Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Batavia


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8
BATAVIA. Tocht naar eenige compagnies landhuizen (in de nabijheid van Batavia) op zondag 29 juni 1930. (Batavia, Algemeen Nederlandsch Verbond Afdeeling Batavia, 1930). Modern decorated cloth with morocco title-label, original wrappers preserved, illustration mounted on frontcover. With 6 photographic illustrations. (5) pp. [Boeknr.: 12226 ]

€ 35,00

BATAVIA. Vüe de l'isle et de la ville de Batavia appartenent aux Hollandois, pour la Compagnie des Indes. Paris, Daumont, (ca.1780).Contemporary handcoloured perspective view (vue d'optique or Guckkastenbild) of Batavia after Jacobus van Ryne. Ca. 26,5 x 41 cm. Very attractive bird's eye view of the whole city of Batavia with ships in the foreground. - Fine.Feith 78 a I; Cat. 300-jarig bestaan van Batavia 208-1; Brommer K 51. [Boeknr.: 1289 ]

€ 475,00

BERG, N(orbertus) P(etrus) van den. Uit de dagen der Compagnie. Geschiedkundige schetsen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1904. Original cloth, gilt lettering. 419 pp. Contains: Een smeekschrift van de Bataviasche burgerij (1648); Het tooneel te Batavia in vroegeren tijd; Een conflict tusschen de regeering en den Raad van Justitie des kasteels Batavia (1795); De Bataviasche decemberbeweging van 1795, etc. [Boeknr.: 4591 ]

€ 45,00

BERG, Norbert van den & Steven WACHLIN. Het album voor Mientje. Een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indië. Bussum, Thoth, (2005). 4to. Half cloth. With 129 photographic illustrations. 248 pp. Interesting reproduction of one of the earliest family photo albums from 1862 depicting the family Van der Hucht, scenes and buildings on Java, including several views of Batavia. [Boeknr.: 28871 ]

€ 35,00

BICKMORE, Albert S(mith). Reizen in den Oost-Indischen archipel. Uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door J.J. de Hollander. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1873.2 volumes. Contemporary half green cloth, spines lettered in gilt. With 2 folding lithographed maps. XVI,314; VII,291 pp. First published in English Travels in the East Indian Archipelago. London 1868. - The American professor in natural history Bickmore (1839-1914), sponsored by the Boston Society of Natural History, arrived in 1865 in Indonesia to study the natural history. Besides the flora and fauna he also devoted a great deal of attention to the physical geography and the population. The concept of a Western and Eastern division between the Indonesian peoples was initiated by him. Batavia, Semarang, Surabaya, Celebes, the Moluccas, Sumatra and Singapore were visited. He was one of the founders of the American Museum of Natural History in New York. - Fine. Tiele 118; Cat. NHSM I, p.248; Cat. KITLV p.5. [Boeknr.: 32534 ]

€ 325,00

BIJL DE VROE, C.L.M. Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek 1914-1919. Ingeleid en bewerkt door M. Schouten. Met een woord vooraf door A. Alberts. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, (1980). Wrappers. With many illustrations. 186 pp. [Boeknr.: 14594 ]

€ 18,00

BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. De 'Magnifique theca of Boekas' in de leeszaal van het Museum te Weltevreden. Batavia, 1927. Wrappers. With 2 plates (1folding). 24 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35768 ]

€ 15,00

BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. Catalogus van de Oranje Nassau Tentoonstelling te Weltevreden 28 Aug. - 3 Sept. bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin. Deel II. Rijswijk, Rosti, 1930. Original orange wrappers. pp. 49-108. [Boeknr.: 34970 ]

€ 18,00

BLUSSÉ, Leonard. Bitters bruid; een koloniaal huwelijksdrama in de Gouden Eeuw. Amsterdam, Balans, 1997. Wrappers. 208 pp. A grueling drama of a twenty-year-long divorce between Cornelia van Nijenroode en Joan Bitter in 17th century Batavia. [Boeknr.: 17017 ]

€ 18,00

BOGOR. s Lands Plantentuin. Buitenzorg, (ca. 1920).Original photograph of the Botanic garden (Kebun Raya), Buitenzorg, by Thio Piek. Ca. 15 x 22 cm. Toekang Potret p. 187. [Boeknr.: 35810 ]

€ 15,00

BOSBOOM, H.D.H. Een buitenverblijf of 'thuyn' nabij Batavia in de 18e eeuw. Batavia, 1904. Wrappers. With 2 folding plates. 13 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 35780 ]

€ 15,00

BOSBOOM, H.D.H. Naar aanleiding van teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O.I.Comp. (Batavia, 1901). Wrappers. With 2 plates. (77) pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 3683 ]

€ 18,00

BOSBOOM, H.D.H. Nog eens de teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O.I.Compagnie. (Batavia, 1902). Wrappers. (63) pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 3694 ]

€ 18,00

BOSBOOM, H.D.H. Oude woningen in de stad Batavia. Batavia, G. Kolff & Co., 1898. Printed wrappers. With 3 folding plates. 31 pp. - (Offprint T.B.G.). [Boeknr.: 3695 ]

€ 25,00

(BOSCH, Frederik David Kan). Korte gids voor de archeologische verzameling van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Weltevreden, Albrecht & Co., 1919. Wrappers (backwrapper missing). With plan. 77 pp. [Boeknr.: 34883 ]

€ 25,00

BRANDES, J. Van Oud Batavia. Losse mededeelingen. I-II. Batavia, 1900-01. 2 offprints in 1. Wrappers. (25; 35) pp. - (T.B.G.). [Boeknr.: 3692 ]

€ 18,00

BREE, J. la. De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, (1951). Wrappers. 164 pp. The judicial organization and administration of justice in Batavia in the XVIIth century. [Boeknr.: 3707 ]

€ 30,00

BRETON DE NIJS, E. (Rob Nieuwenhuys). Batavia koningin van het oosten. 2e druk. 's Gravenhage, Thomas & Eras, 1977. Oblong 8vo. Boards (sl. discoloured). With folding plan in 2 lvs in photocopy and 12 photographic illustrations and 57 tipped-in photographic plates i.a. by Woodbury and Page. Fine photographic impression of Batavia round 1870. [Boeknr.: 1360 ]

€ 45,00

BREUNING, H.A. Het voormalige Batavia. Een Hollandse stedestichting in de tropen anno 1619. Amsterdam, Allert de Lange, (1954). Boards, with dust-jacket. With folding plan and 67 illustrations. 163 pp. - (Heemschut). [Boeknr.: 1251 ]

€ 25,00

BRINK, Jan ten. Drie reisschetsen. Op de grenzen der Preanger. - Drie dagen in Egypte. - Van Den Haag naar Parijs. 4e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, (ca. 1880). Original decorated printed wrappers. 339,III pp. First published in 1862. - Being Ten Brink's diary of his stay with the family Hofland in the Preanger regencies and two accounts of his return voyage to the Netherlands by so-called overland-mail.Cf. Buur 84. [Boeknr.: 9013 ]

€ 45,00

BRINK, Jan ten. Op de grenzen der Preanger. Reisschetsen en mijmeringen. Batavia, H.M. van Dorp, 1861.Original printed wrappers (sl. dam.). With plate with epitaph of Raden Martaijoedah in Javanese characters. (16),161,(1) pp. First edition. - 'Jan ten Brink is niet langer dan één jaar in Indië geweest en alleen te Batavia, behoudens dan een logeerpartij bij de familie Hofland, de eigenaren van de Pamanoekan- en Tjiasemlanden (zo groot als de provincie Utrech) in West-Java. Het verblijf op deze landen, waar hij op de gebruikelijke royale wijze gastvrijheid genoot, heeft op Ten Brink grote indruk gemaakt. Hij was verrukt en opgetogen ('een onafgebroken feestdag') door alles wat hij zag, de natuur, de feesten en het grand-seigneurale gebaar. .. In 1861 verscheen een herdenking van deze logeerpartij: Op de grenzen der Preanger' (Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel, p.205).Cat. KITLV p.11; Buur 84; Van der Chijs p.150. [Boeknr.: 29174 ]

€ 125,00

BROEK, Joop van den. Chaos in Djakarta. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, (1957). Wrappers, design Dick Bruna. 192 pp. Zwarte Beertjes. - Detective story situated in Jakarta. [Boeknr.: 20414 ]

€ 18,00

BROMMER, Bea. De stadsplattegronden van Batavia 1602-1800. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1992. Folio. Original cloth. With many illustrations and 14 facsimiles (mainly double page and 1 in colours) on 25 (double-page) leaves, loose as issued, in a portfolio. 88 pp. Survey of the maps of Batavia and a summary of the profiles and views of Batavia rendered from the seaside, made between the founding of the Dutch East India Company (VOC) and 1800, when the Company was dissolved. Text in English and Dutch. [Boeknr.: 7291 ]

€ 295,00

BRUG, Peter Harmen van der. Malaria en malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1994. Boards, with dust-jacket. With illustrations. 256 pp. [Boeknr.: 2936 ]

€ 25,00

BUITENWEG, H. (H.C. Meyer). Zo kenden wij Batavia. Katwijk, Servire, (1977). Boards. With photographic plates of Batavia. 158 pp. [Boeknr.: 1231 ]

€ 18,00

BUITENWEG, Hein. (H.C. MEYER.). Soos en samenleving in tempo doeloe. Den Haag, Servire, (1965). 4to. Cloth, with dust-jacket. With many photographic plates. 192 pp. Including many photographs from private collectings depicting club life in the Dutch East Indies. [Boeknr.: 334 ]

€ 30,00

CARPENTIER, Pieter de. Pieter de Carpentier. Gouverneur generaal van Nederlands Indiën Dordrecht, Amsterdam, Joannes van Braam, Gerard onder de Linden, 1725Engraved portrait after M. Balen by H.F. Diamaer. Ca. 30 x 17,5 cm. From: François Valentijn. Oud en Nieuw Oost-Indiën. - Pieter de Carpentier (1586 -1659), born in Antwerp, was a Dutch, administrator of the Dutch East India Company (VOC). He was the fifth Governor-General of the Dutch East Indies (1623-1627). He participated in the conquest of Jakarta and helped to build the town of Batavia. He did much for the town, including setting up a school, a town hall, and the first orphanage home. He also designed the structure of the churches in the town. The Gulf of Carpentaria in northern Australia is named after him.Landwehr, VOC, 467, 4a; Muller, Portetten, 959. [Boeknr.: 35173 ]

€ 55,00

CEVANU, Mia. (M. Drucker-Croiset van Uchelen). Batavia - Singapore. Roman van leven en liefde. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, (1934). Pictorial cloth (sl. faded). 271 pp. - (Sl. foxed). Novel situated in Batavia and Singapore.Buur, Persoonlijke documenten, 1207. [Boeknr.: 14049 ]

€ 18,00

CHIJS, Jacobus Anne van der. De Nederlanders te Jakatra. Uit de bronnen, zoo uitgegevene als niet uitgegevene. Amsterdam, Frederik Muller, 1860. Original printed boards (soiled, spine modern half cloth). XII,264 pp. Werken Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. - This work by Van der Chijs (1831-1905) is dealing with the arrival of the Dutch in 1600 until the fall of the town of Jakatra in 1619. It is entirely based on official records.Cat. KITLV, p.43. [Boeknr.: 4589 ]

€ 175,00

CHIJS, Jacobus Anne van der. Proeve eener Ned. Indische bibliographie (1659-1870). With: IDEM. Vermeerderde en verbeterde herdruk voor de jaren 1659-1720, supplement en verbeteringen voor de jaren 1721-1870. With: IDEM. Supplement II. Batavia, 1875-1903. 3 volumes in 1. Modern cloth. (8),III,(3),325; (2),II,(2),93; 64 pp. The first bibliography dealing with printers and printing in the Dutch East Indies to 1870, chronologically arranged, with alphabetically arranged index, a subject-index and a list of printers and publishers. - (pp. 252-325 in photocopy). - Rare standard work. [Boeknr.: 3594 ]

€ 375,00

COMMELIN, Isaac (Ed.). Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. Amsterdam, 1646. Facsimile edition. Amsterdam, 1969. 4 volumes. Oblong 8vo. Green imitation leather gilt. With ca. 200 maps and plates. First edition published in Amsterdam in 1645. - Contains the journals of 21 navigators to the East and West Indies. Among them are the Arctic discoveries of Heemskerk and Barentsz, the East-India voyages of Houtman, de Keyzer and Van Spilbergen, the circumnavigations by Van Noort, Le Maire, Schouten and Van Spilbergen. It is the most valuable record of exploration during the 16th and 17th century. - Fine.Cf. Tiele 81, Cat. NHSM I, p.105 and Landwehr, VOC, 250. [Boeknr.: 155 ]

€ 225,00

CONSCIENCE, Hendrik. Batavia. Traduction de Léon Wocquier. Paris, Michel Lévy Frères, 1859.Original printed wrappers, uncut. (4),304 pp. Collection Michel Lévy. - First Dutch and French editions were published in 1858. Novel dealing with the early days of Batavia (Jakarta), the capital city of the Dutch East Indies, site of a VOC post from 1610, and founded in 1619 by J.P. Coen, as regional headquarters for the Dutch East India Company.CF. Ebing & De Jager, Batavia - Jakarta, 3218-3219 and Buur, Persoonlijke documenten, 68. [Boeknr.: 29652 ]

€ 75,00

CRUCQ, K.C. Fragmenten van den grafsteen van Johan van Riebeeck in het Bataviaasch Museum. - De drie heilige kanonnen. ('s Gravenhage, 1930). Wrappers. (10; 9) pp. - (Offprint B.K.I.). [Boeknr.: 22558 ]

€ 15,00


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail