Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Dutch maritime history


Page: 1 2 3 4 5
AARTSMA, N. Michiel de Ruyter 1607-1676. Een heldenleven in plichtsvervulling voor het vaderland. 's Gravenhage, Holle & Co., 1942. Folio. Original blue cloth, with dust-jacket. With 101 plates. 42 pp. Fine pictorial account of the three 17th century Anglo-Dutch seawars. [Boeknr.: 16839 ]

€ 45,00

ABBOTT, J.S.C. Columbus, de ontdekker van Amerika. Vertaald naar het Engelsch door J.H. Geraets. Amsterdam, W. Versluys, 1887.Original decorated cloth (foot of spine sl. dam.). With 11 illustrations. 176 pp. Bibliotheek voor de jeugd. [Boeknr.: 37335 ]

€ 35,00

ABRAHAMSZ Jr., Cornelis. Het goud in mijn beurs in plaats van op de rok. De 'Herinneringen' van koopvaardijkapitein Cornelis Abrahamsz. jr. (1802-1879). Bezorgd en ingeleid door W.F.J. Mörzer Bruyn. Zutphen, Walburgpers, 2022. Cloth, with dust-jacket. With illustrations and 11 coloured plates. 527 pp. Linschoten Vereeniging CXXI. - Cornelis (Kees) Abrahamsz Jr. (1802-1879) came from a family of Amsterdam merchants, charterers and shipowners. He wanted to join the navy, but it became merchant navy. At twenty-seven he became a captain. In total Kees made fifty sea voyages. He married Catharina (Kaatje) Douwes Dekker. His Memories, written for son Theodorus, are candid, humorous and at times emotional, especially about the influence of brother-in-law Eduard (Multatuli) on the family. Kees interweaves his private life with a detailed description of his life as a sailor and experiences in Suriname and the Indies. [Boeknr.: 36881 ]

€ 75,00

ABRAHAMSZ, Anna. Journaal eener Oostindiesche reis. De belevenissen van een tienjarig meisje in 1847 en 1848. Met een inleiding en slotbeschouwing van M.A. van Alphen. Amsterdam, Terra Incognita, 1993. Wrappers. With many illustrations. 71 pp. The ten-year-old Anna (1837-1908) wrote about her trip to Batavia an informative report about life and entertainment on board during the outward and return journey and about her stay on the island of Java. Anna was a first cousin of Douwes Dekker (Multatuli). [Boeknr.: 11279 ]

€ 25,00

ADELS, Wiert. Wiert Adels. Stuurman op het Hollandsch kofschip De Bloeijende Blom, die zig van dezen bodem, na dat dezelve door de Franschen genomen, met veel bravoure meester gemaakt en den 5 Augustus te Hellevoet opgebracht heeft. (Middelburg), W.A. Keel, (1796).Half-length mezzotint portrait by Charles Howard Hodges after Jacobus Perkois. Ca. 26,5 x 21,5 cm. (Margins trimmed). Wiert Adels was steersman for the ship De Bloeyende Blom which was bringing grain from the Baltic port of Libau. A Duinkerk privateer seized his ship but after a few days he managed to recapture his ship and to seize the chief of the privateers and to throw him overboard. Thus he succeeded to bring his ship into Hellevoetsluis in 1794. This fine engraved portrait of a brave sailor was done by the English mezzotint master Hodges (1764-1837) after a drawing by Perkois (1756-1804). Hodges worked in Amsterdam and was a famous portret painter around 1800. His mezzotint engraving is of very high quality. Cf. Van Someren 227; Muller, Portetten, 17; Van der Feltz 626. [Boeknr.: 21293 ]

€ 275,00

ADEMA, Tjeerd. Dorus Rijkers. De Heldersche menschenredder. 4e druk. Den Helder, Egner, 1932. Sm.8vo. Wrappers. With illustrations. 111 pp. First edition 1928. - From 1923 onwards, the publisher H.J.P. Egners focused his attention on the Dorus Rijkers Fund, named after the rescuer Dorus Rijkers (1847-1928).De Boekenwereld 39, 2023. [Boeknr.: 35482 ]

€ 15,00

AIMARD, Gustave. De boekaniers. - De zeeschuimers. - De goudzoekers. Naar de zesde Fransche uitgave. Volksuitgave. 's Gravenhage, Erven J.L. Nierstrasz, (ca. 1890).Original pictorial red cloth. With 3 woodengraved plates. 127; 128; 127 pp. Gustave Aimard (1818 - 1883) was the French author of numerous books about Latin America and the American frontier. [Boeknr.: 37337 ]

€ 35,00

AKVELD, L.M., Ph.M. BOSSCHER, J.R. BRUIJN, F.C. van OOSTEN. Vier eeuwen varen. Kapiteins, kapers, kooplieden en geleerden. (Bussum, Unieboek, 1973). Cloth, with dust-jacket. With many illustrations. 365 pp. [Boeknr.: 7501 ]

€ 25,00

AKVELD, Leo M. Magnifiek maritiem. Voorwerpen uit het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' vertellen hun verhaal. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1992. 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 142 pp. [Boeknr.: 28310 ]

€ 18,00

ALBERTS, A. Per mailboot naar de Oost. Reizen met De Lloyd en De Nederland tussen 1920 en 1940. Bussum, De Boer Maritiem, 1979. 4to. Wrappers. With many illustrations (some in colours). 104 pp. [Boeknr.: 7218 ]

€ 18,00

ALMANAC. Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart. 1919. Uitgegeven door het bestuur van het college Zeemanshoop. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1919. Sm.8vo. Original black cloth, with gilt lettering. With 6 coloured plates with flags. 268,(12) pp. With library stamp of Collegie Zeemanshoop. - This almanac was issued between 1828 and 1943. [Boeknr.: 35505 ]

€ 20,00

AMORIE VAN DER HOEVEN, Abraham des. Redevoering bij de plegtige inhuldiging van het standbeeld van Michiel Adriaanszoon de Ruyter, te Vlissingen, op den 25 augustus 1841, in de groote kerk uitgesproken. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1841.Original printed wrappers. (4),34 pp. [Boeknr.: 37473 ]

€ 18,00

AMSTERDAM. AAN DE EERSTE KAMER VAN HET VERTEGENWOORDIGEND LICHAAM DES BATAAFSCHEN VOLKS. Geven te kennen de ondergeteekenden, allen handeldryvende ingezeetenen, woonende te Amsterdam. (No pl., 1800).Folio. Marbled wrappers. 8 pp. 'Requeste, voor diverse handeldryvende ingezeetenen, woonende te Amsterdam'. Complain by the bargemen about the stop on export of diary products. [Boeknr.: 24158 ]

€ 65,00

ANDRIESSEN, Pieter Jacob. Een woelig zeemansleven. Een verhaal voor jongelieden. Vrij bewerkt naar het Engelsche jongensboek 'The log of a Jack Tar'. Met medewerking van Jan Brouwer. Amsterdam, D.B. Centen, (1892).Original pictorial cloth. With plates by Joh. Braakensiek. VIII,231 pp. [Boeknr.: 37399 ]

€ 30,00

ARRESTO, Christlieb Georg Heinrich. De Oost-Indiën-vaarer. Tooneelspel in vier bedrijven. Naar het Hoogduitsch. 2e druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1805.Sm.8vo. Wrappers. With engraved title vignette by W.J. Strunck. (6),167,(1) pp. The East-Indiaman: A stage play in three acts. Six editions were published between 1803 and 1810 in German and English, first German edition: Der Indienfahrer. Schauspiel in vier Aufzügen. Hamburg, August Campe, 1803. First Dutch edition was published in Leeuwarden in 1804 by J.P. de Boij, widow of the translator Jan Willem Jacobus Steenbergen van Goor. - (First lvs stained). - Rare.Aken II, p.10; CBMNL 5809; Saalmink I, p.109. [Boeknr.: 35375 ]

€ 75,00

ASAERT, G., Ph.M. BOSSCHER, J.R. BRUIJN, W.J. van HOBOKEN. (Red.). Maritieme geschiedenis der Nederlanden. Bussum, De Boer Maritiem, (1976-78). 4 volumes. Folio. Cloth, with dust-jacket. Profusely illustrated (some in colours). 369; 389; 434; 398 pp. Standard work. - A fine set. [Boeknr.: 11817 ]

€ 75,00

AUER, W. Eene gedachte en bede. Uitgegeven ten voordeele van de acht treurende weduwen en een en twintig vaderlooze kinderen te Vlissingen. Middelburg, M.S. de Zeeuw, 1873.Original printed wrappers. 12 pp. Published on the occasion of the shipwreck of two ships from Vlissingen Twee Gebroeders and Clemens in 1872 for the benefit of the eight grieving widows and twenty-one fatherless children in Vlissingen. [Boeknr.: 37490 ]

€ 65,00

BAARD, H.P. Willem van de Velde de Oude. Willem van de Velde de Jonge. Amsterdam, H.J.W. Becht, (1942). 8vo. Wrappers. With 45 illustrations. 60 pp. - (Palet Serie). [Boeknr.: 32035 ]

€ 18,00

BACKER DIRKS, J.J. De Nederlandsche zeemagt, in hare verschillende tijdperken geschetst. Tweede, vermeerderde en verbeterde druk. 's Gravenhage, Gebroeders van Cleef, 1890.2 volumes. Original printed boards. With 5 plates. (4),832; 752 pp. First published in 1871-76. - The Dutch naval power, sketched in its various eras. - A fine copy.Cat. NHSM I, p.491. [Boeknr.: 37461 ]

€ 225,00

BALEN, Johan Hendrik van. De scheepsjongen van Willem Barends. De Nederlanders aan de Noordpool, 1594-1597. Amsterdam, Jan Leendertz, (1882). Original pictorial gilt cloth (backcover sl. soiled). With map, facsimile and 4 chromolithographed plates by Braakensiek. 199,(1) pp. De Nederlanders in Oost en West, te water en te land. - Account of Barentsz three expeditions to the far north in search for a Northeast passage. Written by Johan Hendrik van Balen (1851-1921), a prolific writer of children's books on Dutch national history. [Boeknr.: 36334 ]

€ 35,00

BANCKERT, Adriaen. E. manhafte zee-held Adriaan Bankert, L. Admiraal van Zeeland. (No pl., ca. 1650). Engraved halflength portrait with sea-battle in the background after H. Berckman by Jean du Bois (Johannes van Houten) with 12 line poem by W. Brest. Ca. 44 x 34 cm. Adriaen (ca. 1620-1684) was the oldest son of the famous Joost Banckert (ca. 1597-1647; 'Gesel der Spanjaarden, schrik der Portugezen'). Adriaen played an import role in the Second and Third Anglo-Dutch Wars. He functioned as the most important adviser of the Zeeland admiralty and in 1678 even received a seat on the admiralty council. - A fine portrait.Cf. Muller, Portretten, 203 a; Hollstein 3; Van Someren 241. [Boeknr.: 30879 ]

€ 295,00

BATTLE AT LA HOGUE. The battle at La Hogue. De zeeslag bij Kaap La Hogue, 1692. Neuhaus,1837.Steelengraving after Woollett by G. Döbler. Ca 42,5 x 59 cm. Magnificent engraving of the sea battle of the combined Anglo-Dutch fleets under Russel and Almonde on the French under Tourville at the Battle of Cape la Hogue, 29 May - 3 June 1692. Depicted is the moment Tourville steps from one boat into another and is seized by an Englishman whose hand he will cut off with his sword. With at the right and central French ships. The French lost their best and biggest ships i.a the famous Soleil Royal. It is after a painting by B. West. Without caption. - Fine.Muller, Historieplaten, 2858; Atlas van Stolk 2883. [Boeknr.: 13936 ]

€ 450,00

BEEN, Joahan Hendrik. Dagen en daden van Admiraal dubbel Wit. Amsterdam, S.L. van Looy, 1899.Original pictorial cloth. With 4 plates and 16 illustrations by J. de Waardt. 158 pp. School price for Jan Pieter van Schravendijk, 1902. - Juvenile on Witte Corneliszoon de With (1599 - 1658), a Dutch naval officer who served during the Eighty Years' War and the First Anglo-Dutch War. [Boeknr.: 37188 ]

€ 25,00

(BELINFANTE, J.J.). Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. 1607-1676. 's Gravenhage, A.F. van Langenhuysen, 2 volumes. Original embossed cloth, with gilt decoration on front covers, spines richly gilt (spines discoloured). With 130 lithographed plates (mostly depicting 2 scenes on one leaf) and many woodengravings after C.A.A. Last. (30),XIX,480; 747 pp. The Dutch admiral Michiel de Ruyter (1607-1676) was born in Vlissingen (Flushing) and went to the sea for the first time at the age of 11. He was mate on the whaler Groene Leeuw from 1633 to 1635. In 1636 he became captain of a privateer ship owned by the Lampsins brothers. Then he went to work for them as a merchantman. In 1641 and 1642 he served under Admiral Gijssels. With the rank of rear admiral, he was captain of the merchant vessel De Haze, which had been converted into a warship. In 1644 De Ruyter bought his own ship, the Salamander. He then sailed as an independent captain-merchant, mainly on the West Indies and Barbary (North Africa). He became admiral-in-chief of the Dutch fleet and his achievements with the Dutch Navy during the Anglo-Dutch Wars earned him the reputation as one of the most skilled naval commanders in history. He captured the English flag-ship Royal Charles at Chatham. De Ruyter was fatally wounded in a battle against the French fleet at Messina near Sicily in 1676. His body was buried in the Nieuwe Kerk in Amsterdam. - Except foxing as usual a fine copy.Cat. NHSM II, p.849. [Boeknr.: 29143 ]

€ 275,00

BENTINCK, Wolter Jan Gerrit. Afbeelding der lykstaatie van .. Wolter Jan Baron Bentink, schout by nacht, ressorteerende onder het ed. mog. Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam .. op dinsdag den 28 Augustus 1781, 's namiddags tusschen 4 en 5 uuren in de Nieuwe Kerk. (Amsterdam), Jacobus Kok, 1781.Broadsheet with engraving, coloured by hand, after H.P. Schouten by B. de Bakker and with explanatory text printed in 5 columns. Ca. 31 x 51 cm ( not including blank margins). Funeral procession of Wolter Jan Gerrit baron Bentinck (1745-1781), rear-admiral of Holland and West-Friesland, died after serious injuries during the naval battle of the Dogger Bank. Magnificent image of the procession on the Kloveniersburgwal in Amsterdam, going to the Nieuwe Kerk. Depicting the canal houses with on the right the Oudemanhuispoort, and on the left the Nieuwe Doelenstraat. In front the canal with several vessels with spectators.With circumstantial description of the participants and the route. The naval Battle of the Dogger Bank took place on 5 August 1781 during the Fourth Anglo-Dutch War, part of the American War of Independence, in the North Sea. It was a bloody encounter between a British squadron under Vice Admiral Sir Hyde Parker, 5th Baronet and a Dutch squadron under Vice Admiral Johan Zoutman, both of which were escorting convoys. - Excellent condition.Muller, Historieplaten, 4463; Atlas van Stolk 4401. [Boeknr.: 33675 ]

€ 475,00

BENTINCK, Wolter Jan Gerrit. Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, Schout bij Nacht van Holland en Westvriesland .. overleden aan zyne wonden, bekomen in den roemrugtigen zeeslag, op Doggersbank, den 5den augustus 1781. Amsterdam, Allart, (ca. 1781).Engraved half length portrait of Jan Gerrit Baron Bentinck after Pieter Oets by Reinier Vinkeles. Ca. 33 x 24,5 cm. (not including the wide blank margins). Wolter Jan Gerrit Bentinck (1745-1781), rear-admiral of Holland and West-Friesland, died during the naval battle of the Dogger Bank. This naval battle took place on 5 August 1781 during the Fourth Anglo-Dutch War, part of the American War of Independence, in the North Sea. Muller, Portretten, 337. [Boeknr.: 25788 ]

€ 175,00

BERGE, A. van der & H.P. ter AVEST. (Red.). Woelend water, leven en werk van de zeeschilder Nicolaas Baur (1767-1820). Harlingen, Gemeentemuseum Het Hannemahuis, 1993. 8vo. Wrappers. With 77 illustrations (several in colours). 100 pp. Baur was born at Harlingen in 1767, the son of the portrait painter Hendricus Antonius Baur (1736-1817). He painted landscapes, views of cities, and moonlight and winter scenes; he was particularly successful in marine subjects. He is considered one of the best of the later Dutch marine painters. He died at Harlingen in 1820. [Boeknr.: 35471 ]

€ 20,00

BERGH, Samuel Johannes van den. Merkwaardige mannen. Schetsen voor jongens. Gedeeltelijk uit den vreemde. Tweede serie. Rotterdam, P.C. Hoog, (1860).Original embossed cloth, with central gilt decoration on frontcover, spine gilt (extremities sl. dam.). With 4 tinted lithographed plates by P.W.M. Trap. 241 pp. On Michiel De Ruiter, John Franklin, Karel Linnaeus, a.o. - Fine. [Boeknr.: 36201 ]

€ 45,00

BERKUM, Sandra van. De Rotterdam. De kunst van het reizen. Schiedam, Scriptum, 2006. 4to. Pictorial boards. With many coloured photographic illustrations. 220 pp. [Boeknr.: 36531 ]

€ 30,00

BERKUM, Sandra van. Op reis met de Rotterdam. Welcome on board. Schiedam, Scriptum, (2019). 4to. Wrappers. With many coloured illustrations. 106 pp. [Boeknr.: 36506 ]

€ 15,00

BESTEBREURTJE, Gert Jan. De wereld in vogelvlucht. Reizen en reisboeken door de eeuwen heen. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2013. Pictorial boards. With ca. 100 illustrations (several in colours). 236 pp. The world in a bird's-eye view. Travelling and travel-books through the ages. Including chapters on slavery and the slave trade. [Boeknr.: 33169 ]

€ 25,00

BEUKEMA, Hans. Op kruispost. Zeilende loodsen voor de Nederlandse kust. Haarlem, Stichting Spiegel der Zeilvaart, 1991. Boards, with dust-jacket. With many illustrations. 168 pp. [Boeknr.: 35491 ]

€ 18,00

BEYLEN, J. van. Zeeuwse vissersschepen van de Ooster- en Westerschelde. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1964. Cloth, with dust-jacket. With 36 plates. 70 pp. [Boeknr.: 35460 ]

€ 25,00

BEYLEN, Jules van. De hengst. De botvisserij en de mosselvangst in Zeeland en in Vlaanderen. Met medewerking van Han Reijnhout. (No pl., 2007). 8vo. Boards. With many illustrations (several in colours). 366 pp. [Boeknr.: 35500 ]

€ 35,00

BEYLEN, Jules van. De hoogaars en de visserij van Arnemuiden. Leeuwarden, Hedeby Publishing, 1993. Boards. With 285 illustrations. XVII, 380 pp. The hoogaars is a sailing ship mainly used in the provnice of Zeeland. [Boeknr.: 35495 ]

€ 35,00

BINDER, Franz. Die Zeeländische Kaperfahrt 1654-1662. Middelburg, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap, 1976. Wrappers. (52) pp. - (Offprint). [Boeknr.: 24219 ]

€ 15,00

BLOM, Theodorus A. Scheepsjournaal .. zijnde een naukeurig verslag van zijn menigvuldige omzwervingen in de Caraïbische wateren, behelzende vele merkwaardige gegevens omtrent zijn bevindingen en ontdekkingen, inhoudende avonturen ter zee alsmede gegevens betreffende onbekende gebieden, zijn omgang met wilden en getemden .. Amsterdam, Willem Bontekoe, 1950. 4to. Half cloth. With illustrations by Felix Haedus. 102 pp. [Boeknr.: 15547 ]

€ 25,00

BLUSSÉ, Leonard & Jaap de MOOR. (Red.). Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650. Franeker, T. Wever, (1983). Wrappers. With many illustrations (several in colours). 256 pp. [Boeknr.: 6002 ]

€ 18,00

BOER, G.J. de, A.J.J.MULDER, H.A. SLETTENAAR, E.W.J. VELTEROP. Koninklijke Java - China - Paketvaart Lijnen (K.J.C.P.L.). Alkmaar, De Alk, 1994. 8vo. Boards. With photographic illustrations. 192 pp. History of the Royal Interocean Lines, Amsterdam. [Boeknr.: 34597 ]

€ 18,00

(BOER, M.C. de & J.C. WESTERMANN). Een halve eeuw paketvaart 1891-1941. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1941. 8vo. Half cloth. With many plates and illustrations (some in colours). 429 pp. [Boeknr.: 826 ]

€ 30,00

BOER, M.G. de. (Red.). Van oude voyagiën. Amsterdam, 1912. Facsimile editie. Amsterdam, Van Hoeve, 1979. 3 volumes. Oblong 8vo. Cloth, in cloth box. With many plates. VIII,119; VIII,111; 111pp. [Boeknr.: 30618 ]

€ 25,00

BOER, M.G. de. Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1920. Amsterdam., 1920. Folio. Decorated wrappers. With many photographic illustrations. 104 pp. The Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN), also known as the Netherland Line, was a Dutch shipping line that operated from 1870 until 1970, when it merged with several other companies to form what would become Royal Nedlloyd. [Boeknr.: 20764 ]

€ 35,00

BOER, M.G. de. Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1921-1922.2 volumes in 3. Folio. Original pictorial wrappers, uncut. With many illustrations and photographic plates. XII, 240; VIII, 412 pp Survey of steamship companies operating between the Dutch overseas territories and China, Japan, South Africa and the Americas. - A fine set. [Boeknr.: 34585 ]

€ 75,00

BOER, M.G. de. De Holland-Amerika Lijn 1873-1923. Rotterdam, 1923. Folio. Decorated wrappers. With many illustrations. 99 pp. From 1873 to 1989, it was a Dutch shipping line, a passenger line, a cargo line and a cruise line operating primarily between the Netherlands and North America. As part of this rich legacy, it was instrumental in the transport of many immigrants from the Netherlands to North America. [Boeknr.: 20765 ]

€ 35,00

BOER, M.G. de. Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw 'Fijenoord' 1823-1923. Groningen, P. Noordhoff, 1923. 4to. Decorated cloth. With many plates. XII,168 pp. [Boeknr.: 11652 ]

€ 25,00

BOER, M.G. de. Piet Heyn en de zilveren vloot. Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, 1946. Half cloth. With plates and maps. 146 pp. - (Patria). [Boeknr.: 443 ]

€ 15,00

BOER, M.G. de. Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637-1639. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1946. 8vo. Cloth. With 10 plates. X,156 pp. - (Werken Commissie Zeegeschiedenis). [Boeknr.: 3551 ]

€ 25,00

BOER, M.G. de. Tromp en de Armada van 1639. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1941. 8vo. Cloth. With plates. 210 pp. Werken Commissie Zeegeschiedenis. - The naval battle of the Dows of 1639 was a decisive defeat of the Spanish, commanded by Admiral Antonio de Oquende, by the United Provinces, commanded by Lieutenant-Admiral Maarten Tromp. [Boeknr.: 7080 ]

€ 30,00

BOERMA, A. (Red.). Ku(n)stvaart. Groningen, Groninger Museum, 1962. Wrappers. With portraits and plates. Work from marine artists: Jan van der Baan, W.H. Bouwsema, E.H. van Dulmen Krumpelman, Johan Dijkstra, Ruurd Elzer, Marten Klompien, Abe Kuipers, Evert Musch, Dick Osinga, Martin Tissing, Jannes de Vries & Jan van der Zee. [Boeknr.: 35432 ]

€ 18,00

BOGAERS, Adrianus. De togt van Heemskerk naar Gibraltar. 3e druk. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1882.Contemporary half red cloth. 96 pp. First edition was published in 1837. - Poem on the battle of Gibraltar (1607) in which a Spanish fleet of 21 vesels was entirely destroyed. Admiral Jacob van Heemskerk (1567-1607) was commanding the Dutch fleet.Cat. NHSM II, p.1043. [Boeknr.: 32858 ]

€ 35,00

BOISSEVAIN, Charles F.C.G. Zeilvaart op Nederlands-Indië. Boissevain & Co, 1836-1882 Zutphen, Walburg Pers, 2015. Boards. With many coloured illustrations. 144 pp. [Boeknr.: 36504 ]

€ 18,00

BOISSEVAIN, Charles. Het volk van de Ruyter. Toespraak, gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 23 Maart 1907, bij gelegenheid der plechtige viering van de 300ste verjaring van den geboortedag van Michiel Adriaensz. de Ruyter. (No pl.), 1907.8vo. Original printed wrappers. With plate. 48 pp. [Boeknr.: 37529 ]

€ 15,00

BOKKEL HUININK, J.A. ten. Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845) van adelborst tot admiraal. Maritieme biografie van een acttiende eeuwse marineofficier. Zutphen, Walburg Pers, 2004. Boards, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 135 pp. Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845) was active in the East and West Indies. [Boeknr.: 36534 ]

€ 18,00

BOMMENEE, Adriaan. Het 'testament' van Adriaan Bommenee. Praktijkervaring van een Veerse bouw- en waterbouwkundige uit de 18e eeuw. Middelburg, 1988. Wrappers. With many illustrations. IX,357 pp. - (Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen). [Boeknr.: 37008 ]

€ 30,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdighe beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse.. Waar by ghevoeght is het journael van Dirck Albertsz. Raven na Spitsbergen, inden jare 1639. Hoorn, Jan Jansz. Deutel, 1648. Facsimile edition. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1971. Cloth, with dust-jacket. With plates. (8),80 pp. Bontekoe's is the most famous story of a VOC ship ending its journey in disaster.Verhoeven & Verkruijsse p.272. [Boeknr.: 6146 ]

€ 30,00

BOXER, C.R. The Dutch seaborne empire 1600-1800. Third impression. London, Hutchinson, (1972). Cloth. With illustrations. XXVI,326 pp. [Boeknr.: 6010 ]

€ 25,00

BOXER, Charles Ralph. Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800. (Nederlands van J.W. Schotman.) (1e druk). Leiden, A.W. Sijthoff, 1967. Cloth, with dust-jacket. With plates. 437 pp. The Dutch seaborne empire. [Boeknr.: 15072 ]

€ 20,00

BRAAM, Jacob Pieter van. Jacob Pieter van Braam Capitein ter Zee en thans Schout bij Nacht van Holland en West Friesland. Rotterdam, M. de Sallieth, 1790.Stipple-engraved oval halflength portrait with sea-battle in the background and coat of arms by M. de Sallieth after Schmidt. Ca. 42 x 31 cm. Van Braam (1737-1803) wrecked with the frigate Huis in het Bosch, captain H.C. Steenis, on the Moorish coast on December 1751. After spending almost a year in slavery, he returned to Holland. He became a servant of the Dutch East India Company during the years 1764-1795. He managed to defeat Jahore's forces and thus secure the Company's settlement in Malacca. - Fine portrait with coat of arms and ships. - Very fine state.Van Someren 734; not in Muller, Portretten. [Boeknr.: 21292 ]

€ 295,00

BRANDT, Gerard. Het leven en bedryf van Michiel de Ruiter. Amsterdam, Wolfgang, Waasberge, e.a., 1687. Facsimile edition. Franeker, Van Wijnen, 1988. Folio. Cloth. With allegorical title, printer's device on title-page, portrait, plate of De Ruiter's tomb, double-page plate of the funeral procession and 6 double-page plates of sea-battles and views by Stoopendaal. (6),1063,(19) pp. The most important biography of the famous admiral in Dutch history, Michiel Adriaenszn. de Ruyter (1607-1676). [Boeknr.: 32928 ]

€ 65,00

BRANDT, Gerard. Het leven en bedryf van Michiel de Ruiter. Op nieuw uitgegeven door E.M. Engelberts. Amsterdam, Johannes Allart, 1794-1797.5 volumes. Original marbled boards (sl. dam.). With engraved portrait, engraving depicting tomb and folding plate of the funeral, and 5 (of 6) folding plates depicting naval battles scenes in Sicily. Nijborg, Algiers, Kijkduin and Plymouth (missing Rochester - Chatham). First published in folio in 1687. - Biography of one of the most famous admirals in Dutch history, Michiel Adriaenszn. de Ruyter (1607-1676), also of great interest for Dutch political and economic history. Dealing with the early voyages to Jan Mayen Island (whaling), Morocco (Barbary Coast), during this time his esteem grew among other Dutch captains as he would regularly free Christian slaves by redeeming them at his own expense, and the Baltic: he managed to liberate Nyborg in 1659, for this he was knighted by the Danish king Frederick III of Denmark. After he recaptured Guinea on the English in 1664 he crossed the Atlantic to raid the English colonies in America. Visited the Caribbean islands, delivered supplies to the Dutch colony of St. Eustatius, and was engaged in Spanish-Dutch sea-fights and conquests. Giving the damage he had sustained at a certain moment he decided against an assault on New York to retake New-Netherland. He fought the English in the first three Anglo-Dutch Wars. His most famous exploit was against the English fleet: the Raid on the Medway in 1667. He sailed up the Thames to Chatham and burned three ships and captured the English flagship HMS Royal Charles, which he took with him back to Holland. It was a costly and embarrassing defeat for the English. On 18 March 1678 De Ruyter was given a state funeral when his body was buried in the Nieuwe Kerk in Amsterdam. He was succeeded as supreme commander by Cornelis Tromp in 1679. De Ruyters' flagship De Zeven Provinciën is being rebuilt in the Dutch town Lelystad. - (Some marginal staining).Cat. NHSM II, p.44; Sabin 7405; CF. European Americana IV p.168. [Boeknr.: 37459 ]

€ 275,00

BROCKBERND, Lijda, Johan POORT, Dolf WELLING. Charles en Maarten Kemper. Twee Rotterdamse kunstenaars. Voorburg, Stichting Argus, 1999. 4to. Wrappers. With coloured plates. 76 pp. Two Dutch maritime artists Charles Kemper (1913-1985) and Maarten Kemper (1944-1982). [Boeknr.: 35470 ]

€ 15,00

BROERS, Hendrik Jan. Bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Uitgegevene en onuitgegevene stukken bijeengebracht. Utrecht, J.L. Beijers, 1869.Later half cloth (original spine laid down). VIII,256 pp. Contribution to the Dutch sea history, partly from unpublished documents. Cat. NHSM I, p.353. [Boeknr.: 25840 ]

€ 95,00

BROUWER, Hendrick. Het jacht Dolphin van Hoorn. Verkenner in de vloot van Hendrik Brouwer, 1643. Hoorn, Stichting Nederlandse Kaap Hoorn Vaarders, 2007. 8vo. Wrappers. With illustrations. 112 pp. In 1642, the VOC joined the Dutch West India Company in organizing an expedition to Chile to establish a base for trading gold at the abandoned ruins of Valdivia. The fleet sailed from Dutch Brazil where John Maurice of Nassau provided them with supplies. While rounding Cape Horn, the expedition established that Staten Island was not part of the unknown Southern land. [Boeknr.: 32251 ]

€ 25,00

BRUGMANS, I.J. Tachtig jaren varen met de Nederland 1870-1950. Amsterdam, Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', 1950. 8vo. Cloth. With maps and photographic plates. XIX,239 pp. [Boeknr.: 36537 ]

€ 25,00

BRUIJN, J.R. & C. van BAALEN. Van zeeman tot residentieburger: Cornelis de Jong van Rodenburgh (1762-1838). Hilversum, Verloren, 1997. Wrappers. With illustrations. 96 pp. [Boeknr.: 18696 ]

€ 15,00

BRUIJN, J.R. (Red.). Een nieuw schip voor Michiel de Ruyter De Zeven Provinciën. (Met medewerking van) A.Th.van Deursen, A.A.B. Verbout-Warmsteeker, R.B. Prud'Homme van Reine, Ad van der Zee. Franeker, Van Wijnen, (1997). 4to. Wrappers. With many coloured illustrations. 104 pp. [Boeknr.: 34299 ]

€ 15,00

BRUIJN, J.R., H.J. den HEIJER, H. STAPELKAMP. Julius Constantijn Rijk 1787-1854. Zeeman en minister. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1991. Wrappers. With illustrations. 128 pp. During the years 1839-1842 Julius Constantijn Rijk (1787-1854) was governor-general of the West-Indies. [Boeknr.: 26278 ]

€ 18,00

BRUIJN, Jaap R. In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Onder redactie van Leo Akveld, Frank Broeze, Femme Gaastra, Gordon Jackson, Willem Mörzer Bruyns. Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 2003. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations. 560 pp. [Boeknr.: 28427 ]

€ 30,00

BRUIJN, Jaap R. Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw. Zutphen, Walburg Pers, 2016. Pictorial boards. With 51 illustrations. 319 pp. [Boeknr.: 34158 ]

€ 30,00

BRUIJNINK, S.. Zeevaartkundige voorstellen. Opgelost door S. Bruijnink. Amsterdam, 19 November 1855. 4to. Contemporary half calf. Manuscript. 198 lvs. Not a printed copy could be traced. - No Bruijnink is known at the Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam. There is also no captain Bruijnink among the Dutch merchant captains. This Bruijnink could of course never have reached the rank of captain. He may have been a merchant navigator. Another possibility is that he was a teacher at a school that taught maths, etc., who also taught navigation. The latter was more common in schools in coastal towns. [Boeknr.: 36992 ]

€ 850,00

CHATHAM. Aftekening der schilderije op't te Dordrecht geplaatste gedagtenisse van de overwinning by Chattam, in't jaar 1667, onder't beleid van Kornelis de Wit, ruwaard van Putten. (Amsterdam, ca. 1750).Engraving by Simon Fokke after Aert Schouman. Ca. 17,5 x 24 cm. From : J. Wagenaar. Vaderlandsche historie. - Depicting on the right side the famous trip to Chatham (June 1667). On the lft side is a glorification of Cornelis de Witt, holding a commandostaf and with symbols of the prosperity of land and wealth. The original painting by Jan de Baen in the town hall of Dordrecht was destroyed in 1672. [Boeknr.: 33940 ]

€ 65,00

CHIJS, Jacobus Anne van der. De stichting der Vereenigde O.I. Compagnie en de maatregelen der Nederlandsche regering betreffende de vaart op Oost-Indië, welke haar voorafgingen. Leyden, P. Engels, 1856. Original printed wrappers with decorative border (spine sl. dam.). (12),175 pp. Thesis. - Van der Chijs outlined the difficulties experienced by the Dutch statesman Johan van Oldenbarneveldt when he wanted to create a single strong general company to replace the numerous weak groups of merchants trading in Asia, and how this led to the extremely complicated organization of the Dutch East India Company (VOC) in 1602.Cat. NHSM I, p.512; Cat. KITLV p.69. [Boeknr.: 13103 ]

€ 125,00

CLIPPER STAD AMSTERDAM. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum, 1999. 4to. Wrappes. With many coloured illustrations. 38 pp. [Boeknr.: 35459 ]

€ 15,00

CRONE, G.C.E. Onze schepen in de Gouden Eeuw. 2e druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1943. Half cloth. With 15 plates. 192 pp. - (Patria). [Boeknr.: 1248 ]

€ 18,00

CRONE, Gottfried Carel Eduard. Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900. Met eene verkorte vertaling in het Engelsch. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, (1926). 4to. Original blue cloth gilt. With coloured frontispiece and 85 illustrations on 77 plates. 309 pp. Original edition. - An essential reference work on Dutch yachts, inland ships, fishing-craft, and small sea-going ships, 1650-1900. With abridged English translation (35 pp.) with foreword by Henry B. Culver loosely inserted. The fine plates show paintings and drawings, ship models from the 17th to the 19th century and carved ship decorations. - A fine copy. [Boeknr.: 13476 ]

€ 95,00

CRONE, Gottfried Carel Eduard. Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900. Met eene verkorte vertaling in het Engelsch. (Amsterdam, 1926). Reprint. Schiedam, Schiepers, 1978. Folio. Cloth, with dust-jacket. With 77 plates. 309 pp. [Boeknr.: 7088 ]

€ 35,00

DAALDER, R., L. BLUSSÉ, H. DESSENS, P. ROGAAR, C. van ROMBURGH, D. WILDEMAN. (Red.). De ontdekking van de wereld. Nederlanders in onbekend vaarwater (1600-2000). Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, 2003. 4to. Wrappers. With many illustrations (some in colours). 144 pp. Twelve essays on Dutch exploration in the East- and West-Indies and the polar regions. [Boeknr.: 19156 ]

€ 25,00

DAALDER, Remmelt & Elisabeth SPITS. (Red.). Schepen van de Gouden Eeuw. Tekst Remmelt Daalder, Henk Dessens, Els Jacobs, Ernst van Keulen, Anton Kos, Joost Schokkenbroek, Elisabeth Spits, Diederick Wildeman. Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, 2005. 4to. Wrappers. With many coloured illustrations. 127 pp. Jaarboek Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. [Boeknr.: 35464 ]

€ 18,00

DAALDER, Remmelt. (Red.). Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000. Zutphen, Walburg Pers, 2004. 4to. Wrappers. With many coloured illustrations. 238 pp. Jaarboek Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. [Boeknr.: 28554 ]

€ 20,00

DESSENS, H., Fl. HIN. Geschiedenis en restauratie van de haringlogger VL 92 Balder. Amsterdam, NHSM, (1993). 4to. Wrappers. With many photographic illustrations and drawings. 120 pp. [Boeknr.: 26252 ]

€ 20,00

DESSENS, Henk & Elisabeth SPITS. Schepen in het klein. Geschiedenis en typologie van het Nederlandse scheepsmodel. Redactie H. Eschauzier, E.S. van Eyck van Heslinga, H. Hazelhoff Roelfzema, A. Hoving. Zutphen, Walburgpers, 1998. 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 142 pp. Jaarboek Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. [Boeknr.: 37114 ]

€ 18,00

DIEPRAAM, Joh. De bel luidt over't water. Het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen en het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' te Rotterdam. 's Gravenhage, Esso, 1988. 4to. Cloth. With coloured illustrations. 64 pp. [Boeknr.: 35452 ]

€ 15,00

DIJK, W.J. De schoonheid onzer binnenschepen. Amsterdam, A.J. Hilgersom/Navigare, 1977. Oblong 8vo. Cloth. With many drawings by the author. 141 pp. [Boeknr.: 35479 ]

€ 18,00

DIJK, W.J. H.K.S. De Hoop. 1898-1938. Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandsche Vereeniging ten behoeve van zeelieden van elke nationaliteit hospitaal kerkschip De Hoop. ('s Gravenhage, v/h Mouton & Co, 1938). 4to. Cloth. With many illustrations by the author. 60 pp. [Boeknr.: 7475 ]

€ 15,00

DIJK, W.J. De Laakhaven. Met toelichtingen en teekeningen. 's Gravenhage, Gemeentebestuur van 's Gravenhage, (1932). 4to. Half cloth. With drawings by the author. 56 pp. - (Some waterstaining in blank margin). [Boeknr.: 35465 ]

€ 18,00

DOEDENS, Anne & Liek MULDER. Oceanreuzen. Een eeuw Nederlandse passagiersvaart. Baarn, Bosch & Keining, 1990. 4to. Wrappers. With many photographic illustrations. 191 pp. [Boeknr.: 36508 ]

€ 25,00

DOGGERSBANK. HET SCHIP HOLLAND ZINKT. (Amsterdam, ca. 1797).Engraving after J. Buys by Reinier Vinkeles. Ca. 14 x 8,5 cm. From Wagenaar, Vaderlandsche historie. - Depicting the sinking of the ship Holland during the battle of Dogger Bank 1781 (Fourth Anglo-Dutch War). Muller, Historieplaten, 4447; Atlas van Stolk 4389. [Boeknr.: 33260 ]

€ 45,00

DÖRR, S. De kundige kapitein. Brieven en bescheiden betrekking hebbende op Jan Olphert Vaillant kapitein-ter-zee (1751-1800). Zutphen, Walburg Pers, 1988. Wrappers. With plates. 313 pp. [Boeknr.: 2758 ]

€ 30,00

DOUWES, D.J. De horizon verlegd. Reisjournalen uit de tijd van de zeilvaart. (Haarlem, De Boer Maritiem, 1979). Boards, with dust-jacket. With many illustrations. 143 pp. Accounts of Dutch shipwrecks and disasters at sea. [Boeknr.: 839 ]

€ 15,00

ELIAS, J.E. Het voorspel van den eersten Engelschen oorlog. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920. 2 volumes. Wrappers. With 5 maps. (8),185; 235 pp. I. Het Britsch-Nederlandsche antagonisme in Europa; II Het Britsch-Nederlandsche antagonisme buiten Europa. [Boeknr.: 37132 ]

€ 35,00

EMMER, P., H. den Heijer, L. SICKING. (Red.). Atlantisch avontuur. De Lage Landen, Frankrijk en de expansie naar het Westen, 1500-1800. Zutphen, Waanders, 2010. Boards. With many coloured illustrations. 255 pp. [Boeknr.: 31931 ]

€ 40,00

ENGELBERTS GERRITS, Gerrit. Het leven en de daden van M.A. de Ruiter, Neêrlands doorluchtigsten zeeheld. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. 4e druk. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1834.Sm.8vo. Contemporary marbled boards with gilt coat of arms. Wth oval portrait on title-page and 2 plates after Jacob Smies by Willem van Senus (small stain in right corner). (4), 268 pp. First published in Amsterdam by C. Schaares in 1823. - The biography is written in the form of a dialogue between a father and his children. The book describes the meeting between Michiel and Jan , a black boy, on the African coast. An illustration shows how a kind of Indian in a white jumpsuit with raised arms approaches the Zeeland sailor. As far as is known, it is the first known image of Jan Compagnie.Cat. NHSM II, p.848 mentions a 4th edition of 1831 and 1840. [Boeknr.: 37470 ]

€ 125,00

ENGELHARD, J.L.F. Het generaal-plakkaat van 31 juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen. Een studie over de heffing der in- en uitvoerrechten van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, hoofdzakelijk tijdens de achttiende eeuw. Assen, Van Gorcum & Comp., 1970. Cloth. (10),353 pp. - With Bijlagen. [Boeknr.: 7596 ]

€ 35,00

EVERTSEN, Cornelis. Den e. manhaften zeeheld Cornelis Evertsen, Lt. Admirael van Zeeland. (No place, ca. 1665).Engraved half length portrait with baton within laurel-wreath with his coat of arms and naval battles on both sides in the foreground by Aarnout de Jode. With five line poem . Ca. 48 x 34 cm. Cornelis Evertsen the Elder (1610-1666) a member of a Zealand seafarer's dynasty, was also commander of a men-of-war of the navy of Zealand. In 1626 Cornelis Evertsen is first mentioned as actually serving on sea, during a privateering raid. - Fine.Muller, Portetten 1575.a: zeer fraaije gravure; See Roos, Het admiralengeslacht Evertsen. [Boeknr.: 33806 ]

€ 450,00

EVERTSEN, Jan. Den e. manhaften zee-held Jan Evertsz. ridder, vice admir. van Zeeland, &. Amsterdam, Clemendt de Jonghe, (ca. 1675.).Engraved half length portrait with baton and naval battles on both sides and 8 line poem in two columns by I. Koerding, after Hendrick Berckman by Abraham Blotelingh. Ca. 44 x 34,5 cm. Jan Evertsen (1600 -1666) was the most important admiral from the heroic Evertsen dynasty from Zealand, all his five sons were named lieutenants by the Admiralty of Zeeland. - Fine.Muller, Portretten, 1593e; See Roos, Het admiralengeslacht Evertsen. [Boeknr.: 33807 ]

€ 450,00

EVERTSEN, Johan. Den e. manhaften zeeheld Johan Evertsen, ridder, Lt. Admirael van Zeeland, capit. over een compag. voetknechten. (No place, ca. 1665).Engraved half length portrait with baton within laurel-wreath with his coat of arms and with naval battle in the foreground on both sides by Aernout de Jode. With six rule poem . Ca. 47,5 x 34 cm. (2 corners rep.). Johan Evertsen (1600 - 1666), a member of a Zealand seafarer's dynasty, is already at the age of 18 reported as captain of a ship. He fights near La Rochelle in 1625 under Willem de Zoete and in 1626 and 1627 in a campaign against the Barbary Coast under Laurens Reael. Between 1628 and 1636, he distinguished himself while fighting the Dunkirk corsairs. His greatest successes were in 1628 preventing the interception by the Dunkirkers of the captured treasure fleet of Piet Heyn and in 1636 the capture of the famous corsair Jacob Collaert. He also played an important part in the Dutch victory in the Battle of the Slaak against the Spanish. In 1637 he becomes Vice-Admiral and commands in 1639 a squadron in the Battle of the Downs in which he destroys the Portuguese Admiralship Santa Teresa, killing 800 of the 1000 men crew. - Fine.Muller, Portetten 1591.a: zeer fraai exemplaar; Van Gent & Paesie, Zeeuwse zeehelden, pp. 97-106; See Roos, Het admiralengeslacht Evertsen. [Boeknr.: 33803 ]

€ 450,00

EXCHANGE OF SAILORS. Correspondentie tusschen zyne genade, den Hertog van Richmond, en de heeren Ooster en Van Haren betreffende onze gevangenen in Engeland. Amsterdam, Johannes Allart, 1781. 24 pp. Exchange of Dutch sailors kept prison in England, among them 49 of the ship Rotterdam, and English sailors of the English East India Company, wrecked off the coast of Noordwijk. 'De heeren Ooster en van Haren administreerden een fonds uit giften van particulieren bijeen gebracht, tot ondersteuning der gevangenen. De hertog van Richmond verleende in Engeland zijn tusschenkomst' (Knuttel 19548). [Boeknr.: 35379 ]

€ 125,00

EYCK VAN HESLINGA, E.S. van. Van compagnie naar koopvaardij. De scheepvaartverbinding van de Bataafsche Republiek met de koloniën in Azië 1795-1806. (Amsterdam), De Bataafsche Leeuw, (1988). Boards, with dust-jacket. With numerous illustrations (some in colours). 320 pp. [Boeknr.: 9391 ]

€ 25,00

FEBURE, Michael de. Een ontdekking van de wereld in de achttiende eeuw. Reisdagboek van de Gentse aalmoezenier Michael de Febure. Bezorgd en ingeleid door Jan Parmentier en Kristin Van Damme. Zutphen, Walburg Pers, 2023. Cloth, with dust-jacket. 256 pp. Linschoten Vereeniging 123. - Michael de Febure wrote during his journey in 1721-1722minutely on what he saw and experienced. He talks about daily life on board, pirates, marine fauna, scurvy, navigation, temperature observations and the peoples and cultures of Cape Verde, India and the Azores. [Boeknr.: 37606 ]

€ 43,00

FRANCKE, Johan. Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de negenjarige oorlog, 1688-1697. Middelburg, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 2001. Wrappers. With illustrations. XXII,498 pp. - On Dutch piracy. [Boeknr.: 23000 ]

€ 30,00


Page: 1 2 3 4 5
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail