Search
MENU

NEXT FAIR

Sturler

Dutch maritime history


Page: 1 2 3 4
AARTSMA, N. Michiel de Ruyter 1607-1676. Een heldenleven in plichtsvervulling voor het vaderland. 's Gravenhage, Holle & Co., 1942. Folio. Original blue cloth, with dust-jacket. With 101 plates. 42 pp. Fine pictorial account of the three 17th century Anglo-Dutch seawars. [Boeknr.: 16839 ]

€ 45,00

ABRAHAMSZ, Anna. Journaal eener Oostindiesche reis. De belevennissen van een tienjarig meisje in 1847 en 1848. Met een inleiding en slotbeschouwing van M.A. van Alphen. Amsterdam, Terra Incognita, 1993. Wrappers. With many illustrations. 71 pp. [Boeknr.: 11279 ]

€ 18,00

ADELS, Wiert. Wiert Adels. Stuurman op het Hollandsch kofschip De Bloeijende Blom, die zig van dezen bodem, na dat dezelve door de Franschen genomen, met veel bravoure meester gemaakt en den 5 Augustus te Hellevoet opgebracht heeft. (Middelburg), W.A. Keel, (1796).Half-length mezzotint portrait by Charles Howard Hodges after Jacobus Perkois. Ca. 26,5 x 21,5 cm. (Margins trimmed). Wiert Adels was steersman for the ship De Bloeyende Blom which was bringing grain from the Baltic port of Libau. A Duinkerk privateer seized his ship but after a few days he managed to recapture his ship and to seize the chief of the privateers and to throw him overboard. Thus he succeeded to bring his ship into Hellevoetsluis in 1794. This fine engraved portrait of a brave sailor was done by the mezzotint master Hodges (1764-1837) after a drawing by Perkois (1756-1804). Cf. Van Someren 227; Muller, Portetten, 17; Van der Feltz 626. [Boeknr.: 21293 ]

€ 275,00

AKVELD, L.M., Ph.M. BOSSCHER, J.R. BRUIJN, F.C. van OOSTEN. Vier eeuwen varen. Kapiteins, kapers, kooplieden en geleerden. (Bussum, Unieboek, 1973). Cloth, with dust-jacket. With many illustrations. 365 pp. [Boeknr.: 7501 ]

€ 25,00

AKVELD, Leo M. Magnifiek maritiem. Voorwerpen uit het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' vertellen hun verhaal. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1992. 4to. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 142 pp. [Boeknr.: 28310 ]

€ 18,00

AMSTERDAM - ENKHUIZEN. De Raad der stad Amsterdam, en die van Enkhuizen, in aanmerking genomen hebbende, de noodzakelijkheid, dat 'er eenige veranderingen worden gemaakt in de Vragt-lysten, voor de schippers van het veer, tusschen beide steden ... Zo is het, dat welgemelde regeeringen hebben goedgevonden ... op nieuw te arresteeren ... de hier navolgende Bepaalingen, voor de schippers en bestellers van het voorsz. veer, waar na dezelven zich voortaan zullen moeten reguleeren. Amsterdam, W. Wijnands, 1805.2 broadsides with coat of arms of Amsterdam and Enkhuizen. Detailed alphabetical manifest of products and animals with prices, printed in three columns. - (Small hole in blank margin rep.). [Boeknr.: 35387 ]

€ 275,00

AMSTERDAM. AAN DE EERSTE KAMER VAN HET VERTEGENWOORDIGEND LICHAAM DES BATAAFSCHEN VOLKS. Geven te kennen de ondergeteekenden, allen handeldryvende ingezeetenen, woonende te Amsterdam. (No pl., 1800).Folio. Marbled wrappers. 8 pp. 'Requeste, voor diverse handeldryvende ingezeetenen, woonende te Amsterdam'. Complain by the bargemen about the stop on export of diary products. [Boeknr.: 24158 ]

€ 65,00

AMSTERDAM. ANCRAGE DANS LE PORT D'AMSTERDAM. (No pl., ca. 1780).Engraving after Gerrit van de Welde by Antonio Suntach.Ca. 12,5 x 18 cm. Du Cabinet de M. Poullain. - Fine harbour view of the IJ in Amsterdam with many sailing ships. [Boeknr.: 34208 ]

€ 95,00

AMSTERDAM. BESCHRIJVING VAN HET WATERVERMAAK, door order der ed. magistraat van de stad Amsterdam, ter eere van het groot Muskovisch Gezantschap, aangesteld op den eersten september 1697. (Amsterdam), Carel Allard, (1697).Engraving published by Casper Luyken depicting numerous ships in the river IJ in Amsterdam. Ca. 20 x 25,5 cm. The engraving was also published on a broadsheet with letterpress. - Mock sea battle on the river IJ in honour of Tsar Peter the great's visit to Amsterdam on 1 September 1697. - (One corner skilfully restored). - Very attractive naval scene of a 'spiegelgevecht'..Muller, Historieplaten, 2986; Atlas van Stolk 2965; Van Eeghen & Van de Kellen, 312; De Groot & Vorstman, 135. [Boeknr.: 33821 ]

€ 475,00

ANTWERP. Z.M. STOOMFREGAT EVERTSEN. Amsterdam, Frans Buffa & Zonen (1860). Tinted lithographed plate after J.C. Greive by R. de Vries Jr. Ca. 52 x 68,5 (incl. margin). Fine plate depicting the steam-sailing-vessel Evertsen on the roadstead of Antwerp. [Boeknr.: 32885 ]

€ 450,00

ARRESTO, Christlieb Georg Heinrich. De Oost-Indiën-vaarer. Tooneelspel in vier bedrijven. Naar het Hoogduitsch. 2e druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1805.Sm.8vo. Wrappers. With engraved title vignette by W.J. Strunck. (6),167,(1) pp. Six editions published between 1803 and 1810 in German and English, first German edition: Der Indienfahrer. Schauspiel in vier Aufzügen. Hamburg, August Campe, 1803. First Dutch edition was published in Leeuwarden in 1804 by J.P. de Boij, widow of the translator Jan Willem Jacobus Steenbergen van Goor. - (First lvs stained). - Rare.Aken II, p.10; CBMNL 5809; Saalmink I, p.109. [Boeknr.: 35375 ]

€ 75,00

(AUBIN, Nicolas). Dictionaire de marine contenant les termes de la navigation et de l'architecture navale. Amsterdam, Pierre Brunel, 1702.4to. Later half vellum. With fine engraved title-page by J. Lamsveld, engraved coat of arms, and 30 engraved plates (12 depicting flags) and numerous woodcuts in the text. (12),776 pp. First edition. - Very comprehensive maritime dictionary with the entries in French and Dutch and the explanation in French, covering naval architecture and ship construction, types of ships, instruments, tools and duties of naval officers, etc. With beautiful plates depicting Dutch vessels and flags.Cat. NHSM II, p. 1000; Polak 225. [Boeknr.: 11355 ]

€ 2750,00

BANCKERT, Adriaen. E. manhafte zee-held Adriaan Bankert, L. Admiraal van Zeeland. (No pl., ca. 1650). Engraved halflength portrait with sea-battle in the background after H. Berckman by Jean du Bois (Johannes van Houten) with 12 line poem by W. Brest. Ca. 44 x 34 cm. Adriaen (ca. 1620-1684) was the oldest son of the famous Joost Banckert (ca. 1597-1647; 'Gesel der Spanjaarden, schrik der Portugezen'). Adriaen played an import role in the Second and Third Anglo-Dutch Wars, but did not receive the recognition he deserved because he was from Zeeland.Cf. Muller, Portretten, 203 a; Hollstein 3; Van Someren 241. [Boeknr.: 30879 ]

€ 295,00

BATTLE OF SOLEBAY. BATTAGLIA NAVALE tra le flotte Francese, et Inglese contro quella delli Stati Generali delle Provincie Unite alli 7 Giugno 1672. Frankfurt, 1673. Engraving depicting the naval battle of Solebay. Ca. 30,5 x 41 cm. From: Galeazzo Gualdo Priorato, Teatro del Belgio. - This naval Battle of Solebay took place on 7 June 1672 and was the first naval battle of the Third Anglo-Dutch War. A fleet of 75 ships, 20,738 men and 4,484 cannon of the United Provinces, commanded by Lieutenant-Admirals Michiel de Ruyter, Adriaen Banckert and Willem Joseph van Ghent, surprised a joint Anglo-French fleet of 93 ships, 34,496 men and 6,018 cannon at anchor in Solebay (nowadays Sole Bay), near Southwold in Suffolk, on the east coast of England. Losses were heavy on both sides: one Dutch ship, the Jozua, was destroyed and another, the Stavoren, captured, a third Dutch ship had an accident during repairs immediately after the battle and blew up. The battle ended inconclusively at sunset. Both sides claimed victory, the Dutch with the more justification as the English-French plan to blockade the Dutch was abandoned. [Boeknr.: 33799 ]

€ 95,00

BELLEC, F., Ph. BOSSCHER, A. ERFTEMEIJER. Sillages neerlandais. La vie maritime dans l'art des Pays-Bas. Kunst in het kielzog. Het maritieme leven in de Nederlandse kunst. (Zutphen, Walburg Pers, 1989). 4to. Wrappers. With 123 illustrations (several in colours). 172 pp. - French and Dutch text. [Boeknr.: 28311 ]

€ 25,00

BENTINCK, Wolter Jan Gerrit. Afbeelding der lykstaatie van .. Wolter Jan Baron Bentink, schout by nacht, ressorteerende onder het ed. mog. Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam .. op dinsdag den 28 Augustus 1781, 's namiddags tusschen 4 en 5 uuren in de Nieuwe Kerk. (Amsterdam), Jacobus Kok, 1781.Broadsheet with engraving, coloured by hand, after H.P. Schouten by B. de Bakker and with explanatory text printed in 5 columns. Ca. 31 x 51 cm ( not including blank margins). Funeral procession of Wolter Jan Gerrit baron Bentinck (1745-1781), rear-admiral of Holland and West-Friesland, died after serious injuries during the naval battle of the Dogger Bank. Magnificent image of the procession on the Kloveniersburgwal in Amsterdam, going to the Nieuwe Kerk. Depicting the canal houses with on the right the Oudemanhuispoort, and on the left the Nieuwe Doelenstraat. In front the canal with several vessels with spectators.With circumstantial description of the participants and the route. The naval Battle of the Dogger Bank took place on 5 August 1781 during the Fourth Anglo-Dutch War, part of the American War of Independence, in the North Sea. It was a bloody encounter between a British squadron under Vice Admiral Sir Hyde Parker, 5th Baronet and a Dutch squadron under Vice Admiral Johan Zoutman, both of which were escorting convoys. - Excellent condition.Muller, Historieplaten, 4463; Atlas van Stolk 4401. [Boeknr.: 33675 ]

€ 675,00

BENTINCK, Wolter Jan Gerrit. Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, Schout bij Nacht van Holland en Westvriesland .. overleden aan zyne wonden, bekomen in den roemrugtigen zeeslag, op Doggersbank, den 5den augustus 1781. Amsterdam, Allart, (ca. 1781).Engraved half length portrait of Jan Gerrit Baron Bentinck after Pieter Oets by Reinier Vinkeles. Ca. 33 x 24,5 cm. (not including the wide blank margins). Wolter Jan Gerrit Bentinck (1745-1781), rear-admiral of Holland and West-Friesland, died during the naval battle of the Dogger Bank. This naval battle took place on 5 August 1781 during the Fourth Anglo-Dutch War, part of the American War of Independence, in the North Sea. Muller, Portretten, 337. [Boeknr.: 25788 ]

€ 175,00

BESTEBREURTJE, Gert Jan. De wereld in vogelvlucht. Reizen en reisboeken door de eeuwen heen. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2013. Pictorial boards. With ca. 100 illustrations (several in colours). 236 pp. The world in a bird's-eye view. Travelling and travel-books through the ages. Including chapters on slavery and the slave trade. [Boeknr.: 33169 ]

€ 25,00

BEUKEMA, Hans. Sail ahoy. Amsterdam Sail 1980. (Bussum), De Boer Maritiem, (1980). 4to. Boards, with dust-jacket. With many photographic illustrations (several in colours). 176 pp. [Boeknr.: 32046 ]

€ 25,00

BINDER, Franz. Die Zeeländische Kaperfahrt 1654-1662. Middelburg, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap, 1976. Wrappers. (52) pp. - (Offprint). [Boeknr.: 24219 ]

€ 15,00

BLAEU. De Blaeu's. Beschrijvers van land-, hemel- en waterwereld. Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum, 1952. Wrappers. With plates. 28 pp. [Boeknr.: 34983 ]

€ 15,00

BLIJK, Frans Jacobus van den. Marine view. (No pl., ca. 1860).Lithographed plate after L. de Koningh by H.J. Backer after a painting by Frans Jacobus van den Blijk. Ca. 18 x 23 cm. Frans van den Blijk (1806-1876), marine artist from Dordrecht, a pupil of J.C. Schotel. He worked mainly in the surroundings of Dordrecht. [Boeknr.: 34053 ]

€ 45,00

BLOK, P.J. Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Tweede uitgave. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1944. Cloth (stained). With 14 illustrations. X,436 pp. [Boeknr.: 3299 ]

€ 18,00

BLOM, Theodorus A. Scheepsjournaal .. zijnde een naukeurig verslag van zijn menigvuldige omzwervingen in de Caraïbische wateren, behelzende vele merkwaardige gegevens omtrent zijn bevindingen en ontdekkingen, inhoudende avonturen ter zee alsmede gegevens betreffende onbekende gebieden, zijn omgang met wilden en getemden .. Amsterdam, Willem Bontekoe, 1950. 4to. Half cloth. With illustrations by Felix Haedus. 102 pp. [Boeknr.: 15547 ]

€ 25,00

BLUSSÉ, Leonard & Jaap de MOOR. (Red.). Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650. Franeker, T. Wever, (1983). Wrappers. With many illustrations (several in colours). 256 pp. [Boeknr.: 6002 ]

€ 18,00

BOER, G.J. de, A.J.J.MULDER, H.A. SLETTENAAR, E.W.J. VELTEROP. Koninklijke Java - China - Paketvaart Lijnen (K.J.C.P.L.). Alkmaar, De Alk, 1994. 8vo. Boards. With photographic illustrations. 192 pp. History of the Royal Interocean Lines, Amsterdam. [Boeknr.: 34597 ]

€ 18,00

BOER, G.J. de. 125 jaar Holland-Amerika Lijn 1873-1998. Alkmaar, De Alk, 1998. 8vo. Boards. With many photographic illustrations. 256 pp. History of a Dutch shipping line, a passenger line, a cargo line and a cruise line operating primarily between the Netherlands and North America. [Boeknr.: 34600 ]

€ 35,00

BOER, M.G. de. (Red.). Van oude voyagiën. Amsterdam, 1912. Facsimile editie. Amsterdam, Van Hoeve, 1979. 3 volumes. Oblong 8vo. Cloth, in cloth box. With many plates. VIII,119; VIII,111; 111pp. [Boeknr.: 30618 ]

€ 25,00

BOER, M.G. de. (Red.). Van oude voyagiën. 2e druk. Amsterdam, H. Meulenhoff, 1923. Oblong 8vo. Pictorial cloth. With many facsimiles. VIII,343 pp. [Boeknr.: 32931 ]

€ 30,00

BOER, M.G. de. Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1920. Amsterdam., 1920. Folio. Decorated wrappers. With many photographic illustrations. 104 pp. The Stoomvaart Maatschappij Nederland or SMN, also known as the Netherland Line, was a Dutch shipping line that operated from 1870 until 1970, when it merged with several other companies to form what would become Royal Nedlloyd. [Boeknr.: 20764 ]

€ 35,00

BOER, M.G. de. Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1921-1922.2 volumes in 3. Folio. Original pictorial brown cloth gilt, top edges gilt. With many illustrations and photographic plates. XII, 240; VIII, 412 pp Survey of steamship companies operating between the Dutch overseas territories and China, Japan, South Africa and the Americas. - A fine set. [Boeknr.: 34585 ]

€ 75,00

BOER, M.G. de. De Holland-Amerika Lijn 1873-1923. Rotterdam, 1923. Folio. Decorated wrappers. With many illustrations. 99 pp. From 1873 to 1989, it was a Dutch shipping line, a passenger line, a cargo line and a cruise line operating primarily between the Netherlands and North America. As part of this rich legacy, it was instrumental in the transport of many immigrants from the Netherlands to North America. [Boeknr.: 20765 ]

€ 35,00

BOER, M.G. de. 100 jaar Nederlandsche scheepvaart. Den Helder, v.h. C. de Boer Jr., 1939. Pictorial cloth. With 89 plates and illustrations. 210 pp. [Boeknr.: 32007 ]

€ 30,00

BOER, M.G. de. Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw 'Fijenoord' 1823-1923. Groningen, P. Noordhoff, 1923. 4to. Decorated cloth. With many plates. XII,168 pp. [Boeknr.: 11652 ]

€ 25,00

BOER, M.G. de. Piet Heyn en de zilveren vloot. Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, 1946. Half cloth. With plates and maps. 146 pp. - (Patria). [Boeknr.: 443 ]

€ 15,00

BOER, M.G. de. Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637-1639. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1946. 8vo. Cloth. With 10 plates. X,156 pp. - (Werken Commissie Zeegeschiedenis). [Boeknr.: 3551 ]

€ 25,00

BOER, M.G. de. Tromp en de Armada van 1639. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1941. 8vo. Cloth. With plates. 210 pp. Werken Commissie Zeegeschiedenis. - The naval battle of the Dows of 1639 was a decisive defeat of the Spanish, commanded by Admiral Antonio de Oquende, by the United Provinces, commanded by Lieutenant-Admiral Maarten Tromp. [Boeknr.: 7080 ]

€ 30,00

BOGAERS, Adrianus. De togt van Heemskerk naar Gibraltar. 3e druk. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1882.Contemporary half red cloth. 96 pp. First edition was published in 1837. - Poem on the battle of Gibraltar (1607) in which a Spanish fleet of 21 vesels was entirely destroyed. Admiral Jacob van Heemskerk (1567-1607) was commanding the Dutch fleet.Cat. NHSM II, p.1043. [Boeknr.: 32858 ]

€ 35,00

BOISOT, Louis. Ludovicus Boisotus, praefectus mari. Haarlem, Peter Soutman, 1649.Engraved half length portrait by Cornelis Visscher, with Leiden and ships in the background. Ca. 41,5 x 30 cm. Louis Boisot (1530-1576), belonging to the nobility of the Southern-Netherlands, was admiral of the Zealand sea beggar fleet (Watergeuzen) during the Eighty Years' War and commander of the fleet during the siege of Leiden. This portrait is number 4 of a series of 4 portraits engraved by Cornelis Visscher (1628 - 1658), who collaborated with the publisher Pieter Soutman in a series of four portraits commemorating key figures in the siege story.- A fine decorative portrait.Not in Muller, Portretten; Van Gent & Paesie, Zeeuwse zeehelden, pp.38-49. [Boeknr.: 33801 ]

€ 450,00

BOSCH, Lambert van den. Leeven en daaden der doorluchtigste zee-helden, beginnende met de tocht na Damiaten, voorgevallen in den jare 1217 en eindigende met den beroemden admirael M.A. de Ruyter. Vertoonende alle de voornaemste zeedaden die de Hollanders en Zeelanders etc. van haer begin aen loffelijck tegens hun vyanden verricht hebben, nevens veel vreemde voorvallen, dappere heldedaden, stoutmoedige bestieringen, en swaere zee-slagen, etc. Naeukeirigh, uyt veele geloofwaerdige schriften, en authentijcke stucken, by een gebracht, en beschreven. Amsterdam, Jan ten Hoorn & Jan Bouman, 1683.4to. Contemporary calf, spine richly gilt (extremities of spine skilfully rep.). With engraved allegorical frontispiece by Romeyn de Hooghe, 9 engraved portraits (5 by Jan Luyken) and 18 engraved plates (7 folding, including 1 map). (14),784,(7) pp. Second edition, first published in 1676; with the bookplate of Bob Luza. - Lambert van den Bosch (1610-1698), rector of the latin school at Dordrecht, accounts here of all the principal Dutch naval achievements - so that it may be called a general Naval history of the Netherlands. The importance of this work for America is considerable (Muller, America, p.18). - A fine large paper copy.Cat. NHSM II, p.843; Sabin 6440; Van Eeghen & Van der Kellen 67. [Boeknr.: 30857 ]

€ 2250,00

BOXER, Charles Ralph. Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800. (Nederlands van J.W. Schotman.) (1e druk). Leiden, A.W. Sijthoff, 1967. Cloth. With plates. 437 pp. - The Dutch seaborne empire. [Boeknr.: 15072 ]

€ 20,00

BRAAM, Jacob Pieter van. Jacob Pieter van Braam Capitein ter Zee en thans Schout bij Nacht van Holland en West Friesland. Rotterdam, M. de Sallieth, 1790.Stipple-engraved oval halflength portrait with sea-battle in the background and coat of arms by M. de Sallieth after Schmidt. Ca. 42 x 31 cm. Van Braam (1737-1803) was a servant of the Dutch East India Company during the years 1764-1795. - Fine portrait with coat of arms and ships. - Very fine state.Van Someren 734; not in Muller, Portretten. [Boeknr.: 21292 ]

€ 295,00

BRAAM, Willem van. Willem van Braam, schout by nacht van Holland en Westvriesland. Amsterdam, C.S. Roos, (ca. 1780).Engraved portrait after Johannes Craco by Mathias de Saillieth with a three master in the background. Ca. 34 x 24,5 cm. Proofstate. - Fine portrait of Willem van Braam (1732-1807). As VOC servant he went to the East Indies and China. He was active during theThe Battle of the Dogger Bank, a naval battle that took place in 1781 during the Fourth Anglo-Dutch War. Muller, Portretten, 645a. [Boeknr.: 35358 ]

€ 175,00

BRANDT, Gerard. Het leven en bedryf van Michiel de Ruiter. Amsterdam, Wolfgang, Waasberge, e.a., 1687. Facsimile edition. Franeker, Van Wijnen, 1988. Folio. Cloth. With allegorical title, printer's device on title-page, portrait, plate of De Ruiter's tomb, double-page plate of the funeral procession and 6 double-page plates of sea-battles and views by Stoopendaal. (6),1063,(19) pp. The most important biography of the famous admiral in Dutch history, Michiel Adriaenszn. de Ruyter (1607-1676). [Boeknr.: 32928 ]

€ 65,00

BRANDT, Gerard. Het leven en bedryf van Michiel de Ruiter. 3e druk. Amsterdam, Hermanus Uytwerf, Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1732.Folio. Contemporary calf, spine gilt (extremities of spine dam.). With allegorical engraved title, title-page printed in red and black, engraved portrait, engraved plate of De Ruiter's tomb, and 4 (of 7) double-page plates of sea-battles and views by Stoopendaal. (4),1065,(23) pp. Third edition, first published in 1687. - Biography of one of the most famous admirals in Dutch history, Michiel Adriaenszn. de Ruyter (1607-1676), also of great interest for Dutch political and economic history. Dealing with the early voyages to Jan Mayen Island (whaling), Morocco (Barbary Coast), during this time his esteem grew among other Dutch captains as he would regularly free Christian slaves by redeeming them at his own expense, and the Baltic: he managed to liberate Nyborg in 1659, for this he was knighted by the Danish king Frederick III of Denmark. After he recaptured Guinea on the English in 1664 he crossed the Atlantic to raid the English colonies in America. Visited the Caribbean islands, delivered supplies to the Dutch colony of St. Eustatius, and was engaged in Spanish-Dutch sea-fights and conquests. Giving the damage he had sustained at a certain moment he decided against an assault on New York to retake New-Netherland. He fought the English in the first three Anglo-Dutch Wars. His most famous exploit was against the English fleet: the Raid on the Medway in 1667. He sailed up the Thames to Chatham and burned three ships and captured the English flagship HMS Royal Charles, which he took with him back to Holland. It was a costly and embarrassing defeat for the English. On 18 March 1678 De Ruyter was given a state funeral when his body was buried in the Nieuwe Kerk in Amsterdam. He was succeeded as supreme commander by Cornelis Tromp in 1679. De Ruyters' flagship De Zeven Provinciën is being rebuilt in the Dutch town Lelystad. Cat. NHSM II, p.44; Sabin 7405; European Americana V, B701/48. [Boeknr.: 33937 ]

€ 450,00

BREUHAUS DE GROOT, Frans Arnold. Sailing ship with sloop. (No pl., ca. 1850).Lithographed plate after F.A. Breuhaus de Groot by H.J. Backer. Ca. 16 x 22 cm. Frans Arnold Breuhaus de Groot (1824-1872) made mainly sea and riverscenes.Scheen I, p.407. [Boeknr.: 34054 ]

€ 45,00

BREUHAUS DE GROOT, Frans Arnold. Shipwreck. (No pl., ca. 1850).Lithographed plate after F.A. Breuhaus de Groot by K. Fuhri. Ca. 12 x 19 cm. Frans Arnold Breuhaus de Groot (1824-1872) made mainly sea and riverscenes. Scheen I, p.407. [Boeknr.: 34058 ]

€ 45,00

BROERS, Hendrik Jan. Bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Uitgegevene en onuitgegevene stukken bijeengebracht. Utrecht, J.L. Beijers, 1869.Later half cloth (original spine laid down). VIII,256 pp. Dutch maritime and colonial history. - Cat. NHSM I, p.353. [Boeknr.: 25840 ]

€ 125,00

BROUWER, Hendrick. Het jacht Dolphin van Hoorn. Verkenner in de vloot van Hendrik Brouwer, 1643. Hoorn, Stichting Nederlandse Kaap Hoorn Vaarders, 2007. 8vo. Wrappers. With illustrations. 112 pp. [Boeknr.: 32251 ]

€ 25,00

BRUIJN, J.R. & C. van BAALEN. Van zeeman tot residentieburger: Cornelis de Jong van Rodenburgh (1762-1838). Hilversum, Verloren, 1997. Wrappers. With illustrations. 96 pp. [Boeknr.: 18696 ]

€ 15,00

BRUIJN, J.R., H.J. den HEIJER, H. STAPELKAMP. Julius Constantijn Rijk 1787-1854. Zeeman en minister. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1991. Wrappers. With illustrations. 128 pp. During the years 1839-1842 he was governor-general of the West-Indies. [Boeknr.: 26278 ]

€ 20,00

BRUIJN, Jaap R. In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Onder redactie van Leo Akveld, Frank Broeze, Femme Gaastra, Gordon Jackson, Willem Mörzer Bruyns. Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 2003. Cloth, with dust-jacket. With many illustrations. 560 pp. [Boeknr.: 28427 ]

€ 30,00

BRUIJN, Jaap R. Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw. Zutphen, Walburg, 2016. Pictorial boards. With 51 illustrations. 319 pp. [Boeknr.: 34158 ]

€ 30,00

CALLANDER, John. A collection of voyages to the southern hemisphere. London, printed for the editor and sold by the booksellers of London and Westminster, 1788.2 volumes. Modern leather. 692; 745 pp. First published in three volumes in Edinburgh in 1766-1768. - The source of this collection is the Histoire des navigations aux terres Australis by Des Brosses, Paris 1756. This two-volume edition contains a total of forty-one narratives, some in English for the first time, including the voyages of Hawkins, Quiros, Spilbergen, Le Maire and Schouten, Pelsaert, Tasman, Dampier, Shelvocke, Anson, etc. The final section contains Callander's essay 'Advantages from the forming of colonies in the Terra Australis', first pubished in 1768. This has been described as 'the fundamental proposal for the first European settlement of the Southern continent'. 'The work is valuable both for its narratives and for its editorial comments' (Cox I, p.18). An important early collection depicting the discovery, exploration, natural history, geography and commerce of Australia. - (First leaves volume I waterstained; age-browned). - A very rare edition.Hill 240 and Landwehr, VOC, 271 first edition only; not in Cat. NHSM; NMMC I, 40. [Boeknr.: 33566 ]

€ 4500,00

CHATHAM. Aftekening der schilderije op't te Dordrecht geplaatste gedagtenisse van de overwinning by Chattam, in't jaar 1667, onder't beleid van Kornelis de Wit, ruwaard van Putten. (Amsterdam, ca. 1750).Engraving by Simon Fokke after Aert Schouman. Ca. 17,5 x 24 cm. From : J. Wagenaar. Vaderlandsche historie. - Depicting on the right side the famous trip to Chatham (June 1667). On the lft side is a glorification of Cornelis de Witt, holding a commandostaf and with symbols of the prosperity of land and wealth. The original painting by Jan de Baen in the town hall of Dordrecht was destroyed in 1672. [Boeknr.: 33940 ]

€ 65,00

CHIJS, Jacobus Anne van der. De stichting der Vereenigde O.I. Compagnie en de maatregelen der Nederlandsche regering betreffende de vaart op Oost-Indië, welke haar voorafgingen. Leyden, P. Engels, 1856. Original printed wrappers (spine sl. dam.). (12),175 pp. Thesis. - Van der Chijs outlined the difficulties experienced by the Dutch statesman Johan van Oldenbarneveldt when he wanted to create a single strong general company to replace the numerous weak groups of merchants trading in Asia, and how this led to the extremely complicated organization of the VOC in 1602.Cat. NHSM I, p.512; Cat. KITLV p.69. [Boeknr.: 13103 ]

€ 125,00

CONVOY- SHIPS. EXTRACT UIT DE RESOLUTIE VAN DE .. STAATEN VAN VRIESLAND, OVER HET VERLEENEN VAN ONBEPAALD CONVOOY. - (Met:) Aantekening door eenige Heeren leden van het Quartier der Zeven Wouden, tegen bovengemelde resolutie gedaan. (No pl., 1779).Folio. Marbled wrappers. 6 pp. Extract uyt de Resolutie van de Staaten van Vriesland, granting convoy-ships to protect Dutch merchants against French or English ships in order to maintain neutrality and peace. [Boeknr.: 2982 ]

€ 65,00

CORRESPONDENTIE tusschen zyne genade, den Hertog van Richmond, en de heeren Ooster en Van Haren betreffende onze gevangenen in Engeland. Amsterdam, Johannes Allart, 1781. 24 pp. Exchange of Dutch sailors kept prison in England, among them 49 of the ship Rotterdam, and English sailors of the English East India Company, wrecked off the coast of Noordwijk. 'De heeren Ooster en van Haren administreerden een fonds uit giften van particulieren bijeen gebracht, tot ondersteuning der gevangenen. De hertog van Richmond verleende in Engeland zijn tusschenkomst' (Knuttel 19548). [Boeknr.: 35379 ]

€ 125,00

CRONE, G.C.E. Onze schepen in de Gouden Eeuw. 2e druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1943. Half cloth. With 15 plates. 192 pp. - (Patria). [Boeknr.: 1248 ]

€ 18,00

CRONE, Gottfried Carel Eduard. Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900. Met eene verkorte vertaling in het Engelsch. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, (1926). 4to. Original blue cloth gilt. With coloured frontispiece and 85 illustrations on 77 plates. 309 pp. Original edition. - An essential reference work on Dutch yachts, inland ships, fishing-craft, and small sea-going ships, 1650-1900. With abridged English translation (35 pp.) with foreword by Henry B. Culver loosely inserted. The fine plates show paintings and drawings, ship models from the 17th to the 19th century and carved ship decorations. - A fine copy. [Boeknr.: 13476 ]

€ 95,00

DAALDER, Remmelt. (Red.). Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000. Zutphen, Walburg Pers, 2004. 4to. Wrappers. With many coloured illustrations. 238 pp. [Boeknr.: 28554 ]

€ 25,00

DAALDER, Remmelt. Van de Velde & Zoon. Zeeschilders. Het bedrijf van Willem van de Velde de Oude en Willem van de Velde de Jonge 1640-1707. Leiden, Primavera Pers, 2016. 4to. Pictorial boards. With 131 coloured illustrations. 224 pp. Willem van de Velde the Elder (1611 - 1693) and Willem van de Velde the Younger (1633- 1707) were marine painters of repute at the time. By 1673 they moved to England and where engaged by Charles II. [Boeknr.: 33929 ]

€ 40,00

DESSENS, H., Fl. HIN. Geschiedenis en restauratie van de haringlogger VL 92 Balder. Amsterdam, NHSM, (1993). 4to. Wrappers. With many photographic illustrations and drawings. 120 pp. [Boeknr.: 26252 ]

€ 20,00

DOEDENS, Anne & Liek MULDER. Engels-Nederlandse oorlogen. Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw. Zutphen Walburg, 2016. Boards. With illustrations. 192 pp. [Boeknr.: 34110 ]

€ 20,00

DOGGERSBANK. HET SCHIP HOLLAND ZINKT. (Amsterdam, ca. 1797).Engraving after J. Buys by Reinier Vinkeles. Ca. 14 x 8,5 cm. From Wagenaar, Vaderlandsche historie. - Depicting the sinking of the ship Holland during the battle of Dogger Bank 1781 (Fourth Anglo-Dutch War). Muller, Historieplaten, 4447; Atlas van Stolk 4389. [Boeknr.: 33260 ]

€ 45,00

(DOMSELAAR, Tobias van). Het ontroerde Nederlandt, door de wapenen des konings van Vrankryk, dat is een waarachtigh verhaal van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen oorlogh, tegen de Vereenigde Nederlanden, met desselfs binnelandtse beroerten. Amsterdam, Markus Willemsz. Doornik, 1674.4to. Contemporary vellum (sl. soiled). With engraved frontispiece, engraved coat of arms, engraved folding map of the Netherlands and 6 engraved folding plates (some small tears skilfully repaired) by Romeyn de Hooghe, and 15 engraved portraits of Cornelis Tromp, Michiel de Ruyter, Adriaen Banckert, a.o. (8),528,(22) pp. First edition. - The best contemporary source for those disastrous years around 1672 when the United Netherlands were attacked by most of their neighbours. - (Age-browned).Landwehr, Romeyn de Hooghe, 37. [Boeknr.: 5809 ]

€ 495,00

DOUWES, D.J. De horizon verlegd. Reisjournalen uit de tijd van de zeilvaart. (Haarlem, De Boer Maritiem, 1979). Boards, with dust-jacket. With many illustrations. 143 pp. Accounts of Dutch shipwrecks and disasters at sea. [Boeknr.: 839 ]

€ 15,00

DUHAMEL DU MONCEAU, (Henri-Louis). Grondbeginselen van den scheepsbouw, of werkdadige verhandeling der scheepstimmerkunst; in't Fransch beschreven .. en in het Neerduits gebracht door een liefhebber der vrye kunsten. Zynde deeze vertaaling, onder het opzigt van twee beroemde Hollandsche scheepsbouwers, verrykt, met eenige aantekeningen, voor ongeoeffende in de Fransche scheepstimmerkunst en in de meetkunde. 's Gravenhaage, Amsterdam, Ottho van Thol & Gerrit de Groot, 1759.4to. Modern half calf. With title-page printed in red and black with fine engraved title-vignette and 9 engraved head pieces by Nicolas Ozanne and 24 engravings on 23 folding plates. 349,XX pp. First Dutch edition; first published in Paris in 1752 Éléments de l'architecture navale; ou traité practique de la construction des vaisseaux. The first training manuel for aspiring naval contructors written by the founder of the school for students of naval engineering and architecture at the Louvre in 1741. - A fine copy of a landmark in the development of naval architecture. Cat. NHSM II, p.748; Polak 2859 (French ed.). [Boeknr.: 34755 ]

€ 2750,00

DUTCH FISHERMAN. Dutch fisherman. (Amsterdam, Guglielmo de Jonge, 1690).Engraving of a Dutch fisherman with fishing-net and ships. Ca. 23 x 17 cm. From: Gregorio Leti, Teatro Belgico. - Fine. [Boeknr.: 33820 ]

€ 125,00

DUTCH WARSHIP. A heavily armed Dutch warship, admiralty ship of Holland. (No pl., ca. 1700).Engraved plate, contemporary coloured by hand, heighted with gold, with red border. Ca. 11 x 14 cm. - Very fine. [Boeknr.: 35383 ]

€ 275,00

EMMER, P., H. den Heijer, L. SICKING. (Red.). Atlantisch avontuur. De Lage Landen, Frankrijk en de expansie naar het Westen, 1500-1800. Zutphen, Waanders, 2010. Boards. With many coloured illustrations. 255 pp. [Boeknr.: 31931 ]

€ 40,00

ENGELHARD, J.L.F. Het generaal-plakkaat van 31 juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen. Een studie over de heffing der in- en uitvoerrechten van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, hoofdzakelijk tijdens de achttiende eeuw. Assen, Van Gorcum & Comp., 1970. Cloth. (10),353 pp. - With Bijlagen. [Boeknr.: 7596 ]

€ 35,00

ENKHUIZEN. ZEESLAG, TUSSCHEN DEN GRAAF VAN BOSSU, EN DEN NOORDT HOLLANDERS, VOORGEVALLEN DEN 11. EN 12. OCTOBER, 1573. (Amsterdam, 1730).Engraving after Jan Luyken. Ca. 25,5 x 33,5 cm. From Le Clerq. Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. - Great sea battle fought off the coast of Enkhuizen between the Spanish and the Dutch in 1573. This was an important battle in the 80-Years War in which the Spanish fleet under Count of Bossu was captured by the Dutch under command of Cornelis Dirkszoon van Monnickendam. In the foreground is a scene of two row boats filled with men in hand-to-hand combat. - Fine.Muller, Historieplaten, 652B; Atlas van Stolk 259-12; Van Eeghen & Van der Kellen 55-4. [Boeknr.: 33886 ]

€ 125,00

EVERTSEN, Cornelis. Cornelis Evertsen, vice-admiraal van Zeeland enz. (Amsterdam), Isaak Tirion, (ca. 1750). Engraved oval portrait after a painting by general Evertsen, after A. Schouman by J. Houbraken. Ca. 17 x 10,5 cm. From: Jan Wagenaar. Vaderlandsche historie. - Cornelis Evertsen the Younger (1628 - 1679) became Vice-Admiral of Zealand on 5 September 1666. - (With waterstain in right corner).Muller, Portretten, 1582; See Roos, Het admiralengeslacht Evertsen. [Boeknr.: 32990 ]

€ 65,00

EVERTSEN, Cornelis. Kornelis Evertsen, luitenant-admiraal van Zeeland. (Amsterdam), Isaak Tirion, (ca. 1750). Engraved oval portrait of the Dutch admiral Cornelis Evertsen senior (1610-1666) after H. Evertsen, after A. Schouman by J. Houbraken. Ca. 17 x 10,5 cm. From: Jan Wagenaar. Vaderlandsche historie. - Cornelis Evertsen the Elder (1610 - 1666) commander of a men-of-war of the navy of Zealand. - (One blank margin repaired).Muller, Portretten, 1577 e; See Roos, Het admiralengeslacht Evertsen. [Boeknr.: 32989 ]

€ 65,00

EVERTSEN, Cornelis. Den e. manhaften zeeheld Cornelis Evertsen, Lt. Admirael van Zeeland. (No place, ca. 1665).Engraved half length portrait with baton within laurel-wreath with his coat of arms and naval battles on both sides in the foreground by Aarnout de Jode. With five line poem . Ca. 48 x 34 cm. Cornelis Evertsen the Elder (1610-1666) a member of a Zealand seafarer's dynasty, was also commander of a men-of-war of the navy of Zealand. In 1626 Cornelis Evertsen is first mentioned as actually serving on sea, during a privateering raid. - Fine.Muller, Portetten 1575.a: zeer fraaije gravure; See Roos, Het admiralengeslacht Evertsen. . [Boeknr.: 33806 ]

€ 450,00

EVERTSEN, Gelein, Jan & Kornelis. Gelein, Jan & Kornelis Evertsen. (Amsterdam), Isaak Tirion, (ca. 1750).Three engraved oval portraits after a painting by Generaal Evertsen after A. Schouman by J. Houbraken. Each ca. 17 x 10,5 cm. (not including the wide blank margins). Three members of an important 17/18th century Zealand seafaring family, all three were 'Luitenant-Admiraal van Zeeland'. Muller, Portretten, 1589A, 1595E, 1587B; Hellinga, Zeehelden uit de Gouden, eeuw, 53-58; See Roos, Het admiralengeslachr Evertsen. . [Boeknr.: 25843 ]

€ 175,00

EVERTSEN, Jan. Den e. manhaften zee-held Jan Evertsz. ridder, vice admir. van Zeeland, &. Amsterdam, Clemendt de Jonghe, (ca. 1675.).Engraved half length portrait with baton and naval battles on both sides and 8 line poem in two columns by I. Koerding, after Hendrick Berckman by Abraham Blotelingh. Ca. 44 x 34,5 cm. Jan Evertsen (1600 -1666) was the most important admiral from the heroic Evertsen dynasty from Zealand, all his five sons were named lieutenants by the Admiralty of Zeeland. - Fine.Muller, Portretten, 1593e; See Roos, Het admiralengeslacht Evertsen. . [Boeknr.: 33807 ]

€ 450,00

EVERTSEN, Johan. Den e. manhaften zeeheld Johan Evertsen, ridder, Lt. Admirael van Zeeland, capit. over een compag. voetknechten. (No place, ca. 1665).Engraved half length portrait with baton within laurel-wreath with his coat of arms and with naval battle in the foreground on both sides by Aernout de Jode. With six rule poem . Ca. 47,5 x 34 cm. (2 corners rep.). Johan Evertsen (1600 - 1666), a member of a Zealand seafarer's dynasty, is already at the age of 18 reported as captain of a ship. He fights near La Rochelle in 1625 under Willem de Zoete and in 1626 and 1627 in a campaign against the Barbary Coast under Laurens Reael. Between 1628 and 1636, he distinguished himself while fighting the Dunkirk corsairs. His greatest successes were in 1628 preventing the interception by the Dunkirkers of the captured treasure fleet of Piet Heyn and in 1636 the capture of the famous corsair Jacob Collaert. He also played an important part in the Dutch victory in the Battle of the Slaak against the Spanish. In 1637 he becomes Vice-Admiral and commands in 1639 a squadron in the Battle of the Downs in which he destroys the Portuguese Admiralship Santa Teresa, killing 800 of the 1000 men crew. - Fine.Muller, Portetten 1591.a: zeer fraai exemplaar; Van Gent & Paesie, Zeeuwse zeehelden, pp. 97-106; See Roos, Het admiralengeslacht Evertsen. . [Boeknr.: 33803 ]

€ 450,00

EYCK VAN HESLINGA, E.S. van. Van compagnie naar koopvaardij. De scheepvaartverbinding van de Bataafsche Republiek met de koloniën in Azië 1795-1806. (Amsterdam), De Bataafsche Leeuw, (1988). Boards, with dust-jacket. With numerous illustrations (some in colours). 320 pp. [Boeknr.: 9391 ]

€ 25,00

FRANCKE, Johan. Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de negenjarige oorlog, 1688-1697. Middelburg, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 2001. Wrappers. With illustrations. XXII,498 pp. - On Dutch piracy. [Boeknr.: 23000 ]

€ 30,00

FRANKEN, L. Indrukken van een reis per stoomschip naar Zuid-Afrika. 3e vermeerderde druk. Den Helder, Egner, 1930. Original printed wrappers. 68 pp. First published in Apeldoorn in 1926. - Impressions of a trip by steamship to South-Africa. [Boeknr.: 24591 ]

€ 25,00

FUHRMANN-PLEMP VAN DUIVELAND, M.R.C. Der Untergang der Batavia und andere Schiffsjournale und Originalberichte aus der grossen Zeit der niederländischen Seefahrt im 17. und 18. Jahrhundert. Herausgegeben, übertragen und kommentiert. (Tübingen, Horst Erdmann, 1976). Cloth, with dust-jacket. With 56 illustrations and facsimiles. 351 pp. Contains the shipwreck of the Batavia by Pelsaert, the stories of the pirate Claes Compaen and the mutiny at the VOC-ship Nijenborg . [Boeknr.: 17409 ]

€ 30,00

GALEN, Jan van. Jan van Galen voor Livorno gewond. (Leyden, 1855).Lithographed plate depicting Jan van Galen mortally wounded laying lower deck in his ship. Ca. 26 x 36 cm. From: J.H. Eichman & H. Altmann. Vaderlandsche historieplaten. - Historical print depicting Jan / Johan van Galen (1604 -1653) mortally wounded during the naval Battle of Livorno / Leghorn which took place on 4 March 1653 during the First Anglo-Dutch War, near Leghorn (Livorno), Italy. It was a victory of a Dutch fleet under Commodore Johan van Galen over an English squadron under Captain Henry Appleton. Hellinga, Zeehelden uit de Gouden, eeuw, 87-89. [Boeknr.: 33812 ]

€ 45,00

GALEN, Jan van. Marble grave memorial erected in the Nieuwe Kerk in Amsterdam in 1656. (No place, ca. 1656).Engraving depicting the marble grave memorial with naval battle scene designed by Willem de Keyser and Rombout Verhulst, after Van Kampen by A. Sioertsma. With 4 line poem. Ca. 46,5 x 32 cm. Jan / Johan van Galen (1604 -1653) was mortally wounded during the naval Battle of Livorno / Leghorn which took place on 4 March 1653 during the First Anglo-Dutch War, near Livorno, Italy. It was a victory of a Dutch fleet under Commodore Johan van Galen over an English squadron under Captain Henry Appleton. Added an engraved oval potrait of Jan van Galen by J. Houbraken. Both mounted on one board with label Atlas van Amsterdam van D.C. Meijer Jr.Muller, Portretten, 1770k; 1768h. [Boeknr.: 33811 ]

€ 125,00

GENT, Tobias van & Ruud PAESIE. (Red.). Zeeuwse zeehelden uit de zestiende en zeventiende eeuw. Vlissingen, Den Boer / De Ruiter, (2012). 4to. Pictorial boards. With many coloured illustrations. 160 pp. [Boeknr.: 33678 ]

€ 18,00

GERRITSZ, Commer - Pieter van CAMPEN. Waerschouwinge, omme te ontdecken ende apprehenderen den capiteyn Commer Gerritsz, ende den lieutenant Pieter van Campen. De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt/ doen te weten, alsoo wy in ervaringe komen/ dat den capiteyn Commer Gerritsz, ende den lieutenant Pieter van Campen, beschuldicht werdende over wan-devoiren/ op haer respectivelijck gepleecht in het jonghst-voorgevallen ghevecht ter zee/ zijn latiterende. ('s Gravenhage), 1665. Broadside, with large initial woodcut. Ca. 23 x 27 cm. Arrest warrant issued on behalf of the state government, authorizing the arrest and detention of captain Commer Gerritsz and Pieter van Campen because of neglect of duty during the last seabattle. - Very rare.Not in Knuttel. [Boeknr.: 35384 ]

€ 450,00

GIBRALTAR. - PLACAAT. De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. doen te weeten .. dat niemand van de ingezeetenen deeser lande hem verstoute/ om aan de stad (Gibraltar) eenige hulpe met oorlog- of mondbehoeftens toe te brengen .. 's Gravenhage, Isaac Scheltus, 1779.Broadside with woodcut coat of arms of the States General, lion with sword and 7 arrows, in an elaborately decorated cartouche with military attributes and woodcut initial. Official embargo to cooperate with Gibraltar.Not in Knuttel. [Boeknr.: 35386 ]

€ 125,00

GIBRALTAR. - Verovering van de sterke stad Gibraltar door de gecombineerde Engelsche en Hollandsche oorlogsvloot. (No pl., ca. 1705).Engraving by Pieter Sluyter depicting the city and the castle on the rock and the sea-battle in the foreground. Ca. 15 x 26 cm. From: Europeesche Mercurius. - The conquest of Gibraltar by the combined English and Dutch fleet on August 1704. Muller, Historieplaten, 3336. [Boeknr.: 34067 ]

€ 95,00

GIGGAL, Kenneth. De klassieke zeilschepen. (Amsterdam, 1989). 4to. Boards. With many coloured plates after paintings by Cornelis de Vries. 124 pp. [Boeknr.: 32048 ]

€ 20,00

GOUW, J.L. van der. Claes Kniphof, kaperkapitein van Christiaan II in 1525 voor de Hollandse kust. Utrecht, 1949. Cloth. (86) pp. - (In: Bijdragen en Mededelingen H.G.). [Boeknr.: 27869 ]

€ 20,00

GOYEN, Jan van. Three fishing-boats near ruins on shore. (No pl., ca. 1750).Engraving after Jan van Goyen by Johann Georg Hertel. Ca. 16 x 21 cm. Jan van Goyen (1596-1656) was a famous Dutch artist of river landscapes. [Boeknr.: 34075 ]

€ 75,00

GRAAFF, Bart de, Caesar HULSTAERT, Corine de MAIJER. Zeeuwen aan de Kaap. Verhalen uit Zuid-Afrika. Vlissingen, Den Boer, 2015. Wrappers. With illustrations. 96 pp. [Boeknr.: 33679 ]

€ 15,00

GRAEF / GRAAF, Abraham de. De seven boecken van de groote zeevaert, zijnde een volkomen klare, en konstige beschrijvinghe der navigatie (first title-page). De seven boecken van de groote zeevaert, waer in beschreven is 'tgheen een stuerman noodigh behoorde te weten (seceond title-page). Amsterdam, Pieter Goos, 1658.7 parts in 1 volume. Folio. Contemporary vellum (back cover sl. damaged). With fine half-page engraving on half-title, woodcut vignette on title-page, 6 folding engraved tables (2 with tear) and several woodcut diagrams in the text. First edition. - 'The tables are the first logarithmical tables in a Dutch navigation book. The tables are probably computed and enlarged by Adriaen Vlacq and based on those of John Napier and Henry Briggs' (Crone 210). 'A very important Dutch work on the scientific side of the navigation' (Bibl. Nautica 2048).Cat. NHSM II, p.666. [Boeknr.: 33192 ]

€ 4500,00

GRAEFE, F. De kapiteinsjaren van Maerten Harpertszoon Tromp. Bewerkt door M. Simon Thomas. Met een inleiding van J.C.M. Warnsinck. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1938. 8vo. Cloth. With plates. XV,180 pp. - (Werken Commissie Zeegeschiedenis). [Boeknr.: 26359 ]

€ 25,00

GREENLAND WHALE FISHERY. De Groenlands vaarder. Rooktabak. Harlingen, Tromp Azn, (ca. 1920).Brown paper tobacco bag with illustration of a Greenland whaling ship, printed in red. - Rare. [Boeknr.: 31058 ]

€ 45,00

GROENEWEGEN, Gerrit. Verscheide soorten Hollandse vaartuigen. 6e catern door G. Groenewegen. (No pl.), 1791.Oblong 8vo. Later half cloth. 12 engraved plates. Ca. 13,5 x 15,5 cm. Second state. - Separately issued series of prints, included in the collection: Verzameling van vier en tachtig stuks Hollandsche schepen. Rotterdam, J. van den Brink, (1786-1801). The plates are numbered, have the letter F and letterpress. Nice collection of Dutch ships of all kinds engraved by the Dutch painter and engraver Gerrit Groenewegen (1754-1826). - A very attractive set.Cat. NHSM II, p.751; De Groot & Vorstman, Zeilschepen, 191-202. [Boeknr.: 33591 ]

€ 1850,00

GROENEWEGEN, Gerrit. Verscheide soorten van schepen en vaartuijgen, geteekent en geëtst door G. Groenewegen. (No pl.), 1801.Oblong 8vo. Later half cloth. 12 engraved plates. Ca. 14 x 15,5 cm. First published in 1786. Separately issued series of prints, included in the collection: Verzameling van vier en tachtig stuks Hollandsche schepen. Rotterdam, J. van den Brink, (1786-1801). The plates are numbered and have letterpress. Nice collection of Dutch ships of all kinds engraved by the Dutch painter and engraver Gerrit Groenewegen (1754-1826). - A very attractive set.Cat. NHSM II, p.751; De Groot & Vorstman, Zeilschepen, 191-202. [Boeknr.: 33590 ]

€ 1850,00

GROENVELD, S. Verlopend getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog 1640-1646. (Dieren, Bataafsche Leeuw, 1984). Boards, with dust-jacket. With 31 illustrations. 416 pp. [Boeknr.: 29319 ]

€ 25,00

GROOT, Edward P. de. Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar Indië. (Alkmaar, De Alk, 1994). 8vo. Boards. With many photographic illustrations. 224 pp. History of shipping and passenger liners between the Netherlands and Indonesia 1871 - 1958. [Boeknr.: 19161 ]

€ 18,00


Page: 1 2 3 4
address:
postal address:
contact:
links:

Langendijk 8

4132 AK Vianen

The Netherlands

PO Box 113

4130 EC Vianen

The Netherlands

Telephone +31 (0)347 322 548

Telefax +31 (0)347 322 346

E-mail