Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Dutch maritime history


Page: 1 2 3 4
AARTSMA, N. Michiel de Ruyter 1607-1676. Een heldenleven in plichtsvervulling voor het vaderland. 's Gravenhage, Holle & Co., 1942. Folio. Original blue cloth, with dust-jacket. With 101 plates. 42 pp. Fine pictorial account of the three 17th century Anglo-Dutch seawars. [Boeknr.: 16839 ]

€ 45,00

ABRAHAMSZ, Anna. Journaal eener Oostindiesche reis. De belevenissen van een tienjarig meisje in 1847 en 1848. Met een inleiding en slotbeschouwing van M.A. van Alphen. Amsterdam, Terra Incognita, 1993. Wrappers. With many illustrations. 71 pp. The ten-year-old Anna wrote about her trip to Batavia an informative report about life and entertainment on board during the outward and return journey and about her stay on the island of Java. [Boeknr.: 11279 ]

€ 18,00

ADELS, Wiert. Wiert Adels. Stuurman op het Hollandsch kofschip De Bloeijende Blom, die zig van dezen bodem, na dat dezelve door de Franschen genomen, met veel bravoure meester gemaakt en den 5 Augustus te Hellevoet opgebracht heeft. (Middelburg), W.A. Keel, (1796).Half-length mezzotint portrait by Charles Howard Hodges after Jacobus Perkois. Ca. 26,5 x 21,5 cm. (Margins trimmed). Wiert Adels was steersman for the ship De Bloeyende Blom which was bringing grain from the Baltic port of Libau. A Duinkerk privateer seized his ship but after a few days he managed to recapture his ship and to seize the chief of the privateers and to throw him overboard. Thus he succeeded to bring his ship into Hellevoetsluis in 1794. This fine engraved portrait of a brave sailor was done by the mezzotint master Hodges (1764-1837) after a drawing by Perkois (1756-1804). Cf. Van Someren 227; Muller, Portetten, 17; Van der Feltz 626. [Boeknr.: 21293 ]

€ 275,00

ADEMA, Tjeerd. Dorus Rijkers. De Heldersche menschenredder. 4e druk. Den Helder, Egner, 1932. Sm.8vo. Wrappers. With illustrations. 111 pp. [Boeknr.: 35482 ]

€ 15,00

AKVELD, L.M., Ph.M. BOSSCHER, J.R. BRUIJN, F.C. van OOSTEN. Vier eeuwen varen. Kapiteins, kapers, kooplieden en geleerden. (Bussum, Unieboek, 1973). Cloth, with dust-jacket. With many illustrations. 365 pp. [Boeknr.: 7501 ]

€ 25,00

AKVELD, Leo M. Magnifiek maritiem. Voorwerpen uit het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' vertellen hun verhaal. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1992. 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 142 pp. [Boeknr.: 28310 ]

€ 18,00

ALBERTS, A. Per mailboot naar de Oost. Reizen met De Lloyd en De Nederland tussen 1920 en 1940. Bussum, De Boer Maritiem, 1979. 4to. Wrappers. With many illustrations (some in colours). 104 pp. [Boeknr.: 7218 ]

€ 18,00

AMSTERDAM. AAN DE EERSTE KAMER VAN HET VERTEGENWOORDIGEND LICHAAM DES BATAAFSCHEN VOLKS. Geven te kennen de ondergeteekenden, allen handeldryvende ingezeetenen, woonende te Amsterdam. (No pl., 1800).Folio. Marbled wrappers. 8 pp. 'Requeste, voor diverse handeldryvende ingezeetenen, woonende te Amsterdam'. Complain by the bargemen about the stop on export of diary products. [Boeknr.: 24158 ]

€ 65,00

AMSTERDAMSCHE ALMANAK. Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart. 1919. Uitgegeven door het bestuur van het college Zeemanshoop. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1919. Sm.8vo. Original black cloth, with gilt lettering. With 6 coloured plates with flags. 268,(12) pp. With library stamp of Collegie Zeemanshoop. - This almanac was issued between 1828 and 1943. [Boeknr.: 35505 ]

€ 20,00

ARRESTO, Christlieb Georg Heinrich. De Oost-Indiën-vaarer. Tooneelspel in vier bedrijven. Naar het Hoogduitsch. 2e druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1805.Sm.8vo. Wrappers. With engraved title vignette by W.J. Strunck. (6),167,(1) pp. The East-Indiaman: A stage play in three acts. Six editions were published between 1803 and 1810 in German and English, first German edition: Der Indienfahrer. Schauspiel in vier Aufzügen. Hamburg, August Campe, 1803. First Dutch edition was published in Leeuwarden in 1804 by J.P. de Boij, widow of the translator Jan Willem Jacobus Steenbergen van Goor. - (First lvs stained). - Rare.Aken II, p.10; CBMNL 5809; Saalmink I, p.109. [Boeknr.: 35375 ]

€ 75,00

BAARD, H.P. Willem van de Velde de Oude. Willem van de Velde de Jonge. Amsterdam, H.J.W. Becht, (1942). 8vo. Wrappers. With 45 illustrations. 60 pp. - (Palet Serie). [Boeknr.: 32035 ]

€ 18,00

BAKKER, Piet Scheepspraet zijnde een reisbeschrijving met tal van wetenswaardigheden en nuttige wenken ten profijte van de Nederlandsche militairen die naar Indië scheep gaan. Den Haag, Legervoorlichtingsdienst, 1947. Sm.8vo. Original pictorial boards. With drawings by Eppo Doeve. 64 pp. [Boeknr.: 32598 ]

€ 18,00

BANCKERT, Adriaen. E. manhafte zee-held Adriaan Bankert, L. Admiraal van Zeeland. (No pl., ca. 1650). Engraved halflength portrait with sea-battle in the background after H. Berckman by Jean du Bois (Johannes van Houten) with 12 line poem by W. Brest. Ca. 44 x 34 cm. Adriaen (ca. 1620-1684) was the oldest son of the famous Joost Banckert (ca. 1597-1647; 'Gesel der Spanjaarden, schrik der Portugezen'). Adriaen played an import role in the Second and Third Anglo-Dutch Wars, but did not receive the recognition he deserved because he was from Zeeland.Cf. Muller, Portretten, 203 a; Hollstein 3; Van Someren 241. [Boeknr.: 30879 ]

€ 295,00

BENTINCK, Wolter Jan Gerrit. Afbeelding der lykstaatie van .. Wolter Jan Baron Bentink, schout by nacht, ressorteerende onder het ed. mog. Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam .. op dinsdag den 28 Augustus 1781, 's namiddags tusschen 4 en 5 uuren in de Nieuwe Kerk. (Amsterdam), Jacobus Kok, 1781.Broadsheet with engraving, coloured by hand, after H.P. Schouten by B. de Bakker and with explanatory text printed in 5 columns. Ca. 31 x 51 cm ( not including blank margins). Funeral procession of Wolter Jan Gerrit baron Bentinck (1745-1781), rear-admiral of Holland and West-Friesland, died after serious injuries during the naval battle of the Dogger Bank. Magnificent image of the procession on the Kloveniersburgwal in Amsterdam, going to the Nieuwe Kerk. Depicting the canal houses with on the right the Oudemanhuispoort, and on the left the Nieuwe Doelenstraat. In front the canal with several vessels with spectators.With circumstantial description of the participants and the route. The naval Battle of the Dogger Bank took place on 5 August 1781 during the Fourth Anglo-Dutch War, part of the American War of Independence, in the North Sea. It was a bloody encounter between a British squadron under Vice Admiral Sir Hyde Parker, 5th Baronet and a Dutch squadron under Vice Admiral Johan Zoutman, both of which were escorting convoys. - Excellent condition.Muller, Historieplaten, 4463; Atlas van Stolk 4401. [Boeknr.: 33675 ]

€ 475,00

BENTINCK, Wolter Jan Gerrit. Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, Schout bij Nacht van Holland en Westvriesland .. overleden aan zyne wonden, bekomen in den roemrugtigen zeeslag, op Doggersbank, den 5den augustus 1781. Amsterdam, Allart, (ca. 1781).Engraved half length portrait of Jan Gerrit Baron Bentinck after Pieter Oets by Reinier Vinkeles. Ca. 33 x 24,5 cm. (not including the wide blank margins). Wolter Jan Gerrit Bentinck (1745-1781), rear-admiral of Holland and West-Friesland, died during the naval battle of the Dogger Bank. This naval battle took place on 5 August 1781 during the Fourth Anglo-Dutch War, part of the American War of Independence, in the North Sea. Muller, Portretten, 337. [Boeknr.: 25788 ]

€ 175,00

BERGE, A. van der & H.P. ter AVEST. (Red.). Woelend water, leven en werk van de zeeschilder Nicolaas Baur (1767-1820). Harlingen, Gemeentemuseum Het Hannemahuis, 1993. 8vo. Wrappers. With 77 illustrations (several in colours). 100 pp. Baur was born at Harlingen in 1767, the son of the portrait painter Hendricus Antonius Baur (1736-1817). He painted landscapes, views of cities, and moonlight and winter scenes; he was particularly successful in marine subjects. He is considered one of the best of the later Dutch marine painters. He died at Harlingen in 1820. [Boeknr.: 35471 ]

€ 20,00

BERGH, Samuel Johannes van den. Merkwaardige mannen. Schetsen voor jongens. Gedeeltelijk uit den vreemde. Tweede serie. Rotterdam, P.C. Hoog, (1860).Original embossed cloth, with central gilt decoration on frontcover, spine gilt (extremities sl. dam.). With 4 tinted lithographed plates by P.W.M. Trap. 241 pp. On Michiel De Ruiter, John Franklin, Karel Linnaeus, a.o. - Fine. [Boeknr.: 36201 ]

€ 45,00

BERKUM, Sandra van. De Rotterdam. De kunst van het reizen. Schiedam, Scriptum, 2006. 4to. Pictorial boards. With many coloured photographic illustrations. 220 pp. [Boeknr.: 36531 ]

€ 30,00

BERKUM, Sandra van. Op reis met de Rotterdam. Welcome on board. Schiedam, Scriptum, (2019). 4to. Wrappers. With many coloured illustrations. 106 pp. [Boeknr.: 36506 ]

€ 15,00

BESTEBREURTJE, Gert Jan. De wereld in vogelvlucht. Reizen en reisboeken door de eeuwen heen. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2013. Pictorial boards. With ca. 100 illustrations (several in colours). 236 pp. The world in a bird's-eye view. Travelling and travel-books through the ages. Including chapters on slavery and the slave trade. [Boeknr.: 33169 ]

€ 25,00

BEUKEMA, Hans. Op kruispost. Zeilende loodsen voor de Nederlandse kust. Haarlem, Stichting Spiegel der Zeilvaart, 1991. Boards, with dust-jacket. With many illustrations. 168 pp. [Boeknr.: 35491 ]

€ 18,00

BEYLEN, J. van. Zeeuwse vissersschepen van de Ooster- en Westerschelde. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1964. Cloth, with dust-jacket. With 36 plates. 70 pp. [Boeknr.: 35460 ]

€ 25,00

BEYLEN, Jules van. De hengst. De botvisserij en de mosselvangst in Zeeland en in Vlaanderen. Met medewerking van Han Reijnhout. (No pl., 2007). 8vo. Boards. With many illustrations (several in colours). 366 pp. [Boeknr.: 35500 ]

€ 35,00

BEYLEN, Jules van. De hoogaars en de visserij van Arnemuiden. Leeuwarden, Hedeby Publishing, 1993. Boards. With 285 illustrations. XVII, 380 pp. The hoogaars is a sailing ship mainly used in the provnice of Zeeland. [Boeknr.: 35495 ]

€ 35,00

BINDER, Franz. Die Zeeländische Kaperfahrt 1654-1662. Middelburg, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap, 1976. Wrappers. (52) pp. - (Offprint). [Boeknr.: 24219 ]

€ 15,00

BLAEU. De Blaeu's. Beschrijvers van land-, hemel- en waterwereld. Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum, 1952. Wrappers. With plates. 28 pp. [Boeknr.: 34983 ]

€ 15,00

BLOM, Theodorus A. Scheepsjournaal .. zijnde een naukeurig verslag van zijn menigvuldige omzwervingen in de Caraïbische wateren, behelzende vele merkwaardige gegevens omtrent zijn bevindingen en ontdekkingen, inhoudende avonturen ter zee alsmede gegevens betreffende onbekende gebieden, zijn omgang met wilden en getemden .. Amsterdam, Willem Bontekoe, 1950. 4to. Half cloth. With illustrations by Felix Haedus. 102 pp. [Boeknr.: 15547 ]

€ 25,00

BLUSSÉ, Leonard & Jaap de MOOR. (Red.). Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650. Franeker, T. Wever, (1983). Wrappers. With many illustrations (several in colours). 256 pp. [Boeknr.: 6002 ]

€ 18,00

BOER, G.J. de, A.J.J.MULDER, H.A. SLETTENAAR, E.W.J. VELTEROP. Koninklijke Java - China - Paketvaart Lijnen (K.J.C.P.L.). Alkmaar, De Alk, 1994. 8vo. Boards. With photographic illustrations. 192 pp. History of the Royal Interocean Lines, Amsterdam. [Boeknr.: 34597 ]

€ 18,00

(BOER, M.C. de & J.C. WESTERMANN). Een halve eeuw paketvaart 1891-1941. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1941. 8vo. Half cloth. With many plates and illustrations (some in colours). 429 pp. [Boeknr.: 826 ]

€ 30,00

BOER, M.G. de. (Red.). Van oude voyagiën. Amsterdam, 1912. Facsimile editie. Amsterdam, Van Hoeve, 1979. 3 volumes. Oblong 8vo. Cloth, in cloth box. With many plates. VIII,119; VIII,111; 111pp. [Boeknr.: 30618 ]

€ 25,00

BOER, M.G. de. (Red.). Van oude voyagiën. 2e druk. Amsterdam, H. Meulenhoff, 1923. Oblong 8vo. Pictorial cloth. With many facsimiles. VIII,343 pp. Jan Huygen van Linschoten, Olievier van Noort, Bontekoe, Spilbergen, Abel Tasman, Jacob Roggeveen, etc. [Boeknr.: 32931 ]

€ 30,00

BOER, M.G. de. Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1920. Amsterdam., 1920. Folio. Decorated wrappers. With many photographic illustrations. 104 pp. The Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN), also known as the Netherland Line, was a Dutch shipping line that operated from 1870 until 1970, when it merged with several other companies to form what would become Royal Nedlloyd. [Boeknr.: 20764 ]

€ 35,00

BOER, M.G. de. Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1921-1922.2 volumes in 3. Folio. Original pictorial wrappers, uncut. With many illustrations and photographic plates. XII, 240; VIII, 412 pp Survey of steamship companies operating between the Dutch overseas territories and China, Japan, South Africa and the Americas. - A fine set. [Boeknr.: 34585 ]

€ 75,00

BOER, M.G. de. De Holland-Amerika Lijn 1873-1923. Rotterdam, 1923. Folio. Decorated wrappers. With many illustrations. 99 pp. From 1873 to 1989, it was a Dutch shipping line, a passenger line, a cargo line and a cruise line operating primarily between the Netherlands and North America. As part of this rich legacy, it was instrumental in the transport of many immigrants from the Netherlands to North America. [Boeknr.: 20765 ]

€ 35,00

BOER, M.G. de. Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw 'Fijenoord' 1823-1923. Groningen, P. Noordhoff, 1923. 4to. Decorated cloth. With many plates. XII,168 pp. [Boeknr.: 11652 ]

€ 25,00

BOER, M.G. de. Piet Heyn en de zilveren vloot. Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, 1946. Half cloth. With plates and maps. 146 pp. - (Patria). [Boeknr.: 443 ]

€ 15,00

BOER, M.G. de. Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637-1639. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1946. 8vo. Cloth. With 10 plates. X,156 pp. - (Werken Commissie Zeegeschiedenis). [Boeknr.: 3551 ]

€ 25,00

BOER, M.G. de. Tromp en de Armada van 1639. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1941. 8vo. Cloth. With plates. 210 pp. Werken Commissie Zeegeschiedenis. - The naval battle of the Dows of 1639 was a decisive defeat of the Spanish, commanded by Admiral Antonio de Oquende, by the United Provinces, commanded by Lieutenant-Admiral Maarten Tromp. [Boeknr.: 7080 ]

€ 30,00

BOERMA, A. (Red.). Ku(n)stvaart. Groningen, Groninger Museum, 1962. Wrappers. With portraits and plates. Work from marine artists: Jan van der Baan, W.H. Bouwsema, E.H. van Dulmen Krumpelman, Johan Dijkstra, Ruurd Elzer, Marten Klompien, Abe Kuipers, Evert Musch, Dick Osinga, Martin Tissing, Jannes de Vries & Jan van der Zee. [Boeknr.: 35432 ]

€ 18,00

BOGAERS, Adrianus. De togt van Heemskerk naar Gibraltar. 3e druk. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1882.Contemporary half red cloth. 96 pp. First edition was published in 1837. - Poem on the battle of Gibraltar (1607) in which a Spanish fleet of 21 vesels was entirely destroyed. Admiral Jacob van Heemskerk (1567-1607) was commanding the Dutch fleet.Cat. NHSM II, p.1043. [Boeknr.: 32858 ]

€ 35,00

BOISSEVAIN, Charles F.C.G. Zeilvaart op Nederlands-Indië. Boissevain & Co, 1836-1882 Zutphen, Walburg Pers, 2015. Boards. With many coloured illustrations. 144 pp. [Boeknr.: 36504 ]

€ 18,00

BOKKEL HUININK, J.A. ten. Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845) van adelborst tot admiraal. Maritieme biografie van een acttiende eeuwse marineofficier. Zutphen, Walburg Pers, 2004. Boards, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 135 pp. He was active in the East and West Indies. [Boeknr.: 36534 ]

€ 18,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschryvinghe, vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlycke saecken, hem daer in wedervaren. Begonnen den 18 December 1618 en vol-eynt den 16 November 1625. Waer by ghevoeght is het journael van Dirck Albertz Raven, als oock verscheyden gedenckwaerdige geschiedenissen, op veel plaetsen verbetert en een groot deel vermeerdert. Hoorn, ghedruckt by Isaac Wilemsz voor Jansz. Deutel, 1648.2 volumes in 1. 4to. Old half vellum. With half-page engraved title-vignette, engraved portrait of Bontekoe, 2 engravings in the text, and 9 double-page or folding engraved views. 80 pp. First published in Hoorn in 1646, in 1647 several piracy editions were issued; the 1648 edition is the authentic second and best augmented edition. - After having passed Madagascar, Bontekoe's ship the Nieu Hoorn caught fire and exploded. The survivors continued their voyage in a small open sloop and after much suffering and many adventures they were rescued in Straits Sunda by a Dutch fleet in command of Frederik Houtman. In 1622 Bontekoe commanded one of the ships in Cornelis Reijersen's war fleet, and his adventures on the expedition along the China coast were hardly less spectacular than those of the outward voyage. He took part in the attack on Macao, and his ship was one of the fleet which raided the coast of Fukien province. Finally he returned to his hometown Hoorn in 1625. This account of the ship-wreck, a wonder of seaman-ship, has became a classic and went through many editions and was translated into nearly every European language. From the beginning Raven's Journael of te beschrijvinge vande reyse ghedaen by den commandeur Dirck Albertsz. Raven, na Spitsbergen, in den jare 1639 ten dienste van de .. Groenlandtsche Compagnie tot Hoorn was added to Bontekoe's voyage. Raven too suffered shipwreck. This edition of 1648 was augmented with accounts of four other expeditions which took place in 1645 and 1646.(Waterstain in right corner). - Rare early edition of one of the bestsellers of the 17th century up to the 19th century. Verhoeven & Verkruijsse p.153; Huntress 17C; Landwehr, VOC, 377; Tiele 159; Tiele, Mémoire, 171; Howgego B131; Lach, Asia in the making of Europe III,I, p.474-475. [Boeknr.: 34471 ]

€ 5500,00

BOSCH, Lambert van den. Leeven en daaden der doorluchtigste zee-helden, beginnende met de tocht na Damiaten, voorgevallen in den jare 1217 en eindigende met den beroemden admirael M.A. de Ruyter. Vertoonende alle de voornaemste zeedaden die de Hollanders en Zeelanders etc. van haer begin aen loffelijck tegens hun vyanden verricht hebben, nevens veel vreemde voorvallen, dappere heldedaden, stoutmoedige bestieringen, en swaere zee-slagen, etc. Naeukeirigh, uyt veele geloofwaerdige schriften, en authentijcke stucken, by een gebracht, en beschreven. Amsterdam, Jan ten Hoorn & Jan Bouman, 1683.4to. Contemporary calf, spine richly gilt (extremities of spine skilfully rep.). With engraved allegorical frontispiece by Romeyn de Hooghe, 9 engraved portraits (5 by Jan Luyken) and 18 engraved plates (7 folding, including 1 map). (14),784,(7) pp. Second edition, first published in 1676; with the bookplate of Bob Luza. - Lambert van den Bosch (1610-1698), rector of the latin school at Dordrecht, accounts here of all the principal Dutch naval achievements - so that it may be called a general Naval history of the Netherlands. The importance of this work for America is considerable (Muller, America, p.18). - A fine large paper copy.Cat. NHSM II, p.843; Sabin 6440; Van Eeghen & Van der Kellen 67. [Boeknr.: 30857 ]

€ 2250,00

BOXER, Charles Ralph. Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800. (Nederlands van J.W. Schotman.) (1e druk). Leiden, A.W. Sijthoff, 1967. Cloth. With plates. 437 pp. - The Dutch seaborne empire. [Boeknr.: 15072 ]

€ 20,00

BRAAM, Jacob Pieter van. Jacob Pieter van Braam Capitein ter Zee en thans Schout bij Nacht van Holland en West Friesland. Rotterdam, M. de Sallieth, 1790.Stipple-engraved oval halflength portrait with sea-battle in the background and coat of arms by M. de Sallieth after Schmidt. Ca. 42 x 31 cm. Van Braam (1737-1803) was a servant of the Dutch East India Company during the years 1764-1795. - Fine portrait with coat of arms and ships. - Very fine state.Van Someren 734; not in Muller, Portretten. [Boeknr.: 21292 ]

€ 295,00

BRANDT, Gerard. Het leven en bedryf van Michiel de Ruiter. Amsterdam, Wolfgang, Waasberge, e.a., 1687. Facsimile edition. Franeker, Van Wijnen, 1988. Folio. Cloth. With allegorical title, printer's device on title-page, portrait, plate of De Ruiter's tomb, double-page plate of the funeral procession and 6 double-page plates of sea-battles and views by Stoopendaal. (6),1063,(19) pp. The most important biography of the famous admiral in Dutch history, Michiel Adriaenszn. de Ruyter (1607-1676). [Boeknr.: 32928 ]

€ 65,00

BROCKBERND, Lijda, Johan POORT, Dolf WELLING. Charles en Maarten Kemper. Twee Rotterdamse kunstenaars. Voorburg, Stichting Argus, 1999. 4to. Wrappers. With coloured plates. 76 pp. Two Dutch maritime artists Charles Kemper (1913-1985) and Maarten Kemper (1944-1982). [Boeknr.: 35470 ]

€ 15,00

BROERS, Hendrik Jan. Bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Uitgegevene en onuitgegevene stukken bijeengebracht. Utrecht, J.L. Beijers, 1869.Later half cloth (original spine laid down). VIII,256 pp. Contribution to the Dutch sea history, partly from unpublished documents. Cat. NHSM I, p.353. [Boeknr.: 25840 ]

€ 95,00

BROUWER, Hendrick. Het jacht Dolphin van Hoorn. Verkenner in de vloot van Hendrik Brouwer, 1643. Hoorn, Stichting Nederlandse Kaap Hoorn Vaarders, 2007. 8vo. Wrappers. With illustrations. 112 pp. In 1642, the VOC joined the Dutch West India Company in organizing an expedition to Chile to establish a base for trading gold at the abandoned ruins of Valdivia. The fleet sailed from Dutch Brazil where John Maurice of Nassau provided them with supplies. While rounding Cape Horn, the expedition established that Staten Island was not part of the unknown Southern land. [Boeknr.: 32251 ]

€ 25,00

BRUGMANS, I.J. Tachtig jaren varen met de Nederland 1870-1950. Amsterdam, Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', 1950. 8vo. Cloth. With maps and photographic plates. XIX,239 pp. [Boeknr.: 36537 ]

€ 25,00

BRUIJN, J.R. & C. van BAALEN. Van zeeman tot residentieburger: Cornelis de Jong van Rodenburgh (1762-1838). Hilversum, Verloren, 1997. Wrappers. With illustrations. 96 pp. [Boeknr.: 18696 ]

€ 15,00

BRUIJN, J.R. (Red.). Een nieuw schip voor Michiel de Ruyter De Zeven Provinciën. (Met medewerking van) A.Th.van Deursen, A.A.B. Verbout-Warmsteeker, R.B. Prud'Homme van Reine, Ad van der Zee. Franeker, Van Wijnen, (1997). 4to. Wrappers. With many coloured illustrations. 104 pp. [Boeknr.: 34299 ]

€ 15,00

BRUIJN, J.R., H.J. den HEIJER, H. STAPELKAMP. Julius Constantijn Rijk 1787-1854. Zeeman en minister. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1991. Wrappers. With illustrations. 128 pp. During the years 1839-1842 he was governor-general of the West-Indies. [Boeknr.: 26278 ]

€ 18,00

BRUIJN, Jaap R. In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Onder redactie van Leo Akveld, Frank Broeze, Femme Gaastra, Gordon Jackson, Willem Mörzer Bruyns. Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 2003. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations. 560 pp. [Boeknr.: 28427 ]

€ 30,00

BRUIJN, Jaap R. Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw. Zutphen, Walburg Pers, 2016. Pictorial boards. With 51 illustrations. 319 pp. [Boeknr.: 34158 ]

€ 30,00

CHATHAM. Aftekening der schilderije op't te Dordrecht geplaatste gedagtenisse van de overwinning by Chattam, in't jaar 1667, onder't beleid van Kornelis de Wit, ruwaard van Putten. (Amsterdam, ca. 1750).Engraving by Simon Fokke after Aert Schouman. Ca. 17,5 x 24 cm. From : J. Wagenaar. Vaderlandsche historie. - Depicting on the right side the famous trip to Chatham (June 1667). On the lft side is a glorification of Cornelis de Witt, holding a commandostaf and with symbols of the prosperity of land and wealth. The original painting by Jan de Baen in the town hall of Dordrecht was destroyed in 1672. [Boeknr.: 33940 ]

€ 65,00

CHIJS, Jacobus Anne van der. De stichting der Vereenigde O.I. Compagnie en de maatregelen der Nederlandsche regering betreffende de vaart op Oost-Indië, welke haar voorafgingen. Leyden, P. Engels, 1856. Original printed wrappers with decorative border (spine sl. dam.). (12),175 pp. Thesis. - Van der Chijs outlined the difficulties experienced by the Dutch statesman Johan van Oldenbarneveldt when he wanted to create a single strong general company to replace the numerous weak groups of merchants trading in Asia, and how this led to the extremely complicated organization of the VOC in 1602.Cat. NHSM I, p.512; Cat. KITLV p.69. [Boeknr.: 13103 ]

€ 125,00

CLIPPER STAD AMSTERDAM. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum, 1999. 4to. Wrappes. With many coloured illustrations. 38 pp. [Boeknr.: 35459 ]

€ 15,00

CRONE, G.C.E. Onze schepen in de Gouden Eeuw. 2e druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1943. Half cloth. With 15 plates. 192 pp. - (Patria). [Boeknr.: 1248 ]

€ 18,00

CRONE, Gottfried Carel Eduard. Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900. Met eene verkorte vertaling in het Engelsch. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, (1926). 4to. Original blue cloth gilt. With coloured frontispiece and 85 illustrations on 77 plates. 309 pp. Original edition. - An essential reference work on Dutch yachts, inland ships, fishing-craft, and small sea-going ships, 1650-1900. With abridged English translation (35 pp.) with foreword by Henry B. Culver loosely inserted. The fine plates show paintings and drawings, ship models from the 17th to the 19th century and carved ship decorations. - A fine copy. [Boeknr.: 13476 ]

€ 95,00

CRONE, Gottfried Carel Eduard. Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900. Met eene verkorte vertaling in het Engelsch. (Amsterdam, 1926). Reprint. Schiedam, Schiepers, 1978. Folio. Cloth, with dust-jacket. With 77 plates. 309 pp. [Boeknr.: 7088 ]

€ 35,00

DAALDER, R., L. BLUSSÉ, H. DESSENS, P. ROGAAR, C. van ROMBURGH, D. WILDEMAN. (Red.). De ontdekking van de wereld. Nederlanders in onbekend vaarwater (1600-2000). Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, 2003. 4to. Wrappers. With many illustrations (some in colours). 144 pp. Twelve essays on Dutch exploration in the East- and West-Indies and the polar regions. [Boeknr.: 19156 ]

€ 25,00

DAALDER, Remmelt & Elisabeth SPITS. (Red.). Schepen van de Gouden Eeuw. Tekst Remmelt Daalder, Henk Dessens, Els Jacobs, Ernst van Keulen, Anton Kos, Joost Schokkenbroek, Elisabeth Spits, Diederick Wildeman. Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, 2005. 4to. Wrappers. With many coloured illustrations. 127 pp. Jaarboek Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. [Boeknr.: 35464 ]

€ 18,00

DAALDER, Remmelt. (Red.). Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000. Zutphen, Walburg Pers, 2004. 4to. Wrappers. With many coloured illustrations. 238 pp. Jaarboek Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. [Boeknr.: 28554 ]

€ 20,00

DAALDER, Remmelt. Van de Velde & Zoon. Zeeschilders. Het bedrijf van Willem van de Velde de Oude en Willem van de Velde de Jonge 1640-1707. Leiden, Primavera Pers, 2016. 4to. Pictorial boards. With 131 coloured illustrations. 224 pp. Willem van de Velde the Elder (1611 - 1693) and Willem van de Velde the Younger (1633- 1707) were marine painters of repute at the time. By 1673 they moved to England and where engaged by Charles II. [Boeknr.: 33929 ]

€ 40,00

DAMPIER, William and Lionel WAFER. Reystogten rondom de waereldt; begrypende, in vier beknopte boekdeelen, een naauwkeurige beschryving van verscheyde nieuwe ontdekte zeeën, kusten, en landen, zo in Amerika, Asia, als Afrika; benevens veele nuttelyke aanmerkingen ontrent de stroomen, winden, havens, diepten, engtens en andere fraye waarnemingen en bysonderheden, zo van bereisde als voor dese, onbereisde gewesten. Alom doormengt met de beschrijving der inwoonders, aardt, zeden en plegtigheden derzer vreemde volkeren; midsgaders derselver landsdouwen, vrugten, gewassen, dieren, en andere seldsaamheden. Uyt het Engelsch in't Nederduyts overgebragt door W. Sewel. Amsterdam, Andries van Damme en Johannes Ratelband, 1717.4 volumes in 1. 4to. Old vellum (new endpapers), with morocco title label on spine, new ties. With title-page printed in red and black, 2 engraved allegorical titles, 16 engraved maps (10 folding) and 24 engraved plates (3 folding; few blank margins restored) by Casper Luiken and Jacob Lamsvelt. 12,394,(10); (8),284; (8),74,(5); 96 pp. Second Dutch edition; first published in Dutch in 's Gravenhage 1698-1704; first published in English in 1697 A new voyage round the world. - 'William Dampier (1652-1715) was the best known, and probably the most intelligent, of the famous group of buccaneers that tormented the Spaniards in the South Sea from 1680 to 1720' (Hill I, p.75). Dampier's descriptions of his wide-ranging buccaneering travels (he sailed around the world three times) include the account of the first English visit to Australia in 1688. His voyages marked the beginning of British scientific exploration of the Pacific. Countries visited are in America the West-Indies, Chili, Peru, Mexico, Brazil (including the earliest written description of Bahia), in Africa the Cape of Good Hope, Isles of Cape Verd and in Asia the Dutch East Indies, the Philippines and Formosa, Australia and various islands in the Pacific. - Age-browned, otherwise a fine copy.Tiele 290; Cat. NHSM I, p.135; European Americana V, p.214; Sabin 18388; Borba de Moraes I, p.242; Mendelssohn I, p.409-10; SAB II, p.10; Van Eeghen-van der Kellen 319; Howgego pp.294-298. [Boeknr.: 15995 ]

€ 1750,00

DESSENS, H., Fl. HIN. Geschiedenis en restauratie van de haringlogger VL 92 Balder. Amsterdam, NHSM, (1993). 4to. Wrappers. With many photographic illustrations and drawings. 120 pp. [Boeknr.: 26252 ]

€ 20,00

DIEPRAAM, Joh. De bel luidt over't water. Het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen en het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' te Rotterdam. 's Gravenhage, Esso, 1988. 4to. Cloth. With coloured illustrations. 64 pp. [Boeknr.: 35452 ]

€ 15,00

DIJK, W.J. De schoonheid onzer binnenschepen. Amsterdam, A.J. Hilgersom/Navigare, 1977. Oblong 8vo. Cloth. With many drawings by the author. 141 pp. [Boeknr.: 35479 ]

€ 18,00

DIJK, W.J. H.K.S. De Hoop. 1898-1938. Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandsche Vereeniging ten behoeve van zeelieden van elke nationaliteit hospitaal kerkschip De Hoop. ('s Gravenhage, v/h Mouton & Co, 1938). 4to. Cloth. With many illustrations by the author. 60 pp. [Boeknr.: 7475 ]

€ 15,00

DIJK, W.J. De Laakhaven. Met toelichtingen en teekeningen. 's Gravenhage, Gemeentebestuur van 's Gravenhage, (1932). 4to. Half cloth. With drawings by the author. 56 pp. - (Some waterstaining in blank margin). [Boeknr.: 35465 ]

€ 18,00

DOEDENS, Anne & Liek MULDER. Oceanreuzen. Een eeuw Nederlandse passagiersvaart. Baarn, Bosch & Keining, 1990. 4to. Wrappers. With many photographic illustrations. 191 pp. [Boeknr.: 36508 ]

€ 25,00

DOGGERSBANK. HET SCHIP HOLLAND ZINKT. (Amsterdam, ca. 1797).Engraving after J. Buys by Reinier Vinkeles. Ca. 14 x 8,5 cm. From Wagenaar, Vaderlandsche historie. - Depicting the sinking of the ship Holland during the battle of Dogger Bank 1781 (Fourth Anglo-Dutch War). Muller, Historieplaten, 4447; Atlas van Stolk 4389. [Boeknr.: 33260 ]

€ 45,00

DOUWES, D.J. De horizon verlegd. Reisjournalen uit de tijd van de zeilvaart. (Haarlem, De Boer Maritiem, 1979). Boards, with dust-jacket. With many illustrations. 143 pp. Accounts of Dutch shipwrecks and disasters at sea. [Boeknr.: 839 ]

€ 15,00

DUHAMEL DU MONCEAU, (Henri-Louis). Grondbeginselen van den scheepsbouw, of werkdadige verhandeling der scheepstimmerkunst; in't Fransch beschreven .. en in het Neerduits gebracht door een liefhebber der vrye kunsten. Zynde deeze vertaaling, onder het opzigt van twee beroemde Hollandsche scheepsbouwers, verrykt, met eenige aantekeningen, voor ongeoeffende in de Fransche scheepstimmerkunst en in de meetkunde. 's Gravenhaage, Amsterdam, Ottho van Thol & Gerrit de Groot, 1759.4to. Modern half calf. With title-page printed in red and black with fine engraved title-vignette and 9 engraved head pieces by Nicolas Ozanne and 24 engravings on 23 folding plates. 349,XX pp. First Dutch edition; first published in Paris in 1752 Éléments de l'architecture navale; ou traité practique de la construction des vaisseaux. The first training manuel for aspiring naval contructors written by the founder of the school for students of naval engineering and architecture at the Louvre in 1741. - A fine copy of a landmark in the development of naval architecture. Cat. NHSM II, p.748; Polak 2859 (French ed.). [Boeknr.: 34755 ]

€ 2750,00

DUTCH SHIPPING. DE NEDERLANDSCHE SCHEEPVAART. DUTCH SHIPPING. Haarlem, H.B. Robbers, (1930). Large oblong folio. Original cloth gilt. With many photographic plates and advertisements. Depicting images of luxurious Dutch ship interiors of the Royal Holland Lloyd, the 'Nederland' Royal Mail Line, Holland-America Line, Rotterdam Lloyd Royal Mail Line, Royal Netherlands Steamship Co., Royal Packet Navigation, Java-China-Japan Line and Holland-Africa Line. - Scarce. [Boeknr.: 4619 ]

€ 150,00

DUTCH WARSHIP. A heavily armed Dutch warship, admiralty ship of Holland. (No pl., ca. 1700).Engraved plate, contemporary coloured by hand, heighted with gold, with red border. Ca. 11 x 14 cm. - Very fine. [Boeknr.: 35383 ]

€ 275,00

EMMER, P., H. den Heijer, L. SICKING. (Red.). Atlantisch avontuur. De Lage Landen, Frankrijk en de expansie naar het Westen, 1500-1800. Zutphen, Waanders, 2010. Boards. With many coloured illustrations. 255 pp. [Boeknr.: 31931 ]

€ 40,00

ENGELHARD, J.L.F. Het generaal-plakkaat van 31 juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen. Een studie over de heffing der in- en uitvoerrechten van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, hoofdzakelijk tijdens de achttiende eeuw. Assen, Van Gorcum & Comp., 1970. Cloth. (10),353 pp. - With Bijlagen. [Boeknr.: 7596 ]

€ 35,00

EVERTSEN, Cornelis. Den e. manhaften zeeheld Cornelis Evertsen, Lt. Admirael van Zeeland. (No place, ca. 1665).Engraved half length portrait with baton within laurel-wreath with his coat of arms and naval battles on both sides in the foreground by Aarnout de Jode. With five line poem . Ca. 48 x 34 cm. Cornelis Evertsen the Elder (1610-1666) a member of a Zealand seafarer's dynasty, was also commander of a men-of-war of the navy of Zealand. In 1626 Cornelis Evertsen is first mentioned as actually serving on sea, during a privateering raid. - Fine.Muller, Portetten 1575.a: zeer fraaije gravure; See Roos, Het admiralengeslacht Evertsen. . [Boeknr.: 33806 ]

€ 450,00

EVERTSEN, Jan. Den e. manhaften zee-held Jan Evertsz. ridder, vice admir. van Zeeland, &. Amsterdam, Clemendt de Jonghe, (ca. 1675.).Engraved half length portrait with baton and naval battles on both sides and 8 line poem in two columns by I. Koerding, after Hendrick Berckman by Abraham Blotelingh. Ca. 44 x 34,5 cm. Jan Evertsen (1600 -1666) was the most important admiral from the heroic Evertsen dynasty from Zealand, all his five sons were named lieutenants by the Admiralty of Zeeland. - Fine.Muller, Portretten, 1593e; See Roos, Het admiralengeslacht Evertsen. . [Boeknr.: 33807 ]

€ 450,00

EVERTSEN, Johan. Den e. manhaften zeeheld Johan Evertsen, ridder, Lt. Admirael van Zeeland, capit. over een compag. voetknechten. (No place, ca. 1665).Engraved half length portrait with baton within laurel-wreath with his coat of arms and with naval battle in the foreground on both sides by Aernout de Jode. With six rule poem . Ca. 47,5 x 34 cm. (2 corners rep.). Johan Evertsen (1600 - 1666), a member of a Zealand seafarer's dynasty, is already at the age of 18 reported as captain of a ship. He fights near La Rochelle in 1625 under Willem de Zoete and in 1626 and 1627 in a campaign against the Barbary Coast under Laurens Reael. Between 1628 and 1636, he distinguished himself while fighting the Dunkirk corsairs. His greatest successes were in 1628 preventing the interception by the Dunkirkers of the captured treasure fleet of Piet Heyn and in 1636 the capture of the famous corsair Jacob Collaert. He also played an important part in the Dutch victory in the Battle of the Slaak against the Spanish. In 1637 he becomes Vice-Admiral and commands in 1639 a squadron in the Battle of the Downs in which he destroys the Portuguese Admiralship Santa Teresa, killing 800 of the 1000 men crew. - Fine.Muller, Portetten 1591.a: zeer fraai exemplaar; Van Gent & Paesie, Zeeuwse zeehelden, pp. 97-106; See Roos, Het admiralengeslacht Evertsen. . [Boeknr.: 33803 ]

€ 450,00

EXCHANGE OF SAILORS. Correspondentie tusschen zyne genade, den Hertog van Richmond, en de heeren Ooster en Van Haren betreffende onze gevangenen in Engeland. Amsterdam, Johannes Allart, 1781. 24 pp. Exchange of Dutch sailors kept prison in England, among them 49 of the ship Rotterdam, and English sailors of the English East India Company, wrecked off the coast of Noordwijk. 'De heeren Ooster en van Haren administreerden een fonds uit giften van particulieren bijeen gebracht, tot ondersteuning der gevangenen. De hertog van Richmond verleende in Engeland zijn tusschenkomst' (Knuttel 19548). [Boeknr.: 35379 ]

€ 125,00

EYCK VAN HESLINGA, E.S. van. Van compagnie naar koopvaardij. De scheepvaartverbinding van de Bataafsche Republiek met de koloniën in Azië 1795-1806. (Amsterdam), De Bataafsche Leeuw, (1988). Boards, with dust-jacket. With numerous illustrations (some in colours). 320 pp. [Boeknr.: 9391 ]

€ 25,00

FRANCKE, Johan. Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de negenjarige oorlog, 1688-1697. Middelburg, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 2001. Wrappers. With illustrations. XXII,498 pp. - On Dutch piracy. [Boeknr.: 23000 ]

€ 30,00

FRANCQ VAN BERKHEY, Joannes le. De zeetriumph der Bataafsche vryheid, of Doggersbank bevochten den 5den van oogstmaand 1781. Amsterdam, Johannes Allart, 1782.2 volumes. Original boards, spines renewed with marbled paper, uncut. With fine large folding engraving depicting the seabattle by Zoutman and Kinsbergen, memorial picture for Bentinck, 2 historical scenes by Vinkeles after Buys, and 3 plates of medals in baroque borders (1 folding) by Van der Meer jun. (2),40,256; (2),.257-464, (10) pp. With armorial bookplates. - The Battle of the Dogger Bank was a naval battle that took place on 5 August 1781 during the Fourth Anglo-Dutch War in the North Sea, contemporaneously related to the American Revolutionary War, the Dutch had for several years been supplying the Americans and shipping French supplies to the Americans, in support of the American war effort. It was a bloody encounter between a British squadron under Vice Admiral Sir Hyde Parker and a Dutch squadron under Vice Admiral Johan Zoutman, both of which were escorting convoys. Casualties on both sides were high, the Dutch celebrated the battle as victory. - In 1783 followed Nodige bylagen.Cat. NHSM II, p.1040. [Boeknr.: 35402 ]

€ 275,00

FRANKEN, L. Indrukken van een reis per stoomschip naar Zuid-Afrika. 3e vermeerderde druk. Den Helder, Egner, 1930. Original printed wrappers. 68 pp. First published in Apeldoorn in 1926. - Impressions of a trip by steamship to South-Africa. [Boeknr.: 24591 ]

€ 25,00

FRIES SCHEEPVAART MUSEUM. Jaarverslag 1988 Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Sneek, 1988. Wrappers. With illustrations. 128 pp. [Boeknr.: 35444 ]

€ 15,00

FRIES SCHEEPVAART MUSEUM. Jaarverslag 1991 Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Sneek, 1991. Wrappers. With illustrations. 100 pp. [Boeknr.: 35445 ]

€ 15,00

FRIES SCHEEPVAART MUSEUM. Jaarverslag 1997 Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Sneek, 1997. Wrappers. With illustrations. 120 pp. [Boeknr.: 35446 ]

€ 15,00

FUHRMANN-PLEMP VAN DUIVELAND, M.R.C. Der Untergang der Batavia und andere Schiffsjournale und Originalberichte aus der grossen Zeit der niederländischen Seefahrt im 17. und 18. Jahrhundert. Herausgegeben, übertragen und kommentiert. (Tübingen, Horst Erdmann, 1976). Cloth, with dust-jacket. With 56 illustrations and facsimiles. 351 pp. Contains the shipwreck of the Batavia by Pelsaert, the stories of the pirate Claes Compaen and the mutiny at the VOC-ship Nijenborg . [Boeknr.: 17409 ]

€ 30,00

GALEN, Jan van. Marble grave memorial erected in the Nieuwe Kerk in Amsterdam in 1656. (No place, ca. 1656).Engraving depicting the marble grave memorial with naval battle scene designed by Willem de Keyser and Rombout Verhulst, after Van Kampen by A. Sioertsma. With 4 line poem. Ca. 46,5 x 32 cm. Jan / Johan van Galen (1604 -1653) was mortally wounded during the naval Battle of Livorno / Leghorn which took place on 4 March 1653 during the First Anglo-Dutch War, near Livorno, Italy. It was a victory of a Dutch fleet under Commodore Johan van Galen over an English squadron under Captain Henry Appleton. Added an engraved oval potrait of Jan van Galen by J. Houbraken. Both mounted on one board with label Atlas van Amsterdam van D.C. Meijer Jr.Muller, Portretten, 1770k; 1768h. [Boeknr.: 33811 ]

€ 125,00

GENT, Tobias van & Ruud PAESIE. (Red.). Zeeuwse zeehelden uit de zestiende en zeventiende eeuw. Vlissingen, Den Boer / De Ruiter, (2012). 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 160 pp. [Boeknr.: 33678 ]

€ 18,00

GERRITSZ, Commer - Pieter van CAMPEN. Waerschouwinge, omme te ontdecken ende apprehenderen den capiteyn Commer Gerritsz, ende den lieutenant Pieter van Campen. De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt/ doen te weten, alsoo wy in ervaringe komen/ dat den capiteyn Commer Gerritsz, ende den lieutenant Pieter van Campen, beschuldicht werdende over wan-devoiren/ op haer respectivelijck gepleecht in het jonghst-voorgevallen ghevecht ter zee/ zijn latiterende. ('s Gravenhage), 1665. Broadside, with large initial woodcut. Ca. 23 x 27 cm. Arrest warrant issued on behalf of the state government, authorizing the arrest and detention of captain Commer Gerritsz and Pieter van Campen because of neglect of duty during the last seabattle. - Very rare.Not in Knuttel. [Boeknr.: 35384 ]

€ 450,00

GIBRALTAR. - PLACAAT. De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. doen te weeten .. dat niemand van de ingezeetenen deeser lande hem verstoute/ om aan de stad (Gibraltar) eenige hulpe met oorlog- of mondbehoeftens toe te brengen .. 's Gravenhage, Isaac Scheltus, 1779.Broadside with woodcut coat of arms of the States General, lion with sword and 7 arrows, in an elaborately decorated cartouche with military attributes and woodcut initial. Official embargo to cooperate with Gibraltar.Not in Knuttel. [Boeknr.: 35386 ]

€ 125,00

GIGGAL, Kenneth. De klassieke zeilschepen. (Amsterdam, 1989). 4to. Boards. With many coloured plates after paintings by Cornelis de Vries. 124 pp. [Boeknr.: 32048 ]

€ 18,00

GOEDDE, Lawrence Otto. Tempest and shipwreck in Dutch and Flemish art. Covention, rhetoric, and interpretation. The Pennsylvania State University Press, 1989. Cloth, with dust-jacket. With 164 illustrations. XX,260 pp. 'This innovative study is the first to analyze systematically an important category of Netherlands seascape- the storm at sea' [Boeknr.: 35425 ]

€ 75,00

GOSSELINK, Martine. Land in zicht. Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw. Eindredactie Paul Brood. Zwolle, Waanders, 2007. Boards. With 80 illustrations (several in colours). 160 pp. Handdrawn and painted maps and plans from the secret map archives of the VOC and the WIC, made by Johannes Vingboons, a Dutch cartographer and watercolourist, around 1665. From about 1640 until his death he was in the service of the Amsterdam map publisher Joan Blaeu. [Boeknr.: 29570 ]

€ 25,00


Page: 1 2 3 4
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail