Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Indonesia


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BIEWENGA, Ad. De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730. Amsterdam, Prometheus & Bert Bakker, 1999. Wrappers. With illustrations. 346 pp. [Boeknr.: 21169 ]

€ 25,00

BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 61. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. Half cloth. With plates. VI,677,X pp. W.O.J. NIEUWENKAMP. De trom met de hoofden te Pedjeng op Bali; J.A. LOéBER. Bamboe-snijwerk en weefsels op Timor; J. TIDEMAN. De Batara Gowa op Zuid-Celebes; H.H. JUYNBOLL. Bijdrage tot de kennis der Balinesche letterkunde; etc. [Boeknr.: 28231 ]

€ 60,00

BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 72. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. Half cloth. VII,XXXVI,598 pp. G.J. ELLEN. Verhalen en fabelen in het Pagoe met vertaling. - Fr.J. JENS. Het Insos- en het K'bor-feest op Biak en Soepiori. - J.L.M. SWAAB. Beschrijving der onderafdeeling Redjang. - A.K.A. GIJSBERTI HODENPIJL. De vermoording van den regent van Soemenep (25 Augustus 1707). - etc. [Boeknr.: 28193 ]

€ 60,00

BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 69. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. Half cloth. With folding map and photographic plates. VII,619 pp. P.H. van der KEMP. Nadere mededeelingen over den opstand van Saparoea in 1817. - M.J. van BAARDA. Een apologie voor de dooden. Bijdrage tot de kennis van het Galelareesche volk. - W.O.J. NIEUWENKAMP. Een Balineesche kalender. - G.P. ROUFFAER. Een curieus Duitsch boekje over onze Oost uit 1646; etc. [Boeknr.: 28225 ]

€ 60,00

BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 67. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913. Half cloth. With photographic plates. VII,664,LVI pp. J.C. van EERDE. De Toetoer Tjilinaja op Lombok; H. KERN. Oudheidkundige nasporingen in Orissa; J. de HULLU. Ziekten en dokters op de schepen der Oost-Indische Compagnie; H.F.C. ten KATE. Schilder-teekenaars in Nederlandsch Oost- en West-Indië en hun beteekenis voor de land- en volkenkunde; etc. [Boeknr.: 28226 ]

€ 60,00

BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 59. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1906. Half cloth. With photographic plates. VII,661,XXXII pp. J.C. van EERDE. De Toetoer Monjèh op Lombok; W. MEIJER RANNEFT. Praboe Dewa Soekma of Petroek als vorst (uit de Wajang orang). Een Javaansche tekst met Hollandsche vertaling; J.P. SPEIJER. De koopman, die tegen zijn moeder misdreef. Een op den Boro Boedoer afgebeeld Jataka; T. TIDEMAN. Het landschap Laikang; etc. [Boeknr.: 28228 ]

€ 60,00

BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven vanwege het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië ter gelegenheid van het Zesde Internationale Congres der Orientalisten te Leiden. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1883. Half cloth. (4)265 pp. H. KERN. Proeve uit het Oudjavaansche Ramayana; A.W.T. JUYNBOLL. Lijst van Javaansche en Sundaneesche woorden uit het Arabisch of het Perzisch afstammende; H.C. HUMME. Javaansche sprookjes; H.J. OOSTING. Een paar fragmenten van de 'Historie van Raden Sapri'; A.C. VREEDE. Bangsa Tjara. Madoereesche dongeng. Tekst, vertaling en aanteekeningen; R.van ECK. Losse opmerkingen over het Balineesch; etc. [Boeknr.: 29879 ]

€ 60,00

BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND-, EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIë. Volume 97-161. 's Gravenhage, KITLV, 1938-2005. 65 years, in issues. Wrappers. - (Missing 141, II-III). [Boeknr.: 4174 ]

€ 695,00

BIJL DE VROE, C.L.M. Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek 1914-1919. Ingeleid en bewerkt door M. Schouten. Met een woord vooraf door A. Alberts. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, (1980). Wrappers. With many illustrations. 186 pp. [Boeknr.: 14594 ]

€ 18,00

BINNERTS, C. 'Alles is in orde, heeren .. !' Een dagboek van het eiland Flores uit het jaar 1943. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1947. Modern batik binding (original wrappers preserved). 106 pp. [Boeknr.: 22453 ]

€ 45,00

BJERRE, Jens. Oog in oog met het stenen tijdperk. (Nederlandse vertaling B. Mackenzie). Amsterdam, H.J. Paris, (1964). Cloth, with dust-jacket. With coloured photographic plates. 197 pp. - Expedition in Australian New Guinea. [Boeknr.: 33001 ]

€ 18,00

BLOEMBERGEN, Marieke. ( Red.). Koloniale inspiratie. Frankrijk, Nederland, Indië en de wereldtentoonstellingen 1883-1931. Leiden, KITLV, 2004. Wrappers. With illustrations. 256 pp. [Boeknr.: 27964 ]

€ 20,00

BLOEMEN WAANDERS, F(rançois) G(erard) van. De gouvernements-koffiecultuur op Java (naar aanleiding van het rapport der staatscommissie ingesteld bij koninklijk besluit van 14 october 1888). 's Gravenhage, H.C. Susan C.Hzn., 1890.Original printed wrappers (spine rep.). 28 pp. A memoir on the coffee plantations in Java managed by the Dutch colonial administration, written by Van Bloemen Waanders (1825-1892), Minister of the Colonies. - (Library stamp on title-page). Cat. KITLV p.733; Von Hünersdorff p.1581. [Boeknr.: 29197 ]

€ 35,00

BLOM, M.L.B. Catalogus van de boeken gepubliceerd door de Utrechtse Indologen. Leiden, E.J. Brill, 1981. Wrappers. 21 pp. [Boeknr.: 34127 ]

€ 18,00

BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Deel I. Weltevreden, Batavia, Albrecht, 1934. Wrappers (spine sl. dam.). With plates. XVI,406 pp. [Boeknr.: 34368 ]

€ 65,00

BLUME, (Carel Ludwig). (Ed.). De Indische Bij, tijdschrift ter bevordering van de kennis der Nederlandsche volkplantingen en derzelver belangen. Deel I. Leiden, H.W. Hazenberg en Comp., 1843.Original printed boards (spine sl. dam.) .With handcoloured lithographed frontispiece and 4 lithographed plates. IV,663,(1) pp. First edition; all published. - Contributions by C.F.E. Pretorius on the Netherlands East Indies government, the culture system and Palembang; E. Müller on the west coast of Borneo; C.L. Blume on Japan and Cina, etc. - Rare periodical.Cat. KITLV I, p.818; Tiele 145; Bastin-Brommer N580 (note); not in Landwehr, Coloured Plates. [Boeknr.: 33664 ]

€ 450,00

BLUSSÉ, L. & I. OOMS. (Red.). Kennis en Compagnie. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne wetenschap. (Amsterdam, Balans, 2002). 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 191 pp. [Boeknr.: 22122 ]

€ 30,00

BLUSSÉ, Leonard & Jaap de MOOR. (Red.). Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650. Franeker, T. Wever, (1983). Wrappers. With many illustrations (several in colours). 256 pp. [Boeknr.: 6002 ]

€ 18,00

BLUSSÉ, Leonard & Jaap de MOOR. (Red.). Een Zwitsers leven in de tropen. De lotgevallen van Elie Ripon in dienst van de VOC (1618-1626). Amsterdam, Prometheus, 2016. Pictorial wrappers. With illustrations. 304 pp. 'Vierhonderd jaar geleden verliet Elie Ripon zijn woonplaats Lausanne om als huursoldaat in den vreemde te gaan dienen. Bijna tien jaar lang zwierf hij over de wereldzeeën, eerst als walvisvaarder en daarna als officier, piraat, diplomaat en spion in dienst van de VOC. Eenmaal in Azië aangeland, viel hij met zijn neus in de boter. Overal waar tussen 1619 en 1626 oorlog gevoerd werd, vocht hij mee. Na terugkeer in Zwitserland, met een lijf vol littekens, zette deze vechtersbaas annex rasverteller zijn unieke belevenissen op papier, met waardevolle kennis over landen en volken, gelardeerd met kleurrijke verzinsels. Nooit is zo openhartig, onderhoudend én fantasierijk verteld over het avontuurlijk leven in de begintijd van de VOC als in dit ooggetuigenverslag dat voor het eerst in het Nederlands verschijnt' [Boeknr.: 34266 ]

€ 25,00

BOCK, Carl. Reis in Oost- en Zuid-Borneo. Van Koetei naar Banjermassin, ondernomen op last der Indische regeering in 1879 en 1880. Met aanteekeningen en bijlagen van P.B.J.C. Robidé van der Aa, eene historische inleiding over Koetei en de betrekkingen van dit leenrijk tot de regeering van Nederlandsch-Indië, door S.W. Tromp. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1881-1887.2 volumes. Original half cloth. With map, and 30 lithographed plates (28 chromo-lithographs) after Carl Bock by C.F. Kell. (8),LXXI,129 pp. First Dutch edition. - Carl Bock (1849 - 1932), scientist, author and self-taught artist, explored by order of the Governor-General Lansberge, the flora and fauna of East and South Borneo (Kalimantan). Bock proved to be a keen observer not only of the way of life of the peoples but also of their titular Malay overlords and various aspects of colonial life. The fine coloured ethnographical plates are showing the Dajaks, their villages, costumes, tattoos, artefacts, etc. - Classic account of the headhunters of Borneo.Tiele 146; Cat. NHSM I, p.249; Cat. KITLV p.28; Not in Bastin-Brommer; Haks & Maris, Lexicon, p.38; Thomson, The Exotic and the Beautiful, 282 (English ed.). [Boeknr.: 11389 ]

€ 795,00

BOCK, Carl. The Head-hunters of Borneo: a narrative of travel up the Mahakkam and down the Barito; also, journeying in Sumatra. Singapore, Oxford University Press, (1985). Cloth, with dust-jacket. With illustrations and 30 coloured plates. XVI,344 pp. Classic account of the headhunters of Borneo, first published in 1881. [Boeknr.: 11327 ]

€ 35,00

BOER, G.J. de, A.J.J.MULDER, H.A. SLETTENAAR, E.W.J. VELTEROP. Koninklijke Java - China - Paketvaart Lijnen (K.J.C.P.L.). Alkmaar, De Alk, 1994. 8vo. Boards. With photographic illustrations. 192 pp. History of the Royal Interocean Lines, Amsterdam. [Boeknr.: 34597 ]

€ 18,00

BOER, M.G. de. Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1920. Amsterdam., 1920. Folio. Decorated wrappers. With many photographic illustrations. 104 pp. The Stoomvaart Maatschappij Nederland or SMN, also known as the Netherland Line, was a Dutch shipping line that operated from 1870 until 1970, when it merged with several other companies to form what would become Royal Nedlloyd. [Boeknr.: 20764 ]

€ 35,00

BOER, M.G. de. Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1921-1922.2 volumes in 3. Folio. Original pictorial brown cloth gilt, top edges gilt. With many illustrations and photographic plates. XII, 240; VIII, 412 pp Survey of steamship companies operating between the Dutch overseas territories and China, Japan, South Africa and the Americas. - A fine set. [Boeknr.: 34585 ]

€ 75,00

BOIS, J.P.I. Du Vies des gouverneurs généraux, avec l'abrégé de l'histoire des etablissements Hollandois aux Indes Orientales ... La Haye, Pierre de Hondt, 1763.2 volumes. 4to. Contemporary roan with gilt fillets round sides, spine richly gilt, atlas volume modern half red morocco, spine gilt. With title-page printed in red and black (same title-page in facsimile in atlas volume), 27 engraved vignette portraits of the Governors-General and 35 (1 double) engraved folding maps, plans and views after J. van Schley. VI,351;48 pp. Much improved edition of volume XX of Prévost's Historische beschrijving der reizen. Enlarged with an important 'Consideration sur l'état présent de la Compagnie hollandoise des Indes Orientales' by the ex-Governor General Baron d'Imhoff. Interesting description of the lives of the Governors General and all the events relative to the affairs of the VOC from the Cape of Good Hope to Japan during a period of ca. 150 years. - Few leaves with marginal wormholes otherwise a fine large paper copy; with armorial bookplate.Landwehr, VOC, 1502; Cat. KITLV p.236; Cordier, B.I., col. 1490; Bastin-Brommer N17. [Boeknr.: 33292 ]

€ 2250,00

BOLAND, B.J. & I. FARJON. Islam in Indonesia. A bibliographical survey 1600-1942, with post-1945 addenda. Dordrecht, KITLV, 1983. Wrappers. XXII,173 pp. [Boeknr.: 6423 ]

€ 30,00

BONGENAAR, K.E.M. De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië 1855-1942. Zutphen, Walburg Pers, (2004). Boards, with dust-jacket. 856 pp. [Boeknr.: 32299 ]

€ 65,00

BONKE, Hans. De zeven reizen van de Jonge Lieve (Kanton, Ceylon, Batavia). De biografie van een VOC-schip, 1760-1781. (Nijmegen), SUN, 1999. Wrappers. With illustrations. 217,(6) pp. [Boeknr.: 20779 ]

€ 18,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe. De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625. Ingeleid en van commentaar voorzien door Vibeke Roeper. Amsterdam, Terra Incognita, 1996. Wrappers. With folding map and illustrations. 165 pp. [Boeknr.: 16185 ]

€ 18,00

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door G.J. Hoogewerff. Utrecht, A. Oosthoek, 1915. 4to. Half cloth. With plates. 150 pp. - (Herdrukken Maatschappij Nederlandsche Letterkunde). [Boeknr.: 6147 ]

€ 25,00

BOOMGAARD, P., H.A. POEZE, G. TERMORSHUIZEN. God in Indië. Bekeringsverhalen uit de negentiende eeuw. Leiden, KITLV, 1997. Wrappers. With plates. 156 pp. [Boeknr.: 359 ]

€ 15,00

BOOMGAARD, Peter & Janneke van DIJK. Het Indië boek. Zwolle, Waanders, (2001). Boards. ca. 500 photographic plates of Indonesia, with text. 512 pp. [Boeknr.: 14765 ]

€ 18,00

BOOMSMA, Hans & J.B. MANGÉ. Indië-bootreis. Herinneringen 1920-1940. (Dordrecht, History Books), 1991. 8vo. Cloth, with dust-jacket. With many photographic illustrations (some in colours). [Boeknr.: 20603 ]

€ 20,00

BOOY, Hendrik Thomas de. Eenzame tropenzeeën. Met Hr.Ms. Halmaheira tussen eilanden en riffen. Amsterdam, H. Meulenhoff, (1957). Cloth. With illustrations by George Mazure. 160 pp. [Boeknr.: 32068 ]

€ 18,00

BOR, Livinus. Amboinse oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn. Als superintendent, over d' Oosterse gewesten oorlogaftig ten eind gebracht. Delft, Arnold Bon, 1663.12mo. Contemporary vellum (sl. soiled). With engraved title-page, woodcut printer's device on title and 6 folding engraved plates. (24),369, (12) pp. First edition. - Levinus Bor 'entered Arnold de Vlamingh van Oudtshoorn's service as his assistant in 1650 and became his secretary later. Bor was a witness to the suppression of the rebellion in the Ambonese islands in 1651-1656. In his booklet, written in 1657, he sets out to give a report on the basis of the papers at his disposal of the Vlamingh's methods of warfare and of the latter's measures to safequard the VOC's interest for a long time ahead. The entire work is suffered with a tone of approval and admiration for the feats of the extremely harsh de Vlamingh. Bor shows no understanding whatever for the motives inspiring the Moluccan rebels' (Polman, The Central Moluccas, p.21). Arnold de Vlamingh van Oudshoorn was Governor of Ambon from 1647 to 1655. - Extremely rare.Ruinen A20; Landwehr, VOC, 233; Cat. KITLV p.32. [Boeknr.: 33190 ]

€ 3500,00

BORNTRAEGER-STOLL, Eveline & Gianni ORSINI. Gerard Pieter Adolfs 1898-1968. The painter of Java and Bali. Frans Jansen editor. (Wijk en Aalburg, Picture Publishers, 2008). 4to. Half cloth. With numerous photographs and coloured reproductions of the paintings. 420 pp. The first comprehensive monograph about Ger Adolfs, born in Semarang. He was a Dutch painter, watercolourist and graphic artist, who was also a good photographer. Written by his granddaughter and her husband. [Boeknr.: 30915 ]

€ 150,00

BOROBUDUR. Kunst en religie in het oude Java. Amsterdam, Rijksmuseum, 1977. Folio. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 194 pp. [Boeknr.: 5208 ]

€ 20,00

BOROBUDUR. Boro Boedo. 's Hage, C.W. Mieling, 1852.Tinted lithographed plate after A.J. Bik by C.W. Mieling. Ca. 22 x 15 cm. From: Javasche Oudheden. - Depicting a figure talking with the regent of Magelang on the Borobudur Temple Compounds, a famous Buddhist temple in central Java.Bastin-Brommer N 411 & plate 148. [Boeknr.: 34050 ]

€ 75,00

BORRMANN, Martin. Soenda. Een reis door Sumatra. Vrij vertaald uit het Duitsch door J.G. Sinia. Utrecht, W. de Haan, (1926). Original cloth, with pictorial dust-jacket. With 19 tipped-in plates after S. Sebba. 202 pp. - A nice copy. [Boeknr.: 5563 ]

€ 18,00

BOSCH, F.D.K. Bali en de zending. (Antwoord aan Dr. Kraemer). - With: H. KREAMER. Repliek op 'Bali en de zending'. (No pl., ca. 1932). 4to. Wrappers. 77 pp. - (With annotations). [Boeknr.: 33463 ]

€ 18,00

BOSCH, F.D.K. De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek. Amsterdam, Elsevier, 1948. Cloth. With 72 plates. XIX,310 pp. Standard-work on Indian influence in Hindu-Javanese, Central-Java and Bali ornamentation, symbolism cosmology, etc. [Boeknr.: 9812 ]

€ 35,00

BOSCH, F.D.K. Selected studies in Indonesian archaeology. The Hague, Martinus Nijhoff, 1961. Cloth. With plates. 203 pp. - (KITLV). [Boeknr.: 9314 ]

€ 30,00

BOSMA, Ulbe & Remco RABEN. De oude Indische wereld 1500-1920. De geschiedenis van Indische Nederlanders. Amsterdam, Bert Bakker, 2003. Wrappers. With illustrations. 414 pp. [Boeknr.: 25815 ]

€ 35,00

BOSSE, J. van. Eenige beschouwingen omtrent de oorzaken van den achteruitgang van de koffiecultuur ter Sumatra's westkust. Benevens eenige opmerkingen omtrent de economische en politieke toestanden aldaar. Eerste gedeelte. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1895.Original printed wrappers. 128 pp. All published. - Observations on the decline of the coffee plantations in Sumatra, including remarks on the general economic and political situation at West coast Sumatra. - Copy from the library of Dutch parliament.Cat. KITLV p. 169; not in Hünersdorff. [Boeknr.: 29198 ]

€ 35,00

BOSSE, M.J. van. Gegevens en beschouwingen omtrent de haven van Tandjong Priok. Batavia, Ernst & Co., 1885. Original printed wrappers. With folding table. 36 pp. Privately printed. - Observations about the harbour of Batavia.Cat. KITLV p.154. [Boeknr.: 7369 ]

€ 35,00

BOSTOEN, K., R. DAALDER, V. ROEPER. Bontekoe. De schipper, het journaal, de scheepsjongens. Amsterdam, Nederlands Scheepvaart Museum, 1996. Wrappers. With many illustrations. 96 pp. [Boeknr.: 15327 ]

€ 18,00

BOTH, Pieter. De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615). Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1609-1614). (Uitgegeven) door P.J.A.N. Rietbergen. Zutphen, Walburg, 1987. 2 volumes. Cloth. With 31 illustrations. 360 pp. Linschoten Vereeniging LXXXVI-LXXXVII. - History of the Dutch East India Company and the first governor-general of the Dutch East Indies (1609-1614). [Boeknr.: 3755 ]

€ 35,00

BOUGAINVILLE, Louis-Antoine de. A voyage round the world. Performed by order of his most christian majesty, in the years 1766, 1767, 1768, and 1769. Translated from the French by John Reinhold Forster. London, J. Nourse & T. Davies, 1772.4to. Contempoary calf, rebacked with the original spine laid dow, spine richly gilt. With engraved folding plate depicting Tahitian canoes and 5 folding engraved maps. XXVIII,476 pp. First English edition; first published in Paris in 1771: Voyage autour du monde. - First official French circumnavigation of the world. Louis Antoine Bougainville gives an account of the discovery, occupation and natural history of the Falkland Islands, which he handed over to Spain. He describes in detail the expulsion of the Jesuits of Paraguay, his visits to Rio de Janeiro, Montevideo and Patagonia in South America, the Tuamotu Archipelago, Tahiti (a vocabulary of Tahiti is added), the Samoa Islands, the New Hebrides, the Solomon, Luisiada, and New Britain archipelago, the Moluccas, etc. are described. Bougainville created a great deal of interest among the French in the Pacific and the French philosophers could substantiate the theories concerning the question of the 'noble savage' and the influence of society and it laws on men. On Tahiti became evident that the botanist's valet was a woman, Jeanne Barre; she stayed with the expedition and became the first woman on record to have circumnavigated the globe.The translator was John Reinhold Forster, the naturalist who accompanied Cook on his second voyage. - A fine copy.Sabin 6869; Hill 165; Borba de Moraes I, p.115; Dunmore, French explorers in the Pacific pp.58-113; Brosse, Great voyages of discovery, pp.24-32; Howgego B141. [Boeknr.: 32820 ]

€ 4850,00

BOULGER, Demetrius Charles. The life of Sir Stamford Raffles. (1897). Reprint with a preface by John Bastin. Amsterdam, Pepin Press, (1999). Boards, with dust-jacket. With plates. XLII,403 pp. 'Sir Thomas Raffles (1781-1826) was one of Britain's greatest administrators and statesmen in South-East Asia, who had a deep understanding and knowledge of the affairs and history of this region. Alongside being regarded as the founder of Singapore, he was also posted to Penang and Malacca on the Malay Peninsula, Bencoolen on Sumatra and Java'. [Boeknr.: 32193 ]

€ 25,00

BOULGER, Demetrius Charles. The life of Sir Stamford Raffles. London, Charles Knight & Co, 1973. Cloth, with dust-jacket. With plates. XXX,207 pp. 'Sir Thomas Raffles (1781-1826) was one of Britain's greatest administrators and statesmen in South-East Asia, who had a deep understanding and knowledge of the affairs and history of this region. Alongside being regarded as the founder of Singapore, he was also posted to Penang and Malacca on the Malay Peninsula, Bencoolen on Sumatra and Java'. [Boeknr.: 34404 ]

€ 25,00

BOUMAN, H. Enige beschouwingen over de ontwikkeling van het Indonesische nationalisme op Sumatra's Westkust. Groningen, Batavia, J.B. Wolters, 1949. Wrappers. 119 pp. - (Thesis). [Boeknr.: 32680 ]

€ 45,00

BOVENE, G.A. van. Frikkadel. Den Haag, W.P. van Stockum & Zoon, 1923. Modern batik binding, original frontwrapper preserved. With 6 drawings after Suzon Beynon. 124 pp. - Not in Buur. - Rare colonial novel. [Boeknr.: 31559 ]

€ 75,00

BOWEN, John R. Sumatran politics and poetics. Gayo history, 1900-1989. New Haven, Yale University Press, (1991). Cloth, with dust-jacket. With illustrations. XIV,298 pp. [Boeknr.: 20570 ]

€ 25,00

BOXER, Charles Ralph. Jan Compagnie in war and peace 1602-1799. A short history of the Dutch East-India Company. Hong Kong, Heinemann Asia, (1979). Wrappers. With illustrations. 114 pp. [Boeknr.: 34705 ]

€ 25,00

BRAASEM, W.A. & R. NIEUWENHUYS. Volkspoëzie uit Indonesië. Groningen, Djakarta, 1952. Cloth, with dust-jacket. With illustrations. 312 pp. [Boeknr.: 23645 ]

€ 25,00

BRAKEL, Koos van. Charles Sayers 1901-1943. Pioneer painter in the Dutch East Indies. Amsterdam, KIT, 2004. 4to. Boards. With 120 coloured illustrations (many in colours). 158 pp. Included is a list of all Sayers' known works. [Boeknr.: 28876 ]

€ 30,00

BRANDES, (Jan Laurens Andries). Beschrijving van de ruïne bij de desa Toempang, genaamd Tjamdi Djago, in de residentie Pasoeroean.Samengesteld naar de gegevens verstrekt door H.L. Leydie Melville en J. Knebel. 's Gravenhage, Batavia, 1904. Large folio. Original cloth. With map, 24 plans and 104 photographic plates. XII,116 pp. Archaeologisch Onderzoek op Java en Madura I. - Important monograph on the Hindu-Javanese antiquities of Tjandi Djago in East-Java. [Boeknr.: 29795 ]

€ 375,00

BRATTINGA, Maartje. Reclame in Indië. De opkomst van de moderne reclame in Nederlands-Indië 1900-1942. Amsterdam, Stichting het ReclameArsenaal, 2013. 8vo. Boards. With 164 coloured illustrations. 128 pp. [Boeknr.: 33471 ]

€ 30,00

BREE, J. la. De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, (1951). Wrappers. 164 pp. [Boeknr.: 3707 ]

€ 30,00

BREE, L. de. Nederlandsch-Indië in de twintigste eeuw. Schets van den vooruitgang en de beteekenis van Ned.-Indië in de jaren 1900-1913. Batavia, G. Kolff & Co., 1916. Modern cloth (original frontcover and spine mounted). II,484 pp. [Boeknr.: 32192 ]

€ 35,00

BREE, L.W. de. Jacob Roggeveen en zijn reis naar het Zuidland 1721-1722. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1942. Half cloth. With plates. 135 pp. [Boeknr.: 5839 ]

€ 18,00

BREMAN, J. & G. WIRADI. Good times and bad times in rural Java. Case study of socio-economic dynamics in two villages towards the end of the twentieth century. Leiden, KITLV, 2002. Wrappers. With illustrations. 330 pp. [Boeknr.: 30283 ]

€ 35,00

BRENNER, Joachim von. Besuch bei den Kannibalen Sumatras. Erste Durchquerung der unabhängigen Batak-Lande. Würzburg, Leo Woerl, 1891.8vo. Original pictorial red cloth. With frontispiece portrait, 2 double-page profils, 2 folding maps, 6 plates (5 in colours) and 123 illustrations in the text. IV,388 pp. First edition. - Joachim Freiherr von Brenner-Felsach (1859-1927), österreichischer Asien-Reisender, durchquerte als erster die unabhängigen Batak-Länder auf Nord-Sumatra - ein Unternehmen, das allgemein für undurchführbar galt. .. Den Schwerpunkt seines Reisewerks machen die ethnographischen Schilderungen aus; seine Angaben über die Karo-Batak wurden als wertvoll herausgestellt. (Henze I p.350). On 18 March 1887 Brenner was travelling, together with H. von Mechel, from Deli to Lake Toba, on till then unknown roads. With a local boat he crossed the lake, and reached the sacred island of Samosir, which was venerated for centuries as the Batak ancestral homeland and kept hidden from foreign eyes. He left this 'Eldorado der See- und Menschenräuber' and reached, on the south shore of the lake, Lagubóti on 21 April 1887. - Early account of Lake Toba and the Batak of North Sumatra. - A very nice copy of a scarce work.Cat. KITLV p.20; Müller 193. [Boeknr.: 22950 ]

€ 275,00

BRETON DE NIJS, E. (Rob Nieuwenhuys). Batavia koningin van het oosten. 2e druk. 's Gravenhage, Thomas & Eras, 1977. Oblong 8vo. Boards (sl. discoloured). With 12 photographic illustrations and 57 photographic plates i.a. by Woodbury and Page ( 2 folding plans missing). Fine photographic impression of Batavia round 1870. [Boeknr.: 1360 ]

€ 45,00

BRETON DE NIJS, E. (Rob Nieuwenhuys). Tempo doeloe. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1914. Amsterdam, Em. Querido, 1961. 4to. Cloth, with dust-jacket. With many photographic illustrations. 192 pp. [Boeknr.: 33485 ]

€ 30,00

BRETON, Hendrik. De memoires van Hendrik Breton ofwel de duistere zijde van de VOC. Bezorgd en toegelicht door A. Doedens en L. Mulder. Amsterdam, De Prom, (2003). Wrappers. With illustrations. 175 pp. [Boeknr.: 22537 ]

€ 18,00

BRIEL, Johan Jurgen. De expeditie van Anthonio Hurdt, Raad van Indië, als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java, sept. - dec. 1678 volgens het journaal van Johan Jurgen Briel. Uitgegeven door H.J. de Graaf. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1971. Cloth. With 3 maps. XV,288 pp. Linschoten Vereeniging LXXII. - The first Dutch military expedition into the interior of Java in order to uphold the authority of the Sunan of Mataram. [Boeknr.: 3736 ]

€ 35,00

BRINK, H. van den. Dr. Benjamin Frederik Matthes. Zijn leven en arbeid in dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. Amsterdam, 1943. Cloth. With portrait, large folding plate and illustrations. 590 pp. [Boeknr.: 31615 ]

€ 30,00

BRINK, Jan ten. Drie reisschetsen. Op de grenzen der Preanger. - Drie dagen in Egypte. - Van Den Haag naar Parijs. 4e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, (ca. 1880). Original decorated printed wrappers. 339,III pp. First published in 1862. - Being Ten Brink's diary of his stay with the family Hofland in the Preanger regencies and two accounts of his return voyage to the Netherlands by so-called overland-mail.Cf. Buur 84. [Boeknr.: 9013 ]

€ 45,00

BRINK, Jan ten. Oost-Indische dames en heeren. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantiën der Europeesche maatschappij in Nederlandsch-Indië. Arnhem, D.A. Thieme, 1866.2 volumes in 1. Sm. 8vo. Contemporary half morocco (rebacked). (8),316,(4); (4),316,(3) pp. First edition.; Guldens-editie. - 'Een veelgelezen boek uit de jaren zestig (en later) is Oost-Indische dames en heeren waarvan men zegt - maar men heeft dit van andere boeken ook weleens gezegd - dat het na de Max Havelaar het meeste ertoe bijgedragen heeft de belangstelling voor Indië te stimuleren' (Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel, p.205). - Copy from the author.Buur 111. [Boeknr.: 31538 ]

€ 95,00

BRINK, Jan ten. Oost-Indische dames en heeren. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantiën der Europeesche maatschappij in Nederlandsch-Indië. 3e druk, herzien door den schrijver. Leiden, A.W. Sijthof, (1885).2 volumes in 1. Original decorated red cloth.227,(4); 229,(4) pp. Romans en Novellen. - 'Een veelgelezen boek uit de jaren zestig (en later) is Oost-Indische dames en heeren) waarvan men zegt - maar men heeft dit van andere boeken ook weleens gezegd - dat het na de Max Havelaar het meeste ertoe bijgedragen heeft de belangstelling voor Indië te stimuleren' (Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel, p.205. Buur 111. [Boeknr.: 31539 ]

€ 95,00

BRINKGREVE, C. Met Indië verbonden. Een verhaal van vier generaties 1849-1949. Zutphen, Walburg Pers, (2009). Wrappers. With illustrations. 256 pp. [Boeknr.: 32184 ]

€ 25,00

BROESHART, A.C., J.R. van DIESSEN, e.a. Soerabaja. Beeld van een stad. Purmerend, Asia Maior, 1997. 4to. Boards, with dust-jacket. With numerous photographic illustrations, partly in colours. 160 pp. [Boeknr.: 12435 ]

€ 60,00

BROEZE, F.J.A. De stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1978. Cloth. With 2 folding maps and 7 plates. XVIII,350 pp. Linschoten-Vereeniging LXXX. - About the relation between the shipowners in Schiedam and the trade in the East Indies round the year 1840. [Boeknr.: 3747 ]

€ 30,00

BROM, Gerard. Java in onze kunst. Rotterdam, W.J. & J. Brusse, 1931. Half cloth. With 16 plates. VII,(1),254 pp. [Boeknr.: 5213 ]

€ 30,00

BROMMER, B., E. BUDIHARDJO, e.a. Semarang. Beeld van een stad. Purmerend, Asia Maior, 1995. 4to. Boards, with dust-jacket. With numerous photographic illustrations, partly in colours. 160 pp. [Boeknr.: 15744 ]

€ 60,00

BROMMER, Bea. Johannes ten Klooster (1873-1940). A man with two lives. Amsterdam, KIT, (2007). 4to. Boards. With many illustrations (several in colours). 96 pp. Joahnnes ten Klooster was born in 1873 in Java, to a Javanese/Chinese mother and a Dutch father. He was educated in the Netherlands and, while cherishing a deep desire to become an artist, he was forced to work for a living. From 1897 till 1914 he acted as a military offer in the Dutch East Indies. It was only after his retirement in 1919 that he was able to devote his life to art. [Boeknr.: 30562 ]

€ 35,00

BROMMER, Bea. Reizend door Oost-Indië. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw. Utrecht, Het Spectrum, (1979). Wrappers. With 145 plates and illustrations (many in colours). 158 pp. [Boeknr.: 4161 ]

€ 18,00

BROMMER, Bea. De stadsplattegronden van Batavia 1602-1800. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1992. Folio. Original cloth. With many illustrations and 14 facsimiles (mainly double page and 1 in colours) on 25 (double-page) leaves, loose as issued, in a portfolio. 88 pp. Survey of the maps of Batavia made between the founding of the Dutch East India Company (VOC) and 1800, when the Company was dissolved. Text in English and Dutch. [Boeknr.: 7291 ]

€ 295,00

BROMMER, Bea. To my dear Pieternelletje. Grandfather and granddaughter in VOC time, 1710-1720. Leiden, Brill, Hes & De Graaf, 2015. 4to. Cloth, with dust-jacket. With 264 illustrations, many in colours. 384 pp. Describing a ten-year period in the lives of Pieternella van Hoorn and her grandfather Willem van Outhoorn, former governor-general of the Dutch East Indies. Eleven years old, Pieternella left for Amsterdam and the only contact possible was by mail. Numerous letters have survived and combined with contemporaneous documents, most of them never published before. [Boeknr.: 33797 ]

€ 225,00

BROUWER, M. Bestuurvormen en bestuurstelsels in de Minahassa. Wageningen, H. Veenman & Zonen, 1936. Wrappers. 141 pp.- (Thesis). [Boeknr.: 5163 ]

€ 65,00

BRUG, Peter Harmen van der. Malaria en malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1994. Boards, with dust-jacket. With illustrations. 256 pp. [Boeknr.: 2936 ]

€ 25,00

BRUGGEN, M.P. van & R.S. WASSING. Djokja en Solo. Beeld van de Vorstensteden. Met bijdragen van B.B. Hering, C.A. Heshusius, R.P.G.A. Voskuil. (Purmerend, Asia Maior, 1998). 4to. Boards, with dust-jacket. With numerous photographic illustrations (many in colours). 176 pp. History of Yogyakarta and Surakarta. [Boeknr.: 16670 ]

€ 60,00

BRUGMANS, I.J. Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië. Groningen, Batavia, 1938. Cloth (sl. soiled). With 5 plates. XI,370 pp. - (Stamp on title-page). [Boeknr.: 9287 ]

€ 60,00

BRUIJN, J.R., F.S. GAASTRA, H.J. den HEIJER, A.H.G. RINNOOY KAN. Roemrucht verleden. De Staten-Generaal en de VOC. Bijdragen aan het symposium 'De Staten-Generaal en de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie' Den Haag, de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2002. 4to. Boards. With illustrations. 88 pp. [Boeknr.: 25779 ]

€ 20,00

BRUIJN, Max de & Remco RABEN. (Ed.). The world of Jan Brandes, 1743-1808. Drawings of a Dutch traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa. Editorial board A. Duits, G. Nováky, P. Sigmond, W. Vroom, K. Zandvliet. Amsterdam, Rijksmuseum, 2004. 4to. Cloth, with dust-jacket. With ca. 300 illustrations (many in colour). 542 pp. This clergyman drew what he saw before him and recorded his environment: his family, his house, people on the street, slaves, life aboard the ships of the VOC, and countless plants and animals in Asia and South Africa. [Boeknr.: 27662 ]

€ 75,00

BRUIN, A.G. de. De Chineezen ter Oostkust van Sumatra. Leiden, 1918. Wrappers (spine rep.). With folding map. VIII,127 pp. - (Oostkust van Sumatra-Instituut). [Boeknr.: 31515 ]

€ 45,00

BRUMUND, Jan Frederik Gerrit. Indiana. Verzameling van stukken van onderscheiden aard, over landen, volken, oudheden en geschiedenis van den Indischen archipel. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1853-1854.2 volumes in 1. Contemporary half calf, spine gilt. With 2 folding maps and 7 lithographed plates (4 tinted). VIII,274; 292 pp. First edition. - Miscellaneous pieces on Indonesia of historical interest especially on Java from an archaeological point of view. Brumund's (1814-1863) 'beste opstellen en verhalen (staan) in de bundel Indiana. Hij toont hierin een kennis van land en volk, van de Javaanse cultuur en het maatschappelijke leven die zonder meer imponerend is als we bedenken hoe weinig toen nog maar bekend was en hoe Brumund zijn kennis bijna uit het niets heeft moeten vergaren' (Nieuwenhuys, Oost-Indische Spiegel, p.130). - With small library stamp on title, otherwise fine.Bastin-Brommer N643; Landwehr, Coloured Plates, 246; Tiele 203. [Boeknr.: 31939 ]

€ 495,00

BRUNINGS, Peter Frederik. Onze krijgsmacht. Met bijschriften. 's Gravenhage, Charles Ewings, (1886).8vo. Original red cloth gilt (soiled; loose). With 26 chromolithographed plates. 108 pp. The fine coloured plates depict Adjudant en ordonnans-officier des konings, Generale staf, Militaire administratie, Geneeskundige dienst, Schutterij, Grenadiers, Jagers, Grenadiers en jagers, Stafmuziekant, Infanterie, Tamboer, Huzaren, Veld- en vesting-artillerie, Rijdende artillerie, Genie, Koninklijke marechaussees, Koninklijke militaire academie, Invaliden Bronbeek, Invaliden-Leiden-pupillen, Infanterie Nederlandsch-Indië, Inlandsche en Afrikaansche troepen, Koninklijke Nederlandsche marine and Mariniers. [Boeknr.: 33017 ]

€ 275,00

BUDAYA INDONESIA. Arts and crafts in Indonesia. Kunst en cultuur in Indonesië. Amsterdam, Tropenmuseum, 1987. 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 284 pp. Deals with the various cultural influences on Indonesian crafts from prehistoric times to the present, based on the Tropenmuseum`s collection. [Boeknr.: 254 ]

€ 35,00

BUIJZE, W. Leven en werk van Georg Everhard Rumphius (1627-1702). Een natuurhistoricus in dienst van de VOC. ('s Gravenhage, 2006). Wrappers. With maps and illustrations. XIII,357 pp. [Boeknr.: 29122 ]

€ 30,00

BUIJZE, W. Rumphius' bibliotheek op Ambon 1654-1702 en een biografisch lexicon van wetenschappelijke contacten destijds in Azië en vanuit Azië met Europa. Den Haag, 2004. Wrappers. With illustrations. XV,422 pp. [Boeknr.: 28831 ]

€ 30,00

BUIJZE, W. Rumphius' reis naar Portugal 1645-1648. Een onderzoek. Den Haag, 2002. Wrappers. With illustrations (some in colours). 133 pp. [Boeknr.: 28832 ]

€ 20,00

BUITENWEG, H. (H.C. MEYER.). Slenter door Semarang. ('s Gravenhage, Thomas & Eras, 1975). 4to. Boards. With photographic illustrations. [Boeknr.: 32131 ]

€ 25,00

BUITENWEG, H. (H.C. Meyer). Bandoeng. Wassenaar, Servire, 1976. 4to. Boards. With 159 photographic illustrations. 191 pp. [Boeknr.: 10728 ]

€ 30,00

BUITENWEG, H. (H.C. Meyer). Krokodillenstad. (Soerabaja). Katwijk, Servire, (1980). Oblong 8vo. Boards. With many photographic plates of Surabya . 254 pp. [Boeknr.: 10694 ]

€ 20,00

BUITENWEG, Hein (H.C. Meyer) & Willem KROLS. Wat wij in ons hart sloten. Den Haag, Servire, (1962). 4to. Cloth, with dust-jacket. With many photographic plates. 156 pp. [Boeknr.: 337 ]

€ 25,00

BUITENWEG, Hein. (H.C. MEYER.). Soos en samenleving in tempo doeloe. Den Haag, Servire, (1965). 4to. Cloth (one inner hinge strengthened). With many photographic plates. 192 pp. [Boeknr.: 334 ]

€ 30,00

BUUR, Dorothée. Persoonlijke documenten. Nederlands-Indië/Indonesië. Keuze-bibliografie. (Leiden), KITLV, 1973. Folio. Wrappers. XI,241 pp. [Boeknr.: 4190 ]

€ 25,00

BUUR, Dorothée. Indische jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indië en Indonesië, 1825-1991. Leiden, KITLV, 1992. Wrappers. With portraits. 470 pp. [Boeknr.: 10277 ]

€ 25,00


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail