Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Celebes


Page:
ABENDANON, Eduard Cornelius. Midden-Celebes-Expeditie. Geologische en geographische doorkruisingen van Midden-Celebes (1909-1910). Leiden, E.J. Brill, 1915-1918.4 volumes + atlas. 8vo and folio. Original decorated cloth, atlas volume original half cloth (sl. dam.). With ca. 500 plates and illustrations and atlas volume with 16 folding coloured maps. Account of the scientific expedition in Central-Celebes 1909-1910 organized by the Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Including the history of the discovery of Celebes. Contributions by G.J. Hinde, G.F. Dollfus, W.F. Gisolf, J.H. Kruimel, S.J. Vermaes and M. Weber. 'Gedurende twee jaar doorkruist Abendanon Celebes voor geografisch en geologisch onderzoek. Het resultaat van deze expeditie wordt neergelegd in een prachtig uitgegeven, lijvig vierdelig boekwerk van 1900 bladzijden met veel illustraties en kaarten, de duurste publicatie ooit door het KNAG gefinancierd' (Wentholt, In kaart gebracht met kapmes en kompas, p. 76). - Rare with the atlas volume. [Boeknr.: 33465 ]

€ 475,00

ADRIANI, N(icolaus). Bare'e-verhalen. Voor de uitgave bewerkt door M. Adriani-Gunning. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932-33. 2 volumes. Wrappers. VIII,427; XI,247 pp. A full description of the language and its oral literature was made by the Leiden linguist and bible translator N. Adriani (1865-1926), who worked in the area, with several interruptions, from 1895 onwards (Noorduyn, Languages of Sulawesi, p.88). [Boeknr.: 5154 ]

€ 125,00

ADRIANI, N(icolaus). Spraakkunst der Bare'e-taal. Bandoeng, 1931. 8vo. Modern half cloth. XVI,481 pp. VBG. - A full description of the language spoken in the central area of Sulawesi, mainly the district of Poso, and its oral literature was made by the Leiden linguist and Bible translator Nicolaus Adriani (1865-1926), who worked in the area, with several interruptions, from 1895 onwards (Noorduyn, The languages of Sulawesi, p.88). [Boeknr.: 2971 ]

€ 125,00

ANDAYA, Leonard Y. The heritage of Arung Palakka. A history of South Sulawesi (Celebes) in the 17th century. The Hague, Martinus Nijhoff, 1981. Wrappers. With maps. XI,353 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 6398 ]

€ 65,00

BERTLING, C.T. Grondbezit in de Minahasa. Weltevreden, G. Kolff & Co., 1928. Wrappers. (17) pp. - (Offprint 'Koloniale Studië). [Boeknr.: 32651 ]

€ 15,00

BROUWER, M. Bestuurvormen en bestuurstelsels in de Minahassa. Wageningen, H. Veenman & Zonen, 1936. Wrappers. 141 pp.- (Thesis). [Boeknr.: 5163 ]

€ 65,00

CARSJENS, F.M. Het vergaan van het Nederlandsch fregatschip Aerd van Nes, benevens de lotgevallen der bemanning, bij haar jammerlijk rondzwerven gedurende bijna zes maanden. Met eene voorrede van C.S. Adama van Scheltema. Ouderkerk aan den Amstel, M.E. de Grauw, (1890). Original decorated blue cloth lettered in gilt. XX,84 pp. First edition. - Account of the departure from Sydney, shipwreck on Great Detached Reef, wandering about in sloops in Torres Strait, and finally arrival and reception in East Celebes (Sulawesi) and subsequently to Ternate, Makasar (Ujungpandang), Soerabaja (Surabaya) and Holland. A harrowing tale. - A very fine copy. - Rare.Tiele 233; Cat. NHSM I, p.191; Cat. KITLV p.708; Not in Huntress. [Boeknr.: 32850 ]

€ 375,00

CELEBES. Overzichtskaart van het eiland Celebes. Schaal 1 : 1.250000. Batavia, Topographische Inrichting, 1918. Coloured map of Celebes with inset map. Ca. 93 x 70 cm. [Boeknr.: 34012 ]

€ 45,00

CHABOT, Hendrik Theodorus. Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes. Perhubungan-kerabat, tingkat-bangsa dan djensis-kelamin di Sulawesi-selatan. Djakarta, Balai Perguruan Tinggi Nasional, 1950. Wrappers. With maps and illustrations. 277 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 5165 ]

€ 35,00

ESSER, S.J. Klank- en vormleer van het Morisch. Leiden, 1927, Bandoeng, 1933. 8vo. Half cloth. With map. (8),434 pp. VBG. - This comprehensive treatment of Mori phonology and morphology was the first grammatical work of this gifted linguist (Noorduyn, Languages of Sulawesi, p.108). [Boeknr.: 30451 ]

€ 125,00

GALLOIS, W.O. Rapport nopens den staat van zaken in de Minahassa. Batavia, Landsdrukkerij, 1892. 8vo. Original printed wrappers. 72 pp. - Cat. KITLV p.31. [Boeknr.: 32655 ]

€ 95,00

GODEE MOLSBERGEN, E.C. Geschiedenis van de Minahassa tot 1829. Weltevreden, Landsdrukkerij, 1928. 8vo. Wrappers (spine dam.). With folding map. VII,211 pp. [Boeknr.: 14836 ]

€ 125,00

HART, C. van der. Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige der Moluksche eilanden. Gedaan in den jare 1850, door Z.M. schepen van oorlog Argo en Bromo onder bevel van C. van der Hart. 's Gravenhage, K. Fuhri, 1853.Original printed boards (spine sl. dam.). With 3 maps (2 folding) and 13 tinted lithographed plates (6 folding). XIV,(4),276 pp. First edition; the book was sponsored by the Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde. - Report of a visit to Celebes (Sulawesi) and the Moluccas (Maluku) with fine plates after drawings by the senior naval commander and draughtsman C. van der Hart and officers serving under his command showing views (i.a. Makassar, Kampong Kendari, the bay of Tolo, etc.), costumes and activities of local people. - A fine copy.Bastin-Brommer N 515; Landwehr, Coloured Plates, 304; Tiele 455; Cat. NHSM I, p.247; Cat. KITLV p.30; Ruinen C 132; Haks & Maris, Lexicon, p.113. [Boeknr.: 29733 ]

€ 975,00

HICKSON, Sydney John. A naturalist in North Celebes. A narrative of travels in Minahassa, the Sangir and Talaut islands, with notices on the fauna, flora and ethnology of the districts visited. London, John Murray, 1889.Original decorated cloth gilt (extremities of spine sl. dam.). With coloured lithographed frontispiece, 2 folding coloured maps, 6 plates and 27 wood-engravings. XV,392 pp. First edition. - 'I have brought together in this volume some extracts from the journal of my wanderings in North Celebes, the Sangir and Talaut Islands, a more detailed account of the fauna of the small islands called Talisse, situated in the Straits of Banka, and a summary of our knowledge of the ethnology of the district of Minahassa' (Preface). The book concentrates specifically on the northern coast of the island of Celebes (Sulawesi). Sydney John Hickson (1859 - 1940), was a British zoologist known for his groundbreaking research in evolution, embryology, genetics, and systematics. He travelled in the Malay archipelago in 1885-1886. - With handwritten dedication, dated 1896 and fine bookplate of J.G. van Marle. - A fine copy.Cat. KITLV p.31; Casey Wood p. 386. [Boeknr.: 1733 ]

€ 425,00

JELLESMA, E.J. De Minahasa en eenige andere streken der residentie Menado. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1903. Modern cloth, original frontwrapper mounted. 235 pp. [Boeknr.: 32652 ]

€ 85,00

JONG, Chr.G.F. de. Geschiedenis van de Nederlandse zending op Zuid-Sulawesi 1852-1966. Een bronnenpublicatie. (No pl.), 1995. Cloth. With photographic illustrations. XI,524 pp. - (Project Kerkhistorische Uitgaven Indonesië). [Boeknr.: 32605 ]

€ 45,00

KRUYT, Albert Christiaan. De To Wana op Oost-Celebes. Batavia, Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1930. Wrappers. With 2 folding maps and 5 photographic plates. (229) pp. - (Tijdschrift Indische Taal, Land- en Volkenkunde). [Boeknr.: 34953 ]

€ 65,00

KRUYT, Albert Christiaan. De Toradja's van de Sa'dan-, Masoepoe- en Mamasa-Rivieren. Batavia, Albrecht & Co., Den Haag, M. Nijhoff, 1923. 2 volumes. (94; 142) pp. - (Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkunde). [Boeknr.: 34951 ]

€ 45,00

KRUYT, Albert Christiaan. De West-Toradjas op Midden-Celebes. Platen-deel. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers-Maatschappij, 1938. Wrappers. 255 photographic illustrations. [Boeknr.: 25262 ]

€ 40,00

NOOY-PALM, C.H.M. De karbouw en de kandaure. Katalogus voor de tentoonstelling 'De Sa'dan Toraja'. Delft, Indonesisch Ethnografisch Museum, 1975. Wrappers. With many illustrations. 79 pp. Ethnographical objects of the Sa'dan Toraja, Central-Sulawesi. [Boeknr.: 5177 ]

€ 18,00

PERELAER, (Michel Théophile Hubert). De Bonische expeditien. Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 1859 en 1860. Volgens officiëele bronnen bewerkt. Leiden, Gualth. Kolf, 1872.2 volumes in 1. Later cloth. With lithographed portrait frontispiece, 5 plates (4 folding, 3 in colours) and 10 maps and plans (9 folding). XVI,359; VIII,376 pp. First edition. - Account of the military expedition by general Van Swieten against the queen of Bone (South Sulawesi) Basse Kadjoeara in 1859 and 1860. 'Hij was een moedig militair die zich op expedities en als civiel gezaghebber onderscheidde. Hij kreeg dan ook de Militaire Willemsorde en nog een paar eretekenen. Ondanks zijn verbondenheid met het leger is zijn kijk op het militaire leven genuanceerder en onafhankelijker dan die van Van Rees en er waren tijden dat hij op het punt stond 'uit te treden', bekent deze militair die eigenlijk pastoor had willen worden' (R. Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel, p.197). Including many ethnographical data on the local population. Cat. KITLV p.45; Tiele 855 (note). [Boeknr.: 23360 ]

€ 425,00

POEZE, Harry A. & Pim SCHOORL. ( Red.). Excursies in Celebes. Een bundel bijdragen bij het afscheid van J. Noorduyn als directeur-secretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Leiden, KITLV, 1991. Wrappers. With illustrations. XIX,348 pp. V.K.I. - Contents: P. Schoorl. Het 'eeuwige' verbond tussen Buton en de VOC, 1613-1669; J. van Goor. Karaeng Balambaru alias Tjenrane, één deserteur uit velen ?; G. Termorshuizen. De oudste krant van Celebes: het Makassaarsch Handels- en Advertentieblad; etc. [Boeknr.: 8989 ]

€ 25,00

SCHEFOLD, Reimar. (Ed.). Minahasa past and present. Tradition and transition in an outer island region of Indonesia. Leiden, CNWS, 1995. Wrappers. Wih maps. 128 pp. [Boeknr.: 34964 ]

€ 45,00

SCHOUTEN, Maria Johanna Christina. Leadership and social mobility in a Southeast Asian society. Minahasa, 1677-1983. Leiden, KITLV, 1998. Wrappers. With illustrations. XIV,334. - (VKI). [Boeknr.: 2700 ]

€ 25,00

SCHOUTEN, Maria Johanna Christina. Minahasan metamorphoses. Leadership and social mobility in a Southeast Asian society, c.1680-1983. (No pl.), 1983. Wrappers. With illustrations. XXII,318 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 32694 ]

€ 55,00

SCHWARZ, J.A.T. & N. ADRIANI. Het verhaal van den gulzigaard in het Tontemboansch, Sangireesch en Bare'e. Tekst, vertaling en aanteekeningen. Batavia, 's Gravenhage, 1906. 8vo. Original printed wrappers (margins dam.). 71 pp. - (V.B.G.). - Noorduyn, Languages of Sulawesi, p.41. [Boeknr.: 31608 ]

€ 35,00

SCHWARZ, J.A.T. Tontemboansche teksten: Vertaling (en) Aanteekeningen. Leiden, 1907. 2 volumes. Half cloth. X,513,(1); 175,(1) pp. Translations and annotations only, without the original text. - Noorduyn, Languages of Sulawesi, p. 41. [Boeknr.: 12397 ]

€ 75,00

SPEELMAN, Cornelis. - Journael of kort verhael van't begin, voortgangh en eynde des oorloghs tusschen den koningh en verdere regeeringe van Macassar, en de Nederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagni, in de jaren 1666/1667/1668 en 1669 voor gevallen. Vertoonende de heerlijcke overwinninge der voornoemde Compagnie tegen het Macassers Rijck: onder het manhaft beleyt van .. Cornelis Speelman, oud-gouverneur van de kust Choromandel, etc. Als mede des selfs articulen van vrede. Amsterdam, Marcus Doornick, (1669).4to. Modern boards. With woodcut on title-page. (24) pp. First edition. - South Celebes (Sulawesi) lay on the route that the Dutch took from Batavia to Amboyna. The sultan of Makassar (now Ujung Pandang), the leading representative of Islam in the region, was especially hostile to the Dutch missionary drive. He was also determined to protect Makassar's position as an international harbour for the spice trade, open to all nations. With the support of the English, Danes and Portuguese, he had long resisted the efforts of the Dutch East India Company (VOC) to monopolize the spice trade. Alarmed by this development, Batavia in 1666 sent an expedition against Makassar led by Cornelis Speelman (1628-1684). He forced the sultan in 1669 to conclude a treaty which the Dutch, obtained a monopoly of Makassar's trade and succeeded in bringing South Celebes under Dutch supremacy with the help of the Bugis people who were being oppressed by the Macassarese . - Very rare.Landwehr, VOC, 238; Cat. NHSM I, p.499; Knuttel 9756; Howgego p.987; Lach, Asia in the making III, p.56. [Boeknr.: 10071 ]

€ 2650,00

STAPEL, F.W. Het Bongaais verdrag. (De vestiging der Nederlanders op Makassar). Groningen, 1922. Wrappers (backwrapper missing). With portrait, folding plate and folding map. 247,IV pp. - (Thesis). [Boeknr.: 10676 ]

€ 35,00

STELLER, K.G.F. & W.E. AEBERSOLD. Sangirees-Nederlands woordenboek met Nederlands-Sangirees register. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1959. Cloth. With folding map and illustrations. XVI, 622 p. KITLV. - After the appearance of this thorough and comprehensive work all earlier Sangirese wordlists .. lost any value they had had. The dictionary primarily describes the dialect of the Manganitu district of Great Sangir Island, which through the literary activities of the missionaries had become the standard dialect of Sangirese, but also includes material from other dialects (Noorduyn, Languages of Sulawesi, p.11). [Boeknr.: 609 ]

€ 55,00

TOL, Roger. Een haan in oorlog. Toloqna arung labuaja. Een twintigste-eeuws Buginees heldendicht van de hand van I Mallaq Daéng Mabéla Arung Manajéng. Dordrecht, KITLV, 1990. Wrappers. With illustrations. IX,380 pp. [Boeknr.: 7791 ]

€ 25,00

WEEDE, H.M. van. Indische reisherinneringen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1908.2 volumes in 1. Original red cloth (sl. discoloured). With folding map and 206 photographic illustrations by the author. (8),526,(2) pp. First edition. - Weede travelled in British India from November 1905 till February 1906 and in the Netherlands East Indies from February till November 1906. He visited Bombay, the Punjab, Birma, Java, New Guinea and was an eye-witness of the military operations in Celebes and Bali. Important account illustrated with many photographs taken by the author.Cat. KITLV, 1e suppl., p.198; Lekkerkerker C 143; Van Goor, Indische avonturen, pp.222-228. [Boeknr.: 12647 ]

€ 125,00


Page:
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail