Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Batavia


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8
GENT, L.F. van. Logementen en herbergen van Oud-Batavia. Weltevreden, Visser & Co., 1925. Wrappers. With plates. 55 pp. [Boeknr.: 1243 ]

€ 65,00

GEVERS DEYNOOT, Willem Theodore. Herinneringen eener reis naar Nederlandsch Indië in 1862. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1864.Original decorated gilt embossed cloth. With tinted lithographed title. (8),234 pp. First edition. - The author, a member of parliament, visited Java, Sumatra, Celebes, the Moluccas and Timor. Singapore, Calcutta, Madras and Ceylon were also visited. - A fine copy.Cat. KITLV p.57; Buur, Persoonlijke documenten, 100; Tiele 381; Cat. NHSM I, p.181. [Boeknr.: 4618 ]

€ 245,00

GORKOM, Wilhelm Johan. Ongezond Batavia, vroeger en nu. Noodzakelijkheid van een organieken stedelijken gezondheidsdienst. Batavia, Javasche Boekhandel & drukkerij, 1913. Original printed wrappers (plastified). With 40 folding diagrams. 174 pp. First published in: Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, volume.53,2. - Unhealthy Batvia, in the past and now. The author strongly recommends improvement of the Batavian municipal public healt department. - Rare. [Boeknr.: 34660 ]

€ 95,00

GRAAF, H.J. de. Batavia in oude ansichten. 2e druk. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1981. Oblong 8vo. Boards. With many photographic illustrations from postcards. 160 pp. [Boeknr.: 7296 ]

€ 18,00

GRAAF, H.J. de. De gezichten op Oud-Batavia vanuit zee. Batavia, 1929. Wrappers. With 3 folding views. 16 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35785 ]

€ 18,00

GRAAF, H.J. de. Een kaart van Batavia van omstreeks 1680. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1953. Wrappers. With plate. (3) pp. - (Bijdragen KITLV). [Boeknr.: 35914 ]

€ 15,00

GRAAFF, Nicolaus de. Reisen gedaan naar alle gewesten des werelds beginnende 1639 tot 1687 incluis. Uitgegeven en toegelicht door J.C.M. Warnsinck. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930. Half cloth. With 2 maps and 7 plates. XLI,230,VII,132 pp. Linschoten Vereeniging XXXIII. - Including: Oost-Indise spiegel behelsende een beschrijving van de stad Batavia, en wijse van leven der Hollandse vrouwen in Oost-Indien .. Hoorn, 1703. [Boeknr.: 1324 ]

€ 65,00

GRIJNS, Kees & Peter J.M. NAS. (Ed.). Jakarta-Batavia. Socio-cultural essays. Leiden, KITLV, 2000. Wrappers. With illustrations. X,349 pp. BLUSSÉ, L. Queen among kings. Diplomatic ritual at Batavia; P.H. van der BRUG. Unhealthy Batavia and the decline of the VOC in the 18th century; G. TERMORSHUIZEN. P.A. Daum on colonial life in Batavia; etc. [Boeknr.: 21604 ]

€ 25,00

GROLL, Johannes. Eene zeehaven voor Batavia. Mijne indrukken over de verzameling van officiëele bescheiden, uitgegeven door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1873.Original printed wrappers. With folding plan. 30 pp. Plans for a seaport for Batavia (Jakarta). - Cat. KITLV, 1e suppl., p.56. [Boeknr.: 29539 ]

€ 95,00

HAAN, Frederik de. Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. Batavia, G. Kolff & Co., 1922-1923.2 volumes tex & atlas volume. Original blue cloth, gilt lettering. With 2 folding maps. 559; 408 pp. First edition. - Detailed memorial volume of the town of Batavia (Jakarta) 1619-1919, the capital city of the Netherlands Indies, site of a VOC post from 1610, and founded in 1619 by J.P. Coen, as regional headquarters for the Dutch East India Company (VOC), on the side of the Banten port of Jayakarta. Entirely based on official records, written by the keeper of the Records of Batavia. The plates in the atlas volume depict Dutch houses, furniture, arts & crafts etc. [Boeknr.: 32638 ]

€ 325,00

HAECKEL, Ernst. Uit Insulinde. Vertaald door H.H. Juynboll. Leiden, A.W. Sijthoff, (1902).Original cloth. With 3 maps, 8 plates and 72 illustrations. VI,302,(1) pp. Dutch translation of Aus Insulinde. Malayische Reisebriefe, 1901. - Chapters on Singapore, Bogor, Preanger, Garoet, Jogjakarta, Sumatra, etc. - With bookplate of B. Heijmans. [Boeknr.: 4326 ]

€ 45,00

HAEGHE, Carolus van der. De avonturen van een VOC-soldaat. Het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705. Ingeleid door Jan Parmentier en Ruurdje Laarhoven. 2e druk. Zutphen, Walburg Pers, 2002. Cloth, with dust-jacket. With 7 illustrations and 8 maps. 208 pp. Linschoten-Vereeniging XCIII. - Vivid diary of a VOC servant living in Batavia, the Philippines and Japan. [Boeknr.: 13919 ]

€ 30,00

HAKIM, Abdul. Jakarta tempo doeloe. Jakarta, Metro Pos, 1988. Wrappers. With many illustrations. 84 pp. [Boeknr.: 20733 ]

€ 15,00

HEECK, Gijsbert. Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656. Bezorgd en ingeleid door Barend Jan Terwiel en Peter Kirsch. Zutphen, Walburg, 2017. Cloth, with dust-jacket. With illustrations. 405 pp. Linschoten Vereeniging CXV. - Gijsbert Heeck made three voyages in service of the Dutch East India Company (VOC). His account contains the oldest description of the Cape of Good Hope after the founding by Jan van Van Riebeeckand and also interesting descriptions of Batavia and Siam. [Boeknr.: 34569 ]

€ 55,00

HERTOG, Ary den. Vrouwen naar Jacatra. Roman. (No pl.), Atlas Reeks, (ca. 1945). Pictorial wrappers. 285 pp. Love-story of two orphans from Amsterdam, Aletta Bruystens and Aert Gijsels, in the 17th century in the Dutch East Indies. [Boeknr.: 3688 ]

€ 15,00

HOGENDORP, Carel Sirardus Willem van. Coup d'oeill sur l'ile de Java et les autres possessions Néerlandaises dans l'archipel des Indes. Bruxelles, C.J. de Mat, 1830.Contemporary half brown morocco (hinges cracked but firmly holding; top of spine sl. dam.), With lithographed frontispiece depicting the palace at Buitenzorg after Titsingh by Lauters, and folding map, coloured in outline. XII,422,(4) pp. First edition. - C.S.W. van Hogendorp (1788-1856) was resident of Buitenzorg and Batavia from 1818 to 1827, and governor-general of the Dutch East Indies in 1840-1841. He reveals himself as a proponent of benign government, protecting the native population from European depredation. In this book he goes into all kinds of detail about such things as the cost of groceries, trade balances, politics, culture, vegetation and wildlife, colonial administration, etc. It is a lively picture of the Dutch East Indies. A special chapter is devoted to the history of the Dutch relations with Japan. - (Stained). - Copy from the libary of Dutch parliament. Tiele 493; Cf. Cat. NHSM I, p.510 (Dutch ed.); Bastin-Brommer N 224; Cat. KITLV, p.2. [Boeknr.: 33733 ]

€ 695,00

HOOP, A.N.J. Th(omassen) à Th(uessink) van der. Excursiegids voor Oud-Batavia. Batavia, 1947. Wrappers. With 4 maps. 32 pp. [Boeknr.: 1260 ]

€ 18,00

HOORN, Ioan van. Joan van Hoorn. Gouverneur generaal van Nederlands Indiën Dordrecht, Amsterdam, Joannes van Braam, Gerard onder de Linden, 1725Engraved portrait after M. Balen by Dirk Jongman. Ca. 29 x 17,5 cm. From: François Valentijn. Oud en Nieuw Oost-Indiën. - Joan van Hoorn (1653-1711) was Governor-General of the Dutch East Indies from 1704 until 1709.Landwehr, VOC, 467, 4a; Muller, Portretten, 2558. [Boeknr.: 35174 ]

€ 55,00

HOORN, Jan Ambrosius. Verdrinken zonder water. De memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778. Bezorgd en ingeleid door Perry Moree en Piet van Sterkenburg. Zutphen, 2014. Cloth, with dust-jacket. With coloured illustrations. 256 pp. Linschoten Vereeniging CXIII. - Annotated edition of: Mijne lotgevallen ter zee, en bedrijven op Batavia, in dienst der (voormalige) O.I. Compagnie. Groningen, W. van Boekeren, 1819. [Boeknr.: 33626 ]

€ 35,00

IDO, Victor. (H. van de Wall). De paupers. Roman uit de Indo-Europeesche samenleving. Amersfoort, Valkhoff & Co., (1915). Original pictorial cloth (1 hinge dam.). 298 pp. First edition; with autograph dedication by the author. - 'Deze roman, waarin overigens de romantiek niet ontbreekt, behoort om de uitstekende milieuschildering tot het beste wat Victor Ido geschreven heeft. Bovendien zal ze blijken een unieke bron van informatie te zijn voor de historicus of de sociale onderzoeker of voor beiden, en zeker waard na vijftig jaar herdrukt te worden' (Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel, p.300). - Rare novel situated among poor Eurasians in Batavia at the turn of the century. Buur 799. [Boeknr.: 31606 ]

€ 95,00

IJZERMAN, Jan Willem. Over de belegering van het fort Jacatra (22 dec. 1618 - 1 febr. 1619). (Met:) Bijlage. 's Gravenhage, 1917. Half cloth. (121) pp. - (Offprint B.K.I.). [Boeknr.: 3604 ]

€ 30,00

IJZERMAN, Jan Willem. Het verzoekschrift eener Bataviasche weduwe (Catarina Floris) in 1631. ('s Gravenhage, 1922. Wrappers. With plan. 11 pp. - (Offprint B.K.I.). [Boeknr.: 16963 ]

€ 15,00

INDONESIA. - Ten picture postcards depicting market-vendors and merchants from Indonesia. Batavia, G. Kolff & Co, and others, ca. 1900. Batavia, Local merchants; Batavia, Passer Senen; Djocja, Javanese woman; Djocja, Goldsmith; Djocja market merchant selling slippers and sarongs; Batikken; Market scene; Toy seller; The cook buys vegetables; Souvenir de Sumatra. Männer aus Sumatra [Boeknr.: 34739 ]

€ 95,00

JAKARTA. THE JAKARTA EXPLORER. Cultural tours in and around the city. (3rd edition). (Jakarta, Indonesian Heritage Society, 2001). Boards. With many photographic illustrations (several in colours). XXII,345 pp. [Boeknr.: 28738 ]

€ 35,00

JAKARTA. Welcome to Jacarta. Bienvenue à Jakarta. (Montreal, Delroisse, 1976). 4to. Boards, with dust-jacket. With many coloured photographic plates. 168 pp. - Text in English, French and Japanese. [Boeknr.: 32608 ]

€ 25,00

JAN PIETERSZOON COEN STICHTING. Stichtingsacte houdende de statuten van de Jan Pieterszoon Coen Stichting & Verslag van de werkzaamheden .. over het jaar 1935, 1936 Weltevreden, Batavia, 1936-1937. 3 volumes. Wrappers. With plates. 11; 31; 33 pp. Boarding-school Jan Pieterszoon Coen Batavia. [Boeknr.: 34815 ]

€ 18,00

JANSEN, L.F. In deze halve gevangenis. Dagboek van Mr.Dr.L.F. Jansen, Batavia/Jakarta 1941-1945. Bezorgd en geannoteerd door G.J. Knaap. Franeker, Van Wijnen, (1988). Wrappers. With illustrations. LIV,447 pp. One of the most important diaries kept in Batavia during the Japanese occupation. [Boeknr.: 4593 ]

€ 20,00


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail