Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

VOC Indonesia


Page:
ACEH. MAURITS ONTVANGT DE AFGEZANTEN VAN DEN SULTAN VAN ACHEM OP SUMATRA. (1602). Amsterdam, Tresling & Co., (ca. 1870).Lithographed plate. Ca. 12,5 x 16 cm. From: Bührmann. Vaderlandse geschiedenis. - Historical print depicting the embassy of the sultan of Aceh to Prince Maurits in Grave. [Boeknr.: 30835 ]

€ 45,00

BAREND-VAN HAEFTEN, M. Oost-Indië gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC. Zutphen, Walburg Pers, 1992. Wrappers. With frontispiece, and 17 illustrations. 278,(1) pp. [Boeknr.: 12178 ]

€ 35,00

BATAVIA ALS HANDELS-, INDUSTRIE- EN WOONSTAD samengesteld in opdracht van de stadsgemeente Batavia. Batavia as a commercial, industrial and residential center written for the municipality of Batavia. Batavia, Amsterdam, G. Kolff & Co., (1937). 8vo. Cloth. With many plates and photographic illustrations. 303 pp. [Boeknr.: 7278 ]

€ 85,00

BATAVIA. BATAVIA, in deszelfs gelegenheid, opkomst, voortreffelyke gebouwen, hooge en laage regeering, geschiedenissen, kerkzaaken, koophandel, zeden, luchtsgesteldheid, ziekten, dieren en gewassen, beschreeven. Amsterdam, Smit & Holtrop, 1799.4 volumes in 1. 4to. Contemporary half calf, spine richly gilt with green morocco title-label (extremities of spine sl. dam.). With engraved allegorical frontispiece (some marginal waterstaining), 4 engraved title-vignettes, 4 title-pages printed in red and black, folding map of Java, folding view of Batavia, folding plate of the Island of Onrust, folding plate of the Cape of Good Hope, 2 folding plates with birds and animals, 2 folding plates with 4 views of Batavia, and 3 folding plans of Batavia, all engraved by M. Sallieth after H. Kobell Jr. IV,147,(1); 108; 171,(1); 103,(1) pp. First published in Amsterdam by Petrus Conradi & Harlingen, Volkert van der Plaats, 1782-83; with armorial bookplate of F. William Wickel. - The anonymous author of this extensive description of Batavia claims to have received most of his information directly from the high officials of the Dutch East India Company (VOC) residing in Batavia. Information on the trade of the VOC in the East Indies is given. 'Batavia, capital city of the Netherlands Indies, site of a VOC post from 1610, and founded in 1619 by J.P. Coen, as regional headquarters for the Dutch East Indies Company, on the site of the Banten port of Jayakarta. It was first constructed as a Dutch city, complete with canals and walls to resist attack from Mataram, and much of the surrounding countryside was cleared of its inhabitants to create a kind of cordon sanitaire around the city. Batavia became a major center of settlement by Chinese, who lived within the city under their own laws. Tension between the Dutch and the Chinese led to a massacre of Chinese in 1740. The social composition of the city was also influenced by a large slave community, much of it Balinese in origin, who formed the basis for a constantly evolving mestizo culture in the city (Cribb, Historical dictionary of Indonesia, p.49-50). In fact five of the fine plates are made after drawings by Johannnes Rach (Het gouvernement te Batavia, de Markt te Batavia, De Diestpoort te Batavia, 't Kasteel te Batavia and a view depicting the harbour of Batavia). Including the large plan of Batavia drawn by order of governor-general P.A. van der Parra by A. van Krevelt. - A fine copy.Tiele 77; Landwehr, VOC, 499; Bastin-Brommer N 23; Cat. KITLV p.9; Brommer, Batavia, p.81. [Boeknr.: 33514 ]

€ 2950,00

BATAVIA. Gesight van't suyker pakhuys, gezien op de brugh van't casteel Batavia. (Amsterdam, 1726).Engraving. Ca. 29 x 37 cm. From: François Valentijn. Oud en nieuw Oost-Indiën. - Fine view of the sugar warehouse seen from the castle-moat, with on the right bastion Diamant. The popular name of Kota Inten (Diamond City), still carries the memory of the Diamond Bastion of the old castle. - (Some wormholes restored).Feith 67e; Cat. 300-jarig bestaan van Batavia 154,5; Landwehr, VOC, p.256. [Boeknr.: 1310 ]

€ 150,00

BERG, N(orbertus) P(etrus) van den. Uit de dagen der Compagnie. Geschiedkundige schetsen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1904. Original cloth, gilt lettering. 419 pp. Contains: Een smeekschrift van de Bataviasche burgerij (1648); Het tooneel te Batavia in vroegeren tijd; Een conflict tusschen de regeering en den Raad van Justitie des kasteels Batavia (1795); De Bataviasche decemberbeweging van 1795, etc. [Boeknr.: 4591 ]

€ 45,00

BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.Th. van. De Protestantsche kerk in Nederlandsch-Indië. Haar ontwikkeling van 1620-1939. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1947. Cloth. XXXII,488 pp. [Boeknr.: 4145 ]

€ 45,00

BONKE, H. De zeven reizen van de Jonge Lieve (Kanton, Ceylon, Batavia). De biografie van een VOC-schip, 1760-1781. (Nijmegen), SUN, 1999. Wrappers. With illustrations. 217,(6) pp. [Boeknr.: 20779 ]

€ 18,00

BRETON, Hendrik. De memoires van Hendrik Breton ofwel de duistere zijde van de VOC. Bezorgd en toegelicht door A. Doedens en L. Mulder. Amsterdam, De Prom, (2003). Wrappers. With illustrations. 175 pp. [Boeknr.: 22537 ]

€ 20,00

BRIEL, Johan Jurgen. De expeditie van Anthonio Hurdt, Raad van Indië, als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java, sept. - dec. 1678 volgens het journaal van Johan Jurgen Briel. Uitgegeven door H.J. de Graaf. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1971. Cloth. With 3 maps. XV,288 pp. Linschoten Vereeniging LXXII. - The first Dutch military expedition into the interior of Java in order to uphold the authority of the Sunan of Mataram. [Boeknr.: 3736 ]

€ 40,00

CHIJS, Jacobus Anne van der. De Nederlanders te Jakatra. Uit de bronnen, zoo uitgegevene als niet uitgegevene. Amsterdam, Frederik Muller, 1860. Modern wrappers (original printed wrappers mounted). XII,264 pp. Werken Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. - This work by Van der Chijs (1831-1905) is dealing with the arrival of the Dutch in 1600 until the fall of the town Jakatra in 1619. It is entirely based on official records.Cat. KITLV, p.43. [Boeknr.: 4589 ]

€ 225,00

CHIJS, Jacobus Anne van der. De stichting der Vereenigde O.I. Compagnie en de maatregelen der Nederlandsche regering betreffende de vaart op Oost-Indië, welke haar voorafgingen. Leyden, P. Engels, 1856. Original printed wrappers (spine sl. dam.). (12),175 pp. Thesis. - Van der Chijs outlined the difficulties experienced by the Dutch statesman Johan van Oldenbarneveldt when he wanted to create a single strong general company to replace the numerous weak groups of merchants trading in Asia, and how this led to the extremely complicated organization of the VOC in 1602.Cat. NHSM I, p.512; Cat. KITLV p.69. [Boeknr.: 13103 ]

€ 125,00

COOLSMA, S(ierk). De zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië. Utrecht, C.H.E. Breijer, 1901. 8vo. Original cloth. XII,892 pp. - Mission-history of Indonesia, 1497-1900. - Cat. KITLV p.116. [Boeknr.: 17306 ]

€ 45,00

EAST INDIA COMPANY. (VOC). Klagten van de Fransche Oostindische Compagnie en van het Hof van Frankryk over de drie Oostindische scheepen door de Engelsche genoomen, te Batavia opgebragt, en door den gouverneur generaal aldaar ingekogt. Met het berigt van de Kaamer van Seeventienen daar op. (No pl.), 26 November 1745.Folio. 16 pp. Dutch and French text. - Complaints by France about three ships bought by Governor General G.W. van Imhoff from the English who had captured them. - With some contemporary written annotations.Landwehr, VOC, 181. [Boeknr.: 33337 ]

€ 195,00

ELIËNS, Titus M. (Red.). Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795. (Met bijdragen van) A. Malan, K. Schoeman, J. Veenendaal, D. Viljoen, N. Worden. Zwolle, Waanders, (2002). 4to. Cloth, with dust-jacket. With 130 illustrations (80 in colours). 240 pp. Attention is devoted to the fascinating interiors of homes in Cape Town and Batavia, the most important Dutch trading posts in South Africa and the Far East. [Boeknr.: 25772 ]

€ 40,00

EMBASSY. HET EERSTE OOSTINDISCH GEZANTSCHAP IN NEDERLAND, 1602. (Leiden, ca. 1870).Oval steelengraving after Mari ten Kate by W. Steelink. Ca. 10,5 x 16 cm. From: J. van Lennep, W. Moll, J. ter Gouw. Nederlands geschiedenis en volksleven in schetsen. - Historical print depicting the embassy of the sultan of Aceh to Prince Maurits in Grave.Muller, Nederlandsche historieplaten, IV, 21A, 60. [Boeknr.: 30834 ]

€ 45,00

ENCYCLOPAEDIA. ENCYCLOPAEDIE VAN NEDERLANDSCH-INDIË. Met medewerking van verschillende geleerden, ambtenaren en officieren samengesteld door J. Paulus, S. de Graaff en D.G. Stibbe. 2e druk. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, Leiden, E.J. Brill, 1917-39. 8 volumes. Original cloth. Indispensable reference work on Indonesian history and culture, containing many important bibliographies and articles. - Added the always missing last issues: Aanvullingen en wijzigingen. Aflevering 61-62. 's Gravenhage, 1939-1940. 2 volumes. Wrappers. - A fine set. [Boeknr.: 32543 ]

€ 495,00

FEITH, P.R. Catalogus der verzameling van boeken en prenten betrekking hebbende op de stad Batavia, bijeengebracht door en eigendom van P.R. Feith. Batavia, De Unie, 1937. Folio. Wrappers. With plates. (54) pp. Privately printed. - 'Deze catalogus, die thans uiteraard zeer zeldzaam is, zou een document van historische waarde worden' (Loos-Haaxman, Verlaat rapport Indië, p.95). [Boeknr.: 7390 ]

€ 65,00

GELDER, Roelof van. Naporra's omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-1793). Amsterdam, Atlas, (2004). Wrappers. With illustrations. 525 pp. - Autobiography of a German VOC servant in Asia, Georg Naporra (1731-1793). [Boeknr.: 27661 ]

€ 20,00

GERRETSON, F.C. Coens eerherstel. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1944. Boards. 110 pp. [Boeknr.: 4275 ]

€ 15,00

GODEE MOLSBERGEN, E.C. Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indië. 2e druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zooon, 1943. Half cloth. With many plates. 173 pp. - (Patria). [Boeknr.: 4288 ]

€ 18,00

GRAAF, H.J. de. De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken. Met een woord vooraf van H. Baudet. Franeker, T. Wever, 1977. Cloth, with dust-jacket. With coloured plates and numerous illustrations. 304 pp. [Boeknr.: 11259 ]

€ 35,00

HAAN, Frederik de. Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. Batavia, G. Kolff & Co., 1922-1923.2 volumes tex & atlas volume. Original blue cloth, gilt lettering. With 1(of 2) map. 559; 408 pp. First edition. - Detailed memorial volume of the town of Batavia (Jakarta) 1619-1919, the capital city of the Netherlands Indies, site of a VOC post from 1610, and founded in 1619 by J.P. Coen, as regional headquarters for the Dutch East India Company (VOC), on the side of the Banten port of Jayakarta. Entirely based on official records, written by the keeper of the Records of Batavia. [Boeknr.: 32638 ]

€ 325,00

HABIBOE, R.R.F. Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van François Valentijn (1666-1727). Franeker, Van Wijnen, 2004. Boards. With illustrations. 120 pp. [Boeknr.: 28276 ]

€ 20,00

HOGENDORP, Dirk van. Verzameling van stukken rakende de zaak van Dirk van Hoogendorp, opper-koopman in dienst der Oost-Indische Compagnie, en gezaghebber over Java's Oosthoek. Den Haag, 1801.Folio. Boards. (6),126,58 pp. Privately printed. - Dirk van Hogendorp (1761-1822), the most adventurous descendant of the famous Van Hogendorp family, was a VOC servant who wanted to break the monopoly of the Company. He came into conflict with conservative opponents who were at the same time his superiors. S.C. Nederburgh had him arrested and incarcerated, charging him, among other things, with fraud. Van Hogendorp managed to escape by way of Bencoolen, Sumatra (1798) and was safely repatriated in the Netherlands where he drew attention to himself in a long series of writings. He finally won his case. - This is a collection of 22 pieces written by Dirk van Hogendorp or letters directed to him. - Scarce.Landwehr, VOC, 1042; Cat. KITLV p.65; Cat. NHSM I, p.509.. [Boeknr.: 10193 ]

€ 650,00

HOGENDORP, Gijsbert Karel van. Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie. Amsterdam, Wed. J. Doll, 1802.Wrappers. 37,(4) pp. First edition. - The first of three letters by Van Hogendorp (1762-1834) on the affairs of the bankrupted Dutch East India Company (VOC). One succeeding part was issued the same year and another in 1803.Landwehr, VOC, 1670; Cat. NHSM I, p.509; Cat. KITLV p.67. [Boeknr.: 10052 ]

€ 195,00

HOGENDORP, Gijsbert Karel van. Tweede vervolg op de Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie, handelende over een stelsel van bestuur en handel voor Nederlands-Indie. Amsterdam, Wed. J. Doll, 1803.Wrappers. (55) pp. First edition. - The third of three letters by Van Hogendorp (1762-1834) on the affairs of the bankrupted Dutch East India Company (VOC). The first and second parts were issued in 1802. - (Title-page stained).Landwehr, VOC, 1670; Cat. NHSM I, p.509; Cat. KITLV p.67. [Boeknr.: 32221 ]

€ 195,00

HOOGSTRAATEN, M.G. Nederlanders in Nederlands-Indië. Een schets van de Nederlandse koloniale aanwezigheid in Zuidoost-Azië tussen 1596 en 1950. Zutphen, Thieme, (1986). Wrappers. With illustrations. 119 pp. [Boeknr.: 4367 ]

€ 15,00

HOORN, Jan Ambrosois. Verdrinken zonder water. De memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778. Bezorgd en ingeleid door Perry Moree en Piet van Sterkenburg. Zutphen, 2014. Cloth, with dust-jacket. With coloured illustrations. 256 pp. Linschoten Vereeniging CXIII. - Annotated edition of: Mijne lotgevallen ter zee, en bedrijven op Batavia, in dienst der (voormalige) O.I. Compagnie. Groningen, W. van Boekeren, 1819. [Boeknr.: 33626 ]

€ 35,00

HOUBEN, V.J.H. Kraton and kumpeni. Surakarta and Yogyakarta 1830-1870. Leiden, KITLV, 1994. Wrappers. With illustrations. VI,396 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 3286 ]

€ 30,00

HOUTMAN, Frederick de. Le 'spraeck ende woord-boek' de Frederick de Houtman. Première méthode de malais parlé (fin du XVIe s.). Présenté par D. Lombard avec la collaboration de W. Arifin et M. Wibisono. Paris, 1970. 8vo. Wrappers. 263 pp. - (Publ. de l'Ecole française d'Extrême-Orient). [Boeknr.: 30362 ]

€ 95,00

IMHOFF, Gustaaf Willem van. Gustaaf Willem Baron van Imhoff. Gouverneur Generaal van Neerl. Indië. (No pl.), 1745. Engraved full-length portrait in front, with slave in the background, after Philip van Dijk by Pieter Tanjé. Ca. 51,5 x 34,5 cm. 'Best known among the 18th century Governors-General is Gustaaf Willem Baron van Imhoff (1743-1750), a German Junker with family connections in the Amsterdam patriciate, who did his best to fight the many abuses rampant in the Company, but who made many enemies because of his lack of tact' (Coolhaas, A critical survey, p.42). - A beatiful large portrait, showing a richly clad Baron van Imhoff in a palatial setting, with a view on the statue of Mercury and in the distance several trading ships, and with to the right a black servant carrying a parakeet on his hand. Muller, Portretten, 2691a. [Boeknr.: 26676 ]

€ 675,00

JANSEN, Derk. Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816. (Westervoort), Van Gruting, (2001). Boards. With illustrations. 255 pp. - Biography of Van Alphen during his stay in Indonesia, including his logbook 1808-1809 (Batavia, the Cape, Baltimore, Europe). [Boeknr.: 23046 ]

€ 20,00

JONG, J.J.P. de. De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in Azië en de Indonesische archipel 1595-1950. (1e druk). Den Haag, SDU, (1998). Cloth, with dust-jacket. With illustrations. 715 pp. - A fine copy. [Boeknr.: 21693 ]

€ 35,00

KALFF, S(amuel). Van 't oude Batavia. Rotterdam, B. van de Watering, 1903. Original decorated cloth. 229 pp. From the contents: Van't oude Batavia. - W. van Haren en zijn Koloniale Boetzang. - Het Bataviaasch Museum. - Een verloren 'Buitencomtoir' der O.I. Compagnie. - etc. [Boeknr.: 21858 ]

€ 65,00

KNAAP, G.J. Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. 2e herziene druk. Leiden, KITLV, 2004. Wrappers. With maps and illustrations. XII,420 pp. [Boeknr.: 5526 ]

€ 25,00

KNAAP, G.J. Shallow waters, rising tide. Shipping and trade in Java around 1775. Leiden, KITLV, 1996. Wrappers. With maps and plates. X,255 pp. - (V.K.I.). [Boeknr.: 16587 ]

€ 25,00

KROM, Nicolaas Johannes. Gouveneur Generaal Gustaaf Willem van Imhoff. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1941. Half cloth. With plates. 170 pp. - (Patria). [Boeknr.: 4469 ]

€ 25,00

L'HERMITE, Jacques. Journael van de Nassausche vloot ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met elf schepen. Onder 't beleydt van den admirael Jacques l'Heremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, in de jaren 1623,1624,1625 en 1626. Amsterdam, 1646. Reprint. (Amsterdam, 1969). Oblong 8vo. Boards. With maps and plates. 79 pp. - Facsimile edition from 'Begin ende voortgangh'. [Boeknr.: 25146 ]

€ 18,00

LEUSHUIS, E. Gids historische wandelingen Indonesië. Medan, Jakarta, Cirebon, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya en Malang. 2e druk. Amsterdam, LM Publishers, 2014. Wrappers. With coloured plans and illustrations. 416 pp. [Boeknr.: 32490 ]

€ 25,00

LOOS-HAAXMAN, J(eanne Maria Cornelia) de. De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en compagnie-schilders. Leiden, A.W. Sijthoff, 1941. 2 volumes. 8vo. Cloth. With 128 portraits. 185 pp. Important study on the portraits of the Governors-General and the painters in the service of the VOC. [Boeknr.: 1317 ]

€ 65,00

MOLLEMA, J.C. (Red.). De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indië 1595-1597. Naar de oude journalen, uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging, opnieuw beschreven en voorzien van een inleiding, waarin behandeld de voorgeschiedenis, het doel, de uitreeding en de lotgevallen der deelnemers, ook na hun thuiskomst. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1935. Cloth (top of spine sl. dam.). With folding map, plates and facsimiles. XVI,366,(1) pp. [Boeknr.: 6172 ]

€ 35,00

MOLLEMA, J.C. Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1929. Cloth. With plates. 375 pp. [Boeknr.: 3461 ]

€ 25,00

NAGTEGAAL, Luc. Rijden op een Hollandse tijger. De noordkust van Java en de V.O.C. 1680-1743. Riding the Dutch tiger. The north coast of Java and the V.O.C. 1680-1743. (With a summary in English). (No pl.), 1988. Folio. Wrappers. VI,288 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 17721 ]

€ 45,00

NECK, Jacob Cornelisz van & Wybrant WARWIJCK. Waerachtig verhael van de schipvaerd op Oost-Indien ghedaen by acht schepen in den jare 1598 .. - NECK, Jacob van. Kort ende waerachtigh verhael van de tweede schipvaerd by de Hollanders op Oost-Indien ghedaen .. Amsterdam, 1646. Reprint. (Amsterdam, 1969). Oblong 8vo. Boards. With maps and plates. 56; 51 pp. - Facsimile edition from 'Begin ende voortgangh'. [Boeknr.: 25145 ]

€ 18,00

NOREL, Klaas. Anthonie van Diemen. Van bankroetier tot landvoogd. (Roman). Wageningen, Zomer & Keuning, (1942). 4to. Boards, with dust-jacket. With plates. 155 pp. [Boeknr.: 6657 ]

€ 15,00

PARMENTIER, J., K. DAVIDS, J. EVERAERT. (Red.). Peper, Plancius en poselein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam, 1601-1603. Zutphen, Walburg Pers, 2003. Cloth, with dust-jacket. With 22 illustrations (1 in colours). 237 pp. Linschoten-Vereeniging CI. - Voyage to the East Indies under command of Wolfert Harmensz and Jacob van Heemskerck after the journal of Reyer Cornelisz. [Boeknr.: 25812 ]

€ 30,00

PERRON, E. du. De muze van Jan Companjie. Overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd (1600-1780). Tweede, herziene en vermeerderde druk. Bandoeng, A.C. Nix, 1948. Cloth. With plates. 220 pp. [Boeknr.: 7493 ]

€ 25,00

POEZE, H.A. In het land van de overheerser. Deel I: Indonesiërs in Nederland 1600-1950. Met bijdragen van C. van Dijk en I. van der Meulen. Dordrecht, KITLV, 1986. 4to. Cloth, with dust-jacket. With numerous illustrations. IX,398 pp. [Boeknr.: 10080 ]

€ 25,00

PUTTEN, L.P. van. Ideaal en werkelijkheid. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1796-1945. Rotterdam, Ilco, 2003. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 240 pp. [Boeknr.: 23126 ]

€ 30,00

RAVESTEIJN, Wim & Jan Kop. (Red.). Bouwen in de Archipel. Burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië (1800-2000). Zutphen, Walburg Pers, 2004. 4to. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations (several in colours). 342 pp. [Boeknr.: 26836 ]

€ 35,00

ROEVER, A.G. de. De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw. Zutphen, Walburg Pers, 2002. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 384 pp. - (Thesis). - With summary in English. [Boeknr.: 25814 ]

€ 25,00

RUMPHIUS, Georgius Everhardus. De Ambonse eilanden onder de VOC zoals opgetekend in de Ambonse Landbeschrijving (c.1675). Bezorgd door Chr. van Fraassen en H. Straver. Utrecht, 2002. 4to. Boards. With many illustrations. 254 pp. - Important source for the history of the Dutch spice-trade on the Moluccas in the 17th century. [Boeknr.: 27628 ]

€ 30,00

RUMPHIUS, Georgius Everhardus. De generale lant-beschrijvinge van het Ambonse gouvernement ofwel De Ambonsche lant-beschrijvinge. Transcriptie, noten, woordenlijst en een nieuwe biografie door W. Buijze. ('s Gravenhage, 2001). Wrappers. With illustrations. XLVI,336 pp. [Boeknr.: 3327 ]

€ 30,00

SAHER, Herbert von. Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten. (Zutphen, Walburg Pers, 1986). Wrappers. With illustrations. 104 pp. [Boeknr.: 5081 ]

€ 18,00

SCHOUTE, D. De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1929. Wrappers. 347 pp. [Boeknr.: 11283 ]

€ 95,00

SCHOUTEN, Maria Johanna Christina. Leadership and social mobility in a Southeast Asian society. Minahasa, 1677-1983. Leiden, KITLV, 1998. Wrappers. With illustrations. XIV,334. - (VKI). [Boeknr.: 2700 ]

€ 25,00

SLAUERHOFF, Jan. Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen. 3e druk. 's Gravenhage, A.A.M. Stols, 1948. Original pictorial wrappers. 96 pp. [Boeknr.: 15349 ]

€ 15,00

TAYLOR, J.G. Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azië. (Vertaling E. Henssen). Groningen, Wolters-Noordhoff, (1988). Wrappers. With illustrations. 256 pp. [Boeknr.: 1265 ]

€ 18,00

TERPSTRA, H. Jacob van Neck. Amsterdams admiraal en regent. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1950. Cloth. With 6 plates. 202 pp. [Boeknr.: 15224 ]

€ 20,00

TROOSTENBURG DE BRUYN, C.A.L. van. De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795). Arnhem, H.A.Tjeenk Willink, 1884. Half cloth. IX,705 pp. [Boeknr.: 11674 ]

€ 125,00

UNGER, W.S. (Red.). De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië 1598-1604. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. Cloth. With 10 plates. LIII,253 pp. Linschoten-Vereeniging LI. - This Zealand venture is especially important because of their contact with Acheh, a centre of pepper cultivation. [Boeknr.: 3723 ]

€ 35,00

UNGER, W.S. De resolutiën der Compagnie op Oost-Indië te Middelburg, 1601-1602. 's Gravenhage, 1947. Wrappers. 56 pp. - (Offprint). [Boeknr.: 28327 ]

€ 18,00

VEER, Paul van 't. Daendels Maarschalk van Holland. Bussum, W. de Haan, (1963). Wrappers. With plates. 222 pp. - Including his years in Indonesia as Governor-General 1808-1811. [Boeknr.: 28893 ]

€ 18,00

VEER, Paul van 't. Je moet er geweest zijn. Documentaire roman uit de koloniale nadagen van het eiland Boela, met gebruik van authentieke rapporten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1971. Wrappers. 199 pp. [Boeknr.: 16824 ]

€ 15,00

VISSER, B.J.J. Onder Portugeesch-Spaansche vlag. De Katholieke missie van Indonesië 1511-1605. Amsterdam, R.K. Boek-Centrale, (1925). Pictorial cloth. With folding map and plates. 337,(3) pp. [Boeknr.: 4930 ]

€ 25,00

WESSELS, C. De geschiedenis der r.k. missie in Amboina; vanaf haar stichting door den H. Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I.Compagnie 1546-1605. Volgens de oudste gedrukte gegevens en een groot aantal onuitgegeven documenten. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1926. Cloth. With folding map and 6 plates. XXVIII, 204 pp. [Boeknr.: 10504 ]

€ 35,00

WILS, Esther. (Red.). Tropenecht. Indische en Europesche kleding in Nederlands-Indië. (1870-1950). Samenstelling Dorine Bronkhorst. Den Haag, Tong Tong, 1996. 4to. Wrappers. With 220 illustrations (some in colours). 168 pp. [Boeknr.: 2755 ]

€ 35,00

WILS, Esther. (Red.). Wonen in Indië. House and home in the Dutch East Indies. 's Gravenhage, Tong Tong, 2000. 4to. Wrappers. With 200 photographic illustrations (several in colours). 194 pp. [Boeknr.: 21793 ]

€ 45,00

WOUDE, Johan van der. Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in Indië (1598-1614). Amsterdam, v/h C. de Boer, 1948. Cloth. With plates. 390 pp. [Boeknr.: 2867 ]

€ 18,00


Page:
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail