. De Raad van Financiën in het departement Holland, brengt bij deze ter kennisse .. dat ten einde de ordonnantie op het binnenlandsch last-, water-plaisier en passage-geld .. zijn aangesteld en beëedigd de navolgende scheeps-meters en yk-meesters .. Den Haag, Staats-drukkerij, 1806. Broadside, with woodcut coat of arms. Marbled wrappers. Official proclamation relating to the new gaugers of Dordrecht, Amsterdam, Haarlem, Weesp, Leiden, Delft, etc. - (With tear). [Boeknr.: 24155 ]

€ 65,00

WEBER, R.E.J. De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijnsche zeeroovers 1609-1621. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, 1936. 8vo. Cloth. With frontispiece. X,233 pp. - (Werken Commissie Zeegeschiedenis). [Boeknr.: 2566 ]

€ 30,00

WEBER, R.E.J. De seinboeken voor Nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, 1982. 8vo. Wrappers. XII,177 pp. - (Werken Commissie Zeegeschiedenis). [Boeknr.: 3555 ]

€ 20,00

WEGENER SLEESWYK, André. De Gouden Eeuw van het fluitschip. Franeker, Van Wijnen, 2003. 4to. Cloth, with dust-jacket. With 89 illustrations. 207 pp. [Boeknr.: 35451 ]

€ 25,00

WELDEREN, Louis Marie van & Jan Hendrik van KINSBERGEN. Brief van een Fransche volontair, aan boord van's lands kotter-schip Ajax; gecommandeerd door den Heere Graave van Welderen, in dato 9 Augustus. ... Nog heeft men een brief geschreven aan boord van het schip De Admiraal Generaal, gecommandeert by Capitein van Kinsbergen ... Amsterdam, Hendrik Willem & Cornelis Dronsberg, (1781).Broadside. Ca. 39 x 23,5 cm. Two letters of participants at the Dutch side in the naval battle of Dogger Bank against the English, describing the details of the hostilities and their outcome.The Battle of Dogger Bank was a naval battle that took place on 5 August 1781 during the Fourth Anglo-Dutch War in the North Sea, contemporaneously related to the American Revolutionary War, the Dutch had for several years been supplying the Americans and shipping French supplies to the Americans, in support of the American war effort. It was a bloody encounter between a British squadron under Vice Admiral Sir Hyde Parker and a Dutch squadron under Vice Admiral Johan Zoutman, both of which were escorting convoys. Casualties on both sides were high, the Dutch celebrated the battle as victory.Knuttel 19579f. [Boeknr.: 35607 ]

€ 275,00

WENTHOLT, A.D. & C. BORSTLAP. Brug over den oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1973. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations. 369 pp. [Boeknr.: 12824 ]

€ 20,00

WEVER, Henk. Hedendaagse Nederlandse zeeschilders. Contemporary Dutch sea painters. Alkmaar, De Alk, (1985). Boards. With coloured plates. 64 pp. [Boeknr.: 32041 ]

€ 15,00

WIECHEN, Peter van. Vademecum van de Oost- en West-Indische compagnie. Historisch-geografisch overzicht van de Nederlandse aanwezigheid in Afrika, Amerika en Azië vanaf 1602 tot heden. Utrecht, Gert Jan Bestebreurtje, 2002. Bound, with dust-jacket. With ca. 1000 illustrations (100 in colours). 381 pp. This richly illustrated vade-mecum is the first study to shed light on a very wide range of subjects related to both the Dutch East- and West-India Company and its activities. An important reference work and invaluable guide for all those interested in Dutch colonial history. Including the material traces of the Dutch presence oversea. [Boeknr.: 26026 ]

€ 45,00

WILDEMAN, Diederick. De wereld in het klein. Globes in Nederland. Zutphen, Walburg Pers, 2006. 4to. Wrappers. With many coloured illustrations. 128 pp. Jaarboek Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. [Boeknr.: 35454 ]

€ 18,00

WINKEL-RAUWS, H. Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1947. 8vo. Cloth. With plates. 206,(10) pp. - (Werken Commissie Zeegeschiedenis). [Boeknr.: 2913 ]

€ 25,00

WINKELMAN, P.H. (Red.). Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. 's Gravenhage, 1971-1983. 6 volumes. Cloth. R.G.P. - In the 17th century, the Dutch called the trade on the Baltic the 'mother of all trades', as they considered it to be the basis of most of their trade and shipping and indeed the cornerstone of the Dutch economy. For a very long time the mass grain exports from the Baltic were dominated by the Dutch, and Amsterdam was the central entrepôt from which the grain was distributed over the rest of Europe. 1. Nederlandse rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen 1588-1602. XVIII,824 pp. 2. Amsterdamse bevrachtingscontracten van notaris Jan Franssen Bruyningh 1593-1600. With illustrations. L,626 pp. 3. Acten uit de notariële archieven van Amsterdam en het noorderkwartier van Holland 1585-1600. Het koopmansarchief van Claes van Adrichem 1585-1597. With illustrations. XXVIII, 636 pp. 4-6. Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a. 1601-1608. With map. LXXIV,642; VIII,672; VIII,856 pp. [Boeknr.: 10771 ]

€ 225,00

WINSCHOOTEN, Wigardus van. De seeman. Maritiem woordenboek van Wigardus à Winschooten. Hertaald en ingeleid door Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel en Nicoline van der Sijs. Zutphen, Walburg Pers, 2011. Boards. With illustrations (several in colours). 326 pp. Reprint of the first Dutch maritime dictionary: Seeman, behelsende een grondige uitlegging van de Neederlandse konst- en spreekwoorden, voor soo veel die uit de seevaart sijn ontleend. Leiden, 1681. With CD with the sailor-dictionaries of Nicolaas Witsen (1690), Georgius van Zonhoven (1740), J.P. Sprenger van Eyk (1835-1836), Jacob van Lennep (1856) and T. Pan (1857). [Boeknr.: 32474 ]

€ 40,00

ZOUTMAN, Johan Arnold. Plan van den zeeslag, tusschen de Engelsche scheepsmagt, onder den Adm. Parker, en het Hollandsch eskader, onder den Schout bij Nacht Zoutman, op den 5den augustus 1781, tusschen 9 en 10 uuren, wanneer de linie van gevegt nog niet gebroken was. (No pl., 1781).Broadsheet depicting a plan of the seabattle between the English and Dutch off the Danish coast. With decorative border. Ca. 19,5 x 25 cm. After the outbreak of the Fourth Anglo-Dutch War, in 1781 Zoutman was charged with escorting a convoy to the Baltic Sea. On August 5, he encountered a British squadron under Vice Admiral Hyde Parker. The subsequent Battle of the Dogger Bank ended in fact undecided. [Boeknr.: 35812 ]

€ 45,00


Page: 1 2 3 4
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail